До Дня Незалежності УкраїниСкачати 42.47 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір42.47 Kb.
До Дня Незалежності України
Створення незалежної Української держави починалося за дуже складних умов:

необхідно було здійснити перехід від статусу союзної, з обмеженим суверенітетом до статусу повністю незалежної держави. Україна обрала мирний, еволюційний шлях державотворення, який передбачав реформування існуючих органів влади і створення нових, які відповідали б потребам незалежної держави.

У короткий період незалежної України було ухвалено найважливіші законодавчі акти: Декларація прав національностей України, Закон «Про громадянство України», «Закон про свободу совісті і релігійні організації» тощо. 1992 р. були затверджені Гімн, Прапор і малий герб України — тризуб. Дуже важко проходив процес ухвалення Конституції України, який розтягнувся на п'ять років. Вона була ухвалена тільки 28 червня 1996 р. Ухвалення Конституції заклало основи становлення Української держави як демократичної, соціальної і правової.

Важливим чинником у державному будівництві є створення збройних сил України, митної та прикордонної служби.

Нелегким шляхом іде Україна. Але, хоч і так, зримі досягнення є, і є реальні підстави сподіватися, що вони рік у рік множитимуться. Отже, з'явилися обнадійливі перспективи зароджується впевненість у завтрашньому дні, без чого так важко жити простій людині. А це на очах зміцнює довіру до молодої української держави, яка посту¬пово утверджується в колі цивілізованих країн як рівноправний партнер.
Література
Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верхов. Радою УРСР, 24 серп. 1991 р. // Голос України. - 1992. - 17 груд. - С. 2.
Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України, 28 черв. 1996 р. / М-во юстиції України, Укр. правн. фундація. - К.: Преса України, 1996. - 80 с.
Про день проголошення незалежності України: Постанова Верхов. Ради УРСР, 20 лют. 1992 р. //Відом. Верхов. Ради. УРСР. - 1992. - № 20. - ст. 279.
****

Бойко, Б. Ф. Україна: остання війна за незалежність (аналітичне дослідження) / Б.Ф. Бойко. - Коростень : Вечірній Коростень, 2005. - 158 с.


Гончаренко В. Декларація про державний суверенітет України (1990 р.) та її роль в історії творення незалежної Української держави / В. Гончаренко // Вісник Академії правових наук України. - 2010. - № 2. - С. 85-95. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.
Декларація про державний суверенітет України: історія прийняття, документи, свідчення / Асоціація нар. депут. України. - Житомир : Рута, 2010. - 868 с.
Касьянов Г.В. Україна 1991-2007: нариси новітньої історії / Г. В. Касьянов; пер. О. Гейко. - К.: Наш час, 2008. - 428 с. : іл., фото. - Бібліогр. в підстрок прим. - Бібліогр.: с.413 - 420 . - Імен. покаж.: с. 421 - 428.
Коріненко П. С. Курс лекцій з історії України: у 4-х частинах. Частина IV. Новітня історія України / П. С. Коріненко, В. Д. Терещенко, М. В. Бармак ; М-во освіти і науки України, Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. - Тернопiль: Астон, 2007. - 400 с. - Бібліогр.: с. 396 - 399 (57 назв).
Коцур А.П. Українська державність: історія та сучасність. - Чернівці: Золоті литаври, 2000. - 352 с.
Кучма Л. Д. Україна - не Росія/ Л.Кучма. - М.: Время, 2004. - 560 с. іл.

Литвин В. М. Україні бути / В.М. Литвин. - К.: Лі-Терра, 2006. - 480 с.: кол. іл.


Наливайко Л. Історія становлення державного ладу України / Л. Наливайко // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 10. - С. 31-35. - Бібліогр. в кінці ст.
Парламентаризм і державна незалежність України. Книжкова виставка до 10-ї річниці незалежності України: бібліографічний покажчик. - К.: [б. в.], 2001. - 66 с.
Пилипчук В. Етапи формування суверенної Української держави (історико-правові та політичні аспекти) / В. Пилипчук // Вісник Академії правових наук України. - 2010. - № 3. - С. 94-104. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.
Савченко С. С. Україна: шлях у майбутнє: до 19-ї річниці проголошення незалежності нашої держави / С. С. Савченко // Календар знаменних і пам‘ятних дат. - 2010. - № 3. - С. 84-88: портр. - Бібліогр.: назв.
Санченко А. Процес національної консолідації в умовах відновлення незалежності української державності / А. Санченко // Українознавство. - 2010. - № 2. - С. 160-163
Скляренко В. М. Все об Украине / В. М. Скляренко, Я. А. Батий, М. А. Панкова; предисл. Ю. В. Макарова; худ.-оформ. С. И. Правдюк. - Х.: Фолио, 2008. - 572 с.: ил. - (Страны мира). - Библиогр.: с. 567 - 568 (29 назв).
Сокол А. В. Моя країна - Україна / А.В. Сокол, О.М. Конечна. - Чернiгів: Деснянська правда, 2004. - 64 с.: іл.
Україна = Ukraine / авт.-упорядники В. В. Томазов; О. В. Ясь. - К.: Мистецтво, 2007. - 432 с.: кол.іл.
Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно- політичного та соціально- економічного розвитку: [монографія] / Нац. ін-т стратегічних досліджень; за заг. ред. А. В. Єрмолаєва. - К.: [б. в.], 2010. - 528 с. : табл. - Бібліогр. в підстрок. прим.
Україна. Віхи історії / Авт.-упоряд.: В. Томазов, О. Ясь. – Мистецтво, 2001. – 432 с.: іл. – Укр., англ
Україна в пошуках себе: національна ідея, проблеми розвитку: збірник матеріалів експертів Всеукраїнської експертної мережі. - К.: Києво-Могилянська Академія, 2007. - 328 с.: фото. - (Б-ка ВЕМ).
Україна в світі. Цікава статистика = Ukraine in the World. Interesting Statistics / Фонд Конрада Аденауера. - Кн.-"перекрутка". - К.: [б. в.], 2010. - 34 + 34 с.: фото, іл. - Укр. та англ. мовою.
Цвілюк С. А. Українізація України. Тернистий шлях національно-культурного відродження доби сталінізму / С.А.Цвілюк. - Одеса: Маяк, 2004. - 200 с.

****
Верстюк В. Ціна незалежности: важкі пологи демократії, повернення історичної пам'яті, осмислення власної ідентичності - це результат національної травми, одержаної Україною впродовж декількох попередніх століть / В. Верстюк // Сучасність. - 2008. - № 8. - С. 20-27: портр.


Захист незалежності // Пам'ять століть. - 2007. - № 2. - С. 85-94.
Красовська О. Незалежність та її незворушні привиди / О. Красовська // Віче. - 2009. - № 15. - С. 23-25
Михальський І. Європейський шлях демократичного розвитку України / І. Михальський // Політичний менеджмент. - 2009. - № 1. - С. 173-176
Пилипчук В. Політико-правові передумови проголошення незалежності України і створення національного сектора безпеки / В. Пилипчук // Вісник Академії правових наук України. - 2007. - № 1. - С. 199-206. - Бiблiогр.: в примiтках
Юхновський І. Так народжувалася держава: ідея референдуму проклала шлях до проголошення Незалежности / І. Юхновський // Сучасність. - 2008. - № 8. - С. 5-19: портр.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка