Договір №М про надання послугСкачати 45.56 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір45.56 Kb.


ДОГОВІР №М-___________________

про надання послуг

Дата укладення договору: м. Суми Дата укладення договору _____________ рокуФізична особа – підприємець Шевцов Сергій Миколайович, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію від 19.01.2010 р. ідентифікаційний номер платника податків № 2745021258, що іменується далі Виконавець, з однієї сторони, та _________________________________________________, в особі ____________________________________________________, що діє на підставі __________________________________________________, що іменується далі Замовник, з іншої сторони, що при спільному згадуванні можуть іменуватись Сторони і кожен окремо Сторона, уклали Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець, що здійснює діяльність у сфері інформатизації, надає Замовнику послуги доступу до панелі Оператор системи онлайн консультацій "Marva" (надалі Система) з можливістю передачі даних через Систему відвідувачам сайту Замовника (далі - Послуги), а Замовник приймає надані Виконавцем Послуги і оплачує їх, як визначено в цьому Договорі.

1.2. Порядок оплати: протягом 3-х банківських днів з моменту виставлення рахунку - фактури за період узгоджений Сторонами і зазначений в рахунку - фактурі. Рахунок - фактура надсилається на електронну адресу, вказану при реєстрації в Системі Аккаунта за три банківських дні до закінчення попереднього оплаченого періоду.

1.3. Вартість Послуг становить: щомісячна абонплата ______________________________________ грн. без ПДВ.

1.4. Вартість Послуг може бути змінена тільки за згодою Сторін. В цьому випадку Абонентська плата визначається кількістю тарифних опцій Системи, опублікованих на сайті Виконавця http://marva.com.ua і які Замовник буде використовувати в обраному періоді. На підставі обраних опцій Системи формується Рахунок-фактура та направляється до сплати. Сторони погодились, що факт сплати Рахунку-Фактури в повному обсязі є підтвердження Замовником вартості Послуг і не потребує додаткового узгодження. Про зміну тарифів або тарифних опцій Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника за один календарний місяць.
2. ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов`язується:

2.1.1. Надати Замовнику Послуги в порядку та на умовах, передбачених даним договором та додатковими угодами до цього Договору. В випадку припинення надання Послуг попередити Замовника за 1-н день до запланованої дати такого припинення, крім випадків несвоєчасної оплати Замовником Послуг.

2.1.2. Надавати послуги відповідно до умов затверджених тарифів підприємства або встановлювати договірну ціну за домовленістю з Замовником. Договірна ціна на послуги встановлюється у відповідних актах наданих послуг та скріплюється печатками та підписами сторін.


2.2. Замовник зобов'язується:

2.2.1. Своєчасно здійснювати оплату Послуг.

2.2.2. Не використовувати жодну з Послуг в цілях, заборонених чинним законодавством України.

2.2.3. Без погодження з Виконавцем не передавати Послуги в користування іншим юридичним чи фізичним особам.


3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. В разі несвоєчасної оплати Послуг, Виконавець має право негайно припинити падання Послуг Замовнику, без застосування до Виконавця будь яких санкцій.

3.2. У випадку, не надання, неналежного надання Виконавцем Послуг за даним договором абонентська плата пропорційно зменшується на кількість повних днів, протягом яких Послуги не надавались з вини Виконавця.

3.3. Цей Договір набирає чинності з дня підписання і діє протягом року з моменту набрання чинності.

3.4. Якщо жодна із Сторін не заявить письмово про розрив Договору за 20 днів до закінчення строку його дії, то Договір вважається продовженим на наступний рік на цих же умовах.

4. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПОШТОВІ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ, ПІДПИСИ СТОРІН


Виконавець:
Замовник:

Фізична особа – підприємець Шевцов С.М.
40024, Україна, м. Суми, вул. Зеленко, 12, к.3, ідентифікаційний № 2745021258 Свід.плат.єдиного податку серія Б №243134, п/р 26006060592267 Печерський філіал КБ ПриватБанк, м. Київ, МФО 300711,

тел. 097-19-19-894


Директор

_______________________ С.М. Шевцов

м.п.


________________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________


Директор

___________________________

м.п.

Акт наданих послуг № 1

За договором №М-_______________ від __________________ року


Місце складання акту: м. Суми Дата складання акту: ______ року
Фізична особа – підприємець Шевцов Сергій Миколайович, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію від 19.01.2010 р. ідентифікаційний номер платника податків № 2745021258, що іменується далі Виконавець, з однієї сторони, та ___________________________________, в особі ______________________________________________, що діє на підставі ___________________________________________________________________________, що іменується далі Замовник, з іншої сторони, що при спільному згадуванні можуть іменуватись Сторони і кожен окремо Сторона, уклали даний Акт наданих послуг про наступне:


 1. У період з _____________ по ______________ р. Виконавець надав Замовнику Послуги у сфері інформатизації у повній відповідності з умовами договору _____________ від __________________ року:

  № з/п

  Назва послуги

  Кількість, операторів онлайн.

  Ціна, грн.

  Сума, грн.

  1.

  Послуга з доступу до панелі Оператор системи онлайн консультацій «Marva». 


  Всього:
 2. Зауваження Замовника до якості Послуг: немає.

 3. Договірна ціна Послуг за даним Актом становить: ____________________________________________грн., без. ПДВ.

 4. За надані послуги Замовником сплачено у повному обсязі, претензій у Виконавця: немає.

Даний Акт складений у 2-х примірниках, один знаходиться у Виконавця, інший у Замовника.
Виконавець:
Замовник:

______________________

(підпис )


____________________

(підпис)

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка