Дипломної освіти кафедра терапії №1 " Затверджую" Голова Вченої ради фпдо декан фпдо доц. О.Є. Січкоріз "Скачати 375.4 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації22.11.2016
Розмір375.4 Kb.
  1   2   3   4   5
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Данила Галицького

ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ТЕРАПІЇ №1

Затверджую”Голова Вченої ради ФПДО

Декан ФПДО доц. О.Є.Січкоріз

“ “ _____________ 2011 р.

_____________________________

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Передатестаційного циклу з спеціальності
Гастроентерологія


Методичне засідання кафедри Засідання методичної комісії

12. 01. 2011 р. протокол № 1 . 02. 2011 р. протокол №
Завідувач кафедри Голова методичної комісії
проф. Вдовиченко В.І. доц. Січкоріз О.Є.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчання на передатестаційному циклі „Гастроентерологія" має дві важливі мети. Перша -поглиблення та удосконалення теоретичної і практичної підготовки лікарів-курсантів згідно з вимогами до надання медичної допомоги населенню України. При складанні програми за основу були взяті нормативні документи МОЗ України, а також враховані сучасні досягнення медичної науки, вимоги практичної охорони здоров'я. Передатестаційний цикл „Гастроентерологія" розрахований на підвищення професійної кваліфікації лікарів-гастроентерологів та завідувачів гастроентерологічних відділень всіх підрозділів лікувально-профілактичних закладів (поліклінік, стаціонарів, спеціалізованих центрів тощо). Другою важливою метою ПАЦ є визначення рівня знань лікарів-курсантів згідно з вимогами кваліфікаційних характеристик як лікаря-спеціаліста з спеціальності „Гастроентерологія", так і лікарів другої, першої і вищої кваліфікаційних категорій. При складанні навчальної програми та плину ПАЦ „Гастроентерологія" керувались навчальним планом та уніфікованою програмою передатестаційного циклу з спеціальності „Гастроентерологія", затверджених МОЗ України 18.12.2008 p. Наказами МОЗ України №507 від 28.12.2002р., №271 від 13.06.2005р., №819 від 12.12.2006р.

Тематика занять, представлена у робочій навчальній програмі передатестаційного циклу „Гастроентерологія" включає всі важливі розділи , складається з 12 годин лекційного курсу, 42 годин семінарських занять, 78 годин практичних занять, 6 годин іспиту (разом 138 годин) та 18 годин занять з суміжних дисциплін (разом 156 годин).

Тематика занять відповідає вимогам до навчального плану та програми занять на передатестаційних циклах, внесені зміни в тематичні плани не перевищують допустимі.

Заняття з лікарями-курсантами проводяться на різних клінічних базах кафедри з метою широкої демонстрації курсантам гастроентерологічної патології та ознайомлення з потужними сучасними лікувально-діагностичними можливостями великих лікувально-профілактичних установ обласного центру.

Для виявлення та належної оцінки знань лікарів-курсантів передбачені всі види контролю: визначення вхідних (базових) знань лікарів-курсантів, етапний контроль під час навчання, вихідний (заключний) контроль знань. Для визначення вхідних (базових) знань лікарів-курсантів застосовується як комп'ютерна атестаційна програма, так і письмовий тестовий іспит. Під час навчання регулярно проводиться біжучий контроль теоретичних знань та практичних навичок і вмінь лікарів-курсантів. Заключний іспит включає три етапи: на першому етапі кожен лікар-курсант складає комп'ютерний іспит з метою виявлення теоретичної підготовки, на другому етапі він демонструє набуті практичні навички і вміння, на третьому - відбувається теоретичний іспит (співбесіда) за екзаменаційними білетами.

Лікарі-курсанти, які успішно склали заключний іспит, в залежності від попереднього рівня кваліфікації, отримують свідоцтва з рекомендаціями атестаційним комісіям головних управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій про присвоєння або підтвердження другої, першої чи вищої кваліфікаційних категорій.

РЕЦЕНЗІЯ


на робочу навчальну програму

передатестаційного циклу з спеціальності
Гастроентерологія”

Робочу навчальну програму передатестаційного циклу з спеціальності “Гастроентерологія” складено на підставі навчального плану та уніфікованої програми передатестаційного циклу з спеціальності “Гастроентерологія”, затверджених МОЗ України 18.12.2008 р.

Запропонована у робочій навчальній програмі передатестаційного циклу з спеціальності “Гастроентерологія” тематика занять охоплює окремі важливі питання даного розділу медицини, включає 12 годин лекційного курсу, 48 годин семінарських занять, в тому числі 6 годин іспиту, 78 годин практичних занять, (разом 138години).

Тематика занять відповідає вимогам до навчального плану та програми занять на передатестаційних циклах , внесені зміни в тематичні плани не перевищують допустимі.

Для виявлення та належної оцінки знань лікарів-курсантів передбачені всі види контролю: визначення вхідних (базових) знань лікарів-курсантів, етапний контроль під час навчання, заключний контроль знань.

Робоча навчальна програма передатестаційного циклу з спеціальності “Гастроентерологія” сприяє підвищенню кваліфікаційного рівня лікарів-курсантів та може бути впроваджена у навчальний процес кафедри терапії №1 факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.
РЕЦЕНЗЕНТ
Зав. кафедри поліклінічної справи

та сімейної медицини

ЛНМУ ім. Данила Галицького

д.мед.н., проф. Є.Я.Скляров

РЕЦЕНЗІЯ


на робочу навчальну програму

передатестаційного циклу з спеціальності
Гастроентерологія”

Робочу навчальну програму передатестаційного циклу з спеціальності “Гастроентерологія” складено на підставі навчального плану та уніфікованої програми передатестаційного циклу з спеціальності “Гастроентерологія”, затверджених МОЗ України 18.12.2008 р.

Запропонована у робочій навчальній програмі передатестаційного циклу з спеціальності “Гастроентерологія” тематика занять розглядає важливі питання даного розділу терапії, включає 12 годин лекційного курсу, 48 годин семінарських занять, в тому числі 6 годин іспиту, 78 годин практичних занять, (разом 138години).

Тематика занять відповідає вимогам до навчального плану та програми занять на передатестаційних циклах , внесені зміни в тематичні плани не перевищують допустимі.

Для виявлення та належної оцінки знань лікарів-курсантів передбачені всі види контролю: визначення вхідних (базових) знань лікарів-курсантів, етапний контроль під час навчання, заключний контроль знань.

Робоча навчальна програма передатестаційного циклу з спеціальності “Гастроентерологія” сприяє поглибленню професійних знань, умінь та навиків, ознайомлює з основними досягненнями у галузі гастроентерології, охоплює весь обсяг теоретичних знань і практичних навиків, необхідних лікарю- гастроентерологу певної кваліфікаційної категорії для проведення самостійної лікувальної роботи та може бути впроваджена у навчальний процес кафедри терапії №1 факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.


РЕЦЕНЗЕНТ
Проф. кафедри сімейної медицини ФПДО

ЛНМУ ім. Данила Галицького

д.мед.н. В.А.Скибчик


Робочий навчальний план

передатестаційного циклу з спеціальності

Гастроентерологія”


Термін навчання 1 місяць.
Кількість навчальних годин – 156

Розрахунок учбових годинКод
курсу

Назва курсу

Разом

Кількість учбових годин

Лекції

Практ. зан.

Семінари
Спеціальність

Гастроентерологія”
138

12

78

48

Додаткові програми


18


Всього: 156 годин
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка