Дипломної освіти ім. П. Л. Шупика моз україни "Сторінка1/4
Дата конвертації28.11.2016
Розмір0.7 Mb.
  1   2   3   4
Міністерство охорони здоров’я України

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

Затверджено”МОЗ України

____” _____________ 2006 р.Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності “Анестезіологія”


Київ – 2006
Міністерство охорони здоров’я України

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика


Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації зі спеціальності “Анестезіологія”


Київ - 2006
Заступник начальника Ректор Національної медичної

Департаменту академії післядипломної освіти

кадрової політики, освіти та ім. П.Л.Шупика

науки МОЗ України, член-кор. АМН України,

професор професор

________________ О.В.Волосовець _ _____________ Ю.В.Вороненко

____”_________________2006 р. “____”______________ 2006 р.

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації зі спеціальності “Анестезіологія” розроблені співробітниками кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика згідно наказу МОЗ України №81 від 23.02.2005 р. “Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів” та наказу МОЗ України від 25.11.2005 р. №621 “Про внесення змін до наказу МОЗ України №81”
Рецензенти:
Бєлєбез’єв Г.І. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика
Глумчер Ф.С. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології, реаніматології та медицини катастроф Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, головний анестезіолог МОЗ України

Навчальний план і програма схвалені Координаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів і провізорів при Департаменті кадрової політики, освіти та науки Міністерства охорони здоров’я України

“____”_________2006 р.

Склад робочої групи:
Шлапак І. П. – д.м.н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика, Головний токсиколог МОЗ України, заслужений діяч науки і техніки України

Бишовець С.М. – к.м.н., асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика

Бондар М. В. – к.м.н., доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика, Головний анестезіолог ГУОЗ м.Києва

Васильєв Г. А. – к.м.н., доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика

Ващук Ф. С. – к.м.н., доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика

Жежер А.О. – к.м.н., асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика

Лісний І.І. – к.м.н., асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика

Міщенко Д.Л. – к.м.н., асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика

Недашківський С.М. – асистент кафедри анестезіології та інтенсивної

терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика

Пилипенко М.М. –к.м.н., асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика

Шевченко О.А. – к.м.н., асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. ШупикаПояснювальна записка.
Інтернатура (первинна спеціалізація) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря-спеціаліста з певного фаху. Основною метою інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки лікарів-інтернів у їх професійній готовності до самостійної лікарської роботи.

Інтернатура проводиться у формі очно-заочного навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації і закладів післядипломної освіти та стажування в базових установах охорони здоров’я. Підготовка анестезіологів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типового навчального плану і програми інтернатури.

Основним завданням інтернатури є підвищування теоретичних знань в галузі анестезіології та інтенсивної терапії, оволодіння основними методами загальної та регіонарної анестезії, методами анестезії в окремих галузях хірургії, методами інтенсивної терапії критичних станів, мануальними навичками лікаря-анестезіолога.

Типовим навчальним планом підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю “Анестезіологія” протягом двохрічного періоду (22 місяців) інтернатури передбачено: 12 місяців навчання на кафедрі анестезіології та суміжних кафедрах (1872 год.) і 10 місяців на базі стажування (1560 год.).


Графік навчального процесу.

Роки навчання

Місяці

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Перший

Б

К

К

К

К

К

К

Б

Б

Б

Б

В

Другий

Б

Б

Б

Б

Б

К

К

К

К

К

К

В

Примітка:

Б – стажування на базі;

К – навчання на основній кафедрі та суміжних кафедрах;

В – відпустка.

Початок навчання в інтернатурі з 1 серпня на базі стажування. Графіком навчального процесу для інтернів-анестезіологів передбачено:

- серпень (1 місяць) – на базі стажування;  • вересень – лютий (6 місяців) – навчання на кафедрі;

  • березень – червень (4 місяці) – на базі стажування;

  • серпень – грудень (5 місяців) – на базі стажування;

  • січень – червень (6 місяців) – навчання на кафедрі;

На етапах підготовки інтернів передбачається теоретична частина та робота в умовах клініки з хворими, які потребують анестезії та інтенсивної терапії.

На базі стажування лікар-інтерн виконує свої професійно-посадові обов’язки під керівництвом досвідченого спеціаліста в обсязі не менш 50% навантаження лікаря-анестезіолога, веде в палатах інтенсивної терапії 2-3 хворих, несе на місяць два 12-годинних чергування в стаціонарі, бере участь в усіх формах діяльності у відділенні. Кожний лікар-інтерн повинен провести на різних клінічних базах (базах кафедри і базі стажування) не менше 600 анестезій під час оперативних втручань:

в ортопедії – травматології – 75;

в урології – 75;

в абдомінальній хірургії – 300;

в акушерстві – гінекології – 75;

в інших галузях хірургії – 75.

За весь період спеціалізації в інтернатурі лікар-інтерн повинен оволодіти певним переліком практичних навичок. В даному переліку передбачено три рівні засвоєння матеріалу: 1-й рівень (+) – ознайомлення з даним питанням; 2-й (++) – уміння застосовувати набуті знання і навички при курації хворих;

3-й (+++) – уміння самостійно застосовувати набуті знання та навички в обстеженні, діагностиці і лікуванні хворих.

Практична підготовка лікарів-інтернів на базі стажування.

Навчальний план практичної лікарської діяльності лікарів-інтернів за спеціальністю “Анестезіологія” на базі стажування (заочна частина інтернатури)

Тривалість 10 місяців (1560 год.)


Назва відділення (установи)

Код назви курсу навчальної програми

Кількість нав. год.

Число тижнів практичної роботи

1

2

3

4

Абдомі-нальної хірургії

9.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології печінки.

9.4. Вибір методів анестезії в залежності від основного і супутнього захворювання печінки.

10.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології підшлункової залози.

10.4. Вибір методів анестезії в залежності від основного і супутнього захворювання підшлункової залози.

11.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології шлунково-кишкового тракту.

11.4. Вибір методів анестезії в залежності від основного і супутнього захворювання шлунково-кишкового тракту.39
39
39
39

39

391
1
1
1

1

1


Відділення торакальної хірургії

7.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології органів дихальної системи.

7.4. Вибір методів анестезії в залежності від основного і супутнього захворювання органів системи дихання.39

39


1

1


Урологічне відділення

12.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології нирок і сечовивідних шляхів.

12.4. Вибір методів анестезії в залежності від основного і супутнього захворювання нирок і сечовивідних шляхів.39

39


1

1


Нейрохірур-гічне відділення

14.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології нервової системи.

14.4. Вибір методів анестезії в залежності від основного і супутнього захворювання нервової системи.

14.5. Анестезія та ІТ при черепно-мозковій травмі.


26

26
260,5

0,5
0,5Офтальмо-логічне відділення

18.1. Анестезія в офтальмології.

39

1

Відділення щелепно-лицевої хірургії

18.3. Анестезія в щелепно-лицевій хірургії.

39

1

Відділення оторино-ларингології

18.2. Анестезія в оториноларингології.

78

1

Відділення ортопедії і травматоло-гії

18.5. Анестезія в ортопедії і травматології.

78

1

Відділення дитячої хірургії

24.1. Принципи вибору методу анестезії у дітей.

24.2. Загальна анестезія у дітей.

24.3. Місцева анестезія у дітей.

24.4. Інтенсивна терапія у дітей.6

33

633

1

1


Гінеколо-гічне відділення

15.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при гінекологічних захворюваннях. Стани, які потребують проведення інтенсивної терапії.

15.4. Вибір методів анестезії в залежності від основного і супутнього захворювання у гінекологічних хворих.39

39


1

1


Пологове відділення

15.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при вагітності. Стани, які потребують проведення інтенсивної терапії.

15.4. Вибір методів анестезії в залежності від основного і супутнього захворювання у вагітних та при екстрагенітальній патології вагітних.78

78


2

2


Відділення інтенсивної терапії

6.1. Суть і методи сучасної інтенсивної терапії.

6.2. Респіраторна інтенсивна терапія.

6.3. Детоксикаційна інтенсивна терапія.

6.4. Серцево-легенева та церебральна реанімація.

6.5. Аспекти живлення в ІТ. Парентеральне живлення.

6.6. Моніторинг в ІТ.

9.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології печінки.

10.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології підшлункової залози.

11.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології шлунково-кишкового тракту.

7.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології органів дихальної системи.

12.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології нирок і сечовідних шляхів.

14.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології нервової системи.39

39

3939
39
39

39
39


39

39
39


39

1,5

1,5


1,5

1,5
1,5


1,5

1,5
1,5


1,5

1,5
1,5


1,5


Відділення опіків

23.3. Анестезія при опіках.

72

1,5

Проміжний контроль

6
Разом

1560

43
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка