Державна наукова установаСторінка9/19
Дата конвертації26.12.2016
Розмір2.91 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

614 Соціальна гігієна. Організація охорони здоров'я. Санітарія. Захист від нещасних випадків та їх попередження. Медицина катастроф

6461. Бондаренко О.М. Організація безпечної життєдіяльності людини: [Навч. посіб. / Бондаренко О.М., Пакушина Л.З.]; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель­ницького, Каф. вікової фізіології та валеології. — Черкаси: ЧНУ, 2005. — 20 см.

Ч. 2. — 2006. — 103 с.: іл., табл. — Авт. зазначено на обкл. — Бібліогр. в кінці тем. — Б.ц., 200 пр. — [2006-00487] п УДК 614.88(075.8)

ББК 51.1(4УКР)2я73

Б 81

615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія

615.1/.4 Фармакологія. Фармація. Лікарська терапія. Лікарські засоби. Медичні матеріали та обладнання

6462. Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / [І.Я. Коцюмбас, О.Г. Малик, І.П. Патерега та ін.]; Ред. І.Я. Коцюмбас. — Л.: Вид.-полігр. фірма "Тріада плюс", 2006. — 359 с.: іл., табл.; 29 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-7596-64-8 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2006-00784] п оф УДК 615.2.07:636.09

ББК 48

Д 63


6463. Копейка В.И. Семейный справочник лекарственных растений. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 222 с.: ил., табл.; 21 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — ІSBN 966-338-236-8 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1 — 5 000). — [2006-00353] п вс УДК 615.322(035)

ББК 42.143я2

К 65

6464. Копійка В.І. Сімейний довідник лікарських рослин / [Пер. з рос. Ігнатова В.М.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 223 с.: іл., табл.; 21 см. — На обкл.: Природна аптека. — Авт. зазначено перед. вип. дан. — ІSBN 966-338-319-4 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1 — 5 000). — [2006-00354] п оф УДК 615.322(035)ББК 42.143я2

К 65


6465. Лазебный А. Целебные растения — Божий дар: [Универс. сб. рецеп­тов для лечения и профилактики заболеваний] / Священник Александр Лазеб­ный. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 543 с.: ил.; 21 см. — ІSBN 966-338-402-6 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1 — 5 000). — [2006-00360] п вс УДК 615.322

ББК 42.143

Л 17

6466. Лекарственные средства: Надлежащая произв. практика: Рук. 42-01-2001: [Дата введ. 2002-01-01]. — 2-е изд., офиц., стер. — К., 2006. — Х, 82 с.: табл.; 28 см. — Б.ц., 200 экз. — [2006-00511] д УДК 615.2.014ББК 52.81

Л 43


6467. Ловягин А.И. Современный фармацевтический справочник: Сведе­ния о 2000 наиболее эффектив. лекарств. препаратах. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 1085 с.; 21 см. — Авт. указан перед вып. дан. — Алф. указ. препаратов: с. 1061—1085. — ІSBN 966-548-951-8 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1 — 3 000). — [2006-00361] п вс УДК 615.11

ББК 52.81я2

Л 68

6468. Морозова Е.И. Лекарственные свойства и применение боярышника, облепихи, шиповника. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 239 с.: ил.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-345-3 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00303] п оф УДК 633.88+615.322ББК 42.143+53.58

М 80


6469. Морозова Е.И. Лекарственные свойства и применение рябины, аро­нии, вишни, черемухи. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 238, [1] с.: ил.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-237-6 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00304] п оф УДК 633.88+615.322

ББК 42.143+53.58

М 80

6470. Морозова О.І. Лікарські властивості й використання аронії, вишні, горобини, черемхи / [Пер. з рос. Русакова Ю.В.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 238, [1] с.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-322-1 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00305] п оф УДК 633.88+615.322ББК 42.143+53.58

М 80


6471. Настанови з клінічних досліджень. Лікарські засоби: Належ. вироб. практика: Настанова 42-7.0:2005: [Чинний від 2006-01-01]. — 2-ге вид., офіц. стер. — К., 2006. — [91] с., окр. паг.: табл.; 28 см. — (Юридична бібліотека "Щотижневика аптека"). — Текст парал.: укр., рос. — Б.ц., 200 пр. — [2006-00513] д УДК 615.2.014

ББК 52.81

Л 56

6472. Современная энциклопедия лекарственных растений: [5000 лечеб. советов фитотерапевтов / Сост. В. Преображенский]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 589, [1] с.: ил.; 21 см. — (Книга-подарок). — Указ. растений по их ле­чеб. свойствам: с. 581—582. — ІSBN 966-548-231-9 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00322] п вс УДК 633.88+615.32](031)ББК 41.14я2+53.52я2

С 56


615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. Електротерапія. Радіотерапія та інші (немедикаментозні) терапевтичні засоби. Курортологія

6473. Барановська К.І. Господня воля на ваше зцілення: [Рецепти нар. ме­дицини]. — К.: Задруга, 2005. — 92 с.: іл.; 20 см. — Текст: укр., рос. — Біблі­огр.: с. 86 (10 назв). — ІSBN 966-7944-76-Х: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-01135] п оф УДК 615.89

ББК 53.59

Б 24


6474. Батечко С.А. Руководство по нутрициологии: Философия здоровья "Тяньши" / С.А. Батечко, Н. А. Деревянко. — К.: АВРИО, 2006. — 498 с.: табл.; 25 см. — Библиогр.: с. 497—498 (36 назв.). — ІSBN 966-96476-7-3 (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2006-00009] п оф УДК 615.874.2

ББК 51.230

Б28

6475. Большая энциклопедия народных методов самолечения / [Сост. Бело-зерова Е.Н.]. — Донецк: ООО "Агентство Мультипресс"; К.: ООО "Пошт. клуб", 2006. — 510, [1] с.: ил.; 24 см. — Бібліогр.: с. 507—510. — ІSBN 966-519-071-7 (Агентство Мультипресс). — ISBN 966-8850-14-9 (Пошт. клуб) (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2006-00514] п оф УДК 615.89(031)ББК 53.59я2

Б 79


6476. Домашний лечебник: [Неотлож. помощь. Фитотерапия. Лечение мето­дами нар. медицины / Сост. А.М. Гопаченко]. — Х.: Фолио, 2006. — 317, [1] с.: ил.; 20 см. — (Домашняя коллекция). — Библиогр.: с. 315 (15 назв.). — ІSBN 966-03-3152-5 (в пер.): Б.ц., 2 500 экз. — [2006-00175] п вс УДК 615.89(083.1)

ББК 53.59

Д 66

6477. Домашний лечебник: [Неотлож. помощь. Фитотерапия. Лечение ме­тодами нар. медицины / Сост. А.М. Гопаченко]. — Х.: Фолио, 2006. — 317, [1] с.: ил.; 20 см. — (Домашняя коллекция). — На пер.: Кн. клуб "Единственная". — Библиогр.: с. 315 (15 назв.). — ІSBN 966-03-3303-Х (в пер.): Б.ц., 1 500 экз. — [2006-00176] п вс УДК 615.89(083.1)ББК 53.59

Д 66


6478. Инжир В.Н. Путь Сердца. Усуи Рэйки Риохо — от лечения тела к здоровью Души: Концепция. Науч. основы. Методология, техники. Систем.-инте­гратив. подход. — К.: Ника-Центр, 2006. — 318 с.: ил., табл., портр.; 21 см. — (Серия "Новейшая психология", ISBN 966-521-307-5). — Библиогр.: с. 306—307 (41 назв.). — ІSBN 966-521-374-1 (в пер.): Б.ц., 1 000 экз. — [2006-00705] п оф УДК 615.851

ББК 53.57

И 62

6479. Лотишко С. Целебные свойства бани и сауны. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 287 с.: ил.; 21 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-401-8 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1 — 3 000). — [2006-00362] п вс УДК 615.832.1ББК 53.54

Л 80


6480. Мороз Л.А. Драгоценная энциклопедия народного целителя: [1001 способ исцеления от 1000 болезней]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 463 с.: ил.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-215-5 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00302] п вс УДК 615.89

ББК 53.58

М 80

6481. Полное очищение и лечение организма / [Сост. Орлова С.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 287 с.: ил., табл.; 26 см. — ІSBN 966-338-304-6 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00309] п оф УДК 615.83+615.874.24ББК 51.204.0

П 51


6482. Сидерский А.В. Йога восьми кругов: Омнио-тренинг-технология: последовательности нулевого цикла: [Метод. пособие]. — 7-е изд. — К.: Ника-Центр, 2006. — 574 с.: ил., портр.; 21 см. — (Серия "Dint"; Вып 2). — В прил.: Хатха-Йога-Прадипика / Сватмарама. — ІSBN 966-521-060-2 (в пер.): Б.ц., Б.т. — [2006-00710] д оф УДК 615.851.8

ББК 75.6


С 34

6483. Синичкин В. Православное лечение всех болезней молитвой, при­родными средствами, святой водой и мёдом / Отец Вадим. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 543 с.: ил., табл.; 17 см. — На 4-й с. авт.: Отец Вадим (священ­ник Вадим Синичкин). — ISBN 966-338-376-3 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00531] п вс УДК 615.89:638.16

ББК 53.59+46.91

С 38


6484. Сыропятов О.Г. Тест Роршаха в клинической практике: (Краткое пособие для врачей и психологов) / Укр. воен.-мед. акад., Восточ.-Европ. акад. психотерапии — Исслед. центр консультатив. психиатрии и психотерапии им. Прин­ца А.П.Ольденбургского. — К.: Наук. світ, 2005. — 19 с.: табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 18 (5 назв.). — ІSBN 966-675-401-0: Б.ц., 50 экз. — [2006-00613] п УДК 615.851

ББК 53.57

С 95

6485. Универсальные заговоры и молитвы для привлечения здоровья / [Сост. Попова Е.А.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 287 с.; 20 см. — ІSBN 966-338-279-1 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00449] п оф УДК 615.89ББК 53.59

У 59


6486. Фотиния. Молитвенный покров. Православные методы лечения те­лесных и душевных недугов, снятие порчи и сглаза / Матушка Фотиния. — До­нецк: ПКФ "БАО", 2006. — 543 с.: ил., табл.; 17 см. — ІSBN 966-338-377-1 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00535] п вс УДК 27-282.5

ББК 86.37-5

Ф 81

615.9 Токсикологія. Вчення про отруйні речовини

6487. Пономарев В.Т. Тайные яды в истории человечества. Самые знаме­нитые отравители. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 286 с.: ил., портр.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-229-5 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00317] п оф УДК 615.9(092)

ББК 54.194г

П 68


6488. Пономарьов В.Т. Таємниці отрути в історії людства: Найвідоміші отруйники / [Пер. з рос. Косаковська Н.Є.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 287 с.: іл., портр.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-343-7 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00313] п вс УДК 615.9(092)

ББК 54.194г

П 68

616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому

6489. Внутрішня медицина: Терапія: [Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І—ІІІ рівнів акредитації] / Н.М. Середюк, І.П. [Вакалюк, О.С. Стасишин та ін.]. — К.: Медицина, 2006. — 686 с.: іл., табл.; 25 см. — На тит. арк. та опр. тільки 1-й авт. — Бібліогр.: с. 679—681. — ІSBN 966-8144-07-4 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2006-00595] п оф УДК 616.1/.4-07-08(075.8)

ББК 54.1я73

В 60


6490. Диференційна діагностика синдромів порушень фізичного та статевого роз-витку у дітей / О.П. Волосовець, О.Є. Абатуров, С.П. Кривопустов та ін. — Т.: ТДМУ "Укрмедкнига", 2006. — 352 с.: іл., табл.; 25 см. — Бібліогр.: с. 293—346 (1063 назви). — ІSBN 966-673-077-4 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2006-01114] п оф УДК 616-053.2-07

ББК 57.3


Д 50

6491. Фільченков О.О. Апоптоз і рак: від теорії до практики / О.О. Філь­ченков, Р.С. Стойка; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіо­біології ім. Р.Є. Кавецького, Ін-т біології клітини. — Т.: ТДМУ "Укрмедкнига", 2006. — 523 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр. в кінці розд. — Предм. покажч.: с. 493—523. — ІSBN 966-673-074-Х (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2006-01115] п оф

УДК 616-006.6

ББК 55.6


Ф 57

616.1 Захворювання серцево-судинної системи та крові

6492. Настанова з діагностики й терапії гострої серцевої недостатності — повний текст = Guidelines on the diagnosis and treatment of acute heart failure — full text: Пер. з англ. / Європ. кардіолог. т-во. — К.: ТОВ "Моріон", 2005. — 119 с.: іл., табл.; 17 см. — (Бібліотека "Українського медичного часопису"). — Бібліогр.: с. 96—117 (241 назва). — ІSBN 966-7632-74-1: Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00512] п оф

УДК 616.12-00846-07-085

ББК 54.101

Н 32

616.3 Захворювання травної системи

6493. Цукровий діабет: (Навч. посіб.) / Пічкар Й.І., Рішко М.В., Лях В.В. та ін.; Ред. Рішко М.В.; Ужгород. нац. ун-т, Мед. ф-т. — Ужгород: Поліграфцентр "Ліра", 2006. — 86 с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 86 (22 назви). — ІSBN 966-7400-34-4: Б.ц., 150 пр. — [2006-00962] п УДК 616.379-008.64-08(075.8)

ББК 54.15я73

Ц 85


616.4 Захворювання кровотворної системи та залоз внутрішньої секреції. Ендокринні захворювання. Захворювання лімфатичної системи

6494. Тестовий контроль з актуальних питань ендокринології в гінекології та акушерстві: Навч. посіб. / [Уклад. Кравченко О.В. та ін.]; Буковин. держ. мед. ун-т, Каф. акушерства, гінекології та перинатології. — Чернівці: Медуніверси­тет, 2005. — 119 с.; 20 см. — ІSBN 966-697-157-7: Б.ц., 100 пр. — [2006-00489] п оф

УДК 616.43/.45:618.1/.2](079.1)

ББК 54.15я73+57.1я73

Т 36

616.6 Захворювання сечостатевої системи

6495. Бадірова З.А. Уроки сексології: Дит. енцикл. / [ З.А. Бадірова, А.В. Коз­лова. — К.: Школа: НКП, 2006. — 363, [1] с.: іл., портр.; 21 см. — (Я пізнаю світ). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Предм.-імен. покажч.: с. 350—357. — ІSBN 966-661-404-9 (Школа). — ISBN 966-339-210-Х (НКП) (в опр.): Б.ц., 2 500 пр. — [2006-01048] п оф УДК 616.69+618.17}(075.8)

ББК 57.0я2

Б 14


616.7 Захворювання опорно-рухової системи

6496. Казимирко В.К. Первичный (возрастзависимый, инволюционный) остеоартроз / В.К. Казимирко, В. Н. Коваленко, В. И. Мальцев; Междунар. фонд клинич. исслед. — К.: ООО "Морион", 2006. — 175 с.: ил., табл.; 28 см. — Библиогр.: с. 164—175 (547 назв.). — ІSBN 966-7632-76-8: Б.ц., 6 000 экз. — [2006-00510] п оф УДК 616.71-007-1

ББК 54.18

К 14


616.89 Психіатрія. Патологічна психіатрія. Психічні та розумові розлади

6497. Мельник В.И. Эпилепсия в судебно-психиатрической клинике. — К.: Наук. світ, 2005. — 299 с.: табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 283—296. — ІSBN 966-675-382-0: Б.ц., 300 экз. — [2006-00605] п УДК 616.853:340.63

ББК 56.14

М 48


6498. Сыропятов О.Г. Психопатология чрезвычайных ситуаций: [Посо­бие] / О.Г. Сыропятов, Г. В. Иванцова; Восточ.-Европ. акад. психотерапии — Исслед. центр консультатив. психиатрии и психотерапии им. Принца А.П.Ольденбургс­кого, Укр. воен.-мед. акад. — К.: Наук. світ, 2005. — 62 с.: портр.; 20 см. — Библиогр.: с. 57—59 (43 назв.). — ІSBN 966-675-400-2: Б.ц., 50 экз. — [2006-00612] п УДК 616.89

ББК 56.14

С 95

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія

617.3 Ортопедія

Див. 6499617.7 Офтальмологія. Захворювання очей

6499. Климовицкий В.Г. Телемедицина в травматологии и ортопедии / В.Г. Климовицкий, А. В. Владзимирский. — Донецк: Норд-Пресс, 2006. — 138, [1] с.: ил., табл., портр.; 20 см. — 50-летию Донец. НИИ травматологии и орто­педии посвящ... — Библиогр.: с. 129—138 (194 назв.). — ІSBN 966-380-031-3 (в пер.): Б.ц., 1 000 экз. — [2006-00627] п УДК [617.71-001.5+617.3]:(654.1+004)

ББК 54.58+53.4

К 49


618 Гінекологія. Акушерство

6500. Аряев Н.Л. Диагностика и лечение гемолитической болезни плода и новорожденного / Н.Л. Аряев, А.А. Зелинский, Н.Л. Мерикова. — Одесса: Астропринт, 2005. — 261, [1] с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 245—259. — ІSBN 966-318-364-0 (в пер.): Б.ц., 1 000 экз. — [2006-00793] п УДК 618.33:616-071-08

ББК 57.1+53.4

А 89


6501. Перебіг вагітності та пологів у жінок з екстрагенітальною патоло­гією: (Тестовий контроль): Навч.-метод. посіб. / [Уклад. Кравченко О.В. та ін.]; Буковин. держ. мед. ун-т, Каф. акушерства, гінекології та перинатології. — Чер­нівці: Медуніверситет, 2005. — 206 с.; 20 см. — ІSBN 966-697-158-5: Б.ц., 100 пр. — [2006-00490] п оф УДК 618.3(079.1)

ББК 57.16я73

П 27

6502. Ситуаційні завдання та клінічні задачі до практично-орієнтованого державного випускного іспиту з акушерства та гінекології: [Навч.-метод. посіб. / Уклад. Кравченко О.В. та ін.]; Буковин. держ. мед. ун-т, Каф. акушерства, гіне­кології та перинатології. — Чернівці: Медуніверситет, 2005. — 108 с.: іл., табл.; 20 см. — ІSBN 966-697-156-9: Б.ц., 100 пр. — [2006-00492] п оф УДК 618(075)ББК 57.1я73

С 41


62 Інженерна справа. Техніка в цілому

620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство. Силові станції. Загальна енергетика

6503. Большаков В.И. Фракталы в материаловедении: [Учеб. пособие для студентов вузов] / Большаков В.И., Волчук В.Н., Дубров Ю.И. — Днепропет­ровск: ПГАСА, 2006. — 253 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 237—249 (210 назв.) и в конце лаб. работ. — Предм. указ.: с. 251—253. — ІSBN 966-323-013-4: Б.ц., 300 экз. — [2006-00469] п оф УДК 620.22(075.8)

ББК 30.3я73

Б 79


621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. Технологія машинобудування в цілому

6504. Технологічні основи машинобудування: [Навч. посіб. для студ. спец. 7.090214 "Підйом.-транспорт., буд., дор., меліорат. машини і обладн."] / І.І. На­заренко, А.Т. Свідерський, В.І. Сердюк, М.О. Єрмаков; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К.: КНУБА, 2005. — 99 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 97—98 (23 назви). — Б.ц., 50 пр. — [2006-00874] п УДК 621(075.8)

ББК 34.4я73

Т 38


621.01/.03 Машинознавство

6505. Силин Р.И. Автоматизация производственных процессов в машино­строении: [Учеб. пособие для студентов вузов]. — Хмельницкий: ХНУ, 2004. — 270 экз. с.: ил., табл., портр.; 20 см. — Библиогр.: с. 266—267 (40 назв.). — ІSBN 966-7789-93-4 (в пер.): Б.ц., 300 экз. — [2006-00485] п УДК 621:(658.52:005.3)](075.8)

ББК 34.4я73+32.965-5я73

С 36


6506. Сілін Р.І. Збірник задач з основ автоматики і автоматизації виробни­чих процесів: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Р.І. Сілін, Я.Ф. Стадник, В.В. Третько. — Хмельницький: ХНУ, 2005. — 211 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 188—189 (31 назва). — ІSBN 966-7789-91-8 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2006-00486] п УДК 621:(658.52:005.3)](076.1)

ББК 34.4я73+32.965я73

С 36

621.1 Теплові двигуни в цілому. Отримання, розподіл та використання пари. Парові машини. Парові котли

6507. Тепломассообмен: [Учеб. пособие для студентов вузов] / Гинкул С.И., Шелудченко В.И., Кравцов В.В., Палкина С.В. — Донецк: Норд-Пресс, 2006. — 298 с.: ил., табл., портр.; 21 см. — Библиогр.: с. 264—265 (24 назв.). — ІSBN 966-380-028-3 (в пер.): Б.ц., 300 экз. — [2006-00737] п УДК 621.1.016+536.24](075.8)

ББК 31.31я73

Т 34


621.3 Електрика. Електротехніка

621.3.01 Загальні питання електротехніки

6508. Heat and Mass Transfer: [Workbook for students of institutes and universities / Ginkul S.I., Kravtsov V.V., Sheludchenko V.I., Birukov A.B.; Donetsk National Technical Univetsitu. — Donetsk: Норд-Пресс, 2006. — 291 р.: il., tab., portr.; 21 см. — англ. — Bibliogr.: p. 255—258 (40 names). — ІSBN 966-380-062-3 (в опр.): Б.ц., 300 ex. — [2006-00739] п УДК 621.3.036(075.8)=111

ББК 31.31я73

Н 43


621.31 Електроенергетика. Вироблення, перетворювання, постачання, розподіл та регулювання електроенергії. Електровимірювальна техніка. Технічне застосування магнетизму та електростатики

6509. Болюх В.Ф. Лінійні електромеханічні перетворювачі імпульсної дії / В.Ф. Болюх, В.Г. Данько; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х.: ХНАДУ, 2006. — 258 с.: іл., табл., портр.; 21 см. — Бібліогр.: с. 240—258 (264 назви). — ІSBN 966-303-082-8 (в опр.): Б.ц., 100 пр. — [2006-00677] п УДК 621.314.2

ББК 31.264.5

Б 79


6510. Борисенко В.П. База технічного перекладу = Base de la traduction technique = Base of technical translation: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Vladimir Borissenko; Université Nationale Technique de Donetsk ets. — Донецьк: Норд-Пресс, 2005. — 439 с.: іл., табл.; 28 см. — Vers 85 anniversaire de I’UNTD. — ІSBN 966-380-021-6 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2006-00740] п УДК 621.313(075.8)=111

ББК 31.291я73

Б 82

6511. Козловський А.В. Інформаційно-вимірювальна система для визначення пускового моменту електродвигунів малої та середньої потужності: Монографія / Коз­ловський А.В., Кухарчук В.В.; Терноп. акад. нар. госп-ва, Вінниц. ін-т економіки. — Т.: СМП "Астон", 2004. — 143 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 132—140 (105 назв). — ІSBN 966-308-106-6 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2006-00493] п УДК 621.313ББК 31.261

К 59


6512. Лежнюк П.Д. Параметрична подібність в задачах оптимізації елект­ричних систем / П.Д. Лежнюк, Н.В. Собчук; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. — 123 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 119—123 (69 назв). — ІSBN 966-641-154-7: Б.ц., 100 пр. — [2006-01116] п УДК 621.31

ББК 31.27

Л 40

6513. Маліновський А.А. Теорія та практика електробезпеки: [Навч. посіб. для студ. баз. напряму "Електротехніка"] / А.А. Маліновський, Л.О. Никонець, В.Г. Гапанович; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2005. — 243 с.: іл., табл.; 22 см. — Бібліогр.: с. 235—243 (144 назви). — ІSBN 966-553-449-1 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2006-00970] п оф УДК 621.31:331.45](075.8)ББК 31я73+65.247я7

М 19


6514. Терешкевич Л.Б. Проектування цехових електричних мереж і освітлю­вальних установок: [Довід. для студ. енерг. спец.] / Терешкевич Л.Б., Терешке­вич Н.В., Волоцький А.М.; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2005. — 107 с.: іл., табл.; 20 см. — Б.ц., 75 пр. — [2006-00467] п УДК 621.311(075.8)

ББК 31.279я73

Т 35

Див. 6135621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань. Лазери. Мазери

6515. Андріїшин В.О. Електродинаміка та поширення радіохвиль: Підруч. [для студ. вищ. навч. закл.: У 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. акад. — 2-ге вид., переробл. та доповн. — О.: Астропринт, 2005. — 20 см.

Ч.1: Теорія електромагнітного поля та техніка НВЧ. — 2005. — 357 с.: іл., табл., портр. — Бібліогр.: с. 352 (7 назв). — ІSBN 966-318-315-2 (в опр.): Б.ц., 100 пр. — [2006-01032] п оф УДК 621.37

ББК 32.841

А 65

6516. Андріїшин В.О. Електродинаміка та поширення радіохвиль: Підруч. [для студ. вищ. навч. закл.: У 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. акад. — 2-ге вид., переробл. та доповн. — О.: Астропринт, 2005. — 20 см. — ISBN 966-318-314-4.Ч.2: Поширення радіохвиль та розрахунки у морському радіозв’язку. — 2005. — 198 с.: іл., табл., портр. — Бібліогр.: с. 194—195 (23 назви). — ІSBN 966-318-374-8 (в опр.): Б.ц., 100 пр. — [2006-01033] п оф УДК 621.37

ББК 32.841

А 65

6517. Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії: Матеріали Міжнар. конф. TCSET’2006, 28 лют. — 4 берез. 2006, Львів—Славсько, Україна. — Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2006. — 731 с.: іл., табл.; 29 см. — англ. — Назва обкл.: Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science: Proceedings of the International Conference TCSET’2006. — У надзаг.: Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Парал. тит. арк.: англ. — Бібліогр. в кінці доп. — Покажч.: с. 727—731. — ISBN 966-553-507-2: Б.ц., 240 пр. — [2006-01104] п УДК 621.37/.39+004](06)ББК 32я431+32.96я431+32.97я431

С 91


621.39 Електрозв'язок. Техніка електрозв'язку. Телекомунікаційні системи

6518. Методи адаптації пристроїв передавання інформації до параметрів каналу зв’язку: Монографія / Р.Н. Квєтний, А.Я. Кулик, С.Г. Кривогубченко, Д.С. Кривогубченко; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. — 161 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 150—161 (166 назв). — ІSBN 966-641-151-2: Б.ц., 100 пр. — [2006-01117] п УДК 621.3.037.3

ББК 32.811

М 54

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка