Державна наукова установаСторінка6/19
Дата конвертації26.12.2016
Розмір2.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

371 Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація

6243. Домашні завдання на "відмінно"!: [Розв’язання задач і викон. завдань, пропонов. сучас. шк. підруч.]: 4(3)-й кл. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 794, [1] с.: іл., табл.; 21 см. — Кн. вміщує відповіді на питання, розв’язання задач і виконані вправи до підруч. "Рідна мова" / М.С.Вашуленко та ін.; "Русский язык" / И.Ф.Гудзик; "Англійська мова" / В.М.Плахотник, Т.К.Полонська; "Математика" / М.В.Богданович. — ІSBN 966-548-683-7: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1 — 2 000). — [2006-00409] п вс УДК 371.322.1(075.2)

ББК 74.202.5я71

Д 66


6244. На допомогу менеджеру освіти: [Посібник / Упр. освіти і науки Тер­ноп. облдержадмін., Обл. комун. ін-т післядиплом. пед. освіти. — Т.: СМП "Астон", 2002. — 20 см.

Ч. 4: Теорія і практика атестаційної експертизи в закладах освіти / [Авт.-уклад. Боднар О.С.]. — 2004. — 325 с.: іл., табл. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-308-112-0: Б.ц., Б.т. — [2006-00494] п оф УДК 371.12:331.108.43

ББК 74.204+65.24

Н 17


6245. Пащенко Д.І. Формування готовності майбутніх учителів початко­вих класів до гуманістичного виховання учнів: Монографія / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — К.: Наук. світ, 2005. — 370 с., [2] арк. табл.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 342—363 (385 назв). — ІSBN 966-675-403-7: Б.ц., 300 пр. — [2006-00609] п УДК 371.13

ББК 74р


П 22

373 Види загальноосвітніх шкіл. Дошкільна освіта і виховання. Початкова школа. Середня школа

6246. Лелеченя: Букварик для малят: [Для старш. дошк. віку / Авт.-упо­ряд. Бударіна Р.В.; Худож. Андрощук Л.І.]. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — К.: Лелека, 2006. — 63, [2] с., включ. обкл.: іл.; 26 см. — ІSBN 966-7678-69-5: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00957] д оф УДК 373.2.016:811.161.2

ББК 74.102

Л 43


6247. Малятко: Букварик-читаночка: [Для дошк. віку / Худож. Л. Андро­щук та ін.]. — К.: Лелека, 2006. — 112, [1] с.: іл.; 26 см. — ISBN 966-7678-43-1 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00958] п оф УДК 087.5:811.161.2

ББК 81.2УКР

М 20

6248. Осадчук О.Б. Літній зошит. Я іду у 2 клас. — Т.: Мандрівець, 2006. — 63 с.: іл.; 24 см. — (Бібліотека журналу "Мандрівець". Серія "Початкова шко-ла"). — На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-634-171-9: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00589] п оф УДК 373.3(075.4)ББК 74.202.5

О-72


6249. Роговська Л.І. Літній зошит. Я іду у 3 клас. — Т.: Мандрівець, 2006. — 63 с.: іл.; 24 см. — (Бібліотека журналу "Мандрівець". Серія "Початкова шко­ла"). — На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-634-174-3: Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00590] п оф УДК 373.3(075.4)

ББК 74.202.5

Р 59

6250. Рудик Т.З. Літній зошит. Я іду в 4 клас. — Т.: Мандрівець, 2006. — 63 с.: іл.; 24 см. — (Бібліотека журналу "Мандрівець". Серія "Початкова шко­ла"). — На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-634-175-1: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00591] п оф УДК 373.3(075.4)ББК 74.202.5

Р 83


6251. Хаткина М.А. Весёлая азбука: [Игры, задания, рассказы, стихи: Де-тям 6—9-ти лет]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 175 с.: ил.; 27 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-289-9 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00582] п оф УДК 373.2.016:811.161.1

ББК 74.268.1РОС

Х 25

6252. Хаткіна М.О. Чарівна абетка. Рідна мова кольорова: [Завдання, вір­ші, жарти, ігри: Дітям 6—9-ти років]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 175 с.: іл.; 27 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-166-3 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00583] п оф УДК 373.2.016:811.161.2ББК 74.268.1УКР

Х 25


373(075) Підручники та навчальні посібники

6253. Абетка / Написали і упорядкували А. Костецький, Н. Павлова; Нама­лювали О. Кукушкін, В. Бариба. — К.: Школа: НКП, 2006. — 71 с.: іл.; 29 см. — (Моя улюблена книжечка). — ISBN 966-661-462-6 (Школа). — ISBN 966-339-259-2 (НКП) (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2006-01003] п оф УДК 373.2.016:811.161.2-028.31

ББК 74.102

А 14


6254. Байбара Т.М. Я і Україна: Підруч. для 3-го кл. / Т.М. Байбара, Н.М. Бібік. — Х.: ТОВ "Форум", 2006. — 175, [1] с.: іл.; 24 см. — ІSBN 966-7786-89-7 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00258] п оф УДК 373.3(075.2)

ББК 1я721

Б 18

6255. Бернадська Н.І. Українська література XX століття: Навч. посіб. для старшокласників та вступників до вищ. навч. закл. — 3-тє вид., стер. — К.: Знан-ня-Прес, 2006. — 259, [12] с.: табл., портр.; 20 см. — ІSBN 966-311-036-8: Б.ц., Б.т. — [2006-00240] д оф УДК 373.5:821.161.2.09“19”+821.161.2.09“19”](075.3)ББК 83.34УКРя721

Б 51


6256. Бойченко Т.Є. Основи здоров’я: (Експерим. посіб. для учнів): (ІІ вік. рівень) / Т. Бойченко, Н. Колотій; Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді, Укр. ін-т соц. дослідж. — К.: Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді: Укр. ін-т соц. дослідж., 2004. — 111 с.: табл.; 20 см. — У надзаг.: Укр.-канад. проект "Молодь за здоров’я-2". — ІSBN 966-8435-14-1: Б.ц., 2 100 пр. — [2006-00862] п УДК 373.5:613+613](075.3)

ББК 51.2я721

Б 77

6257. Бойченко Т.Є. Основи здоров’я: (Експерим. посіб. для учнів): (ІІІ вік. рівень) / Т. Бойченко, Н. Колотій; Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді, Укр. ін-т соц. дослідж. — К.: Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді: Укр. ін-т соц. дослідж., 2004. — 123 с.: табл.; 20 см. — У надзаг.: Укр.-канад. проект "Молодь за здоров’я-2". — ІSBN 966-8435-21-4: Б.ц., 2 100 пр. — [2006-00863] п УДК 373.5:613+613](075.3)ББК 51.2я721

Б 77


6258. Бойченко Т.Є. Основи здоров’я: (Експерим. посіб. для учнів): (І вік. рівень) / Т. Бойченко, Н. Колотій; Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді, Укр. ін-т соц. дослідж. — К.: Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді: Укр. ін-т соц. дослідж., 2004. — 103 с.: табл., схеми; 20 см. — У надзаг.: Укр.-канад. проект "Молодь за здоров’я-2". — ІSBN 966-8435-14-1: Б.ц., 2 000 пр. — [2006-00861] п УДК 373.5:613+613](075.3)

ББК 51.2я721

Б 77

6259. Ванджура В.Я. Основи здоров’я і фізична культура. 3 клас: [Посіб-ник] / В.Я. Ванджура, О.В. Бірюков. — Т.: Астон, 2004. — 336 с.: іл., табл.; 20 см. — Назва обкл.: Плани-конспекти уроків з предмету "Основи здоров’я і фізична культура". — На обкл. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 333—334 (35 назв). — ІSBN 966-308-107-4: Б.ц., Б.т. — [2006-00560] п оф УДК 373.3.016:613.7ББК 74.267.5

В 17


6260. Волкова Т.М. Творчі ігри, завдання і тести для розвитку пам’яті та уваги: [Дітям 6—12-ти років / Пер. з рос. Ігнатова В.М.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 239 с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-338-0 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00283] п оф

УДК 373.3.036

ББК 74.200.5

В 67


6261. Волошин О.М. Зошит з курсу "Я і Україна. Природознавство": 4-й кл. / О. Волошин, Л. Волошин. — Т.: Астон, 2004. — 76 с.: іл., табл., карти; 20 см. — На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-308-102-3: Б.ц., Б.т. — [2006-00562] п оф

УДК 373.3:57.081.1+57.081.1](075.2)

ББК 20.1я72

В 88


6262. Гаевский А.Ю. Информатика: Учеб. пособие: 7—11-й кл. — 2-е изд., доп. — К.: А.С.К., 2006. — 535 с.: ил., табл.; 24 см. — ІSBN 966-8591-70-0: Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 7 000). — [2006-00040] п оф УДК 373.5:004+004](075.3)

ББК 32.973я721

Г 13

6263. Губарев В.К. Большой современный справочник школьника и сту­дента / [ Губарев В.К., Трофимова З.В.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 959 с.: ил., табл.; 26 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — ІSBN 966-338-225-2 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00397] п оф УДК 373.5(035)ББК 92

Г 93


6264. Губарев В.К. Великий сучасний довідник школяра та студента / [Губарев В.К., Трофимова З.В.; Пер. з рос. Данилюк І.Г., Губарева Б.М.]. — До­нецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 895 с.: іл., табл.; 26 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-228-7 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00398] п оф УДК 373.5(035)

ББК 92


Г 93

6265. Губарев В.К. Современный справочник школьника и студента: [Обществ. и экон. дисциплины / Губарев В.К., Трофимова З.В.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 1343 с.: ил., табл.; 21 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — ІSBN 966-338-312-7 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00402] п вс УДК 373.5(035)

ББК 92

Г 93


6266. Губарев В.К. Сучасний гуманітарний довідник школяра та студента / [Губарев В.К., Трофимова З.В.; Пер. з рос. Данилюк І.Г., Губарева Б.М.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 1247 с.: іл., табл.; 21 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-326-7 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1–5 000). — [2006-00403] п вс УДК 373.5(035)

ББК 92


Г 93

6267. 225 творів з української та зарубіжної літератури: Для 5—9-х кл. — До­нецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 382 с.; 20 см. — ІSBN 966-548-360-9: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00405] п вс УДК 373.5:[821.161.2.09+82.09]+[821.161.2.09+82.09]](075.3)

ББК 81.2УКР-922+83.3(0)я73

Д 23


6268. 2150. Нові кращі твори з української мови і літератури: 5—11-ті кл. / [Упоряд. Павленко І.А. та ін.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 956 , [1] с.; 20 см. — ІSBN 966-548-727-2 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00406] п вс

УДК 373.5:[821.161.2.09+811.161.2]+[821.161.2.09+811.161.2]](075.3)

ББК 81.2УКР-922+83.34УКРя721

Д 23


6269. 900 новітніх творів з української мови і літератури: 5—9-ті кл. / [Упоряд. Павленко І.А. та ін.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 509, [1] с.; 20 см. — ІSBN 966-548-725-6: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00407] п вс

УДК 373.3: [821.161.2.09+811.161.2]+[821.161.2.09+811.161.2]](075.3)

ББК 81.2УКР-922+83.34УКРя721

Д 25


6270. Денисенко Л.І. Азбука домашнього господарювання: Навч. посіб. з труд. навчання для учнів 5—9-х кл. загальноосвіт. шк., ліцеїв, гімназій. — К.: А.С.К., 2006. — 231, [1] с., [8] арк. іл.: іл., табл.; 26 см. — ІSBN 966-539-181-Х (в опр.): Б.ц., 7 000 пр. (1-й з-д 4 000). — [2006-00041] п оф УДК 373.5:640.1+640.1](075.3)

ББК 37.279я721

Д 33

6271. Довідник школяра: 1-ші—4-ті кл. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 316 с.: іл., табл.; 21 см. — На опр.: Укр. мова, математика, англ. мова, малюван­ня. — ІSBN 966-548-385-4 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00408] п вс УДК 373.3(035)ББК 92

Д 58


6272. Доценко І.В. Дидактичні матеріали для тематичного оцінювання. Англійська мова. 6 клас: [Посібник] / І.В. Доценко, О.В. Євчук. — Т.: Астон, 2004. — 120 с.; 20 см. — ІSBN 966-308-099-Х: Б.ц., Б.т. — [2006-00564] п оф

УДК 373.512.61:811.111

ББК 74.268.2АНГЛ

Д 71


6273. Доценко І.В. Дидактичні матеріали для тематичного оцінювання. Англійська мова. 9 клас : [Посібник] / І.В. Доценко, О.В. Євчук. — Т.: Астон, 2004. — 88 с.; 20 см. — ІSBN 966-308-098-1: Б.ц., Б.т. — [2006-00565] п оф

УДК 373.512.61:811.111

ББК 74.268.2АНГЛ

Д 71


6274. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10-го кл. за­гальноосвіт. навч. закл. / [ Яценко Б.П., Юрківський В.М., Любіцева О.О. та ін.]; Ред. Б.П. Яценко. — Х.: ТОВ "Форум", 2006. — 350, [1] с.: іл., табл.; 22 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ІSBN 966-7786-88-9: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00259] п оф УДК 373.5:911.3:[33+30](100)+911.3:[33+30](100)](075.3)

ББК 65.04(0)я721

Е 40

6275. Заведея Т.Л. Біологія: Довід. школяра і студ. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 687 с.: іл.; 21 см. — ІSBN 966-338-318-6 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00410] п оф УДК 373.5:57(035)ББК 28.0я2

З-13


6276. Зеленева О.Г. Химия: Справ. школьника и студента: 8—11-е кл. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 571, [1] с.: ил., табл.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-548-561-Х (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00411] п вс УДК 373.5:54(035)

ББК 24я2


З-48

6277. Кулиш В.Г. Английский букварь = English Primer: [Детям 6-ти — 8-ми лет]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 140, [3] с.: ил.; 26 см. — ІSBN 966-338-365-8 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00414] п оф УДК 373.2.016:811.111

ББК 74.268.1АНГЛ

К 90


6278. Куліш В.Г. Англійський буквар = English Primer: [Дітям 6-ти — 8-ми років]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 143 с.: іл.; 26 см. — ІSBN 966-338-167-1: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00415] п оф УДК 373.2.016:811.111

ББК 74.268.1АНГЛ

К 90

6279. Логачевська С.П. Мій помічник з математики: Практ. посіб. для 2-го кл. / С.П. Логачевська, Т.А. Каганець. — 3-тє вид., виправл. — К.: А.С.К., 2006. — 96 с.: іл.; 24 см. — ІSBN 966-319-054-Х: Б.ц., 6 000 пр. (1-й з-д 2 000). — [2006-00044] д оф УДК 373.5:51+51](075.2)ББК 22.1я721

Л 69


6280. Логачевська С.П. Мій помічник з математики: Практ. посіб. для 4-го кл.: [У 2 ч.] / С.П. Логачевська, Т.А. Каганець. — 3-тє вид., виправл. — К.: А.С.К., 2006. — 24 см. — ISBN 966-319-055-8.

Ч. 1. — 2006. — 78 с. — Б.ц., 6 000 пр. (1-й з-д 2 000). — [2006-00045] д оф

УДК 373.3:51+51](075.2)

ББК 22.1я721

Л 69

6281. Логачевська С.П. Мій помічник з математики: Практ. посіб. для 4-го кл.: [У 2 ч.] / С.П. Логачевська, Т.А. Каганець. — 3-тє вид., виправл. — К.: А.С.К., 2006. — 24 см. — ISBN 966-319-055-8.Ч. 2. — 2006. — 79 с.: іл. — Б.ц., 6 000 пр. (1-й з-д 2 000). — [2006-00046] д оф

УДК 373.3:51+51](075.2)

ББК 22.1я721

Л 69


6282. Мацевко Г.М. Алгебра і початки аналізу. 11 клас: Конспекти уроків. — Т.: Астон, 2004. — 231 с.: іл., табл.; 20 см. — ІSBN 966-308-105-8: Б.ц., Б.т. — [2006-00568] п оф УДК 512(042)

ББК 22.1я421

М 36

6283. Мирошниченко С.А. Универсальная энциклопедия школьника: 5—11-е кл. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 559 с.: ил., табл.; 21 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-548-902-Х (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00418] п вс УДК 373.5(031)ББК 92

М 64


6284. "Нам треба Твого голосу, Тарасе!": Зб. сценаріїв / [Уклад. Балко В.Є. та ін.]. — Т.: СМП "Астон", 2004. — 192 с.: табл.; 20 см. — 190-річчю від дня народж. Тараса Шевченка присвяч. — Бібліогр.: с. 190 (3 назви). — ІSBN 966-308-084-1: Б.ц., Б.т. — [2006-00495] п оф УДК 373.318.93

ББК 74.200.58

Н 24

6285. Нові учнівські твори з рідної мови, з української літератури, із зару-біжної літератури: 5—11-ті кл. / [Кол. авт.: Паращич В.В., Середа О.А., Ковален- ко К.В. та ін.]. — Х.: Торсінг, 2006. — 749, [1] с.; 21 см. — (Свічадо). — На опр.: Уні­кальна збірка 2007. — ІSBN 966-404-084-3 (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00977] п офУДК 373.5:[811.161.2+821.161.2.09+82.09(1-87)]+[811.161.2+

821.161.2.09+82.09(1-87)](075.3)

ББК 81.2УКР-922+83.34УКРя721+83.3(0)я721

Н 73


6286. Погорєлов О.В. Геометрія: Стереометрія: Підруч. для 10—11 кл. за-гальноосвіт. навч. закл. — К.: УВЦ "Школяр", 2006. — 127, [2] с.: іл.; 22 см. — Предм. покажч.: с. 126—127. — ІSBN 966-7117-68-5 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. — [2006-01044] п оф УДК 373.5:514.113+514.113](075.3)

ББК 22.151я721

П 43

6287. Поніманська Т.І. Дошкільна підготовка: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. — К.: Академвидав, 2006. — 455 с.; 21 см. — (Альма-матер). — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-8226-19-4 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-01021] п оф УДК 373.2.013(075.8)ББК 74.10я73

П 56


6288. Просцевичус В.Э. Русский язык: Справ. школьника и студента. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 454, [1] с.: табл.; 21 см. — Авт. указан перед вып. дан. — Предм. указ.: с. 444—445. — ІSBN 966-548-058-8 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00421] п вс УДК 373.5:811.161.1(035)

ББК 81.2РОСя2

П 82

6289. Растригина Л.П. Немецкий букварь: Звуки и буквы = Deutsches Alphabet: Laute und Buchstaben. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 63 с.: ил.; 26 см. — ІSBN 966-338-276-8: Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—10 тыс.). — [2006-00423] п офУДК 373.2.016:811.112.2

ББК 74.268.1НІМ

Р 24

6290. Растригіна Л.П. Німецький буквар: Звуки та букви = Deutsches Alphabet: Laute und Buchstaben. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 63 с.: іл.; 26 см. — ІSBN 966-338-276-7: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—10 000). — [2006-00422] п офУДК 373.2.016:811.112.2

ББК 74.268.1НІМ

Р 24

6291. Русская и мировая литература: Все произведения шк. программы в крат. излож.: [5—11-й кл. / Колисниченко Л.В., Гайдаренко Е.П., Полонская Е.И., Гамолина А.К.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 607 с.; 20 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — ІSBN 966-548-891-0: Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00399] п вс УДК 373.5:[821.161.1.09+82.09(100)]+[821.161.1.09+82.09(100)]](075.3)ББК 83.3(2РОС)я721+83.3(0)я721

Р 89


6292. Світ — дивосвіт України: Хрестоматія з природознав.: Для мол. шк. віку / [Упоряд. Н.М. Школа, І.С. Голубєва]. — К.: Лелека, 2006. — 222, [1] с.: іл.; 24 см. — Алф. покажч.: с. 219. — ІSBN 966-8083-17-2 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00959] п оф УДК 373.3:57.081.1+57.081.1](075.3)

ББК 20.1я721

С 24

6293. Семчишин Я.С. Контрольні та самостійні роботи з математики. 10 клас: Алгебра та початки аналізу. Геометрія: [Для класів універс. профілю навч. та профілів гуманіт. спрямування]. — Т.: Астон, 2004. — 83 с.: іл.; 20 см. — ІSBN 966-308-110-4: Б.ц., Б.т. — [2006-00569] п оф УДК 373.5.016:51](079.1)ББК 74.262.21я7

С 30


6294. Середницька Г.В. Історія України (1914—1939): Опор. конспекти: 10-й кл. — К.: А.С.К., 2006. — 176 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 175 (25 назв). — ІSBN 966-8291-24-7: Б.ц., 6 000 пр. (1-й з-д 3 000). — [2006-00048] п вс

УДК 373.5:94(477)+94(477)](075.3)

ББК 63.3(4УКР)я7

С 32


6295. 700 золотих творів з української мови і літератури: 10—11-ті кл. / [Авт.-уклад. Мележик С.А. та ін.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 446 с.; 20 см. — ІSBN 966-548-726-4: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00424] п вс

УДК 373.5:[811.161.2+821.161.2.09]+[811.161.2+821.161.2.09]](073.5)

ББК 81.2УКР-922+83.34УКРя721

С 37


6296. 700 лучших сочинений медалистов по русской и мировой литерату-ре: Для 5—11-х кл. / [Сост. Костина Ю.А.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 765, [1] с.; 21 см. — ІSBN 966-548-607-1: Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 500). — [2006-00412] п вс УДК 373.5:[821.161.1+82.09(1-87)]+[821.161.1+82.09(1-87)](075.3)

ББК 83.3(2РОС)я721+83.3(0)я721

С 30

6297. Скрипник Т.В. Математика: Довід. школяра і студ.: Для 9—11-х кл. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 317 с.: іл., табл.; 21 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-548-757-4 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00425] п вс УДК 373.5:51(035)ББК 22.1я2

С 45


6298. Смолякова О.К. Математика: Довід. школяра: Для 5—8-х кл. — До-нецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 431 с.: іл., табл.; 21 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — Предм. покажч.: с. 422—423. — ІSBN 966-548-527-Х (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00426] п вс УДК 373.5:51(035)

ББК 22.1я2

С 51

6299. Справочник школьника: 1—4-й кл. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 413, [1] с.: ил., табл.; 21 см. — На пер.: Математика, рус. яз., укр. яз., англ. яз., рисование. — ІSBN 966-548-358-7 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00427] п вс УДК 373.3(035)ББК 92

С 74


6300. Сучасна українська література кінця XX ст. — початку XXI ст.: Для старш. шк. віку / [Упорядкув. текстів, передм., підготов. навч.-метод. матеріалів І. Андрусяк]. — К.: Школа: НКП, 2006. — 463 с.; 21 см. — (ШХ: Шкільна хресто­матія). — Бібліогр.: с. 456—457. — ІSBN 966-661-468-5 (Школа). — ISBN 966-339-282-7 (НКП) (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2006-01045] п оф УДК 373.5:821.161.2.09+821.161.2.09](075.3)

ББК 83.34УКРя721

С 91

6301. Тарасов Л.В. Моя первая математика: В 8 книгах-тетрадях / Л.В. Та­расов, Т.Б. Тарасова. — [2-е изд., дораб.]. — Сумы: ИТД "Унив. кн.", 2003. — 29 см. — (Образовательная модель "Экология и развитие").Книга-тетрадь 5: [3-й кл.]. — 2005. — 173 с.: ил., табл. — ІSBN 966-680-004-7. — ISBN 966-680-209-0: Б.ц., 500 экз. — [2006-00752] п оф УДК 373.3:51+51](075.2)

ББК 22.1я721

Т 19

6302. Тарасов Л.В. Моя перша математика: У 8 книгах-зошитах / Л.В. Та­расов, Т.Б. Тарасова. — [2-ге вид., доопрац.]. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2003. — 29 см. — (Освітня модель "Екологія та розвиток"). — ISBN 966-7550-42-7.Книга-зошит 3: [2-й кл.]. — 2005. — 175 с.: іл., табл. — ІSBN 966-680-207-4: Б.ц., Б.т. — [2006-00753] п оф УДК 373.3:51+51](075.2)

ББК 22.1я721

Т 19

6303. Тарасов Л.В. Моя перша математика: У 8 книгах-зошитах / Л.В. Та­расов, Т.Б. Тарасова. — [2-ге вид., доопрац.]. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2003. — 29 см. — (Освітня модель "Екологія та розвиток"). — ISBN 966-7550-42-7.Книга-зошит 5: [3-й кл.]. — 2005. — 173 с.: іл., табл. — ІSBN 966-680-210-4: Б.ц., 500 пр. — [2006-00754] п оф УДК 373.3:51+51](075.2)

ББК 22.1я721

Т 19

6304. Тарасов Л.В. Моя перша математика: У 8 книгах-зошитах / Л.В. Та­расов, Т.Б. Тарасова. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2003. — 29 см. — (Освітня мо­дель "Екологія та розвиток"). — ISBN 966-7550-42-7.Книга-зошит 7: [4-й кл.]. — 2005. — 135 с.: іл., табл. — ІSBN 966-680-219-8: Б.ц., 500 пр. — [2006-00755] п оф УДК 373.3:51+51](075.2)

ББК 22.1я721

Т 19

6305. Тарасов Л.В. Навколишній світ. Рідна планета: [Книга-зошит: У 2 ч.]: 4-й кл. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2005. — 29 см. — (Людина і світ). — (Освітня модель "Екологія та розвиток"). — ISBN 966-680-000-4.Ч.1: Материки і океани. — 2005. — 133 с.: іл. — ІSBN 966-680-224-4: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00757] п оф УДК 373.3:91+91](075.2)

ББК 26.8я721

Т 19

6306. Тарасов Л.В. Навколишній світ. Рідний край: [Книга-зошит: У 2 ч.]: 3-й кл. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2005. — 29 см. — (Людина і світ). — (Освітня модель "Екологія та розвиток"). — ISBN 966-680-000-4.Ч.1. — 2005. — 114 с.: іл. — ІSBN 966-680-216-3: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00756] п оф УДК 373.3:908+908](075.2)

ББК 26.89я721

Т 19

6307. 1000 золотых сочинений по русской и мировой литературе: 5—11-е кл. / [Авт.-сост. Скотникова О.Е. и др.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 895 с.; 21 см. — ІSBN 966-548-715-9: Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00572] п всУДК 373.5:[821.161.1.09+82.09(1-87)]+[821.161.1.09+82.09(1-87)](075.3)

ББК 83.34РОСя721+83.3(0)я721

С 65

6308. 1255. Кращі сучасні реферати: [Зб. реф. з основних шк. предметів / Білик Е.В., Зав’язкіна Т.І., Зав’язкін О.В. та ін.; Пер. з рос. Данилюк І.Г.]. — До-нецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 1167 с.: іл., табл.; 21 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-041-1 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00573] п вс УДК 373.5:0/9](048.3)ББК 74.202.5

Т 44


6309. 1400. Нові учнівські твори з української мови і літератури: 5—9-ті кл. / [Байбак О.Ю., Веретенникова І.В., Вострікова В.В. та ін.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006 . — 911 с.; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ІSBN 966-338-000-4: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00574] п вс

УДК 373.5:821.161.2.09+821.161.2.09](075.3)

ББК 83.34УКРя721

Т 44


6310. 355 кращих творів медалістів: 5—11-ті кл. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 382, [1] с.; 20 см. — ІSBN 966-548-579-2: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00576] п вс

УДК 373.5:[821.161.2.09+811.161.2]+[821.161.2.09+811.161.2](075.3)

ББК 83.34УКРя721+81.2УКР-9

Т 68


6311. 3555 лучших сочинений третьего тысячелетия по русской и мировой литературе: 5—11-е кл. / [Авт.-сост. Костина Ю.А. и др.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 830 с.; 26 см. — ІSBN 966-548-735-3: Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—2 500). — [2006-00575] п оф

УДК 373.5:[821.161.1.09+82.09(1-87)]+[821.161.1.09+82.09(1-87)](075.3)

ББК 83.34РОСя721+83.3(0)я721

Т 67


6312. 3333. Нові твори, плани, теми: Укр. та зарубіж. л-ра: 6—11-ті кл. / [Го­лов. ред. Д.В. Марков]. — К.: Майстер-клас, 2006. — 607 с.; 21 см. — ІSBN 966-8882-22-9 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00586] п вс

УДК 373.5:[821.161.2.09+82.09(1-87)]+[821.161.2.09+82.09(1-87)](075.3)

ББК 83.34УКРя721+83.3(0)я721

Т 67


6313. Українська і зарубіжна література: Усі твори за шк. прогр. у стисло­му викладі: 5—11-ті кл. / [Авт.-уклад. Хаткіна Н.В., Росінська О.А.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006 . — 607 с.; 20 см. — ІSBN 966-338-234-1: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00581] п вс

УДК 373.5:[821.161.2.09+82.09(1-87)]+[821.161.2.09+82.09(1-87)](075.3)

ББК 83.34УКРя721+81.2УКР-9

У 45


6314. Українська література: Хрестоматія: 10-й кл. / [Уклад. Т.О. Харахо­ріна та ін.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 1023 с.: портр.; 21 см. — Уклад. зазначено на тит. арк. та опр. — ІSBN 966-548-965-8 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00577] п вс УДК 373.5:821.161.2.09+821.161.2.09](075.3)

ББК 83.34УКРя721

У 45

6315. Українська література: Хрестоматія: 11-й кл. / [Уклад. Т.О. Харахо­ріна та ін.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 895 с.: портр.; 21 см. — Уклад. зазначено на тит. арк. та опр. — ІSBN 966-548-966-6 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00578] п вс УДК 373.5:821.161.2.09+821.161.2.09](075.3)ББК 83.34УКРя721

У 45


6316. Українська мова: Тести 5—12-ті кл.: Посібник / [Авт. кол.: Н.В. Гуй­ванюк, В.Є. Бузинська, О.В. Кардащук та ін.]; Ред. Н.В. Гуйванюк. — К.: ВЦ "Акаде­мія", 2006. — 374 с.: табл.; 22 см. — (Абітурієнту). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ІSBN 966-580-206-2 (в опр.): Б.т. — [2006-00036] п оф УДК 373.512.61:811.161.2

ББК 74.268.1УКР

У 45

6317. Универсальный современный справочник школьника: 5—11-е кл. / [Смолякова О.К., Скрипник Т.В., Крыжановский В.Г. и др.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 1294 с.: ил., табл.; 21 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — ІSBN 966-548-881-3 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00580] п вс УДК 373.5(035)ББК 92

У 59


6318. Уроки геометрії у 9 класі: [З досвіду роботи вчителів математики м.Тернополя / Ред. І.М. Пришляк]. — Т.: Астон, 2004. — 179 с.: іл., табл.; 20 см. — ІSBN 966-308-107-4: Б.ц., Б.т. — [2006-00570] п оф УДК 373.5.016:514

ББК 74.262.21

У 71

6319. Усі готові домашні завдання® з поясненнями та рекомендаціями: 5-й кл. / [ Бистрова А.О., Войтенко Л.О., Іщенко І.Н. та ін.]. — Х.: Торсінг, 2006. — 797 с.: іл., табл.; 21 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-404-053-3 (в опр.): Б.ц., 20 000 пр. (1-й з-д 1—10 000). — [2006-00979] п УДК 373.513.221(075.3-055.52)ББК 74.202.5я721

У 74


6320. Усі твори. Плюс довідник: 5—12-ті кл.: Понад 3 500 творів за твор­чістю усіх письменників зі шк. прогр., тем, планів, біогр., ділових паперів укр. та рос. мовами / [Голов. ред. Д.В. Марков]. — К.: Майстер-клас, 2006. — 910 с.; 20 см. — Текст: укр., рос. — ІSBN 966-8882-44-Х (в опр.): Б.ц., 7 000 пр. — [2006-00587] п вс УДК 373.5:82.09+82.09](075.3)(0135)

ББК 83.3я721+83.3я2

У 74

6321. Усі творчі роботи: [Реф. з гуманіт. дисциплін]: 6—11-ті кл. / [Голов. ред. Д.В. Марков]. — К.: Майстер-клас, 2006. — 733 с.: іл., табл.; 20 см. — Біблі­огр. в тексті. — ІSBN 966-8882-07-5 (в опр.): Б.ц., 7 000 пр. — [2006- 00588] п вс УДК 373.5:0/9](048.3)ББК 74.202.5

У 74


6322. Усі учнівські твори: Рідна мова. Укр. л-ра. Зарубіж. л-ра: 10—11-ті кл. / [Уклад. Нечволод Л.І.]. — Х.: Торсінг, 2006. — 350 с.; 22 см. — ІSBN 966-404-042-8 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00980] п

УДК 373.5:[811.161.2+821.161.2.09+82.09(1-87)]+[811.161.2+821.161.2.09+

82.09(1-87)](075.3)

ББК 81.2УКР-922+83.34УКРя721+83.3(0)я721

У 59

6323. Фіненко О.М. Золотий ключик: Хрестоматія для позаклас. читання: 1-ші — 4-ті кл. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 445, [1] с.: іл.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-548-597-0 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00454] п вс УДК 373.3.016:821.161.2.09ББК 74.268.34УКР

З-80


6324. Чарівні пори року: Хрестоматія для позаклас. читання: 1-ші — 5-ті кл. / [Упоряд. Буханченко Р.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 414, [1] с.: іл.; 20 см. — На опр.: Сучас. укр. вид. — ІSBN 966-548-824-4 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00273] п вс УДК 373.3.033

ББК 74.200.5

Ч-20

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка