Дипломної педагогічної освіти імені василя сухомлинського система управління охороною праці в закладах освіти області друкується за рішенням вченої ради КіровоградськогоСторінка1/16
Дата конвертації26.12.2016
Розмір2.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГОСИСТЕМА

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ОБЛАСТІ


Друкується за рішенням вченої ради Кіровоградського

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

імені Василя Сухомлинського

КІРОВОГРАД 2010


ББК 74.204 Ж 50

Система управління охороною праці в закладах освіти області. - Кіровоград: Видавництво Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2010. - 150 с.

Видання адресоване керівникам загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти області як допомога у розробці та впровадженні Системи управління охороною праці на виконання статті 13 Закону України «Про охорону праці» відповідно до рекомендацій щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці, затверджених головою Держгірпромнагляду С.Сторчаком 07.02.2008 року, Настанови з систем управління охороною праці (МОП-СУОП 2001/ILO-OSH 2001) та згідно з вимогами стандарту серії ОНSАS 18001 «Система менеджменту охорони здоров’я та безпеки персоналу».

Укладачі:

Желєзнова Т.П. завідувач навчально-методичного кабінету основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;

Бурлака Л.Г. методист навчально-методичного кабінету основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

Рецензенти:

Набока Б.С. старший викладач кафедри педагогіки і психології Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 Кіровоградської міської ради, кандидат педагогічних наук;

Василенко Л.О. спеціаліст з охорони праці Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Відповідальна за випуск – Корецька Л.В.

© КОІППО, 2010

Положення про систему управління охороною праці (далі СУОП) описує загальну структуру системи, основні цілі й завдання на виконання вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, які сприяють запобіганню нещасним випадкам й професійним захворюванням, а також небезпеки для третіх осіб, що виникають у процесі господарювання.

СУОП розроблена з урахуванням «Рекомендацій щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці», затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.02.2008 року №35.

1. Загальна структура СУОП


Згідно з вимогами статті 13 Закону України «Про охорону праці» керівник закладу зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:  • створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх дотримання;

  • розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

  • забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;

  • впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;

  • забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг їх технічного стану;

♦ забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

♦ організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і терміни, що визначаються законодавством, за їх підсумками вживає заходи до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів;

♦ розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці та безпеки життєдіяльності, що діють у межах закладу (далі-акти закладу) та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території закладу, в навчальних приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами закладу з охорони праці;


  • здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;

  • організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;

  • вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.


СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ЗАКЛАДІ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка