Додаток до рішення 24 сесії міської ради від 06. 07. 2012 р. №24 Програма забезпечення діяльності закладів культури та мистецтва міста Старокостянтинова на 2012-2016 рокиСкачати 258.24 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір258.24 Kb.

Додаток


до рішення 24 сесії міської ради

від 06.07.2012 р. № 24Програма забезпечення діяльності закладів культури та мистецтва міста Старокостянтинова на 2012–2016 роки
Зміст
І. Вступ

ІІ. Паспорт програми

ІІІ. Підпрограми:

 • Бібліотеки

 • Музей

 • Будинок культури

 • Школи естетичного виховання

 • Муніципальний оркест

 • Централізована бухгатерія

ІV. Організаційне забезпечення програми

V. Перелік завдань програми та очікувані результати виконання Програми

VІ. Фінансове забезпечення програми

VII. Контроль за виконанням програми
І. Вступ
Розробка Програми забезпечення діяльності закладів культури та мистецтва міста Старокостянтинова на 2012–2016 роки (далі – Програма) зумовлена необхідністю удосконалення галузі культури міста, спрямування її на розвиток культурних традицій міста, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого росту особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, масового відпочинку і розваг, культурного обслуговування населення, сприяння доступу глядачів до перегляду національної кінематографічної спадщини. Програма розвитку культури на період 2012-2016 років визначає перспективи галузі культури міста, направлена на збереження від занепаду й забезпечення збереження існуючої мережі закладів культури і мистецтва.

Сьогодні вкрай необхідно визначити складові системи закладів культури та мистецтва усіх систем та відомств та знайти їх місце найефективнішої участі у духовному житті Старокостянтинова. Ця Програма визначає основні напрямки подальшого вдосконалення форм і методів проведення культурнор-мистецьких заходів, а також стратегію збереження та укріплення позицій Старокостянтинова, як культурного центру південно-східної Волині і перетворення його в справжній європейський культурний центр. Програма має на меті реалізацію єдиної політики в сфері організації концертів, театралізованих свят, тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитих людей, подальший розвиток традиційної української культури, традиційних культур народів та етносів, що населяють м. Старокостянтинів, підтримку народної творчості та обдарованих дітей.

При створенні Програми був використаний досвід з цих питань провідних закладів культури та мистецтв регіону, а також ряду міст України.

Актуальність та необхідність створення такої Програми переконливо підкріплюється Конституцією України, Указами Президента України та Постановами Кабінету Міністрів України щодо святкування Дня Перемоги, Дня солідарності трудящих, Дня незалежності України та інших державних, професійних, місцевих свят; Законами України «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про позашкільну освіту». В основу Програми покладені державні стратегії та основні напрямки розвитку культури в ХХІ столітті , викладені в Основах законодавства України про культуру. Програма складається з проектів з визначенням шляхів їх реалізації. В ній максимально враховано суспільні потреби мешканців міста Старокостянтинова щодо рівня культури, сучасні світові тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій та інноваційні методи роботи в галузі культури.

Державна політика в галузі “Культура” визначається на користь пріоритетів загальнолюдських духовних цінностей та входження до цивілізованого європейського простору на засадах самобутності та самоцінності української нації. Особливого значення надається установам, що діють у сфері дозвілля.

Культура Старокостянтинівщини – цілісна система відтворення творчого, інтелектуального, духовного потенціалу громадян міста. Розвиток культури міста спрямований на відродження і розвиток української національної культури, забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та аматорської творчості, реалізацію прав громадян на доступ до культурних цінностей, створення матеріальних і фінансових умов розвитку культури.

Надання послуг населенню у сфері культури та мистецтва, в основному здійснюється мережею закладів культури, що складалися у попередній період розвитку галузі.

На даний час в місті Старокостянтинові функціонує 7 закладів культури: музична школа ім. М. Кондратюка, художня школа, будинок культури, централізована бібліотечна система з 3 бібліотеками-філіями, музей історії міста, духовий муніципальний оркестр та централізована бухгалтерія. Заклади культури міста повністю забезпечені кадрами, розстановка фахівців здійснюється відповідно до їх фахового профілю.


ІІ. Паспорт


1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ культури та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

2.

Розробник Програми

Відділ культури та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ культури та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

4.

Учасники Програми

Відділ культури та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

5.

Термін реалізації Програми


2012- 2016 роки

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет міста

7.

Загальний обсяг фінансованих ресурсів, необхідних для реалізації Програми

У межах бюджетних призначень та коштів бюджету міста на зазначені цілі


ІІІ. Підпрограми

ІІІ.І Підпрограма «Бібліотеки»:

Централізована бібліотечна система з 3-ма бібліотеками – це інформаційний центр, в якому кожен мешканець може отримати необхідну інформацію про життєдіяльність міста, країни, спеціальну інформацію з різних сфер діяльності. Одна бібліотека міста підключена до глобальної мережі Інтернет, але недоукомплектованість сучасною оргтехнікою не дозволяє задовольнити підвищений попит до інформації мешканців міста. Для організації цієї роботи необхідно придбання комп’ютерів, ліцензійної бібліотечної програми, створення сайтів комунальних бібліотек. Однією з функцій бібліотек є збереження фондів. Прийняття програми надасть змогу здійснити заходи щодо розвитку бібліотек міста, покращення їх інформаційно-ресурсної та матеріально-технічної бази для забезпечення прав громадян на якісне бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей.

Всі комунальні бібліотеки утримуються за рахунок місцевого бюджету. Оновлення ж фондів бібліотек здійснюється тільки за Державною програмою «Книги бібліотекам України», подаровані авторами, читачами, частково проводиться фінансування з спеціального фонду та фонду розвитку міського бюджету згідно затверджених кошторисів.Мета підпрограми

Метою є створення умов для розвитку бібліотечної справи міста шляхом реалізації комплексу заходів, а саме:

забезпечення конституційного права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками; забезпечення бібліотек періодичними виданнями та поповнення бібліотечних фондів вітчизняною та зарубіжною літературою; зміцнення матеріально-технічної бази бібліотек;

Основні завдання

- створення системи загального доступу до інформації та знань для всіх категорій користувачів, що сприятиме наданню їм рівних можливостей у задоволенні інформаційних потреб і отриманні інформаційних послуг у сфері інформаційних комунікацій;

- забезпечення підвищення кваліфікації бібліотечних працівників;

- збереження бібліотечних фондів шляхом щорічного придбання періодичних видань та вітчизняної і зарубіжної літератури;

- оснащення комунальних бібліотек комп'ютерною та телекомунікаційною технікою, системою кольорового друку, оргтехнікою для оперативного копіювання, спеціалізованими бібліотечними меблями тощо;

- створення доступу до електронних ресурсів мережі Інтернет, в тому числі WI-FI;

- створення веб-порталів комунальних бібліотек із системами пошуку та архівування розміщеної в глобальних інформаційних мережах суспільно значущої інформації;

- запровадження електронного бібліотечного абонементу та обміну інформацією в електронному вигляді; створення електронного каталогу бібліотечних фондів м. Старокостянтинова;

- створення системи доставки документів в електронному вигляді;

- утримання, комплексне переоснащення та забезпечення приміщень бібліотек системами автоматичного пожежогасіння, системами комплексного захисту та охоронної сигналізації, системами кондиціонування, санітарно-гігієнічними засобами для обробки бібліотечних фондів;

- обладнання входів приміщень бібліотек пандусами та кнопками виклику для вільного доступу осіб з обмеженими можливостями;

- проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень бібліотек.

Недофінансування необхідних витрат призводить до погіршення матеріально-технічної бази та стану бібліотечних фондів. Приміщення всіх закладів потребують проведення капітальних ремонтів, гостро відчувається брак необхідного устаткування, оргтехніки, спеціальних меблів тощо. Загальна інформатизація суспільства, впровадження нових навчальних програм у закладах освіти, необхідність підвищення кваліфікації і перекваліфікації кадрів, подорожчання книговидавничої продукції дозволяють прогнозувати подальше зростання затребуваності бібліотек, збільшення кількості користувачів.Для читачів проводяться тематичні заходи для всіх бажаючих, учнів шкіл, людей похилого віку, та інших. В обслуговуванні громадян бібліотеки використовують традиційні та новітні технології, фонди документів та сучасні носії інформації.

ІІІ.ІІ Підпрограма «Музей міста»:

Музей історії міста є науково-дослідним та культурно-освітнім закладом, що збирає, науково опрацьовує, зберігає та пропагує пам’ятки матеріальної та духовної спадщини краю, організовує наукові експедиції та відрядження, популяризує оригінальні колекції, першоджерела, через показ їх в експозиційних залах, на спеціальних виставках, за допомогою екскурсій, лекцій або інших видів інформування.

В 2011 році проведена певна робота по вивченню історії міста та туристичного потенціалу, а саме по об’єктам туристичної інфраструктури міста Старокостянтинова.Мета підпрограми:

вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, залучення громадян до надбань національної, світової історико-культурної спадщини, створений відповідно до законів України «Про музеї та музейну справу», «Про власність», «Про місцеве самоврядування в Україні» та здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України.Основні завдання:

 • культурно-освітня діяльність;

 • науково-дослідна діяльність;

 • експозиційна, фондова, видавнича та реставраційна робота;

 • пям’ятково-охоронна діяльність;

 • комплектування музейних зібрань;

 • надання консультацій з питань музейної діяльності та послуг організаціям і окремим громадянам;

 • проведення експертизи археологічних, етнографічних і пошукових робіт;

 • вивчення природи, процесів економічного, політичного і культурного розвитку краю з найдавніших часів до наших днів;

 • створення та вивчення фондів музею, як першоджерела знань про край, встановлення їх наукової, історичної і художньої цінності;

 • координація науково-дослідної роботи з іншими науковими закладами і при наявності асигнувань запрошення до проведення науково-дослідної роботи за угодою спеціалістів відповідного профілю;

 • розроблення тематико-експозиційних планів і проектів художнього оформлення експозиції;

 • здійснення редакційно-видавничої діяльності;

 • на базі своїх експозицій, виставок, фондових колекцій проведення масової науково-освітньої роботи, основними формами якої є екскурсії, лекції, консультації; курси, конференції, тематичні свята;

 • проведення виставок-розпродажів;

 • виконання науково-дослідних та інших видів робіт на замовлення підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та окремих громадян;

 • реалізація сувенірної та видавничої продукції,

 • проведення кіно - і фотозйомок.

Сучасна туристична індустрія повинна в нашій державі стати однією із найбільш розвиненою і високоприбутковою галуззю економіки, як це є в усьому світі. В м. Старокотснятинові на державному обліку перебувають визначні пам’ятки археології, історії, монументального мистецтва, архітектури, працюють туристичні агентства.

Перелік пам'яток історії та мистецтва м. Старокостянтинова, які занесені до державного реєстру

Замок князів Острозьких (національного значення), Комплекс споруд Домініканського костелу та оборонна вежа (національного значення ), Костел святого Іоанна Хрестителя (національного значення ), Братська могила радянських воїнів, Пам’ятник воїнам-землякам, Пам’ятник знак радянським льотчикам, Братська могила жертв фашизму, Будинок, в якому знаходився штаб Богунської Бригади І Української Радянської дивізії, Будинок, в якому знаходився повітовий ревком, штаб 3-го Богунського полку, штаб 47 стрілкової дивізії, Будинок, в якому знаходився полк Червоного козацтва, Будинок, в якому знаходилась Рада робітничих, селянських і солдатських депутатів, штаб Старокостянтинівського комуністичного загону, комітет підпільної організації, Будинок, де виступав Вільгельм Пік, Домініканський монастир, Млин, «Постоялий двір», Андріївська церква, Церква Різдва Пресвятої Богородиці, Могила воїнам-визволителям, Пантеон жертвам голодомору та політичних репресій, Пам’ятний знак князю Острозькому, Кіркут (єврейське кладовище), Самохідна автоматична установка.

Недостатня увага приділяється формуванню міського туристичного продукту, що могло б відкрити додаткові робочі місця, в першу чергу для молоді, а в перспективі сприяти поповненню міського бюджету.

Виконання Програми дасть змогу значно поліпшити економічний стан музеїв, розширити існуючу музейну мережу, технічно оснастити музеї на рівні сучасних вимог і стандартів, створити належні умови для збереження пам'яток Музейного фонду України, використання музейних надбань для формування національної самосвідомості, піднесення рівня освіти, культури.

ІІІ.ІІІ Підпрограма «Будинок культури»:

Будинок культури створенний для організації діяльності творчих колективів, гуртків художньої самодіяльності за жанрами, студій, любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань, а саме : народного аматорського хору «Доброслав», хореографічних гуртків, вокальних ансамблів, клубу «Надвечір’я», інструментального молодіжного гурту.

Мета підпрограми:

сприяння збереженню, розвитку та популяризації української культури, а також культур національних меншин, що проживають на території міста, популяризація культурної спадщини як національної культури, організація культурного дозвілля територіальної громади міста, організація культурно-освітної роботи з дітьми та підлітками спільно з управлінням освіти та управлінням у справах сім’ї та молоді, співпраця з підприємствами та організаціями міста в галузі культури.Основні завдання :

1. Створення умов для задоволення культурних потреб територіальної громади міста.

2. Підтримка майстрів декоративно-прикладного мистецтва та збереження осередків народних художніх промислів.

3. Розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості.

4. Впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб населення міста.

При створенні умов для задоволення зростаючих духовних потреб населення міста підвищиться соціальний творчий потенціал громадян міста, виховання інтересу до народної творчості, її жанрової різноманітності, культурної спадщини українського народу.ІІІ.ІV Підпрограма «Школи естетичного виховання»:

В музичній школі ім. М.Кондратюка учбово-виховний процес здійснюють 32 викладачів, навчання ведеться на 7 музичних інструментах, контингент складає близько 300 учнів.

Мета:

створення максимально сприятливих умов для творчого розвитку особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних та естетичних потреб дітей та молоді, удосконалення роботи дитячої музичної школи.Основні завдання :

- розвиток індивідуальних здібностей і талантів дітей та молоді, забезпечення цілісної системи роботи дитячої музичної школи для створення умов всебічного розвитку особистості;

- створення умов для якісної роботи школи, здобуття доступної та якісної початкової музичної освіти;

- зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази;

- забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації викладачів і концертмейстерів школи;

- проведення концертних програм на високому професійно-художньому та організаційному рівнях;

- збереження народних традицій, свят і обрядів;

- забезпечення систематичного поповнення книжкових фондів, передплати періодичних видань для використання бібліотекою школи;

- створення більш сприятливих умов для роботи аматорських художніх колективів,

- забезпечення створення нових духових, народних, естрадних оркестрів, музичних ансамблів та інших художніх колективів для творчої самореалізації молодих громадян та організації культурно-розважальних заходів для мешканців міста.

Учні музичної школи беруть участь в обласних оглядах, конкурсах солістів-виконавців, ансамблевої гри, де посідають призові місця.

Для залучення більшої кількості дітей до навчання в школах естетичного виховання та зручності батьків створюються філії ДМШ в мікрорайонах міста.Дитяча художня школа розрахована на отримання учнями початкової художньої освіти протягом 6 років і містить наступні дисципліни: рисунок, живопис, композиція, історія мистецтв. Влітку також проводяться екскурсійно-пленерні заняття в межах міського середовища.

Контингент школи складає – 158 учнів. Навчально-виховну роботу у Старокостянтинівській дитячій художній школі здійснюють 7 викладачів.

На відділі образотворчого мистецтва учні вивчають основи історії образотворчого мистецтва, живопису, рисунка, композиції скульптури та комп’ютерного дизайну. На заняттях використовуються методичні розробки викладачів школи.

Мета

сприяння становленню талановитої мистецької молоді, підтримка професійної творчої діяльності, реалізації науково-освітніх, культурно-мистецьких заходів для дітей та молоді.

Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних механізмів підтримки закладу.

Основні завдання :

- забезпечення гарантій свободи творчості, доступу до культурних надбань, створення можливостей активної участі юних жителів міста у художній творчості;

- організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів з проблем розвитку мистецтва, видання друкованих матеріалів за їх підсумками;

- формування науково-дослідницького підходу у методичній роботі, вивчення надбань та досвіду педагогічної думки минулого, залучення до гласної педагогічної діяльності прогресивних методичних систем; публікація наукових досліджень, методичних розробок та впровадження результатів у практику навчального процесу;

- модернізація закладу шляхом створення в мережі Інтернет веб-сторінки;

- забезпечення початкової освіти з образотворчого та інших видів мистецтв, пошук та залучення до навчання здібних і талановитих дітей, розвиток і підтримка їх здібностей. талантів і обдарувань;

- розвиток індивідуальних здібностей і талантів дітей та молоді, забезпечення цілісної системи роботи школи естетичного виховання шляхом створення умов для всебічного розвитку особистості;

- створення умов для якісної роботи закладу, здобуття доступної та якісної естетичної освіти;

- забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації працівників школи;

- відродження, збереження та розвиток народних традицій, свят, обрядів, у навчально-виховному процесі;

- організація та проведення конкурсів, виставок на високому професійно-художньому та організаційному рівнях.

Крім освітянської роботи, педагогічний та учнівський колективи в ДХШ приймають активну участь у культурно-мистецькому житті міста. Це – організація персональних виставок учнів, випускників та викладачів школи, участь у художніх конкурсах і проектах на всеукраїнському та обласному рівнях, участь у загальноміських святах і заходах.


ІІІ.V Підпрограма «Духовий муніципальний оркестр»:

Духовий муніципальний оркестр створено з метою подальшого розвитку професійного мистецтва, задоволення духовних потреб та поліпшення культурного обслуговування населення міста та регіону.

Мета підпрограми:

здійснення концертної діяльності шляхом підготовки концертних програм, що пропагують кращі зразки української національної та світової музики для підвищення культурного рівня громадян міста.Основні завдання :

- музичне забезпечення урочистих та святкових заходів міста;

- створення концертних програм, естрадних шоу, музичних постановок, а також участь у різних культурно-масових видовищах;

- участь у проведенні музичних фестивалів, національних, міжнародних конкурсах та інших розважальних заходах;

- розвиток сучасної духової музики та інших видів музичного мистецтва, організація гастрольної діяльності;

- забезпечення культурного відпочинку населення міста та регіону;

- надання методичної допомоги самодіяльним духовим, естрадним, інструментальним оркестрам міста та області;

- культурно-просвітницька діяльність, пропаганда українського музичного мистецтва і фольклору.ІІІ.VI Підпрограма «Централзована бухгалтерія»

Центаралізована бухгалтерія відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради веде фінансову, бюджетну звітність структурних підрозділів відділу.

Мета підпрограми:

організація та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бухгалтерської, фінансової та статистичної звітності .Основні завдання:

 • ведення бухгалтерського обліку і складання звітності є обов'язковим для виконання всіма бюджетними установами згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і Порядок його застосування, затверджений наказом Держказначейства України від 10.12.1999р. № 114

 • ведення обліку надходжень асигнувань загального фонду, спеціального фонду, касових та фактичних видатків, складає кошториси, плани асигнувань по всіх підрозділах,

 • забезпечення контролю за наявністю майна , використання матеріальних і фінансових ресурсів відповідно затверджених нормативів,

 • достовірний облік витрат й обігу, виконання кошторисів видатків, реалізації продукції, виконання будівельно-монтажних та інших робіт, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції робіт й послуг, точний облік результатів господарсько - фінансової діяльності установи відповідно до встановлених правил.

ІV.Організаційне забезпечення виконання Програми


№ №


п/п

Зміст заходу


Термін виконання


Виконавці1

2

3

4

1.

Створення тримовних рекламних буклетів.

Постійно

Відділ культури, музей історії міста

2.

Створення двомовних історико-інформаційних щитів з короткою історичною інформацією про об'єкт (біля кожного історичного об'єкту)

Постійно

Відділ культури, музей історії міста


3.

Представлення нашого міста як туристичного центру на міжнародних спеціалізованих виставках

Постійно

Відділ культури, музей історії міста

4.

Створення веб-сторінки при міській раді, створення туристичної сторінки та постійне її оновлення

Постійно

Відділ культури, музей історії міста

5.

Участь у всіх конференціях, семінарах.


Постійно

Відділ культури, музей, місцеві туристичні фірми

6.

Виготовлення рекламних буклетів, календарів.

Постійно

Відділ культури, музей історії міста

7.

Створення центру туристичної інформації, набір кадрів для екскурс-бюро

Постійно

Відділ культури, музей, місцеві туристичні фірми

8.

Проведення у місті семінарів, конференцій


Постійно

Відділ культури, музей історії міста

9.

Розробка та проведення екскурсій по туристичних маршрутах різних напрямів.

Постійно

Музей історії міста

10.

Створення експозицій на сучасному рівні

Постійно

Музей історії міста

11.

Проведення фестивалю «Болохівські гостини»

Постійно

Відділ культури, музей історії міста

12.


Проведення історичної реконструкції бою

Постійно

Відділ культури, музей історії міста

13.

Виготовлення проектної документації реставрації архітектурних об’єктів

Постійно

Відділ культури, музей історії міста, Відділ архітектури

14.

Паспортизація об’єктів культурної спадщини

Постійно

Музей історії міста

15

Поповнення бібліотечного фонду ЦБС відповідно до заходів щодо поповнення бібліотечних фондів централізованої бібліотечної системи

Постійно

Відділ культури, бібліотеки

16

Придбання книг

Постійно

Відділ культури, бібліотеки

17

Передплата періодичних видань

Постійно

Відділ культури, бібліотеки

18

Автоматизація бібліотечних процесів:

Постійно
- придбання швидкісних модемів для дитячої міської бібліотеки

Постійно

Відділ культури, бібліотеки

19

Придбання комп’ютеру для роботи користувачів в електронному каталозі

Постійно

Відділ культури, бібліотеки

20

Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в бібліотеках ЦБС:

- надання безкоштовного для користувачів доступу в Інтернет (оплата лінії Інтернет);Постійно

Відділ культури, бібліотеки

21

Придбання комп’ютеру для створення додаткового робочого місця для користувачів бібліотеки

Постійно

Відділ культури, бібліотеки

22

Придбання комп’ютеру для зміцнення матеріально-технічної бази централізованої бібліотечної системи

Постійно

Відділ культури, бібліотеки

23

Капітальні та поточні ремонти приміщень бібліотек:

- капітальний ремонт бібліотеки для дорослих,

- закінчення капітального ремонту ґанку бібліотеки для дітей,


Постійно

Відділ культури, бібліотеки

24

Придбання обладнання та меблів:

- ксерокси,

- принтери,

- стільці,

-спеціалізовані столи для обслуговування користувачів (кафедри);

- стелажі для книгПостійно

Відділ культури, бібліотеки

25

Поточний та капітальний ремонт приміщень ДМШ

Постійно

Відділ культури

26

Забезпечити збільшення відсотку охоплення дітей естетичним вихованням шляхом надання впродовж 2012-2016 рр.послуг з навчання в дитячій музичній школі на музичному та хорових відділеннях на відділах (фортепіанному, народних інструментів, струнно-смичкових інструментах, духових та ударних тощо);

Постійно

Дирекція, учбова частина школи

27

Зміцнення матеріально-технічної бази дитячої музичної школи


Постійно

Відділ культури, музей історії міста, Дирекція музичної школи

28

Сприяння розвитку творчих здібностей дітей та молоді, виявлення талановитої особистості, росту активності громадян у підвищенні культурного іміджу міста;

Постійно

Дирекція, учбова частина школи

29

комп´ютеризація навчального процесу на уроках музично-теоретичних предметів

Постійно

Дирекція музичної школи, Відділ культури,

30

Придбання нотної музичної літератури на всіх відділах (баян, акордеон, бандура, цимбали, скрипка, труба, кларнет, саксофон, сопілка, гітара; вокально-хорова література, ударні інструменти, фортепіано тощо

Постійно

Дирекція музичної школи, Відділ культури

31

Придбання нових музичних інструментів : баяна, акордеона, бандури, духових , ударних інструментів, гітари, скрипки, фортепіано, контрабасу

Постійно

Дирекція музичної школи, Відділ культури

32

Виготовлення кошторисної документації та проведення капітального ремонту приміщень школи

Постійно

Дирекція музичної школи, Дирекція художньоїї школи, Відділ культури

33

Дотримання вимог санітарного законодавства в частині організації учбового процесу, утримання будівель школи

Постійно

Завгосп музичної школи, Відділ культури

34

Поточний та капітальний ремонт приміщення ДХШ

Постійно

Дирекція художньоїї школи, Відділ культури і туризму

35

Реконструкція санвузла

Постійно

Дирекція художньоїї школи, Відділ культури

36

Придбання сценічних костюмів для духового муніципального оркестру

Постійно

Відділ культури, муніципальний оркестр.


V. Очікувані результати від реалізації Програми:

 • забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва, народних промислів, кінообслуговування та туризму;

 • створення максимально сприятливих умов для здобуття доступної і якісної позашкільної освіти, для розвитку професійного та аматорського мистецтва;

 • підвищення рівня художньо-естетичної і музичної освіти дітей та підлітків;

 • розвиток та популяризація національної культури, національних звичаїв та обрядів;

 • збільшення від загального контингенту учнів шкіл естетичного виховання відсотка учнів-переможців міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсів;

 • формування у громадян почуття гордості за рідне місто, збагачення духовного життя мешканців та гостей міста шляхом проведення мистецьких заходів;

 • виховання високих естетичних смаків громадян та забезпечення їх активної участі в культурному житті міста;

 • створення здорових і безпечних умов праці та навчання;

 • збагачення клубної роботи більш прогресивними методиками;

 • реалізація нових підходів до формування середовища, що сприяє найбільш повному виявленню і розвитку здібностей та інтересів дітей;

 • вдосконалення рівня надання бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів, зростання наукового, освітнього та інформаційного потенціалу бібліотек;

 • приведення матеріально-технічної бази закладів культури у відповідність до норм та вимог чинного законодавства.

VI. Фінансове забезпечення Програми:

Фінансове забезпечення Програми, включаючи всі підпрограми, здійснюється в межах призначень, затверджених головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради у бюджеті м. Старокостянтинова на відповідний рік, а також із залученням інших коштів, не заборонених чинним законодавством.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради щороку при підготовці бюджетного запиту передбачає видатки на виконання завдань і заходів, визначених Програмою.

VII. Контроль за виконанням Пограми
Контроль за виконанням Пограми здійснює відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання програми, здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України та рішеннями міської ради.
Секретар міської ради О. Степанишин
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка