Державний стандарт професійно-технічної освіти освіта професія 5812Сторінка1/15
Дата конвертації28.12.2016
Розмір2.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
ДСТУ ______________

(позначення стандарту)ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ


ОСВІТА

Професія 5812 Майстер ресторанного обслуговування


(код) (Назва професії)

Видання офіційне
Міністерство освіти і науки України

Київ


ДСТУ______________

/позначення стандарту/ 1. РОЗРОБЛЕНО: Кузнецова Віра Іванівна_директор Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму
Намурована Марія Василівна заступник директора Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму
Гопайнич Марія Григорівна методист Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму

Лилак Галина Миколаївна викладач спецдисциплін Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму

_______________________________________________________________________

(прізвища, ім’я, та по-батькові, посади розробників)


 1. ВНЕСЕНО: Івано-Франківське вище професійне училище готельного сервісу і туризму___________________________________________________________

(назва навчального закладу)

3. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ


Наказ Міністерства освіти і науки України

Від __________________ № ____________


Погоджено Міністерством праці і соціальної політики

Від __________________ № ____________


Введено вперше

Цей стандарт не може бути повністю відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти і науки України

ДСТУ______________

/позначення стандарту/ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
Ступінь професійно-технічної освіти ________ІІ_______________________
Код та назва професії 5812 Майстер ресторанного обслуговування

(за державним класифікатором професій ДК 003-95)


Плановий рівень професійної кваліфікації випускника ___4 розряд__
Освітній рівень вступника Базова загальна середня освіта

Кількість годин на обов’язковий компонент

змісту освіти 2240

Обмеження вступника __________не має______________________________

/за статтю/

Видання офіційне


Міністерство освіти і науки України

Київ

ДСТУ ______________/позначення стандарту/

1 Передмова

Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії „Майстер ресторанного обслуговування” розроблений відповідно до вимог чинного законодавства та відповідних нормативних документів з професійно-технічної освіти. При розробці стандарту використані методичні рекомендації щодо розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій, створених в рамках реалізації українсько-німецького проекту “Підтримка реформування професійно-технічної освіти в Україні”


2 Загальні положення

Стандарт має на меті встановити загальні вимоги до змісту професійно-технічної освіти, рівня професійної кваліфікації та компетентності випускника професійно-технічного навчального закладу, основних засобів навчання, кваліфікації педагогічного персоналу та освітнього рівня вступника.Завданням стандарту є:

 • реалізація єдиної політики в сфері професійно-технічної освіти;

 • забезпечення еквівалентності ПТО та визнання кваліфікації і документів про ПТО в різних секторах економіки в усіх регіонах України;

 • збереження і розвиток єдиного освітнього простору в Україні;

 • підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників на основі регламентації вимог до результатів ПТО і упорядкування системи контролю за ефективністю діяльності професійно-технічних навчальних закладів;

 • усунення змістовних та термінологічних перешкод для підготовки конкурентноздатного на ринку праці кваліфікованого робітника.


Об’єктами стандартизації є:

 • зміст професійно-технічної освіти та система його формування;

 • форми та періодичність кваліфікаційної атестації випускників ПТНЗ;

 • критерії кваліфікаційної атестації випускника професійно-технічного навчального закладу.

Позначення стандарту.

Кожний стандарт ПТО з конкретної професії має своє позначення.

Стандарт є основою для розробки освітньо-професійних програм перепідготовки (перекваліфікації) робітників та професійної підготовки за індивідуальною формою навчання.

Обмеження вступника за віком визначається в робочому навчальному плані в залежності від можливості інтеграції стандарту ПТО з стандартом загальної середньої освіти, освітнього рівня вступника та інших конкретних умов реалізації стандарту. Зазначаються також інші особливості стандарту.


3. Сфера застосування

Стандарт з професії „Майстер ресторанного обслуговування” застосовується в системі професійно-технічної освіти України, а саме в ПТНЗ (ПТУ, ліцеї, ВПУ, курсові комбінати, тощо), установах, організаціях, органах управління профтехосвіти, а також на підприємствах, фірмах, що здійснюють або забезпечують професійну підготовку (підвищення кваліфікації) робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Стандарт з професії „Майстер ресторанного обслуговування” має чинність на території України.
4. Нормативні посилання

При розробці стандарту основна увага приділялась нормативно-правовим документам, на які зроблено посилання: • Закон України „Про професійно-технічну освіту”;

 • Закон Президента України від 18.09.04 – Р№ 1102/2004 „Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти”;

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.99 № 956 „Про затвердження положення про ступеневу професійно-технічну освіту”;

 • ДСТУ 1.0-93 Основні положення;

 • ДСТУ 1.2-93 Порядок розроблення державних стандартів;

 • ДСТУ 1.5-93 Загальні вимоги до побудови, викладання, оформлення та змісту стандартів.


5. Структура стандарту

До стандарту належить: • освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника;

 • типовий навчальний план;

 • типові навчальні програми;

 • форми та періодичність кваліфікаційної атестації, випускника ПТНЗ;

 • критерії кваліфікаційної атестації випускника ПТНЗ;

 • вимоги до забезпечення навчально-виробничого процесу основними засобами навчання;

 • вимоги до освітнього рівня вступника.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
Вступ

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (далі освітньо-кваліфікаційна характеристика) є державним нормативним документом, яким узагальнені вимоги до змісту освіти та професійної компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика узагальнює вимоги до професійних знань, умінь та навичок, визначених кваліфікаційною характеристикою професії, у якій закладено випереджальну складову по відношенню до функціональних обов’язків. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу включає:


 • сферу використання випускника;

 • виробничі функції та уміння щодо вирішення типових та спеціальних завдань діяльності;

 • основні знання, необхідні для якісного виконання типових та спеціальних виробничих завдань.

В освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника можуть додаватися зміни і доповнення у зв’язку з введенням в навчальний процес нових технологічних функцій та виробничих завдань.
Сфера використання випускника

Випускники знаходять використання при виконанні робіт, пов’язаних із обслуговуванням відвідувачів у закладах ресторанного господарства різних типів і класів, з наданням послуг за межами ЗРГ. При цьому можуть не тільки технологічно правильно виконувати дані операції, але й уміють аналізувати, прогнозувати наслідки своєї діяльності та приймати правильні раціональні рішення в процесі виконання виробничого завдання. Випускнику по завершенню присвоюють кваліфікацію „кваліфікований робітник” за професією „Майстер ресторанного обслуговування”


Виробничі функції та уміння щодо вирішення типових та спеціальних задач діяльності

Виробничі функції в кваліфікаційній характеристиці згруповуються на основі результатів аналізу ринку праці за такими ознаками: • підготовчі;

 • технологічні;

 • контрольні;

 • організаційні.


ПІДГОТОВЧА - виробнича функція, характерна для усіх груп робітників і передбачає виконання робіт, пов’язаних з розподіленням працівників залу по бригадах і робочих місцях; підготовкою посуду, приборів, інвентаря і білизни до роботи, організацією робочих місць в залі, місць для проведення декантування, траншування, фламбування та за барною стійкою.

ТЕХНОЛОГІЧНА - пов’язана із складанням меню та прейскурантів; оформленням реклами; створенням музичних програм; прийомом відвідувачів, ознайомленням із меню, прейскурантом, прийомом замовлення, процесом обслуговування відвідувачів в залі та за барною стійкою, подачею холодних і гарячих закусок, перших і других страв, солодких страв, холодних і гарячих напоїв, кондитерських виробів різними способами: „в стіл”, „в обнос”, із використанням приставного столика; подачею алкогольних, слабоалкогольних та безалкогольних напоїв, проведенням декантування вин, траншування та фламбування страв; із прибиранням посуду і приборів, проведенням розрахунку з відвідувачами, обслуговуванням банкетів і прийомів тематичних заходів, обслуговуванням іноземних туристів; веденням облікової документації, товарно-касової книги, книги обліку розрахункових операцій; здачею виручки в касу підприємства, на розрахунковий рахунок в банк; із складанням графіків виходу на роботу.

КОНТРОЛЬНА – здійснює перевірку якості страв за допомогою органолептичних показників, перевіряє вихід порцій за допомогою ваго- вимірювального обладнання, вихід напоїв мірним посудом; слідкує за своєчасним і якісним виконанням замовлення; своєчасним прибиранням столів, правильністю проведення розрахунків; перевіряє справність та готовність торгово-технологічного обладнання; контроль за організацією процесу обслуговування споживачів; контролює забезпечення належних умов праці, гарантій безпеки харчування; управління та контроль з використанням автоматизованої комп’ютерної системи.

ОРГАНІЗАЦІЙНА - визначає порядок виконання робіт в процесі підготовки торгового залу та барної стійки й при обслуговуванні відвідувачів; визначає порядок передачі замовлень та отримання продукції, організації та проведення спеціальних видів обслуговування, банкетів і прийомів, обслуговування в номерах готелів, обслуговування іноземних туристів; дотримання правил охорони праці при виконанні робіт.
ОСНОВНІ ЗНАННЯ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЯКІСНОГО ВИКОНАННЯ ТИПОВИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАВДАНЬ.

Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах; виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку; види обслуговування споживачів та сервіровки столів в ресторанах та барах з включенням в меню виготовлених на замовлення та фірмових страв, напоїв, коктейлів, кондитерських виробів; види та правила сервіровки столів та обслуговування різноманітних урочистостей в закладах ресторанного господарства, а також за замовленнями підприємств, організацій, окремих споживачів; асортимент, кулінарні характеристики, правила та способи подавання страв та ціни на них; особливості оформлення і подавання національних та фірмових страв; види, призначення та вимоги до посуду, приборів, білизни, що використовуються, порядок їх отримання та здавання; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, комп’ютерно-касових систем, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила етикету під час обслуговування споживачів; порядок розрахунків із споживачами за готівку та у безготівковому порядку; правила ведення обліку та здавання виручки; ведення облікової документації, товарно-касової книги, книги обліку розрахункових операцій; біологічне значення їжі, хімічний склад, чинники зовнішнього середовища, що впливають на харчові продукти, причини харчових отруєнь та їх попередження; норми ділової поведінки та етики професійних відносин, правила міжнародного етикету; основи менеджменту і маркетингу; знання іноземних мов міжнародного спілкування в межах розмовного мінімуму.


ДСТУ______________

/позначення стандарту/


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка