Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики україниСторінка1/40
Дата конвертації29.12.2016
Розмір2.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
від 13 жовтня 1999 р. № 249

ПОГОДЖЕНО


Міністерством праці та соціальної політики України
від 5 липня 1999 р. № 15-2324

Введено в дію з 1 січня 2000 року

Доповнення до розділів 3 та 4 затверджені та
введенні в дію з 1 січня 2001 року
наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
від 24 жовтня 2000 р. № 239 ДОВІДНИК
кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 64
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.
Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення


Частина 1
Розділ 1. Керівники, професіонали, фахівці.
Розділ 3. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення.
Розділ 4. Ремонт, експлуатація та утримання автомобільних доріг

Видання друге, доповнене та перепрацьоване

Станом на 01.01.2005 р.

ВСТУП


Ці Розділи є результатом перегляду кваліфікаційних характеристик професій працівників, передбачених випуском "Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и служащих строительных организаций", затвердженим постановою Держбуду СРСР від 3 липня 1987 р. № 131, та Розділу "Строительство метрополитенов, тунелей и подземных сооружений специального назначения" випуску 04 ЕТКС з урахуванням змін і доповнень до змісту характеристик, які виникли у результаті впровадження досягнень науки, техніки, удосконалення технології, організації виробництва та праці. У розділі враховано нові вимоги до розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність, традиції застосування та особливості їх побудови.

Згідно із Законом України "Про освіту" та відповідно до вимог Класифікатора професій ДК 003-95 переглянуто у кваліфікаційних характеристиках розділ "Кваліфікаційні вимоги".

В основу побудови розділу "Керівники, професіонали, фахівці" покладено професійну ознаку, оскільки вимоги до кваліфікації керівників, професіоналів, фахівців обумовлюють професійну назву робіт. До цього розділу не включено кваліфікаційних характеристик заступників керівників виробничих підрозділів і начальників відділів (бюро), оскільки їх посадові обов'язки, вимоги до знань та кваліфікації визначаються на підставі характеристик професій відповідних керівників.

У розділі наведено перелік основних професій, які найчастіше зустрічаються виходячи з установленого в галузі розподілу і кооперації праці. У разі потреби обов'язки, включені до характеристики тієї чи іншої посади, можуть бути розподілені між кількома виконавцями без збільшення чисельності працівників з урахуванням нормативів, що діють в організації. Якщо коло обов'язків порівняно з встановленою працівникові характеристикою доцільно розширити, йому може бути доручено виконання обов'язків, передбачених характеристиками інших посад, споріднених за змістом робіт, тобто таких, які відносяться до однієї функції управління та однакового рівня складності, виконання яких не зумовлює іншої кваліфікації або зміни найменування посади.

Підрозділ "Керівники" охоплює широке коло професій, пов'язаних із здійсненням різних функцій управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю і відповідальністю. Наприклад: директор з капітального будівництва відповідає за стан капітального будівництва в організації, на підприємстві в цілому та керує відповідними структурними підрозділами і службами; начальник відділу капітального будівництва (технічного переозброєння) керує працівниками відділу та відповідає за виконання функцій у межах завдань та обов'язків, установлених для відділу; начальник управління капітального будівництва здійснює керівництво будівництвом у межах функцій замовника, який є структурним підрозділом центральних і місцевих органів виконавчої влади, та відповідає за виконання завдань та обов'язків, установлених для управління.

Завдання та обов'язки головних фахівців-керівників визначаються на підставі характеристик відповідних посад керівників з покладенням на них функцій керівників або відповідальних виконавців робіт одного з напрямів діяльності організації (підприємства), структурного підрозділу чи обов'язків з керівництва групами виконавців, які створюються з урахуванням раціонального розподілу праці в конкретних організаційно-технічних умовах чи координації їх роботи.

Кваліфікаційні характеристики посад начальників відділів є основою під час визначення завдань та обов'язків, вимог до знань і кваліфікації керівників відповідних бюро, створюваних замість функціональних відділів.

Кваліфікаційні характеристики для таких загальногалузевих професій, як головний геодезист, головний гідрогеолог, головний інженер, головний маркшейдер, начальник управління (відділу) комплектації, начальник відділу збуту (маркетингу), начальник відділу транспорту, начальник лабораторії з контролю виробництва, начальник лабораторії техніко-економічних досліджень, начальник дільниці, геодезист, інженер, інженер-енергетик, інженер-проектувальник, інженер з якості, механік дільниці, технік наведено з урахуванням особливостей їх застосування у галузі будівництва.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено відповідно до шестирозрядної тарифної сітки. Тарифні розряди встановлено з урахуванням складності робіт, технологічних процесів та знарядь праці, що застосовуються, введення у дію нових типів технологічних комплексів, комбінованих та великомонтажних установок з високим ступенем оснащення системи відеокерування, впровадженням нових типів машин, обладнаних комп'ютерною технікою тощо.

Під час розроблення кваліфікаційних характеристик не врахувалися умови праці, важкість, шкідливість робіт, які повинні визначатися безпосередньо на робочих місцях під час відповідної атестації.

Завдання та обов'язки робітників нижчої кваліфікації, як правило, не повторюються в кваліфікаційних характеристиках для робітників вищої кваліфікації. В єдиному виробничому процесі, в інших необхідних випадках робітники нижчих розрядів виконують роботу під керівництвом робітників вищої кваліфікації.

В організаціях та на підприємствах перелік виконуваних робіт за професіями може бути розширено за рахунок подібних робіт однакової складності, виходячи з конкретних умов виробництва.

Робітники всіх професій окрім завдань, обов'язків та знань, які передбачено відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати та виконувати правила і додержувати норм охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії й гігієни, вміти надавати першу допомогу при ураженнях у результаті травмування, у тому числі від електричного струму, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

Машиністи машин, механізмів та устаткування, що застосовується у будівництві, повинні знати слюсарну та електротехнічну справу з кваліфікацією на один розряд нижчою за машиніста, а при обслуговуванні засобів механізації з електричним приводом чи живленням - мати відповідну кваліфікаційну групу з електричної безпеки за правилами експлуатації електроустановок.

Кваліфікаційні характеристики використовуються як нормативні документи для цілей, визначених пунктами 4, 5 та 6 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які викладено у випуску 1 ДКХП.

Внесення змін і доповнень до кваліфікаційних характеристик та інші нормативні вимоги щодо порядку їх застосування здійснюється відповідно до зазначених Загальних положень ДКХП, які затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка