Директор чтеі кнтеуСторінка3/5
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.1 Mb.
1   2   3   4   5
Тема 1. Товари із пластмас

Визначення пластмас. Стан і перспективи розвитку товарів, формування їхнього асортименту і споживних властивостей. Класифікація і характеристика основних видів полімерів і пластмас на їхній основі, які застосовуються у виробництві побутових товарів. Сучасні напрямки формування асортименту товарів із пластмас; конструювання; розробка комплектів виробів, виконаних в одному стилі і декорі; розробка уніфікованих елементів габаритних виробів та ін. Класифікація і характеристика асортименту товарів із пластмас (господарських, галантерейних, культурно-побутових) за видами застосування пластмас, способами виготовлення, призначенням, споживчими властивостями, особливостями застосування й експлуатації посуду з пластмас. Фактори, які впливають на формування цін на товари з пластмас. Оцінка якості товарів із пластмас. Вимоги до товарів цієї групи: загальні (функціональні, ергономічні, естетичні, надійності безпеки); специфічні. Способи розпізнавання виду пластмас. Дефекти виробів із пластмас. Методи випробування товарів із пластмас, їхня відповідність санітарно-гігієнічним нормам.


Тема 2. Хімічні товари

Визначення хімічних побутових товарів та їх роль у побуті. Класифікація товарів побутової хімії.Нафтопродукти. Основні види нафтопродуктів, які використовуються у побуті, рідке паливо, нафтопродукти для освітлення, розчинники, рідкі мастильні матеріали, консистентні мастила й інші, їхні властивості, характеристика асортименту, застосування.

Клеючі засоби. Класифікація клеїв. Асортимент клеїв природ­них (рослинного та тваринного походження), синтетичних (на основі термопластичних і термореактивних смол), гумових і мінерального походження. Застосування цих клеїв, переваги і недоліки окремих груп та видів, вимоги до якості, показники якості і методи їхнього визначення.

Лакофарбові товари (ЛФТ). Класифікація, характеристика їхніх складових компонентів ( природа, властивості, особливості застосування). Характеристика асортименту, властивості і призначення оліф натуральних та штучних. Лаки, їхня класифікація і характеристика асортименту смоляних, асфальтобітумних, ефіроцелюлозних і масляних лаків. Споживні властивості та призначення лаків.

Фарби. Склад фарб, характеристика асортименту масляних, емалевих, водоемульсійних, клейових фарб, ґрунтовок і шпаклівок, їхні споживні властивості та застосування.

Мийні засоби. Класифікація мийних засобів. Мила. Характеристика асортименту, споживних властивостей, особливостей функціонування. Синтетичні мийні засоби (СМЗ), переваги і недоліки в порівнянні з милом, застосування СМЗ. Показники якості СМЗ і методи їхнього визначення. Допоміжні засоби для прання. Відбілюючі, підсинюючі, підкрохмалюючі, антистатичні засоби, пом'якшувачі води, гідрофоби. Характеристика й якість засобів для експлуатації і догляду за транспортом особистого користування (мийних і полірувальних, захисних, експлуатаційних для чищення, герметизації та іншого призначення).

Різні побутові хімічні товари (мінеральні добрива, отруто-бутової хімії). Особливості, пакування, маркування і зберігання товарів. Умови їхнього транспортування й особливості приймання в торгівлі за якістю і кількістю.


Тема 3. Силікатні побутові товари

Визначення силікатів. Роль і визначення силікатів. Класифікація силікатних товарів. Загальні відомості про скло. Склоподібний стан речовин. Будова скла у світлі досягнень науки і техніки на сучасному етапі. Склад скла різного призначення та його класифікація. Стан і перспективи виробництва скляних побутових товарів. Місце скляних побутових товарів у роздрібному товарообіг) країни.

Споживні властивості скляних побутових товарів. Класифікація споживних властивостей скляних побутових товарів. Функціональні властивості. Характеристика групових і поодиноких показників функціональних властивостей. "Ергономічні властивості. Показники, що характеризують вигідність користування скляними виробами. Естетичні властивості скляних побутових товарів. Характеристика властивостей, що забезпечують композиційну цілість, декоративне оформлення. Характеристика властивостей, що забезпечують раціональність форми: відповідність форми до призначення скляних виробів, інформативність. Надійність скляних виробів. Фактори, що впливають на надійність скляних виробів та їхня характеристика.

Фактори формування споживних властивостей і асортимент скляних товарів. Основи виробництва скловиробів. Проектування й конструювання скляних виробів. Основні стадії виготовлення скляних виробів. Підготовка сировинних матеріалів, складання шихти, вартість скломаси, виробництво скловиробів, декоративна обробка. Дефекти побутових скляних виробів.

Асортимент скляних побутових товарів. Класифікація асортименту скляних побутових товарів за різними ознаками. Характеристика асортименту столового (сортового) посуду. Асортимент посуду для приймання їжі, для подачі їжі та напоїв. Особливості асортименту посуду з кришталю. Асортимент господарського посуду. Посуд для консервування і тривалого зберігання харчових продуктів. Кухонний посуд із термостійкого скла і ситалового. Асортимент художньо-декоративних виробів зі скла.

Якість побутового скляного посуду та його зберігання. Завдання й особливості оцінки якості скляних побутових товарів у торгівлі. Характеристика нормативно-технічних документів, що регламентують якість скляних виробів (ДСТУ, ГОСТи, технічні умови й інші нормативні документи). Приймання скловиробів за якістю облад­нання робочого місця товарознавця. Способи огляду скляних побутових товарів. Оформлення документів (актів) про приймання скловиробів за якістю.

Умови зберігання скловиробів у торгівлі. Складання і пакування скловиробів. Правила розміщення скловиробів у складському приміщенні. Правила перевезення скляних побутових товарів. Маркування скловиробів.

Загальні відомості про кераміку. Класифікація кераміки. Стан і перспективи виробництва. Кераміки груба і тонка. Особливості виготовлення грубої кераміки. Тонка кераміка (фарфор, фаянс) як основні види кераміки побутового призначення.

Потреби, які задовольняються керамічними побутовими товарами Типи споживачів і загальні вимоги до керамічних побутових товарів. Споживні властивості керамічних побутових товарів. Класифікація споживних властивостей керамічних товарів. Функціональні властивості. Ергономічні властивості (вигідність у користуванні, гігієнічні властивості). Естетичні властивості побутових товарів. Характеристика властивостей, що забезпечують раціональність форм, відповідність форми до призначення керамічних виробів. Інформаційність. Надійність керамічних виробів. Фактори, що впливають на надійність, їхня характеристика.

Фактори формування споживних властивостей і асортименту керамічних побутових товарів. Класифікація факторів та їхні значення у формуванні споживних властивостей і асортименту керамічних побутових товарів.

Матеріали, які використовуються у виробництві керамічних виробів. Класифікація матеріалів за функціональним призначенням. Характеристика матеріалів для виробництва черепка, барвників і декорування. Властивості цих матеріалів та їхній вплив на споживні властивості керамічних виробів.

Основи виробництва керамічних побутових товарів. Проектування та його вплив на споживні властивості керамічних виробів. Основні стадії виробництва керамічних виробів. Класифікація і характеристика дефектів, їхній вплив на споживні властивості керамічних виробів. Асортимент керамічних побутових виробів. Загальна класифікація керамічних побутових виробів. Класифікація асортименту фарфоро-фаянсового посуду за різними ознаками. Характеристика асортименту господарського фарфоро-фаянсового посуду (чайного, кавового і столового посуду). Особливості асортименту художньо-декоративних, гончарних і майолікових виробів.

Якість побутових керамічних товарів та їх зберігання. Завдання і особливості оцінки та аналізу якості керамічних побутових товарів у торгівлі. Характеристика нормативно-технічної документації, що регламентує якість керамічних виробів (ДСТУ, ГОСТи, технічні умови). Приймання керамічних виробів за якістю. Обладнання робо­чого місця товарознавця. Прийоми огляду керамічних побутових товарів. Оформлення документів (актів) про якісне приймання керамічних виробів.

Маркування керамічних виробів, складання керамічних виробів. Правила розміщення керамічних виробів у складському приміщенні. Правила перевезення керамічних побутових товарів.


Тема 4. Металогосподарські товари

Визначення поняття металогосподарських товарів ( МГТ ). Стан і перспективи виробництва МГТ в Україні. Розширення структури асортименту і поліпшення якості МГТ. Динаміка виробництва і реалізації, класифікація МГТ, частка цих товарів у загальний масі товарної продукції. Характеристика провідних підприємств, які випускають МГТ, і особливості їхнього розміщення. Загальна характеристика споживних властивостей МГТ. Фактори, які впливають на формування споживних властивостей, асортимент і ціну МГТ.

Метали та металеві сплави. Характеристика металів і металевих сплавів та способи виробництва: заліза і його сплавів (чавун, сталь), алюмінію і його сплавів, міді та її сплавів, цинку, олова, свинцю, кадмію, хрому, нікелю, титану. Марки та властивості. Інші матеріали, які застосовуються для виробництва МГТ. Основи виробництва МГТ. Способи виробництва заготівок: литтям, обробки тиском (прокатка, волочіння, кування, штампування, ротаційне витягування).

Обробка заготівок різанням, термічна і хіміко-термічна обробка. Корозія металевих виробів і способи захисту від неї. Характеристика захисних і захисно-декоративних покриттів. Збирання складаних деталей. Декоративна обробка МГТ. Дефекти виготовлення МГТ. їх характеристика та вплив на якість.

Асортимент металевого посуду. Необхідність у металевому, посуді. Формування вимог до нього. Споживні властивості металевого посуду. Функціональні властивості. Ергономічні властивості: зручність експлуатації, гігієнічність. Естетичні властивості металевого посуду. Вплив вихідних матеріалів, конструкції, способів виготовлення, обробки і декорування на споживні властивості металевого посуду та його ціну. Класифікація металевого посуду за видами сплавів, способами виготовлення, характером обробки поверхні, видами покриття, декорування. Сталево-емальований посуд: класифікація і характеристика асортименту. Посуд із легованої (нержавіючої) сталі, його асортимент і перспективи розвитку. Характеристика асортименту сталевого чорного, фарбованого, луженого і оцинкованого , посуду. Асортимент чавунного посуду. Алюмінієвий посуд: класифікація асортименту посуду з пластичних і ливарних алюмінієвих сплавів. Особливості покриття і способів декорування цієї групи. Споживні властивості асортименту та вимоги до якості нових видів металевого посуду (тефлонової фірми "Zepter" та ін.)

Вироби для механічної обробки харчових продуктів. Класифікація, асортимент і споживні властивості виробів для механічної обробки харчових продуктів: прилади для подрібнення харчових продуктів, для чищення, миття овочів, для вичавлення соків, для приготування тіста, кондитерських виробів, для сепарування молока, для пастеризації і консервування.

Ножові вироби і столові прилади. Вимоги до ножових виробів і столових приладів, їх споживні властивості. Матеріали, які використовують для їх виготовлення, особливості виробництва, обробки, декорування. Класифікація, характеристика асортименту ножів столових, буфетних, кабінетних, господарських, ремісничо-промислових, мисливських, гастрономічних. Ножі складані. Особливості споживних властивостей і вимог до якості ножів різного призначення. Ножиці, їхня класифікація, асортимент, вимоги до якості.

Столові прилади: матеріали, які застосовують для їхнього виготовлення, особливості виробництва і декорування. Класифікація, характеристика асортименту і споживних властивостей столових приборів. Нове в асортименті столових приборів. Удосконалення асортименту, шляхи поліпшення якості цих виробів.

Нагрівальні й освітлювальні прилади. Матеріали, які застосовують для виготовлення цих приладів, особливості їхнього виготовлення. Вимоги до даної групи товарів, їхні споживні властивості. Класифікація, характеристика асортименту газових нагрівальних приладів і приладів, які працюють на рідкому і твердому паливі. Класифікація, характеристика асортименту освітлювальних приладів, вимоги до їхньої якості.

Приладдя для вікон і дверей. Загальні вимоги для цієї групи товарів. Матеріали, які застосовуються для їх виробництва, особливості виробництва, характер обробки поверхні і декорування. Класифікація приладдя для вікон і дверей. Замки, їх будова, споживні властивості. Характеристика асортименту замикаючих пристроїв.

Завіси (петлі), ручки, допоміжне та інше приладдя для вікон і дверей, їх класифікація, характеристика асортименту, комплектність. Показники якості приладдя різного поліпшення. Нове в асортименті приладдя для вікон і дверей. Удосконалення асортименту, шляхи поліпшення якості цих виробів.

Інструментальні товари. Загальні вимоги для цієї групи товарів, їх споживні властивості. Матеріали, які застосовують для їх виробництва, особливості виробництва, обробки поверхні. Класифікація інструментальних товарів для обробки деревини. Класифікація, характеристика асортименту інструментів для обробки металів. Конструктивні особливості інструментів ручного призначення. Класифікація, характеристика асортименту монтажного і вимірювального інструменту. Асортимент інструменту для будівельних та інших робіт. Набори інструментів. Показники якості інструментів різного призначення. Нове в асортименті інструментальних товарів.

Садово- і огородній інвентар. Загальні властивості. Матеріали, які застосовуються для їх виробництва, особливості виробництва і обробки землі, збирання сільськогосподарської продукції, обробки дерева й інших робіт. Асортимент, показники якості окремих видів інвентарю. Удосконалення асортименту, шляхи поліпшення якості цих виробів.

Вимоги до якості МІГ, показники якості. Контроль якості МІГ. Маркування, пакування, транспортування і зберігання метало-господарських товарів. Вплив упаковки на зберігання споживних властивостей цих товарів. Оптимальні умови зберігання МГТ.


Тема 5. Текстильні товари

Текстильні волокна: термін та визначення, класифікація текстильних волокон. Сучасне уявлення про волокна як високомолекулярні сполуки. Вплив хімічного складу та будови волокон на їх властивості. Класифікація властивостей волокон. Природні волокна. Загальні поняття про природні волокна. Рослинні волокна. Бавовна, її хімічний склад, побудова. Властивості бавовняних волокон. Луб'яні волокна. Льон, первинна переробка, хімічний склад, будова. Властивості лляних волокон. Особливості будови та властивості волокон конопель, кенафу, джуту. Волокна тваринного походження. Вовна. Класифікація вовни за джерелами отримання. Хімічний склад, будова волокон вовни, їхній вплив на властивості виробів.

Натуральний шовк. Хімічний склад, будова, властивості та використання натурального шовку.

Хімічні волокна, загальні поняття. Стан та проблеми розвитку виробництва хімічних волокон в Україні.

Штучні волокна. Формування властивостей волокон у процесі одержання. Властивості віскозних, ацетатних мідно аміачних волокон та галузі використання.

Мінеральні волокна: силікатні, металеві. Особливості виробництва, властивості, асортимент.

Синтетичні волокна: загальні поняття та способи отримання. Гетероланцюгові та карболанцюгові волокна.

Особливості отримання та властивості поліамідних, поліефірних, поліакрилонітрильних, полівінілхлоридних, полівінілспиртових, поліетиленових, поліпропіленових волокон. Галузі використання синтетичних волокон.

Текстильні нитки: терміни та визначення. Загальні вимоги до текстильних ниток. Формування структури текстильних ниток в процесі прядіння. Класифікація та асортимент текстильних ниток. Будова та властивості текстильних ниток. Дефекти текстильних ниток.

Характеристика підготовчих операцій до ткацтва. Особливості підготовки до ткацтва ниток основи та утоку. Загальні операції процесу формування тканин. Класифікація ткацьких переплетень, їхній вплив на властивості тканин.

Значення операцій обробок та оздоблювання тканин у поліпшенні властивостей та збільшення терміну служби. Підготовчі операції оздоблювання, їхні особливості для бавовняних, лляних, вовняних, шовкових тканин. Значення операцій опалювання, роз­шліхтовування, відварки, відбілювання, мерсеризації, карбонізації. Фарбування і друкування тканин, загальні вимоги до барвників, характеристика стійкості пофарбування тканин до дії основних факторів. Способи нанесення друкованих візерунків на текстильний матеріал (машинний і ручний друк, прямий, витравний, резервний друк). Особливості кінцевої обробки тканин різного волокнистого складу. Спеціальні види обробок тканин: малозминальна, мало-усадочна, водонепроникна та їхній вплив на властивості тканин.

Класифікація асортименту тканин за волокнистим складом. Основні параметри будови тканин: товщина, будова ниток, переплетення, щільність, фаза будови, опорна поверхня, вплив будови на властивості тканини. Властивості тканин, які визначають надійність (міцність при статичному і динамічному розтягуванні), усадка, зминальність, стійкість до стирання.

Фізичні властивості: гігроскопічність, водоопірність, проникність, електризування, забрудненість. Естетичні властивості тканин: основи композиції текстильного малюнка, колір, фактура. Техно­логічні властивості: жорсткість драпірування, осипання, прорубка. Методи визначення властивостей текстильних матеріалів.

Асортимент текстильних товарів. Стандартна і навчальна класифікація тканин. Бавовняні тканини. Класифікація, загальна характеристика асортименту. Лляні тканини. Класифікація, характе­ристика асортименту. Вовняні та шовкові тканини. Класифікація та характеристика асортименту окремих груп. Неткані матеріали, класифікація, характеристика асортименту, використання. Штучне хутро, класифікація, характеристика асортименту. Нові види текстильних матеріалів, їх асортимент.

Вимоги до якості тканин. Оцінка якості тканин. Методи контролю якості тканин. Визначення сортності тканин різного волокнистого складу. Маркування, пакування, транспортування та зберігання тканин.
Тема 6. Швейні товари

Основні етапи розвитку одягу. Сучасний стан розвитку швейної промисловості України. Вимоги, які висуваються до одягу, його призначений і властивості. Характеристика ергономічних, естетичних вимог до одягу та вимог, які характеризують терміни служби виробів.

Матеріали для виготовлення одягу як фактор формування властивостей. Класифікація матеріалів для одягу. Основні матеріали: тканини та нові види текстильних матеріалів: неткані матеріали, штучне хутро, плівкові матеріали, матеріали з плівковим покриттям, штучні шкіри. Підкладкові та прикладні матеріали, теплоізоляційні, з'єднувальні та фурнітура.

Формування властивостей одягу в проносі виготовлення. Принципи класифікації фігур населення з метою проектування одягу. Розмірна типологія населення України для промислового виробництва одягу. Проектування одягу промислового виробництва. Конструювання одягу. Дефекти проектування одягу.

Формування споживних властивостей одягу в процесі виготовлення. Підготовка виробництва: вхідний контроль матеріалів, конфекціонування, розрахунок дефектів тканин, розкладка деталей одягу. Розкрійне виробництво, основні операції, дефекти крою. Способи з'єднання деталей. Класифікація обладнання. Волого-теплова обробка одягу, основні параметри, їхній вибір залежно під властивостей тканин. Кінцева обробка одягу.

Асортимент швейних товарів. Стандартна та навчальна класифікація одягу. Характеристика асортименту основних класів одягу: побутовий одяг, спортивний одяг, спеціальний, відомчий.

Стандартизація та якість одягу. Нормативно-технічна документація на швейні товари. Номенклатура показників якості одягу. Порядок оцінки якості одягу. Правила приймання одягу, методи контролю якості одягу. Визначення сорту одягу. Зберігання якості одягу. Маркування, пакування, транспортування та зберігання одягу.
Тема 7. Трикотажні товари

Загальні поняття про трикотаж. Класифікація трикотажних переплетень. Основні види кулірних та основов’язаних полотен. Оздоблення трикотажних полотен. Асортимент трикотажних товарів. Класифікація трикотажних товарів. Характеристика асортименту верхніх, білизняних, панчішно-шкарпеткових, рукавичкових товарів та шарфів.

Стандартизація та якість трикотажних товарів. Нормативно-технічна документація на трикотажні товари. Вимоги до якості трикотажних товарів. Правила приймання, визначення сортності трикотажних товарів. Маркування, пакування, транспортування та зберігання трикотажних виробів.


Тема 8. Хутрово-хутряні товари

Характеристика товарної групи. Функційна та соціальна значущість хутряних товарів у кліматичних умовах країни. Раціональні норми споживання. Стан ринку хутряних товарів в Україні. Основні джерела надходження хутрової сировини: мисливський промисел, звірівництво, розведення домашніх та сільськогосподарських тварин, виробництво натурального хутра з штучною підкладкою.

Хутрова сировини. Класифікація, терміни. Будова хутрової шкірки, відмінні особливості будови хутрової шкірки та хутряної. Будова волосся, волосяного покриву. Будова шкіряної тканини. Вплив окремих елементів будови волосяного та шкіряного покриву на якість сировини, напівфабрикату, готових виробів. Біологічна мінливість волосяного та шкіряного покриву тварин залежно від умов проживання, її вплив на якість сировини, напівфабрикатів, готових виробів. Первинна обробка та зберігання хутрової сировини, їхній вплив на якість сировини, напівфабрикатів, готових виробів.

Властивості хутрової шкірки: густина, висота, довжина, пишність, пухнастість волосяного покриву; міцність шкіряної тканини; міцність зв'язку волосся зі шкіряним покривом. Показники якості, методи дослідження. Сортування хутрових шкір. Основні ознаки сортування: розмір, колір, кряж, порода, сорт, група дефектів. Методи сортування. Вичинення хутрової сировини у напівфабрикат. Технологічна схема хутряного виробництва. Підготовчі операції вичинки: обрядка, відмочка, міздріння, розбивка, стружка, їхня сутність, призначення, вплив на якість напівфабрикату. Засоби виконання та контролю. Основні дефекти. Операції власне вичинки хутряного напівфабрикату (нікелювання, дублення, жирування, сушіння), їхня сутність призначення, вплив на формування споживних властивостей шкіряної тканини, засоби вимірювання та контролю. Дублення, його сутність, призначення, особливості у виробництві хутра. Види дублення. Можливі дефекти, засоби контролю продублення шкіряної тканини. Фарбування, призначення та його сутність. Підготовчі операції до фарбування (нейтралізація, протравлювання, відбілення).

Види фарбування: вимочування у розчині, намазний, який складається з пробивки, верхового, аерографного, трафаретного та резервного фарбування, їхній вплив на зовнішній вигляд, хімічну природу та властивості волосяного покриву та шкіряної тканини; можливі дефекти, контроль якості фарбування. Жирування, сушіння; їхнє призначення, вплив на споживні властивості шкіряної тканини та волосяного покриву. Можливі дефекти, методи контролю. Операція опоряджування (віткатування, розбивання, шліфування під велюр, чесання, скубання, стриження, епілірування, облагородження), вплив на споживні властивості хутряної шкіри. Особливості опоряджування шкір, що використовуються волосяним покривом усередину. Методи контролю якості хутряного напівфабрикату. Шляхи вдосконалення технології вичинки хутра.

Класифікація хутряного напівфабрикату. Хутра, зимові та весняні види. Товарознавча характеристика окремих видів. Властивості, показники Якості, принципи сортування хутра. Хутряний свійський напівфабрикат. Зимові та весняні види, товарознавча характеристика окремих видів. Властивості, показники якості, особливості сортування. Хутряний морський напівфабрикат; товарознавча характеристика окремих видів. Властивості, показники якості, особливості сортування.

Стандартизація хутра. Особливості будови стандартів, показники якості. Хутряний напівфабрикат з овечої шкури. Товарознавча характеристика окремих грубововняних порід овець; властивості, показники якості, особливості сортування. Каракулево-смушковий напівфабрикат. Товарознавча характеристика окремих видів каракулю, смушки, властивості, показники якості, особливості сортування. Натуральне хутро зі штучною підкладкою, побудова, товарознавча характеристика; властивості, показники якості, принципи сортування.

Властивості хутряного напівфабрикату. Номенклатура показників якості, методи визначення окремих показників. Властивості волосся: гістологічні, морфологічні, фізичні, механічні, хімічні, термічні. Показники окремих властивостей, методи визначення. Властивості волосяного покриву: структурні, фізичні, механічні. Показники окремих властивостей, методи визначення. Властивості шкіряної тканини: гістологічні, фізичні, механічні, хімічні. Показники, методи визначення. Властивості хутра в цілому: теплозахисні, зносостійкість, маса та ін.

Вироби з хутра. Номенклатура властивостей та показники якості, методи їхнього визначення. Формування споживних властивостей виробів із хутра. Моделювання та конструювання виробів із хутра. Виробництво виробів із хутра, сутність кушнірного та кравецького (пошивного) виробництва, їхній вплив на формування якості. Можливі дефекти та засоби їхнього усування. Класифікація виробів із хутра. Верхній одяг із хутра. Класифікація за статево-віковою ознакою за видами виробів, видами напівфабрикату, моделлю, фасоном, розміром. Головні убори з хутра, класифікація за статево-віковою ознакою, видом, напівфабрикатом, моделями, фасонами, розмірами; цільнохутряні та комбіновані. Асортимент, товарознавча характеристика. Хутряні убори та частина одягу з хутра. Класифікація, асортимент, товарознавча характеристика. Овчинно-шубні вироби, класифікація, асортимент, товарознавча характеристика. Стандарти на вироби з хутра, їхні види, зміст. Оцінка якості хутряних виробів. Маркування, пакування, транспортування та особливості зберігання виробів із хутра. Правила користування та догляду за хутряними виробами.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка