Етнологія у Львівському університеті назва дисципліниСкачати 38.23 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір38.23 Kb.

Етнологія у Львівському університеті

назва дисципліни


Тип дисципліни: ______________вибіркова______________________ Семестр: ___VIII___

(вибіркова, нормативна )

Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин - 72 (кредитів ЄКТС - 2);

аудиторні години - 28 (лекції - 28, практичні - ___ , семінарські - ___,

лабораторні - ___)

Лектор: Тарнавський Роман Богданович (ел.адреса: avtor.RT@gmail.com).

Результати навчання:

  • знати: провідних учених-народознавців Львівському університеті та їхні праці; роки існування, працівників, головні напрями діяльності та досягнення структурних підрозділів етнологічного спрямування Львівського університету впродовж 1784–2014 рр.;

  • вміти: охарактеризувати розвиток етнології у Львівському університеті на різних історичних етапах; пояснити причини виникнення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів етнологічного спрямування Львівського університету, причини розвитку тих чи інших напрямів етнологічних досліджень; охарактеризувати головні ідеї провідних етнологів вищого навчального закладу.

Анотація навчальної дисципліни:

Метою навчальної дисципліни є комплексна характеристика аспектів, пов’язаних з етнологією у Львівському університеті на тлі діяльності вишого навчального закладу впродовж 1784–2014 рр., зокрема, вивчення етнологічних дисциплін і організації народознавчих досліджень, їхнього оформлення у структурні підрозділи етнологічного спрямування та наукові школи. Розкривається народознавчий доробок Бальтазара Аке, Якова Головацького, Ізидора Шараневича, Омеляна Огоновського, Михайла Грушевського, Станіслава Цішевського, Яна Чекановського, Адама Фішера, Філарета Колесси, Степана Макарчука та інших народознавців. Аналізується діяльність кафедр етнології (1910–1912), антропології та етнології (антропології) (1913–1941, 1944), етнології (1924–1939), фольклору й етнографії (1939–1941, 1944–1947), історії та етнографії України (1988–1995), етнології (з 1995 р.).Рекомендована література: 

Бальтазар Гакет і Україна. Статті і матеріали / Автор-упорядник М. Вальо. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1997. – 158 с.

Гілевич І. Михайло Скорик – етнолог, історик, фольклорист / Ігор Гілевич // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2014. – Вип. 50 / За ред. Р. Сіромського та Р. Тарнавського. – С. 206–243.

Глушко М. Михайло Грушевський – ініціатор та організатор етнографічних досліджень в НТШ / Михайло Глушко // Народознавчі зошити. – 2008. – № 1–2. – С. 14–20.

Кирчів Р. Українська тема в народознавчій парадигмі Адама Фішера / Роман Кирчів // Народознавчі зошити. – 2011. – № 4. – С. 561–575.

Кирчів Р. Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність “Руської трійці” / Р. Ф. Кирчів. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2011. – 339 с.

Макарчук С. Етнології кафедра / С. Макарчук // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – C. 484–485.

Макарчук С. Етнологія у Львівському університеті / Степан Макарчук // Етнічна культура українців. – Львів, 2006. – С. 11–29.

Тарнавський Р. Габілітація Адама Фішера у Львівському університеті: передумови, перебіг, результати / Роман Тарнавський // Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies (Maria Curie-Sklodovska University in Lublin). – 2012. – Vol. 3. – S. 346–354.

Тарнавський Р. Кафедра антропології та етнології Львівського університету під керівництвом Яна Чекановського: створення та перші роки діяльності / Роман Тарнавський // Вісник Інституту археології. Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2013. – Вип. 8. – С. 105–120.

Тарнавський Р. Пам’яті Адама Фішера. Життєпис професора етнології Львівського університету / Роман Тарнавський // Народна творчість та етнологія. – 2013. – № 5. – С. 40–53.

Тарнавський Р. Станіслав Цішевський: життєпис, наукові праці та педагогічна діяльність / Роман Тарнавський // Народознавчі зошити. – 2013. – № 2. – С. 279–288.

Czekanowski J. Sprawozdanie z działalności naukowej Zakładu Antropologiczno-Etnologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok szkolny 1924/5 / Jan Czekanowski // Lud. Organ Polskiego towarzystwa etnologicznego, wydawany przez Polskie towarzystwo ludoznawcze we Lwowie. – 1925. – Serja II. – T. IV (XXIV) / Red. A. Fischer. – S. 191–192.

Czekanowski J. Z działalności Zakładu antropologiczno-etnologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w piętnastoleciu. 1914–1928 / J. Czekanowski // Lud. Organ Polskiego towarzystwa etnologicznego, wydawany przez Polskie towarzystwo ludoznawcze we Lwowie. – 1928. – Serja II. – T. VII (XXVII) / Red. A. Fischer. – S. 183–190.

Falkowski J. Działalność Zakładu Etnologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1924–1934) / Jan Falkowski // Lud. Organ Polskiego towarzystwa etnologicznego, wydawany przez Polskie towarzystwo ludoznawcze we Lwowie. – 1933. – Serja II. – T. XIІ (XXXIІ). – Zesz. I–IV / Red. A. Fischer. – S. 183–192.

F[ischer] A. Stanisław Ciszewski / A. F. // Lud. Organ Polskiego towarzystwa etnologicznego, wydawany przez Polskie towarzystwo ludoznawcze we Lwowie. – 1930. – Serja II. – T. IX (XXIX). – Zesz. I–IV / Red. A. Fischer. – S. 174–176.

F[ischer A]. Katedra etnologii w uniwersytecie lwowskim / F. // Lud. Kwartalnik etnograficzny. Wydawany przez Towarzystwa ludoznawcze we Lwowie. – 1910. – T. XVI. – Zesz. 1. – S. 331–333.
Форми та методи навчання: лекції, консультації, самостійна робота

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності:_______________________залік____________________

(екзамен, залік)

Мова навчання:  українська
Спеціальність (спеціалізація): спеціальність 6.020302 – “історія”, спеціалізація “етнологія”

________________________________________________________________________________
Розглянуто на засіданні кафедри «_29»___серпня__ 2014_ р. Протокол №__1____
Завідувач кафедри ________________________ __Р. Б. Сілецький_______

(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету «_29»___серпня__ 2014_ р. Протокол №___1__


Декан ________________________ ______Р. М. Шуст_____

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка