Додатки Додаток Оформлення розділу “Організація срс” робочого плану дисципліни “Психологія” (приклад)Сторінка1/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.79 Mb.
  1   2   3   4


 1. Додатки

Додаток 1.

Оформлення розділу “Організація СРС”

робочого плану дисципліни “Психологія” (приклад)

Організація СРС

Тематика та короткий зміст РГЗ, домашніх завдань, контрольних робіт тощо

Короткий зміст

год.

Модуль 1. Колоквіум 1.
Колоквіум 1.

 1. Індивідуальні творчі завдання (роботи необхідні для засвоєння навчальної програми курсу): “Позитивне в негативному”, “Головне в моєму житті”, “Зебра”, “Дерево цілей”.

    1. Підготовка до виконання та захисту лабораторних робіт.

5

   1. 2.Виконання індивідуальних творчих завдань (роботи необхідні для засвоєння навчальної програми курсу)

4

   1. 3.Підготовка до семінарських занять з теоретичних питань дисципліни

5

4. Підготовка до складання колоквіуму.

5

Модуль1. Колоквіум 2.
Колоквіум 2.

1. Вибіркові роботи (діяльність) які є складовою “Пошуково-аналітичного та наукового фонду студента”: творчі письмові завдання, реферати; електронні презентації; опрацювання книг, статей; наукові дослідження, під керівництвом викладача; участь у науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах; підготовка наукових публікацій; участь в заняттях з використанням тренінгових форм, які проводяться у позанавчальний час.1. Підготовка до семінарських занять з теоретичних питань дисципліни

4

2. Підготовка до практичних занять у формі гри “Що? Де? Коли?” по книгам Дейла Карнегі “Як завойовувати друзів та впливати на людей”, “Як перестати хвилюватися та розпочати діяти”.

8

3. Виконання вибіркових робіт (діяльність) які є складовою “Пошуково-аналітичного та наукового фонду студента”.

8

   1. Підготовка до складання колоквіуму.

5

Всього

44
ТД = 100 б. (1,5 кр.)ТМ = 100 б. (1,5 кр.)FX min = 60 б.Модуль 1. Колоквіум 1.Колоквіум 20 б.Семінарські та практичні заняття 5 б.Лабораторний практикум 15 б.Індивідуальні творчі завдання (роботи необхідні для засвоєння навчальної програми курсу) 10 б.Модуль 1. Колоквіум 2.Колоквіум 20 б.Семінарські та практичні заняття 20 б.Пошуково-аналітичний та науковий фонд студента (вибіркові роботи) 10 б.Всього 100 б.Додаток 2.

Форми контролю та звітності,


Види та форми СРС

Форми контролю та звітності

І. Підготовка до поточних аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.1. Активна участь в різних видах аудиторних занять

1.2. Виконання творчих домашніх завдань

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять

1.3. Активна участь в семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять

2.2. Написання реферату (есе) з заданої проблематики

2.2. Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час аудиторних занять або перевірка роботи викладачем

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять

2.4. Відвідування культурно-мистецьких закладів (рецензії)

2.4. Перевірка рецензій викладачем.

2.5. Аналіз конкретної виробничої ситуації

2.5. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах


3.1. Апробація результатів наукових досліджень на науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах.

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, подача до друку результатів наукових досліджень

3.3. Участь в студентських наукових гуртках

3.3. Звіти з наукових досліджень, наукові виступи, участь у наукових дебатах

  1. Наукові дослідження, під керівництвом викладачів кафедри
3.4. Звіти з наукових досліджень, виступи на науково-практичних конференціях
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка