Дипломної освіти кафедра терапії №1 " Затверджую" Голова Вченої ради фпдо декан фпдо доц. О.Є. Січкоріз "



Скачати 300.95 Kb.
Дата конвертації08.12.2016
Розмір300.95 Kb.


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Данила Галицького

ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ТЕРАПІЇ №1

Затверджую”



Голова Вченої ради ФПДО

Декан ФПДО доц. О.Є.Січкоріз

“ “ _____________ 2009 р.

_____________________________

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
циклу тематичного удосконалення
Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб ”


Методичне засідання кафедри Засідання методичної комісії

30.01. 2009 р. протокол № 15.02. 2009 р. протокол №
Завідувач кафедри Голова методичної комісії
проф. Вдовиченко В.І. доц. Січкоріз О.Є.


РЕЦЕНЗІЯ


на робочу навчальну програму
циклу тематичного удосконалення
Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб”

Робочу навчальну програму циклу тематичного удосконалення “Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб” складено на підставі навчального плану та уніфікованої програми передатестаційного циклу з спеціальності “Терапія”, затверджених МОЗ України 17.10.2003 р.

Запропонована у робочій навчальній програмі циклу тематичного удосконалення “Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб” тематика занять охоплює окремі важливі питання даного розділу медицини, включає 8 години лекційного курсу, 16 годин семінарських занять, в тому числі 6 годин заліку, 54 години практичних занять, (разом 78 годин).

Тематика занять відповідає вимогам до навчального плану та програми занять на циклах тематичного удосконалення, внесені зміни в тематичні плани не перевищують допустимі.

Для виявлення та належної оцінки знань лікарів-курсантів передбачені всі види контролю: визначення вхідних (базових) знань лікарів-курсантів, етапний контроль під час навчання, заключний контроль знань.

Робоча навчальна програма циклу тематичного удосконалення “Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб” сприяє підвищенню кваліфікаційного рівня лікарів-курсантів та може бути впроваджена у навчальний процес кафедри терапії №1 факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.




РЕЦЕНЗЕНТ
Заступник декана ФПДО ЛНМУ

з інтернатури, к.мед.н., доцент І.С.Садовий
РЕЦЕНЗІЯ


на робочу навчальну програму
циклу тематичного удосконалення

Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб”
Робочу навчальну програму циклу тематичного удосконалення “Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб” складено на підставі навчального плану та уніфікованої програми передатестаційного циклу з спеціальності “Терапія”, затверджених МОЗ України 17.10.2003 р.

Запропонована у робочій навчальній програмі циклу тематичного удосконалення “Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб” тематика занять охоплює окремі важливі питання даного розділу медицини, включає

8 години лекційного курсу, 16 годин семінарських занять, в тому числі 6 годин заліку, 54 години практичних занять (разом 78 годин).

Тематика занять відповідає вимогам до навчального плану та програми занять на циклах тематичного удосконалення, внесені зміни в тематичні плани не перевищують допустимі.

Для виявлення та належної оцінки знань лікарів-курсантів передбачені всі види контролю: визначення вхідних (базових) знань лікарів-курсантів, етапний контроль під час навчання, заключний контроль знань.

Робоча навчальна програма циклу тематичного удосконалення “Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб” сприяє підвищенню кваліфікаційного рівня лікарів-курсантів та може бути впроваджена у навчальний процес кафедри терапії №1 факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.




РЕЦЕНЗЕНТ
Заступник декана ФПДО ЛНМУ

к.мед.н., доцент Р.Ю.Грицько

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчання на циклі тематичного удосконалення "Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб" має дві мети. Перша - поглиблення та удосконалення теоретичної і практичної підготовки лікарів-терапевтів згідно з вимогами до надання невідкладної медичної допомоги населенню України. При складанні програми за основу були взяті нормативні документи МОЗ України, а також враховані сучасні досягнення медичної науки, місцеві особливості роботи лІкаря-спеціаліста та інші вимоги практичної охорони здоров'я. Цикл "Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб" розрахований на підвищення професійної кваліфікації лікарів-терапевтів та завідувачів терапевтичними відділеннями всіх підрозділів лікувально-профілактичних закладів (профільних відділень поліклінік, стаціонарів), а також лікарів суміжних спеціальностей. Другою важливою метою циклу є визначення рівня знань лікарів-терапевтів відповідно з вимогами до проведення інтенсивної терапії та реанімації в клініці внутрішніх хвороб.

Робоча програма ТУ побудована за принципом створення окремих блоків з основних розділів терапії: пульмонологія, кардіологія, ревматологія. гастроентерологія, гематологія, нефрологія, ендокринологія. У всі розділи включені заняття з питань надання невідкладної допомоги.

Для виявлення рівня знань курсантів Робочою програмою і планом передбачені всі види контролю: визначення вихідних (базових) знань лікарів-курсантів, етапний контроль під час навчання, заключний контроль знань. Для базового контролю знань та вмінь застосовується письмовий залік. Під час навчання регулярно проводиться біжучий контролі, теоретичних знань та практичних вмінь і навичок лікарів. Заключний залік проходить письмово за екзаменаційними білетами, які включають як теоретичні питання, так і клінічні задачі.

Тематичний план лекцій циклу тематичного удосконалення

Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб”




п/п

ТЕМА


Год.

1.

Інтенсивна терапія і реанімація в кардіології.

2

2.

Інтенсивна терапія і реанімація в пульмонології.

2

3.

Інтенсивна терапія і реанімація в гастроентерології.

2

4.

Інтенсивна терапія і реанімація в ендокринології.

2

РАЗОМ


8


Тематичний план семінарських занять


п/п

ТЕМА


Год.



Диференціальна діагностика гострих станів в пульмонології: гостра дихальна недостатність, астматичний статус, легенева кровотеча, респіраторний дістрес-синдром, тромбоемболія легеневої артерії, пневмоторакс. Принципи лікування.

2



Диференціальна діагностика атипових форм інфаркту міокарда (з розшаровуючою аневризмою аорти, гострим перикардитом, спонтанним пневмотораксом, плевритом, гострим холециститом тощо.).

2



Порушення серцевого ритму та провідності: класифікація аритмій, клініка, ЕКГ- діагностика, інтенсивна терапія.

2



Диференціальна діагностика гострих геморагічних діатезів. ДВЗ -синдром. Невідкладна допомога.

2



Диференціальна діагностика гострих коматозних станів в ендокринології.

2

3aлік

6

РАЗОМ


16

Тематичний план практичних занять





п/п

ТЕМА


Год.



Гостра дихальна недостатність. Спонтанний пневмоторакс. Інтенсивна терапія і реанімація.

2



Астматичний статус. Інтенсивна терапія і реанімація.

2



Легеневі кровотечі, інтенсивна терапія та реанімація.

2



Тромбоемболія легеневої артерії. Загальні принципи інтенсивної терапії.

2



Респіраторний дистрес-синдром дорослих. Некардіогенний набряк легень.

2



Інтенсивна терапія в алергології, анафілактичний шок, кропивниця, набряк Квінке.

2



Інфаркт міокарда: основні клінічні синдроми, ЕКГ –діагностика, інтенсивна терапія больового синдрому.

2



Кардіогенний шок при інфаркті міокарда, інтенсивна терапія і реанімація різних стадій шоку.

2



Тромбоемболічні ускладнення інфаркту міокарда, інтенсивна терапія.

2



Гостра лівошлуночкова недостатність: клініка, діагностика, інтенсивна терапія.

2



Дисфункція синусового вузла: клінічні прояви, невідкладна терапія.

2



Пароксизмальні тахікардії: клініка, ЕКГ –діагностика, інтенсивна терапія. Електроімпульсна терапія.

2



Блокади серця, інтенсивна терапія.

2



Гіпертонічна хвороба, гіпертонічні кризи, інтенсивна терапія.

2



Гострі гастродуоденальні та кишкові кровотечі: диференціальна діагностика, інтенсивна терапія.

2



Ускладнення цирозу печінки.

2



Диференціальна діагностика „гострого живота” в практиці терапевта.

2



Гостра ниркова недостатність:клінічні прояви, інтенсивна терапія та реанімація.

2



Гостра крововтрата, інтенсивна терапія.

2



Імунна тромбоцитопатія, діагностика та інтенсивна терапія.

2



Ускладнення цукрового діабету, інтенсивна терапія.

2



Гіперглікемічні діабетичні коми ,клінічні прояви, діагностика, інтенсивна терапія і реанімація.

2



Гіпоглікемічні діабетичні коми: клінічні прояви, лабораторна діагностика. інтенсивна терапія і реанімація.

2



Тиротоксичний криз і гіпотироїдна кома. Інтенсивна терапія

2



Гостра наднирникова недостатність. Наднирниковий криз. Феохромоцитома. Інтенсивна терапія.

2



Алкогольні та наркотичні коми: клінічні прояви, диференціальна діагностика. Інтенсивна терапія.

2



Гострі отруєння. Основні напрямки інтенсивної терапії.

2
РАЗОМ

54


Зав.кафедри терапії №1

ФПДО ЛНМУ, д.мед.н., проф. В.І.Вдовиченко

Робочий навчальний план

циклу тематичного удосконалення „ Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб”
Термін навчання 0,5 місяця.
Кількість навчальних годин – 78


Розрахунок учбових годин



Код
курсу

Назва курсу

Разом

Кількість учбових годин

Лекції

Практ. зан.

Семінари




Спеціальність

Невідкладні стани в клініці



внутрішніх хвороб”


78

8

54

16

Всього: 78 годин



Зав. кафедрою, професор В.І. Вдовиченко


Розрахунок учбових годин циклу тематичного
удосконалення „Невідкладні стани
в клініці внутрішніх хвороб”
Термін навчання 0,5 місяця

Кількість навчальних годин - 78




П/П


Назва розділу

Кількість учбових годин




Лекції

Семінар

Пр. заняття

Всього




Профільна кафедра:






Пульмонологія

2

2

10

14



Кардіологія

2

4

16

22



Гастроентерологія

2

-

6

8



Гематологія

-

2

4

6



Нефрологія

-

-

2

2



Ендокринологія

2

2

10

14



Алергологія

-

-

2

2



Токсикологія

-

-

4

4




Всього

8

10

54

72




Залік

-

6

-

6




Разом

8

16

54

78


Зав. кафедрою, професор В.І. Вдовиченко

Розрахунок учбових годин циклу тематичного
удосконалення „Невідкладні стани
в клініці внутрішніх хвороб”



Термін навчання 0,5 місяця

Кількість навчальних годин - 78

П/П


Назва розділу

Кількість учбових годин

Нормативні матеріали

Лекції

Семінари

Пр. заняття

Всього

Профільна кафедра:

1.

Пульмонологія

2

2

10

14

МОЗ України Наказ №24 від 17.01. 2005 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Медицина невідкладних станів”.

МОЗ України Наказ №507 від 28.12.2002 р. „Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги”.

МОЗ України Наказ №128 від 19.03.2007 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Пульмонологія”.

МОЗ України Наказ №106 від 14.03.2005 р „Про державну реєстрацію лікарських засобів”.

МОЗ України ДП „Державний фармакологічний центр” від 08.09.2008 р. „Формулярне керівництво з використанням лікарських засобів”, розділ „Пульмонологія. Лікарські засоби”.

Міжнародна класифікація захворювань – 10, 1997 р.



2.

Кардіологія

2

4

16

22

МОЗ України Наказ №24 від 17.01. 2005 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Медицина невідкладних станів”.

МОЗ України Наказ №507 від 28.12.2002 р. „Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги”.

МОЗ України Наказ №436 від 03.07.2006 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Кардіологія”.

МОЗ України Наказ №106 від 14.03.2005 р „Про державну реєстрацію лікарських засобів”.

МОЗ України ДП „Державний фармакологічний центр” від 08.09.2008 р. „Формулярне керівництво з використанням лікарських засобів”, розділ „Кардіологія. Лікарські засоби”.

Міжнародна класифікація захворювань – 10, 1997 р.



3.

Гастроентерологія

2

-

6

8

МОЗ України Наказ №24 від 17.01. 2005 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Медицина невідкладних станів”.

МОЗ України Наказ №507 від 28.12.2002 р. „Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги”.

МОЗ України Наказ №271 від 13.06.2005 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Гастроентерологія”.

МОЗ України Наказ №819 від 12.12.2006 р. „Про організацію гастроентерологічної допомоги населенню України”.

МОЗ України Наказ №106 від 14.03.2005 р „Про державну реєстрацію лікарських засобів”.

МОЗ України ДП „Державний фармакологічний центр від 08.09.2008 р. „Формулярне керівництво з використанням лікарських засобів”, розділ „Гастроентерологія. Лікарські засоби”.

Міжнародна класифікація захворювань – 10, 1997 р.


4.

Гематологія

-

2

4

6

МОЗ України Наказ №24 від 17.01. 2005 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Медицина невідкладних станів”.

МОЗ України Наказ №507 від 28.12.2002 р. „Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги”.

МОЗ України Наказ №106 від 14.03.2005 р „Про державну реєстрацію лікарських засобів”.

МОЗ України ДП „Державний фармакологічний центр” від 08.09.2008 р. „Формулярне керівництво з використанням лікарських засобів”, розділ „Гематологія. Лікарські засоби”.

Міжнародна класифікація захворювань – 10, 1997 р.


5.

Нефрологія

-

-

2

2

МОЗ України Наказ №24 від 17.01. 2005 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Медицина невідкладних станів”.

МОЗ України Наказ №507 від 28.12.2002 р. „Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги”.

МОЗ України Наказ №593 від 12.12.2004 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Нефрологія”.

МОЗ України Наказ №106 від 14.03.2005 р „Про державну реєстрацію лікарських засобів”.

МОЗ України ДП „Державний фармакологічний центр” від 08.09.2008 р. „Формулярне керівництво з використанням лікарських засобів”, розділ „Урологія, андрологія, сексопатологія, нефрологія. Лікарські засоби”.

Міжнародна класифікація захворювань – 10, 1997 р.



6.

Ендокринологія

2

2

10

14

МОЗ України Наказ №24 від 17.01. 2005 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Медицина невідкладних станів”.

МОЗ України Наказ №507 від 28.12.2002 р. „Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги”.

МОЗ України Наказ №106 від 14.03.2005 р „Про державну реєстрацію лікарських засобів”.

МОЗ України ДП „Державний фармакологічний центр” від 08.09.2008 р. „Формулярне керівництво з використанням лікарських засобів”, розділ „Ендокринологія. Лікарські засоби”.

Міжнародна класифікація захворювань – 10, 1997 р.


7.

Алергологія

-

-

2

2

МОЗ України Наказ №24 від 17.01. 2005 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Медицина невідкладних станів”.

МОЗ України Наказ №507 від 28.12.2002 р. „Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги”.

МОЗ України Наказ №432 від 03.07.2006 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Алергологія”.

Міжнародна класифікація захворювань – 10, 1997 р.



8.

Токсикологія

-

-

4

4

МОЗ України Наказ №435 від 03.07. 2006 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Токсикологія”.

МОЗ України Наказ №393 від 11.07. 2007 р. „Про удосконалення ендоскопічної допомоги населенню України.”

МОЗ України ДП „Державний фармакологічний центр” від 08.09. 2008 р. „Формулярне керівництво з використанням лікарських засобів”, розділ „Невідкладна допомога при гострих отруєннях”.

Міжнародна класифікація захворювань – 10, 1997 р.



Всього

8

10

54

72




Залік

-

6

-

6

Разом

8

16

54

78






Зав. кафедрою, професор В.І. Вдовиченко

література

 1. Айламазян Е.К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. – Нижний Новгород, 1997. – 281 с.

 2. Актуальні питання інтенсивної кардіології та реанімації (За ред. В.З.Нетяженка) // Клінічна фармакологія, фізіологія, біохімія, 1999, № 1. – 236 с.

 3. Алперт Дж., Френсис Г. Лечение инфаркта миокарда. – М.: Практика, 1995. – 255 с.

 4. Антоненко Л.М., Жарінов О.Й., Іванів Ю.А. Сучасна діагностика та лікування гострого інфаркту міокарда. – Л., 1995. – 103 с.

 5. Артеріальна гіпертонія: сучасні діагностичні та лікувальні підходи / В.О. Бобров і співавт. – Л., 1998. – 94 с.

 6. Бобров В.А., Жарінов О.Н. Шлуночкові аритмії. – Л.: Кальбарія, 1995. – 124 с.

 7. Бобров В.А., Жарінов О.Н., Ягенський А.В. Фібриляція передсердь: сучасна класифікація, принципи ведення хворих. Методичні рекомендації. – К.: "Четверта хвиля", 2001. – 32 с.

 8. Василюк М.Д. і інші. Ускладнені виразки шлунка та 12-палої кишки. – Ів.-Франківськ, 1998. – 93 с.

 9. Виленський Б.С. Неотложные состояния в невропатологии: Руководство для врачей. – Л.: Медицина, 1986. – 304 с.

 10. Дощицин В.Л. Лечение аритмий сердца. – М.: Медицина, 1993. – 317 с.

 11. Дубицкий А.Е., Семенов И.А., Чепкий Л.П. Медицина катастроф. – К.: Здоров’я, 1993. – 464 с.

 12. Интенсивная терапия: Пер. с англ. // Гл. ред. А.И. Мартынов. – М.: Медицина, 1998. – 639 с.

 13. Крижанівський В.О. Діагностика та лікування інфаркту міокарда. – Київ: Фенікс, 2000. – 451 с.

 14. Крылов А.А., Земляков А.Г., Михайлович В.А., Иванов А.И. Неотложная гастроэнтерология: руководство для врачей. – СПб.: Питер Паблишинг, 1997. – 512 с.

 15. Кушаковский М.С. Аритмии сердца. – СПб.: Гиппократ, 1992. – 544 с.

 16. Кушаковский М.С., Журавлева Н.Б. Аритмии и блокады сердца: атлас электрокардиограмм. – Л.: Медицина, 1983. – 340 с.

 17. Мала Л.Т., Волков В.І., Коваль С.М. Невідкладна допомога в кардіології. – Київ: здоров'я, 1999. – 320 с.

 18. Мандел В.Д. Аритмии сердца: механизмы, диагностика, лечение. – М.: Медицина, 1996. – Т. 1-3. – 1140 с.

 19. Невідкладні стани в кардіології. / Переклад з англ. за ред. Едварда К. Чанга. – К., 1997. – 415 с.

 20. Невідкладні стани в клінічній практиці та їх лікування / Ред. Є.Х. Заремба. – Л., 1998. – 34 с.

 21. Неотложная терапия на этапе ПМП / Под ред. В.М.Мавродия. – Одесса: фотосинтетика, 1999. – 57 с.

 22. Неотложная урология и нефрология / Под ред. А.В.Люлько. – Київ: Здоров'я, 1996. – 288 с.

 23. Протоколи з надання екстреної медичної допомоги в разі невідкладних станів / В.Ф.Москаленко, Г.Г.Рощін, Л.М.Анкін та ін. – Київ, 2001. – 111 с.

 24. Руксин В.В. Неотложная кардиология. – СПб: Невский диалект, 1997. – 471 с.

 25. Сафар П., Бичер Н. Дж. Сердечно-легочная и церебральная реанимация. Пер. с англ. – М.: Медицина, 1997. – 256 с.

 26. Чанг Е. Невідкладні стани в кардіології. / Переклад з англ. – К., 1997. – 415 с.


Зав. кафедри терапії №1

ФПДО ЛНМУ, д.мед.н., проф. В.І.Вдовиченко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчання на циклі тематичного удосконалення "Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб" має дві мети. Перша - поглиблення та удосконалення теоретичної і практичної підготовки лікарів-інтернів згідно з вимогами до надання невідкладної медичної допомоги населенню України. При складанні програми за основу були взяті нормативні документи МОЗ України, а також враховані сучасні досягнення медичної науки, місцеві особливості роботи лІкаря-спеціаліста та інші вимоги практичної охорони здоров'я. Цикл "Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб" розрахований на підвищення професійної кваліфікації лікарів-інтернів та їх підготовки до ліцензійного іспиту КРОК-3. Другою важливою метою циклу є визначення рівня знань лікарів-інтернів відповідно з вимогами до проведення інтенсивної терапії та реанімації в клініці внутрішніх хвороб.

Робоча програма ТУ побудована за принципом створення окремих блоків з основних розділів терапії: пульмонологія, кардіологія, ревматологія. гастроентерологія, гематологія, нефрологія, ендокринологія. У всі розділи включають питання надання невідкладної допомоги.

Для виявлення рівня знань інтернів Робочою програмою і планом передбачені всі види контролю: визначення вихідних (базових) знань лікарів-курсантів, етапний контроль під час навчання, заключний контроль знань. Для базового контролю знань та вмінь застосовується письмовий залік. Під час навчання регулярно проводиться біжучий контроль практичних вмінь і навичок лікарів. Заключний залік проходить письмово.

Робочий навчальний план

циклу тематичного удосконалення „ Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб” для лікарів-інтернів.
Термін навчання 0,25 місяця.
Кількість навчальних годин – 36


Розрахунок учбових годин



Код
курсу

Назва курсу

Разом

Кількість учбових годин

Лекції

Практ. зан.

Семінари




Спеціальність

Невідкладні стани в клініці



внутрішніх хвороб” для лікарів-інтернів


36

2

32

12

Всього: 36 годин



Зав. кафедрою, професор В.І. Вдовиченко


Розрахунок учбових годин циклу тематичного
удосконалення „Невідкладні стани
в клініці внутрішніх хвороб” для лікарів-інтернів.
Термін навчання 0,25 місяця

Кількість навчальних годин - 36




П/П


Назва розділу

Кількість учбових годин




Лекції

Семінар

Пр. заняття

Всього




Профільна кафедра:






Пульмонологія

-

-

2

2



Кардіологія

2

-

16

18



Гематологія

-

-

2

2



Нефрологія

-

-

2

2



Ендокринологія

-

-

4

4



Алергологія

-

-

2

2



Токсикологія

-

-

4

4




Всього

2

-

32

34




Залік

-

2

-

2




Разом

2

2

32

36


Зав. кафедрою, професор В.І. Вдовиченко

Тематичний план лекцій циклу тематичного удосконалення
Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб”

з/п

Тема лекції

Год.

Лектор



Організація служби реанімації і інтенсивної терапії в лікувально-профілактичних закладах, загальні питання реаніматології.

2

Доц. М.В. Перепелиця
Тематичний план семінарських занять циклу тематичного удосконалення

Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб”



Тема заняття

Год.



Диференціальна діагностика гострих станів в пульмонології

2



Диференціальна діагностика атипових форм інфаркта міокарда

2



Порушення серцевого ритму і провідності: класифікація аритмій, клініка, ЕКГ – діагностика, інтенсивна терапія

2



Диференціальна діагностика геморагічних діатезів, синдром ДВЗ, невідкладна допомога

2



Диференціальна діагностика коматозних станів в ендокринології

2



ЗАЛІК „Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб”

2

РАЗОМ

12
Тематичний план практичних занять циклу тематичного удосконалення

Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб”



Тема заняття

Год.



Гостра дихальна недостатність. Спонтанний пневмоторакс. Астма-тикний статус. ТЕЛА. Інтенсивна терапія та реанімація.

2



Респіраторний дистрес-синдром дорослих. Некардіогенний набряк легень.

2



Анафілактичний шок. Набряк Квінке. Інтенсивна терапія та реанімація.

2



Інфаркті міокарда, інтенсивна терапія та реанімація.

2



Серцева недостатність, клініка, діагностика, інтенсивна терапія.

2



Порушення ритму серця і провідності – діагностика, інтенсивні терапія.

2



Гіпертонічна хвороба, гіпертонічні кризи, інтенсивна терапія.

2



Печінкові коми: клініка, інтенсивна терапія. Гострі шлунково-кишкові кровотечі, диференціальна діагностика, інтенсивна терапія.

2



Гостра постгеморагічна анемія, інтенсивна терапія.

2



Ниркова недостатність, інтенсивна терапія та реанімація.

2



Діабетичні коми.

2

РАЗОМ

22


Зав.кафедри терапії №1

ФПДО ЛНМУ, д.м.н., проф. В.І.Вдовиченко



База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка