Державний заклад "дніпропетровська медична академія моз україни "Сторінка9/9
Дата конвертації05.03.2017
Розмір2.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Перелік документів лікаря-інтерна за фахом «Педіатрія»

1.Індивідуальний план роботи лікаря - інтерна.


2. Щоденник обліку всіх видів робіт.

3. Залікова книжка.

4. Реферати.

5. Звіти про роботу лікаря - інтерна (очна частина, заочна частина)Додаток 3

Перелік документів, необхідних при проведенні

атестації лікарів - інтернів

1. Індивідуальний план роботи лікаря-інтерна.

2. Щоденник обліку роботи лікаря - інтерна (після проведення атестації повертається інтерну) з обов'язковим звітом про обсяг лікувальної роботи, виконаної для опрацювання практичних навичок.

3. Характеристика лікаря - інтерна від адміністрації базового закладу охорони здоров'я.

4. Характеристика лікаря - інтерна, що надається кафедрою, на якій він проходив інтернатуру.

5. Залікова книжка.

6. Реферати (після проведення атестації повертаються інтерну).

7. Наказ ректора про допуск інтернів до атестації.8. Протокол і відомість проведення атестації з результатами: комп'ютерного тестового контролю, оцінками за теоретичні знання та практичні навички, загальною підсумковою оцінкою кожного інтерна, який атестується .
Додаток 4
ОРіЄНТОвна тематика рефератів лікарям-інтернАм

 1. Режим дня та харчування жінки під час вагітності. Профілактика зниженої лактації.

 2. Фізичне виховання та загартування дітей раннього віку.

 3. Нервово-психічний та стато-моторний розвиток дітей раннього віку. Догляд «спрямований на розвиток».

 4. Організація вигодовування дітей раннього віку.

 5. Переваги грудного вигодовування. Програма підтримки грудного вигодовування дітей в Україні.

 6. Екскреція лікарських засобів при лактації. Правила вигодовування дитини при захворюваннях матері.

 7. Рахітоподібні захворювання у дітей раннього віку.

 8. Синдром тривалой та хронічної діареї у дітей. Диференційна діагностика.

 9. Диспансерне спостереження за дітьми з атопічним дерматитом: консультування з питань режиму, побуту, вигодовування, догляду за атопічною шкірою.

 10. Програма харчування при гіпотрофіях у дітей.

 11. Особливості перебігу пневмонії у дітей раннього віку з фоновими захворюваннями (рахіт, атопічний дерматит, анемія).

 12. Інтенсивна терапія обструктивного синдрому у дітей раннього віку.

 13. Диспансерне спостереження та санаторне лікування дітей з бронхіальною астмою.

 14. Фітотерапія при інфекціях сечовивідних шляхів у дітей.

 15. Фітотерапія при захворюваннях ШКТ у дітей.

 16. Використання ферментних препаратів при лікуванні дітей.

 17. Біопрепарати в практиці лікаря- педіатра.

 18. Діагностика та лікування артеріальної гіпертензії у дітей.

 19. Вегетотропні препарати. Підбір препаратів при різних варіантах ВСД.

 20. Застосування серцевих гликозидів в педіатричній практиці.

 21. Гемолітико-уремічний синдром, диференційна діагностика, тактика лікування.

 22. Невідкладна допомога при гострій нирковій недостатності.

 23. Діагностичний алгоритм при підозрі на вади розвитку нирок.

 24. Діагностичний алгоритм при синдромах лейкоцитурії, протеїнурії, гематурії, глюкозурії.

 25. Діагностична тактика при синдромі інтерсексуальних геніталій у новонароджених.

 26. Дієнцефальний синдром, діагностичний алгоритм.

 27. Діагностична тактика при виявленні збільшення щитовидної залози.

 28. Діагностична тактика та невідкладна допомога при діабетичних комах.

 29. Невідкладна допомога при приступах бронхіальної астми та астматичному статусі.

 30. Принципи лікування і тактичні рішення при гострій дихальній недостатності у дітей.

 31. Діагностичний алгоритм при підозрі на природжені та спадкові захворювання легень.

 32. Затримка внутрішньоутробного розвитку, особливості виходжування.

 33. Ортопедичні захворювання у дітей раннього віку.Додаток 5

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

знань лікарів-інтернів при проведенні рубіжного, заключного

і атестаційного іспитів по спеціальності "ПЕДІАТРІЯ"

І. Оцінка «відмінно» ставиться лікарю-інтерну, який:

 • глибоко і в повній мірі засвоїв матеріал по основним розділам програми спеціалізації по педіатрії - фізіології і патології дітей раннього віку, фізіології і патології дітей старшого віку, фізіології і патології періоду новонародженості, інтенсивної терапії і реанімації, амбулаторно-поліклінічної допомоги;

 • висловлює матеріал послідовно, грамотно, логічно, злагоджено, не має утруднень у відповіді при видозміненні завдання;

 • тісно пов'язує теорію з практикою лікаря-педіатра;

 • вільно вирішує ситуаційні задачі, правильно обґрунтовують прийняті рішення;

 • знайомий з новою медичною науково-доказовою інформацією, журнальними статтями, монографіями;

 • у повному обсязі володіє практичними навичками, передбаченими програмою підготовки в інтернатурі;

II. Оцінка "добре" ставиться лікарю-інтерну, який:

  • твердо знає матеріал з основних розділів програми, грамотно і по суті його висловлює, не допускає суттєвих неточностей у відповіді на запитання;

  • правильно застосовує теоретичні положення при вирішуванні практичних питань і ситуаційних задач;

  • володіє необхідними практичними навичками та прийомами їх виконання;

III. Оцінка "задовільно" ставиться лікарю-інтерну, який:

  • має знання тільки основного матеріалу, але не засвоїв його деталей, допускав неточності, недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу;

  • затруднюється при вирішуванні ситуаційних задач і виконанні практичних навичок.

Додаток 6

(зразок)

ХАРАКТЕРИСТИКА


Лікаря-інтерна _____________________________________________________,

______(рік народження), який закінчив________(назва ВНЗ) _________ (році) і проходив інтернатуру по спеціальності «Педіатрія» на базі _________________________________

з "01".08.20____р. по "31".08.20____р.;

з "01".03.20____р. по "31".01.20____р. 1. Ставлення інтерна до роботи, вміння додержуватися принципів лікарської етики і деонтології.

 2. Ступінь клінічної підготовки інтерна:

  • оволодіння методами курації, ведення медичної документації, участь в обходах, консультаціях;

  • оволодіння сучасними методами діагностики і лікування;

  • оволодіння практичними навиками та прийомами невідкладної допомоги;

  • обсяг самостійної роботи у відділенні, поліклініці, в кабінеті функціональної діагностики, ознайомлення з принципами та методами диспансерного нагляду, профілактичної роботи лікаря, звітною документацією;

  • участь у клінічних та патологоанатомічних конференціях.

   1. Теоретична підготовка:

    • ступінь засвоєння спеціальної літератури, передбаченої програмою;

    • активність на семінарських заняттях;

    • участь у лікарняних конференціях (виступи).

     1. Науково-практична робота:

      • найменування теми, якість виконання;

      • значення для практичної охорони здоров'я;

      • участь у наукових конференціях.

       1. Виконання індивідуального учбового плану і програми підготовки (вказати недостатньо засвоєні розділи і причини).

Програму підготовки заочної частини інтернатури виконав в повному обсязі.

Готов до самостійної практичної лікарської діяльності.

Характеристика дана в атестаційну комісію для розгляду питання присвоєння звання – лікар-спеціаліст з фаху "Педіатрія"
Головний лікар _________________________________ (підпис)
Керівник лікаря-інтерна ___________________________ (підпис)

Печатка


Р.S. В характеристиці обов’язково потрібно оцінити наступні пункти професійно-освітньої характеристики : знає, вміє, володіє

Характеристика надається наприкінці заочної частини в 2- примірниках на кафедру.Додаток 7

ЗВІТ ЗА ЗАОЧНУ ЧАСТИНУ
лікаря-інтерна ______________________________________________________________

термін підготовки на заочній частині інтернатури з ____ по___________ на базі стажування______________________________________________І. Відділення, у яких працював лікар-інтерн


п/п


Назва відділення

Лікарня

ІІ. Загальна кількість курированих хворих

Відділення ( цикл)

Кількість хворих
ІІІ. Оглянуто хворих

Відділення ( цикл)

Кількість хворих

ІV. Участь в клінічних розбірах,обходах головних лікарів, начмедів, зав.відділень, керівників інтернів

Відділення ( цикл)

Кількість хворих
V. Робота в ЦПМСД

Кількість дітей на прийомі

Кількість відвідувань на дому

П а т р о н а ж

Відвідування осередків інфекційних захворювань

Первинні

Активні

Вагітних

Ново- народ-жених

Дітей 1-го року

Дітей після рокуVI. Практичні навички та рівень їх оволодіння


Назва навичок та умінь


Ступінь

оволодіння (оволодів, засвоїв, ознайомлений)1.

Внутрішньом'язові, внутрішньовенні, підшкірні ін'єкції
2.

Вимірювання артеріального тиску на верхніх та нижніх кінцівках
3.

Визначити групу крові та резус-фактор
4.

Методика плевральної пункції
5.

Методика люмбальної пункції
6.

Промивання шлунку
7.

Вміти ввести шлунковий зонд
8.

Катетеризація сечового міхура
9.

Іммобілізація кінцівок при їх переломах
10.

Зняття електрокардіограми
11.

Проведення гігієнічного догляду за новонародженим
12.

Методика очисної та лікувальної клізм
13.

Проведення інгаляцій
14.

Проведення первинної реанімації новонароджених
15.

Алгоритм надання першої лікарської допомоги при надзвичайних станах на догоспітальному етапі (анафілактичний шок, гостра дихальна та серцева недостатність, інфекційно-токсичний шок, гостра крововтрата, приступ бронхіальної астми, судоми, гіпертермічний синдром, коматозні стани, отруєння, утоплення, обмороження, опіки, синдром тривалого розчавлення)
16.

Проведення первинної обробки рани
17.

Зупинка кровотечі при травмі магістральних судин
18.

Оцінка неврологічного статусу дитини

VII. Наукові конференції , товариства, реферативні огляди, реферати, монографічна та періодична література

Форми роботи


Кількість

Прослухано лекцій
Присутність на клінічних розборах
Участь у семінарах
Доповіді лікарів-інтернів
Присутність на засіданнях товариств
Участь у клінічних конференціях
Участь у патологоанатомічних конференціях
Прочитано лекцій з санітарно-просвітньої тематики
Підготовлено рефератів
Підготовлено реферативних оглядів
Опрацьовано монографій
Опрацьовано джерел науково-доказової інформації
Опрацьовано журнальних статейОцінка знань та вмінь лікаря-інтерна за заочну частину

теоретична

практична

загальна

Лікар-інтерн____________________________________________( підпис)


Керівник інтерна на базі стажування________________________( підпис)

Дата "_____"__________________ 20____р.

1 Змінити використанні рукавички на стерильні, накласти стерильні затискачі на пуповину приблизно через 1 хвилину після народження, перерізати пуповину стерильними ножицями. Через 2 години після народження дитини на пеленальному столі накласти стерильну одноразову клему на 0,3 – 0,5 см від пупкового кільця. Обробка культі пуповини антисептиками недоцільна.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка