Державний заклад "дніпропетровська медична академія моз україни "Сторінка3/9
Дата конвертації05.03.2017
Розмір2.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Програма інтернатури зі спеціальності «Педіатрія»


Навчальний план та уніфікована програма циклу інтернатури за спеціальністю «Педіатрія» розроблені на профільних кафедрах Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Харківської медичної академії післядипломної освіти, Буковинського державного медичного університету та схвалені Координаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів і провізорів при Департаменті кадрової політики, освіти та науки МОЗ України (2011 рік).


Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань і практичних навичок, необхідних лікарю-спеціалісту-педіатру для самостійної роботи з надання кваліфікованої допомоги хворим і потерпілим. Програму побудовано за системою блоків. Основними блоками є 22 педіатричні курси програми. Курс – це відносно самостійна частина програми, в якій подана значна за обсягом теоретична і практична інформація з певної галузі педіатрії.


Код


Назва курсу, розділу, теми

01

Організація педіатричної допомоги в Україні

01.01.

Система організації охорони здоров’я дітей в Україні. Рівні надання медичної допомоги дітям

01.02.

Основні накази та інструкції з охорони здоров’я дітей. Правові аспекти роботи педіатра

01.03.

Захворюваність та смертність дітей різних вікових груп. Шляхи зниження дитячої смертності

01.04.

Вплив екологічних факторів, соціально-економічного стану та психологічного оточення на здоров’я дитини

01.05.

Структура та організація роботи дитячої поліклініки. Нові форми організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Співпраця лікаря-педіатра і лікаря загальної практики-сімейної медицини

01.06.

Організація роботи дільничного педіатра, завантаженість, посадові обов’язки, документація, паспорт педіатричної дільниці.

01.07.

Організація роботи педіатра у стаціонарі. План роботи, завантаженість, посадові обов’язки, звітна документація.
01.08.

Основні принципи роботи лікувального закладу, який має статус «Лікарні, доброзичливої до дитини»

01.09

Організація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим. Антенатальний профілактичний патронаж. Лікарський контроль за станом здоров’я новонароджених. Диспансерний нагляд новонароджених, що народилися з малою масою тіла

01.10

Організація медичного нагляду за здоровою дитиною віком до 3 років. Організація роботи кабінету здорової дитини поліклініки

01.11.

Диспансерний метод у роботі педіатра. Плани диспансерного нагляду у дітей в залежності від патології. Аналіз ефективності диспансеризації

01.12.

Організація роботи лікарів різних субспеціальностей у дитячій поліклініці. Принцип їх співпраці з дільничним педіатром, лікарем загальної практики - сімейної медицини

01.13.

Особливості роботи дільничного педіатра з дітьми підліткового віку. Організація роботи підліткового терапевта. Організація режиму навчально-трудової діяльності підлітка. Професійна орієнтація та професійна придатність підлітків. Підготовка підлітків до служби у збройних силах України

01.14.

Інноваційні технології в наданні медичної допомоги підліткам. Створення центрів (клінік), дружніх до молоді (КДМ). Політика КДМ. Цілі, задачі, принципи роботи, цільові групи КДМ.

01.15.

Організація роботи лікаря-педіатра дошкільно-шкільного відділення дитячої поліклініки. Підготовка дітей до вступу в дошкільні заклади та в школу. Фізичне виховання дітей дошкільного віку

01.16.

Шкільна медицина. Фізичне виховання учнів в загально-освітніх навчальних закладах. Організація щорічних медичних оглядів

01.17.

Організація лікування дітей в стаціонарі на дому

01.18.

Діагностика та тактика першої лікарської допомоги на догоспітальному етапі при станах, що потребують невідкладної допомоги: синдром гострої дихальної недостатності; синдром серцевої недостатності; синдром судинної недостатності; синдром дегідратації, синдром інфекційно-токсичного шоку, синдром гострої надниркової недостатності, гострий алергічний синдром, коматозні стани, стани, що супроводжуються кетонемією, нещасні випадки, травми.

01.19.

Принципи роботи педіатричних бригад швидкої та невідкладної медичної допомоги

01.20.

Синдром раптової смерті

01.21.

Робота дільничного педіатра в сім’ї дитини. Санітарно-просвітницька робота педіатра з питань збереження здоров’я, раціонального харчування, проблем психічного здоров’я та насильства, з профілактики підліткової вагітності, ВІЛ/СНІД, ІПС Ш, вживання психоактивних речовин

01.22.

Основні принципи надання лікувально-профілактичної допомоги дітям в сільській місцевості. Основні документи та накази

01.23.

Робота педіатра в будинках дитини, дитячих будинках, загальноосвітніх школах-інтернатах. Порядок усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

01.24.

Методи реабілітації дітей в умовах поліклініки. Організація фізіотерапевтичного кабінету та відділення лікувальної фізкультури в поліклініці

01.25.

Особливості амбулаторного обслуговування дітей з обмеженими фізичними властивостями. Методи їх реабілітації. Поняття про хоспісну допомогу дітям

01.26.

Співпраця лікаря-педіатра з дитячим психіатром з питань надання психіатричної допомоги дітям

01.27.

Санаторно-курортне лікування дітей. Показання, протипоказання

01.28.

Етика та деонтологія педіатра. Етичний кодекс лікаря України

02

Фізіологія та патологія періоду новонародженості

02.01.

Анатомо-фізіологічні особливості доношеної та недоношеної дитини

02.02.

Оцінка гестаційного віку та морфо-функціональної зрілості. Затримка внутрішньоутробного розвитку. Діти з малою та дуже малою масою тіла при народженні

02.03.

Метаболічна адаптація доношених та недоношених новонароджених після народження

02.04.

Рубіжні стани новонароджених

02.05.

Вигодовування доношеної та недоношеної дитини. Принципи успішного грудного вигодовування.

02.06.

Синдром дихальних розладів

02.07.

Вроджена пневмонія

02.08.

Адаптація серцево-судинної системи новонародженого

02.09.

Патологія серцево-судинної системи новонародженого

02.10.

Дослідження неврологічного статусу новонародженого. Патологія нервової системи новонароджених

02.11.

Асфіксія новонародженого.

02.12.

Проведення первинної реанімації новонароджених

02.13.

Пологові пошкодження новонароджених, первинна і невідкладна допомога

02.14.

Пологова травма ЦНС

02.15.

Диспансерний нагляд за новонародженими з перинатальними ураженнями ЦНС

02.16.

Фетальний алкогольний синдром

02.17.

Вроджені аномалії розвитку

02.18.

Неонатальні жовтяниці

02.19.

Гемолітична хвороба новонароджених

02.20.

Інфекції шкіри новонароджених

02.21.

Сепсис новонароджених

02.22.

Менінгіти, енцефаліти у новонароджених

02.23.

Новонароджені від ВІЛ-інфікованих матерів

02.24.

Геморагічна хвороба новонароджених. Диференційний діагноз. Лікування

02.25.

ДВЗ-синдром у новонароджених. Принципи лікування

02.26.

Патологія органів сечової та статевої системи у новонароджених

02.27.

Анемії новонароджених та анемії передчасно народжених дітей

02.28.

Внутрішньоутробні інфекції (токсоплазмоз, цитомегаловірусна інфекція, лістеріоз, хламідійна інфекція, герпес, сифіліс, фетальні гепатити)

02.29.

Порушення вуглеводного обміну в періоді новонародженості

02.30.

Некротизуючий ентероколіт у новонароджених

02.31.

Основи фармакотерапії та фармакодинаміки в неонатології

02.32.

Основні принципи організації роботи лікаря неонатолога в пологовому будинку

02 33.

Основні принципи роботи родопомічного закладу, який має статус «Лікарні, дружньої до дитини»

02.34

Режим щеплення здорових новонароджених

02.35

Основні накази та протоколи МОЗ України з надання допомоги новонародженим. Перинатальні центри.

03

Фізіологія дитини та рубіжні стани

03.01.

Особливості фізичного та нервово-психічного розвитку дітей раннього віку

03.02.

Особливості фізичного та нервово-психічного розвитку дітей старшого віку

03.03.

Комплексна оцінка стану здоров’я підлітків

03.04.

Психологічні особливості підліткового віку. Поведінкові розлади у підлітків

03.05.

Психопатологічні синдроми в підлітковому віці (криза періоду дорослішання)

03.06.

Особливості розвитку дітей у закритих дитячих колективах

03.07.

Синдром недиферинційованої дисплазії сполучної тканини у дітей. Малі аномалії клапанно-хордального апарату. Пролапс клапанів серця

03.08.

Порушення фосфорно-кальцієвого обміну Рахіт та рахітоподібні захворювання у дітей, гіпервітаміноз Д

03.09.

Спазмофілія та її диференційна діагностика з іншими судомними синдромами

03.10.

Залізодефіцитні стани у дітей

03.11.

Гіпо- та гіпервітамінози у дітей. Мікроелементозні порушення у дітей

04

Харчування здорових і хворих дітей

04.01.

Сучасна концепція збалансованого харчування Принципи грудного вигодовування немовлят, сформульовані ВООЗ, і шляхи їх впровадження

04.02.

Раціональне вигодовування дітей першого року життя, принципи організації виключно грудного, доповненого та штучного вигодовування. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування

04.03.

Використання молочних сумішей, адаптованих та неадаптованих концентратів та консервів у харчуванні дітей грудного віку

04.04.

Харчування здорових дітей старших одного року: від 1 до 3 років, дошкільного та шкільного віку

04.05.

Харчування хворої дитини. Корекція харчування. Лікувальні суміші Лікувальні столи

04.06.

Недостатність харчування. Білково-енергетична недостатність. Методи корекції харчування.

04.07.

Харчування дітей з генетичною та спадковою патологією

04.08.

Часткове парентеральне харчування

05

Клінічна імунологія

05.01.

Імунітет та імунопатологічні стани

05.02.

Первинні імунодефіцитні стани

05.03.

Основні принципи лабораторної та клінічної діагностики імунодефіцитних станів у дітей

05.04.


Вторинні імунодефіцитні стани, принципи діагностики, лікування та профілактики.

Особливості діагностики та лікування дітей з повторними епізодами респіраторної інфекції05.05.

ВІЛ-інфекція у дітей

05.05.1.

Етіологія. Патогенез. Особливості діагностики ВІЛ-інфекції у дітей.

05.05.2.

Класифікація, клінічні прояви ВІЛ-інфекції у дітей.

05.05.3.

Принципи застосування антиретровірусної терапії та профілактика трансмісії ВІЛ-інфекції у дітей.

05.06.

Сучасні методи імунокорекції

06

Хвороби органів дихання

06.01.

Семіотика захворювань органів дихання

06.02.

Методи дослідження органів дихання та їх інтерпретація

06.03.

Гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів

06.04.

Гострий обструктивний ларингіт (круп)

06.05.

Бронхіти. Вікові особливості перебігу, діагностики та лікування

06.06.

Обструктивний бронхіт, Диференційна діагностика обструктивного синдрому

06.07.

Гострий бронхіоліт

06.08.

Пневмонія, сучасна етіологічна структура, патогенез, клініка, лікування. Негоспітальна пневмонія. Госпітальна (нозокоміальна) пневмонія

06.09.

Особливості перебігу пневмонії в залежності від етіологічного чинника та віку

06.10.

Ускладнення пневмоній у дітей (плеврити, абсцеси, піопневмоторакс)

06.11.

Муковісцидоз, сучасні принципи діагностики, лікування, реабілітації

06.12.

Хронічні неспецифічні захворювання легень (аномалії розвитку бронхо-легеневої системи, ідіопатичний фіброзучий альвеоліт, гемосидероз легень та ін.)

06.13.

Бронхоектатична хвороба

06.14.

Хронічні хвороби мигдаликів, аденоїдів і пов’язані з ним захворювання в пульмонології

06.15.

Отити у дітей

06.16.

Хвороби придаткових пазух носа

06.17.

Реабілітація хворих з хронічною бронхо-легеневою патологією. Показання для направлення хворих на консультацію до лікаря-пульмонолога та торакального хірурга

07

Алергологічні хвороби

07.01.

Астма. Патогенез, діагностика, вікові особливості перебігу. Сучасна концепція лікування. Астматичний стан, невідкладна допомога

07.02.

Атопічний дерматит

07.03.

Алергійний риніт. Полінози

07.04.

Алергійний кон’юнктивіт

07.05.

Кропив’янка

07.06.

Токсико-алергічні реакції

08

Хвороби системи кровообігу

08.01.

Семіотика захворювань серцево-судинної системи у дітей

08.02.

Функціональні методи дослідження серцево-судинної системи. Електрокардіографія.. Ехокардіографія .Доплеркардіографія. Холтерівське моніторування ЕКГ та АТ. Проби з фізичним навантаженням

08.03.

Вроджені вади серця і магістральних судин

08.04.

Кардіоміопатії у дітей

08.05.

Міокардит

08.06.

Ендокардит

08.07

Перикардит

08.08.

Гостра ревматична лихоманка

08.09.

Набуті вади серця. Хронічна ревматична хвороба серця

08.10.

Принципи вторинної профілактики та реабілітації при гострій ревматичній лихоманці

08.11.

Порушення серцевого ритму і провідності

08.12.

Серцева недостатність у дітей, принципи терапії

08.13.

Артеріальна гіпертензія. Хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском у дітей

08.14.

Артеріальна гіпотензія

08.15.

Синдром вегетативних порушень. Особливості їх проявів в різних вікових групах

08.16.

Показання для направлення хворих на консультацію до лікаря-кардіолога та кардіохірурга

08.17.

Особливості санаторно-курортного лікування кардіологічних хворих

09

Системні хвороби сполучної тканини, запальні поліартропатії

09.01.


Ювенільний ревматоїдний артрит. Реабілітація хворих на ювенільний ревматоїдний артрит. Санаторно-курортне лікування

09.02.

Суглобовий синдром у дітей

09.03.

Реактивні артрити у дітей

09.04.

Системний червоний вовчак

09.05.

Склеродермія

09.06.

Дерматополіміозит

09.07.

Системні васкуліти у дітей.

09.08.

Диференційна діагностика субфебрильних станів

10

Хвороби крові і кровотворних органів

10.01.

Дослідження периферичної крові та його клінічна оцінка.

Імуногематологічні дослідження10.02.

Семіотика захворювань органів кровотворення у дітей

10.03.

Анемія у дітей

10.04.

Лейкоз. Гістіоцитоз

10.05.

Збільшення лімфатичних вузлів. Неспецифічний лімфаденіт

10.06.

Лейкемоїдні реакції

10.07.

Порушення згортання крові. Гемофілія. Пурпура

10.08.

Хвороба Ходжкіна (лімфогранулематоз). Неходжкінська лімфома

10.09.

Диспансеризація хворих з патологією органів кровотворення. Показання для направлення хворих на консультацію до лікаря-гематолога

11

Хвороби органів травлення

11.01.

Семіотика захворювань органів травлення у дітей

11.02.

Методи дослідження при захворюваннях шлунково-кишкового тракту та оцінка їх результатів

11.03.

Функціональні хвороби кишечнику у дітей раннього віку: функціональна діарея. функціональні кольки, функціональний закреп

11.04.

Захворювання стравоходу. Малюкова регургітація, румінація. Езофагіт. Гастро-езофагеальний рефлюкс

11.05.

Захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки. Гастрит та дуоденіт

11.06.

Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки

11.07.

Природжені вади розвитку шлунково - кишкового тракту. Пілоростеноз. Хвороба Гіршпрунга

11.08.

Синдром подразненого кишечника. Синдром порушеного росту бактерій в кишечнику.

11.09.

Захворювання товстої і тонкої кишки. Неінфекційний ентерит та коліт

11.10.

Виразковий коліт. Хвороба Крона.

11.11.

Мальасиміляція у дітей раннього віку

11.12.

Гепатози (пігментний, жировий)

11.13.

Хронічний гепатит, цироз печінки

11.14.

Хвороби жовчного міхура та жовчовивідних шляхів

11.15.

Хвороби підшлункової залози

11.16.

Гельмінтози

11.17.

Диспансеризація та реабілітація хворих з патологією органів шлунково-кишкового тракту. Показання для направлення хворих на консультацію до лікаря-гастроентеролога

11.18.

Особливості санаторно-курортного лікування дітей з захворюваннями органів травлення

12

Хвороби сечової системи

12.01.

Семіотика захворювань органів сечової системи

12.02.

Методи дослідження сечової системи та оцінка їх результатів

12.03.

Гострий та хронічний гломерулонефрит

12.04.

Мікробно-запальні захворювання нирок та сечових шляхів. Тубулоінтерстиціальний нефрит. Рефлюкс-нефропатія

12.05.

Дисметаболічна нефропатія. Сечокам’яна хвороба

12.06.

Спадкові та вроджені хвороби сечової системи

12.07.

Нейрогенні розлади сечовипускання

12.08.

Гостра та хронічна ниркова недостатність, принципи діагностики та лікування

12.09.

Диспансеризація та реабілітація хворих з патологією сечової системи. Показання для направлення хворих на консультацію до лікаря-нефролога та уролога

13

Дитячі інфекційні захворювання

13.01.

Інфекційні хвороби в структурі загальної захворюваності у дітей

13.02.

Основні клінічні симптоми та синдроми при інфекційних хворобах

13.03.

Протиінфекційний імунітет

13.04.

Профілактика інфекційних хвороб та принципи терапії

13.05.

Вакцинконтрольовані інфекції

13.06.

Діагностика інфекційних хвороб

13.07.

Інфекційні екзантеми. Етіологія, диференційна діагностика

13.08.

Гострі кишкові інфекції. Етіологія, діагностика, лікування

13.09.

Лікування кишкових інфекцій. Лікування синдрому ексикозу при кишкових інфекціях

13.10.

Вірусні гепатити

13.11.

ВІЛ-інфекція/СНІД у дітей

13.12.

Гнійні менінгіти у дітей. Етіологія, діагностика, лікування

13.13.

Серозні менінгіти у дітей. Етіологія, діагностика, лікування

13.14.

Менінгококова інфекція

13.15.

Енцефаліт. Етіологія, діагностика, лікування

13.16.

Ангіни у дітей, диференційна діагностика, лікування

13.17.

Дифтерія у дітей

13.18.

Стрептококова інфекція

13.19.

Стафілококова інфекція

13.20.

Захворювання, спричинені найпростішими

13.21.

Грибкові інфекції у дітей

13.22.

Інфекція, що передається від домашніх тварин

13.23.

Інфекції з трансмісивним шляхом передачі

13.24.

Ранова інфекція. Правець

13.25.

Вроджені інфекції

13.26.

Герпетична інфекція

13.26.1.

Актуальність герпесвірусів. Класифікація.

13.26.2.

Інфекція, зумовлена вірусами простого герпесу

13.26.3.

Інфекція, зумовлена вірусом вітряної віспи

13.26.4.

Інфекція, зумовлена цитомегаловірусом

13.26.5.

Інфекція, зумовлена Епштейн-Бар вірусом

13.26.6.

Інфекція, зумовлена герпесвірусами типами 6, 7 та 8.

13.27.

Грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції, їх ускладнення

13.28.

Синдром крупу. Диференційна діагностика. Лікування

13.29.

Поліомієліт. Ентеровірусні інфекції

13.30.

Протиепідемічна робота педіатра поліклініки, стаціонару, шкільно-дошкільного закладу, санаторію. Основні документи та накази

13.31.

Організація лікування дітей на дому з гострими інфекційними захворюваннями. "Стаціонар на дому" - принципи організації, обов’язки педіатра

13.32.

Диспансеризація та реабілітація хворих, що перенесли інфекційне захворювання

13.33.

Діагностика, невідкладна допомога при синдромах, які виникли в наслідок гострих інфекційних захворювань у дітей

14

Туберкульоз

14.01.

Туберкульоз у дітей, своєчасне виявлення, профілактика

14.02.

Туберкульозна інтоксикація у дітей та підлітків

14.03.

Туберкульоз органів дихання

14.04.

Позалегеневі форми туберкульозу

14.05.

Методи діагностики туберкульозу у дітей. Диференційна діагностика поствакцинальної /БЦЖ/ і інфекційної алергії у дітей при туберкульозі

14.06.

Специфічна профілактика та хіміотерапія туберкульозу

15

Інтенсивна терапія та реанімація. Невідкладна медична допомога

15.01.

Первинна реанімація. Реанімаційні заходи при зупинці серця, дихання. Реанімація новонароджених дітей. Діагностика смерті мозку

15.02.

Гостра дихальна недостатність. Невідкладна допомога та лікування

15.03.

Гостра надниркова недостатність. Невідкладна допомога та лікування

15.04.

Гостра серцева недостатність. Гостра судинна недостатність. Невідкладна допомога та лікування

15.05.

Енцефалічна реакція, судомний синдром. Невідкладна допомога та лікування

15.06.

Парентеральне харчування. Нутріціологічна підтримка

15.07.

Коми, диференційна діагностика. Невідкладна допомога та лікування

15.08.

Гострі алергічні реакції. Невідкладна допомога та лікування

15.09.

Гостра ниркова недостатність. Невідкладна допомога

15.10.

Гостра печінкова недостатність. Синдром Рея. Невідкладна допомога та лікування

15.11.

Невідкладна допомога при захворюваннях крові, геморагічних захворюваннях

15.12.

Гострі токсикози в ранньому віці. Невідкладна допомога та лікування

15.13.

Діагностика та лікування шоку. Невідкладна допомога при інфекційно-токсичному шоці

15.14.

Невідкладна допомога при отруєннях, укусах змій, комах, собак

15.15.

Невідкладна допомога при пошкодженнях, травмах, опіках

15.16.

Гіпертермічний синдром

15.17.

Токсикологія, діагностика, невідкладна та спеціалізована допомога

15.18.

Невідкладна допомога при захворюваннях ЛОР-органів у дітей

16

Військово-спеціальна підготовка

16.01.

Актуальні питання організації терапевтичної допомоги при надзвичайних ситуаціях

16.02.

Організація та об’єм терапевтичної допомоги при радіаційних ураженнях

16.03.

Організація та об’єм терапевтичної допомоги при ураженнях отруйними речовинами

16.04.

Посттравматична патологія внутрішніх органів. Синдром політравми у дітей. Невідкладна допомога

16.05.

Організація та об’єм терапевтичної допомоги при гострих отруєннях

17

Дитяча ендокринологія

17.01.

Ендокринна патологія у дітей раннього віку

17.02.

Ендокринологічні зміни в пре-і пубертатному періоді

17.03.

Хвороби щитоподібної залози. Гіпотиреоз, рання діагностика

17.04.

Цукровий діабет у дітей

17.05.

Невідкладні стани при цукровому діабеті. Коми

17.06.

Адреногенітальний синдром

17.07.

Порушення росту у дітей

17.08.

Хвороби паращитоподібних залоз.

17.09.

Диспансеризація та реабілітація хворих з ендокринною патологією. Показання для направлення хворих на консультацію до ендокринолога

18

Імунопрофілактика

18.01.

Медичні, соціальні, економічні аспекти контрольованих інфекцій в Україні та в світі

18.02.

Класифікація препаратів для проведення вакцинації. Основи безпеки та виробництва вакцин

18.03.

Національний календар щеплень. Документи, що регламентують проведення щеплень в Україні

18.04.

Неблагоприємні події після імунізації (НППІ). Порядок реєстрації НППІ. Розслідування випадку НППІ

18.05.

Проведення вакцинальної сесії. Правила введення вакцин

18.06.

Збереження та транспортування вакцин

18.07.

Протипоказання до вакцинації

18.08.

Щеплення за станом здоров’я

18.09

Рекомендовані щепленні

СУМІЖНІ ДІСЦИПЛІНИ

19

Хірургія дитячого віку

19.01.

Профілактика, диспансеризація, реабілітація дітей, що мають хірургічну патологію. Показання до направлення хворих на консультацію до дитячого хірурга та ортопеда

19.02.

Вади розвитку опорно-рухового апарату у дітей, остеохондропатії

19.03.

Дисплазія кульшових суглобів

19.04.

Порушення постави та ходи

19.05.

Гостра гнійна інфекція м’яких тканин у дітей

19.06.

Гостра та хронічна гнійна інфекція кісток та суглобів у дітей

19.07.

Хірургічні аспекти захворювань органів дихання у дітей

19.08.

Травма та політравма у дітей. Травматична хвороба

19.09.

Вади розвитку травного каналу у дітей. Синдром блювоти у дітей.

19.10.

Диференційна діагностика гострих захворювань органів черевної порожнини у дітей.

20

Медична генетика

20.01.

Організаційні принципи допомоги хворим із спадковими захворюваннями, завдання медико-генетичного консультування

20.02.

Спадковість і патологія. Принципи діагностики та лікування спадкових захворювань. Скринінг-діагностика спадкових та інших захворювань у дітей

20.03.

Спадкові порушення обміну амінокислот

20.04.

Спадкові порушення обміну вуглеводів

20.05.

Спадкові порушення обміну ліпідів

20.06.

Синдром множинних вад розвитку

20.07.

Мітохондріальні захворювання

21

Дитяча неврологія

21.01.

Семіотика захворювань нервової системи у дітей

21.02.

Методи діагностики захворювань нервової системи

21.03.

Ушкодження нервової системи у дітей в перинатальному періоді

21.04.

Дитячий церебральний параліч. Медико-соціальна реабілітація

21.05.

Судоми у дітей, диференційна діагностика

21.06.

Епілепсія у дітей

21.07.

Фізіологія вегетативної нервової системи. Неврологічна симптоматика при розладах вегетативної нервової системи

21.08.

Неврозоподібні стани у дітей

21.09.

Пухлини нервової системи у дітей

21.10.

Травми нервової системи у дітей

21.11.

Спадкові нервово-м’язові захворювання у дітей

21.12.

Вроджені вади розвитку нервової системи у дітей

22

Дитяча гінекологія та планування сім’ї

22.01.

Вагітність у підлітків. Питання підліткової контрацепції

22.02.

Медико-соціальні проблеми планування сім’ї

22.03.

Запальні гінекологічні захворювання у підлітків

22.04.

TORCH інфекція у підлітків
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка