Державна наукова установаСторінка12/19
Дата конвертації26.12.2016
Розмір2.91 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

658 Організація виробництва. Економіка підприємств. Організація та техніка торгівлі. Службові відносини

6661. Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для самост. вивч. дис­ципліни / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко. — 2-ге вид., виправл. і до­повн. — К.: Знання-Прес, 2006. — 287 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 285—287 (39 назв). — ІSBN 966-311-020-1 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00239] д оф УДК 658.14(075.4)

ББК 65.290-93я73

А 35


6662. Боровик А.І. Монтаж, діагностика, ремонт технологічного облад­нання: Практикум [для студ. вищ. навч. закл.]. — Черкаси: ЧДТУ, 2006. — 310 с.: іл., табл., портр.; 28 см. — Бібліогр. в кінці лаборатор. та практ. робіт. — ІSBN 966-7533-63-8: Б.ц., 500 пр. — [2006-00488] п УДК 658.58(076)

ББК 30.8я73

Б 83

6663. Камалягин А.Л. Охрана труда на суднах: Метод. пособие. — 4-е изд., перераб. и доп. — Одесса: Изд. центр "Студия "Негоциант", 2005. — 219 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 215 (18 назв). — ІSBN 966-691-097-7: Б.ц., 300 экз. — [2006-00765] д оф УДК 658.345:656.6](072)ББК 65.247я7

К 18


6664. Павленко А.Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика: Монографія / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, Т.О. Примак; Київ. нац. екон. ун-т. — К.: КНЕУ, 2005. — 404 с.: іл., табл.; 21 см. — На опр.: До 100-річчя Київ. нац. екон. ун-ту. — Бібліогр.: с. 386—402 (334 назви). — ІSBN 966-574-801-7 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2006-00871] п оф УДК 658.8

ББК 65.290-2

П 12

Див. 6209659 Реклама. Система інформації

6665. Владимирская А.Е. Как заработать на рекламе / А. Владимирская, П. Владимирский. — К.: А.С.К., 2006. — 335 с.; 21 см. — Библиогр.: с. 331—333 (51 назв.). — ІSBN 966-319-103-1 (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 5 000). — [2006-00017] п вс УДК 659.1

ББК 76.006.5+65.422

В 57


66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі

66.0 Хімічна технологія

6666. Дубинін А.І. Обладнання хімічних і силікатних виробництв: [Навч. посіб. для системи дистац. навчання] / А.І. Дубинін, Я.М. Ханик, В.М. Атама­нюк; Ред. А.І. Дубинін; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т дистанц. навчання. — Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2005. — 195 с.: іл., табл.; 22 см. — (Серія "Дистанційне навчання"; № 37). — Бібліогр.: с. 195 (15 назв). — ІSBN 966-553-493-9: Б.ц., 200 пр. — [2006-00969] п оф УДК 66.023](075.4)

ББК 35я73

Д 79


6667. Перцев Л.П. Расчет и конструирование разъемных герметичных систем химической техники / Л.П. Перцев, Л. Л. Товажнянский; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". — Х.: НТУ "ХПИ", 2006. — 266 с.: ил., табл., портр.; 21 см. — Библиогр. в конце гл. — ІSBN 966-593-393-0 (в пер.): Б.ц., 300 экз. — [2006-00689] п УДК 66.083.2

ББК 35.115

П 26

663/664 Харчова промисловість. Харчові виробництва

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво. Борошняні кондитерські вироби

6668. Стабілізація ринку зерна в Україні / Калінчик М.В., Ільчук М.М., Шовкалюк В.С., Калінчик І.М. — К.: ЗАТ "Нічлава", 2006. — 228 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 184—193 (146 назв). — ІSBN 966-8939-05-0 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2006-00618] п оф УДК 338.439.5:664.7](477)

ББК 65.9(4УКР)325.1+36.82/83(4УКР)

С 75


665 Технологія олії, жирів, воску, нафтопродуктів

665.1/.3 Виробництво олії, жирів, воску, фосфатидів рослинного походження

6669. Калінчик М.В. Олієжировий підкомплекс України: проблеми, ана­ліз, оптимізація / Калінчик М.В., Ільчук М.М., Герасименко А.Д. — К.: ЗАТ "Ніч­лава", 2006. — 89 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 74—75 (30 назв). — ІSBN 966-8939-06-9: Б.ц., 300 пр. — [2006-00617] п оф УДК 338.432:665.3](477)

ББК 65.9(4УКР)32+35.782(4УКР)

К 17


67/68 Різні галузі промисловості та ремесла

671 Вироби з дорогоцінних металів та коштовного каменю. Ювелірна промисловість

6670. Пономарев В.Т. Тайны золота. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 286, [1] с.: ил., портр.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-396-8 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00316] п оф УДК 622.342+671.11](091)

ББК 33.333г+37.27г

П 68


677 Текстильна промисловість

6671. Сасюк В.І. Задачник з механічної технології та устаткування вироб­ництва нетканих текстильних матеріалів / В.І. Сасюк, А.З. Павлюк, Н.М. Корнюша; Технікум технологій та дизайну Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористу-вання. — Рівне: Б.в., 2006. — 173 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 170 (8 назв). — ІSBN 966-7358-81-Х: Б.ц., 200 пр. — [2006-00484] п оф УДК 677.026.4(076.1)

ББК 37.273.1я73

С 20


681.5 Автоматика. Технічна кібернетика. Техніка автоматизації

6672. Моркун В.С. Адаптивные системы оптимального управления технологичес­кими процессами / В.С. Моркун, А. А. Цокуренко, И. А. Луценко. — Кривой Рог: Мине­рал, 2005. — 261 с.: ил., табл., портр.; 25 см. — Библиогр.: с. 253—261 (147 назв.). — ІSBN 966-8224-32-9 (в пер.): Б.ц., 300 экз. — [2006-00507] п оф УДК 681.513.6

ББК 32.965

М 79


687.1/.4 Швейна промисловість

6673. Белянская Л.Б. 1000 секретов кройки и шитья: [Советы опыт. дизайне­ра]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 383 с.: ил., табл.; 20 см. — Авт. указан пе-ред вып. дан. — ІSBN 966-338-309-7 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00267] п оф УДК 687.01

ББК 37.24

Б 43


687.5 Виробництво косметичних засобів. Перукарська справа. Манікюр. Педикюр

6674. Зачіски для дівчаток: [Поради по догляду за волоссям / Упоряд. В. Іванова]. — К.: Школа: НКП, 2006. — 140, [3] с.: іл.; 21 см. — (Серія "Для дівча­ток"). — ІSBN 966-95559-7-3 (Школа). — ISBN 966-339-389-0 (НКП) (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00896] п оф УДК 087.5:687.53

ББК 38.937

З-39


6675. Молодежные и классические стрижки: Мужские, женские, детские / [Авт.-сост. Е. Голубева и др.]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 190, [1] с., [4] л. ил.: ил.; 24 см. — ІSBN 966-343-209-8 (в пер.): Б.ц., 25 000 экз. — [2006-00093] п оф УДК 687.53

ББК 38.937

М 75

689 Технічні та інші аматорські ручні роботи. Рукоділля

6676. Силецька І.Б. М’яка іграшка: Ляльки-рукавички і забавні іграшки своїми руками / [Пер. з рос. Г.Д. Швець]. — К.: Країна мрій, 2006. — 175 с.: іл.; 25 см. — (Серія "Маленька майстриня"). — ІSBN 966-8761-50-2 (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00130] п оф УДК 689

ББК 37.248

С 36


69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

691 Будівельні матеріали та вироби

6677. Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве: Ма­териалы VII Междунар. науч.-техн. интернет-конф., 1—30 дек. 2005 г. / [Ред­кол.: Авраменко В.Л. и др.]. — Х.: ХНАГХ, 2006. — 178 с.: іл., табл.; 20 см. — В надзаг.: Харьк. обл. территор. отд-ние Акад. стр-ва Украины, Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. — Текст: рус., укр. — Библиогр. в конце доп. — Авт. указ.: с. 172—173. — Б.ц., 130 экз. — [2006-00686] п УДК 691.175(06)

ББК 38.56я431

П 76


692 Конструктивні частини та елементи будівель

6678. Друкований М.Ф. Технологія улаштування підлоги: [Навч. посіб. для студ. спец. "Пром. та цивіл. буд-во", "Міське буд-во і госп-во", "Дизайн і комп’ютер. графіка в буд-ві".] / М.Ф. Друкований, М.О. Лівінський; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2005. — 168 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 167—168 (13 назв). — Б.ц., 85 пр. — [2006-00463] п УДК 692.5(075.8)

ББК 38.45я73

Д 76


7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ

7.01/.03 Загальні питання мистецтва. Стилі мистецтва

6679. Побожій С.І. З історії українського мистецтвознавства. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2005. — 183, [1] с., [8] арк. іл.: іл., портр.; 21 см. — На 3-й с.: 200-річчю Харк. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-680-186-8 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2006-01108] п оф УДК 7.072.2(477)(091)

ББК 85(4УКР)

П 41


71 Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Містобудування. Ландшафтна та садово-паркова архітектура.

6680. Белочкина Ю.В. Ландшафтный дизайн. — Х.: Фолио, 2006. — 316, [1] с., [16] л. ил.: ил.; 21 см. — Библиогр.: с. 313—314. — ІSBN 966-03-3265-3 (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2006-00166] п оф УДК 712.26.012

ББК 85.118.7

Б 43


6681. Белочкина Ю.В. Ландшафтный дизайн. — Х.: Фолио, 2006. — 316, [1] с., [16] л. ил.: ил.; 21 см. — На пер. авт. не указан. — Библиогр.: с. 313—314. — ІSBN 966-03-3410-9 (в опр.): Б.ц., 6 000 экз. — [2006-00986] п оф УДК 712.012

ББК 85.118.7

Б 43

Див. 7032-3373/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво

6682. Кириченко М.А. Український народний декоративний розпис: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2006. — 228 с.: іл., портр.; 22 см. — Бібліогр.: с. 227—228 (17 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-311-022-8 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00242] п оф УДК 75.058(477)(075)

ББК 85.12(4УКР)я7

К 43


745/749 Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли. Дизайн

6683. Вышивка крестом: шаг за шагом / [Сост. В.В. Шиманевская]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 63 с.: ил.; 24 см. — ІSBN 966-343-157-1: Б.ц., 15 000 экз. — [2006-00067] п оф УДК 746.3

ББК 37.248

В 95


6684. Рукоделие / [Сост. И.А. Сокол]. — Х.: Фолио, 2006. — 317, [1] с.: ил.; 20 см. — (Домашняя коллекция). — ІSBN 966-03-3340-4 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2006-00153] п вс УДК 746

ББК 37.248

Р 85

6685. Шахова Н.В. Сувениры из кожи: Броши, колье, панно, аксессуары: [Выкройки изделий из кожи] / [Худож. Зарби-Гальчук Е.В.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 48 с.: ил.; 26 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-249-Х: Б.ц., 10 000 экз. — [2006-00551] п оф УДК 745.53+371.38ББК 85.126+74.202.5

Ш 31


6686. Шахова Н.В. Сувениры из кожи: Знаки зодиака, животные — сим­волы восточ. гороскопа: [Выкройки изделий из кожи / Худож. Зарби-Гальчук Е.В.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 48 с.: ил.; 26 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-250-3: Б.ц., 10 000 экз. — [2006-00552] п оф УДК 745.53+371.38

ББК 85.126+74.202.5

Ш 31

6687. Шахова Н.В. Художественная аппликация и узоры из бумаги / [Пер. с укр. Богатыренко М.В.; Худож. Зарби-Гальчук Е.В.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 48 с.: ил.; 26 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-277-5: Б.ц., 10 000 экз. — [2006-00553] п оф УДК 745.54+371.38ББК 85.126+74.202.5

Ш 31


6688. Шахова Н.В. Художня аплікація і паперові візерунки / [Худож. Зарбі-Гальчук О.В.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 48 с.: іл.; 26 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-258-9: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00554] п оф УДК 745.54+371.38

ББК 85.126+74.202.5

Ш 31

75/76 Живопис. Графічні мистецтва. Графіка. Гравюра

6689. Брюн Д. Живопись в образовании: Опыт вальдорф. шк. / Д. Брюн, А. Лихтхарт; Пер. с англ. [ Е. Мезенцева, Г. Волкова]. — К.: НАИРИ, 2006. — 184 с., [8] л. ил.: ил., портр.; 20 см. — Перевод изд.: Painting in Waldorf Education / D.Bruin, A.Lichthart (Association of Waldorf Schools in North America, 2004). — ІSBN 966-8838-04-1: Б.ц., 1 000 экз. — [2006-00598] п УДК 373.5.016:75

ББК 74.268.5

Б 89


78 Музика

6690. Ладвинская А.А. 70 знаменитых композиторов: Судьба и творчест-во. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 414, [1] с.: портр.; 21 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-329-1 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1 — 5 000). — [2006-00359] п оф УДК 7.071.1(092)

ББК 85.31д

Л 15


6691. Руда А. 1000 зірок шоу-бізнесу. — К.: Школа: НКП, 2006. — 255 с.: портр.; 22 см. — (Серія "1000"). — На опр. авт. не зазначено. — ІSBN 966- 661-502-9 (Школа). — ISBN 966-339-313-0 (НКП) (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00914] п оф УДК 7.07(100)

ББК 85(0)6-8

Р 83

6692. Чтоб жилось и пелось от души!: Застол. песни. — Х.: Фолио, 2006. — 445, [1] с.; 21 см. — (Домашняя библиотека). — Часть текста: укр. — ISBN 966-03-3082-0 (в пер.): Б.ц., 6 000 экз. — [2006-00162] п вс УДК 821.161.1-147ББК 84(2РОС)-53

Ч-80


6693. Я хочу, чтобы песни звучали...: Застол. песни. — Х.: Фолио, 2006. — 447 с.; 21 см. — (Домашняя библиотека). — Часть текста: укр. — ISBN 966-03-3305-6 (в пер.): Б.ц., 6 000 экз. — [2006-00165] п вс УДК 821.161.1-147

ББК 84(2РОС)-53

Я 11

791 Кінематографія. Кіномистецтво. Кінофільми

6694. Іллєнко М.Г. КінО. Шпори для абітурієнта. — Вінниця: Нова книга, 2006. — 277 с.: іл., табл., портр.; 24 см. — Частина тексту: рос. — ІSBN 966-8609-43-3: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00726] п оф УДК 791

ББК 85.37

І-44


792 Театр. Сценічне мистецтво. Хореографія

6695. Ігнатюк М.М. На кону вічності: Монолог у мистецтві драм. виста-ви: Навч. посібник-хрестоматія для студ. вищ. навч. закл. культури і мистецтв / М. Ігнатюк, М. Сулятицький. — 2-ге вид., переробл. й доповн. — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2005. — 220, [3] с., [24] арк. іл.: портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 218—219 (27 назв), в кінці розд. та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8265-63-7: Б.ц., Б.т. — [2006-00731] п оф УДК 792.081(075.8)

ББК 85.33я73

І-26


793 Відпочинок та розваги. Особливі свята та урочистості

6696. Данилюк І.Г. 50 000. Універсальна енциклопедія кросвордиста. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006 . — 735 с.; 17 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-290-2 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00288] п вс

УДК 793.7(031)

ББК 85.326я2

Д 18

6697. Данилюк І.Г. 45 000. Золота енциклопедія кросвордиста. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 701 с.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-275-9 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00289] п вс УДК 793.7(031)ББК 85.326я2

Д 18


6698. Новейший справочник для решения кроссвордов / Сост. С.В. Стан-кевич. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 510 с.; 21 см. — ІSBN 966-343-183-0 (в пер.): Б.ц., 50 000 экз. — [2006-00097] п оф УДК 793.7

ББК 77.056я92

Н 72

6699. Я поднимаю свой бокал: Тосты и поздравления. — Х.: Фолио, 2006. — 284, [2] с.; 20 см. — (Домашняя библиотека). — ІSBN 966-03-3440-0 (в пер.): Б.ц., 4 000 экз. — [2006-01085] п вс УДК 395.5(100)ББК 82.3(0)-6

Я 11


794 Настільні ігри (на кмітливість, спритність та удачу)

6700. SUDOKU: Яп. головоломки / Сост. С.В. Станкевич. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 239 с.: табл.; 20 см. — ІSBN 966-343-246-2 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. — [2006-00662] п вс УДК 794.5(520)

ББК 77.056(5ЯПО)

S 91


796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура.

6701. Бобровник В.И. Совершенствование технического мастерства спортс­менов высокой квалификации в легкоатлетических соревновательных прыжках: Монография. — К.: Наук. світ, 2005. — 321 с.: ил., табл., портр.; 20 см. — Библиогр.: с. 277—301 (324 назв.). — ІSBN 966-675-393-6: Б.ц., 300 экз. — [2006-00600] п УДК 796.012.414.6

ББК 75.711.7

Б 72


6702. Дрюков В.О. Підготовка кваліфікованих спортсменів у сучасному п’ятиборстві: Монографія. — К.: Наук. світ, 2004. — 267 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 260—262 (53 назви). — ІSBN 966-675-395-2: Б.ц., 150 пр. — [2006-00601] п УДК 796.093.615

ББК 75.726

Д 78

6703. Мірошниченко С.А. Секрети самооборони для жінок / [Пер. з рос. Ігнатова В.М.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 255 с.: іл.; 20 см. — (Жіноча спокуса). — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-238-4 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00300] п вс УДК 796.8-055.2ББК 75.715

М 64


6704. Савчин С. Управление тренировочными нагрузками гимнастов: Мо­нография / С. Савчин, Б. Шахлин, М. Засада. — К.: Наук. світ, 2005. — 167 с.: ил., табл.; 26 см. — Библиогр.: с. 155—166 (183 назв.). — Экз. деф.: текст на с. 105 не про­печатан. — ІSBN 966-675-404-5: Б.ц., 300 экз. — [2006-00611] п УДК 796.41.015.5

ББК 75.6


С 13

Див. 62598 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія

6705. Ковтун Т.В. Риторика: Хрестоматія / Т.В. Ковтун, Я.М. Сєдова; Київ. міжнар. ун-т. — К.: КиМУ, 2006. — 140 с.; 20 см. — Текст: укр., рос., англ. — Бібліогр.: с. 137—138 (21 назва). — ІSBN 966-8299-10-8: Б.ц., 300 пр. — [2006-00866] п оф УДК 808.5(076.6)

ББК 83.7я73

К 56


6706. Молдован В.В. Судова риторика: Практикум [для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Молдован, Р.С. Кацавець; Міжгалуз. ін-т упр. — К.: Алерта, 2006. — 199 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 195—196 (41 назва) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8533-36-4: Б.ц., 2 000 пр. — [2006-01025] п оф УДК 808.5:34](076)

ББК 83.7я7

М 75

6707. Сафонова И.И. Русско-английские и украинско-английские соответст­вия библейских речений = Російсько-англійські та українсько-англійські відпо­відники біблійних висловів: Учеб. пособие / И.И. Сафонова, С. Н. Кивайло, Д.М. Добровольская. — Одесса: Астропринт, 2005. — 156 с.: портр.; 24 см. — Текст: рус., укр., англ. — Посвящ. 140-летию Одес. нац. ун-та им. И.И. Мечни­кова. — Библиогр.: с. 85—86, 154. — ІSBN 966-318-373-Х: Б.ц., 300 экз. — [2006-01038] п оф УДК [801.8:27-23]:81’272ББК 81.2-5

С 21


81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови. Переклади. Культура мови

6708. Англо-український, українсько-англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary: [Понад 6 000 слів] / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, І.В. Тіменко, С.С. Хідекель. — Х.: Фоліо, 2006. — 366, [1] c.; 21 см. — (Бібліоте-ка державної мови). — ІSBN 966-03-3361-7: Б.ц., 2 500 пр. — [2006-00856] п вс

УДК 811.111+811.161.2](038)

ББК 81.2АНГЛ-4

А 64

6709. Англо-український, українсько-англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary: [Понад 6 000 слів] / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, І.В. Тіменко, С.С. Хідекель. — Х.: Фоліо, 2006. — 366, [1] c.; 21 см. — (Бібліо­тека державної мови). — ІSBN 966-03-3360-9 (в опр.): Б.ц., 2 500 пр. — [2006-00857] п вс УДК 811.111+811.161.2](038)ББК 81.2АНГЛ-4

А 64


6710. Большой современный немецко-русский, русско-немецкий словарь: 160 000 слов / [Сост.] С.Д. Романов. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 639 с.; 26 см. — Сост. указан на пер. и тит. л. — ІSBN 966-548-242-4 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00836] п оф УДК 811.112.2+811.161.1](038)

ББК 81.2НІМ-4

Р 69

6711. Зубков М.Г. Російсько-український, українсько-російський словник: [65 000 сл.]. — Х.: Фоліо, 2006. — 620, [1] с.; 21 см. — (Бібліотека державної мови). — На опр. у надзаг.: Сучас. лексика. — На опр. авт. не зазначено. — Біблі­огр.: с. 10. — ІSBN 966-03-3291-2 (в опр.): Б.ц., 12 400 пр. — [2006-00853] д всУДК 811.161.1+811.161.2](038)

ББК 81.2 РОС-4

З-91

6712. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: Підручник [для студ. вищ. навч. закл.]. — К.: ВЦ "Академія", 2006. — 334 с.: іл., табл.; 20 см. — (Альма-матер). — Бібліогр.: с. 332—334. — ІSBN 966-580-208-9 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-01024] п оф УДК 81(042.3)ББК 81я7

К 26


6713. Літературознавчий словник-довідник / [Авт. кол.: Астаф’єв О., Бич-ко З., Бірчак Б. та ін.; Ред. рада Р.Т. Гром’як та ін.]. — 2-ге вид., виправл. і доповн. — К.: Академія, 2006. — 751 с.; 21 см. — (NB: Nota Bene!). — Авт. зазначено на 4-й с. — Алф. покажч.: с. 735—451. — ІSBN 966-580-204-6 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00830] д оф УДК 82.09(038)

ББК 83я2


Л 64

6714. Новий англо-український, українсько-англійський словник = New English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary: 50 000 сл. та словосполучень / [Уклад. Н.М. Биховець та ін.]; Ред. Ю.О. Жлуктенко, Н.М. Биховець. — 2-ге вид., випр. — К.: А.С.К., 2006. — 880 с.: табл.; 17 см. — (Новітні словники). — Бібліогр.: с. 6. — ІSBN 966-319-090-6 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 5 000). — [2006-00832] д вс УДК 811.111+811.161.2](038)

ББК 81.2АНГЛ-4

Н 73


6715. Новий українсько-російський, російсько-український словник = Новый украинско-русский, русско-украинский словарь: 60 000 сл. / [Уклад. О.Ю. Петраковсь-кий]. — Х.: ПП "ДИВ", 2006. — [573] с.; 21 см. — Бібліогр.: с. 3 (9 назв). — ІSBN 966-7333-20-5 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. — [2006-00846] п УДК 811.161.2+811.161.1](038)

ББК 81.2УКР-4

Н 73

6716. Розмовник українсько-німецький / [Уклад. Подольска Л.О.]. — До-нецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 156 с.; 17 см. — ІSBN 966-548-721-3 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00308] п вс УДК 81-25=161.2=112.2ББК 81.2НІМ-4

П 44


6717. Русско-английский разговорник / [Сост. И.Ф. Бойченко]. — К.: А.С.К., 2006. — 207 с.; 17 см. — ІSBN 966-319-108-2: Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 5 000). — [2006-00026] п вс УДК 81’24=161.1=111

ББК 81.2АНГЛ-4

Р 89

6718. Русско-английский разговорник / [Сост. И.Ф. Бойченко]. — К.: А.С.К., 2006. — 207 с.; 17 см. — ІSBN 966-319-106-6 (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 5 000). — [2006-00027] п вс УДК 81’24=161.1=111ББК 81.2АНГЛ-4

Р 89


6719. Русско-английский разговорник / [Сост. Масюченко И.П.]. — До­нецк: ПКФ "БАО", 2006. — 286, [1] с.; 17 см. — ІSBN 966-548-645-4 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00297] п вс УДК 81-25=161.1=111

ББК 81.2АНГЛ-4

М 32

6720. Русско-итальянский разговорник / [Сост. И.Ф. Бойченко]. — К.: А.С.К., 2006. — 208 с.; 17 см. — ІSBN 966-319-109-0: Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 5 000). — [2006-00028] п вс УДК 81’24=161.1=131.1ББК 81.2ІТА-4

Р 89


6721. Русско-итальянский разговорник / [Сост. И.Ф. Бойченко]. — К.: А.С.К., 2006. — 208 с.; 17 см. — ІSBN 966-319-107-4 (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 5 000). — [2006-00029] п вс УДК 81’24=161.1=131.1

ББК 81.2ІТА-4

Р 89

6722. Русско-итальянский разговорник = Guida di conversazіоne russo-italiana / [Сост. Попов Ю.В.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 254, [1] с.; 17 см. — ІSBN 966-548-781-7 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00320] п вс УДК 81-25=161.1=131.1ББК 81.2ІТА-4

П 58


6723. Русско-немецкий разговорник / [Сост. Подольская Л.А.]. — К.: ПКФ "БАО", 2006. — 156 с.; 17 см. — ІSBN 966-548-643-8 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1— 3 000). — [2006-00307] п вс УДК 81-25=161.1=112.2

ББК 81.2НІМ-4

П 44

6724. Современный англо-русский, русско-английский словарь: 50 000 слов + грамматика / [Сост.] Т.А. Сиротина. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 991 с.; 21 см. — Сост. указан на пер. и тит. л. — ІSBN 966-548-487-7 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00839] п вс УДК 811.111+811.161.1](038)ББК 81.2АНГЛ-4

С 56


6725. Современный англо-русский, русско-английский словарь + грамма­тика / [Сост.] Д.А. Романов. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 461 с.; 21 см. — Сост. указан на пер. и тит. л. — ІSBN 966-548-149-5 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00838] п вс УДК 811.111+811.161.1](038)

ББК 81.2АНГЛ-4

С 56

6726. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник: 30 000 сл. + граматика / [Упоряд. Романов Д.О.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 383 с.; 17 см. — ІSBN 966-548-636-5 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00842] п вс УДК 811.111+811.161.2](038)ББК 81.2АНГЛ-4

С 91


6727. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник: 57 000 сл. + граматика / [Упоряд. Романов Д.О.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 447 с.; 21 см. — ІSBN 966-338-030-6 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 500). — [2006-00843] п вс УДК 811.111+811.161.2](038)

ББК 81.2АНГЛ-4

С 91

6728. Сучасний російсько-український, українсько-російський словник: 60 000 сл. / [Уклад. І.М. Забіяка]. — К.: А.С.К., 2006. — 624 с.; 20 см. — (Новіт­ні словники). — ІSBN 966-319-062-0 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—7 тис.). — [2006-00831] п вс УДК 811.161.1+811.161.2]’06(038)ББК 81.2РОС-4

Р 91


6729. Сучасний українсько-російський, російсько-український словник: 42 000 сл. і виразів сучас. укр. і рос. мови / [Уклад. Грушевський О.В., Коляда Г.М.]. — До-нецк: ВКФ "БАО", 2006. — 573 с.; 17 см. — ІSBN 966-548-631-4 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00841] п оф УДК 811.161.2+811.161.1](038)

ББК 81.2РОС-4

С 91

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка