Для Л16 Рис. Діаграма зміни моментів в процесі запуску. Ик всп 140Скачати 98.12 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір98.12 Kb.


Для Л16

Рис. 6.1. Діаграма зміни моментів в процесі запуску.
ИК ВСП 140 – інформаційний комплекс висотно-швидкісних параметрів;

САС-4 – система аварійної сигналізації.
Рис. 6.2. Спрощена структурна схема САУ двигунів.

Силова установка літака Ан-140 складається з:

двох маршових двигунів ТВЗ-117ВМА-СБМ1 з повітряними гвинтами АВ-140;

– допоміжної силової установки АИ9-3Б.

Двигун ТВЗ-117ВМА-СБМ1 обладнаний наступними системами: системою запуску; системою змащування і суфлірування; системою захисту від обмерзання; системою живлення паливом; системою управління режимами роботи, контролю і діагностики.

САУ СУ-140 включає: блок управління і контролю силовою установкою БУК-140М; дві системи автоматичного управління САУ-2000 (по одній на кожну установку двигуна); два блоки комутації і запуску БКЗ-140; два вимірювача вібрації EVM-249; два комплекти індикаторів візуального контролю в кабіні екіпажу: БИП-140, ИКМРТ-140-F, ИТЖ-I-F, ИЧЖ-ITК-F, ИЧЖ-IBB-F і один БИП-140-2.

САУ СУ-140 забезпечує: контроль підготовки до запуску двигунів; управління запуском, зупином (основним і аварійним), режимами роботи двигунів з кабіни екіпажу на всіх етапах польоту і при рулюванні; передпольотний контроль справності системи; роботу захисних систем при виникненні нештатних ситуацій; контроль роботи силової установки з видачею інформації по контрольованих параметрах і результатах контролю на індикатори, сигнальні табло і в БУР-92А.

Таблиця 6.1Найменування

Розташування на літаку

Кількість, шт.

Блок управління і контролю
БУК-140М

Під підлогою кабіни по шпангоуту № 8, правий борт

1

Регулятор електронний двигуна РЭД-2000

У нерухомій частині стікача гондоли лівого і правого двигунів

2

Блок комутації і запуску БКЗ-140

На стелі пасажирської кабіни в районі шпангоутів № 24-26

2

Блок вимірника вібрації
EVM-249

По лівому і правому борту за багажними полицями в районі шпангоута № 18

2

Блок індикації параметрів БИП-140

На середній панелі приладової дошки

2

Блок індикації параметрів
БИП-140-2

На правому пульті передпольотної підготовки

1

Індикатор частоти рідкокристалічний ИЧЖ-IBB-F

На середній панелі приладової дошки

2

Індикатор частоти рідкокристалічний ИЧЖ-ITК-F

На середній панелі приладової дошки

2

Індикатор температури рідкокристалічний ИТЖ-I-F

На середній панелі приладової дошки

2

Вимірювальний модуль температури газів М11А

На задньому лонжероні крила в районі зрушення стікача мотогондоли

2

Датчик безконтактний синусно-косинусний трансформатор (положення важелів двигуна) ДБСКТ250-1Ш

На центральному мотопульті в кабіні екіпажу

2

Датчики тиску, кутів положення, температури (терморезистивні), термопари, сигналізатори вібрації, виконавчі механізми і електромагнітні клапани

На двигуні і його агрегатах

-

Органи управління і світлосигналізатори

У кабіні екіпажу (верхні щитки, середня панель приладової дошки, мотопульт, правий пульт передпольотної підготовки)

-


Для Л17

Інформація від датчиків і сигналізаторів САУ-2000 і КОНТРОЛЮ ДУ, встановлених на двигуні, поступає в агрегати РЕД-2000 для реалізації законів управління і вироблення сигналів управління. Датчики, крім того, грають роль зворотного зв'язку, тобто при зміні керованого параметра змінюється величина сигналу управління від РЕД-2000. Крім того, частина сигналів від виконавчих механізмів у вигляді напруги +27 В поступає в блок БУК-140М (відкрите положення електромеханічного крана резервного зупину, зняття з гальма повітряних гвинтів).

Сигнали, що управляють, на виконавчі механізми, двигун гвинтовий кроковий, електромагнітні клапани включення основних систем, зупину, перепускання повітря, управління гвинтом і скидання палива видаються агрегатом РЕД-2000 безпосередньо. Управління агрегатами запуску, електромеханічними заслінками і кранами агрегат РЕД-2000 здійснює видачею команд управління в блок БКЗ-140. При цьому управління цими агрегатами, окрім запуску, в ручному режимі відбувається так само через БКЗ-140.

При роботі двигунів в бортові системи видається інформація:

- ВІДМОВА ДУ або ЧР ДУ в систему управління інтерцепторами у вигляді сигналу +27 В для автоматичного управління креном при відмові одного з двигунів;

- сигнал роботи двигунів в систему кондиціювання повітря (через блок БКЗ-140) у вигляді напруги +27 В;

- разові сигнали стану двигуна в БУР-92А у вигляді напруги 27 В від БКЗ-140, органів управління і БУК-140М (сигнал справності);

- кодова інформація про стан двигуна і його параметрів по каналу інформаційного обміну від БУК-140М (зв'язок за системою ARINC-429).

Обмін інформацією між блоком БУК-140М, регуляторами РЭД-2000 і вимірниками вібрації EVM-249 здійснюється по каналах інформаційного обміну. Зв'язок виконаний за системою


ARINC429. Регулятори РЭД-2000 обмінюються між собою інформацією по спеціалізованому швидкісному каналу обміну.

Інформація про стан систем видається на світлосигнальні табло в кабіні екіпажу:

аварійні табло розташовані на панелях козирка і приладової дощці. Від блока БКЗ-140 включаються табло: «ДВИГ 1 ОТКАЗ», «ДВИГ 2 ОТКАЗ», «ДВИГ 1 ОПАСН ВИБР», «ДВИГ 2 ОПАСН ВИБР», «ДВИГ 1 Р МАСЛА МИН» і «ДВИГ 2 Р МАСЛА МИН». Табло «ДВИГ 1 НЕИСПР» і «ДВИГ 2 НЕИСПР» включається блоком БУК-140М;

попереджуючі табло розташовані на верхньому пульті. Від блока БКЗ-140 включаються табло: «ДВИГ 1 2–ПОМПАЖ», «ДВИГ 1 2–t ГАЗОВ ПРЕДЕЛ», «ДВИГ 1 2–ВИБРАЦИЯ», «РЭД ДВИГ 1 2–ОТКАЗ», «РЭД ВИНТА ДВИГ 1 2–ОТКАЗ», «ДВИГ 1 2–СТРУЖКА», «ДВИГ 1 2–t МАСЛА ПРЕДЕЛ», «ДВИГ 1 2–МАСЛОФИЛЬТР», «ДВИГ 1 2–МАСЛА МАЛО», «ДВИГ 1 2–ТОПЛ ФИЛЬТР», «ДВИГ 1 2–ЕСТЬ СООБЩЕНИЕ» і «ДВИГ 1 2–ТОПЛ В МАСЛЕ». Табло «ДВИГ 1 2 ДАВЛ ПОДКАЧКИ НЕТ» включається від сигналізатора тиску палива на вході у двигун;

попереджуючи та повідомляючи табло на середній панелі приладової дошки. Від блока БУК-140М вмикається табло: «ЧР 1 2», «РЕВЕРС ДВИГ 1 2», «КПВ ОТКР ДВИГ 1 2», «ВВ 1 2 ЗАФИКСИР» та «ЗАПУСК ИДЁТ». Включення табло «ФЛЮГ НАСОС 1 2» і «ВВ СНЯТ С УПОРА 1 2» відбувається від сигналізаторів двигуна, а табло «ЭЖЕКТОР ОТКРЫТ 1 2» – від блоку БКЗ-140;

табло положення стулок маслорадіатора «ОТКР – НЕ ЗАКР 1 2» на центральному мотопульті вмикається блоком БКЗ-140;

– табло «СИСТ ИСПР» на пульті передпольотної підготовки вмикається блоком БУК-140М при проведенні контролю САУ-2000.Інформація на індикатори візуального відображення параметрів в кабіні екіпажа поступає:

– на індикатори ИЧЖ-IBB-F і ИЧЖ-ITК-F від власних датчиків частоти обертання, встановлених на двигуні;

– на індикатори ИТЖ-I-F від термопар двигуна через модуль М11А;

– на індикатори ИКМРТ-140-F, БИП-140 і БИП-140-2 інформація поступає по загальному каналу інформаційного обміну від БУК-140М в загальному цифровому потоці. Вибір і відображення параметрів по приналежності до свого двигуна визначається схемою підключення індикаторів до літакової електропроводки.

Рис. 6.3. Функціональна схема управління та контролю двигунів.

Рис. 6.3. Функціональна схема управління та контролю двигунів.


Для Л18

Основне управління двигунами літака Ан-140 здійснюється за допомогою власної системи автоматичного управління САУ-2000 кожного двигуна, яка включає електронну управляючу частину і гідромеханічну виконавчу частину. В разі відмови основної системи передбачено резервне управління двигуном за допомогою гідромеханічної частини САУ-2000, що забезпечує спрощені функції управління.

До складу САУ-2000 входять наступні агрегати: регулятор електронний двигуна РЭД-2000; блок управління і контролю БУК-140М; блок комутації і запуску БКЗ-140; насос-регулятор НР-2000; розподільник палива РТ-2000; регулятор повітряного гвинта РСВ-34М; флюгерний насос; виконавчі механізми (аналогові і дискретні); датчики тиску, температури, обертів і положення робочих органів; сигналізатори тиску, перепаду тиску і стружкосигналізатори. САУ-2000 є автоматичною цифровою системою управління, контролю і діагностики двигуна. Кожна електронна (основна) і гідромеханічна (резервна) частина системи складається з контурів (каналів) управління двигуном і повітряним гвинтом.

Для запуску двигуна ТВЗ-117ВМА-СБМ1 на літаку Ан-140 встановлена автономна автоматична система запуску, що включає елементи повітряної і паливної систем літака і електронної системи двигуна. Запуск двигунів автоматичний. Розкручування ротора турбокомпресора здійснюється повітряним стартером. Програма запуску забезпечується апаратурою управління і паливорегулюючою автоматикою двигуна.

Система запуску двигуна ТВЗ-117ВМА-СБМ1 включає до свого складу:

1. Повітряний турбостартер ВТС-СБМ1, призначений для розкручування ротора турбокомпресора через трансмісію двигуна.

2. Систему запалення, яка призначена для займання паливно-повітряної суміші в камері згорання при запуску двигуна на землі і в польоті. Система запалення включає агрегат запалення СК-22-2К і дві напівпровідникові свічки СП-26ПЗТ, сполучені з агрегатом запалення високовольтними проводами.

3. Агрегати живлення паливом: насос-регулятор НР-2000 і розподільник палива РТ-2000, які здійснюють на режимі запуску подачу робочого палива в 1-й контур форсунок камери згорання і подачу в 2-й контур форсунок повітря, що відбирається від повітряного турбостартера. Клапан наддування повітря в 2-й контур форсунок призначений для поліпшення розпилення палива, що подається в 1-й контур форсунок на запуску. Управління подачею повітря і подачею палива в 2-й контур форсунок здійснює розподільник палива РТ-2000, залежно від тиску і витрати палива в 1-му контурі.

4. Органи управління процесом запуску розташовані в кабіні екіпажу літака і призначені для формування команд на запуск, холодну прокрутку і хибний запуск (консервацію) двигуна та індикації їх виконання.

5. Блок управління і контролю БУК-140М – літаковий агрегат, призначений для перевірки готовності літакових систем і системи управління програмами запуску двигунів.

6. Регулятор електронний двигуна РЭД-2000, що здійснює формування циклограм запуску двигуна на землі і в польоті, холодної прокрутки і хибного запуску (консервації) двигуна.

7. Блок комутації і запуску БКЗ-140, що виконує на етапі запуску двигуна посилення сигналів управління агрегатами системи запуску, формованих в РЭД-2000.

8. Датчики первинної інформації про параметри двигуна і зовнішнього повітря (частота обертання роторів, температура і тиск повітря та ін.).

Управління процесом запуску здійснюється в функції частоти обертання турбокомпресора двигуна з корекцією за часом і температурою газів за турбіною турбокомпресора.

В якості допоміжної силової установки (ДСУ) використовується газотурбінний двигун АИ9-3Б, якій забезпечує – запуск маршових двигунів, живлення повітрям системи кондиціювання кабіни пілотів та салону пасажирів і живлення бортової мережі літака електроенергією (в аварійної ситуації) на землі до 3000 м і в польоті до 6000 м. Запуск АИ9-3Б здійснюється електростартером від бортових акумуляторів або від аеродромного джерела електроенергії. ДСУ розташовується в хвостовому відсіку фюзеляжу.

Електродистанційна система управління і контролю двигуна ДСУ служить для автоматичного запуску і припинення запуску, автоматичного виключення двигуна з метою захисту двигуна від руйнування. Ця система видає інформацію на сигнальні табло і в бортовий пристрій реєстрації БУР-92А про результати контролю параметрів роботи двигуна і систем, що забезпечують його роботу.

В систему управління і контролю двигуна ДСУ входять: блок управління і контролю БУК-9М; блок термопар Т-102 (4 шт.); датчик частоти обертання ротора двигуна ДСУ ДТА-15; датчик виміру температури зовнішнього повітря П-109М1; індикатор температури газу за турбіною маршового двигуна ИТЖ-1А-F; індикатор частоти обертання ротора маршового двигуна ИЧЖ-1А-F; панель управління електростартером ПС-9; електромагнітні клапани; сигналізатори; кінцеві вимикачі; сигнальні табло.

Блок БУК-9М, датчик виміру температури зовнішнього повітря П-109М1, індикатор температури газу за турбіною двигуна ИТЖ-1А-F, індикатор частоти обертання ротора двигуна ИЧЖ-1А-F, панель управління електростартером ПС-9, реле сигналізації пожежі, сигналізатор мінімального тиску палива на вході в двигун, сигналізатор роботи насоса, що підкачує, кінцеві вимикачі та сигнальні табло встановлені на літаку і до складу двигуна ДСУ не входять.Рис. 6.4. Структурна схема системи автоматичного управління і контролю двигуна ДСУ.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка