Діяльність методиста в умовах профільного навчанняСторінка6/26
Дата конвертації05.05.2017
Розмір5.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

ПОРЯДОК

проведення паспортизації бібліотек

загальноосвітніх навчальних закладів України

державної та комунальної форм власності

 

      Паспортизація бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів державноїта комунальної форм власності (далі - ЗНЗ) проводиться з 11 січня по 29 жовтня 2010 р. з метою:

-        збирання статистичних даних щодо діяльності бібліотек ЗНЗ;

-        проведення аналізу стану бібліотек ЗНЗ;

-        підготовки на підставі аналізу висновків та пропозицій для Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) щодо удосконалення діяльності бібліотек ЗНЗ;

-        оновлення організаційно-управлінської документації бібліотек ЗНЗ;

-        визначення стратегії діяльності бібліотек ЗНЗ;

-        сприяння активізації діяльності з перетворення бібліотек ЗНЗ на сучасні бібліотечно-інформаційні центри шкіл нашої держави.

 

Організація паспортизації

       У паспортизації беруть участь бібліотеки ЗНЗ державної та комунальної форм власності з Автономної Республіки Крим, усіх областей України, міст Києва та Севастополя.

Відповідає за проведення паспортизації Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (далі - ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) - головний координаційний науково-методичний центр мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України.

Для проведення паспортизації та підготовки інформаційно-аналітичної довідки про її результати (за встановленою формою) Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій готуються відповідні накази про проведення паспортизації, в яких визначаються етапи збирання інформації (на рівні міст, районів, областей) і призначаються відповідальні особи за подання результатів паспортизації до ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

Паспортизація проводитиметься у чотири етапи:

I етап - з 11 січня по 15 лютого 2010 р. - в загальноосвітніх навчальних закладах державної та комунальної форм власності. Завідувачі бібліотек ЗНЗ заповнюють у двох примірниках „Паспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу" (Додаток 2) та передають один його примірник (з печаткою і підписом директора ЗНЗ) методистам з бібліотечних фондів (методистам з бібліотечної роботи) районних (міських) відділів освіти;

II етап - з 16 лютого по 17 березня 2010 р. - в районних (міських) відділах освіти. Методисти з бібліотечних фондів (методисти з бібліотечної роботи) збирають і обробляють паспорти бібліотек ЗНЗ (систематизують та групують дані), готують статистичну довідку про результати паспортизації за встановленою формою (зведені статистичні таблиці (Додаток 3), затверджені печаткою і підписом начальників районних (міських) відділів освіти), передають її відповідно до Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій;

III етап - з 18 березня по 19 квітня 2010 р. - у Міністерстві освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннях освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Методисти з бібліотечних фондів (методисти з бібліотечної роботи) збирають і обробляють зведені статистичні звіти про результати паспортизації бібліотек ЗНЗ по Автономній Республіці Крим, області, містах Києву та Севастополю, готують довідки за формою (Додаток 3), затверджені печатками і підписами відповідно Міністра освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальників управлінь освіти і науки, та передають їх до ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

IV етап - з 20 квітня по 29 жовтня 2010 р. - у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Збирання довідок з областей, обробка, систематизація, групування й аналіз поданої інформації, підготовка інформаційно-аналітичної довідки за результатами паспортизації та пропозицій щодо удосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.

Довідки про результати проведення паспортизації, затверджені відповідно Міністром освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальниками управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, направляють за адресою:

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського,

відділ наукового і прикладного бібліотекознавства

вул. М. Берлинського, 9

м. Київ, 04060

е-mail: metodist08@i.ua, dnpb@i.ua

тел. для довідок: 8 (044) 440 66 22

Вимоги до заповнення „Паспорту шкільної бібліотеки" та підготовки довідки про результати проведення паспортизації

 

При проведенні паспортизації завідувач бібліотеки або особа, відповідальна за його роботу, вносить до Паспорту відомості про діяльність бібліотеки ЗНЗ станом на                  01.09.2009 р. Паспорт заповнюють у двох примірниках. Один примірник залишається в бібліотеці ЗНЗ, другий передають методисту з бібліотечних фондів (методисту з бібліотечної роботи) районних, міських відділів освіти, який, зі свого боку, готує довідку відповідно для Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій за встановленою формою (Додаток 3).Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій готують зведену довідку про результати паспортизації у відповідній області за встановленою формою (Додаток 3) і надсилають її до ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

 

Запропонована форма Паспорту рекомендується для впровадження у бібліотеках ЗНЗ державної та комунальної форм власності. 

Затверджую

Директор загальноосвітнього

навчального закладу _______

_________________________

„___"______________          р.П А С П О Р Т

бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу

державної / комунальної форми власності

 

Назва навчального закладу ­­­­­­­­___________________________________

Директор закладу (ПІБ)_______________________________________

Завідувач бібліотеки (ПІБ)­­­­­­­­­­­­­____________________________________

Дата заснування бібліотеки ___________________________________

Адреса _____________________________________________________ Тел./факс ___________________ e-mail _________________________  

 

Дата заповнення ______________ВІДОМОСТІ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(Станом на 01.09.2009 р.)

Загальна кількість класів ___________________________________

Загальна кількість педагогічних працівників ___________________

Загальна кількість учнів ____________________________________ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

Рік заснування бібліотеки ______________________________________________

Місце розташування бібліотеки (поверх) _________________________________

Загальна площа _______________________________________________________

 

Наявність читального залу: так,  ні        поєднаний з  абонементом (необхідне підкреслити)кількість посадочних місць ­_____________________

Наявність  книгосховища для навчального фонду:  так,  ні,  поєднаний забонементом (необхідне підкреслити)

Графік роботи бібліотеки ______________________________________________

 

1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Бібліотечне обладнання (кількість)

Стелажі _____________________________________________________________

Кафедри видачі ______________________________________________________

Столи ______________________________________________________________

Книжкові шафи ______________________________________________________ 

Каталожні шафи _____________________________________________________

Вітрини для виставок _________________________________________________

Оргтехніка (кількість)

 

Комп'ютерна техніка вип. до 2007 р._____________вип. після 2007 р.­­_________Доступ до Інтернет ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________

АБІС­ «ІРБІС»_______________ «MARK SQL»­______________інша­___________

 

Електронна пошта ____________________________________________________Принтер ______________ , сканер ______________ , телефон ________________

Копіювальна техніка __________________________________________________

Аудіовідеотехніка (програвачі, магнітофони, телевізори, кінокамери тощо)  ________________________________________________________________

2. ВІДОМОСТІ ПРО ШТАТ БІБЛІОТЕКИ

(Станом на 01.09.2009 р.)

 

Загальна кількість працівників бібліотеки   ______ , з них працюють:

на повну ставку _____________________________________________

на 0,75 ставки ______________________________________________

на 0,5 ставки _______________________________________________

на 0,25 ставки ______________________________________________

за сумісництвом ____________________________________________Освіта бібліотечних працівників

Бібліотечна:      вища ____________ ,   середня спеціальна __________

Педагогічна:     вища ____________ ,    середня спеціальна _________

Інша (зазначити яка) _________________________________________

Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки (рік, форма, необхідне підкреслити)          курси,                 семінари,                      тренінги  

Стаж роботи бібліотечних працівників

Стаж бібліотечної роботи завідувача бібліотекою __________________

Стаж бібліотечної роботи співробітників бібліотеки:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Стаж роботи в бібліотеці даного закладу:

Завідувача бібліотеки __________________________________________

Інших співробітників бібліотеки __________________________________

 

Доплати до посадового окладу завідувача бібліотеки:За вислугу років, за завідування бібліотекою, за розширення

зони обслуговування, за роботу з підручниками, інше ___________

_________________________________________________________

(необхідне підкреслити)

Доплати до посадового окладу співробітників бібліотеки:

За вислугу років, за завідування бібліотекою, за розширення

 зони обслуговування, за роботу з підручниками, інше  

(необхідне підкреслити)

 

Участь у конкурсах (назва, рік проведення) ____________________________Відомості про відзнаки _____________________________________________

Поєднання бібліотечної, педагогічної, гурткової роботи

       уроки _________________________________________________________

       гуртки ________________________________________________________

Володіння комп'ютером ____________________________________________

3.    ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

(зазначити рік затвердження)

Положення про бібліотеку ___________________________________________

Правила користування бібліотекою ___________________________________

Паспорт бібліотеки _________________________________________________

Посадові інструкції _________________________________________________

Планово-звітна документація бібліотеки _______________________________

Інше (зазначити) ___________________________________________________

 4. ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ

(зазначити, чи є в наявності)

Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників) □ так                               □   ні

Книга сумарного обліку підручників   □    так                      □    ні

Книга сумарного обліку документів на електронних  та магнітних носіях (CD, DVD, аудіо/відео касети)   □    так               □    ні

Книга інвентарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)   □     так              □      ні

Зошит обліку документів тимчасового зберігання      □       так           □  ні

Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених      □ так         □  ні

Щоденник роботи бібліотеки      □    так         □   ні

Зошит видачі підручників по класах         □    так      □  ні

Папка копій рахунків і накладних            □    так     □   ні

Папка руху фонду            □    так      □    ні

Зошит обліку подарункових видань         □     так     □   ні

 


  1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотечний фонд (станом на 01.09.2009 р.)

Класифікаційна система, що використовується бібліотекою (УДК, ББК) __________ 

 

П о к а з н и к и

Станом на 01.09.2009 р.

назв

примірників

I. Основний бібліотечний фонд  (без урахування підручників)

 

 

З них за видами:           Книги та брошури:

 

 

Періодичні видання, усього


 

 

для вчителів

 

 

для учнів

 

 

для бібліотечних працівників

 

 

Документи на електронних носіях


 

 

Аудіовізуальні документи

 

 

За змістом: Психолого-педагогічні науки

 

 

Суспільно-політичні науки

 

 

Природничі науки

 

 

Прикладні науки

 

 

Літературознавство, мовознавство

 

 

Мистецтво і спорт

 

 

Художня література

 

 

Бібліотекознавство

 

 

Книгозабезпеченність [1]

 

 

II.  Фонд підручників

 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка