Додаток до рішення Одеської міської ради №2776-vi від 19. 02. 2013р. Паспорт програми розвитку та реконструкції Одеського зоопаркуСкачати 220.37 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір220.37 Kb.
Додаток до рішення

Одеської міської ради

№ 2776-VI від 19.02.2013р.
ПАСПОРТ

Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку

«Зоопарк – 100» на 2013-2022 роки

(далі – Програма)
 1. Ініціатор розроблення Програми – Комунальна установа «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення»

 2. Розробник Програми – Комунальна установа «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення»

 3. Співрозробники Програми – відсутні.

 4. Учасники Програми – Комунальна установа «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення», управління культури та туризму Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради, управління реклами Одеської міської ради, Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради, департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради, інші установи.

 5. Відповідальний виконавець Програми - Управління капітального будівництва Одеської міської ради, Управління культури та туризму Одеської міської ради

 6. Термін реалізації Програми – 2013 – 2022 рр.

 7. Етапи виконання Програми:

І етап – 2013 р.,

ІІ етап – 2014 р.,

ІІІ етап – 2015-2017 рр.,

ІV етап – 2018-2019 рр.,

V етап – 2020-2022 рр.


 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, 99 000 тис. гривень, у тому числі:

  1. кошти бюджету міста Одеси – 93 800 тис. грн.

8.2. кошти інших бюджетів – 0,0 тис. грн.

8.3. кошти інших джерел – 5 200 тис. грн.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма розроблена відповідно до Законів України від 23.03.2000 р. №1602-III «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», від 18.03.2004 р. №1621-IV «Про державні цільові програми», «Про природно-заповідний фонд України», від 25.12.2008р. №805 - VI (805 -17), "Про Червону книгу України», від 18.11.12, №2894-14, «Про тваринний світ», постанов Кабінету Міністрів України від 30.11.2004р. №1604 «Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки», від 29.06.2011 року №707 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011-2022 роках»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 р. №1088-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів»; наказ Міністерства охорони навколишнього середовища від 30.09.2010 №429 України «Про затвердження Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають в стані неволі або в умовах напіввільного утримання»; рішень Одеської міської ради від 11.10.2004 р. №3156-IV «Про основні напрями соціально-економічного розвитку на 2005-2015 роки», від 04.07.2007р. №1395-V «Про затвердження Концепції розвитку туризму в м. Одесі на 2007-2015 рр.»

Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення, як об'єкт природно-заповідного фонду України, має велике соціальне значення для нашого міста і покликаний виконувати головні завдання: збереження генофонду диких тварин, ведення активної наукової роботи, ведення еколого-просвітницької роботи, виховання в людях духовності, дбайливого ставлення до живої природи, любові до тварин, підвищення екологічної культури людини.

Послідовна робота по виконанню Програми дозволить місту Одесі протягом декількох років отримати зоопарк принципово нового рівня і до 2022 р. повністю завершити його реконструкцію.


 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ
  СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Сучасний зоопарк - об'єкт величезного значення. Його функція не стільки розважальна, скільки освітня, культурна та виховна. Зоопарки звертаюся до дуже широкої аудиторії і мають величезне число відвідувачів по всьому світу. Вони мають потенціал, щоб стати дуже важливим джерелом екологічної обізнаності, навчання і дій в інтересах сталого розвитку на місцевому, національному, регіональному чи в міжнародному масштабі. Вони є дійсно центрами, в яких відвідувачі отримують інформацію про світ природи і необхідність його збереження. Поінформованість може бути перетворена в дію з позитивним впливом на дику природу. Крім того, за визначенням Всесвітньої асоціації зоопарків, тільки зоопарки можуть працювати по всьому спектру природоохоронних заходів, одночасно проводити наукові дослідження, громадську екологічну освіту, професійну підготовку кадрів та здійснювати пропаганду екологічних ідей, також підтримуючи на місцях видів, популяцій і їхніх місцеперебувань. Сьогодні, коли багато видів тварин знаходяться під загрозою зникнення, в значній мірі через збільшення загрози їхньому природному середовищі існування, зоопарки не тільки зберігають такі види, що знаходяться під їх опікою з метою збереження популяції, але вони все більше пов'язують свою ex-situ діяльності із проектами в області in-situ, тобто, з програмами реінтродукції тварин в природне середовище.

Живі тварини дуже привабливі для відвідувачів. Бачити, чути, відчувати запах тварин, спостерігати їх поведінку, має величезне значення саме по собі. Для того, щоб враження від відвідування зоопарку були позитивними, експозиції повинні бути спроектовані за сучасними вимогами, тварини повинні утримуватися в умовах, наближених до природних. Позитивний досвід відвідувачів залежить від благополуччя утримуваних в зоопарку тварин.

Хоча рекреаційна мета сьогодні більше не є головною для зоопарків, вона відіграє також дуже важливу роль. Люди, особливо в урбанізованих районах, часто відчужені від природи. Психологами доведений глибокий позитивний вплив природи на психічне благополуччя чоловіків, жінок і дітей. Зоопарки звичайно є місцями без щоденного стресу, з глибоким позитивним емоційними переживаннями - навіть в шумному центрі міста. Це є однією з багатьох причин, чому зоопарки відвідують сьогодні мільйони людей різного віку.

Аналіз світового досвіду свідчить про те, що більшість зоопарків світу (особливо великі зоопарки) не можуть існувати тільки за рахунок продажу вхідних квитків. Значну частину їх доходів складають бюджетні, і, також, спонсорські кошти. Джерелами фінансування зоопарків також є додаткові послуги та програми.

Реконструкція зоопарків також здійснюється, як правило, за рахунок бюджетних коштів та благочинних фондів. Так, масштабна реконструкція Московського зоопарку в 1992-1997 роках здійснювалась за рахунок бюджету міста.

Світовий досвід вказує на зростання популярності зоопарків, що робить їх привабливими об’єктами туризму. Зоопарки можна віднести до об'єктів екологічного туризму, як спеціальні науково-просвітницькі заклади, призначені для утримання диких тварин у неволі або напівневолі з метою демонстрації публіці, вивчення, збереження і відтворення. Практично в кожному великому туристичному центрі є свої зоопарки, що роблять свій внесок у привабливості цих міст для відвідування. Можна навести приклади багатьох відомих європейських зоопарків (напр., Двур-Кралове, Чехія), де саме зоопарк є центром, навколо якого розвивається місто.

Згідно з прогнозом Всесвітньої туристичної організації (далі – ВТО) зростання туристичної індустрії буде незворотне у ХХІ столітті і до 2020 року кількість міжнародних туристичних відвідувань складе 1,561 мільярдів поїздок. За прогнозом ВТО до 2020 року Україна може увійти в першу двадцятку країн з найбільш популярними напрямками туризму. Законом України «Про туризм» туризм проголошено пріоритетним напрямком соціально – економічного та культурного розвитку. Роль органів влади при цьому полягає у створенні сприятливих умов в туристично-рекреаційній сфері.

Туристична галузь є стратегічним напрямком розвитку Одеси. Наше місто має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму. За своїм туристичним потенціалом місто Одеса посідає одне з провідних місць в Україні. Туризм м. Одеси набуває все відчутнішого значення для місцевого господарства і туристичного бізнесу, наукових і громадських організацій в реалізації проектів і програм туристичної спрямованості. Серед умов і об’єктів , що зумовлюють привабливість Одеси як туристичного центру можна назвати сприятливий клімат, особливості географічного розміщення, найбільший морський порт України, курортно-рекреаційний комплекс, розвинена соціально – культурна інфраструктура, пам’ятки історії тощо. Серед них Одеський зоопарк має значний потенціал як об'єкт екологічного та краєзнавчого туризму.  Враховуючи дуже високу відвідуваність Одеського зоопарку і плановане її подальше збільшення, соціальну значимість зоопарку важко переоцінити. Він є унікальним для нашого міста і області об'єктом, що має важливе соціальне, культурне, просвітницьке, наукове та природоохоронне значення. Як і всі зоопарки світу, він виконує задачі збереження генофонду диких тварин, розведення та реінтродукції в природу рідкісних і зникаючих видів, проведення лабораторних і польових наукових досліджень, підвищення освітнього рівня, екологічної культури та духовності людей.

Науковою спеціалізацією Одеського зоопарку є розведення та реінтродукція рідкісних тварин Півдня України. У зоопарку створений і успішно працює єдиний в Україні розплідник хижих птахів, що повертає в природу види, які перебувають під загрозою зникнення, занесені до Червоної книги України. 

Історично склалося так, що Одеський зоопарк знаходиться в центрі Одеси і гранично можлива його площа - 6.5 га. Однак, на думку фахівців, розташування зоопарку в центрально-історичній частині Одеси, має ряд переваг для успішної діяльності зоопарку, як економічної, так і просвітницької, які в даний час не можуть бути реалізовані.

Причини неможливості повної реалізації наукового, еколого – просвітницького, природоохоронного та туристичного потенціалу Одеського зоопарку полягають у наступному: • Невідповідність сучасним нормам утримання тварин внаслідок морального та фізичного старіння експозиційних об’єктів;

 • Застарілі інфраструктури та інженерні комунікації;

 • Недостатній рівень забезпечення необхідним обладнанням всіх служб зоопарку.

 • Невідповідність наявного стану нормативно – правових документів сучасним юридичним нормам.

Внаслідок перелічених вище особливостей одеського зоопарку, проект його реконструкції повинен бути дійсно унікальним. У ньому планується врахувати досвід новітніх технологій (в тому числі енергозберігаючих), досягнення кращих зоопарків в утриманні та розведенні тварин.

Значення сучасного зоопарку, який здійснює наукову, природоохоронну, еколого-просвітницьку, рекреаційну, діяльність у максимальному обсязі на рівні європейських стандартів і, цим збільшує туристичну привабливість міста, для Одеси важко переоцінити. Звідси, актуальність даної проблеми та необхідність її системного, програмного рішення.2. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ
Дана програма розроблена з метою:

 • створення зоопарку, відповідного сучасним світовим стандартам і гідного такого міста, як Одеса;

 • становлення Одеського зоопарку, як регіонального центру з розведення рідкісних і зникаючих видів тварин у відповідність з європейськими та світовими програмами порятунку рідкісних видів; значне збільшення наукового потенціалу зоологічного парку та розвиток еколого-просвітницького центру;

 • підвищення іміджу Одеського зоопарку з метою залучення відвідувачів і туристів, як в зоопарк, так і в місто в цілому;

 • Значне підвищення власних доходів зоопарку і, таким чином, значне зниження навантаження на бюджет м. Одеси у фінансуванні зоопарку.

Основною метою Програми є становлення Одеського зоопарку як потужного природоохоронного, культурного і наукового центру, що дозволить підтримувати на високому рівні увагу громадськості до нього, збільшити його власні прибутки, значно поліпшити імідж зоопарку, а, отже, і міста в цілому. Послідовна робота з розвитку зоопарку дозволить місту Одесі до 2022 року повністю завершити його реконструкцію і протягом декількох років отримати зоопарк принципово нового рівня, привабливого також як туристичний об'єкт, що забезпечить більш широкі можливості для задоволення потреб вітчизняних і зарубіжних громадян в туристичних послугах і внесе свій внесок у формування позитивного іміджу Одеси як привабливого для туристів міста. Поліпшення умов утримання тварин, їх максимальне наближення до природних, націлене також на гуманізацію відносин людина-тварини, що сприятиме зростанню духовності одеситів.
3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ
ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ;
СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Оцінка досягнення мети Програми здійснюватиметься за допомогою визначення ступеня та повноти вирішення визначених у її рамках завдань:

1. Забезпечення роботи зоопарку в межах сучасного правового поля, затвердження повного пакету правовстановлюючої документації. Складання та затвердження Проекту організації заповідної території та генерального плану реконструкції.

2. Благоустрій господарської інфраструктури зоопарку, підведення всіх комунікацій, винос господарських служб з експозиційної зони.

3. Реалізація принципу «Зоопарк – для людей». Благоустрій пішохідної та зеленої зон, забезпечення можливостей повноцінного сімейного відпочинку. Сучасна організація інформаційного простору на території зоопарку. Проведення всієї реконструкції без закриття зоопарку.

4. Поетапна реконструкція старих і будівництво нових експозицій, які відповідають сучасним європейським та світовим вимогам, що надають комфортне утримання тваринам, значущих для іміджу зоопарку і міста, що забезпечують увагу суспільства і підвищення відвідуваності зоопарку.

5. Поповнення колекції тварин новими видами, здатними збагатити колекцію, значно збільшити її експозиційну, природоохоронну та наукову цінність. Успішне розмноження багатьох видів, у тому числі рідкісних і зникаючих. Створення експозицій з використанням новаторських ідей.

6. Проведення повноцінних наукових досліджень, участь в українських та міжнародних наукових конференціях. Співпраця з українськими та зарубіжними зоопарками, заповідними об'єктами і науковими центрами, громадськими організаціями і фондами, що сприяють розвитку зоопаркової справи.

7. Значне збільшення власних доходів зоопарку шляхом збільшення відвідуваності, реалізації тварин, розширення зони обслуговування відвідувачів, збільшення різноманітності пропонованих послуг, будівництва нових об'єктів із застосуванням сучасних економічних технологій експлуатації, розвитку програми «Стань опікуном» та інших спонсорських програм і т.п. Таким чином, відбудеться значне зменшення фінансування зоопарку з бюджету міста.

8. Утримування невисоких цін на відвідування зоопарку із залученням великої кількості відвідувачів для збереження статусу зоопарку, як соціально-культурного об'єкта, доступного для широких верств населення м. Одеси.

9. Активна співпраця зі ЗМІ, постійне висвітлення всіх значущих подій (свята, природоохоронні акції, приплід, придбання тварин, участь у наукових програмах, будівництво нових об'єктів тощо). Досвід останнього року роботи показав, що співпраця зі ЗМІ дозволяє значно підвищити зацікавленість одеситів справами зоопарку. Слід практикувати регулярні публічні звіти про роботу зоопарку і широке оприлюднення планів роботи, проведення прес-конференцій.Виходячи з цього, нам представляється доцільним будувати стратегію розвитку зоопарку за умови реалізації програмних заходів шляхом:

 • Розширення території зоопарку за рахунок території складів трамвайного депо (0,5765 га);

 • У відповідності з новими поправками до Закону «Про природо - заповідний фонд України» від 23.12.2010г та 16.06.2011г ст.14, п.3 розробка нового «Проекту організації території Одеського зоопарку як об'єкту природо - заповідного фонду України» на 10 років;

 • Отримання державного акту на постійне користування земельною ділянкою;

 • Розроблення та затвердження Генерального плану реконструкції Одеського зоопарку;

 • Благоустрою в господарській зоні зоопарку автостоянки (4000 кв.м.) для відвідувачів з організацією другого входу в зоопарк;

 • Реконструкції головного входу до зоопарку з вул. Новощепний ряд;

 • Підведення інженерних мереж: каналізації на всій території зоопарку, електропостачання з обладнанням другого електричного введення від непрацюючої підстанції на території парку «Преображенський», водопостачання зоопарку;

 • Будівництва зовнішнього паркану навколо всієї території зоопарку;

 • Облаштування системи відеоспостереження на всій території зоопарку;

 • Розроблення проектно-кошторисної документації і будівництво в господарській зоні зоопарку: гаража; господарських майстерень (столярний, слюсарний і зварювальний цехи); складських приміщень; кормової кухні, сіносховища, віварію, а також реконструкція центру реабілітації диких тварин. У даний час дані господарські служби розташовані в експозиційній зоні, що естетично і функціонально неприпустимо;

 • Придбання нового обладнання для господарських та ветеринарної служб, розширення автопарку;

 • Капітального ремонту сектору копитних тварин (1-а черга);

 • Розроблення проектно-кошторисної документації для організації підсобного господарства площею 25 га.;

 • Благоустрою зони відпочинку відвідувачів;

 • Капітального ремонту сектору копитних тварин (2-а черга);

 • Знесення старих приміщень господарських служб і розчищення території для створення нових експозицій;

 • Розроблення проектно-кошторисної документації для будівництва на території колишніх складів трамвайного депо нових експозицій: хижих тварин, мавп, карликових бегемотів (або носорогів), теплолюбних птахів, собачих, куницевих, рукокрилих, пінгвінів і інших тварин;

 • Організація підсобного господарства (1 черга);

 • Будівництва на території колишніх складів трамвайного депо нових експозицій: хижих тварин, мавп, карликових бегемотів (або носорогів), теплолюбних птахів, собачих, куницевих, рукокрилих, пінгвінів і інших тварин;

 • Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію слоновника;

 • Організація підсобного господарства (2 черга);

 • Капітального ремонту слоновника;

 • Розроблення проектно-кошторисної документації з реконструкції та розширення експозицій птахів та інших тварин, а також зони відпочинку на існуючій території зоопарку;

 • Проведення будівельно-монтажних робіт з розширення експозицій та благоустрою зони відпочинку на існуючій території зоопарку;

 • Благоустрою зеленої зони зоопарку;

 • Благоустрою пішохідних покриттів по всій території зоопарку.

Фінансування може бути здійснене за рахунок державного, місцевого бюджетів, а також за рахунок власних доходів. Після розробки проектно-кошторисної документації будуть залучатися інвестори і спонсори для здійснення будівництва окремих експозицій.

Загальна вартість проектної пропозиції – 99 000 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету м. Одеси – 93 800 тис. грн. (додаток 2). Програма діє в період 2013-2022 роки.


4. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ
Перелік заходів, завдань Програми та показників витрат, які визначають обсяги та структуру ресурсів, необхідних для виконання Програми, наведені у додатку 1 (додається).
5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ
Виконання Програми дозволить створити в історичному центрі м. Одеси територію, хоча і невеликою за площею, але з важливим багатоцільовим навантаженням. Реалізація заходів Програми дозволить Одеському зоопарку у повному обсязі і на сучасному рівні виконувати природоохоронну, еколого-просвітницьку та рекреаційну функції. Результа­том Програми стане створення зоопарку, відповідного сучасним світовим стандартам і гідного такого міста, як Одеса, становлення Одеського зоопарку, як регіонального центру з розведення рідкісних і зникаючих видів тварин у відповідності з європейськими та світовими програмами порятунку рідкісних видів, підвищення іміджу Одеського зоопарку з метою залучення відвідувачів і туристів, як до зоопарку, так і в місто в цілому, збільшення до 2022 року відвідуваності зоопарку. В результаті збільшиться кількість видів експонованих тварин (сучасна колекція складає 252 видів) в 2,5 рази (з них: 30% - рідкісних і зникаючих видів). Значно підвищиться доля власних доходів у фінансуванні зоопарку і, таким чином, відбудеться суттєве зменшення навантаження на бюджет міста.
6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Головним виконавцем Програми є комунальна установа «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення». Поточний контроль за виконанням програми здійснює управління культури та туризму Одеської міської ради. Контроль за виконанням заходів, завдань, цільовим використанням коштів та досягненням очікуваних результатів Програми в цілому здійснюється головним виконавцем Програми, головним розпорядником та постійною комісією Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій.

КУ «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» готує щоквартальні звіти про хід виконання програми, які мають бути розглянуті постійною комісією Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій, та надає до 10 числа наступного за звітним періодом місяця, їх управлінню культури та туризму Одеської міської ради. Управління культури та туризму Одеської міської ради щокварталу до 15 числа наступного за звітнім періодом місяця подає управлінню економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради інформацію про стан виконання Програми та пояснювальну записку щодо її виконання.Підсумковий звіт про виконання Програми оголошується комунальною установою «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради та на сесії Одеської міської ради, відповідно до регламенту. Щорічний звіт виконання відповідного етапу виконання Програми, а також підсумковий звіт головний виконавець публікує у засобах масової інформації та розміщує на офіційному сайті Одеської міської ради у місячний термін після закінчення етапу або Програми.


Результативні показники, що характеризують виконання ПрограмиПоказники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний обсяг

1

2

3

4

5

1.

Затрат

1.1.

Приведення всіх видів документації зоопарку до відповідності вимогам сучасного правового поля

тис. грн.

програма

850,00

1.2.

Активізація наукової, еколого-просвітницької та рекламної діяльності зоопарку, в т.ч.:

тис. грн.

програма

150,00

 

Наукове та експедиційне обладнання

тис. грн.

програма

60,00

 

Організаційний внесок при вступі до лав ЕАРАЗА

тис. грн.

програма

10,00

 

Театральний реквізит для проведення екологічних свят в зоопарку

тис. грн.

програма

50,00

 

Виготовлення та тираж друкованої рекламної продукції

тис. грн.

програма

30,00

1.3.

Об'єкти інфраструктури

тис. грн.

програма

14 600,00

1.4.

Господарські об'єкти

тис. грн.

програма

17 700,00

1.5.

Експозиційні об'єкти

тис. грн.

програма

65 700,00

2.

Продукту

2.1.

Кількість затверджених нормативних документів

одиниць

звіт

3

2.4.

Об'єкти інфраструктури

шт.

звіт

7

2.5.

Господарські об'єкти

шт.

звіт

10

2.6.

Експозиційні об'єкти

шт.

звіт

16

2.7.

Наукове та експедиційне обладнання

комплектів

звіт

20

2.8.

Членство в ЕАРАЗА

одиниць

звіт

1

2.9.

Театральний реквізит для проведення екологічних свят в зоопарку

комплектів

звіт

120

2.10.

Друкована рекламна продукція

видів

звіт

5

2.11.

Виїздні лекції

шт.

звіт

150

2.12.

Прес-конференції

шт.

звіт

40

2.13.

Свята екологічні

шт.

звіт

380

3.

Ефективності

1.1.

Середня вартість розробки 1 нормативного документу

тис. грн.

кошторис

283,33

1.2.

Середня вартість об'єкту інфраструктури

тис. грн.

звіт

2 085,71

1.3.

Середня вартість господарського об'єкту

тис. грн.

звіт

1 770,00

1.4.

Середня вартість експозиційного об'єкту

тис. грн.

звіт

4 106,25

1.5.

Середня вартість 1 комплекту обладнання для наукових експедицій

тис. грн.

звіт

3,00

1.6.

Середня вартість 1 комплекту театрального реквізиту

тис. грн.

звіт

0,42

1.7.

Середня вартість випуску рекламної продукції (за видами)

тис. грн.

звіт

6,00

4.

Якості

4.1.

Поліпшення інфраструктури зоопарку

%

програма

80

4.2.

Підвищення якості обслуговування відвідувачів

%

програма

50

4.3.

Покращення умов утримання тварин

%

програма

50

4.4.

Збільшення потоку відвідувачів

%

програма

30

4.5.

Покращення показників наукової роботи зоопарку

%

звіт наукового відділу зоопарку

60

4.6.

Покращення показників еколого-просвітницької роботи

%

звіт ЕП відділу зоопарку

40


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка