Державний вищий навчальний закладСторінка3/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5

Тема 1. Основи фінансового обліку


Тема 2. Облік грошових коштів

Заняття 1-2. Семінар – вирішення ситуаційних вправ

Міні-кейс.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямовані заняття


 • спеціальні (фахові):

а) знати: роль бухгалтерського обліку в системі управління; види обліку та їх взаємозв’язок; основи організації обліку і звітності на підприємстві; порядок захисту комерційної таємниці на підприємстві; сутність грошових коштів та їх функції; нормативно-правове забезпечення обліку грошових коштів;

б) вміти: організовувати бухгалтерський облік і звітність на підприємстві; розробляти положення про захист комерційної таємниці на підприємстві; складати первинні документи з обліку грошових коштів; складати кореспонденцію рахунків з обліку грошових коштів; вести синтетичний та аналітичний облік грошових коштів; відображувати інформацію про грошові кошти у фінансовій звітності.
Тема 3. Облік розрахунків з дебіторами

Заняття 3-4. Семінар – вирішення ситуаційних вправ

Міні-кейс.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямовані заняття


 • загальні: базові загальні знання; здатність до навчання, навики управління інформацією, міжособистісні навики та уміння; дослідницькі навики і уміння.

 • глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 • спеціальні (фахові):

а) знати: визначення, визнання, класифікацію та оцінку дебіторської заборгованості; нормативно-правове забезпечення обліку розрахунків з дебіторами;

б) вміти: складати первинні документи з обліку розрахунків з дебіторами; складати кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків з дебіторами; вести синтетичний та аналітичний облік розрахунків з дебіторами; відображувати інформацію про розрахунки з дебіторами у фінансовій звітності.
Тема 4. Облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів

Заняття 5. Семінар – вирішення ситуаційних вправ

Міні-кейс.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямовані заняття


 • загальні: базові загальні знання; здатність до навчання, навики управління інформацією, міжособистісні навики та уміння; дослідницькі навики і уміння.

 • глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 • спеціальні (фахові):

а) знати: економічну сутність; класифікацію та оцінку фінансових інвестицій; економічну сутність та значення фінансових інструментів; нормативно-правове забезпечення обліку фінансових інвестицій та фінансових інструментів;

б) вміти: складати первинні документи з обліку фінансових інвестицій та фінансових інструментів; складати кореспонденцію рахунків з обліку фінансових інвестицій та фінансових інструментів; вести синтетичний та аналітичний облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів; відображувати інформацію про фінансові інвестиції та фінансові інструменти у фінансовій звітності.
Тема 5. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Заняття 6-7. Семінар – вирішення ситуаційних вправ

Міні-кейс.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямовані заняття


 • загальні: базові загальні знання; здатність до навчання, навики управління інформацією, міжособистісні навики та уміння; дослідницькі навики і уміння.

 • глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 • спеціальні (фахові):

а) знати: економічну сутність, визнання, класифікацію та основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; нормативно-правове забезпечення обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;

б) вміти: складати первинні документи з обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; складати кореспонденцію рахунків з обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; вести синтетичний та аналітичний облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; відображувати інформацію про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи у фінансовій звітності.
Тема 6. Облік довгострокових біологічних активів

Заняття 8. Семінар – вирішення ситуаційних вправ

Міні-кейс.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямовані заняття


 • загальні: базові загальні знання; здатність до навчання, навики управління інформацією, міжособистісні навики та уміння; дослідницькі навики і уміння.

 • глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 • спеціальні (фахові):

а) знати: економічну сутність, визнання, класифікацію та оцінку довгострокових біологічних активів; нормативно-правове забезпечення обліку довгострокових біологічних активів;

б) вміти: складати первинні документи з обліку довгострокових біологічних активів; складати кореспонденцію рахунків з обліку довгострокових біологічних активів; вести синтетичний та аналітичний облік довгострокових біологічних активів; відображувати інформацію про довгострокові біологічні активи у фінансовій звітності.
Тема 7. Облік нематеріальних активів та гудвілу

Заняття 9. Семінар – вирішення ситуаційних вправ

Міні-кейс.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямовані заняття


 • загальні: базові загальні знання; здатність до навчання, навики управління інформацією, міжособистісні навики та уміння; дослідницькі навики і уміння.

 • глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 • спеціальні (фахові):

а) знати: економічну сутність, визнання, класифікацію та оцінку нематеріальних активів та гудвілу; нормативно-правове забезпечення обліку нематеріальних активів та гудвілу;

б) вміти: складати первинні документи з обліку нематеріальних активів та гудвілу; складати кореспонденцію рахунків з обліку нематеріальних активів та гудвілу; вести синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів та гудвілу; відображувати інформацію про нематеріальні активи та гудвіл у фінансовій звітності.
Тема 8. Облік матеріальних запасів

Заняття 10-11. Семінар – вирішення ситуаційних вправ

Міні-кейс.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямовані заняття


 • загальні: базові загальні знання; здатність до навчання, навики управління інформацією, міжособистісні навики та уміння; дослідницькі навики і уміння.

 • глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 • спеціальні (фахові):

а) знати: економічну сутність, визнання, класифікацію та оцінку матеріальних запасів; нормативно-правове забезпечення обліку матеріальних запасів;

б) вміти: складати первинні документи з обліку матеріальних запасів; складати кореспонденцію рахунків з обліку матеріальних запасів; вести синтетичний та аналітичний облік матеріальних запасів; відображувати інформацію про матеріальні запаси у фінансовій звітності.
Тема 9. Облік поточних біологічних активів тваринництва

Заняття 12-13. Семінар – вирішення ситуаційних вправ

Міні-кейс.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямовані заняття


 • загальні: базові загальні знання; здатність до навчання, навики управління інформацією, міжособистісні навики та уміння; дослідницькі навики і уміння.

 • глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 • спеціальні (фахові):

а) знати: економічну сутність, визнання, класифікацію та оцінку поточних біологічних активів тваринництва; нормативно-правове забезпечення обліку поточних біологічних активів тваринництва;

б) вміти: складати первинні документи з обліку поточних біологічних активів тваринництва; складати кореспонденцію рахунків з обліку поточних біологічних активів тваринництва; вести синтетичний та аналітичний облік поточних біологічних активів тваринництва; відображувати інформацію про поточні біологічні активи тваринництва у фінансовій звітності.

Заняття 14. Модульна контрола робота № 1
Тема 10. Облік витрат виробництва і виходу продукції

Заняття 15-16. Семінар – вирішення ситуаційних вправ

Міні-кейс.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямовані заняття


 • загальні: базові загальні знання; здатність до навчання, навики управління інформацією, міжособистісні навики та уміння; дослідницькі навики і уміння.

 • глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 • спеціальні (фахові):

а) знати: економічну сутність, визнання, класифікацію та оцінку витрат виробництва і виходу продукції; нормативно-правове забезпечення обліку витрат виробництва і виходу продукції;

б) вміти: складати первинні документи з обліку витрат виробництва і виходу продукції; складати кореспонденцію рахунків з обліку витрат виробництва і виходу продукції; вести синтетичний та аналітичний облік витрат виробництва і виходу продукції; відображувати інформацію про витрати виробництва і вихід продукції у фінансовій звітності.
4.2. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Згідно методичних рекомендацій щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах №26.02.2010р. № 1/9-119 розподіл контактних годин між лекціями, практичними, семінарськими, лабораторними заняттями та консультаціями, а також між тижнями теоретичного навчання є прерогативою вищого навчального закладу, яка делегована кафедрам.

Теоретичне навчання студентів заочної форми навчання підкріплюється загальними та професійними компетенціями, які здобуваються під час трудової діяльності. Метою проведення контактних занять є розширення, поглиблення і деталізація теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи, і спрямування їх на підвищення рівня засвоєння програмного матеріалу, набуття ними практичних навичок щодо організації фінансового обліку, практичного закріплення вивченої методики і техніки ведення обліку активів аграрних підприємств. Контактні заняття проводяться в академічних групах.

ЧАСТИНА І. Контактні заняття (лекції)

Лекція є основною формою навчального процесу у вищій школі.Лекція (лат. lektio - читання) - це системний, логічно завершений, науково обгрунтований, послідовний і систематизований виклад певної наукової проблеми, теми чи розділу навчального предмету, ілюстрований за необхідністю наочністю та демонструванням дослідів.

Лекція має органічно поєднуватися з іншими видами навчальних занять, слугувати підґрунтям для поглиблення і систематизації знань, які набуваються студентами у процесі аудиторної та позааудиторної навчальної роботи. Мета лекції – розкрити основні положення теми, досягнення дисципліни , з’ясувати невирішені проблеми, узагальнити досвід роботи, дати рекомендації щодо використання основних висновків за темами на практичних заняттях.

Плани лекцій наведені в розділі 4 даної Робочої навчальної програми.
Заняття 1 Тема 1. Основи фінансового обліку.

Тема 2. Облік грошових коштів

Міні-лекція (конспект)

Перелік компетентностей, на формування яких спрямовані заняття


 • загальні: базові загальні знання; здатність до навчання, навики управління інформацією, міжособистісні навики та уміння; дослідницькі навики і уміння.

 • глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 • спеціальні (фахові):

а) знати: роль бухгалтерського обліку в системі управління; види обліку та їх взаємозв’язок; основи організації обліку і звітності на підприємстві; порядок захисту комерційної таємниці на підприємстві; сутність грошових коштів та їх функції; нормативно-правове забезпечення обліку грошових коштів;

б) вміти: організовувати бухгалтерський облік і звітність на підприємстві; розробляти положення про захист комерційної таємниці на підприємстві; складати первинні документи з обліку грошових коштів; складати кореспонденцію рахунків з обліку грошових коштів; вести синтетичний та аналітичний облік грошових коштів; відображувати інформацію про грошові кошти у фінансовій звітності.
Заняття 2. Тема 3. Облік розрахунків дебіторами.

Тема 4. Облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів.

Міні-лекція (конспект)

Перелік компетентностей, на формування яких спрямовані заняття


 • загальні: базові загальні знання; здатність до навчання, навики управління інформацією, міжособистісні навики та уміння; дослідницькі навики і уміння.

 • глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 • спеціальні (фахові):

а) знати: економічну сутність; класифікацію та оцінку фінансових інвестицій; економічну сутність та значення фінансових інструментів; нормативно-правове забезпечення обліку фінансових інвестицій та фінансових інструментів; визначення, визнання, класифікацію та оцінку дебіторської заборгованості; нормативно-правове забезпечення обліку розрахунків з дебіторами;

б) вміти: складати первинні документи з обліку фінансових інвестицій та фінансових інструментів; складати кореспонденцію рахунків з обліку фінансових інвестицій та фінансових інструментів; вести синтетичний та аналітичний облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів; відображувати інформацію про фінансові інвестиції та фінансові інструменти у фінансовій звітності, складати первинні документи з обліку розрахунків з дебіторами; складати кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків з дебіторами; вести синтетичний та аналітичний облік розрахунків з дебіторами; відображувати інформацію про розрахунки з дебіторами у фінансовій звітності.
Заняття 3. Тема 5. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Тема 6. Облік довгострокових біологічних активів.

Міні-лекція (конспект)Перелік компетентностей, на формування яких спрямовані заняття

 • загальні: базові загальні знання; здатність до навчання, навики управління інформацією, міжособистісні навики та уміння; дослідницькі навики і уміння.

 • глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 • спеціальні (фахові):

а) знати: економічну сутність, визнання, класифікацію та основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; нормативно-правове забезпечення обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; економічну сутність, визнання, класифікацію та оцінку довгострокових біологічних активів; нормативно-правове забезпечення обліку довгострокових біологічних активів;

б) вміти: складати первинні документи з обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; складати кореспонденцію рахунків з обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; вести синтетичний та аналітичний облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; відображувати інформацію про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи у фінансовій звітності, складати первинні документи з обліку довгострокових біологічних активів; складати кореспонденцію рахунків з обліку довгострокових біологічних активів; вести синтетичний та аналітичний облік довгострокових біологічних активів; відображувати інформацію про довгострокові біологічні активи у фінансовій звітності.

Заняття 4. Тема 7. Облік нематеріальних активів та гудвілу.

Тема 8. Облік матеріальних запасів.

Міні-лекція (конспект)

Перелік компетентностей, на формування яких спрямовані заняття


 • загальні: базові загальні знання; здатність до навчання, навики управління інформацією, міжособистісні навики та уміння; дослідницькі навики і уміння.

 • глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 • спеціальні (фахові):

а) знати: економічну сутність, визнання, класифікацію та оцінку нематеріальних активів та гудвілу; нормативно-правове забезпечення обліку нематеріальних активів та гудвілу; економічну сутність, визнання, класифікацію та оцінку матеріальних запасів; нормативно-правове забезпечення обліку матеріальних запасів;

б) вміти: складати первинні документи з обліку нематеріальних активів та гудвілу; складати кореспонденцію рахунків з обліку нематеріальних активів та гудвілу; вести синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів та гудвілу; відображувати інформацію про нематеріальні активи та гудвіл у фінансовій звітності; складати первинні документи з обліку матеріальних запасів; складати кореспонденцію рахунків з обліку матеріальних запасів; вести синтетичний та аналітичний облік матеріальних запасів; відображувати інформацію про матеріальні запаси у фінансовій звітності.
Заняття 5. Тема 9. Облік поточних біологічних активів тваринництва.

Міні-лекція (конспект)Перелік компетентностей, на формування яких спрямовані заняття

 • загальні: базові загальні знання; здатність до навчання, навики управління інформацією, міжособистісні навики та уміння; дослідницькі навики і уміння.

 • глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 • спеціальні (фахові):

а) знати: економічну сутність, визнання, класифікацію та оцінку поточних біологічних активів тваринництва; нормативно-правове забезпечення обліку поточних біологічних активів тваринництва;

б) вміти: складати первинні документи з обліку поточних біологічних активів тваринництва; складати кореспонденцію рахунків з обліку поточних біологічних активів тваринництва; вести синтетичний та аналітичний облік поточних біологічних активів тваринництва; відображувати інформацію про поточні біологічні активи тваринництва у фінансовій звітності.
Заняття 6. Тема 10. Облік витрат виробництва і виходу продукції.

Міні-лекція (конспект)Перелік компетентностей, на формування яких спрямовані заняття

 • загальні: базові загальні знання; здатність до навчання, навики управління інформацією, міжособистісні навики та уміння; дослідницькі навики і уміння.

 • глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 • спеціальні (фахові):

а) знати: економічну сутність, визнання, класифікацію та оцінку витрат виробництва і виходу продукції; нормативно-правове забезпечення обліку витрат виробництва і виходу продукції;

б) вміти: складати первинні документи з обліку витрат виробництва і виходу продукції; складати кореспонденцію рахунків з обліку витрат виробництва і виходу продукції; вести синтетичний та аналітичний облік витрат виробництва і виходу продукції; відображувати інформацію про витрати виробництва і вихід продукції у фінансовій звітності.
ЧАСТИНА ІІ. Контактні заняття (практичні заняття)

Метою проведення практичного заняття є розширення, поглиблення й деталізація теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи, і спрямування їх на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, набуття практичних навичок щодо ведення фінансового обліку активів на аграрних підприємствах.

Контактні заняття (практичні заняття) проводяться окремо в кожній академічній групі.

Перед виконанням кожного практичного завдання студенти повинні ґрунтовно засвоїти теоретичний і практичний матеріал відповідної теми: вивчити законодавчі акти, нормативно-правові документи, підручники, навчальні посібники тощо.

Виконання практичних завдань здійснюється студентами у Робочому зошиті для виконання практичних завдань з науки “Фінансовий облік-1” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік і аудит”/ Укл.: Коцупатрий М.М., Бірюк О.Г. Мервенецька В.Ф..- К.:КНЕУ, 2012.-с. 37 на підставі Навчальних завдань для проведення практичних занять з науки «Фінансовий облік - І» для студентів напряму підготовки 6509 спеціалізації «Облік і аудит в АПК»./Укл.: Коцупатрий М.М., Бірюк О.Г., Мервенецька В.Ф. – К.: КНЕУ, 2012. – 162 с.
Заняття 7. Тема 3. Облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів.

Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами.

Міні-кейс

Перелік компетентностей, на формування яких спрямовані заняття


 • загальні: базові загальні знання; здатність до навчання, навики управління інформацією, міжособистісні навики та уміння; дослідницькі навики і уміння.

 • глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 • спеціальні (фахові):

а) знати: економічну сутність; класифікацію та оцінку фінансових інвестицій; економічну сутність та значення фінансових інструментів; нормативно-правове забезпечення обліку фінансових інвестицій та фінансових інструментів; визначення, визнання, класифікацію та оцінку дебіторської заборгованості; нормативно-правове забезпечення обліку розрахунків з дебіторами;

б) вміти: складати первинні документи з обліку фінансових інвестицій та фінансових інструментів; складати кореспонденцію рахунків з обліку фінансових інвестицій та фінансових інструментів; вести синтетичний та аналітичний облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів; відображувати інформацію про фінансові інвестиції та фінансові інструменти у фінансовій звітності; складати первинні документи з обліку розрахунків з дебіторами; складати кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків з дебіторами; вести синтетичний та аналітичний облік розрахунків з дебіторами; відображувати інформацію про розрахунки з дебіторами у фінансовій звітності.
Заняття 8. Тема 5. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Тема 6. Облік довгострокових біологічних активів.

Міні-кейсПерелік компетентностей, на формування яких спрямовані заняття

 • загальні: базові загальні знання; здатність до навчання, навики управління інформацією, міжособистісні навики та уміння; дослідницькі навики і уміння.

 • глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 • спеціальні (фахові):

а) знати: економічну сутність, визнання, класифікацію та основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; нормативно-правове забезпечення обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; економічну сутність, визнання, класифікацію та оцінку довгострокових біологічних активів; нормативно-правове забезпечення обліку довгострокових біологічних активів;

б) вміти: складати первинні документи з обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; складати кореспонденцію рахунків з обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; вести синтетичний та аналітичний облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; відображувати інформацію про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи у фінансовій звітності; складати первинні документи з обліку довгострокових біологічних активів; складати кореспонденцію рахунків з обліку довгострокових біологічних активів; вести синтетичний та аналітичний облік довгострокових біологічних активів; відображувати інформацію про довгострокові біологічні активи у фінансовій звітності;.
Заняття 9. Тема 8. Облік матеріальних запасів.

Тема 9. Облік поточних біологічних активів тваринництва

Міні-кейсПерелік компетентностей, на формування яких спрямовані заняття

 • загальні: базові загальні знання; здатність до навчання, навики управління інформацією, міжособистісні навики та уміння; дослідницькі навики і уміння.

 • глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 • спеціальні (фахові):

а) знати: економічну сутність, визнання, класифікацію та оцінку матеріальних запасів; нормативно-правове забезпечення обліку матеріальних запасів; економічну сутність, визнання, класифікацію та оцінку поточних біологічних активів тваринництва; нормативно-правове забезпечення обліку поточних біологічних активів тваринництва;

б) вміти: складати первинні документи з обліку матеріальних запасів; складати кореспонденцію рахунків з обліку матеріальних запасів; вести синтетичний та аналітичний облік матеріальних запасів; відображувати інформацію про матеріальні запаси у фінансовій звітності; складати первинні документи з обліку поточних біологічних активів тваринництва; складати кореспонденцію рахунків з обліку поточних біологічних активів тваринництва; вести синтетичний та аналітичний облік поточних біологічних активів тваринництва; відображувати інформацію про поточні біологічні активи тваринництва у фінансовій звітності.
4.3. ПЛАНИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
Згідно Карти самостійної роботи у міжсесійний період студент виконує:

 • домашнє індивідуальне завдання;

 • індивідуальне завдання за вибором.

Умови виконання домашнього індивідуального завдання передбачено Навчальними завданнями для виконання контрольної роботи з науки «Фінансовий облік – І» для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6509 “Облік і аудит”, / Уклад. Коцупатрий М.М., Мервенецька В.Ф. – К.:КНЕУ, 2015. –72 с.

Студент самостійно обирає індивідуальне завдання за вибором. Порядок підготовки і оформлення цього завдання наведено в розділі 5 «Самостійна робота студенів» робочої навчальної програми.

Для забезпечення успішного освоєння основних питань науки, правильного виконання завдань кафедра організовує проведення дня заочника та індивідуально-консультативних занять протягом міжсесійного періоду. В день заочника, який проводиться в другу і четверту суботу квітня, травня,червня, вересня та першу суботу жовтня здійснюється проведення консультацій з науки, відбувається приймання і усний захист виконаних завдань студентів (домашнього індивідуального завдання та індивідуального завдання за вибором).

Перелік компетентностей, на формування яких спрямовані заняття


 • загальні: базові загальні знання; здатність до навчання, навики управління інформацією, міжособистісні навики та уміння; дослідницькі навики і уміння.

 • глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 • спеціальні (фахові):

знати

 • нормативне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні;

 • основи організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підприємствах АПК;

 • порядок визнання, оцінки та відображення в бухгалтерському обліку активів підприємства;

уміти

 • застосовувати теоретичні і методичні засади ведення бухгалтерського обліку активів підприємства обліку з урахуванням національних стандартів бухгалтерського обліку;

 • відображати господарські операції з наявності і руху активів на рахунках бухгалтерського обліку та узагальнювати і систематизувати в регістрах синтетичного та аналітичного обліку.


5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Самостійна робота є важливим засобом оволодіння навчального матеріалу під час позааудиторної навчальної роботи студентів.

Організація самостійної роботи студентів і викладачів в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» регулюється Положенням «Про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і викладачів», затвердженим наказом ректора № 1032 від 27.12.2012 року.Самостійна робота студентів – форма організації освітнього процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Самостійна робота студентів з науки «Фінансовий облік - І»: • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, законодавчих актів та нормативно-правових документів;

 • вивчення тем для самостійного опрацювання;

 • виконання домашніх завдань;

 • виконання завдань дослідницького характеру, в т.ч. дослідницьких проектів та інших робіт з використанням інноваційних наробок кафедр;

 • підготовку до семінарських занять;

 • підготовку до контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

 • вирішення і письмове оформлення завдань, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;

 • аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовку аналітичної записки (Case study);

 • виконання індивідуальних завдань тощо.

Перелік завдань для самостійної роботи студентів з науки “ Фінансовий облік - І ” наведені в Карті самостійної роботи (табл. 8.1,8.2).

Кожний студент роздруковує для себе та для викладача Карту самостійної роботи студентів з «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань», що розміщені на сайті університету. В Карті самостійної роботи студентів кожний студент вказує обов’язкові завдання (якщо для обов’язкового завдання необхідно вказати його тематику, вказується тема такого обов’язкового завдання), а також вказує обрану вибіркову складову самостійної роботи з обов’язковим вказанням тематики такого вибіркового завдання. Протягом семестру кожний студент виконує обов’язкові і вибіркові завдання, вказані ним в Карті самостійної роботи студентів, і відповідно до встановлених термінів звітує викладачу щодо їх виконання.

Виконання практичних завдань здійснюється студентами у Робочому зошиті для виконання практичних завдань з науки “Фінансовий облік-1” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік і аудит” ”/ Укл.: Коцупатрий М.М.Бірюк О.Г. Мервенецька В.Ф..- К.:КНЕУ, 2012.-с. 37.

Завдання, що виносяться на екзамен і поточних модульний контроль, наведені у Навчальних завдання для проведення практичних занять з науки «Фінансовий облік - І» для студентів напряму підготовки 6509 спеціалізації «Облік і аудит в АПК». Коцупатрий М.М., Бірюк О.Г., Мервенецька В.Ф. – К.: КНЕУ, 2012. – 162 с.

Контроль самостійної роботи студентів здійснюється на практичних, семінарських та індивідуальних заняттях у формі поточного контролю та перевірки якості виконання домашніх завдань.

Вимоги до реферату (порівняльної характеристики)

Реферат виконується на аркушах паперу формату А4, які підшиваються в теку та підписуються студентом за загальновстановленою формою (назва навчального закладу, кафедри, тема роботи, ПІБ викладача, ПІБ студента, напрям підготовки та курс, на якому навчається студент, рік виконання роботи).

Обсяг реферату – 10-12 аркушів машинописного тексту, шрифт Times New Roman, інтервал – 1,5, розмір кегля - 14.

При написанні реферату повинно бути використано не менше 10 літературних джерел з обов’язковим посиланням за змістом на список використаної літератури. Реферат має бути побудований за такою структурою: • Вступ (актуальність обраної теми реферату);

 • Основна частина (2-3 питання), де розкривається зміст відповідно до обраної теми;

 • Висновки щодо проведених досліджень.

 • Список використаних джерел


Тематика рефератів, есе, аналітичного огляду статей

Дослідження проводяться за наступними темами: 1. Роль бухгалтерського обліку в системі управління.

 2. Система державного регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні.

 3. Роль і функції Міністерства фінансів України в системі державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 4. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансових звітності.

 5. Фінансовий облік: сутність та історія розвитку.

 6. Облік касових операцій в національній валюті.

 7. Облік касових операцій в іноземній валюті.

 8. Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика.

 9. Облік коштів на поточних рахунках в банку в національній валюті.

 10. Облік коштів на інших рахунках в банку в національній валюті.

 11. Облік коштів на поточних рахунках в банку в іноземній валюті.

 12. Облік коштів на інших рахунках в банку в іноземній валюті.

 13. Облік інших коштів.

 14. Облік довгострокових фінансових інвестицій пов’язаним сторонам.

 15. Облік довгострокових фінансових інвестицій непов’язаним сторонам.

 16. Облік поточних фінансових інвестицій.

 17. Фінансові інструменти: їх сутність, класифікація та побудова обліку.

 18. Дебіторська заборгованість: сутність, класифікація і оцінка.

 19. Облік розрахунків з вітчизняними покупцями і замовниками.

 20. Облік розрахунків з іноземними покупцями і замовниками.

 21. Облік розрахунків з підзвітними особами.

 22. Облік розрахунків за претензіями.

 23. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків.

 24. Облік резерву сумнівних боргів.

 25. Облік довгострокових векселів одержаних.

 26. Облік короткострокових векселів одержаних.

 27. Основні засоби: сутність, класифікація та оцінка.

 28. Капітальні інвестиції: сутність та класифікація.

 29. Облік капітального будівництва підрядним способом.

 30. Облік капітального будівництва господарським способом.

 31. Облік придбання і виготовлення основних засобів.

 32. Облік придбання і вирощування довгострокових біологічних активів рослинництва.

 33. Облік придбання і вирощування довгострокових біологічних активів тваринництва.

 34. Облік придбання і виготовлення інших необоротних матеріальних активів.

 35. Методи амортизації основних засобів та їх характеристика.

 36. Облік зносу основних засобів.

 37. Методи амортизації інших необоротних матеріальних активів та їх характеристика.

 38. Облік ремонту основних засобів.

 39. Облік вибуття основних засобів.

 40. Облік вибуття інших необоротних матеріальних активів.

 41. Облік операційної оренди основних засобів.

 42. Облік фінансової оренди основних засобів.

 43. Облік довгострокових біологічних активів рослинництва.

 44. Облік довгострокових біологічних активів тваринництва.

 45. Нематеріальні активи: сутність, класифікація та оцінка.

 46. Облік придбання і створення нематеріальних активів.

 47. Методи амортизації нематеріальних активів та їх характеристика.

 48. Облік вибуття нематеріальних активів.

 49. Інвентаризація матеріальних і нематеріальних необоротних активів та відображення її результатів в обліку.

 50. Облік гудвілу.

 51. Матеріальні запаси: сутність, класифікація та оцінка.

 52. Організація складського господарства і обліку матеріальних запасів.

 53. Облік сировини і матеріалів.

 54. Облік палива.

 55. Облік будівельних матеріалів.

 56. Облік запасних частин.

 57. Облік матеріалів сільськогосподарського призначення.

 58. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 59. Облік продукції рослинництва.

 60. Облік продукції тваринництва.

 61. Облік продукції промислових виробництв.

 62. Облік товарів на підприємствах оптової торгівлі.

 63. Облік товарів на підприємствах роздрібної торгівлі.

 64. Облік виготовленої продукції на підприємствах громадського харчування.

 65. Інвентаризація матеріальних запасів та відображення її результатів в обліку.

 66. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі на фермах.

 67. Облік продукції вирощування тварин.

 68. Облік птиці.

 69. Облік звірів.

 70. Облік кролів.

 71. Облік сімей бджіл.

 72. Облік молодняка великої рогатої худоби.

 73. Облік молодняка овець.

 74. Облік молодняка свиней.

 75. Облік молодняка свиней на тваринницьких комплексах.

 76. Облік молодняка коней.

 77. Інвентаризація поточних біологічних активів тваринництва та відображення її результатів в обліку.

 78. Витрати діяльності підприємства: сутність та класифікація.

 79. Витрати виробництва: сутність та класифікація.

 80. Облік витрат та виходу продукції в рослинництві.

 81. Облік витрат та виходу продукції в тваринництві.

 82. Облік витрат та виходу продукції в промислових виробництвах.

 83. Облік витрат в ремонтній майстерні.

 84. Облік витрат і робіт вантажного автотранспорту.

 85. Облік витрат на утримання енергетичних виробництв.

 86. Облік витрат на водопостачання.

 87. Облік витрат на утримання МТП.

 88. Облік браку у виробництві.

 89. Облік витрат майбутніх переодів.

Періодичні видання з бухгалтерського (фінансового) обліку

 1. Бухгалтерський облік і аудит

 2. Бухгалтерія (Бізнес).

 3. Все про бухгалтерський облік.

 4. Баланс

 5. Баланс-Агро

 6. Податки та бухгалтерський облік.

 7. Глав бух

 8. Дебет + Кредит

 9. Податки. Бухгалтерія. Бізнес.

 10. Облік і фінанси АПК

 11. Вісник податкової служби України.

 12. Економіка АПК.

 13. Бухгалтерія в сільському господарстві.

 14. Вісник бухгалтера і аудитора

 15. Бухгалтерский учёт (Российская Федерация)

 16. Планирование и учёт в сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях (Российская Федерация).

 17. Інші видання.

Зразок титульного листа реферату (есе, критичного огляду)
МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА


ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ АПК

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В АПК

Петренко Петро Петрович
РЕФЕРЕТ

з науки «Фінансовий облік-1»


на тему:

«Облік розрахунків за претензіями»

Науковий керівник:

старший викладач

Самохвал С.П.
КИЇВ КНЕУ – 201_
Наукові збірники з бухгалтерського (фінансового) обліку


 1. Фінанси, облік і аудит. – КНЕУ.

 2. Економіка та підприємництво. –КНЕУ

 3. Стратегія економічного розвитку України .- КНЕУ.

 4. Вчені записки Київського національного економічного університету.

 5. Науковий вісник Житомирського державного технологічного університету.

 6. Вісник бухгалтера і аудитора

 7. Інші видання.
 1. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

6.1. ОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

6.1.1. Карта самостійної роботи студента

Карта самостійної роботи студента наведена в табл.6.1.


КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки Фінансовий облік – 1

для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

галузі знань Економіка і підприємництво

Денна форма навчання

студента ______ курсу ______ групи ___________________________

П.І.Б.

і тема практичного заняття

Форма самостійної роботи студента

Види практичних занять та форми контролю

Максимальна кількість балів

За систематичність і активність роботи на практичних заняттях

Змістовний модуль №1

1-2. Основи фінансового обліку.

Облік грошових коштів

1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

2. Підготовка до практичних занять

3. Виконання домашніх завдань


Семінар – розгорнута бесіда

Міні-кейс

 1. Усне опитування

 2. Експрес контроль

 3. Перевірка правильності виконання практичних завдань та їх захист

2,0


2,0

4,0


3-4. Облік розрахунків з дебіторами

5. Облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів

1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

2. Підготовка до практичних занять

3. Виконання домашніх завдань


Семінар – вирішення ситуаційних вправ

Міні-кейс

 1. Усне опитування

 2. Експрес контроль

 3. Перевірка правильності виконання практичних завдань та їх захист

2,0


2,0

4,0


6-7. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

2. Підготовка до практичних занять

3. Виконання домашніх завдань


Семінар – вирішення ситуаційних вправ

Міні-кейс

 1. Усне опитування.

 2. Експрес контроль

 3. Перевірка правильності виконання практичних завдань та їх захист

2,0


2,0

4,0


8. Облік довгострокових біологічних активів

1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

2. Підготовка до практичних занять

3. Виконання домашніх завдань


Семінар – вирішення ситуаційних вправ

Міні-кейс

 1. Усне опитування.

 2. Експрес контроль

 3. Перевірка правильності виконання практичних завдань та їх захист

2,0


2,0

4,0


9. Облік нематеріальних активів та гудвілу

10-11. Облік матеріальних запасів

1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

2. Підготовка до практичних занять

3. Виконання домашніх завдань


Семінар – вирішення ситуаційних вправ

Міні-кейс

 1. Експрес контроль

 2. Перевірка правильності виконання практичних завдань та їх захист

2,0


4,0

12-13. Облік поточних біологічних активів тваринництва

14. Модульна контрольна робота

Підготовка до модульної контрольної роботи №1

Написання модульної контрольної роботи №1

*

15-16. Облік витрат виробництва і виходу продукції

1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

2. Підготовка до практичних занять

3. Виконання домашніх завдань


Семінар – вирішення ситуаційних вправ

Міні-кейс

 1. Усне опитування.2,0


Усього балів на практичних заняттях

40

За виконання модульних контрольних завдань

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи №1

5*

Усього балів за модульний контроль

5

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань**

1. Написання реферату за обраною тематикою

Обговорення (захист) реферату під час практичних занять, ІКР чи на студентському науковому гуртку

5

2. Аналітичний огляд статей за відповідним об’єктом обліку ( не менше ніж три статті)

Обговорення (захист) виконаної роботи під час практичних занять, ІКР чи на студентському науковому гуртку

5

3. Підготовка есе на статті зарубіжних і вітчизняних авторів з відповідного об’єкту фінансового обліку за останні два роки в періодичних виданнях (не менше ніж на три статті)

Обговорення есе під час практичних занять, ІКР чи на студентському науковому гуртку

5

4. Підготовка і публікація статті чи тез виступу на конференції

Публікація

5

5. Підготовка тез і виступ на конференції

Виступ на конференції

5

6. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

Обговорення (захист) виконаної роботи під час практичних занять, ІКР чи на студентському науковому гуртку

5

7. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

Обговорення (захист) виконаної роботи під час практичних занять, ІКР чи на студентському науковому гуртку

5

Усього за виконання індивідуальних завдань

5

Разом балів за СРС

50

**Обрана тематика____________________________________________________

Студент ________________________ ( )підпис П.І.Б.

Викладач ______________________ ( )підпис П.І.Б.

Згідно навчального плану спеціальності 6.030509 "Облік і аудит" підсумковий контроль з вивчення науки “Фінансовий облік – І" передбачається у формі екзамену.

Оцінювання знань студентів з навчальних наук здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового контролю знань (екзамену).

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал науки різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю і на екзамені.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи п письмово представити певний матеріал (презентація).

Завданнями екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної науки тощо.

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою.

З науки “Фінансовий облік – І" завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно), а завдання, що виносяться на екзамен – від 0 до 50 балів (включно) для студентів денної форми навчання.

Поточний контроль є важливим елементом навчального процесу, що дозволяє оцінити рівень знань студентів з науки, ступінь засвоєння ними програмного матеріалу та оволодіння навичками виконання практичних завдань.

Поточний контроль здійснюється у формі: • усного опитування студентів на практичних заняттях;

 • проведення експрес-контролю;

 • приймання індивідуальних завдань, виконаних на практичних заняттях і самостійно;

 • захист індивідуальних завдань, виконаних на практичних заняттях і самостійно;

 • обговорення результатів робіт, винесених на самостійне вивчення.

Поряд з цим передбачається обов’язкове проведення проміжного контролю у формі модульної (контрольної) роботи №1.

Проміжний контроль розглядається як певне узагальнення раніше проведеного поточного контролю.

Проведення поточного і проміжного контролю дозволить реалізувати такі завдання:


 • підвищення мотивації студентів до систематичної активної роботи впродовж навчального року, переорієнтація їхніх цілей з отриманням позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь та навичок;

 • систематизація знань та активне їх засвоєння упродовж навчального року;

 • недопущення розбіжностей між завданнями, що виносяться для контролю і програмою науки;

 • відкритість контролю: ознайомлення студентів на початку вивчення науки з контрольними завданнями та всіма формами контрольних заходів і критеріями їх оцінювання;

 • подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується складанням контрольних завдань та екзаменів у письмовій формі із застосуванням 100-бальної шкали оцінювання;

 • забезпечення належних умов вивчення програмного матеріалу і підготовки до контрольних заходів, що досягається шляхом чіткого їх розмежування за змістом й у часі;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого осмислення та підвищення ефективності роботи викладацького складу.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка