Додаток 1 До наказу моз україни №120 від 18. 03. 2005 міністерство охорони здоров’я україни програм а підготовки медичних працівників системи швидкої медичної допомоги та служби медицини катастроф з невідкладної медичної допомоги у надзвичайнихСкачати 294.69 Kb.
Дата конвертації28.03.2017
Розмір294.69 Kb.
Додаток 1

До наказу МОЗ України№120 від 18.03.2005

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИП Р О Г Р А М А
підготовки медичних працівників системи швидкої медичної допомоги та служби медицини катастроф з невідкладної медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях

Київ – 2005

Програма підготовлена Українським науково-практичним Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Склад робочої групи: доцент Г. Г. Рощін, доцент М. В. Нацюк, О. С. Кузнєцов, В. М. Падалка, О. Л. Зіневич.
Рецензенти:

доктор медичних наук, професор М. І. Тутченко,

доктор медичних наук, професор І. П. Шлапак.

Програма розглянута і схвалена на засіданні Вченої ради УНП ЕМД та МК.

Протокол № 5 від 24.06.2004 р.
Програма відповідає вимогам підготовки медичних працівників швидкої медичної допомоги та служби медицини катастроф.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма призначена для підготовки лікарів та середнього медичного персоналу системи швидкої медичної допомоги та служби медицини катастроф з невідкладної медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Метою підготовки є удосконалення теоретичних знань та набуття практичних навичок з надання медичної допомоги хворим та постраждалим, що знаходяться у невідкладних станах, пов’язаних з порушенням життєво важливих функцій організму, які можуть привести до летальних наслідків.

В програмі особлива увага надається проведенню практичних занять з вивчення сучасних методів проведення серцево-легеневої реанімації, зупинки кровотечі, іммобілізації шиї та хребта, а також техніці маніпуляцій, що виконуються під час надання невідкладної медичної допомоги з використанням табельних заходів (пункція центральних вен, інтубація трахеї, крікотіреоідотомія або конікотомія, дефібріляція).

В основу програми покладено освоєння медичними працівниками найбільш оптимальних практичних прийомів з надання невідкладної медичної допомоги при порушеннях або зупинці дихання, серцево-судинних порушеннях, зупинці серця, значній кровотечі, пошкодженнях голови і хребта та інш.

Навчальна програма містить три складові частини:  1. Тематичні плани для лікарів та середніх медичних працівників з визначенням часу для вивчення кожної теми.

  2. Зміст програми з вивченням розділів, тем та елементів кожної теми.

  3. Перелік практичних навичок, якими повинні володіти медичні працівники, що пройшли навчання за цією програмою.

Програма складена за блоковою системою, де блок несе назву окремого розділу як самостійної частини, що включає декілька тем. Тема – частина розділу, яка об’єднує ряд конкретних достатньо вузьких теоретичних положень; практичних навичок, кожний з яких є елементом теми і програми в цілому. Усі частини програми кодуються. На перше місце ставиться код розділу, далі послідовно – код теми, елементу.

При потребі, в тематичні плани може бути внесена корекція в межах 10-20% від загального числа навчальних годин, передбачених програмою, без скорочення їх загальної кількості.

Для виконання програми в процесі навчання використовуються наступні види занять: лекції практичні заняття, рішення ситуаційних задач. Практичні заняття проводяться з малими групами в складі 8-10 чоловік. Співвідношення навчальних годин теоретичної і практичної частин занять приблизно 1 : 3,5.

Після закінчення курсу проводиться екзамен, що передбачає перевірку теоретичних знань методом тестового контролю та практичних навичок з основних розділів програми.
3

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


підготовки лікарів з невідкладної медичної допомоги

в екстремальних ситуаціях

Тривалість навчання – 96 годин
Код


розділу,

теми
Назва розділу, теми


Кількість учбових годин

Лекції

Практ.

заняття

Всього


1

2

3

4

5


1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

2.1.


2.2.
2.3.

3.

3.1.


3.2.

3.3.


4.

4.1.
4.2.


4.3.
4.5.

Невідкладна медична допомога в екстремальних ситуаціях

Принципи надання медичної допомоги у невідкладних ситуаціях

Заходи з підтримки прохідності дихальних шляхів

Серцево-легенева реанімація

Порушення дихання

Гостра дихальна недостатність

Невідкладна медична допомога при порушеннях дихання

Відновлення прохідності дихальних шляхів за допомогою технічних засобів (інтубація трахеї, крикотіреідотомія, конікотомія)Гострі серцево-судинні порушення


Гостра серцево-судинна недостатність (непритомність, колапс).

Гострий інфаркт міокарда

Аритмії, пов’язані з гострим інфарктом міокарда та іншими порушеннями серцево-судинної діяльності

Невідкладна медична допомога при гострій серцево-судинній недостатностіТравматичні пошкодження

Травми опорно-рухового апарату. Методи шинування

Травми голови і хребта. Іммобілізація шиї та хребта

Травми грудної та черевної порожнин. Невідкладна медична допомога

Рани і кровотечі. Зупинка кровотечі, лікування ран


3

2

1


2

1
1

-
3

2

1


-
4
1
1
1
1


9

2
2


5
10

2
2

6
13

2

3


8
14
3
3
3
512

4
2


6
12

3
3

6
16

4

4


8
18
4
4
4
6

41

2

3

4

5


5.

5.1.


5.2.


6.

6.1.

6.2.

7.
7.1.

7.2.


7.3.
7.4.

7.5.


7.6.
Термічні ураження


Опіки, перегрівання. Невідкладна медична допомога при опіках та перегріваннях

Відмороження, переохолодження. Невідкладна медична допомога при відмороженнях та гіпотерміїГострі отруєння


Гострі отруєння при надходженні отрутних речовин в шлунок. Принципи надання невідкладної медичної допомоги отруєному

Гострі інгаляційні отруєння сильнодіючими отруйними речовинами. Принципи надання невідкладної медичної допомоги при масових отруєннях


Медична допомога при невідкладних станах

Анафілаксія

Коми та коматозні стани

Ураження електричним струмом, блискавкою

Утоплення


Укуси тварин, комах

Невідкладні стани в акушерстві і гінекологіїЕ К З А М Е Н2

1

1


4

2


2

4

1

1


1

-

1


-
-4

2

2


4

2


2

14

2

2


1

4

1


4
6


6

3

3


8

4


4

18

3

3


2

4

2


4
6


ВСЬОГО:
20


76


96

5

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


підготовки середніх медичних працівників з невідкладної

медичної допомоги в екстремальних ситуаціях


Тривалість навчання – 96 годин
Код


розділу,

теми
Назва розділу, теми


Кількість учбових годин

Лекції

Практ.

заняття

Всього


1

2

3

4

5


1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

2.1.


2.2.
2.3.

3.

3.1.


3.2.

3.3.


4.

4.1.
4.2.


4.3.
4.5.

Невідкладна медична допомога в екстремальних ситуаціях

Принципи надання медичної допомоги у невідкладних ситуаціях

Заходи з підтримки прохідності дихальних шляхів

Серцево-легенева реанімація

Порушення дихання

Гостра дихальна недостатність

Невідкладна медична допомога при порушеннях дихання

Відновлення прохідності дихальних шляхів за допомогою технічних засобів (інтубація трахеї, крикотіреідотомія, конікотомія)Гострі серцево-судинні порушення


Гостра серцево-судинна недостатність (непритомність, колапс).

Гострий інфаркт міокарда

Аритмії, пов’язані з гострим інфарктом міокарда та іншими порушеннями серцево-судинної діяльності

Невідкладна медична допомога при гострій серцево-судинній недостатностіТравматичні пошкодження

Травми опорно-рухового апарату. Методи шинування

Травми голови і хребта. Іммобілізація шиї та хребта

Травми грудної та черевної порожнин. Невідкладна медична допомога

Рани і кровотечі. Зупинка кровотечі, лікування ран

3

2

1


2

1
1

-
3

2

1


-
4
1
1
1
1


9

2
2


5
8

2
2

4
9

2

3


4
20
5
5
5
512

4
2


6
10

3
3

4
12

4

4


4
24
6
6
6
6

6


1

2

3

4

5


5.

5.1.


5.2.


6.

6.1.

6.2.

7.
7.1.

7.2.


7.3.
7.4.

7.5.


7.6.
Термічні ураження


Опіки, перегрівання. Невідкладна медична допомога при опіках та перегріваннях

Відмороження, переохолодження. Невідкладна медична допомога при відмороженнях та гіпотерміїГострі отруєння


Гострі отруєння при надходженні отрутних речовин в шлунок. Принципи надання невідкладної медичної допомоги отруєному

Гострі інгаляційні отруєння сильнодіючими отруйними речовинами. Принципи надання невідкладної медичної допомоги при масових отруєннях


Медична допомога при невідкладних станах

Анафілаксія

Коми та коматозні стани

Ураження електричним струмом, блискавкою

Утоплення


Укуси тварин, комах

Невідкладні стани в акушерстві і гінекологіїЕ К З А М Е Н2

1

1


4

2


1

4

1

1


1

-

1


-
-4

2

2


4

3


3

14

2

2


1

4

1


4
6


6

3

3


8

4


4

18

3

3


2

4

2


4
6


ВСЬОГО:20


76


96

7

ЗМІСТ УЧБОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Коди

розділів, тем,

елементів

Назви розділів, тем, елементів

Примітка


1

2

3

1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.
1.2.1.


1.2.2.

1.2.3.

1.3.


1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

2.

2.1.


2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.


Невідкладна медична допомога в екстремальних ситуаціях

Принципи надання медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях.


Огляд місця пригоди.


Проведення первинного огляду (АВС).

Проведення вторинного огляду.

Заходи з підтримки прохідності дихальних шляхів.Причини порушення прохідності дихальних шляхів.

Невідкладна медична допомога при повній непрохідності дихальних шляхів у дорослих і дітей.

Особливості надання невідкладної медичної допомоги немовляті з повним порушенням прохідності дихальних шляхів.

Серцево-легенева реанімація.


Показання для проведення серцево-легеневої реанімації, її етапи.

Загальні принципи серцево-легеневої реанімації.

Методика проведення штучної вентиляції легень і непрямого масажу серця.

Оцінка ефективності серцево-легеневої реанімації, можливі ускладнення.

Порушення дихання

Гостра дихальна недостатність.


Основні причини гострої дихальної недостатності.

Ознаки та симптоми гострої дихальної недостатності.

Зупинка дихання, методика визначення зупинки дихання.

Невідкладна медична допомога при порушеннях дихання.

Невідкладна медична допомога при дихальних розладах.

Надання невідкладної медичної допомоги при зупинці дихання. Проведення штучної вентиляції легень у дорослих і дітей.
8


1

2

3

2.2.3.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.


3.

3.1.
3.1.1.3.1.2.
3.2.

3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.

3.3.
3.3.1.3.3.2.
3.3.3.

3.3.4.
4.

4.1.
4.1.1.4.1.2.
4.1.3.

4.1.4.

Особливості штучної вентиляції легень у немовлят

Відновлення прохідності дихальних шляхів за допомогою технічних засобів.Інтубація трахеї: показання, технічні засоби, методика виконання.

Крикотіреідотомія: показання, технічні засоби, методика виконання.

Пункція крикотіреіоідної зв’язки (конікотомія): показання, технічні засоби, методика виконання.

Гострі серцево-судинні порушення

Гостра серцево-судинна недостатність (непритомність, колапс).

Причини виникнення непритомності, колапсу. Основні ознаки і симптоми гострої серцево-судинної недостатності.

Надання медичної допомоги при непритомності, колапсі.

Гострий інфаркт міокарда. Аритмії, пов’язані з гострим інфарктом та іншими порушеннями серцево-судинної діяльності.Клінічні ознаки, основні симптоми інфаркту міокарда.

Оцінка стану хворого з підозрою на інфаркт міокарда, принципи надання допомоги на догоспітальному етапі.

Оцінка порушення ритму роботи серця за оцінкою показників ЕКГ.

Ознаки зупинки серця.

Невідкладна медична допомога при гострих серцево-судинних порушеннях.Невідкладна медична допомога при аритміях.

Дефібриляція: показання, технічні засоби, методика виконання.

Серцево-легенева реанімація за допомогою технічних засобів (ЕКГ, інтубація трахеї, дефібриляція.

Тимчасова трансвенозна кардіостимуляція .

Травматичні пошкодження

Травми опорно-рухового апарату. Методи шинування.

Механізм виникнення травм і постраждалий.

Переломи, вивихи: ознаки, основні симптоми переломів, вивихів.

Транспортна іммобілізація, технічні засоби.

Ознаки і симптоми травми головного мозку.9


1

2

3

4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.3.
4.3.1.


4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

4.3.5.

4.4.


4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.
4.5.

4.5.1.
4.5.2.

5.

5.1.
5.1.1.Травми голови і хребта. Іммобілізація шиї та хребта.

Основні ознаки і симптоми травми голови.

Особливості надання невідкладної медичної допомоги при травмах голови з ушкодженням головного мозку.

Основні ознаки і симптоми травми хребта.

Іммобілізація шиї та хребта. Особливості транспортування постраждалого з травмою хребта.

Методика накладання шийного комірця, укладання та фіксація травмованого на довгій транспортувальній дошці.

Травми грудної та черевної порожнин. Невідкладна медична допомога.Проникаючі ушкодження грудної клітки, їх види. Причини виникнення гіпоксії.

Невідкладна медична допомога при травмі грудної клітки.

Пункція плевральної порожнини: показання, технічні засоби, методика виконання.

Травми живота та сечевостатевої системи. Основні симптоми ушкодження внутрішніх органів.

Невідкладна медична допомога при травмах внутрішніх органів живота.

Пункція сечового міхура: показання, технічні засоби, методика виконання.

Рани і кровотечі. Зупинка кровотечі.Основні види травматичних ран. Інфікування ран.

Особливості надання медичної допомоги при різних видах ран. Накладання пов’язок.

Види кровотеч, ознаки кровотечі.

Методи зупинки зовнішніх кровотеч.

Невідкладна медична допомога при внутрішніх кровотечах.

Травматичний шок.Причини виникнення, ознаки і основні симптоми травматичного шоку.

Принципи надання невідкладної медичної допомоги постраждалим в стані шоку.
Термічні ураження

Опіки, перегрівання. Невідкладна медична допомога при опіках та перегріваннях.

Опіки: класифікація, ознаки та основні симптоми термічних опіків.10


1

2

3

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

6.

6.1.


6.1.1.
6.1.2.

6.2.


6.2.1.

6.2.2.

7.
7.1.

7.1.1.

7.1.2.
7.2.

7.2.1.

7.2.2.
7.3.

7.3.1.

7.3.2.
7.4.

Відмороження, переохолодження. Невідкладна медична допомога при відмороженнях та гіпотермії.

Відмороження: причини, ознаки та основні симптоми. Принципи надання невідкладної медичної допомоги.

Невідкладні стани, викликані гіпотермією. Принципи надання медичної допомоги.

Гострі отруєння

Гострі отруєння при надходженні отруйних речовин в шлунок. Принципи надання невідкладної медичної допомоги.

Причини, ознаки та основні симптоми пероральних отруєнь.

Принципи надання невідкладної медичної допомоги отруєним. Методика промивання шлунка.

Гострі інгаляційні отруєння сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР). Принципи надання невідкладної медичної допомоги.Причини, ознаки та основні симптоми гострих інгаляційних отруєнь СДОР (хлор, аміак, ФОС, чадний газ).

Невідкладна медична допомога при інгаляційних отруєннях.
Медична допомога при невідкладних станах.

Анафілаксія.Основні причини, патогенез, клінічні симптоми та їх ускладнення. Анафілактичний шок.

Невідкладна медична допомога при анафілаксії.

Коми та коматозні стани.Поняття про кому. Гіперглікемічна та гіпоглікемічна діабетичні коми. Шкала Глазго.

Невідкладна медична допомога при комах та коматозних станах.

Ураження електричним струмом, блискавкою.Причини, ознаки та основні симптоми ураження електричним струмом, блискавкою. Електричні опіки.

Невідкладна медична допомога ураженим електричним струмом, блискавкою.

Утоплення.

11


1

2

3

7.4.1.
7.4.2.
7.5.

7.5.1.
7.5.2.

7.6.


7.6.1.


7.6.2.
7.6.3.Способи рятування на воді, прийняття рішення.

Надання невідкладної медичної допомоги постраждалому при утопленні.

Укуси тварин та комах.Укуси змій, клінічні симптоми, невідкладна медична допомога.

Укуси комах (оса, бджола, шершень та інш.), клінічні симптоми, невідкладна медична допомога.

Невідкладні стани в акушерстві і гінекології.Ускладнення, що виникають під час вагітності і загрожують життю та здоров’ю матері або плода. Невідкладна медична допомога.

Дострокові пологи, періоди пологового процесу, прийом пологів.

Заходи, що сприяють стимуляції виживання новонародженого.
12

П Е Р Е Л І КПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИННІ ВОЛОДІТИ МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ,

ЩО ПРОЙШЛИ ПІДГОТОВКУ ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ


“НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ”

Н АВ И Ч К А


Середній

медичний

персонал
Лікарі


1

Визначення симптомів респіраторної та серцевої зупинки

+

+

2

Прості прийоми полегшення дихання

+

+

3

Штучне дихання

+

+

4

Зовнішній масаж серця

+

+

5

Відновлення дихання у немовлят та дітей

+

+

6

Основи підтримки життєдіяльності (відновлення роботи серця, дихання)

+

+


7

Визначення життєвих показників

+

+

8

Оцінка стану потерпілого по життєвим ознакам

+

+

9

Користування масками для відновлення дихання

+

+

10

Застосування носових та повітряних трубок, клапанних та кишенькових масок

+

+


11

Видалення сторонніх предметів при обструкції дихальних шляхів

++

12

Робота з дихальною апаратурою

+

+

13

Ендотрахеальна інтубація

0

+

14

Крікотіреоідо-томія, пункція

0

+

15

Зняття ЕКГ та інтерпретація серцевого ритму

0

+

16

Робота з дефібрилятором, дефібриляція, кардіоверсія

0

+

17

Пункція центральних вен

0

+

18

Внутрішньокісткове введення

0

+

19

Пункція плевральної порожнини при пневмотораксі

0

+

20

Загальна оцінка захворювання, травми

+

+

21

Накладання “шийного коміру” та іммобілізація хребта

+

+

22

Накладання транспортних шин

+

+

23

Витягання потерпілих з транспортних засобів

+

+

24

Техніка накладання тугої пов’язки на рану, яка кровоточить

+

+

25

Техніка накладання джгута при ампутації

+

+

26

Техніка внутрішньовенного введення

+

+

27

Застосування парентеральних ліків

+

+

28

Перша допомога при опіках, відмороженнях

+

+

29

Уміння вірно діяти при термінових пологах

+

+

30

Прості прийоми рятування на воді

+

+

31

Керівництво колективом догоспітальної допомоги

0

+

Умовні позначки: “+” – повинен вміти;“0” – може вміти

13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка