Днз №2 Санаторного типу туберкульозного профілю школа сприяння здоров’ЯСкачати 177.8 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір177.8 Kb.

ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Я
ДНЗ № 2

Санаторного типу туберкульозного профілю

ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Я


ПРОЕКТ

«ПЕРЛИНИ ЗДОРОВ’Я»ДНЗ № 2

санаторного типу туберкульозного профілю

м. Прилуки -2009р.

ЗМІСТ


 1. Актуальність теми __________________ 4ст.

 2. Проектом передбачено_______________ 6ст.

 3. Мета проекту _______________________6ст.

 4. Завдання проекту ___________________7ст.

 5. Графік завдання проекту _____________ 8ст.

 6. Методологічна основа _______________9ст.

 7. Теоретична основа проекту __________10ст.

 8. Учасники проекту __________________12ст.

 9. Структурна модель проекту __________12ст.

 10. Робота з батьками __________________23ст.

 11. Основні заходи щодо реалізації

проекту__________________________ 31ст.

 1. Очікувані результати реалізації

проекту __________________________33ст.

 1. Фінансування проекту ______________34ст.

 2. Список використаної літератури ______35ст.


ВИД ПРОЕКТУ: тематично – цільовий.
АКТУАЛЬТНІСТЬ ТЕМИ.

Добре відомо , що зміни в економічному та соціальному середовищі, зумовлені технічним процесом у даний час, справили надзвичайно серйозний вплив на здоров’я населення в усьому світі. Дійсно, стало істотне погіршення багатьох показників стану здоров’я дітей ( впродовж останніх 10 – 15 років відбулося підвищення рівня захворюваності й поширення хвороб серед дітей майже за всіма класами хвороб ). Тому сьогодні стан здоров’я є глобальною проблемою всього людства і молоді зокрема.

Тому виникла потреба реалізувати проект « Перлини здоров’я» з основ здоров’я дошкільників, мете якого – формування у свідомості молодого покоління розуміння важливості ведення здорового способу життя.

Адже визначається підвищенням вимог до маленьких представників нового суспільства, проблемою формування творчості, всебічно розвиненої особистості, яка здатна пізнавати, знаходити шляхи розв’язання назрілих проблем, діяти в нестандартних ситуаціях, відкривати нове, глибоко усвідомлювати свій досвід, висувати оригінальні ідеї. Сприяючи розвитку кращих якостей особистості, ми готуємо наших дітей до змін, які відбуваються і відбуватимуться в житті суспільства – соціальних, політичних, наукових і технологічних.

Найпершим суспільним середовищем для дитини є дошкільний заклад, головне призначення якого – соціальна адаптація дитини до умов життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих, виховання ціннісного ставлення до довкілля, людей, самої себе. Саме дошкільний заклад має забезпечити фізичне, психічне, духовне здоров’я дитини, її різнобічний гармонійний розвиток набуття життєвого досвіду, стати своєрідним посередником між сім’єю та широким світом.

Виховати дітей належить так, щоб вони були цілковито здорові, могли жити в суспільстві, про яке ми, дорослі, самі не маємо уявлення – таке парадоксальне завдання стоїть сьогодні перед батьками та педагогами.

Проект створено як інноваційну модель Школи сприяння здоров’я в ДНЗ № 2.

ПРОЕКТОМ ПЕРЕДБАЧЕНО:


 • визначення мети та суб’єктів діяльності;

 • проведення теоретичних занять з окремих проблем;

 • організацію науково – методичної роботи з педагогічними кадрами: проведення науково – методичних заходів, консультацій, моделювань, виявлення, узагальнення педагогічного досвіду, підготовку методичних і навчальних посібників.


ОБЄКТ: вихованці ДНЗ № 2.
МЕТА ПРОЕКТУ
Формування здорового способу життя у свідомості дітей. Збереження та зміцнення здоров’я особистості дошкільника: соціального, психічного, фізичного та духовного.

Виховання культури здоров’я, валеологізації навчально-виховного процесу, застосування нових методик та технологій щодо формування позитивної мотивації та розвиток життєвих навичок, що сприяють дотримання здорового способу життя дошкільників у тісній співпраці з батьками.


ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ


 1. Розробити й апробувати модель школи сприяння здоров’я в умовах ДНЗ № 2.

 2. Дослідження ситуації стосовно стану здоров’я і способу життя дітей.

/ Моніторинг стану здоров’я дітей /.

 1. Виявити, систематизувати й узагальнити перспективний педагогічний досвід організації основ здоров’я дітей дошкільного віку.

 2. Створити навчально – методичне та науково – методичне забезпечення даного проекту.

 3. Виявити організаційно – педагогічні та психологічні умови для впровадження проекту Школи сприяння здоров’я.

 4. Впровадити сучасні інноваційні педагогічні технології, форми і методи роботи з дітьми, педкадрами, батьками.

 5. Організація просвітницької роботи через проведення тренінгів, ігор, конкурсів.

 6. Посилення ефективності заходів, спрямованих на формування вмінь і навичок фізичного, духовного і соціального благополуччя.


ГРАФІК ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ

/ методика Гантта /
ЗавданняМісяці

З цією метою передбачається:

- роботу, заплановану в проекті, реалізувати протягом 2008 – 2009 року з

подальшим висвітленням матеріалів програми в засобах масової інформації.

Ідеї проекту реалізовуватимемо і протягом наступних років;

- використання інтерактивних форм і методів роботи при реалізації проекту.
МЕТОДОЛОГІЧНОЮ ОСНОВОЮ проекту є системний підхід як методологічний спосіб пізнання фактів, явищ, об’єктів, процесів в їх цілісності; поєднання особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів, що передбачає розкриття та врахування потреб і можливостей, інтересів і прав окремого індивіда, створення умов для його самореалізації, самоутвердження та цілеспрямованої активності; методологічні принципи педагогіки: демократизації, самоактивності, саморегуляції, комплексності, міждисциплінарної інтегративності, наступності й безперервності проекту.

В роботі з батьками основою проекту є надання психологічної допомоги родині, яка прагне гармонізувати атмосферу в сім’ї.

У батьків і педагогів ДНЗ № 2 є спільна мета – виховувати всебічно розвинену гармонійну особистість, здатну реалізувати себе у громадянському та професійному аспектах. Кінцевий результат цієї спільної виховної діяльності родини та дошкільного закладу – сформовані в дитини потреби у здоровому способі життя, усебічний розвиток, сприйняття світу та інтелігентність у спілкуванні з дорослими та однолітками.

Від компетентності, ерудиції, комунікабельності фахівців залежить ступень довіри батьків до педагогів. Саме спільно з педагогами та батьками створені групи психолого – педагогічного всеобучу у сприянні формування основ здоров’я у дошкільників.


ТЕОРЕТИЧНОЮ ОСНОВОЮ ПРОЕКТУ СТАЛИ:


 • наукові праці, в яких розкриваються сучасні підходи в роботі по оздоровленню дітей дошкільного віку :Л. І. Дудіна, А. М. Єрмола, І.В. Жуковський, О. Дубогай, В. Бистрицька,Л. Уманська,

Т. Стрельнікова;

 • дослідження про зміст та структуру сучасного виховного процесу:

І. Д. Бех, О. С. Газман, Т. І. Сущенко,В. О. Киричук;

 • наукові праці , в яких розкривається психологія здорового способу життя: О. В. Киричук, В. А. Романець. С. Кириленко;

 • теоретичні основи професіографії: А. О. Абдуліна, Ю. С. Алферов,

В. В. Єрасов, Є. С. Смирнова;

 • дослідження, що розкривають теоретико – методологічні основи, принципи, механізми програмно – цільового управління:

Г.А. Дмитренко, Г. В. Єльнікова, М. М. МартиненкоБ. З. Мільнер;

 • наукові розробки з проблеми організаційного моделювання та проектування динамічних організаційних структур: Ю. П. Васильєва,

Б. М. Герасимов, В. І. Глуцький, В. С. Пекельна, О. О. Рабчун.

Проект базується також на нормативно – правових актах і документах Міністерства освіти і науки України, що регламентують функціонування освітньої системи та виховної діяльності в дошкільних навчальних закладах.УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ

1.Координатори проекту: • завідувач ДНЗ № 2;

 • вихователь – методист.

2.Творча група у складі:

 • інструктор з фізичного виховання,

 • практичний психолог,

 • вихователі груп,

 • медики.

3. Батьки ( громадськість ).

СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ПРОЕКТУ

Оздоровча робота проводиться з дітьми , педагогами, батьками.

За структурою проект « Перлини здоров’я » поділяється на 4 блоки:


 • психофізіологічний;

 • навчально – виховний;

 • фізкультурно – оздоровчий;

 • лікувально – профілактичний.

В центрі структурної моделі проекту – здоров’я особистості дошкільника: соціальне, психічне, фізичне, духовне.

Обсяг навчального часу та його розподіл з кожного блоку визначається відповідно до наказу Міністерства освіти науки України

від 28.10.2008р. № 985 « Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах».

РОБОТА З ПЕДАГОГАМИ

РОБОТА З БАТЬКАМИ
Структурна модель розкриває зміст та завдання ДНЗ що сприяють розвитку і зміцненню сучасних родин, навчання батьків того, як виховати дитину здоровою та психічно і фізично розвиненою, як правильно підготувати її до життя в суспільстві, як розвинути її творчі здібності.

Робота з батьками здійснюється в декілька етапів.

Перший етап проекту – діагностичний – обстеження батьківського контингенту дошкільного закладу та аналіз його складу, а також запити батьків, потреби в освітніх послугах.

Основна мета – не інтерпретація психологом результатів і висновків

( психологічний аналіз здійснюється, але батькам не завжди відразу повідомляється), а само рефлексія батьків групи в аналізі тестів та питань, які виникають під час відповідей на питання анкети.

Другий етап роботи – організаційний, основне завдання якого – консолідація групи, тобто роз’яснення і демонстрація правил спілкування ( право на добровільну участь у видах діяльності ).

Основна мета – розробка та організація занять з урахуванням простору для виявлення творчої потреби, а також пропозиції батьків та педагогів у зміст діяльності.

Третій етап роботи батьківської групи – розвивальний – реалізується через проведення організованих занять у групі, індивідуальне консультування з учасниками проекту ( батьками , педагогами, дітьми ).

Четвертий етап проекту – аналіз результатів – оцінюється за суб’єктивними параметрами зі звітів батьків після закінчення занять, а також зі спостереження вихователів за поведінкою дітей у групі.
ПЛАН РОБОТИ З БАТЬКАМИ


№ п/п

Етап

Форми роботи

Тематика і

мета


Відповідальні

Термін

1

Діагнос-тичний

Комплексне анкетування батьків

« Благополуччя в родині»,

« Ставлення до дитини».

Мета: вивчення особливостей сім’ї, виховання дитини у звич-них для неї умо-вах і встанов-лення контактів із сім’єю»


Психолог, вихователь

Жовтень, січень

2
-Анкети вихователям,

-Анкети батькам

Проведення проективного тексту


-«Які ви бать-ки?»,

-« Малюнок в сім’ї».

Мета: соціологічне дослідження щодо виз-начення соціального ста-тусу і мікро-клімату в сім’ї»


Адміністрація, психолог

Жовтень

3
Бесіда

« Ваші взаємини з дитиною»

Мета: провести бесіду для вияв-лення взаємин батьків із діть-ми.Психолог

Ллистопад

1

Організа-ційний

Створення рекламних оголошень в інформаційних куточках груп

« Для батьків завжди відкриті двері»

Мета: залучити батьків до актив-ної участі у розв’язанні виховних зав-дань та визна-чити єдині підходи у вихованні дітей.Психолог, вихователі,

батьки


Грудень - січень

2
Індивідуальні консультації

-«Психологічне здоров’я дитини»

-« Особливості розвитку особистісної сфери»,

Мета: спонука-ти батьків до забезпечення психологічного мікроклімату у родині.


Психолог

Січень

3
Проведення занять для батьківської групи


« Методи оздоровлення в родині»

Батьки, психолог

Лютий, березень

4
Проведення занять з участю педагогів

Цикл

« Психологічна компетентність дорослих»Психолог, батьки, педагоги

Березень - квітень

5
Проведення занять з участю дітей

Цикл

« Психологія здоров’я»Психолог, діти, батьки

Лютий, березень, квітень

1

Розвива-льний

Створення щоденника

Мета: підвищення психологічної компетентності у дітей дош-кільного віку
Січень – травень

2
Конференція

( «круглий стіл»)Мета: обмін індивідуальною інформацією. Тематичне запитання щодо розв’язання завдань нав-чально – виховного про-цесу, адаптації , фізичної підго-товки, готов-ності дітей до школи, резуль-тативності роботи.

Батьки, психолог, педагоги, методист

Травень

3
Консультації фахівців

-« Щоб ротик правильно говорив»,

-« Загарто-вуємося всією родиною»,

-« Позитив у малюка».


Логопед, фізінструктор, психолог

Протягом року

4
Конкурс екологічної газети« Формуємо здорові звички»

Батьківська група, психолог

1 раз на квартал

5
Дитячі свята, виставки, конкурси

-« День здоров’я»,

-« Сім’я року»,

-«Маленькі журавлята».


Педагоги, батьки, психолог
1

Аналіз результатів

Інформаційні стенди в бать-ківських ку-точках
Психолог, вихователі

Протягом року

2
Пам’ятки для батьків
Психолог
3
Батьківська бібліотека

-« Поради психолога»,

-« Практика кольоротерапії»,

-« Підготовка до школи».


Методист, педагоги, психолог

1 раз на квартал

4
Батьківські збори

« Підготовка дитини до школи»

Психолог, методист, педагоги

Квітень


План роботи з формування здорової особистості

Мета: ознайомити батьків з оздоровчою системою.
Дата

Форми роботи родинного університету

Вересень

1. Анкетування батьків «До здоров'я не байдужі?»Мета: оцінювати знання батьків із валеології як науки і стану здоров'я дитини.

 1. Надання теоретичної допомоги батькам (бесіди, лекції).

 2. Виставка літератури щодо здорового способу життя


Жовтень

1. День відкритих дверей.

Мета: ознайомлення батьків з системою оздоровлення дітей дошкільному закладі.

2. Заняття з дітьми для батьків.

Мета: ознайомити з простими вправами для профілактики постави та плоскостопості.

3. Презентація нестандартного спортивного обладнання
Листопад

 1. Батьківські посиденьки «У здоровому тілі — здоровий дух ».
  Мета: проектувати моделі фізично удосконаленої особистості.

 2. Валеологічна гра «Харчування як джерело енергії». Поради «На здоров'я».

 3. Науковий консиліум «Здорова печінка — здоровий організм». Поради лікаря
Грудень

1. Валеологічний альманах «Я залишаю сліди для історії»

(ознайомлення батьків із життєвим досвідом Порфірія Іванова, його системою життя і довголіття). 1. Лекторій «Загартування організму за методом М. Бутейка».

 2. Презентація сімейного досвіду «Одна з умов одужання — бажання бути здоровим» (ознайомлення батьків із давніми методами лікування та попередження хвороб за допо­могою медолікування)
Січень

 1. Валеологічна шоу-гра «Здоров'я — найбільше благо».

 2. Поради спеціаліста. Зустріч із лікарем-стоматологом «Здорові зуби — запорука здоров'я».

 3. Поради спеціаліста. Зустріч із лікарем-педіатром «Значення вітамінів у твоєму житті»
Лютий

 1. Запрошуємо до фітобару. «Цілющі напої».

 2. Практичне заняття у фітобарі «Приготування вітамінних салатів»
Березень

«Круглий стіл»:

 • «Алкоголь — отрута суспільства»;

 • «СНІД — страшна інфекція XXI століття»;

 • «Курити — собі шкодити»
Квітень

1. Практичне заняття.

Мета: розширити руховий досвід із метою розвитку фізичних якостей і рухових здібно­стей.

2. Заняття у тренажерному залі разом із дітьми
Травень

Спортивне свято «Ми зі спортом дружимо»
ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

 1. Організаційна діяльність та кадрове забезпечення

  1. Створити в ДНЗ № 2 матеріально – технічну базу для реалізації даного проекту.

Зав. ДНЗ

  1. Сформувати цільову групу з координації та розробки навчально – методичного і науково – методичного забезпечення проекту.

Зав. ДНЗ, вихователь – методист, лікар

  1. Залучити до реалізації проекту наукових та науково – педагогічних працівників.

ЗОШ І-ІІІ ст. № 14

  1. Організувати наукове керівництво та забезпечення наукового супроводу реалізації проекту.

Зав. ДНЗ, вихователь – методист

  1. Створити Раду сприянню здоров’я.

Зав. ДНЗ, вихователь – методист

 1. Наукова та науково – методична діяльність

  1. Розробити програму « Джерело здоров’я», навчально – тематичні плани.

Творча група

  1. Розробити рекомендації щодо реалізації проекту в ДНЗ

Творча група

  1. Створити банк даних на науково – методичну літературу, фахове та періодичне видання.

Творча група

  1. Організувати науково – дослідницьку роботу над проблемою

Творча група

  1. Створити раду сприяння здоров’ю де розглядатимуться питання валеологізації навчально – виховного процесу

  2. Координаційна група.

 1. Моніторинг результатів реалізації проекту

  1. Розробити технологію моніторингових досліджень з питань реалізації проекту

Творча група

  1. Розробити методику оцінювання ефективності заходів проекту

Творча група

  1. Впроваджувати в практику роботи розроблену модель Школи сприяння здоров’я.

Творча група

  1. Проводити діагностику для учасників проекту з метою виявлення сильних та слабких сторін проекту, факторів ризику і т. п.

Творча група

 1. Узагальнююча та видавнича діяльність

  1. Організувати видавничу діяльність для створення науково – методичного забезпечення проекту.

Координаційна група

  1. Підготувати та видати навчальні посібники, науково – методичні матеріали.

Творча група

  1. Опублікувати результати реалізації проекту у фахових виданнях.

Творча група.
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
Реалізація проекту дасть змогу:

 1. Виховати у дошкільників валеологічну свідомість, розуміння того, що здоров’я найдорожчий скарб людини.

 2. Забезпечити цілеспрямовану діяльність по збереженню та зміцненню здоров’я дитини через впровадження інноваційних технологій.

 3. Підвищити батьківську ефективність у виховних взаєминах шляхом використання певних методів виховання.

 4. Отримати інформацію щодо вивчення світу дитинства як такого, поглиблення пізнання своєї дитини, її вчинків, думок, емоцій.

 5. Сприяти формуванню вміння спілкуватися, добрих взаємин у системі

« батьки – діти».

 1. Розвивати вміння « читати» емоційний стан іншого.

 2. Видати науково – методичні посібники, тематичні матеріали з питання виховання здорового способу життя.

 3. Висвітлювати питання виховання здорового способу життя в ЗМІ та на сайті управління освіти.


ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ
Фінансування проекту здійснюватиметься за рахунок:

 1. коштів місцевого бюджету,

 2. спонсорів ( фізичних осіб),

 3. інші джерела, що не суперечать чинному законодавству.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Збірник матеріалів з досвіду управлінської діяльності та методичної

роботи.- Вин. 1. – К., 2007.

2. Національна програма «Здоров'я нації» // Уря­довий кур'єр. — 2000. — №16.

3. Національна програма «Діти України». Указ Президента України від

18.01.1996 року № 63/96.

4. Виховна робота в закладах освіти України. — Вин. 2. - К., 1998.

5. Іабара Л.І., Оржеховська В.М. Збереження реп­родуктивного здоров'я

неповнолітніх. — Тернопіль: Астон, 2005.

6.Інновації як основа змін освітньої практики. Інформаційно-методичний

збірник / Упорядник Г.О. Сиротинко. — Полтава: ПОІППО, 2005. — С.


160.

7. Науково-теоретичні засади у роботі спів­робітників психологічної

служби з дітьми, що по­требують особливої уваги. Матеріали обласно­
го науково-практичного семінару / Упорядники Н.О.Лук'яненко, Я.В.

Сухенко. —Полтава: ПОІППО, 2007. —40 с.

8. Оржеховська В.М., Тарасова Т.В. Духовність — це здоров'я. — Тернопіль,

2005.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка