Дипломної освіти «затверджую»Скачати 401.62 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації03.12.2016
Розмір401.62 Kb.
  1   2
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Вченої ради ФПДО

Декан ФПДО доцент Січкоріз О.Є.

«_____» _____________ 2012 р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

циклу зі спеціальності «Народна і нетрадиційна медицина»

(розроблена на підставі типової навчальної програми циклу

СПЕЦ «Народна і нетрадиційна медицина», розробленої за наказом

МОЗ України №01.01.22/2220 від 15.10 2007 року)

Засідання методичної комісії Засідання методичної комісії ФПДО

«_____» _________ 2012 р.» «_____» ______ 2012 р.»

протокол № протокол №
Завідувач кафедри реабілітації Голова методичної комісії ФПДО

і нетрадиційної медицини


________________________ ___________________________

проф. Андріюк Л.В. доц. к.м.н.Січкоріз О.Є

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Головною метою циклу спеціалізації є навчання та підготовка курсантів теоретичним основам народної та нетрадиційної медицини та оволодіння основними методиками для використання їх у лікарській практиці. Передбачається вивчення етіології, патогенезу, клініки захворювань у дорослих та дітей, застосування народних та нетрадиційних методів для їх лікування, а також застосування цих методів у неврології, кардіології, гастроентерології, ендокринології, сексології, наркології та інших галузях медицини.

Програма відображає історію Української та світової народної та нетрадиційної медицини, її розвиток та сучасний стан, висвітлюються новітні методи народної та нетрадиційної медицини.

Курс програми включає самостійну частину навчання, що в залежності від тематики має той чи інший обсяг. Кожний розділ включає одну чи декілька тем.

Контроль знань здійснюється протягом навчання поетапно, після вивчення окремих блоків програми, і включає опит, виконання тестових завдань (у тому числі комп’ютерних), завдань на виконання окремих методик. Передбачається також контроль початкових знань та заключний контроль знань, що складається з іспиту, написання історії хвороби та іспиту методик. Сумарна оцінка складається таким чином із трьох компонентів, та комп’ютерного тестування.

Програма розрахована на лікарів лікувального профілю. По закінченню навчання фахівець може працювати як лікар-спеціаліст в галузі народної та нетрадиційної медицини.
РЕЦЕНЗІЯ

на робочу навчальну програму циклу спеціалізації за фахом

Народна та нетрадиційна медицина


Робоча навчальна програма циклу спеціалізації “Народна та нетрадиційна медицина” розроблена на підставі типової навчальної програми циклу спеціалізації “Народна та нетрадиційна медицина”, розробленої за наказом МОЗ України №01.01.22/2220 від 15.10.2007 року

Рецензована програма має класичну структуру програм спеціалізації і побудована на принципах холізму, синетропії. Вона призначена для спеціалізації осіб із вищою медичною освітою за умови закінчення вищих медичних закладів III - IV рівнів акредитації, що на нашу думку є доречним.

Програма включає курси: організаційні і правові основи народної та нетрадиційної медицини, гомеопатії, фітотерапії, біоенергоінформотерапії, гірудотерапії, рефлексотерапії, мануальної терапії. Теоретичне обґрунтуванні:: передбачено для всіх методів, які вивчаються, причому це обґрунтування подано з точки зору сучасної науки. Теорії нетрадиційних методів, які не відповідають сучасним надбанням науки і практики біології, медицини психології, не беруться як базис методів і згадуються побічно у суто історичному аспекті розвитку наукових розумінь тих чи інших засобів лікування.

В новій редакції програми суттєво розширені такі актуальні розділи немедикаментозного лікування як :мануальна терапія, гірудотерапія, апітерапія, рефлексотерапія, гомеопатія.

Метою спеціалізації визначено набуття професійних умінь і навичок лікарями, які надають допомогу пацієнтам із застосуванням методів народної і нетрадиційної медицини. Позитивним є факт дотримування суто наукових підходів у висвітленні матеріалу, ґрунтовний теоретичний аналіз можливостей методик, які включені до програми.

Розподіл матеріалу традиційний: лекції, практичні і семінарські заняття, самостійна робота (у тому числі клінічна під контролем викладача). Так само традиційним є контроль знань теорії і практики: поточний, рубіжний заключний. Передбачається впровадження комп’ютерного контролю знань. Не викликає заперечення перелік літератури для слухачів циклу.Програма може бути рекомендована до впровадження в практику.

Зав. кафедри пропедевтики

внутрішньої медицини №1

Львівського національного

медичного університету

ім. Д. Галицького д.м.н., проф. Р.Я. Дутка

Тематичний план лекцій
Назва теми

Число навчальних годинОснови законодавства про охорону здоров'я України. Нормативні документи, що регулюють функціонування народної та нетради­ційної медицини.

2Теоретичні основи рефлексотерапії у традиційному та сучасному уявленні. Суть рефлексотерапії та її теоретичне обґрунтування.

2Мікроголкотерапія, характеристика та особливості її вико­ристання.

2Вакуумрефлексотерапія та її особливості.

2Аурикулярна рефлексотерапія.

2Рефлексотерапія при захворюваннях серцево-судинної системи.

2Рефлексотерапія при захворюваннях органів дихання.

2Історія розвитку мануальної терапії.

2Анатомо-функціональні особливості хребта та суглобів людини.

2Класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика та терапія уражень опорно-рухової системи.

2Диференційна діагностика екстравертебральних проявів остео­хондрозу хребта (невральних, м'язевих, нейросудинних).

2Класифікація методик мануальної терапії.

2Мануальна терапія суглобів кінцівок. Місце мануальної терапії в комплексному лікуванні захворювання суглобів.

4Аутомобілізація при неврологічних проявах остеохондрозу. Види аутомобілізації.

2Місце ОННУРІ Су Джок терапії в медицині. Історія розвитку методу Су Джок терапії. Єдина енергетична система, загальні уявлення.

2Закон Інь-Ян. Закон Гомо-Гетеро. Закон п’яти першоелементів (У-Син). Гомо система тіла, принципи її організації.

2Триначальна модель. Триначальна послідовність.

2Місце гомеопатії в медицині. Історія розвитку гомеопатії.

2Філософські аспекти та принципи гомеопатії.

2Основні гомеопатичні поняття. Особливості роботи лікаря гомеопата.

2Симптоматологія. Класифікація та ранжування гомеопатичних симптомів.

2Гомеопатичні препарати та їх застосування. Поліхрести.

2Теорія міазмів Ганемана. Міазматичні спадковості.

2Науково-теоретичні основи іридодіагностики. Визначення методу, анатомо-фізіологічні основи райдужної оболонки. Соматотопія райдужної оболонки.

2Основні принципи фітотерапії.

2Класифікація лікарських рослин за фітохімічним складом.

2Клініко-фармакотерапевтична дія лікарських рослин.

2Ароматерапія, її основи, історія. Теорія та практика ароматерапіі в психотерапії.

2Електропунктурне тестування медикаментів. Енергоінформаційний перенос лікарських властивостей медикаментів.

2Техніка МРТ. Мікрорезонансна терапія в клініці соматичних хвороб.

2Біологічноактивні фракції секрету залоз п'явок бделіни, егліни, гірудин, дастабілаза.

2Апітоксинотерапія. Біоадаптогенні проби на ідіосинкразію до апітоксину.

2Теорії харчування. Античні теорії харчування. Теорія збалансо­ванного харчування. Теорія адекватного харчування. Функціо­нально-гомеостатична теорія харчування.

2
Всього 66


Тематичний план практичних занять
Назва теми

Число навчальних годинДокументальне забезпечення діяльності спеціалістів з народної та нетрадиційної медицини

2Топографія та ФЗ ТА І меридіану.

2Топографія та ФЗ ТА V меридіану.

2Топографія та ФЗ ТА IX меридіану.

2Топографія та ФЗ ТА II меридіану.

2Топографія та ФЗ ТА VI меридіану.

4Топографія та ФЗ ТА X меридіану.

2Топографія та ФЗ ТА III меридіану.

4Топографія та ФЗ ТА VII меридіану.

4Топографія та ФЗ ТА XI меридіану.

4Топографія та ФЗ ТА IV меридіану.

4Топографія та ФЗ ТА VIII меридіану.

4Топографія та ФЗ ТА XII меридіану

2Топографія та ФЗ ТА задньосерединного меридіану.

2Топографія та ФЗ ТА передньосерединного меридіану.

2Система екстраординарних „чудових” меридіанів.

4Позамеридіанні та нові точки.

4Рефлексотерапія при захворюваннях нервової системи.

2Рефлексотерапія при захворюваннях внутрішніх органів.

2Рефлексотерапія при захворюваннях органів травлення.

2Рефлексотерапія при ендокринній патології.

2Рефлексотерапія при токсикоманіях, тютюнізму, алкоголізму.

2Рефлексотерапія в анестезіології, анальгезії, при лікуванні невід­кладних станів.

2Рефлексотерапія в педіатрії.

2Рефлексотерапія в отоларингологи.

2Рефлексотерапія в офтальмології.

2Рефлексотерапія в дерматології.

2Історія розвитку пунктурної рефлексотерапії. Актуальність та соціально-економічне значення пунктурної рефлексотерапії.

2Електрорефлексотерапія та її різновиди. Магнітопунктура.

2Топографія та ФЗ точок акупунктури вушної раковини.

4Аурикулорефлексотерапія при токсикоманіях, тютюнізму та алкоголізму.

2Дослідження та діагностика порушень опорно-рухової системи.

4Клініка, діагностика вертебральних та екстравертебральних проявів остеохондрозу хребта.

4Дегенеративно-дистрофічні ураження хребта.

4Диференційна діагностика дегенеративно-дистрофічних, запаль­них, пухлинних та паразитарних уражень хребта і мозгових оболонок.

6Мануальна діагностика в комплексному лікуванні хворих з деге­неративно-дистрофічними ураженнями опорно-рухового апарату.

6Мануальна терапія на шийному, грудному, поперековому відділах хребта.

6Післяізометрична релаксація м'язів, її суть, обґрунтування.

6Мобілізація і маніпуляційні впливи на шийному, грудному, поперековому відділах хребта.

6Мобілізація клубово-куприкового з'єднання.

6Недиференційні і диференційні прийоми мобілізації на хребті.

6Мануальна терапія при порушеннях внутрішніх органів.

4Аутомобілізація тазу, крижовоклубового і крижовокуприкового з'єднання.

6Аутомобілізація поперекового грудного і шийного відділів хребта.

6Оцінка ефективності мануальної терапії.

6ЛФК у комплексі мануальної терапії.

6ЛФК при вертеброгенних порушеннях опорно-рухового апарату.

6ЛФК і профілактика вергеброгенних уражень нервової системи.

6Комплекси лікувальної гімнастики для шийного, грудного і поперекового відділів хребта.

6Триначальна модель.

2Триначальна послідовність.

2Подібність кисті тілу. Стандартна система відповідності тілу на кистях.

2Первинна і вторинна системи відповідності.

2Теорія осей віддзеркалення

2Подібність стопи тілу. Стандартна система відповідності тілу на стопах.

2Класифікація систем відповідності. Системи часткової відповідності.

2Йога-система відповідності на кистях і на стопах.

2Комбіновані Йога-системи відповідності.

2Індивідуальні системи відповідності

2Об’єднані системи відповідності

2Триначальні системи відповідності.

2Трьохрівнева будова світу, його відображення в системах відповідності. Класифікація систем відповідності пальців. Відповідність окремих органів в системах відповідності на кистях і стопах.

2Системи відповідності тілу на пальці ("комахи").

2Індивідуальні та об’єднані системи відповідності пальців.

2Міні системи відповідності

2Пальцетерапія. Пошук точок у системі "комахи".

2Су Джок нігтетерапія.

2Основні етапи пошуку точок відповідності. Демонстрація ефективності методу. Точки невідкладної допомоги.

2Особливості пошуку лікувальних точок діагностичною паличкою.

2Акупрессура. Техніка масажу в системах відповідності: пальцями, щупом, роликовими масажерами. Еластичні кільця.

2Застосування поверхневих аплікаторів - магнітних і металевих зірочок. Терапія насінням

2Магнітотерапія.

2Акупунктура. Лікування мікроголками і кнопковими голками.

2Моксотерапія. Базисне лікування.

2Основні принципи лікування по системі відповідності: лікування по двох і трьох точках, лікування по п'яти ступенях.

2Місце гомеопатії в медицині. Історія розвитку гомеопатії.

2Філософські аспекти та принципи гомеопатії.

2Основні гомеопатичні поняття. Особливості роботи лікаря гомеопата.

2Сучасне наукове обгрунтування гомеопатії та феноменологічний підхід.

2Механізми дії гомеопатичних ліків.

2Технологія приготування гомеопатичних ліків.

2Динамізація гомеопатичних препаратів. Потенція, доза, частота прийому.

2Гомеопатичні ліки та їх походження.

4Характеристика основних груп гомеопатичних препаратів: мінерального, рослинного, тваринного та синтетичного походження. Нозоди.

2Гомеопатичні препарати рослинного походження.

2Гомеопатичні препарати тваринного походження.

2Гомеопатичні препарати мінерального походження.

2Гомеопатичні препарати синтетичного походження.

2Нозоди.

2Симптоматологія. Класифікація та ранжування гомеопатичних симптомів.

4Модальності. Класифікація.

4Конституція. Вчення про конституцію та його інтерпретація.

4Основні конституційні типи.

2Вибір гомеопатичного препарату. Поняття реперторизації.

2Матерія Медика. Гомеопатичні патогенези. Прувінг гомеопатичних препаратів.

4Гомеопатичні препарати та їх застосування. Поліхрести.

2Методологія гомеопатичного обстеження. Клінічний та гомеопатичний діагноз.

4Опитування пацієнта. Опитувальний лист

2Поняття діатезів та міазмів.

4Теорія міазмів Ганемана. Міазматичні спадковості.

4Готрі та хронічні захворювання.

4Закони Герінга та їх інтерпретація.

4Класична, плюралістична та комплексна гомеопатія.

2Синтетична Матерія Медика.

4Гомотоксикологія Рекевега. Антигомотоксична терапія.

2Апаратне обстеження райдужної оболонки. Щільові лампи. Методика роботи під час біомікроскопічного огляду райдужки. Методи освітлення райдужки.

2Аналіз загального огляду райдужки: колір, однорідність, щільність волокон та пігментних шарів райдужки. Схематичний поділ райдужної оболонки. Вивчення по зонам та секторам.

2Топографічні схеми проекційних зон тіла людини на райдужку, класифікація та особливості.

2Типи райдужок. Характеристика та класифікація іридогенетичних типів райдужок по Й. Деку. Іридотопологічні генотипи.

2Автономне кільце. Деформація автономного кільця, феномен локального вибухання автономного кільця, зашлакованність автономного кільця.

2Іридологічні знаки. Класифікація структурних та рефлекторних знаків. Токсико-дистрофічні знаки.

2Хроматичні знаки. Токсичні та пігментні плями, їх класифікація, значення для топічної діагностики. Патохромії.

2Іридологічні синдроми та їх комплексне побудування.

2Підбір гомеопатичних препаратів з урахуванням конституційних особливостей іридогенетичних типів по Й. Деку.

2Лікарські рослини, що діють переважно на нервову систему.

2Лікарські рослини, які діють переважно на серцево-судинну систему.

2Лікарські рослини з широким спектром фармакологічної актив­ності.

2Лікарські рослини, що мають холеретичну та холерекінетичну дії. Гепатопротектори.

2Лікарські рослини з протимікробними і противірусними властивостями.

2Лікарські рослини з протиалергійними властивостями.

2Лікарські рослини з полівітамінними й імуномодулюючими властивостями. Застосування їх в різних областях медицини.

2Способи приготування лікарських форм з рослинної сировини. Класифікація лікарських форм, які готують з лікарської рослинної сировини.

2Клініко-фармакологічна та фармацевтична несумісність лікарсь­ких рослин та їхніх лікарських форм, які застосовують у ме­дичній практиці. Методи усунення несумісності та запобігання токсичних ускладнень.

2Збір та заготівля рослинної лікарської сировини

2Організація роботи фотокабінетів та фотовідділень.

2Фітотерапія в кардіології. Рецептура зборів.

2Фітотерапія в неврології та психіатрії. Рецептура зборів.

4Фітотерапія в пульмонології. Фітотерапія при бронхіальної астми. Рецептура зборів. Ароматерапія.

4Фітотерапія в гастроентерології. Рецептура зборів. Фітоентеросорбція в клініці внутрішніх хвороб.

2Фітотерапія в ендокринології. Рецептура зборів.

2Фітотерапія в урології та сексопатології, нефрології. Рецептура зборів.

2Фітотерапія при порушеннях обміну речовин.

2Фітотерапія в акушерстві та гінекології. Рецептура зборів.

2Фітотерапія при захворюваннях опорно-рухового апарату. Рецептура зборів. Фітоергономіка.

2Фітотерапія в дерматології. Рецептура зборів.

2Фітотерапія в комплексному лікуванні онкологічних захворю­вань. Рецептура зборів.

2Фітотерапія в алергології та імунології. Рецептура зборів.

2Фітотерапія хронічної променевої хвороби.

2Екскурсія в поле для вивчення ЛР.

4Екскурсія у ліс для вивчення ЛР.

4Інгаляції пара та аерозолів. Аромалампи. Засоби для паління ЛАР, сучасні форми аромапаління.

2Трансдермальне застосування ЛАР та їхніх препаратів. Масаж. Акупресура та ЛАР.

2Аюрведа. Історія та філософія.

6Аюрведичне лікування. Фітотерапія

4П’ять стихій. Доши. Динамика життєвої сили

4Конституція. Визначення індивідуальної конституції. Ментальна конституція.

4Хвороба та її розвиток. Порушення рівноваги.

4Якості (гуни).

4Аюрведична діагностика.

4Аюрведична дієта. Індивидуальний вибір режиму харчування.

4Шість смаків. Енергетика лікарських речовин.

4Аюрведичні режими. Врівноваження дош.

4Аюрведичні методи терапії.

4Фізічні основи біоенергоінформатики.

4Фізичні моделі біологічних полів. Теорії А. Гурвича, А.О. Хат­ріна, Б. Ісакова, Ю. Чугаєвського, А. Вейніка, А. Акімова, В.Шипова.

4Діагностика змін цілісності біополя.

4Біоенергоінформотерапія.

4Межі застосування біоенерготерапії. Алгоритм лікувального сеансу.

4Біоенергоінформаційна корекція, форма та методи біоенергоін­формотерапії, біоенергопрофілактика.

4Параметри біополя людини. Сумісність біоенергополя лікаря і пацієнта.

4Градація біоенергетичних станів людини. Біоенергетичні взаємо­дії між людьми

2Механізм впливу фракцій секрету залоз п'явок на систему гемостазу і фібрінолізу.

4Гірудотерапія при захворюванні внутрішніх органів та кардіології.

4Методи гірудотерапії. Схеми й способи постановки п'явок. Покази та протипокази до гірудотерапії.

4Апітоксин. Біологічно активні фракції та їх фізико-хімічні властивості

4Апітерапія. Біологічно активні продукти бджільництва рослинного ряду: прополіс, маточне молочко, їх склад та фізіологічні властивості.

4Походження, отримання та умови зберігання продуктів бджільництва.

2Маточне молочко. Хімічний склад та фізіологічні механізми дії в організмі людини. Принципи та методики терапевтичного застосування.

4Новітня концепція нутріціології. Принцип антиоксидантної насиченості у раціональному харчуванні.

4Значення „баластів” у механізмі регуляції процесів сорбції і синтезу вторинних нутрієнтів в ендотелії кишки.

4Лікувально-профілактичне харчування.

4Нетрадиційне харчування.

2

Всього 512


  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка