Дипломна робота Розробка бази даних з архітектурою "клієнт-сервер"Сторінка18/18
Дата конвертації26.12.2016
Розмір1.03 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

5.3 Забезпечення безпеки експлуатації ЕОМ


Вимоги електричної і механічної безпеки для ЕОМ і систем обробки даних встановлені ГОСТ 25861-83. Додаткові або особливі заходи безпеки, яких необхідно дотримуватися при експлуатації і технічному обслуговуванні ЕОМ і їх пристроїв, вказуються в їх ЕД

Особи, що допускаються до експлуатації і технічного обслуговування ЕОМ, повинні пройти цільове навчання по вивченню правил роботи і вимог безпеки при роботі з ЕОМ, а також ЕД на конкретні види ЕОМ, до роботи з якими вони одержують допуск. До експлуатації ЕОМ допускаються особи, що мають групу по електробезпеці не нижче її, до технічного обслуговування - групу ІІІ.

Для безпечної експлуатації ЕОМ в приміщенні, де вона встановлена, повинні забезпечуватися кліматичні умови, встановлені ЕД

Всі пристрої ЕОМ підлягають захисному заземленню, за винятком пересувних і переносних, в конструкції яких заземлення не передбачено.

Не допускається використовувати як захисне інформаційне заземлення, якщо це не дозволено ЕД.

Електричний опір і міцність ізоляції в пристроях ЕОМ перевіряється відповідно до ЕД з врахуванням наявності подвійної, підсиленої і додаткової ізоляції.

Періодичній перевірці не рідше 1 разу на рік підлягає струм витоку пристроїв ЕОМ, який не повинен перевищувати, мА:

0,25 - для пристроїв класу її;

0,75 - для ручних пристроїв класу І;

3,5 - для переносних пристроїв класу, і, стаціонарних - класу І з вилкою і розеткою, стаціонарних - класу І, призначених для постійного приєднання до мережі.

Для стаціонарних пристроїв класу І допускається струм витоку понад 3,5 мА до 5% споживаного струму за наступних умов:

- мережеві і заземлюючий проводи мають постійне з'єднання з пристроєм і мережею будівлі,

- біля входу пристрою повинен бути попереджувальний напис «Великий струм витоку! Перед підключенням приєднати заземлюючий провід»;

- перетин внутрішнього заземлюючого дроту пристрою не менше 1,2 мм2;

- як додатковий захист рекомендується індикація обриву захисного заземлення.

Перевірка проводиться згідно ГОСТ 25861 - 83 для вторинних ланцюгів, що не мають з'єднань із заземленням, за допомогою міліамперметра, яким вимірюється струм між заземлюючим елементом пристрою і проводами вторинного ланцюга по черзі

Враховуючи велику щільність монтажу в пристроях ЕОМ, при їх технічному обслуговуванні повинні забезпечуватися шляхи витоку, повітряні зазори і відстані по ізоляції в ланцюгах, пошкодження ізоляції яких може привести до ураження електричним струмом. При кожному регламентованому технічному обслуговуванні шляху витоку в ланцюгах напругою вище 42 В повинні очищатися від пилу шляхом протирання спиртом або іншим нейтральним розчинником, а пошкоджені місця ізоляції повинні покриватися Ізоляційним лаком. При заміні елементів в цих ланцюгах повинні витримуватися повітряні зазори між струмоведучими частинами і не допускатися гострі виступи припою і виводів елементів.

При технічному обслуговуванні пристроїв ЕОМ підлягає обов'язковій перевірці справність зовнішнього підключення ЕОМ до мережі і підключаючих пристроїв. Проводи і кабелі не повинні мати пошкоджень ізоляції і захисної оболонки, обривів жил у місцях приєднання. В місцях введення у вхідні пристрої

проводи і кабелі повинні бути закріплені, щоб не створювати натягу струмопровідних жил. З'єднувальні пристрої, зокрема вбудовані в ЕОМ, повинні мати справні контакти, в з'єднувальних пристроях релейно контактного типу контактний зазор у відключеному стані повинен бути не меншим 3 мм

Стан внутрішньої проводки в пристроях ЕОМ підлягає перевірці при регламентованому технічному обслуговуванні. Внутрішня проводка повити мати трасування, опорне кріплення для запобігання натягу проводів і їх з'єднань, додаткову ізоляцію або екранування для відділення проводів, що знаходяться під основною напругою, від ланцюгів малої напруги. Внутрішня проводка повинна мати ефективний захист від дотику з рухомими частинами Жорсткі ізольовані провідники повинні розташовуватися так, щоб забезпечувати повітряні зазори і шляхи витоку не нижче допустимих.

При регламентованому технічному обслуговуванні, обов'язковій перевірці з періодичністю не рідше 1 разу на рік, підлягають захист пристроїв ЕОМ від перевантажень по струму і виконаний на базі реле максимального струму, захист від коротких замикань При заміні елементів захисту не допускається застосовувати реле з самоповерненням.

Вентилятори, що встановлені на пристроях ЕОМ для їх охолодження в робочому режимі, повинні проходити перевірку на безпеку експлуатації з періодичністю і в об'ємах, вказаних в їх ЕД.

Всі блокування, що є на пристроях ЕОМ, повинні бути в справному стані і підлягають перевірці при регламентованому технічному обслуговуванні. Блокування, що відключається для проведення технічного обслуговування, підлягає підключенню і перевірці після його закінчення Захисні блокування від надзвичайно небезпечних дій (висока напруга, небезпечні випромінювання і тд.) не повинні відключатися

Захисні огорожі (кожухи, сітки, бар'єри), що перегороджують доступ до рухомих частин, ланцюгів високої напруги, газорозрядних трубок високого тиску і т. д., повинні бути в справному стані, а дверці, що є на них, повинні надійно утримуватися замками в закритому стані При необхідності, якщо це передбачено конструкцією пристрою, захисна огорожа повинна бути заземлена.

Пристрої ультрафіолетового випромінювання, при роботі яких утворюється озон, або використовуються горючі рідини і гази, повинні експлуатуватися із застосуванням засобів, що захищають персонал від випромінювання, а також з дотриманням «Правил пожежної безпеки в газовій промисловості».

У пристроях введення і виведення інформації ЕОМ, а також в пристроях відображення інформації з високовольтними телевізійними трубками при їх роботі можуть створюватися і накопичуватися заряди статичної електрики, тому вони повинні експлуатуватися із застосуванням засобів захисту від статичної електрики, вказаних в ЕД. Ці засоби підлягають перевірці при регламентованому технічному обслуговуванні пристроїв.

У пристроях ЕОМ, що працюють з порошками або виробляють пил при нормальній роботі (паперовий пил), повинні бути в справності пристосування, що перешкоджають розповсюдженню і забезпечують накопичення відходів у визначених місцях.

Перевірка цих пристосувань і очищення пристроїв від накопичень пилу повинні проводитися при технічному обслуговуванні з періодичністю, встановленою в ЕД.

Попереджувальні написи про призначення і положення органів управління та індикації підлягають перевірці при кожному технічному обслуговуванні Написи, що стали непридатними, підлягають заміні або відновленню

Категорично забороняється на пристроях ЕОМ, що знаходяться під напругою.

- зняття і установка вентиляторів, блоків і вузлів,

- від'єднання і приєднання зовнішніх і внутрішніх роз'ємів,

- електромонтажні роботи по заміні електрорадіоелементів;

- заміна мережевих запобіжників.ВИСНОВКИ

У процесі виконання дипломної роботи зроблена наступна робота:  • досліджено архітектуру “клієнт-серверних”;

  • проаналізовано основні підходи до розробки програм даної архітектури;

  • розроблено дизайн;

  • розроблено базу даних;

  • розроблено клієнтську на серверну частини програми.

В роботі проведено значний аналітичний огляд літературних джерел, досліджені основні підходи, що існують на сьогодні в областях розробки програмного забезпечення з архітектурою “клієнт-сервер”. На основі аналізу спроектовано і розроблено базу даних, серверну та клієнтську частини.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА

1. А.Горєв, С.Макашарипов, Ю.Владімиров. “SQL Server 6.5 для профессионалов”, - “Питер” Санкт-Петербург 1998

2. К.Ланг, Д.Чоу. “Публикация баз данных в Интернете”, - “Символ-Плюс” Санкт-Петербург 1998

3. Д.Боуман, C.Эмерсон, М.Дарновски, “Практическое руководство по SQL”, - “Диалектика” Киев 1997

4. Microsoft Press, “Секреты создания интрасетей”, - “Питер” Санкт-Петербург 1998

5. http://www.citforum.ru

6. JDK API

7. Вейскас Джон. Эффективная работа с Access 7.0, - Санкт-Петербург: 1998

8. Дейт К. Введение в системы баз данных, - Москва: 2000

9. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики, - К: 1997

10. Послед Борис Access 2000. Базы данных и приложения. Лекции и упражнения. – К: ДиаСофт. – 2000

11. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності.\Витяг з державних санітарних правил і норм.- Під редак. проф.Сачкова Л.С.,- Київ: 2000,- с.738-739.12. Романов Г.М. Человек и дисплей. – Ленинград: 1989.

13. Сибаров Ю.Г.Охрана труда в вычислительных центрах. – Москва : 1990.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка