Дипломної освіти програм а курсу „Адміністративне судочинство в Україні" для слухачів за спеціальністю : 060101 „Правознавство"Скачати 140.96 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір140.96 Kb.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Інститут післядипломної освітиП Р О Г Р А М А
курсу „Адміністративне судочинство в Україні”

для слухачів за спеціальністю : 7.060101 „Правознавство”Укладач : Шишкін В. І.,

кандидат юридичних наук, доцент

Київ – 2011
Програма курсу „Адміністративне судочинство в Україні”
Для слухачів спеціальності 7.060.101 „Правознавство”
/укладач: Шишкін Віктор Іванович, кандидат юридичних наук, доцент/
Рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Протокол від 15 березня 2011 року №7.

Форми навчання: лекції – 8 годин;

семінари – 2 години,

самостійна робота – 62 години.
Форми контролю: проміжна – тестування

підсумкова – іспит.Р О З Д І Л 1

Загальні положення


Тема 1. Основні поняття курсу „Адміністративне судочинство”.
1. Розуміння, суть,історія становлення адміністративної юстиції.

2. Завдання адміністративного судочинства.

3. Принципи адміністративного судочинства:

а) універсальність конституційних принципів;

б) специфічність галузевих принципів.

4. Джерела адміністративного судочинства.

5. Поняттєвий апарат адміністративного судочинства.

6. Розуміння публічної служби.Тема 11. Адміністративна юрисдикція.
1. Компетенція судів у здійсненні адміністративного судочинства.

а) спори із суб’єктом владних повноважень;

б) спори щодо публічної служби громадян;

в) компетенційні спори між суб’єктами владних повноважень;

г) спори з приводу укладання і виконання адмін. договорів;

ґ) звернення органів влади стосовно адміністрування щодо фізичних чи юридичних осіб;

д) спори, що пов’язані з проведенням виборів чи референдумів.

2. Види підсудності адміністративних справ:

а) предметна;

б) територіальна;

в) інстанційна.

3. Підсудність кількох вимог, що пов’язані між собою.

3. Напрями реалізації судом завдання адміністративного судочинства.

4. Види складу суду у адміністративному судочинстві.

5. Процесуальні строки.

6. Судові виклики і повідомлення.


Тема ІІІ. Учасники адміністративного процесу.
1. Особи, які беруть участь в адміністративній справі:

а) сторони, порядок заміни неналежної сторони;

б) треті особи, їх види, порядок їх допуску та залучення;

в) представники, оформлення представництва;

г) органи і особи, які за законом захищають права інших осіб.

2. Інші учасники адміністративного процесу:

а) секретар судового засідання;

б) судовий розпорядник;

в) свідок, його статус; категорії свідків;

г) експерт, його статус;

ґ) спеціаліст, його статус;

д) перекладач, його статус; види перекладачів.

3. Заходи процесуального примусу щодо учасників адмін. процесу.

4. Органи і особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.Тема ІV. Судові витрати при зверненні до адміністративного суду.
1. Поняття і види судових витрат:

а) судовий збір;

б) витрати, які пов’язані з розглядом справи.

2. Сплата і повернення судового збору.

3. Види витрат, що пов’язані з розглядом справи:

а) на правову допомогу;

б) у зв’язку з прибуттям до суду сторін та їхніх представників;

в) у зв’язку із залученням свідків, перекладачів, спеціалістів та проведенням судових експертиз;

г) у зв’язку з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи.

4. Розподіл судових витрат після завершення розгляду справи.Тема V. Докази і доказування у адміністративному судочинстві.
1. Поняття і мета доказування, визначення предмета доказування.

2. Особливості доказування в адміністративному судочинстві.

3. Роль суду у зборі доказів.

4. Обставини, які не потребують доказування.

5 Поняття доказів, їх належність і допустимість.

6. Класифікація доказів:

а) пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників;

б) показання свідків;

в) письмові та речові докази;

г) висновок експерта; види експертиз.

7. Поняття і значення консультації та роз’яснення спеціаліста.

8. Поняття забезпечення доказів для їхнього дослідження в суді.

9. Процедура здійснення доказування і оцінка доказів.


Р О З Д І Л ІІ
Провадження у суді першої інстанції
Тема V1. Звернення про відкриття провадження у справі.
1. Звернення до адміністративного суду.

2. Форма, зміст і вимоги до адміністративного позову.

3. Відкриття провадження у справі.

4. Залишення позовної заяви без руху.

5. Повернення позовної заяви.

6. Відмова у відкритті провадження у справі.

7. Залишення позовної заяви без розгляду.

Тема V11. Підготовче провадження у адміністративній справі.
1. Підготовка справи до судового розгляду.

2. Попереднє судове засідання.

3. Примирення сторін, відмова від позову.

4. Пропозиції суду про надання додаткових доказів.

5. Судове доручення.

6. Забезпечення адміністративного позову.

7. Порядок забезпечення адміністративного позову.

8. Об’єднання і роз’єднання справ.

9. Ознайомлення зі справою, обов’язковість особистої участі..

10. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження.Тема V111. Судовий розгляд справ у першій інстанції.
1. Строки розгляду справи, безпосередність і місце судового розгляду.

2. Відкриття судового засідання.

3. Роз’яснення прав і обов’язків учасникам адмін. провадження.

4. Наслідки неприбуття в судове засідання процесуальних осіб.

5. Початок розгляду справи по суті.

6. Відмова від позову і мирова угода.

7. Пояснення осіб, які беруть участь у справі.

8. Порядок допиту свідків.

9. Дослідження матеріальних доказів і висновку експерта.

10. Огляд доказів на місце.

11. Напрями, за якими суд досліджує докази.

12. Відкладання розгляду справи, перерва в її розгляді.

13. Закінчення з’ясування обставин і перевірки їх доказами.

14. Судові дебати. Нарадча кімната.

15. Повернення до з’ясування обставин у справі.

16. Фіксування адміністративного процесу.Тема 1Х. Зупинення і закриття провадження у справі.
1. Підстави зупинення провадження у справі:

а) обов’язок суду;

б) право (альтернативна поведінка) суду.

2. Строки, на які зупиняється провадження.

3. Поновлення провадження.

4. Підстави закриття провадження у справі та його наслідки.Тема Х. Судове рішення у адміністративній справі.
1. Види судових рішень: постанови і ухвали.

2. Порядок ухвалення судового рішення.

3. Зміст судових рішень.

4. Повноваження суду при вирішенні справи.

5. Порядок ухвалення судових рішень, їх проголошення і роз’яснення.

6. Додаткове рішення, виправлення описок та арифметичних помилок.

7. Оформлення і видача судового рішення.

Тема Х1. Особливості провадження в окремих категоріях справ.
1. У справах щодо оскарження нормативно-правових актів (стаття 171).

2, У справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності деяких вищих органів влади в Україні (стаття 1711).

3. У справах, що стосуються процедур виборів або референдумів.

4. У справах, щодо уточнення списку виборців.

5. У справах, пов’язаних з виборами Президента України.

6. У справах з приводу рішень, дій або бездіяльності органів державної виконавчої служби.

7. У справах з приводу реалізації права на мирні зібрання.

8. У справах щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України.

9. У справах про примусове відчуження земельної ділянки, об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності.
Р О З Д І Л ІІІ
Перегляд судових рішень в адміністративних справах
Тема Х11. Апеляційне провадження.
1. Суди апеляційної інстанції.

2. Право і строки апеляційного оскарження.

3. Апеляційна скарга, її форма і зміст.

4. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду.

5. Апеляційний розгляд справи у порядку письмового провадження.

6. Підготовка розгляду справи апеляційним судом.

7. Порядок розгляду апеляційної скарги.

8. Повноваження апеляційного суду за результатами розгляду справи.

9. Ухвала апеляційного суду.

10. Постанова апеляційного суду.

11. Дії апеляційного суду після проголошення судового рішення.

Тема Х111. Касаційне провадження.
1. Суд касаційної інстанції. Право і строки касаційного оскарження.

3. Форма, зміст і порядок подання касаційної скарги.

4. Підготовка розгляду справи касаційним судом.

5. Порядок розгляду справи.

6. Повноваження суду касаційної інстанції.

7. Ухвала касаційного суду.

8. Постанова касаційного суду.

9. Дії касаційного суду після проголошення судового рішення.Тема ХV. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.
1. Право осіб і підстави для звернення про перегляд судових рішень адміністративних судів.

2. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень.

3. Строки і порядок подання заяви про перегляд судових рішень.

4. Перевірка Вищим адміністративним судом України відповідності заяви вимогам закону і допуск справи до провадження.

5. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.

6. Повноваження Верховного Суду України за наслідками розгляду справи і його акти.
Тема Х1V. Провадження у звязку з нововиявленими обставинами.
1. Поняття оскарження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

2. Форма і порядок подання і заяви.

3. Порядок розгляду заяви ухвалення судового рішення.

Р О З Д І Л ІV
Тема ХVІ. Процесуальні питання щодо виконання судових рішень.
1. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах.

2. Виконавчій лист.

3. Поворот виконання судових рішень.

4. Судовий контроль за виконанням судових рішень.
Законодавчі джерела і рекомендована література
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30.

2. Кодекс адміністративного судочинства України. // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30.

3. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред.. Р. О. Куйбіда. – К.: Книги для бізнесу, 2007.

4. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: “Укр. енцикл.”, 1998. – Т.1: А-Г. – С. 47-48; Т. 5: П-С. – 2003. – С. 707-709.

5. Великий енциклопедичний юридичний словник / За редакцією акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво ”Юридична думка”», 2007. – С. 17-21.

6. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003. – 536 с.

7. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права
/ Навч. посібник / За заг. редакцією Куйбіди Р. О., Шишкіна В. І. – К.: Старий світ, 2006. – 576 с.

8. Основи адміністративного судочинства в Україні (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н. В., Куйбіди Р. О. – К.: Конус-Ю, 2006. – 256 с.

9. Шишкін В. І. Конституційний принцип рівності у нормах КАС України // Право України. – 2006. – № 10. – С. 20-23.

10. Шишкін В. І. Диспозитивність – принцип судочинства // Право України. – 1999. – № 6. – С. 10-16.


Орієнтовний перелік питань

до іспиту з дисципліни

"Адміністративне судочинство" 1. Розуміння і суть адміністративної юстиції. Джерела адміністративного судочинства.

 2. Завдання адміністративного судочинства.

 3. Конституційні принципи адміністративного судочинства.

 4. Галузеві принципи адміністративного судочинства.

 5. Принципи верховенства права і законності в адміністративному процесі.

 6. Загальне розуміння юрисдикції адміністративних судів.

 7. Спори за зверненням фізичних і юридичних осіб проти суб’єктів владних повноважень.

 8. Компетенційні і адміністративно-договірні спори.

 9. Спори за зверненням суб’єкта владних повноважень до фізичних і юридичних осіб

 10. Спори, пов’язані з процесом проведення виборів (референдумів).

 11. Поняття публічної служби за КАСУ.

 12. Публічно-правові спори, на які не поширено компетенцію адміністративних судів.

 13. Предметна підсудність адміністративних справ.

 14. Територіальна підсудність адміністративних справ.

 15. Інстанційна підсудність адміністративних справ.

 16. Презумпція винуватості та невинуватості.

 17. Право суду на витребування і збирання доказів.

 18. Адміністративна процесуальна правосуб‘єктність.

 19. Види складу суду у адміністративному судочинстві.

 20. Процесуальні строки.

 21. Судові виклики і повідомлення. Фіксування адміністративного процесу.

 22. Учасники адміністративного процесу: особи, які беруть участь у адмін. справі.

 23. Учасники адміністративного процесу: інші учасники адміністративного процесу.

 24. Заходи процесуального примусу.

 25. Поняття і види судових витрат: судовий збір.

 26. Витрати, що пов‘язані з розглядом справи.

 27. Поняття і мета доказування. Поняття і визначення предмета доказування.

 28. Обставини, які не потребують доказування.

 29. Поняття доказів, їх належність та допустимість.

 30. Класифікація доказів.

 31. Показання свідків. Порядок допиту свідків (відповідно до категорій).

 32. Висновки експертів, консультації та роз‘яснення спеціалістів.

 33. Види експертиз.

 34. Поняття забезпечення доказів для їхнього дослідження в суді.

 35. Процедура здійснення доказування і оцінка доказів.

 36. Звернення до адміністративного суду. Форма, зміст і вимоги до адміністративного позову.

 37. Відкриття провадження у справі.

 38. Залишення позовної заяви без руху. Повернення позовної заяви.

 39. Відмова у відкритті провадження у справі.

 40. Залишення позовної заяви без розгляду.

 41. Попереднє судове засідання.

 42. Примирення сторін, відмова від позову.

 43. Пропозиції суду про надання додаткових доказів. Судове доручення.

 44. Забезпечення адміністративного позову.

 45. Підсудність кількох вимог, що пов’язані між собою. Об‘єднання і роз‘єднання справ.

 46. Судові рішення за наслідками підготовчого впровадження.

 47. Строки розгляду справи, безпосередність і місце судового розгляду.

 48. Відкриття судового засідання. Обов‘язки осіб, присутніх у залі судового засідання. Встановлення порядку з‘ясування обставин та дослідження доказів.

 49. Права та обов‘язки осіб, які беруть участь у справі.

 50. Наслідки неявки на судове засідання процесуальних осіб.

 51. Початок розгляду справи по суті, дослідження матеріальних доказів.

 52. Відкладання розгляду справи, перерва в її розгляді. Закінчення з‘ясування обставин та перевірки їх доказами.

 53. На відповідність яким вимогам суд перевіряє акти дії чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень.

 54. Підстави для зупинення впровадження у справі: обов‘язок суду; право (альтернативна поведінка) суду. Поновлення провадження.

 55. Строки, на які зупиняється впровадження.

 56. Підстави закриття впровадження у справі та його наслідки.

 57. Види судових рішень: постанови і ухвали. Порядок ухвалення судового рішення.

 58. Зміст судового рішення.

 59. Повноваження суду першої інстанції при вирішенні справи.

 60. Порядок ухвалення судових рішень, їх проголошення і роз‘яснення, додаткове рішення, виправлення описок та арифметичних помилок. Оформлення і видача судового рішення.

 61. Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, рішень, дій або бездіяльності органів влади та їхніх службовців (стаття 171 КАСУ).

 62. Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, рішень, дій чи бездіяльності окремих вищих органів влади і посадових осіб (стаття 1711 КАСУ).

 63. Особливості провадження у справах, що стосуються процедур виборів (референдумів).

 64. Особливості провадження щодо уточнення списку виборців.

 65. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності органів державної виконавчої служби.

 66. Особливості провадження у справах з приводу реалізації права на мирні зібрання.

 67. Особливості провадження у справах щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України.

 68. Особливості провадження у справах за адміністративним позовом про примусове відчуження земельної ділянки.

 69. Скорочене провадження.

 70. Суди апеляційної інстанції. Право і строки апеляційного оскарження.

 71. Апеляційна скарга, її форма і зміст.

 72. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду.

 73. Апеляційний розгляд справи у порядку письмового провадження.

 74. Підготовка розгляду справи апеляційним судом.

 75. Порядок розгляду апеляційної скарги.

 76. Повноваження суду апеляційної інстанції.

 77. Судові акти апеляційного суду. Постанова.

 78. Ухвала апеляційного суду.

 79. Суд касаційної інстанції. Право і строки касаційного оскарження.

 80. Форма, зміст і порядок надання касаційної скарги.

 81. Підготовка розгляду справи касаційним судом.

 82. Порядок розгляду справи.

 83. Повноваження суду касаційної інстанції.

 84. Судові рішення касаційної інстанції.

 85. Підстави, порядок подання і допуск заяви до перегляду судових рішень Верховним Судом України.

 86. Провадження у Верховному Суді України.

 87. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах і особливості повороту виконання судових рішень.

 88. Поняття оскарження у зв‘язку з нововиявленими обставинами.

 89. Форма і порядок подання заяви у зв‘язку з нововиявленими обставинами.

 90. Порядок розгляду заяв у зв‘язку з нововиявленими обставинами.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка