Дипломної освіти програма курсу "Основи психосоматики" для слухачів за спеціальністю 040101 "Скачати 87.22 Kb.
Дата конвертації29.11.2016
Розмір87.22 Kb.
КИІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Інститут післядипломної освіти


ПРОГРАМА КУРСУ“Основи психосоматики”

для слухачів за спеціальністю


7.040101 “Психологія”
Укладач: С.В.Діденко, кандидат

медичних наук, доцент.

КИЇВ – 2012 р.
Програма курсу “Основи психосоматики” для слухачів за спеціальністю 7.040101 “Психологія” (укладач: С.В.Діденко, кандидат медичних наук, доцент). Схвалений учбово-методичною комісією Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченко.
Протокол від 2012 р. № .

Пояснювальна записка.

Курс “Основи психосоматики” має своєю метою ознайомити фахівців-психологів з патологічними проявами, що зустрічаються в клініці психосоматичних захворювань. У своїй повсякденній практиці фахівець-психолог повинен добре орієнтуватися з ознаками психосоматичних хвороб, діагностувати і використовувати потрібні методи лікування.

Вивчення цієї дисципліни диктується вимогами сучасного життя. Зміни, що виникають у емоційній сфері людини під впливом перевтоми нервової системи (інтенсифікація роботи, не вирішенні проблеми, конфлікти в домі та на роботі, невміння раціонально розподіляти час для відпочинку та інше) приводять до виникнення психогенних порушень. За своєю клінічною картиною вони наближаються до проявів різних соматичних хвороб, що приводить до діагностичних помилок та не ефективного лікування.

Протягом тривалого часу часто виникаючі зміни функцій того чи іншого органу людини можуть привести до морфологічної перебудови його і до важкого органічного захворювання. Кардинальна відмінність функціональних та органічних змін є в різноманітності психосоматичних хвороб і у відносній стійкості соматичних.

До соматичних змін може привести будь-яке психосоматичний розлад Він неминуче буде приймати вторинні функціональні зміни за рахунок негативних емоцій і приводити до постійної готовності та рецидивів того чи іншого захворювання.

Для своєчасного розпізнавання і раціонального лікування психосоматичних хворих потрібні загальні зусилля лікарів і психологів. Їх співпраця може привести до повного відновлення початкової функції органу чи фізіологічної системи і до економічної вигоди від швидкого і повного відновлення працездатності.

До курсу лекцій впроваджено вивчення проблеми зв’язку особистості і хвороби. З урахуванням особистісних чинників з'явилася можливість розкрити соціально-психологічної детермінації виникнення патології людини. Питання про роль особистості в етіології і патогенезі захворювання, про вплив патологічного процесу на особистість ,на її зміни розкривається при розгляді проблеми відношення особистості і хвороби.

Студентам буде надана можливість ознайомитися з відповідною літературою, навчальними і методичними посібниками. Для перевірки придбаних звань для самоконтролю виносяться питання по тематиці занять за програмою курсу.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

вивчення дисципліни “Основи психосоматики”


№ теми

Назва теми

Кількість лекційних годин

Тема 1

Вступ до науки психосоматики. Основні теорії виникнення психосоматичних розладів. Класифікація психосоматичних розладів.

2


Тема 2

Психопатологічні прояви соматизованної депресії. Психопатологічні аспекти нейрогенної астенії. Діагностика і лікування психосоматичних хворих.

2

Тема 3

Основні поняття про функціональні розлади діяльності серця, психосоматичну судинну дистонію, психогенні розлади дихання, абдомінальні прояви депресивних станів

2

Тема 6

Психоневрологічні розлади, психогенний псевдоревматизм, психосоматичні шкіряні захворювання, Психогенні сексуальні розлади

2
ЕкзаменПовний курс:

8

Тема 1. Вступ до психосоматики. Основні теорії виникнення психосоматичних розладів. Класифікація психосоматичних розладів.

Визначення предмету психосоматичної медицини. Проблема хворих із психосоматичними розладами. Теорії виникнення психосоматичних розладів: нейродинамічні концепції, психодинамічні концепції, системнотеоретичні концепції, соціопсихосоматичні концепції та інші. Види класифікацій психосоматичних розладів.


Тема 2. Психопатологічні прояви соматизованної депресії. Психопатологічні аспекти нейрогенної астенії. Діагностика і лікування психосоматичних хворих.

Клінічна картина прояву депресії у хворих. Загальні симптоми, що характерні для всіх порушень стану при соматизованній депресії. Страх, види страху. Іпохондричні побоювання і страхи. Розлади сну. Причини виникнення цього розладу. Невроз чекання. Вплив страху смерті на розлад сну. Психопатологічні аспекти астенії. Механізми виникнення астенії. Клінічні прояви психогенної астенії. Характерологічні зміни при психосоматичних розладах. Маски соматизованної депресії. Роль психологів в діагностиці і лікуванні психосоматичних хворих. Причини діагностичних помилок лікарів при роботі з психосоматичними хворими .

Тема 3. Основні поняття про функціональні розлади діяльності серця, психосоматичну судинну дистонію, психогенні розлади дихання, абдомінальні прояви депресивних станів

Серцево-судинні розлади, як провідні у клініці функціональних розладів внутрішніх органів. Кардіалгії. Психогенні розлади серцевого ритму. Кардіофобія, як значимий психовегетативний синдром в клінічній практиці. Ішемічна хвороба серця без органічного ураження серцевих судин. Афективні порушення в хворих з інфарктом міокарду. Типи хворих схильних до інфаркту міокарда. Психогенні ускладнення після інфаркту міокарда. Судинна дистонія. Артеріальна гіпо- та гіпертензія.

Психогенна задишка. Гіпервентиляційний синдром. Невротична астма. Роль психогенного чинника у виникненні туберкульозу.

Розлади травної поведінки. Психогенні нудота та блювання. Функціональні закріп та пронос. Абдомінальні алгії. Функціональні порушення органів черевної порожнини. Психогенні дискінезії жовчних шляхів. Канцерофобія.Тема 4. Психоневрологічні розлади, психогенний псевдоревматизм, психосоматичні шкіряні захворювання, Психогенні сексуальні розлади.

Психічна гіперестезія. Види гіперестезій. Психогенний головний біль. Тимопатичне запаморочення. Психогенні невралгії і псевдокорінцевий синдром. Психогенні діскінезії. Гіпоталамічний синдром. Гіпоталамічні кризи.

Кістково-м'язеві алгії. Діагностика психогенного псевдоревматизму.

Функціональні статеві розлади в структурі невротичних станів. Сексуальні розлади при депресивних станах у чоловіків. Сексуальні розлади при депресивних станах у жінок.

Екзаменаційні питання та для самоконтролю

з курсу “Основи психосоматики”
 1. Поняття про психосоматику як науку.

 2. Взаємозв'язок самопочуття і психічного стану.

 3. Вплив тривалої пам'яті на психічний стан хворого.

 4. Нейродинамічні концепції виникнення психосоматичних розладів.

 5. Психодинамічні концепції виникнення психосоматичних розладів.

 6. Системнотеоретична і соціопсихосоматична концепції.

 7. Теорія П.К.Анохіна про вплив емоційної нестабільності на соматичні розлади.

 8. Класифікація психосоматичних захворювань.

 9. Характерологічні зрушення при психосоматичних розладах.

 10. Психологічні прояви соматизованної депресії.

 11. Психогенні розлади сну.

 12. Психопатологічні аспекти астенії.

 13. Іпохондричні побоювання і страхи.

 14. Маски соматизованної депресії.

 15. Психогенний головний біль.

 16. Функціональне порушення діяльності серця.

 17. Кардіалгії.

 18. Кардіофобіі.

 19. Психогенні розлади серцевого ритму.

 20. Ішемічна хвороба серця при незмінних коронарних судинах.

 21. Афективні порушення в хворих інфарктом міокарду.

 22. Артеріальна гіпотензія в психосоматичних хворих.

 23. Психогенна артеріальна гіпертензія.

 24. Психогенна судинна дистонія.

 25. Псевдоневрологічні розлади.

 26. Психогенний псевдокорінцевий синдром.

 27. Психогенні невралгії.

 28. Вегетативні порушення в клініці психосоматичних захворювань.

 29. Психогенний гіпоталамічний синдром.

 30. Психогенні діскінезії.

 31. Тимопатичне запаморочення.

 32. Психогенний псевдоревматизм.

 33. Психогенні кістково-м'язові алгії.

 34. Прояву психосоматичної бронхіальної астми.

 35. Психогенна задишка.

 36. Абдомінальні розлади при психогенних станах.

 37. Психогенне захворювання шлунку.

 38. Психосоматичний закріп і пронос.

 39. Психогенна нудота і блювання.

 40. Канцерофобія.

 41. Психогенна анорексія і булімія.

 42. Психогенні розлади статевої системи.

 43. Афективні порушення в клініці статевих розладів.

 44. Сексуальні розлади при депресивних станах у чоловіків.

 45. Сексуальні розлади при депресивних станах у жінок.

 46. Психогенні шкіряні розлади.

 47. Дерматологічні іпохондрії.

 48. Основні принципи лікарської тактики при психосоматичних захворюваннях .

 49. Психотерапія як один з основних методів лікування психосоматичних розладів.

ЛІТЕРАТУРА: 1. Александер Ф. – Психосоматическая медицина. – М. 2002.

 2. Анохин П.К. - Избраные труды: системные механизмы высшей нервной деятельности.- М.1979.

 3. Блейхер В.М., Крук И.В. - Патопсихологическая диагностика.- К.1979.

 4. Бройтингам В. с соавт. – Психосоматическая медицина.- М. 1999.

 5. Бурлачук Л.Ф.- Исследование личности в клинической психологии - К.1979.

 6. Вассерман Л.И. с соавт.- Психологическая диагностика типов отношений к болезни при психосоматических и нервно-психических расстройствах.- СПб.1991.

 7. Воронов М. Психосоматика. – К., 2004.

 8. Губачев Ю.М. с соавт.- Клинико-физиологические основы психосоматических соотношений.- Л.1981.

 9. Исаев Д.Н.- Психосоматическая медицина детского возраста. - СПб.1996.

 10. Исаев Д.Н. – Детская медицинская психология. – СПб. 2005.

 11. Карвасарский Б.Д. с соавт.- Невротические расстройства внутренних органов. -Кишинев.1983.

 12. Кабанов М.М.- Методы психологической диагностики и коррекции в клинике.- Л.1983.

 13. Коржова Е.Ю.- Диагностика влияния заболевания на изменение отношения к своему здоровью.- СПб.1993.

 14. Лурия Р.А. Внутренняя картина болезни и натрогенные заболевания.-М.1977.

 15. Любан-Плоцца Б. с соавт.- Психосоматичнский больной на приёме у врача.- СПб.1996.

 16. Любан-Плоцца Б. с соавт. – Психосоматические расстройства в общей медицинской практике. – СПб.2000.

 17. Менегети А. – Психосоматика. – М. 2002.

 18. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. - М. 1996.

 19. Пеунеску-Подяку.- Трудные больные.- Бухарест.1976.

 20. Рубинштейн С.Я.- Єкспериментальные методики патопсихологии. - М.1970.

 21. Харди И. - Врач, сестра, больной: Психология работы с больными. - Будапешт.1988. Целибеев Б.А.- Психические нарушения при соматических заболеваниях.- М.1972.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка