Додаток до рішення Одеської міської ради №2901-v від 10. 07. 2008 звіт про виконання ПрограмиСторінка1/16
Дата конвертації22.02.2017
Розмір2.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Додаток

до рішення

Одеської міської ради

№2901-V від 10.07.2008ЗВІТ

про виконання Програми

соціально-економічного розвитку м.Одеси

на 2007 рік

(рішення Одеської міської ради від 05.04.2007 р. № 1122-У)

Зміст

Стор.

Підрозділ 1. Промисловість
3

Підрозділ 2. Роздрібний товарообіг та послуги
5


Підрозділ 3. Будівельний комплекс

6

Підрозділ 4. Земельна реформа. Розвиток ринку землі
14

Підрозділ 5. Житлово-комунальне та дорожнє господарство
15

Підрозділ 6. Паливно-енергетичний комплекс
27

Підрозділ 7. Транспортний комплекс
33

Підрозділ 8. Розвиток підприємництва
36

Підрозділ 9. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
38

Підрозділ 10. Охорона навколишнього природного середовища
40

Підрозділ 11. Освіта47

Підрозділ 12. Охорона здоров`я
55

Підрозділ 13. Фізична культура та спорт
60

Підрозділ 14. Культура
62

Підрозділ 15. Розвиток рекреаційного комплексу та туризму
66

Підрозділ 16. Молодіжна та сімейна політика
66

Підрозділ 17. Самоорганізація населення
79

Підрозділ 18. Соціальна сфера. Демографічна ситуація. Ринок праці.

Соціальне забезпечення населення
71

Підрозділ 19. Розвиток інформаційного забезпечення
78

Підрозділ 20. Інші програми та заходи

79Підрозділ 1. Промисловість
У 2007 році обсяг промислового виробництва зріс на 4,4% порівняно з відповідним періодом минулого року; збільшили виробництво продукції 44,4% підприємств.

Досягнуто приріст обсягу виробництва на промислових підприємствах усіх районів міста: Суворовському - на 14,4%, Малиновському - на 4,6 %, Приморському - на 0,4 %, Київському - на 1,8%.

У переробній промисловості, де зосереджено 99,9% всього промислового виробництва у звітному періоді, порівняно з аналогічним періодом 2006 року, обсяг зріс на 4,4%.

Досягнуто приріст обсягу виробництва: у хімічній та нафтохімічній промисловості - на 29,9%, виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції - на 15,1%; в обробленні деревини, виробництві виробів з деревини - на 80,6%; легкій промисловості - на 4,9%; машинобудуванні - на 7,5%.

Промисловими підприємствами реалізовано продукції на 7024,0 млн. грн., з них 88,1% (або 6183,6 млн. грн.) підприємствами добувної і переробної промисловості. Обсяг продукції, реалізованої на одну особу наявного населення міста, за 2007 рік становив 7014,9 грн. У структурі реалізації найбільша частка припадає на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (32,7%), на машинобудування (20,7%), на металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів (19,7%), на виробництво та розподілення електроенергії, газу та води (11,9%).

Модернізація підприємств з впровадженням прогресивних технологічних процесів, придбанням нових технологій сприяло випуску конкурентоспроможної продукції, розширенню ринків збуту.

Інноваційні роботи у промисловості, пов`язані з розробкою та впровадженням як технологічно нових, так і вдосконалених процесів, виконувало 32 інноваційно активних підприємств (у відсотках до загальної кількості промислових підприємств - 15,7%). Обсяг реалізованої інноваційної продукції дорівнює 252,5 млн.грн.

Протягом 2007 року за основними видами промислової діяльності в місті впроваджено 42 нових технологічних процеси, з них маловідходних - 16.

Створювалися економічні, фінансові, правові, технічні та технологічні умови для підтримки пріоритетних напрямків розвитку виробників, підвищення конкурентного рівня вітчизняної продукції, розширення внутрішнього та зовнішнього ринків.

Розширено асортимент продукції та створено нові робочі місця на підприємствах: ВАТ “Одеський кабельний завод “Одескабель”, завод “Продмаш”, ВАТ «Одеський ливарний завод», ВАТ “Одесакондитер”, ВАТ “Масложиркомбінат”, ВАТ «Одеський завод «Червона гвардія», ВАТ «Легмаш», ВАТ «Кращий бетон», ОВХФП «Біостимулятор», КП “Хутрова фабрика”, ТОВ “Ласунка-Юг”, ТОВ “Завод шампанських вин”, ТОВ «М`ясопереробний завод», ТОВ «Цемент», ТОВ «Глобус-Авто», ТОВ «Мар`яж», ТОВ «Євротермінал» тощо.

Після завершення першого етапу реконструкції виробництва, розпочав роботу ВАТ “Лукойл-Одеський НПЗ”.

Освоєно виробництво нової продукції на: ТОВ “Автоскладальне виробництво” (3 нових напівпричепи), завод “Червона гвардія” (лебідка марки А-600,66), ВАТ “Завод “Легмаш” (профілі з пластмаси) тощо.

Встановлено нове технологічне обладнання на ТОВ “Буддеталь”, що дало можливість збільшити випуск цегли на 30%.

На ТОВ «Цемент» введено в експлуатацію піч з новими фільтрами. Робота підприємства здійснюватиметься без викидів в атмосферу, що впливатиме на захист довкілля. З метою розвитку виробничої бази, підприємством розширено асортимент продукції - цемент різних марок для будівельних робіт. На підприємстві встановлено нове сучасне обладнання, що дало змогу збільшити обсяг випуску продукції на 30 %.

Впровадження на ЗАТ “Дзеркальний завод” нової енергозберігаючої установки дозволило зменшити вартість продукції на 10 %.

Проведення на ЗАТ “Аурум” переоснащення виробництва, введення на підприємстві гальванічного сріблення та автоматичного фрезерування дало змогу освоїти 50 нових видів продукції.

У рамках Європейської неділі якості, яка відмічається у всьому світі під егідою ООН, у номінації Всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України» брали участь 11 підприємств нашого регіону. Переможцями стали підприємства, які, при високих темпах розвитку, постійно удосконалюються, випускають якісну конкурентоспроможну продукцію, що відповідає кращим міжнародним аналогам. Серед переможців такі підприємства м. Одеси: ТОВ «Тумен», ВАТ «Одеський завод мінеральних вод «Куяльник», ЗАТ «Перший лікерогорілчаний завод», ТОВ «Гелека-М», ТОВ «Нептун», НВФ «Екофарм».

У 2007 році підприємствами різних форм власності створено 22,4 тис. нових робочих місць, з них понад 90% - у сфері підприємницької діяльності.

Продовжувався розвиток виставкової діяльності, яка охоплює всі сфери народногосподарського комплексу. В місті проведено 110 виставково-ярмаркових заходів, де брали участь участь 18 тисяч підприємств різних форм власності, у тому числі понад 5 тисяч товаровиробників.

Активізація виставкової діяльності сприяла укріпленню міжнародних зв`язків, розширенню зв`язків між товаровиробниками, оновленню та розширенню ринків збуту.Підрозділ 2. Роздрібний товарообіг та послуги
Протягом 2007 року продовжувалася позитивна тенденція насичення внутрішнього ринку вітчизняними товарами промислового виробництва. Одним із головних індикаторів економічного розвитку є індекс споживчих цін, який відображає зміни в часі загального рівня цін на товари та послуги, з урахуванням структури фактичних споживчих грошових витрат домогосподарств. За даними Державного комітету статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) в Україні становив 116,6%, в Одеській області - 119,2%.

У звітному періоді обсяг вироблених послуг склав 7 229,1 млн.грн., що на 23,8 % більше, ніж у 2006 році. Обсяг реалізованих послуг становив 8174,1 млн.грн. і збільшився на 23,4 % порівняно з минулим роком. Населенням оплачено послуг на 1 703,9 млн.грн., що на 12,9 % більше, ніж у 2006 році.

У 2007 році доход від реалізації послуг, оплачених населенням, склав 1 703,9 млн.грн. і збільшився на 12,9%.

Продовжувалася робота із забезпечення соціально-незахищених верств населення дешевим хлібом. Торговельним домом “Коровай” до муніципальної дрібно-роздрібної торговельної мережі (114 кіосків) щоденно постачалося 15 тонн дотаційного хліба. Також працює 40 магазинів та кіосків з продажу хліба за допомогою соціальної картки одесита, що дозволяє 23 тисячам малозабезпечених громадян купувати хлібобулочні вироби зі знижкою 90 коп. на кожній покупці. Торговельне обслуговування 7 тисяч інвалідів війни здійснювали 6 магазинів.

Щотижня в газеті “Одесский вестник” друкуються ринкові ціни на основні види продуктів харчування.

За наслідками роботи у поточному році спостерігався подальший розвиток усіх видів торгівлі, розширення роздрібної торговельної мережі, будівництво нових та реконструкція діючих об`єктів торгівлі, відкриття нових фірмових магазинів місцевих товаровиробників, впорядкування дрібно роздрібної торгівлі.

З початку року відкрито 57 нових підприємств роздрібної та гуртової торгівлі, у тому числі магазини європейського зразка: торговельний центр “Сади Перемоги” (площа 10-го Квітня), торговельний центр “Мегадім” (вул. Толбухіна), супермаркет “Таврія-В” (на 3-й ст. Люстдорфської дороги), супермаркет «Пересипський» (вул. Одарія), магазин меблів «Євразія» тощо.

Споживчий ринок характеризувався достатнім рівнем наповнення товарами вітчизняного виробництва за рахунок створення сприятливого середовища для конкуренції. На вул. Краснослобідській,1 (територія ЗАТ “Лазур“) відкрито ткацький та швейний цеха; на Балтській дорозі,5 - швейний цех. ПКФ ТОВ “Вибір” відкрито цех з виробництва меблів (Миколаївська дорога, 253).

Для забезпечення єдиного порядку установки та експлуатації об`єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, більш ефективного використання комунального майна, проводилася робота з оптимізації некапітальних пунктів дрібно роздрібної торговельної мережі. Протягом 2007 року укладено 2 216 договорів оренди комунального майна, з них - 1 991 на оренду твердого покриття під об’єкти дрібно роздрібної торгівлі. Інспенцією ДАБК демонтовано 390 некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торгівлі, що були встановлені з порушенням відповідних Правил.

У місті працює 57 ринків та міні-ринків. Триває реконструкція існуючих ринків, удосконалення їх функціонування: “Старокінний”, “Північний”, “Привоз”, “Озон”, “Основа”, “Київський”, “Одеський торговий дім” та “Новий ринок”.

Сфера громадського харчування у м. Одесі налічує 1181 стаціонарних об`єктів. З початку року сфера громадського харчування розширилася на 18 стаціонарних об`єктів, переважно за рахунок відкриття невеликих кафе та барів. Ресторанне господарство збільшилося на 3 заклади.

У місті працюють 1206 підприємств побутового обслуговування, що надають 50 основних видів послуг. З початку року відкрилося 16 об`єктів побутового обслуговування (перукарні, автомобільні мийки, приймальні пункти хімчисток тощо).


Підрозділ 3. Будівельний комплекс
Робота будівельного комплексу міста у 2007 році була спрямована на досягнення позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності населення, шляхом нарощування обсягу житлового будівництва, інженерних мереж та об`єктів соціальної інфраструктури.

Протягом звітного періоду управлінням капітального будівництва Одеської міської ради здійснювалося будівництво 73-х об`єктів, у тому числі:

- жилих будинків - 65;

- об`єктів комунального будівництва, інженерних мереж і споруд - 9;

- об`єктів галузі “Охорона здоров`я” - 4;

- об`єктів галузі “Освіта” - 8;

- об’єктів в галузі “Культура” - 3;

- паркінг на житловому масиві “Котовського” мкр. “Південий-Д”, на

вулицях: Балківська, Корольова, 25 - Чапаєвської дивізії - 16.
Крім того, здійснювався нагляд за будівництвом 2-х жилих будинків, замовником яких виступають сторонні організації і підприємства.

За 2007 рік управлінням капітального будівництва Одеської міської ради за рахунок усіх джерел фінансування виконано робіт на суму 573,9 млн. грн., що складає 121,5% в порівнянні з 2006 роком (472,3 млн. грн.), з них житлове будівництво складає 499,7 млн. грн. або 87,0 % від загального обсягу капіталовкладень.


За рахунок коштів бюджету міста виконані будівельно-монтажні роботи по жилому будинку № 19 мкр. ІІІ-4-3 ж/м “Котовського” на суму 3,8 млн. грн.

За 2007 рік введено в експлуатацію 18 жилих будинків на 2810 квартир, загальною площею 190,0 тис. кв. м, де управління капітального будівництва Одеської міської ради виступало замовником.

Проводилося будівництво багатоквартирних жилих будинків за передовими технологіями в каркасно-монолітному варіанті. У 2007 році введено в експлуатацію жилий будинок № 17 у мкр. ІІІ-4-2 ж/м “Котовського” загальною площею понад 47,32 тис. кв. м.

За 2007 рік забудовниками усіх форм власності в місті введено в експлуатацію 220 жилих та інших будівель соціальної сфери загальною площею 472,2 тис. кв. м, що на 5,0 % більше попереднього року.

Продовжувався подальший розвиток об'єктів комунального призначенення. У 2007 році по галузі “Комунальне будівництво” освоєно коштів на суму 54,3 млн. грн, у тому числі:

- за рахунок коштів з бюджету міста - 34,3 млн. грн, у тому числі:


  • виконані проектні роботи та отримані технічні умови на будівництво котельні в мкр. «Лузанівка» потужністю 16 Гкал/р;

  • виконані проектні роботи та реконструкція котельні «Північна-2»;

  • виконані проектні роботи та будівництво під’їзних шляхів (І черга в межах вул. Балківська, вул. Мойсеєнко, вул. Ціолковського) до шляхопроводу «Поїзний».- за рахунок позабюджетних коштів - 20,0 млн. грн, у тому числі:  • будівництво магістральних інженерних мереж для мікрорайонів Ш-4-1; Ш-4-2; Ш-4-3 ж/м Котовського;

  • будівництво госппобутового колектора для забудови мікрорайону Ш-4 ж/м “Котовського”;

  • магістрального зливового колектора мікрорайона Ш-4 ж/м Котовського;

  • внутрішньомайданчикових інженерних мереж до групи жилих будинків ж/м Котовського мікрорайонів Ш-4-1, Ш-4-2, Ш-4-3 та мкр. «Південний-Д».

По галузі «Охорона здоров`я» у 2007 році освоєно коштів з бюджету міста на суму 5,7 млн. грн., у тому числі:- за рахунок коштів з бюджету міста освоєно 5,7 млн. грн, з них:  • виконані будівельні роботи з реконструкції міської дитячої лікарні № 2 на вул. Дача Ковалевського, 81;

  • проведена диспетчеризація приміщень міської клінічної лакарні № 9 ім. проф. О.І. Мінакова на вул. Пастера, 9;

  • встановлено бойлер в міській бактеріологічній лабораторії міської інфекційної лікарні на вул. Пастера, 5;


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка