Дистанційних курсів в системі Edupro можна розробляти питання таких типів [Type]Скачати 172.25 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір172.25 Kb.
Опис стандарту оформлення навчальних матеріалів для підготовки ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ
В системі EduPRO можна розробляти питання таких типів [Type]:

 • питання в закритій формі [MC];

 • питання множинного вибору [MA];

 • коротка відповідь[FIB];

 • альтернативний тип питання[TF];

 • питання на співставлення [MAT].

Зауваження. Всі типи питань [MC], [MA], [FIB], [TF], [MAT] вказуються латинськими літерами, не кирилицею!
Тестовий контроль знань оформляється згідно встановленого шаблону – МАРКУВАННЯ, який є обов’язковим!

{DBQTKC:}

{course:}Назва курсу{:course}

{test:} Назва тестового контролю знань{:test}

{lecture:}Назва лекції{:lecture}

{content:}

{paragraph:}Пункт лекції{:paragraph}

{question:}

--------------

{:question}

{:content}

{:DBQTKC}

Нижче в таблиці 1.1. подано значення маркувань

Таблиця 1.1.

Маркування

Значення

{DBQTKC:}{DBQTKC:}

Початок/закінчення розділу “Тестовий контроль знань”

{course:}{:course}


Назва курсу, до якого відноситься “Тестовий контроль знань”

{test:} {:test}

Назва тестового контролю знань

{lecture:}{:lecture}


Назва лекції, до якої відноситься “Тестовий контроль знань”

{content:}{:content}


Початок/закінчення розділу “Тестовий контроль знань”

{paragraph:}{:paragraph}

Назва пункту плану лекційного матеріалу, до якого відносяться питання

{question:}{:question}

Початок/закінчення розділу питань


Примітка! Для оптимального визначення рівня знань студентів кожна лекція повинна містити не менше як 100 питань різної ваги складності від 10 (найлегші питання) до 100 (питання підвищеної складності), причому кількість питань різної ваги складності повинно бути порівно. Наприклад, загальна кількість питань у тестовому пакеті – 100. Тоді 10 питань з вагою складності 10, 10 питань з вагою складності 20, …, 10 питань мають вагу складності 100. Ваги складності питання і ваги складності відповідей встановлюються викладачами-розрониками тестового пакету завдань.

Тестові завдання зберігаються за наступним правилом:

1. Тип файла “Обычный текст”

2. Кодування тексту “ЮНИКОД (UTF-8)”

3. Назва файлу відповідає номеру тестового пакету завдань.
Як правильно оформити питання в системі EduPRO

Різні типи питань в системі EduPRO оформляються згідно встановлених зразків:

(1) – питання в закритій формі [MC]
::Weight::Question [Type] {

=right answer

~wrong answer

}
(2) – альтернативний тип питання[TF]

::Weight::Question [Type] {

TRUE/FALSE

}
(3) – питання множинного вибору [MA], коротка відповідь[FIB]

::Weight::Question [Type] {

=%Weight%Answer

=%Weight%Answer

=%Weight%Answer

}
(4) – питання на співставлення [MAT]

::Weight::Question [Type] {

=%Weight%Answer1 -> Variations1

=%Weight%Answer2 -> Variations2

=%Weight%Answer3 -> Variations3

}

В таблиці 1.2. описано значення кожного символу

Таблиця 1.2.

::

Початок нового питання

Weight

Вага питання

Question

Текст запитання

[Type]

Тип питання

{

Початок розділу відповідей

}

Закінчення розділу відповідей

=

Правильна відповідь

~

Неправильна відповідь

TRUE

Вірно

FALSE

Хибно

%Weight%

Вага відповіді

Answer

Відповідь

Variations

Варіації

->

Розділення співвідношення відповідей


Приклади оформлення “Тестового контролю знань” в системі EduPRO
1. Питання в закритій формі [MC] спрямовані на з'ясування істинності чи хибності висловленого в них судження.
::Weight::Question [Type] {

=right answer

~wrong answer

}
Приклад

::100::Чи вірно, що Івано-Франківському педагогічному інституту 5 січня 1971 р. було присвоєно ім’я видатного українського письменника Василя Стефаника? [MC] {

=так

~ні


}
2. Питання множинного вибору [MA] – питання, в яких користувач відповідає, вибираючи одну чи кілька вірних відповідей із декількох альтернатив.
::Weight::Question [Type] {

=%Weight%Answer

=%Weight%Answer

=%Weight%Answer

}
Приклад

::100::Які три факультети було створено в учительському інституті міста Станіславова у 1940 році? [МА] {

=%100%історичний, фізико-математичний, філологічний

=%-50%філософський, природничий, економічний

=%-50%факультет іноземних мов, факультет фізичного виховання та спорту, факультет інформатики

}
::100::Які факультети було створено в учительському інституті міста Станіславова у 1940 році? [МА] {

=%50%історичний

=%50%філологічний

=%-25%філософський

=%-25%економічний

}
::100::Які факультети було створено в учительському інституті міста Станіславова у 1940 році? [МА] {

=%33%історичний

=%33%філологічний

=%33%фізико-математичний

=%-15%філософський

=%-15%економічний

}
Примітка! Сумарна вага вірних відповідей у питаннях множинного вибору повинна не перевищувати 100!
3. Коротка відповідь [FIB]користувачу пропонується ввести невеликий уривок тексту відповіді. Він звіряється з відповідями, які запропоновані розробником тесту. Якщо у введеному тексті жодна з відповідей не відповідає запропонованим викладачем варіантам, така відповідь вважається хибною. Тому розробнику при створенні такого типу питань потрібно якомога більше врахувати можливих відповідей, включаючи чутливість регістру.

::Weight::Question [Type] {

=%Weight%Answer

=%Weight%Answer

=%Weight%Answer

}
Приклад

::50::Яке місто є столицею України? [FIB] {

=%100%Київ

=%50%Києв

=%30%київ

}
Примітка! У вище наведеному прикладі у питанні типу коротка відповідь (Яке місто є столицею України?) ваги вірних відповідей можна розставляти в залежності від значущості питання, тобто, якщо це питання враховує і граматичні помилки, то відповідно це ж саме питання матиме наступний вигляд:
::50::Яке місто є столицею України? [FIB] {

=%100%Київ

=%0%Києв

=%0%київ


}
4. Альтернативний тип питання [TF] – відповідь до даного типу питання має тільки два вибори - так або ні. Користувачу пропонується вибрати правильну альтернативу.

::Weight::Question [Type] {

TRUE/FALSE

}
Приклад

::10::2+2=4?[TF] {

TRUE


}
5. Питання на співставлення [MAT] – у питаннях такого типу пропонується користувачам створити відповідні пари “Питання-відповідь”, встановити взаємозв'язок об'єктів, понять. Приклади відповідностей – "Країна-Столиця", "Об'єкт-Атрибут" і т.д.

::Weight::Question [Type] {

=%Weight%Answer1 -> Variations1

=%Weight%Answer2 -> Variations2

=%Weight%Answer3 -> Variations3

}

Приклад

::100::Встановіть взаємозв’язок об’єктів “Країна-Столиця” [MAT] {

=%25%Київ -> Україна

=%25%Тбілісі -> Грузія

=%25%Москва -> Росія

=%25%Мінськ -> Білорусія

}
Примітка! Сумарна вага вірних відповідей у питаннях на співставлення повинна не перевищувати 100!Вимоги до тексту

Тестові завдання подавати у форматі Word за такими правилами:

1) шрифт – Times New Roman, розмір шрифту 14 пт. (при роботі з іншомовними текстами застосовувати тільки відповідні кодові таблиці даного шрифту) ;

2) виділення напівжирним шрифтом, курсивом, підкреслення, кольором реалізується тегами мови розмітки гіпертексту HTML. В таблиці 1.3. наведені декілька тегів HTML

Таблиця 1.3.
/


WORD

HTML

Центр

Центр


Жирний

Жирний

Курсив

Курсив

Підкреслений

Підкреслений

Текстнадстрочний

Текстнадстрочний

Текстпідстрочний

Текстнадстрочний

Початок абзацу/ закінчення абзацу

/Початок / закінчення маркованого списку

  /


Початок / закінчення нумерованого списку

  /


Початок / закінченняпункту маркованого списку

 • /


 • Маркований список:

  • текст 1:

   • текст 1.1;

   • текст 1.2;

  • текст 2;

  • текст 3.

  Маркований список

  • текст 1;
   • текст 1.1;


   • текст 1.2;
  • текст 2;


  • текст 3.
  Нумерований список:

  1. текст 1:

   1. текст 1.1;

   2. текст 1.2;

  2. текст 2;

  3. текст 3.

  Нумерований список

  1. текст 1;
   1. текст 1.1;


   2. текст 1.2;
  2. текст 2;


  3. текст 3.
  Початок / закінчення таблиці

  /


  Початок / закінчення строки


  Початок / закінчення комірки

  /

  Заголовок 1

  Заголовок 2

  Текст 1

  Текст 2
  Заголовок 1 Заголовок 2
  Текст 1 Текст 2

  Вимоги до набору математичних формул

  Математичні формули повинні міститися між $$...$$ та створюватися за допомогою спеціалізованої мови розмітки даних – TeX (http://uk.wikipedia.org/wiki/Довідка:Математичні_формули_та_спецсимволи).

  В іншому випадку формули вставляються в текст як малюнок.

  Приклад.

  Формат Word – Рівняння дотичної до кривої у точці має вигляд

  Синтаксис – Рівняння дотичної до кривої $$y=f(x)$$ у точці $$M({x_0}, {y_0})$$ має вигляд $$y=f’({x_0})(x-{x_0})+f({x_0})$$

  Як це виглядає на екрані –  Вимоги до графічних зображень

  Всі графіки, зображення хімічних формул, фізичні схеми, ілюстрації і т.д. повинні бути об’єктами виключно формату GIF або TIFF з такими характеристиками:

  1) роздільна здатність зображення максимум 300 dpi;

  2) ширина – не більше 800 dpi, висота – 600 dpi.

  Всі малюнки повинні подаватися в остаточному вигляді!!!
  Приклад правильного оформлення лекційного матеріалу

  Структура лекційного матеріалу:

  Лекція. Лекція №1.

  Тема. Тема лекції №1.

  Мета. Мета лекції №1.

  Вступ.

  Вступна частина.  План.

  1. Перший пункт плану.

  2. Другий пункт плану.

  -----------------------------  Зміст лекції.

  1. Перший пункт плану.  Лекційний матеріал що стосується першого пункту плану

  2. Другий пункт плану.  Лекційний матеріал що стосується другого пункту плану

  -----------------------------  Висновки.

  Висновки до лекції №1.  Література.

  1. Книга перша.

  2. Книга друга.

  ------------------  Запитання для самоперевірки.
  Примітка!

  • ОБОВ’ЯЗКОВІ – КЛЮЧОВІ (СЛУЖБОВІ) СЛОВА набираються в тексті за чітко встановленим взірцем!!! (Слово-крапка)

  Наприклад,

  Лекція.

  Тема.

  Мета.

  Вступ.

  План.

  Зміст лекції.

  Висновки.

  Література.

  Запитання.


  • ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ зберігається за наступним правилом:

  1. Тип файла “Обычный текст”

  2. Кодування тексту “ЮНИКОД (UTF-8)”

  • Електронні матеріали до заняття обов’язково мають містити у своєму змісті відео, графічні та табличні матеріали !  ДЛЯ ПРИКЛАДУ НАВОДИТЬСЯ ФРАГМЕНТ ЛЕКЦІЇ КУРСУ “УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ”.
  Лекція. 1
  Тема. Офіційно-діловий стиль та його різновиди. Реалізація офіційно-ділового стилю в ділових паперах.
  Мета. Ознайомити студентів з різновидами офіційно-ділового стилю та його реалізацією в ділових паперах.
  Вступ.

  Офіційно-діловий стиль – функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, в управлінській діяльності. Це мовна діяльність, завданням якої є регулювання ділових стосунків між членами суспільства, задоволення потреб офіційного спілкування.


  План.

  1. Офіційно-діловий стиль: основні ознаки, мовні засоби, підстилі.

  2. Документ. Класифікація документів.
  Зміст лекції.

  1. Офіційно-діловий стиль: основні ознаки, мовні засоби, підстилі.  Офіційно-діловий стиль – функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, в управлінській діяльності. Це мовна діяльність, завданням якої є регулювання ділових стосунків між членами суспільства, задоволення потреб офіційного спілкування. Учасниками ділового спілкування можуть виступати як окремі особи, так і організації, заклади, підприємства.

  Характерні риси офіційно-ділового стилю:

  нейтральний тон викладу змісту тільки в прямому значенні;

  точність, ясність, лаконічність і послідовність у викладенні фактів;

  документальність тощо.

  Основні мовні засоби:

  використання суспільно-політичної та адміністративно-канцелярської термінології;

  наявність специфічних сталих виразів;

  відсутність буд-якої авторської мовної індивідуальності;

  відсутність емоційно-експресивної лексики.

  Офіційно-діловий стиль має такі підстилі: законодавчий, дипломатичний, юридичний, адміністративно-канцелярський.


  2. Документ. Класифікація документів.

  Документ – зафіксована на матеріальному носієві інформація за визначеними стандартами чи формою. Документ має правове значення, юридичну силу.

  Сукупність реквізитів і схема їх розташування на документі складають його формуляр.  Документи класифікують за різними ознаками:

  1.За найменуванням.

  2. За походженням.

  3. За місцем виникнення.

  4. За призначенням.

  5. За напрямом.

  6. За формою.

  7. За стадіями створення.  Класифікація документів

  Приклад

  1

  За найменуванням

  Заява, лист, довідка, інструкція, службова записка, протокол тощо

  2

  За походженням

  Службові (офіційні), особисті

  3

  За місцем виникнення

  Внутрішні, зовнішні тощо

  4

  За призначенням

  Договірні, довідково-інформаційні

  5

  За напрямом

  Вхідні, вихідні

  6

  За формою

  Стандартні

  7

  За стадіями створення

  Оригінали, копії


  ЗРАЗОК ВІРНОГО ОФОРМЛЕННЯ ВИЩЕ НАВЕДЕНОЇ ЛЕКЦІЇ ЗГІДНО ВИМОГ
  Лекція. 1
  Тема. Офіційно-діловий стиль та його різновиди. Реалізація офіційно-ділового стилю в ділових паперах.
  Мета. Ознайомити студентів з різновидами офіційно-ділового стилю та його реалізацією в ділових паперах.
  Вступ.

  Офіційно-діловий стиль – функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, в управлінській діяльності. Це мовна діяльність, завданням якої є регулювання ділових стосунків між членами суспільства, задоволення потреб офіційного спілкування.


  План.

  1. Офіційно-діловий стиль: основні ознаки, мовні засоби, підстилі.

  2. Документ. Класифікація документів.
  Зміст лекції.

  1. Офіційно-діловий стиль: основні ознаки, мовні засоби, підстилі.  Офіційно-діловий стиль – функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, в управлінській діяльності. Це мовна діяльність, завданням якої є регулювання ділових стосунків між членами суспільства, задоволення потреб офіційного спілкування. Учасниками ділового спілкування можуть виступати як окремі особи, так і організації, заклади, підприємства.

  Характерні риси офіційно-ділового стилю:

  нейтральний тон викладу змісту тільки в прямому значенні;

  точність, ясність, лаконічність і послідовність у викладенні фактів;

  документальність тощо.

  Основні мовні засоби:

  використання суспільно-політичної та адміністративно-канцелярської термінології;

  наявність специфічних сталих виразів;

  відсутність буд-якої авторської мовної індивідуальності;

  відсутність емоційно-експресивної лексики.

  Офіційно-діловий стиль має такі підстилі: законодавчий, дипломатичний, юридичний, адміністративно-канцелярський.


  2. Документ. Класифікація документів.

  Документ – зафіксована на матеріальному носієві інформація за визначеними стандартами чи формою. Документ має правове значення, юридичну силу.

  Сукупність реквізитів і схема їх розташування на документі складають його формуляр.  Документи класифікують за різними ознаками:

  1. За найменуванням.


  2. За походженням.


  3. За місцем виникнення.


  4. За призначенням.


  5. За напрямом.


  6. За формою.


  7. За стадіями створення.


  Класифікація документів Приклади
  1 За найменуванням Заява, лист, довідка тощо
  2 За походженням Службові (офіційні), особисті
  3 За місцем виникнення Внутрішні, зовнішні тощо
  4 За призначенням Договірні, довідково-інформаційні
  5 За напрямом Вхідні, вихідні
  6 За стадіями створення Оригінали, копії  ЯК ДАНА ЛЕКЦІЯ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ В СИСТЕМІ


  ЗРАЗОК ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕНОГО ПАКЕТУ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

  {DBQTKC:}

  {course:}Українська мова за професійним спрямуванням {:course}

  {test:}Тест 1{:test}

  {lecture:}Офіційно-діловий стиль та його різновиди. Реалізація офіційно-ділового стилю в ділових паперах{:lecture}

  {content:}

  {paragraph:}Офіційно-діловий стиль: основні ознаки, мовні засоби, підстилі{:paragraph}

  {question:}
  ::20::Чи вірно, що офіційно-діловий стиль – функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, в управлінській діяльності [MC] {

  = right answer

  ~ wrong answer

  }
  {:question}

  {:content}
  {content:}

  {paragraph:}Документ. Класифікація документів{:paragraph}

  {question:}
  ::20::Чи вірно, що офіційно-діловий стиль – функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, в управлінській діяльності [MC] {

  = right answer

  ~ wrong answer

  }
  ::80::За походженням документи бувають [MA] {

  = %50% службові

  = %50% особисті

  = %-25% вхідні

  = %-25% складні

  }

  {:question}  {:content}

  {:DBQTKC}  База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка