Документ. Основні реквізити документів. Тексти документівСкачати 227.98 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір227.98 Kb.
Навчальне заняття№

Практичне заняття№
Тема: Документ. Основні реквізити документів. Тексти документів.

Мета: Шляхом виконання усних і письмових вправ, методом

взаємодії «студент-комп’ютер» закріпити систему знань про реквізити документа,систематизувати знання попередніх вивчених тем, що взаємодіють з даною темою, усвідомити важливість теми «Писемне ділове мовлення» для майбутнього фахівця-педагога, застерегти від типових помилок при складанні текстів документів та оформленні деяких реквізитів, виробляти мовнокомунікативні компетенції майбутньої ділової людини-педагогаМетодична мета: використання елементів інтерактивного навчання на

практичному занятті з української мови (за професійним спрямуванням)Міжпредметні звязки: педагогіка, вступ до спеціальності, дитяча література,

методика виховної роботи, основи інформаційних технологій, сучасні педтехнології, правознавствоОбладнання: настільні таблиці («Документ», «Риси, спільні для всіх видів

документів», « Мовні засоби текстового зв’язку», «Вимоги до тексту

документа», «Логічні елементи тексту», «Види викладу тексту», «Види

помилок, які зустрічаються у текстах документів», папка « На допомогу майбутньому педагогу»Тип заняття: практичне заняття

Література: 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В., Сучасні ділові папери. – К., 2000.

2. Головач А.С., Зразки оформлення документів: Для підприємців і

громадян. – Донецьк, 1997.

3. Ділова українська мова/ За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці, 1996.

4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004.

5. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 4-те вид., доповн. – Х.,2003.

6. Марахова А.Ф. Мова сучасних ділових документів. – К., 1981.

7. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова. – Харків, 2007

8. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2007.

9. Методичні вказівки до курсу «Українська ділова мова» для

неспеціальних факультетів/ Уклад. Д.Добрусинець.- Львів,2001.

10. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. – К., 1992.

11. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. К., 2000.

12. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини. – К., 1999.

13. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів/ Бабик С.П., Михно і.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. – К., 1997.

14. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К., 2003.Хід практичного заняття

I. Організаційний етап

Організація студентів до роботиII. Повідомлення теми, мети заняття, актуалізація даної теми

1 слайд на дошціЗнай: папери в житті – не химери,

І не плід канцелярій нудних:

Ділові необхідні папери

У стосунках людей ділових

(Д.Білоус)Поетичними рядками відомого українського поета Дмитра Білоуса, чия

творчість є відомою з курсу дитячої літератури, книга якого «Диво калинове» (2 слайд) відома кожному вчителеві початкових класів, кожному українському філологу, і, звичайно, майбутньому фахівцеві – педагогу, ми почнемо офіційне практичне заняття з української мови за професійним спрямуванням.

3 слайд Практичне заняття

Тема: Документ. Основні реквізити. Текст документа.

У зошитах для практичних робіт записуємо тему заняття, за єдиним орфографічним режимом ставимо на полях дату (до дошки йде студентка, яка записує на дошці дату заняття).

- На дошці – І слайд (поетичні рядки Д.Павличка).

Звернемо увагу на дошку. Ми бачимо, що навіть у поетичних рядках Д.Білоус допустив лексичні повтори. • Назвіть їх (ділові папери, ділові люди).

 • Наявність лексичних повторів є допустимим для якого із стилів сучасної української літературної мови? (для стилю офіційно-ділового).

Яке слово є ключовим у курсі української мови за професійним спрямуванням (діловий).

Виконання практичної роботи:

1. Творча робота

а) Пояснити значення слова «діловий» у поданий словосполученнях методом добору до кожного з них синонімів.

- Що таке синоніми?

- Які види синонімів ми будемо підбирати? (лексичні; контекстуальні)

Діловий стиль –

Ділова пропозиція –

Діловий вигляд –

Ділові відносини –

Ділові кола –

Ділова бесіда –

Діловий лист –

Ділова зустріч –

Ділові папери –

Ділова людина –


Перевірка творчої роботи.

Діловий стиль – авторитетний стиль

Ділова пропозиція – вагома, розумна, важлива,бізнес – проект, угода, запрошення

Діловий вигляд – професійний, офіційний, суворий, стриманий, імідж

Ділові відносини – практичні, серйозні, процесуальні, фахові. корпоративні

Ділові кола – активні, фахові, об’єднання людей, керівний склад, ділове середовище

Ділова бесіда – організована, з визначених питань, нарада, семінар, переговори

Діловий лист – спеціальний, лист-пропозиція, нота, вірча грамота, комюніке

Ділова зустріч – вирішальна, загострена, партнерська, прес-конференція, бріфінг, збори акціонерів, симпозіум

Ділові папери – важливі, офіційні документи, договори

Ділова людина – зайнята, офісна, освічена, бізнесмен, політик, банкір, директор, професіонал

Перед тим, як працювати з тлумачним словником, подумайте як би ви оформили

словникову статтю слова «діловий».

До якої групи лексики за стилістичним забарвленням належать слова, підібрані як синоніси ?( нейтральна лексика)?2. Робота зі словником іншомовних слів та словникова робота зі словом «діловий»

- Поясніть лексичне значення слова «діловий» близько до словникової статті тлумачного словника;

- визначте лексичне значення слова «офіційний» за словником іншомовних слів;

Діловий


Офіційний

Діловий, а, е 1. Стосується до діла, який стосується суті справи, має

практичне значення.

2. Заповнений роботою, сприятливий до роботи, робочий.

3. Добре підготовлений, освічений, працьовитий.

Офіційний (officcum – служба) – витриманий відповідно до певних правил,

встановлений державою та її органами, службовий.

Модель ділової людини

Має справу

з діловими паперами

Знає, як організувати

ділові зустрічі

Пише

ділові листи

Проводить

ділові бесіди

Бере участь

у ділових колах

Їй притаманний

діловий вигляд

Вносить

ділові пропозиції

Її імідж

діловий стиль

Вчитель – ділова людина

Має справу

з шкільною документацією

Знає, як організувати

батьківські збори, зустрічі випускників, засідання ПЦК

Пише

службові записки, доповідні записки, листи батькам

Проводить

бесіди з учнями, колегами, батьками

Бере участь

у педрадах, парадах, зборах колективу

Йому притаманний

офіційний вигляд

Імідж

стриманий, професійний

Вносить

вносить зміни у навчальні програми, розклад навчальних занять, методики викладання предметів

Слово викладача.

Отже, ми звикли на практичних заняттях з української мови за професійним спрямуванням до слів «діловий», «офіційно-діловий», і не тільки звикли . бо, починаючи з першого практичного заняття, ми працюємо над виробленням професійної мовно-комунікативної компетенції. Підбираючи синоніми до слова ділова людина , працюючи над словниковою статею до слова діловий, що це добре підготовлена, освідчена, працьовита людина . Людину якої професії характеризують ці слова? (вчитель) Що таке «компетенція» як педагогічний термін? На заняттях якого навчального предмету ви знайомилися з цим терміном (педагогіка). Зверніть увагу на дошку, на визначення понять «мовна компетенція» та «комунікативна компетенція».слайд

Комунікативна компетенція (лат. competents – належний, відповідний) – сукупність знань про спілкування в різноманітних умовах і з різними комунікантами, а також уміння їх ефективного застосування у конкретному спілкуванні в ролі адресанта і адресата.Для професії вчителя адресант – вчитель, адресат – учні, батьки, колеги ( тобто нам необхідні комунікативні компетенції для спілкування з учнями, батьками, колегами.)

Мовна компетенція (лат. competens – належний, відповідний) – знання учасниками комунікації норм і правил сучасної літературної мови і вміле використання їх у продукуванні висловлювань. ( В основі курсу україської мови за професійним спрямуванням норми СУЛМ)

Слово викладача

 • Якими ж мовними компетенціями повинна володіти ділова людина (майбутній фахівець – це ділова людина, студент – ділова людина, вчитель – тим паче ділова людина). На практичне заняття творча група «Науковець» готувала роботу «Формування мовно-комунікативної компетенції ділової людини на практичних заняттях з української мови за професійним спрямуванням» , базуючись на вивчених темах «Мовленнєвий етикет», «Усне ділове мовлення».

Запишіть питання на які ви повинні відповість прослухавши звіт художньої групи науковець

Питання для студентів:

-Яку роль відіграє курс «Українська мова за професійним спрямуванням» у формуванні професійної мовнокомунікативної компетенції?

-На яких ще заняттях у педагогічному училищі ви формували ці компетенції?

3. Звіт творчої групи «Науковець»

(Бажаний варіант відповіді: професійна мовно-комунікативна компетенція особистості є показником сформованості системи професійних знань, комунікативних умінь і навичок, ціннісних орієнтацій, загальної гуманітарної культури, інтегральних показників культури мовлення .необхідних для якісної професійної діяльності. Сформувати професійну мовно-комунікативну компетенцію покликана сучасна система освіти. Як бачимо з попередньої презентації , важливу роль у цьому процесі відіграє курс «Українська мова за професійним спрямуванням». Ці компетенції формуються на заняттях з курсу «Педагогіка», «Педагогічна майстерність», «сучасна українська мова», «Дитяча література», «Основи техніки і культури мовлення», «Історія», «Методика виховної роботи»)Слово викладача.

Сьогодні на практичному занятті, присвяченому писемному діловому мовленню, ми продовжуємо працювати над створенням образу ділової людини – майбутнього фахівця, знавця документів, їх реквізитів. На минулій лекції ми говорили про писемне ділове мовлення. Ми зясуємо:

- чи потрібні знання про документ, укладання тексту документа майбутньому педагогові, знавцеві своєї справи;

- які проблеми можуть виникнути у майбутнього фахівця, якщо він не знатиме правил складання тексту документа.

-що треба робити, щоб ці проблеми не виникали у процесі професійної діяльності

Почуємо:

-думки фахівців про роль документа у професійному зростанніВиконаємо:

-вправи на редагування текстів;

- вправи на оформлення певних реквізитів;

-вправи пов’язані з правильним набором текстів документів;

План практичного заняття знаходиться у вашій робочій папці « на допомогу майбутньому фахівцеві».

Але насамперед переконаємося у наявності теоретичного підгрунтя для виконання практичної роботи

4.Повторимо основні терміни минулої лекції, використовуючи елементи гри «Найрозумніший» та нові засоби навчання, а саме пульти.

Інструктаж з використання пультів при перевірці основних термінів теми «Документ. Основні реквізити документа»

Завдання для роботи:

1. Організація роботи з документами та діяльність щодо створення документів.

2. Основний вид писемного ділового мовлення.

3. Окремі елементи документа.

4. Сукупність елементів,розміщених у певній послідовності.

5. Аркуш паперу з друкованим заголовком установи або з частково надрукованим текстом , призначений для документів.

6. Особа, організація, установа, яка надсилає документи.

7. Назва будь – якого документа, його частини , журналу , статті.

8. Прізвище , ініціали , написані власноручно під текстом як свідчення авторства.

9. Невеликий гумовий чи металевий предмет з вирізаними на ньому знаками для відбиття на папері , що засвідчує правильність, чинність документа.

10. Календарний час якої-небудь події , позначка на документі про час ( рік , число , місяць), його написання.

1. Адресат

2. Діловодство

3. Заголовок

4. Дата

5. Документ6. Печатка

7. Реквізит

8. Бланк

9. Підпис

10. Формуляр
11. Основний вид документа , перший єдиний його примірник

12. Точне відтворення першого примірника

13. Основний реквізит документа

14. Членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої

15. Відступ на початку першого рядка кожної частини документа

16. Печатка, штемпель із зображенням чийого-небудь підпису, а також відбиток такого підпису чи тексту на документі

17. Напис на документі, який засвідчує, що його перевірила офіційна особа; відмітка на закордонному паспорті про дозвіл в’їзду, перебування на території іншої держави

18. Покажчик, список імен, назв, перелік чого-небудь, умовні позначення, здебільшого сполучення чисел або літер

19. Напис службової особи на документі, у якому міститься коротке рішення з приводу викладених у цьому документі питань

20. Особа, організація, установа, на адресу яких надсилають документи

11. Нумерація

12. Резолюція

13. Віза

14. Адресант

15. Текст

16. Копія

17. Рубрикація

18. Оригінал

19. Штамп

20. Абзац

Виставляємо оцінки, визначаємо переможця. Підводимо підсумки.

Погляньте на дошку. Яке з визначень документа є найбільш точним. Обгрунтуйте свою думку.

слайд

1.Документ – матеріальний об’єкт, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

2.Документ – це результат відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою

3.Документ – основний вид ділового мовлення , засіб фіксаціх певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини.

4.Документ – основний вид ділового мовлення, що фіксує та передає інформацію, підтвержує її достовірнисть, об’єктивність.

5. Звіт творчої групи «Кореспондент».

Переважну частину документів складають службові папери, це тексти, які створюються в різних установах, організаціях, на підприємстві.

Як називаються люди, що займаються документами (складають їх, фіксують, друкують)?

- Діловоди. До роботи приєднується група кореспондент , яка зверталася із запитанням до фахівця.

Творча група «Кореспондент» звернулася із запитанням, яке стосується теми нашого заняття, до діловода училища Питання для студентів Послухайте думку діловода і висловіть свої думки з приводу заданого питання. На які види документів звернула увагу Лідія Василівна?


 • Чи треба знайомитися з особливостями структури й мовного оформлення ділової документації тим, хто не готує себе до професії діловода, а готується стати вчителем?

Відповідь: Немає жодної професії, яка не повязана з написанням ділових паперів,

вчителю початкових класів необхідно оформляти безліч ділових паперів

(заяви, характеристики, особові справи). В основному - це документи з низьким рівнем стандартизації. А правильно підготовлений

і належним чином оформлений документ – це свідчення високої

культури виконавця.

Документи з низьким рівнем стандартизації

Отже, які професійні мовнокомунікативні компетенції допоможе нам сформувати у майбутнього фахівця тема «Писемне ділове мовлення»?СЛАЙД Формування компетенцій майбутнього фахівця на практичних заняттях розділу «Писемне ділове мовлення.»

-Уміння працювати з різними видами текстів;грамотний і чіткий виклад деталізованих текстів різного спрямування пов'язаних з особистою та професійною сферами

Ви не просто студенти, ви – майбутні вчителі, вам , як нікому іншому, треба добре знати шкільну документацію.Тому творча група діловод сьогодні знайомить нас з основними документами, які супроводжують професійну діяльність вчителя початкових класів.А укладати ми будемо їх на окремому практичному занятті.

Завдання для студентів записати основні номенклатурні документи школи, а вдома укласти словник фахових документів вчителя початкових класів.

6. Звіт творча група «Діловод» розповідає про основні документи , які супроводжують професійну діяльність вчителя початкових класів.


 • класний журнал;

 • план виховної роботи;

 • протокол батьківських зборів;

 • характеристика;

 • посадова інструкція;

 • особові справи учнів;

 • трудові книжки співробітників школи.

А якщо хтось із вас буде керівником у школі, то ми знайшли спеціальну книжку «На допомогу керівнику школи».

Крім названих документів, існують «Номенклатурні документи школи». • Словникова робота зі словом «Номенклатура».

Номенклатура (від лат. nomenclature – перелік, список) – 1) Перелік назв, вживаних у будь-якій галузі науки, техніки, мистецтва.

Наша творча група знайшла у книзі «Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом» перелік обов’язкової ділової документації та термін її зберігання.

Група «Кореспондент»

Питання для студентів

Запишіть, на які документи звернула увагу курівник методоб’єднання ?

Який основний реквізит документа ?

Інтерв'ю з керівником методоб'єднання вчителів початкових класів шкіл міста Кременчука про роль документів у кар'єрі педагога


 • Який основний реквізит документа? (Текст документа).

Слайд «Основний різновид канцелярського стилю має

своїм завданням представити всі обставини, справи в усіх її

логічних взаємозв’язках в одному цілому. Л. Щерба

Зараз ми будемо працювати над основним реквізитом документа текстом, навчимося правильно складати тексти деяких документів, редагувати помилки, допущені у текстах документів іншими студентами. Знайшли у папці «На допомогу майбутньому фахівцеві» таблиці «Вимоги до тексту документа». Надалі ми будемо користуватися цими таблицями. Ви почули, що керывник методоб’єднання , вчитель початкових класів шкіл міста Кременчука, випускниця нашого навчального закладу звернула увагу, що найбільше помилок допускається при написанні характеристики учня. На яких заняттях у педагогічному училищі ви вивчали документ «Характеристика»? (психологія, педагогіка, методика виховної роботи). Зараз ви – третьокурсники, після успішної здачі літньої екзаменаційної сесії , вам необхідно буде здати документацію педагогічної практики, до якої входить складання характеристики.


Вимоги до тексту документа:

 1. Достовірність

 2. Точність

 3. Доречність

 4. Повнота

 5. Стислість

 6. Переконливість

 7. Стереотипність


Достовірним є текст документа тоді, коли викладені в ньому факти відображають

справжній стан речей.Точним текст документа є тоді, коли в ньому не допускається подвійне

тлумачення слів та висловів.Доречним є текст, в якому мовні засоби відповідають меті, темі, логічному

змістові, ситуації мовлення (чистота писемного мовлення).Повним називається такий текст докумета, зміст якого вичерпує всі обставини

справи.


Стислим є текст, у якому відсутні зайві слова та смислові повтори.

Переконливим є текст, який веде до прийняття адресатом пропозиції або до

виконання прохання, викладеного у документі.Стереотипним є документ, в якому дотримано правила стандартизації документів.
Логічні елементи тексту

 1. Вступ (зазначається привід, що привів до укладання документа, викладається історія питання).

 2. Доказ (викладається суть питання, докази, пояснення, міркування, що супроводжуються цифровими розрахунками, посиланнями на законодавчі акти й інші матеріали).

 3. Закінчення (формулюється мета, заради якої складено документи).


Види викладу текстів

Розповідь – спосіб викладу подій, явищ, фактів у їх хронологічній послідовності (автобіографія, протокол, характеристика).

Опис – спосіб загальної характеристики явища, події, факту (акт, наказ, розпорядження).

Міркування (роздум) – доводячи свою точку зору, укладач послуговується переконливими доказами (службові записки, відгуки, ділова кореспонденція).

Пам’ятка

Вимоги до мови ділових паперів

Під час підготовки тексту документа слід дотримуватись таких правил: 1. Правильно і у певній послідовності розміщувати реквізити документа.

 2. Текст викладати від третьої особи.

Атестаційна комісія ухвалила...

Адміністрація школи просить...

Від першої особи викладаються тексти заяви, автобіографії, доповідних та пояснювальних записок, наказів.


 1. Не вживати образних висловів, емоційно забарвлених слів і синтаксичних конструкцій.

 2. Уживати стійкі (стандартизовані) сполучення типу: відповідно до, у зв’язку з, згідно з метою, потрібний для, в порядку.

 3. Уживати синтаксичні конструкції типу:

Доводимо до вашого відома що...

Нагадуємо вам, що...

Підтверджуємо з вдячністю...

У порядку надання матеріальної допомоги...

У порядку обміну досвідом...

У зв’язку з вказівкою...

Відповідно до попередньої домовленості...

Відповідно до вашого прохання... 1. Дієприслівникові звороти вживати на початку речення:

Враховуючи...

Беручи до уваги...

Розглянувши...

Вважаючи... 1. Уживати мовні засоби, що відповідають нормам літературної мови і зрозумілі для широкого кола читачів.
 1. Уживати прямий порядок слів у реченнях (підмет передує присудкові; означення – перед означуваними словами; додатки – після керуючого слова; вставні слова – на початку речення).

 2. Щоб не виявляти гостроти стосунків з партнером, слід замінити активну форму дієслова на пасивну.. Наприклад:

Ви не відповіли на лист-запит...

Вами ще не дана відповідь на лист-запит...

Якщо ж важливо вказати на конкретного виконавця, то тоді треба вживати активну форму. Наприклад:

Університет не гарантує...

Комісія підтверджує...

Иелевізійне агенство повідомляє... 1. Уживати інфінітивні конструкції:

створити комісію...

затвердити пропозицію...

попередити правління...


 1. У розпорядчихдокументах треба вживати дієслівні конструкції у формі наказового способу:

наказую...

пропоную... 1. Використовувати скорочення слів, складноскороченні слова і абревіатури, які пишуться у справочинстві, за загальними правилами: р-н, обл., км., напр., канд., філол., наук..

 2. Надавати перевагу простим реченням. Використовувати форми ввічливості за допомогою слів:

Шановний...

Високошановний...

Вельмишановний...

Високоповажний....

Слід писати

Не можна писати

Ужити заходів

Брати(взяти) участь

Погодити

Вплинути


Порядок денний

Пропозиції

Вирішити, розв’язати

Боротися


Заходи

Такі члени групи:

Не можна визнати задовільним

Незабаром

Не з’являються на заняття
Прошу надати мені відпустку
Треба направити

Присутні одностайно схвалили

Пропозицію неухильно виконувати
Згідно з наказом

Згідно з розпорядженням

Відповідно до постанови


Прийняти заходи

Прийняти участь

Здійснити погодження

Здійснити вплив

Повістка денна

Предложення

Забезпечити рішення

Проводити боротьбу

Міроприємства

Слідуючі члени групи:

Не може бути визнаним задовільним

У самий найближчий час

Мають місце випадки неявки на заняття

Прошу Вашого дозволу про надання мені відпустки

Повинен бути направлений

Одностайне схвалення дістали

Пропозиція про прийняття

до неухильного виконання

Згідно наказу

Згідно розпорядження

Відповідно з постановою

7. Практичні вправи над виправленням помилок у текстах документів.

(Визначення поняття характеристика, реквізитів характеристики, класифікація цього документа, виправлення помилок у текстах характеристик написаних студентами у звітній документацій про проходження педагогічной практики).

Найчастіше в усному мовному спілкуванні ми припускаємося різних видів помилок, а потім цей словесний каламбур переносимо в писемне ділове мовлення, і тоді можна з впевненістю сказати

«Страшне перо не в гусака...» Творча група «Коректор» знає, що треба робити ,щоб уникати недоречностей у текстах документів.

Питання для студентів перед звітом творчої групи

-Що треба знати, щоб не допускати помилок мовного характеру у текстах документів?

8 «Страшне перо не в гусака...»

Самостійна робота над виправленням текстів і класифікацією помилок (користуючись таблицею «Види помилок, які зустрічаються у текстах», відредагуйте тексти документів) Перевіпити мені допоможуть члени групи коректор. За кожну правильно виправлену помилку ви отримаєте 1 бал.
9. Звернемо увагу на оформлення деяких реквізитів документів, з якими вам як майбутнім вчителям , доводитиметься зустрічатися.

А) запишіть дату за правилами оформлення цього реквізитуДата 17.06.2010р.

17 червня 2010р.

(У документах матеріально-фінансового характеру дата оформляється словесно-цифровим способом) студенти заповнюють дату на бланках заяви та графіка індивідуальних занять.

Б) запишіть адресу за правилами оформлення цього реквізиту(відповідно до постанови Кабміну від 22.12.1997р.) На дошці студентка напише адресу, а студенти на конвертах.


Адреса відправника

В. Ф. Ладигіна

вул.Армійська 20, кв 46,

м. Полтава

05366

Адреса одержувача

Андрію Петровичу Іваненку

с. Зелений Гай

вул. Квіткова, буд 5,

Дубнінський район,

Ровенська область

Студетнка розповідає про правила підпису

В) Правила оформлення підпису: розбірливо перед прізвищем, в ідеалі перша буква імені та не менше 3 букв прізвища(з метою ідентифікації прізвища та підпису). Запам’ятай: особистий підпис наше «я» в мініатюрі, своєрідна емблема людини, якою вона засвідчує свою особу.

У таблиці зверніть увагу на особливості реквізиту «підпис». Відкрийте збірники вправ «Практикум з українського ділового мовлення»(автори: С.В.Шевчук, О.О.Кабиш) ст. 9, вправа 19 знайдіть правильний варіант оформлення підпису та помилки в оформленні інших варіантів.

Підпис – це обов’язковий реквізит будь-якого документа, що свідчить про відповідальність особи за його зміст. Під текстом документа або під відміткою про наявність додатків. До складу підпису входять:

1.Найменування посади (повного, якщо документ надруковано не на бланку, скороченого – на документі, надрукованому на бланку);

2. Підпис (між назвою посади, ініціалом(ами) й прізвищем);

3.Ініціал(и) й прізвище особи, що підписала документ (праворуч), друкують на рівні останнього рядка назви посади на відстані 125 мм від межі лівого берега документа:

Голова Державного

комітету України

у справах ветеранів підпис Ініціал(и), прізвище

Якщо документ підписують кілька (2 або більше) осіб, то їхні підписи розташовують один під одним відповідно до підпорядкованості посадових осіб:

Ректор підпис Ініціал(и), прізвище

Якщо документ підписують кілька осіб , що обіймають однакові посади то їхні підписи розташовують на одному рівніЗаступник міністра Заступник міністра

освіти і науки культури і мистецтва

України України

Підпис Підпис

Ініціал(и), прізвище ініціал(и), прізвище

Якщо посадова особа, підпис якої зазначено на документі , відсутня, то документ підписує особа , яка виконує її обов’язки, або її заступник. При цьому обов’язково зазначають посаду і прізвище особи, яка підписала документ (виправлення вносяться чорнилом або машинописним способом).


Не дозволяється підписання документа з прийменником «за» або протиставляння правобіжної похилої риски перед назвою посади.

10. Робота з візитною карткою.

З особистим підписом, з «Я» в мініатюрі пов’язаний невідє’мний атрибут цивілізації – візитна картка, візитка , візитівка. Без неї важко уявити собі життя ділової людини. Всі ви незадовго до нашого практичного заняття отримували домашнє завдання зробити макет своєї візитної карткиа) з даними про Вас сьогодні

б) з даними про Вас у плановому майбутньому.

Покажіть макети своїх візитних карток , зачитаймо їх і проаналізуймо.

Створюючи свої візитівки, кожен з вас користувався комп'ютером, вміє набирати тексти, не всі інформовані про правила використання пробілів. А незнання цього веде до серйозних помилок в оформленні документа.

11. Звіт творчої групи «Інформатик».

Тому творча група «Інформатик» підготувала роботу «Правильне використання пробілів при наборі текстів документів».

Завдання для студентів перед звітом творчої групи

Зверніть увагу на випадки, коли слід ставити зичайний пробіл, нерозривний пробіл (Ctrl + Shift+ пробіл), взагалі не ставити пробіл. Тому, що після цього ми будемо виконувати практичну вправу

12. Тестування по темі документ. Основні документи. Текст документа.

Правила набору текстів. Щоб правильно оформляти документи, важливо врахувати численні типографські традиції, які утворилися задовго до появи комп’ютерів. Однією з технічних помилок в документах є неправильне використання пробілів. Пробіл слід робити :


 • після, а не до коми, крапки, крапки з комою, двокрапки, тире, знака оклику, знака питання, три крапки, а також дужки, яка закриває, і «лапок» , що закривають;

 • до, а не після дужки, яка відкриває, «лапок» , що відкривають , і крапок на початку речення;

 • до і після довгого тире.

Не ставиться пробіл між дужкою чи «лапками» та будь - яким іншим розділовим знаком, крім довгого тире.

Нерозривний пробіл (Ctrl + Shift+ пробіл) ставиться : • між ініціалами та прізвищем;

 • після географічних скорочень( м. Київ);

 • між знаками (№) і параграфа та числами, які до них належать;

 • всередині такого скорочення , як і т.д.;

 • між внутрішньотекстовими пунктами й інформацією, яка йди після них ( приклад, 1) підручник із морфології ; а) між підметом і присудком);

 • між числами і одиницями виміру, які до них належать ( наприклад 20 кг), а також це стосується і дат ( наприклад, ХХ ст.., 2002р. );

 • перед довгим тире в середині речення ( цей розділовий знак відділяється пробілами з обох боків – нерозривним ліворуч і звичайним праворуч);

 • між класами багатозначних чисел, починаючи з п’ятизначних ;

 • після однобуквених прийменників та сполучників, особливо на початку речення чи в заголовку.

Висновки

1.У наш час практично всі члени суспільства залучені до сфери офіційного спілкування, тому кожній освіченій і культурній людині конче потрібні знання й навички побудови,оформлення, складання документів.

2. Підготовка тексту документа, правильно побудований текст, вдалі формулювання визначають ефективність впливу документа на читача.

3. За допомогою документів налаштовуються офіційні, ділові, службові, партнерські контакти між закладами і підприємствами, інституціями, державами, а також налагоджуються приватні стосунки з людьми.

4. Знання виражальних засобів мови, висока культура писемного мовлення – найкраща опора, найпевніша підмога, найнадійніша рекомендація для кожної людини в її професійній майстерності.

5.Наша майбутня професія- учитель накладає на нас багато обов`язків щодо дотримання мовних норм при складанні документів (заяви, характеристики, акти,особові справи) та веденні номенклатурної документації школи (класний журнал,щоденник ...)Учитель має сраву в основному з документами з низьким рівнем стандартизації.

6.Уміння правильно оформити та складати тексти документів – запорука професійного успіху майбутнього фахівця.

Закінчимо практичне заняття невеличкою презентацією «Вчитель – ділова людина»

7. Хороший документ – це діловий папір, в якому вдало поєднуються стандартні мовні засоби, й такі , що не регламентовані традиціями діловодства.

8. Мовний ерзац – народжене в бюрократичних канцеляріях поєднання слів , які нічого не означають, а лише дратують розумного читача.

Псевдоділове мовлення – зайвослів’я ( плеоназми)

«Мовний достаток» складається не з рясноти слів, а з їх точності й доречності. Слова могутні ліки, але хто узловживає ліками, той отруює і себе і життя близьких.Закінчимо практичне заняття відеометеріалами, які стосуються тематики «Вчитель – ділова людина» (Інтерв’ю з педагогами про роль документів у професійній майстерності.)

Домашнє завдання. На наступному практичному занятті ми укладаємо документи щодо особового складу. Вивчити реквізити автобіографії, резюме, характеристики, повторити правила оформлення документів.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка