Додаток 2 до наказу №227 від 15 квітня 2015 рСкачати 98.29 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір98.29 Kb.

Додаток 2 до наказу № 227 від 15 квітня 2015 р

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри стратегії підприємств

«_31_» _травня_ 2016 р.,

протокол №_10_

Завідувач кафедри __________Батенко Л.П.

ФАКУЛЬТЕТ Економіки та управління

КАФЕДРА Стратегії підприємств
ПАСПОРТ НАУКИ


Управління стратегічними змінами на підприємстві

на 2016-2017 навчальний рік


Освітній ступінь: магістр

Семестр, в якому викладається дисципліна__________9-й, 10-й__________


(порядковий номер семестру)

Наука нормативна

Загальна кільеість годин/кредитів за навчальним планом 120/4

галузь знань «Управління та адміністрування», «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка»

спеціалізація (освітня програма) «Підприємницька діяльність», «Економіка підприємства»

магістерські програми «Менеджмент підприємницької діяльності», «Стратегія та розвиток бізнесу», «Менеджмент проектів і консалтинг», «Бізнес-економіка»

Форма підсумкового контролю____екзамен_______________________

(екзамен, залік)

Викладачі кафедри, які забезпечують викладання лекцій Прохорова Є.В., Щербатюк О.М., канд. екон. наук, доценти

Викладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять канд. екон. наук, доценти Мельник О.В., Прохорова Є.В., ст. викладач Дяченко М.І.

Кількість студентів, що вивчають дану дисципліну (за формами навчання) 1 денна______ заочна _________
1. Робоча навчальна програма з науки (дисципліни)

Затверджено засіданням Вченої ради від 26.05.2016 р., протокол № ,2.Основні підручники та навчальні посібники, які є базовими при вивченні дисципліни (автор, назва, видавництво, рік видання)


2.1. Видані університетом

К-ть примірників у бібліотеці2

Шершньова З.Є. Стратегічне управління - К.:КНЕУ, 2004. - Підручник
Управління стратегічними змінами на підприємстві: практикум / [Є.В. Прохорова, В.Б. Галушко, Н.М. Гаращенко та ін.; кер. кол. авт. Є.В. Прохорова]. – К. : КНЕУ, 2013. – 211, [5] с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
2.2. Видані іншими видавництвами

К-ть примірників у бібліотеці

1. Портер М. Стратегія конкуренції. / пер. з англ.: А. Олійник, Р. Скільський. – К.: Основи, 1997, 1998. – 390с.
3. Тексти лекцій (типографське видання або електронна версія) при відсутності навчальної книги _________слайди до лекцій_______

4. Монографії, видані університетом, що рекомендуються студентам для поглибленого опанування курсу

Автор, назва, рік видання
К-ть примірників у бібліотеці

Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. – К.:КНЕУ, 2001

5. Навчально-методичні посібники для самостійного вивчення курсу

Автор, назва, рік видання
К-ть примірників у бібліотеці

-

6. Інші методичні матеріали для вивчення дисципліни, рекомендовані студентам кейси для дискусій на практичних заняттях, в електронному вигляді статті викладачів КНЕУ та інші

7. Дистанційні навчально-методичні комплекси з дисципліни

___________________________________-__________________________________________

(автор, назва, рік останнього оновлення матеріалів)8.Освітній ступінь магістр:

Навчально-методичні матеріали до вивчення науки (дисципліни)*

Дата затвердження «12» травня 2016 р., Розміщені на сайті КНЕУ за адресою http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/

Дата розміщення серпень 2016 р.

ДОВІДКОВО :1.Нові підручники (навчальні посібники) з даної навчальної дисципліни, які кафедра планує завершити в поточному році___

2. Навчально-методичні розробки з дисципліни, над якими планується робота в поточному році __________-______

(робоча назва)

Розділ 9.1. Інноваційні навчальні технології, що використовуються на лекційних заняттях


Тема лекції

Кількість годин

Вид інноваційних навчальних технологій

у поточному навчальному році

Заплановано на наступний навчальний рік

Загальні основи

управління стратегічними

змінами.


2

Проблемна лекція

Використання слайдівПроблемна лекція Використання слайдів

Визначення рівня та

послідовності

стратегічних змін.


2

Розгляд окремих дискусійних питань

Використання слайдівРозгляд окремих дискусійних питань

Використання слайдівЕтапи реалізації

стратегії підприємства.2

Розгляд окремих дискусійних питань

Використання слайдівРозгляд окремих дискусійних питань

Використання слайдівРесурсно- компетенційна

база стратегічних змін.2

Проблемна лекція

Використання слайдівПроблемна лекція

Використання слайдівКогнітивність як

передумова

стратегічного розвитку

підприємства.2

Проблемна лекція

Використання слайдівПроблемна лекція

Використання слайдівВпровадження змін

на різних етапах

життєвого циклу

організації.2

Розгляд окремих дискусійних питань

Використання слайдівПроблемна лекція

Використання слайдівОрганізаційні

аспекти проведення

змін на підприємстві.


4

Розгляд окремих дискусійних питань

Використання слайдівРозгляд окремих дискусійних питань

Використання слайдівФункціональні

стратегії при

реалізації стратегічних

змін.


2

Розгляд окремих дискусійних питань

Використання слайдівРозгляд окремих дискусійних питань

Використання слайдівВзаємозв’язок

стратегії та

організаційної

структури управління

підприємством.


2

Проблемна лекція

Використання слайдівПроблемна лекція

Використання слайдівОрганізаційна

культура та управління


стратегічними змінами.

2

Проблемна лекція

Використання слайдівПроблемна лекція

Використання слайдівУчасники процесу

впровадження

стратегічних змін.


2

Розгляд окремих дискусійних питань

Використання слайдівПроблемна лекція

Використання слайдів

Розділ 9.2. Інноваційні навчальні технології, що використовуються на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях


Порядковий номер і назва заняття

Кількість годин

Вид інноваційних навчальних технологій

у поточному навчальному році

заплановано на наступний навчальний рік

1. Загальні основи

управління

стратегічними

змінами.


4

Аналіз кейсу

у складі мікрогрупи та презентація його результатів. ДискусіїАналіз кейсу

у складі мікрогрупи та презентація його результатів. Дискусії2. Визначення рівня та

послідовності

стратегічних змін.

Етапи реалізації

стратегії підприємства


4

Аналіз кейсу

у складі мікрогрупи та презентація його результатів. ДискусіїАналіз кейсу

у складі мікрогрупи та презентація його результатів. Дискусії3.Ресурсно-
компетенційна база стратегічних змін. Когнітивність як

передумова

стратегічного розвитку

підприємства.4

Аналіз кейсу

у складі мікрогрупи та презентація його результатів. ДискусіїАналіз кейсу

у складі мікрогрупи та презентація його результатів. Дискусії4. Впровадження змін

на різних етапах

життєвого циклу

організації.4

Аналіз кейсу

у складі мікрогрупи та презентація його результатів. ДискусіїАналіз кейсу

у складі мікрогрупи та презентація його результатів. Дискусії6. Організаційні

аспекти проведення

змін на підприємстві. Функціональні

стратегії при

реалізації стратегічних

змін.


4

Аналіз кейсу

у складі мікрогрупи та презентація його результатів. ДискусіїАналіз кейсу

у складі мікрогрупи та презентація його результатів. Дискусії7. Взаємозв’язок

стратегії та

організаційної

структури управління

підприємством. Організаційна

культура та управління


стратегічними змінами.

4

Аналіз кейсу

у складі мікрогрупи та презентація його результатів. ДискусіїАналіз кейсу

у складі мікрогрупи та презентація його результатів. Дискусії8. Учасники процесу

впровадження

стратегічних змін.


4

Аналіз кейсу

у складі мікрогрупи та презентація його результатів. ДискусіїАналіз кейсу

у складі мікрогрупи та презентація його результатів. Дискусії


2 За даними бібліотекиБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка