Дипломної освіти навчально-методичний комплекс з курсу „Психологія особистості" для підготовки студентів за спеціальністю 040101. „Психологія"Скачати 405.98 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації30.12.2016
Розмір405.98 Kb.
1   2   3   4

а) темперамент;

б) характер;

в) здатність;

г) спрямованість.

31.Система стійких переваг і мотивів особистості, що орієнтують динаміку її розвитку, що задає головні тенденції її поведінки,—це:

а) темперамент;

б) характер;

в) здатність;

г) спрямованість.

32.Ступінь труднощів тих цілей, до яких прагне людина і досягнення яких представляється людині привабливим і можливим, характеризує:

а) рівень домагань;

б) локус контролю;

в) самооцінка;

г) самовідношення.

33.Схильність особистості бачити джерела керування своїм життям або переважно в зовнішньоу середовищі, або в самому собі називається:

а) інтроспекцією;

б) локусом контролю;

в) інверсією;

г) паттерном.

34.Зверненням на навколишній світ характеризується тип особистості:

а) інтропунітивний;

б) інтровертований;

в) екстравертований;

г) екстрапунітивний.

35.Імпульсивність, ініціативність, гнучкість поведінки, товариськість, соціальна адаптованість властиві людям типу:

а) інтровертованого;

б) екстравертованого;

в) інтропунітивного;

г) шизоїдного.

36.Виразність екстраверсії/інтроверсії не пов'язана:

а) зі швидкістю вироблення умовних рефлексів і їхньою міцністю;

б) з балансом процесів збудження/гальмування в ЦНС;

в) з рівнем активації кори головного мозку з боку ретикулярної формації;

г) зі швидкістю безумовних рефлексів.

37.Важливою диференцюючою характерологічною ознакою в ситуаціях фрустриваності є параметр:

а) екстраверсія/інтроверсія;

б) екстрапунітивність/інтропунітивність;

в) імпульсивність;

г) нейротизм.

38.Характеристика особистості, що визначає інтенсивність, тривалість, частоту, тривалість і розмаїтість виконаних дій, називається:

а) емоційністю;

б) активністю;

в) саморегуляцією;

г) самостійністю.

39.Відповідальність за виникнення фрустрируючої ситуації приписується іншим людям при типі реагування:

а) інтропунітивному;

б) екстрапунітивному;

в) інтровертованому;

г) екстравертованому.

40.Відповідальність за виникнення фрустрируючої ситуації приймає людина на себе при типі реагування:

а) інтропунітивному;

б) екстрапунітивному;

в) інтровертованому;

г) екстравертованому.

41.Вибір людиною того чи іншого режиму діяльності, стилю поведінки в конкретних умовах залежить:

а) тільки від особистісного змісту діяльності і соціального контексту;

б) тільки від рівня навченості;

в) тільки від соціального контексту і рівня навченості;

г) від особистісного змісту діяльності, соціального контексту і рівня навченості.

42.Соціальна зрілість людини не виявляється:

а) у структурі її домагань;

б) у спектрі соціальних ролей, що виконуються нею;

в) у рівні сформованості в неї механізмів самовладання;

г) у спектрі пережитих емоцій.

44.Першою в історії європейської культури роботою по психології пам'яті був(ла):

а) трактат Аристотеля;

б) класична праця Галена «Про частини людського тіла»;

в) трактат Сократа;

г) трактат Платона.

45.Напрямок у психології, який в якості первинних факторів пам’яті висуває деякі цілісні психологічні структури, які не зводяться до суми складових її частин, відомий як:

а) діяльнісна теорія пам'яті;

б) асоціативна теорія пам'яті;

в) гештальттеорія;

г) психоаналітична теорія пам'яті.

46.Перша теорія, що описує процес мислення, була запропонована в рамках:

а) асоціативної психології;

б) біхевіоризму;

в) гештальтпсихології;

г) когнітивної психології.

47.Автором культурно-історичної теорії мислення визнаний:

а) Ж. Піаже;

б) О.М. Леонтьєв;

в) П. Жане;

г) Л.С. Виготський.

48.Теорія волі, що базується на визнанні можливості індивіда діяти чи вибирати спосіб дії незалежно від зовнішніх факторів, що впливають на нього, стимулів, називається:

а) ірраціоналізмом;

б) індетермінізмом;

в) детермінізмом;

г) раціоналізмом.

49.Представник гуморальної теорії:

а) Павлов;

б) Кречмер;

в) Гален;

г) Платонов.

50.Представник конституціональної теорії:

а) Павлов;

б) Кречмер;

в) Гален;

г) Платонов.

51.Хто відкрив три властивості процесів збудження та гальмування (сила, врівноваженість, рухливість):

а) Тєплов;

б) Нєбиліцин;

в) Шелдон;

г) Павлов.

52.Кому властиві досить висока нервово-психічна активність, багатство міміки та рухів, емоційність, вразливість, лабільність:

а) холерику;

б) сангвініку;

в) флегматику;

г) меланхоліку.

53.Властивість, яка свідчить про динаміку енергійної напруженості життя індивіда:

а) активність;

б) сенситивність;

в) пластичність;

г) реактивність.

54.Особливість людини, що проявляється у виникненні психічної реакції на внутрішній та зовнішній подразник найменшої сили – це …

а) активність;

б) сенситивність;

в) пластичність;

г) реактивність.

55.Індивідуально-психологічні особливості особистості, які є умовою успішного здійснення певної діяльності й визначають відмінності в оволодінні необхідними для неї знаннями, вміннями та навичками – це:

а) обдарованість;

б) задатки;

в) здібності;

г) талант.

56.Всебічний розвиток основних структурних компонентів характеру – розумових, моральних, емоційно-вольових – це:

а) повнота;

б) цілісність;

в) визначеність;

г) сила.

57.Риси, які виражають ставлення до інших людей:

а) принциповість, тактовність, грубість, правдивість;

б) самозакоханість, егоцентризм, самокритика;

в) відповідальність, ентузіазм, ініціативність;

г)акуратність, щедрість, скупість, бережливість.

58.Риси, які виражають відношення до праці:

а) принциповість, тактовність, грубість, правдивість;

б) самозакоханість, егоцентризм, самокритика;в) відповідальність, ентузіазм, ініціативність;

г)акуратність, щедрість, скупість, бережливість.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка