European credit system інформаційний пакет факультету фізичного виховання напрям підготовки 010201 Фізичне вихованняСторінка1/9
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Факультет фізичного вихованняEUROPEAN CREDIT SYSTEM

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ


Напрям підготовки 6.010201 Фізичне виховання*

2010


ІІІ. ФАКУЛЬТЕТ

А. Загальний опис факультету
Факультет фізичного виховання, вул. Остроградського, 2

м. Полтава, Україна

36003

тел. (05322) 2-94-17е-mail: tttnnn_81@mail.ru

1. Координатор ЕСТS від факультету Нагорна Тамара Віталіївна, декан факультету, кандидат історичних наук, завідувач кафедрою правознавства (тел. (05322) 2-56-96, е-mail: tttnnn_81@mail.ru).

З координатором особисто можна зв’язатися щоденно, окрім суботи та неділі,


з 9 до 16 години за київським часом.

У разі відсутності координатора заміщує Свєртнєв Олександр Анатолійович, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедрою методики викладання спортивних дисциплін (тел. (05322) 2-09-27, е-mail: 505303@mail.ru)2. Структура факультету

2.1. Кафедра біологічних основ фізичного виховання.

Кількість штатних працівників: 7

З них:


 • кандидатів наук, доцентів – 3;

 • викладачів без наукового ступеня – 4.

2.2. Кафедра методики викладання спортивних дисциплін.

Кількість штатних працівників: 12

З них:


 • кандидатів наук, доцентів – 2;

 • викладачів без наукового ступеня – 10.

2.3. Кафедра теорії та методики фізичного виховання.

Кількість штатних працівників: 11

З них:


 • кандидатів наук, доцентів – 5;

 • викладачів без наукового ступеня – 6.

3. Умови для навчання:

 • ігровий зал (640 кв.м);

 • тренажерний зал (115 кв.м);

 • гімнастичний зал (153 кв.м.);

 • зал кік-боксингу та єдиноборств (254 кв.м.);

 • майданчик зі штучним покриттям (924 кв.м.);

 • 2 волейбольні та 1 баскетбольний плоскісні майданчики (744 кв.м.);

 • плавальний басейн СДЮСШ №3 (500 кв.м.);

 • танцювальний клас (288 кв.м.);

 • бібліотека та 3 читальні зали:

 • 2 комп’ютерні класи;

 • безкоштовний безлімітний вихід в Інтернет;

 • кабінети: анатомії людини, історії олімпійського руху, методики навчання ігрових видів спорту;

 • медичний пункт;

 • гуртожиток;

 • профілакторій;

 • їдальня, буфет.

4. Програми навчання

За освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” із напряму підготовки Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини: вчитель фізичної культури з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”; термін навчання: 4 роки на базі повної загальної середньої освіти;За освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” зі спеціальності «Фізичне виховання»: кваліфікація: вчитель фізичної культури з можливістю набуття однієї із додаткових кваліфікацій: вчитель фізичної культури, організатор спортивно-масової роботи, організатор туристичної роботи.

5. Основні методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький, евристичні, інтерактивні.

Основні способи оцінювання: поточний контроль, семестрові заліки та екзамени, захист індивідуальних завдань, курсових робіт, комплексні (ректорські) контрольні роботи, виконання нормативів, державна атестація.

6. Шкала виставлення оцінок

Оцінка ECTS

Зміст оцінки

За 100-бальною шкалою

Національна шкала

Екзамен

Залік

A

Відмінно – відмінний рівень компетентностей з незначними недоліками, які не мають принципового значення

90 – 100 балів

відмінно

зараховано

B

Дуже добре – високий рівень компетентностей з деякими недоліками

83 – 89 балів

добре

C

Добре – добрий рівень компетентностей з деякими недоліками

75 – 82 балів

D

Задовільно – посередній рівень компетентностей з недоліками, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності

68 – 74 балів

задовільно

E

Достатньо – мінімальний рівень компетентностей, допустимий для подальшого навчання або професійної діяльності

60 – 67 балів

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень компетентностей, можливе повторне складання за умови належного самостійного доопрацювання

35 – 59 балів

незадовільно

не зараховано

F

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – дуже низький рівень компетентностей, необхідне повторне вивчення дисципліни

0 – 34 балів
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка