Доповідь ректора М. В. ПоляковаСторінка1/22
Дата конвертації30.12.2016
Розмір4.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Про підсумки роботи

університету

в 2015/2016 навчальному році

Доповідь ректора М.В. Полякова

на зборах трудового колективу

(серпень 2016 р.)

Дніпропетровськ


2016

Шановні колеги!
На серпневій нараді ми, як завжди, підводимо підсумки роботи за минулий навчальний рік і накреслюємо завдання, першочергові заходи на наступний навчальний рік.

Замислюємося й радіємо: який у нас потужний університет, які талановиті люди працюють, самовіддано і натхненно.

Це завдяки вам, шановні, університет зробив у минулому році крок уперед.

І, кажучи відверто, мені приємно, що повсякденна робота, недоліки, негаразди не можуть заступити головне – наше бажання зробити університет кращим.

Саме колектив університету з року в рік самовідданою працею плекає майбутнє нашої держави – потенціал українського народу.

Освітяни – найбільш прогресивна частина суспільства. Ваша творча праця формує національну ідею, від неї залежить престиж і перспективи розвитку сучасного суспільства. Щира подяка Вам за Ваш внесок у розвиток освітньої галузі, національної науки і культури.

Зичу Вам міцного здоров’я, нових творчих здобутків в ім’я процвітання нашого краю та України! Бажаю, щоб Вас ніколи не покидали завзяття і вдача, надія на краще, стійкість духу в нелегкій повсякденній праці.

Подальших творчих успіхів Вам! Добра і любові!1 Навчальна та навчально-методична робота
У 2015/2016 навчальному році освітній процес в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара забезпечували 15 факультетів:

 • біології, екології та медицини;

 • геолого-географічний;

 • економічний;

 • історичний;

 • механіко-математичний;

 • міжнародної економіки;

 • прикладної математики;

 • психології;

 • систем і засобів масової комунікації;

 • суспільних наук і міжнародних відносин;

 • української й іноземної філології та мистецтвознавства;

 • фізики, електроніки та комп’ютерних систем;

 • фізико-технічний;

 • хімічний;

 • юридичний,

3 центри:

 • заочної та вечірньої форм навчання;

 • післядипломної освіти;

 • довузівської підготовки,

5 коледжів:

 • Дніпропетровський коледж економіки та бізнесу;

 • Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування;

 • Дніпропетровський педагогічний коледж;

 • Жовтоводський промисловий коледж,

 • Машинобудівний коледж;

2 ліцеї:

 • Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій;

 • Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю.

За ліцензією у 2015/2016 н. р. ДНУ проводив підготовку фахівців за наступними освітніми ступенями та освітньо-кваліфікаційними рівнями:

– бакалавр – за 68 напрямами підготовки з ліцензованим обсягом 5360 осіб,

– спеціаліст – за 82 спеціальностями з ліцензованим обсягом 3315 осіб,

– магістр – за 85 спеціальностями з ліцензованим обсягом 2129 осіб.

Відповідно до чинних ліцензій, університет надавав освітні послуги із:


 • підготовки громадян України до вступу до ВНЗ;

 • перепідготовки за рівнем спеціаліста (8 спеціальностей);

 • підготовки іноземних громадян до вступу до ВНЗ України;

–  підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами підготовки й спеціальностями;

–  підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями) тощо.


1.1 Формування контингенту студентів

Контингент студентів ДНУ ім. О.Гончара на 1 січня 2016 року становив 11869 осіб, з них 277 іноземних громадян (на початок 2015 року – 12999 осіб, з них 295 – іноземні громадяни). За кошти державного бюджету здобували вищу освіту за всіма освітніми рівнями 7833 студенти, що на 517 осіб менше від показника минулого року (8404 студентів), а за кошти фізичних та юридичних осіб – 4036 студентів (що на 559 осіб менше, ніж минулого року (4595 осіб), у тому числі 33 особи здобувають другу вищу освіту в Центрі заочної та вечірньої форм навчання.

Інформацію щодо динаміки контингенту студентів на 1 жовтня відповідного року в цілому по ДНУ та за формами навчання окремо наведено на рис. 1.1-1.4.

Рис. 1.1


Рис. 1.2


Рис. 1.3


Рис. 1.4


У результаті щорічного скорочення контингенту за останні 5 років університет, порівняно із 2011/2012 н. р., втратив 7 % студентів денної форми навчання (3 % - за бюджетною формою фінансування, 16 % – за контрактною). Особливо відчутно скорочення студентів вечірньої форми навчання – 76 % (усі за контрактом). Останнє пояснюються змінами в умовах зарахування студентів на вечірню форму навчання, що потребує приділення уваги директора Центру заочної та вечірньої форм навчання. За останній рік число студентів денної форми навчання, які здобувають вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, скоротилося на 6 %, на 18 % зменшилася кількість студентів заочної та на 39 % кількість студентів вечірньої форми навчання.

Інформацію про контингент студентів денної форми навчання за факультетами на 01 жовтня відповідного року надано в табл. 1.1.1.Таблиця 1.1.1

Контингент студентів денної форми навчаннястаном на 1 жовтня відповідного року

Факультет

2011

2012

2013

2014

2015

ФУІФМ

1501

1514

1480

1603

1502

ФФЕКС

1065

1003

972

997

891

ФТФ

1216

1131

1063

1013

873

ФБЕМ

872

873

845

798

721

ФПМ

582

569

598

678

717

ЕФ

850

781

683

683

690

ФМЕ

429

545

573

618

649

ФП

519

543

570

599

557

ФСЗМК

575

636

606

586

540

ММФ

531

510

479

469

435

ХФ

369

377

373

421

389

ЮФ

366

363

364

394

386

ІФ

395

367

339

343

295

ГГФ

290

299

288

293

255

ЦПДО

7

15

17

19

22

Усього:

9567

9526

9250

9514

8922

Протягом п’яти років ситуація щодо контингенту студентів стабільна на факультетах: • української й іноземної філології та мистецтвознавства,

 • психології,

 • юридичному,

 • хімічному.

Слід відзначити, що контингент студентів за останні п’ять років дещо збільшився тільки на двох факультетах: на факультеті прикладної математики (в середньому на 12%) та факультеті міжнародної економіки (в середньому на 9%).

За останній рік найбільших втрат зазнали факультети:

– фізико-технічний (14%),

– історичний (14%),

– геолого-географічний (13%).

– фізики, електроніки та комп’ютерних систем (11%).

Звертає на себе увагу те, що чотири факультети мають контингент студентів менший 400 осіб: ІФ, ХФ, ГГФ, ЮФ, причому два з них – ІФ та ГГФ мають шанси втратити статус факультету(якщо студентів буде менше 200 осіб).

Контингент студентів ДНУ на 1 січня 2016 року за освітніми рівнями підготовки наведено на рис. 1.5, за факультетами – в табл. 1.1.2.

Рис. 1.5

Найбільше студентів контрактної форми навчання (у % від загального контингенту) навчається на факультеті систем та засобів масової комунікації (60 %), юридичному факультеті (59 %) та міжнародної економіки (54 %), а найменше – на механіко-математичному та фізико-технічному факультеті (3%).

Порівняно з 2011 роком контингент іноземних студентів зменшився на 6 %.

Найбільше студентів-іноземців навчається на факультеті міжнародної економіки (14 % від контингенту студентів факультету, які навчаються за контрактом), жодний іноземний студент не здобуває вищу освіту на історичному факультеті.

За 2015/2016 н. р. із числа студентів, які навчались за кошти фізичних та юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення було переведено 131 студента, які були найкращі за рейтингом або потребували соціального захисту. Із числа переведених 123 особи навчались за денною формою навчання (4 % від контингенту контрактників) і 8 осіб – за заочною формою.


Таблиця 1.1.2

Контингент студентів за формами фінансування станом на 1 січня 2016 року
Факультет

Усього

Бакалаври

Спеціалісти

Магістри

у т.ч. громадяни України

у т.ч. іноземні громадяни

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

ФУІФМ

1327

572

1105

432

111

68

111

72

1324

541

3

31

ІФ

270

109

216

81

15

16

39

12

270

109

0

0

ФСНМВ

473

444

395

354

31

31

47

59

473

412

0

32

ФТФ

840

37

600

17

144

11

96

9

840

30

0

7

ФМЕ

303

451

261

396

19

10

23

45

299

387

4

64

ФСЗМК

244

415

177

356

31

27

36

32

244

410

0

5

ФП

445

399

371

321

48

44

26

34

445

398

0

1

ЮФ

180

477

133

359

28

34

19

84

180

451

0

26

ЕФ

581

490

507

305

21

42

53

143

579

459

2

31

ФФЕКС

842

135

690

76

48

17

104

42

835

113

7

22

ХФ

348

42

299

28

22

6

27

8

348

38

0

4

ФБЕМ

719

183

586

101

22

26

111

56

718

163

1

20

ГГФ

198

106

167

84

10

19

21

3

197

100

1

6

ММФ

422

27

355

6

14

10

53

11

422

24

0

3

ФПМ

641

114

546

75

38

3

57

36

641

108

0

6

ЦПДО

0

35

0

0

0

0

0

35

0

34

0

1

Разом:

7833

4036

6408

2991

602

364

823

681

7815

3777

18

259

1.2 Прийом на навчання
Вступна кампанія 2016 р. мала наступні особливості:

– у 2016 р. відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. ДНУ відбувся останній набір вступників на ОКР спеціаліста;

– у 2016 р. можна було подати максимум 15 заявок в межах п’яти спеціальностей денної форми навчання, для яких вищі навчальні заклади визначали максимально можливий обсяг державного замовлення. Кількість ВНЗ, у які можна було подавати заявки, обмежувалась 15 заявами. Як і в минулому, 2015 році, абітурієнт кожній заяві присвоював пріоритет від 1 до 15. Заява з пріоритетом 1 – спеціальність у певному ВНЗ, на якій абітурієнт хоче навчатися найбільше. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не могла бути змінена протягом вступної кампанії. На спеціальності заочної форми навчання та за кошти фізичних або юридичних осіб кількість заяв не обмежувалась, пріоритетність не проставлялась;

– у 2016 році абітурієнти були зобов’язані подавати заяви в електронному форматі на денну форму навчання, за виключенням вступників, що відносились до пільгових категорій. На 1 курс бакалаврату заочної форми навчання та на старші курси денної та заочної форми навчання вступники подавали заяви виключно особисто;

– формування пропозицій щодо рекомендації до зарахування на навчання для отримання ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти здійснювалося автоматизовано відповідно до конкурсного балу та пріоритету заяви вступника;

– усі випускники, які мали повну середню освіту і вступали на навчання до вишів для здобуття ступеня бакалавра, були зобов’язані надати сертифікати ЗНО 2016 р. (вступні екзамени складали тільки абітурієнти-пільговики та ті, які мають диплом молодшого спеціаліста і вступають до ВНЗ на базі молодшого спеціаліста за скороченою формою підготовки);

– вступна кампанія 2016 р. характеризувалася неодноразовим корегуванням умов прийому під час її проведення;

– у вступній кампанії 2016 р. абітурієнти були зобов’язані надати оригінали документів тільки після отримання рекомендації на зарахування на бюджетну форму навчання, тобто не раніше 1 серпня 2016 року;

– тривало подальше втілення у роботу приймальної комісії Єдиної державної базі з питань освіти (ЄДЕБО) у напрямку формування рейтингових списків абітурієнтів, списків рекомендованих до зарахування відповідно до концепції «держзамовлення йде за абітурієнтом» та формування наказів до зарахування.

Особливістю вступної кампанії 2016 року є створення та робота інформаційно-консультаційного центру для сприяння абітурієнтам подачі електронних заяв.

Підготовка до вступної кампанії 2016 р. у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара розпочалася у жовтні 2016 р. після затвердження «Плану профорієнтаційної роботи Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара на 2016 р.». Новий склад приймальної комісії та її робочих органів був затверджений наказами ректора ДНУ імені Олеся Гончара. Наказом ректора ДНУ № 436 від 25.12.2015 відповідальним секретарем приймальної комісії було призначено декана механіко-математичного факультету Хамініча Олександра Васильовича. Наказом ректора ДНУ № 437 від 25.12.2015 заступниками відповідального секретаря були призначені: доценти Комаров Олександр Вікторович, Чепурко Олександр Олексійович, Геті Кристина Віталіївна, Грушка Віктор Володимирович, старший викладач Колесніченко Олег Володимирович, викладач Гаджиєва Ганна Юріївна. Керівником технічного секретаріату приймальної комісії було призначено Прусенко Тетяну Миколаївну, яка в липні 2016 року була виведена зі складу приймальної комісії.

На підготовчих етапах вступної кампанії секретаріат приймальної комісії проводив організаційну, профорієнтаційну, методичну та технічну роботу із забезпечення майбутнього набору студентів на навчання в університеті за різними формами, термінами та фінансуванням. Було організовано прийом відвідувачів та їх консультації з питань прийому до ДНУ, можливостей навчання та подальшого працевлаштування згідно з отриманим фахом, підготовки до вступу та можливостей навчання в системі довузівської підготовки Дніпропетровського національного університету. Практичні зусилля були спрямовані на оновлення та оформлення наочної агітації та інформаційних видань і стендів приймальної комісії та факультетів університету: було видано оновлений «Довідник абітурієнта 2016 р.», різноманітні буклети та довідкова інформація. Значна увага приділялась висвітленню в засобах масової комунікації інформаційних, профорієнтаційних технічних питань, пов’язаних зі вступом до вищих навчальних закладів, і зокрема до ДНУ. На телебаченні, по радіо та в друкованих ЗМІ неодноразово виступали ректор ДНУ Поляков Микола Вікторович, відповідальний секретар приймальної комісії Хамініч Олександр Васильович, заступник відповідального секретаря приймальної комісії Чепурко Олександр Олексійович, проректори, декани факультетів, провідні вчені та викладачі.

У ДНУ функціонує Центр довузівської підготовки (ЦДП), діяльність якого направлена на якісну підготовку молоді на основі системи стандартів загальної середньої та вищої освіти, на надання освітянських послуг учнівській та студентській молоді з метою поглибленого вивчення ними предметів шкільного циклу, загальноосвітніх та додаткових дисциплін, необхідних для вступу до ВНЗ. Ліцензійний обсяг ЦДП з підготовки до вступу у ВНЗ громадян України становить 1275 осіб. У складі Центру довузівської підготовки постійно працював Малий університет Регіонального центру моніторингу освіти (РЦМО), а також підготовчі курси тривалістю 8 місяців, 6 місяців, 3 місяці та заочні 9-ти місячні підготовчі курси за всіма дисциплінами, що були включені до переліку сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) та з підготовки до творчого конкурсу зі спеціальності «Журналістика». Загалом через систему довузівської підготовки ДНУ у 2015/2016 навчальному році пройшло 430 осіб.

З метою перевірки рівня знань вступників з навчальних дисциплін та подальшого коригування їхньої професійної орієнтації в університеті з учнями 11 класів Малого університету та Навчальних баз Регіонального центру моніторингу освіти (РЦМО) Центру довузівської підготовки протягом року проводились діагностичні моніторингові контрольні роботи та тренажери учнів 11-х класів Малого університету з математики, історії, української та англійської мов.

Співробітниками Підготовчих курсів (ПК) та РЦМО ЦДП та викладачами дисциплін проводилась кропітка роз’яснювальна та агітаційна робота щодо залучення слухачів до структурних підрозділів ЦДП, навчання на яких (з урахуванням отриманого аудиторного навантаження 150 годин) надає можливість (згідно до «Правил прийому до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2016 році») отримати за результатами випускної атестаційної роботи додаткові до 10 балів до конкурсного балу при вступі на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності навчання.

У результаті проведеної роботи виявили бажання вступати на вищезазначені напрями та взяти участь в тестуванні, організованому приймальною комісією ДНУ імені Олеся Гончара 114 слухачів Підготовчих курсів та Малого університету.

Слухачі підготовчих курсів взяли участь у тестуванні для одержання додаткових 10 балів до конкурсного балу з таких предметів:

– математика – 82 особи, середній бал яких становить 174 з 200;

– фізика – 7 осіб, середній бал 166 з 200;

– біологія – 14 осіб, середній бал 158 з 200;

– географія – 11 осіб, середній бал 157 з 200.

Згідно з планом профорієнтаційної роботи ДНУ 20 грудня 2015 р., 24 січня 2016 р., 21 лютого 2016 р. та 20 березня 2016 р. на всіх факультетах відбулися Дні відкритих дверей, а 6 грудня 2015 р. й 24 квітня 2016 р. в Палаці студентів ДНУ відбулися загальні Дні відкритих дверей, у яких узяли участь близько 6 000 чоловік. Заходи в Дні відкритих дверей проводилися адміністрацією факультетів університету із залученням провідних науково-педагогічних працівників університету. Майбутнім абітурієнтам надавалась можливість ознайомитись із правилами прийому до ДНУ у 2016 р., умовами навчання та проживання в університеті, матеріально-технічною базою університету, безпосередньо поспілкуватися з професорсько-викладацьким складом кафедр, членами приймальної комісії.


1.2.1. Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Прийом студентів на перший курс усіх форм навчання проводився відповідно до «Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1085 від 15 жовтня 2015 р. та змінами до «Умов прийому…», затверджених наказами Міністерства освіти і науки України № 622 від 6 червня 2016 р. та № 755 від 2 липня 2016 р., а також відповідно до нормативних актів університету: «Правил прийому до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2016 р.», затверджених Вченою радою ДНУ 14.12.2015 протокол № 6 та введених у дію наказом ректора ДНУ № 422 від 14 грудня 2015 р., «Положення про приймальну комісію Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара», затвердженого наказом ректора ДНУ ім. О. Гончара № 422 від 14 грудня 2015 р., «Правил прийому до аспірантури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2016 році», затверджених Вченою радою ДНУ імені Олеся Гончара протоколом №6 від 14.12.2016.

План прийому до ДНУ:

– на денну форму навчання максимально можливе державне замовлення очікувалося у кількості 1463 + 100 = 1563 місць (з них за скороченими термінами навчання – 100);

– на заочну форму навчання 8 + 3 = 11 місць (з них за скороченими термінами навчання – 3).

Міністерство освіти і науки України надало таку кількість місць державного замовлення:

– на денну форму навчання 932 + 100 = 1032 місць (з них за скороченими термінами навчання – 100);

– на заочну форму навчання 8 + 3 = 11 місць (з них за скороченими термінами навчання – 3).

Ліцензована кількість місць: на денну форму – 3785, на заочну – 1210.

На 27 липня 2016 р. подано заяв до вступу:

І курс, ступінь бакалавра:

– денна форма: 21339 +397 = 21736 (з них за скороченими термінами навчання – 397);

– заочна форма: 297 + 231 = 528 (за скороченими термінами навчання – 231).

Загалом на 1 курс ступеня бакалавра подано 22264 заяви.


І курс, ступінь магістра та ОКР спеціаліста:

– денна форма: подало заяви на ступінь магістра – 1848 осіб; на ОКР спеціаліста – 1880 осіб.

– заочна форма: подало заяви на ступінь магістра – 786 осіб, на ОКР спеціаліста – 762 особи.

Загалом на 1 курс ступеня магістра та ОКР спеціаліста подано 5276 заяв.

Загалом прийнято 27540 заяв.

Найбільший конкурс у 2016 р. при вступі на навчання для отримання ступеня бакалавра був на спеціальностях:денної форми: 054 «Соціологія» – 124,5 заяв на 1 місце, 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» – 111,78, 242 «Туризм» – 107,6, 052 «Політологія» – 92,57, 056 «Міжнародні економічні відносини» – 77,86, 162 «Біотехнології та біоінженерія» – 75,83, 081 «Право» – 49,94.

Найнижчий конкурс спостерігався на спеціальностях:денної форми: 103 «Науки про Землю» – 6,71 заяв на 1 місце, 104 «Фізика та астрономія» – 6,5, 014 «Середня освіта (Біологія)» – 6,4, 112 «Статистика» – 6,0, 172 «Телекомунікації та радіотехніка» – 5,96, 113 «Прикладна математика» – 5,42,105 «Прикладна фізика та наноматеріали» – 4,62.

Рис. 1. 6. Динаміка подання заяв та плану набору на денне відділення
Рис. 1.7. Динаміка подання заяв та плану набору на заочне відділення
Рис. 1.8 . Динаміка конкурсу в ДНУ

Прийом призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових предметів, призерів III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України
У 2016 р. до ДНУ вступило 13 абітурієнтів, які були призерами IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад або III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.
Прийом випускників шкіл Дніпропетровської області
Усього до ДНУ імені Олеся Гончара абітурієнти зі шкіл Дніпропетровської області подали 14 456 заяв. Усього було зараховано на навчання за кошти державного бюджету 691 випускників шкіл Дніпропетровської області.
Вступ абітурієнтів за квотами
У 2016 році пільга «поза конкурсом» була скасована. Натомість впроваджена в українське законодавство пільга – «вступ за квотами».

На перший курс ступеня бакалавра брали участь у конкурсі 14 вступників, які користувалися пільгою «за квотами» та складали вступні іспити в університеті. Зокрема, 9 учасників бойових дій, які брали участь в АТО, 5 дітей – інвалідів до 18 років або осіб, які мали захворювання, що були перешкодою для проходження ЗНО. Пільгою «за квотами» користувалися також 92 особи з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, проте вони не складали вступні іспити в ДНУ, а подавали сертифікати УЦОЯО 2016 року.


Вступ до Дніпропетровського національного університету

абітурієнтів із пільгою «першочергове зарахування»
До ДНУ вступало 170 осіб із відзнакою, золотою або срібною медаллю. 29 осіб, які є внутрішньо переміщеними особами, зараховано до ДНУ на місця державного фінансування.

Усього до університету випускники зі шкіл Донецької та Луганської областей подали 1819 заяв на перший курс ступеня бакалавра.На ступінь магістра та ОКР спеціаліста подано 162 заяви, з яких були зараховані на бюджетну форму навчання на ОКР спеціаліста – 21, а на ступінь магістра – 18.
Зарахування на навчання за скороченими термінами


Спеціальність

Термін навчання

Зараховано бюджет

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1 рік 10 міс.

5

075 Маркетинг

1 рік 10 міс.

5

072 Фінанси, банківська справа та страхування

1 рік 10 міс.

7

071 Облік і оподаткування

2 роки 10 міс.

7

081 Право

2 роки 10 міс.

1

101 Екологія

1 рік 10 міс.

6

121 Інженерія програмного забезпечення

2 роки 10 міс.

13

123 Комп’ютерна інженерія

2 роки 10 міс.

13

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

1 рік 10 міс.

15

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

2 роки 10 міс.

15

131 Прикладна механіка

1 рік 10 міс.

13

Всього денна форма навчання
100

071 Облік і оподаткування

2 роки 10 міс.

3

Всього заочна форма навчання
3

Всього
103


Позабюджетний вступ до ДНУ

Загалом у 2016 р. на 1 курс було укладено 644 угоди (600 на 1-й курс ступеня бакалавра, 44 осіб на навчання за скороченими термінами).Рис. 1. 8. Динаміка набору на місця за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб
1.2.2. Освітні рівні спеціаліста та магістра
Всього на 5 курс зараховано 2051 особу: 1593 – на денну форму навчання, 458 – на заочну форму навчання.


Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Магістратура

Спеціаліст

Магістратура

Спеціаліст

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

760

105

641

87

118

130

63

147

План державного замовлення на 5-й курс у 2016 р. виконано:

– на денну форму навчання за ОКР спеціаліста зараховано 641 особа,

– на денну форму навчання для здобуття ступеня магістра зараховано 760 осіб;

– на заочну форму навчання за ОКР спеціаліста зараховано 63 особи;

– на заочну форму навчання для здобуття ступеня магістра зараховано – 118 осіб.

За рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на навчання за ОПП спеціаліста та магістра зараховано:

– на денну форму навчання – 192 особи;

– на заочну форму навчання – 277 осіб.
Підводячи підсумки приймальної компанії, треба відзначити, що:
Практика формування «Групи контролю і вводу даних до ЄДЕБО», яка кожного дня здійснювала ввід даних абітурієнтів до ЄДЕБО та їх перевірку, суттєво прискорила формування цієї бази даних і зменшила кількість технічних помилок. Корисним було проведення навчальних занять до початку роботи з прийому документів зі складом відповідальних за введення даних ЄДЕБО.

Покращена сторінка на офіційному сайті університету з інтерактивними можливостями отримання інформації про хід подачі оригіналів документів, кількість бюджетних та контрактних місць, наявність пільгових категорій вступників тощо, що оновлювалась у режимі on-line. Це дало можливість абітурієнтам вчасно отримувати поточну інформацію, реагувати на конкурсну ситуацію та приймати об’єктивні рішення.

У період вступної кампанії 2016 року функціонував консультаційно-інформаційний центр сприяння подачі електронних заяв абітурієнтів.
Завдання на підготовку до майбутньої вступної кампанії:
Деканам усіх факультетів надати до 01.10.2016 р. до Приймальної комісії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара план заходів щодо забезпечення набору студентів у 2017 р.

Активізувати агітаційну роботу із залучення абітурієнтів до вступу в університет серед випускників шкіл Дніпропетровської області, слухачів Підготовчих курсів ДНУ, учнів Малого університету, навчальних закладів регіонального центру безперервної освіти «Придніпров’я» та випускників коледжів, що входять до складу ДНУ імені Олеся Гончара.

Деканам усіх факультетів необхідно посилити професійно-орієнтаційну роботу із залучення абітурієнтів на спеціальності природничо-наукових та технічних галузей та до Центру заочної та вечірньої форм навчання.

Деканам та завідувачам відповідних кафедр провести організаційні роботи зі збільшення ліцензій на напрями, де має місце конкурс серед контрактників, з метою збільшення набору абітурієнтів на місця з навчанням за кошти фізичних або юридичних осіб.

Деканам факультетів та завідувачам кафедр університету розширити кількість спеціальностей, на які можуть вступати випускники коледжів за скороченими формами навчання.

Оновити програми фахових вступних випробувань для вступників на скорочені форми навчання. Переробити та розширити бази завдань для фахових вступних випробувань для даного контингенту вступників. Затверджені програми та бази даних у роздрукованому та електронному форматі надати Приймальній комісії до 15 грудня 2016 р.

Центру довузівської підготовки активізувати агітаційну роботу по залученню абітурієнтів насамперед на технічні та природничі факультети.

З урахуванням суттєвого ускладнення задач, що вирішує комп’ютерна група приймальної комісії під час прийому заяв вступників та відправлення інформації до ЄДЕБО, необхідно створити окрему групу системних програмістів у складі приймальної комісії за допомогою відповідних факультетів.


1.3 Розробка, вдосконалення та впровадження програм підготовки фахівців
У 2015/2016 н. р. колектив ДНУ у своїй діяльності основну увагу приділяв завданням, спрямованим на контроль та якість надання освітніх послуг, згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України щодо процедур ліцензування та акредитації.

З цією метою навчально-методичним відділом було проведено: • консультативну роботу з випусковими кафедрами, які готували акредитаційні та ліцензійні справи;

 • оформлення документів для забезпечення роботи експертних комісій із питань акредитації так ліцензування та документів для бухгалтерії щодо оплати роботи експертів;

 • оформлення заявок на отримання сертифікатів та переоформлення ліцензії;

 • організаційну та консультативну роботу щодо розробки та затвердження освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів набору 2015/2016 н. р. з урахуванням змін у навчальному процесі згідно з новим законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014;

 • надання необхідних консультацій відділу аспірантури та випусковим кафедрам із питань ліцензування третього рівня вищої освіти (PhD).

 • перевірку навчальних планів підготовки фахівців на відповідність стандартам вищої освіти ДНУ;

 • перевірку робочих програм із навчальних дисциплін та наявності методичних розробок на випускових кафедрах;

 • перевірку індивідуальних планів студентів.

Відділом проведено перевірку наданих в електронному вигляді у ЄДЕБО даних та відомостей із матеріально-технічного забезпечення ДНУ.

У 2015/2016 н.р. відділ займався організаційною роботою щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників, які задіяні в навчальному процесі ДНУ.


1.3.1 Акредитація
У 2015/2016 н. р. успішно пройшли акредитацію:


з/п


Напрями підготовки

Факультет

за ступенем «бакалавр»

1

6.030204

Міжнародна інформація

Суспільних наук і міжнародних відносин

2

6.140103

Туризм

Факультет міжнародної економіки


1.3.2 Ліцензування
У 2015/2016 н.р. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара пройшов ліцензування з 33 спеціальностей за третім рівнем освітньої діяльності у сфері вищої освіти (PhD) за новим переліком галузей знань та спеціальностей 2015 року.

Відповідно до таблиці відповідності між ліцензованими в ДНУ напрямами та спеціальностями та спеціальностями Переліку галузей знань та спеціальностей 2015 року університет отримав Акт узгодження спеціальностей, за яким у новому навчальному році буде проводити підготовку:

– за ступенем бакалавр – з 61 спеціальності з ліцензованим обсягом 5360 осіб,

– за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста – з 58 спеціальностей з ліцензованим обсягом 3575 осіб (збільшення за рахунок ліцензійного обсягу спеціальностей перепідготовки),

– за ступенем магістр – з 51 спеціальності з ліцензованим обсягом 2129 осіб.

Необхідно відзначити появу в галузі 01 «Освіта» нових спеціальностей 014 «Середня освіта», що дозволяють готувати вчителів середніх шкіл з історії, української та англійської мови і літератури, хімії, біології, географії, математики.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка