Департамент культуриСкачати 301.2 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір301.2 Kb.ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА імені ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Відділ науково – методичної роботиДля підвищення кваліфікації

бібліотечних працівниківБІБЛІОГРАФІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Вип. 2 (2013)КИЇВ –2014

Вашій увазі пропонується бібліографічний бюлетень документів, опублікованих на сторінках фахових періодичних видань у 2013 році та у першому півріччі 2014 року. Відбір документів здійснювався за критеріями актуальності, інформативності та з урахуванням практичних потреб працівників публічних бібліотек.

Документи згруповано в логічній послідовності. В розділах описи статей розташовані в алфавітному порядку. Назви розділів не є сталими і в наступних випусках можуть змінюватися і доповнюватися.

Бібліографічні описи статей здійснено відповідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.

Посібник може бути корисним бібліотечним працівникам, викладачам та студентам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

Укладач: Орлова Т. В.

Відповідальна за випуск: Рабій О. В.

Телефон для довідок: 486.00.85


© Публічна бібліотека імені Лесі Українки, 2013
ЗМІСТ

Бібліотекознавство. Книгознавство. Розвиток бібліотечної справи 4

Видатні діячі бібліотечної справи 5

Бібліотеки у правовому полі. Авторське право 5

Бібліотечні асоціації 5

Бібліотечний менеджмент 6

Методична діяльність бібліотеки 6

Бібліотечні фонди: Формування. Облік. Збереження 6

Каталогізація. Систематизація 7

Інформаційно–бібліографічна діяльність 7

Бібліотеки. Електронне урядування 7

Нові бібліотечні технології 7

Нові технології в інформаційній діяльності 8

Підвищення інформаційної культури 9

Імідж бібліотек. Реклама в соціальних мережах та блогах 9

Зв’язки з громадськістю. Соціальне партнерство 9

Інновації 10

Читання: підтримка та розвиток 10

Досвід бібліотек з програмно–цільової діяльності 12

До 200–річчя з дня народження Тараса Шевченка 13

Бібліотеки на допомогу людям з обмеженими можливостями 14

Соціокультурна діяльність бібліотек 15

Організація бібліотечного простору 16

Професійна підготовка. Підвищення кваліфікації 16

Грані професії 17

У зарубіжних колег 18

Бібліотеки для юнацтва 22

Бібліотеки для дітей 22

Сценарії 23

Бібліотекознавство. Книгознавство. Розвиток бібліотечної справиАврамова, М. Б. Общедоступные библиотеки страны: казусы статистики и реальные трансформации / Маргарита Аврамова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 20. – С. 11–16.

Белоколенко, М. Некоторые вопросы оптимизации территориальных систем библиотечного обслуживания населения / Мария Белоколенко // Библиотечное дъло. – 2013. – № 12. – С. 25–29.

Библиотечная мозаика: болевые точки оптимизации : навстречу IV Форуму публичных библиотек // Библиотечное дъло. – 2013. – № 20. – С. 2–10.

Вилегжаніна, Т. Проблему доступності бібліотек вирішуємо разом / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2014. – № 2. – С. 4–5.

Игумнова, Н. П. Библиотечная политология: введение в специальность / Н. П. Игумнова // Библиотековедение. – 2013. – № 1. – С. 25–32.
Концепція державної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014–2018 роки // Бібліотечна планета. – 2013. – № 2. – С. 38–40.
Рукша, Г. Л. Поиски интегральных технологий деятельности библиотек в контексте современности / Г. Л. Рукша // Библиотековедение. – 2013. – № 5. – С. 20–26.

Соколов, А. В. Информационные функции и гуманистическая миссия российских библиотек / А. В. Соколов // Библиотековедение. – 2013. – № 4. – С. 25–28.
Фекличева, Н. Ю. Десять лет вместе : сохраним единое информационное и культурное пространство / Лариса Луговая // Библиотечное дъло. – 2013. – № 10. – С. 10–15.
Ярощук, В. Вплив галузевих стандартів на трансформацію діяльності бібліотек / В. Ярощук // Бібліотечна планета. – 2014. – № 1. – С. 26–28.
Яхина, Ю. С. Творческое использование фонда редких книг в Челябинской области / Юлия Яхина // Библиотечное дъло. – 2013. – № 18. – С. 13–15.

Видатні діячі бібліотечної справиАбдуллаєва, Н. Визначний бібліограф, літературознавець та книголюб С. Пономарьов / Н. Абдуллаєва // Бібліотечна планета. – 2014. – № 1. – С. 28–30.

Березюк, Н. Видатний вітчизняний бібліограф Михайло Федорович Комаров : (до 170–річчя від дня народження) / Ніна Березюк // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 2. – С. 36–41.

Березюк, Н. Невідомий бібліограф: академік І. Срезневський (1812–1880) / Н. Березюк // Бібліотечна планета. – 2013. – № 4. – С. 27–30.

Бородина, В. А. Наследие Н. А. Рубакина: уроки прошлого / В. А. Бородина // Библиотековедение. – 2013. – № 1. – С. 66–71.

Стаття присвячена 150–річчю з дня народження М. О. Рубакіна. Висвітлюється значення його спадщини для сучасності.
Спирова, В. И. Духовный мир В. И. Вернадского: учёный и книги : (к 150–летию со дня рождения) / В. И. Спирова // Библиотековедение. – 2013. – № 6. – С. 68–75.


Бібліотеки у правовому полі. Авторське правоКикавец, В. Обеспечение библиотеками мер по защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию / Татьяна Вострикова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 11. – С. 21–23.

Харитонов, В. Информационное общество и новая концепция авторского права / Владимир Харитонов // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 4. – С. 2–5.


Бібліотечні асоціаціїКонкурси та відзнаки Української бібліотечної асоціації // Бібліотечна планета. – 2013. – № 4. – С. 34–35.
Бібліотека під відкритим небом” // Бібліотечна планета. – 2014. – № 2. – С. 41.

Публічні бібліотеки міста Києва взяли участь в акції "Бібліотека під відкритим небом", що організувала Українська бібліотечна асоціація та Гете–Інститут.
Луговая, Л. А. Наводим библиомосты : Украинская библиотечная ассоциация: профессионализм и партнёрство / Лариса Луговая // Библиотечное дъло. – 2013. – № 10. – С. 8–9.

Пашков, О. Діяльність Української бібліотечної асоціації очима бібліотекарів: результати опитування / Олексій Пашков, Валентина Пашкова // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 3. – С. 3–6.
Скурихина, Я. Е. "Сохраните библиотеки!" : итоги публичной акции в защиту библиотек и их читателей / Яна Скурихина // Библиотечное дъло. – 2013. – № 23. – С. 18–20.

Бібліотечний менеджмент
Кикавец, В. Библиотеки мегаполиса : неизбежность перемен (Ч. III – аспекты управления) / Виталий Кикавец // Библиотечное дъло. – 2013. – № 3. – С. 35–38.

Чуприкова, Н. Т. Система менеджмента качества : практика работы / Наталья Чуприкова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 6. – С. 21–23.


Методична діяльність бібліотеки
Іванова, Я. Удосконалення традиційних та формування інноваційних фахових навичок шкільного бібліотекаря / Яна Іванова // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 2. – С. 24–25.


Бібліотечні фонди: Формування. Облік. ЗбереженняБелова, Е. П. Создание оптимального фонда : политика формирования и организации / Е. П. Белова // Библиотечное дъло. – 2012. – № 13. – С. 36–37.

Васильченко, М. Депозитарна система зберігання бібліотечних фондів / Микола Васильченко // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 1. – С. 28–30.

Затока, Л. Консервація бібліотечних документів: наукові розробки та практичні впровадження / Любов Затока // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 1. – С. 34–36.

Прозоров, И. И. Электронные коллекции в публичном пространстве : новые возможности раскрытия фондов / Иван Прозоров // Библиотечное дъло. – 2013. – № 6. – С. 2–4.

Тихонова, Н. О. Статистический анализ как инструмент оценки качества фондов : опыт разработки и применения / Наталья Тихонова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 8. – С. 23–30.


Каталогізація. СистематизаціяСербин, О. Библиотечные классификации в их историко–структурном развитии: украинский опыт / Олег Сербин // Библиотечное дъло. – 2013. – № 1. – С. 19–21.


Інформаційно–бібліографічна діяльністьЗинченко, И. Традиции и новации в подготовке биоблиографических пособий / Ирина Зинченко, Надежда Белявская // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 1. – С. 36–38.

Лисенко, Л. Проблемні питання складання бібліографічного опису електронних ресурсів віддаленого доступу / Лариса Лисенко // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 2. – С. 16–17.

Соколинский, Е. К. Приоритеты в библиографии, ретроконверсии / Евгений Соколинский // Библиотечное дъло. – 2013. – № 6. – С. 33–35.


Бібліотеки. Електронне урядуванняНекипелова, О. Нові кроки Центральної бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького м. Миколаєва в реалізації ініціативи "Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування" / Олена Некипелова // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 2. – С. 52–53.

Нові бібліотечні технології
Вилегжаніна, Т. Кооперація як засіб успішного функціонування бібліотек в інформаційному середовищі / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2013. – № 4. – С. 4–6.
Єрмолаєва, Н. Літпортал: з письменниками на зв'язку / Н. Єрмолаєва // Бібліотечна планета. – 2014. – № 2. – С. 33–34.

Жукова, В. Трансформація бібліотеки в інфраструктурі глобального інформаційного суспільства / В. Жукова // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 3. – С. 3–6.

У статті розглянуто бібліотеку як елемент інфраструктури глобального інформаційного простору та її трансформацію у період сучасних суспільних змін на основі соціокультурного, комунікативного та діяльнісного підходів.

Клочок, С. Комплектування, опрацювання та облік цифрових ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Станіслава Клочок, Євгенія Коцюба // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 2. – С. 3–8.
Колосова, Е. А. Информационная безопасность детства и задачи библиотек / Елена Колосова, Вера Чудинова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 14. – С. 37–38.

Кудряшев, М. О. Использование информационных технологий в библиотечной практике : ставим "сети" для читателей / Михаил Кудряшев // Библиотечное дъло. – 2013. – № 9. – С. 43–44.

Михайлова, О. Краєзнавчі веб–ресурси регіональних бібліотек на сайті Національної історичної бібліотеки України / Ольга Михайлова, Інна Чеховська // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 6. – С. 16–21.

Пантелеева, В. Н. Автоматизированные технологии в помощь незрячим / В. Н. Пантелеева // Библиотековедение. – 2013. – № 1. – С. 50–54.

Прозоров, И. И. Электронные коллекции в публичном пространстве : новые возможности раскрытия фондов / Иван Прозоров // Библиотечное дъло. – 2013. – № 6. – С. 2–4.

Семёнова, Л. С. Технология производства библиотечных продуктов и услуг при внедрении в работу автоматизированных библиотечных систем (АБИС) / Лилиада Семёнова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 23. – С. 31–40.

Хоменко, І. Бібліотеки в інтернет–просторі: креативність та творчий пошук / Ірина Хоменко // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 4. – С. 15–16.


Нові технології в інформаційній діяльностіБукреев, А. Библиотека завоёвывает социальные сети: из опыта работы Луганской областной универсальной научной библиотеки им. А. М. Горького / Александр Букреев // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 1. – С. 7–10.
Литвинова, Н. Н. Проблемы внедрения поисковых сервисов типа Discovery в библиотеках / Н. Н. Литвинова // Библиотековедение. – 2013. – № 6. – С. 41–45.
Матяшева, С. С. Преимущества виртуальных справочных служб библиотек / С. С. Матяшева // Библиотековедение. – 2013. – № 6. – С. 36–40.

Махно, И. Виртуальная справочная служба: произойдёт ли падение "Берлинской стены" библиотечных запретов? / Ирина Махно // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 1. – С. 14–15.

Прохоренко, О. Сучасні технології обслуговування користувачів / Олена Прохоренко, Тетяна Павленко // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 1. – С. 16–19.

У статті висвітлено й узагальнено досвід Державної науково–педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського щодо впровадження в роботу МБА й ДД, нової послуги ЕДД.
Савкина, С. В. Экспертная система оценки качества электронных книжных выставок / С. В. Савкина // Библиотековедение. – 2013. – № 5. – С. 32–39.


Підвищення інформаційної культуриЖуковская, Л. Н. Повышаем информационную культуру : проекты формирования информационно–образовательного пространства / Людмила Жуковская // Библиотечное дъло. – 2013. – № 6. – С. 14–15.

Ковальчук, Г. Культура спілкування в Інтернеті / Г. Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 24–27.

Кулик, Є. Бібліотечні засоби формування інформаційно–мережевої культури в юнацькому середовищі / Євгенія Кулик // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 2. – С. 17–23.


Імідж бібліотек. Реклама в соціальних мережах та блогах
Левченко, Н. Профессиональный праздник – весомая составляющая имиджа библиотеки / Нина Левченко // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 3. – С. 21–23.

Проценко, Т. Формування іміджу сучасної бібліотеки / Т. Проценко // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 10–12.

Сопова, Т. Час бути публічними людьми / Тетяна Сопова // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 1. – С. 46–48.

У статті йдеться про діяльність Державної бібліотеки України для юнацтва щодо необхідності зміни ставлення суспільства до бібліотекарів.

Зв’язки з громадськістю. Соціальне партнерствоГришина, С. М. Загадка топоса, или Партнёрство как образ жизни / Светлана Гришина // Библиотечное дъло. – 2013. – № 10. – С. 5–7.

Про співпрацю громадських організацій та муніципальних бібліотек.
Мазуркевич, А. Перспективи встановлення та посилення системної взаємодії між бібліотеками та музеями / Алла Мазуркевич // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 2. – С. 42–45.

Рибачук, Н. Волинський регіональний тренінговий центр – центр життя громади / Наталія Рибачук // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 3. – С. 39–40.

Якимович, В. В. Ищем союзников : публичная библиотека: роль в формировании гражданского общества / Виктория Якимович // Библиотечное дъло. – 2013. – № 10. – С. 16–17.


ІнноваціїЗак, Н. Новые подходы к решению традиционных задач / Наталья Зак // Библиотечное дъло. – 2013. – № 14. – С. 24.

У статті йдеться про проекти і конкурси бібліотеки.
Ковальчук, С. Сучасні форми роботи в бібліотеках : (інформація до словника успішного бібліотекаря) / С. Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2014. – № 2. – С. 24–26.
Красильникова, И. Ю. Стратегия развития : инновации в деятельности межбиблиотечного абонемента и доставки документов / И. Ю. Красильникова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 13. – С. 11–14.
Паклин, А. Г. Методика учёта выдачи удалённому пользователю : опыт Государственной публичной исторической библиотеки России / А. Г. Паклин // Библиотечное дъло. – 2013. – № 13. – С. 15–16.

Читання: підтримка та розвитокАфанасьева, О. Концепция поддержки и развития чтения : первые итоги реализации / Ольга Афанасьева // Библиотечное дъло. – 2013. – № 12. – С. 14–17.

Бабій, Л. Бібліотека і письменники: співпраця заради користувача / Л. Бабій // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 13–14.

Бейліс, Л. Криза лінійного читання: що робити бібліотекам? / Л. Бейліс // Бібліотечна планета. – 2014. – № 2. – С. 16–20.

Белоколенко, М. В. Творческие конкурсы как метод мотивации чтения / Мария Белоколенко // Библиотечное дъло. – 2013. – № 7. – С. 30–35.

Бородина, К. Чтение летом : стратегия организации и развития / Валентина Бородина // Библиотечное дъло. – 2013. – № 12. – С. 2–8.

Воропаев, В. А. Книги для Гоголя : о величайшей приятности чтения / Владимир Воропаев // Библиотечное дъло. – 2013. – № 4. – С. 18–26.
Головко, С. И. Книги – бестселлеры своего времени : средства продвижения к современному читателю / Светлана Головко // Библиотечное дъло. – 2013. – № 4. – С. 27–31.

Долгополова, Н. А. Библиотека, идущая к людям : "Третье место" в большом городе / Наталья Долгополова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 14. – С. 10–11.

Про публічні акції омських муніціпальних бібліотек.
Жарова, И. А. Дивный зимний сад на Садовом кольце : как декоративное искусство меняет облик библиотеки / Ирина Жарова, Валентина Чистова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 4. – С. 39–41.

Зиненкова, С. "Читающий город" : социальный просветительский проект / Светлана Зиненкова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 12. – С. 11–13.

Зябрева, Ю. Е. Космическая одиссея "Фантома", или Отроки во Вселенной / Юлия Зябрева // Библиотечное дъло. – 2013. – № 16. – С. 28–32.

Про діяльність клубу любителів фантастики.

Ивашина М. В. Автопробег "Километры и книгобайты": куда ведёт дорога? / Марина Ивашина // Библиотечное дъло. – 2013. – № 23. – С. 6–11.

Про бібліотечну акцію, що направлена на просування книги і читання через інтернет.

Конышева, О. История ещё до конца не написана : о поиске пути к "нечитающему" человеку / Ольга Конышева // Библиотечное дъло. – 2013. – № 12. – С. 22–24.

Косогор, О. Н. "Парк интеллектуальных развлечений" в ЦГПБ им. В. В. Маяковского / Ольга Косогор // Библиотечное дъло. – 2013. – № 23. – С. 12–15.

У статті йдеться про проведення інтелектуальних свят публічною бібліотекою для залучення читачів.
Мелентьева, Ю. П. Основные модификации чтения: особенности формирования и бытования / Ю. П. Мелентьева // Библиотековедение. – 2013. – № 5. – С. 54–62.

Досвід бібліотек з програмно–цільової діяльностіАвдєєнко, Н. Літературно–художній музей Т. Г. Шевченка в Донецькій ОУНБ ім. Н. К. Крупської / Н. Авдєєнко // Бібліотечна планета. – 2014. – № 2. – С. 9-11.

Белякова, Т. Ценностные ориентиры студенчества: деятельность вузовских библиотек по укреплению нравственности / Татьяна Белякова, Ирина Камлык // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 4. – С. 17–19.

Вострикова, Т. "Светоч" светит всем : из опыта работы по программе духовно-нравственного воспитания / Татьяна Вострикова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 11. – С. 21–23.

Галаничева, Г. Г. Чтобы тело и душа были молоды : Карельская ярмарка здоровья / Галина Галаничева // Библиотечное дъло. – 2013. – № 9. – С. 26–27.

У статті йдеться про роботу бібліотеки по формуванню у користувачів здорового способу життя.
Двуреченская, Т. Библиотечный клуб как центр неформального общения / Татьяна Двуреченская // Библиотечное дъло. – 2013. – № 11. – С. 38–42.

У статті йдеться про просвітницьку діяльність бібліотечно–інформаційного центру ім. П.І. Бартенєва м. Липецька.
Захарова, Н. Аспекти краєзнавчої діяльності Донецької обласної наукової бібліотеки ім. Н. К. Крупської / Наталя Захарова // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 2. – С. 18–20.

Кравченко, М. В. В краю лазоревых степей : краеведческий туризм как перспективное направление библиотечной деятельности / Марина Кравченко // Библиотечное дъло. – 2013. – № 8. – С. 37–41.
Кравченко, М. В. Заповеди человечности : опыт работы БИЦ им. академика Д. С. Лихачёва по эмоционально–эстетическому развитию личности / Марина Кравченко // Библиотечное дъло. – 2013. – № 21. – С. 31–34.

Лещинская, В. В. Экология и молодёжь: роль библиотек в формировании гражданской позиции / В. В. Лещинская // Библиотековедение. – 2013. – № 1. – С. 19–24.

Перегожина, И. Н. Как мы "ведаем краем" : создание электронной библиографической базы данных "Челябинсакая область" / Ирина Перегожина // Библиотечное дъло. – 2013. – № 18. – С. 9–12.

Плотникова, О. И. Социально ориентированные инициативы библиотек : государственная поддержка программ Новосибирского библиотечного общества / Ольга Плотникова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 10. – С. 20–22.
Романченко, Т. Спілкування без кордонів / Т. Романченко // Бібліотечна планета. – 2014. – № 2. – С. 31–33.

У статті йдеться про роботу мовного клубу "Спілкування без кордонів" Міської центральної бібліотеки ім. Лесі Українки та мовних клубів міських бібліотек м. Дружківка.
Руденко, Л. Ви на пляж? А ми в бібліотеку! / Л. Руденко // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 22–24.

У статті йдеться про проект для дітей "Літо в бібліотеці", що створили бібліотекарі Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гончара.

Соколов, В. Музеї книги і виставкові комплекси в бібліотеках України / В. Соколов // Бібліотечна планета. – 2013. – № 4. – С. 20–24.

Уланова, Г. Г. Большая любовь к малой родине : краеведческая работа библиотеки / Галина Уланова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 17. – С. 15–17.

Про створення бібліотекою віртуального краєзнавчого проекту.
Хасянова, Н. В. Мода на публичные лекции, или Спрос на интеллектуальные удовольствия / Наталья Хасянова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 13. – С. 36–37.

Чупахина, Т. Помочь любить родное... : роль библиотек города Ливны в местном сообществе / Татьяна Чупахина // Библиотечное дъло. – 2013. – № 11. – С. 35–37.

До 200–річчя з дня народження Тараса Шевченка


Агаркова, В. Ювілей Великого Українця / Вікторія Агаркова, Лариса Трегуб // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 1. – С. 20–21.

У цій статті фахівці Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.. О. Гмирьова представляють перлини шевченкіани з фонду книгозбірні.
Бакан, С. Електронна колекція "Тарас Шевченко" / С. Бакан // Бібліотечна планета. – 2014. – № 1. – С. 11–12.
Бакуменко, О. Шевченкознавчі студії в Національній парламентській бібліотеці України / О. Бакуменко, О. Погонець // Бібліотечна планета. – 2014. – № 1. – С. 6–10.
Бібліографічний літопис шевченкових видань / Володимир Омельчук... [та ін.] // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 2. – С. 45–52.
Білик, О. Новий посібник НПБУ "Тарас Шевченко і Україна" / О. Білик, О. Галганова // Бібліотечна планета. – 2014. – № 1. – С. 13–14.
Вилегжаніна, Т. "Свою Україну любіть..." : (до 200–річчя від дня народження Т. Шевченка) / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2014. – № 1. – С. 4–6.
Ворона, Ю. Веб–джерела до відзначення ювілею Т. Шевченка / Ю. Ворона // Бібліотечна планета. – 2014. – № 1. – С. 15–16.

Ворона, Ю. Популяризація життя і творчості Т. Шевченка на сайтах бібліотек України / Ю. Ворона // Бібліотечна планета. – 2014. – № 2. – С. 11–15.

Дарибаева, Г. Изучение, сохранение и популяризация творческого наследия Тараса Шевченко в Казахстане / Гульшат Дарибаева // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 3. – С. 46–47.

Зворський, С. Вшанування пам'яті Тараса Шевченка в українських бібліотеках: історичний аспект / С. Зворський // Бібліотечна планета. – 2014. – № 2. – С. 6–9.

Керзюк, О. Скарби шевченкіани Британської бібліотеки / Ольга Керзюк // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 3. – С. 49.

Ковальова, О. "Наша Шевченкіана" / Ольга Ковальова // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 2. – С. 2–3.
Льовшина, Л. Відображення національного колориту у творах Т. Г. Шевченка: українська народна кухня / Людмила Льовшина, Лариса Бакуменко. // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 2. – С. 4–6.

Федотова, С. Библиотека Российской академии наук к 200–летию Тараса Григорьевича Шевченко / Светлана Федотова // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 3. – С. 47–49.


Бібліотеки на допомогу людям з обмеженими можливостями
Александрова, О. П. Путешествие во времени и пространстве : опыт содружества библиотеки и музея / Ольга Александрова, Наталья Крепостнова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 3. – С. 22–24.

Про краєзнавчу роботу спеціальної бібліотеки для сліпих.
Артёмова, О. А. Синергетические эффекты сотрудничества : стратегия развития специальных библиотек / Ольга Артёмова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 18. – С. 13–15.

Бородина, В. А. Чтение как фактор личностного роста особых групп читателей / Валентина Бородина // Библиотечное дъло. – 2013. – № 3. – С. 6–9.

У статті йдеться про значення читання для читачів–інвалідів.
Бутенко, Л. В. Лучик надежды светит всем : доброта и милосердие для особых читателей / Людмила Бутенко // Библиотечное дъло. – 2013. – № 3. – С. 14–16.
Герасимова, Т. Фестиваль у бібліотеці / Т. Герасимова // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 38–39.

У статті йдеться про фестиваль творчості дітей з обмеженими можливостями "Відкрий себе світу".
Давлетханова, Н. М. Брайль по–башкирски : мир на кончиках пальцев / Назиля Давлетханова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 3. – С. 17–19.

У статті йдеться про розвиток видавничої діяльності у Башкірській республіканській спеціальній бібліотеці для сліпих.
Кирина, О. В. "Моя собака – это моё сердце, бьющееся возле ног..." : главный помощник и верный друг / Ольга Кирина // Библиотечное дъло. – 2013. – № 9. – С. 22–23.

У статті йдеться про презентацію книги "Собака – провідник як унікальний засіб реабілітації незрячих" у бібліотеці для сліпих.

Мірошниченко, Н. Втомився читати – слухай! : (з досвіду роботи Центру для користувачів з особливими потребами Херсонської ОУНБ ім Олеся Гончара) / Н. Мірошниченко // Бібліотечна планета. – 2013. – № 4. – С. 12–13.
Потапова, З. С. По направлению к свету : второй международный интеллектуальный форум "Чтение на Евразийском перекрёстке" / Зоя Потапова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 18. – С. 24–26.

Рыбакова, И. М. Красота на ощупь : тифлоэстетика как способ познания мира / Ирина Рыбакова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 3. – С. 10–13.

Досвід Російської державної бібліотеки для сліпих по створенню умов для естетичного сприйняття мистецтва людьми з обмеженим зором.


Соціокультурна діяльність бібліотекПанфёрова, С. Ю. Говорим по-английски : реализация социокультурной функции библиотеки в современных условиях / Светлана Панфёрова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 9. – С. 28–30.

Позяева, Л. В. Лавка забытых древностей : создаём рукотворную красоту / Любовь Позяева // Библиотечное дъло. – 2013. – № 4. – С. 36–38.

У статті йдеться про роботу жіночого клубу при бібліотеці.


Організація бібліотечного просторуНовикова, Т. И. Свободная личность в Книжной вселенной / Татьяна Новикова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 7. – С. 9–11.

Про розробку дизайн-проекту та організацію бібліотечного простору Центральної районної бібліотеки для дітей Санкт–Петербургу.

Осипова, М. Н. Центр успешного развития : новое здание Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова / Марина Осипова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 7. – С. 6–8.

Сокольская, Л. В. Точка общепита в храме знаний : книга и кофе как элемент ребрендинга / Леся Сокольская // Библиотечное дъло. – 2013. – № 4. – С. 2–9.
Солодова, Е. М. Библиотека в телефонной будке : книговорот по-иркутски / Екатерина Солодова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 4. – С. 43–44.

Стасюлевич, О. К. Иркутское новоселье : новая жизнь старой библиотеки / Ольга Стасюлевич // Библиотечное дъло. – 2013. – № 7. – С. 12–13.

Таращенко, А. Пространство для читателя : опыт проведения выездных семинаров по организации библиотечного пространства / Александра Таращенко // Библиотечное дъло. – 2013. – № 7. – С. 14–17.
Шуминова, И. Дизайн как средство кросс-культурной коммуникации / Ирина Шуминова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 17. – С. 30–34.


Професійна підготовка. Підвищення кваліфікаціїБуренко, З. Ступени к мастерству: профессиональное развитие библиотечных кадров детских библиотек / Зоя Буренко // Библиотечное дъло. – 2013. – № 11. – С. 17–20.

Гречко, Г. Учимся моделировать профессиональный успех / Галина Гречко // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 3. – С. 36–38.

Кикавец, В. Библиотеки мегаполиса : неизбежность перемен (Ч. II – кадровое обеспечение) / Виталий Кикавец // Библиотечное дъло. – 2013. – № 1. – С. 37–40.
Кикавец, В. Библиотеки мегаполиса : престиж пофессии: кто виноват и что делать? Ч. II – кадровое обеспечение / Виталий Кикавец // Библиотечное дъло. – 2013. – № 2. – С. 29–35.

Марьясова, Н. В. Эмпатия в личностном развитии профессионального самоопределения библиотекаря–психолога / Наталья Марьясова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 3. – С. 27–32.

Про емпатію як необхідну якість бібліотечного спеціаліста.

Новіцька, Н. До питання культури спілкування в бібліотеці / Н. Новіцька // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 19–22.

Прохорова, Г. NЕ–FORMATне навчання бібліотекарів / Ганна Прохорова // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 2. – С. 26–27.

У статті йдеться про Зимову школу молодих бібліотекарів Української бібліотечної асоціації, що пройшла за підтримки програми "Бібліоміст" 11–15 лютого 2014 року у Львівській області.

Розколупа, Н. Практичні аспеки проведення атестації працівників публічних бібліотек / Н. Розколупа // Бібліотечна планета. – 2013. – № 4. – С. 18–20.

Сафонова, В. Школа бібліотечного журналіста Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка / Вікторія Сафонова // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 4. – С. 25–27.


Грані професіїГрабарь, Н. Г. Особенности общения в библиотеке в условиях расширения межкультурной коммуникации / Н. Г. Грабарь // Библиотековедение. – 2013. – № 4. – С. 117–121.

Демичева, Л. В. Пожалуйте на ярмарку! : творческие идеи продвижения книги и чтения / Людмила Демичева // Библиотечное дъло. – 2013. – № 14. – С. 21–23.

У статті йдеться про конкурс професійної майстерності «Ярмарок творчих програм»

Жукова, В. Правила охорони праці для працівників бібліотек: необхідність змістовних доповнень / В. Жукова // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 2. – С. 40–44.
Кикавец, В. В. Библиотеки мегаполиса : есть ли связь читатель – библиотека? (Ч. IV – взгляд глазами читателя) / Виталий Кикавец // Библиотечное дъло. – 2013. – № 5. – С. 40–43.

Роздуми автора над концепцією, планами розвитку та оптимізації роботи бібліотек.

Кодекс етики бібліотекаря : затверджено конференцією Української бібліотечної асоціації 26 листопада 2013 року / В. С. Пашкова... [та ін.]. // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 1. – С. 57.
Лазаренко, Н. Конкурс "Библиотекарь года" / Наталия Лазаренко // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 3. – С. 18–20.

Конкурс проводиться у Харківському зональному методичному об'єднанні бібліотек вузів.
Матлина, С. Г. Как живёте, караси? : о профессиональном самочувствии современного библиотекаря / Слава Матлина // Библиотечное дъло. – 2013. – № 20. – С. 11–16.
Мещерякова, В. В. "Библиотекарь года" в контексте конкурсной деятельности РБА / Виктория Мещерякова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 7. – С. 40–44.

Рафеева, М. С. Профессиональные конкурсы как средство реализации творческого потенциала библиотекарей / Марина Рафеева // Библиотечное дъло. – 2013. – № 14. – С. 6–9.

Романюк, О. І. Подорожнє: нарис / Ольга Романюк // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 2. – С. 61.

Сиппель, Н. Ключи от прошлого : опыт историчечкого состязания / Наталья Сиппель // Библиотечное дъло. – 2013. – № 21. – С. 18–21.

Як публічні бібліотеки м. Омська провели бібліотечний квест у рамках професійного конкурсу молодих бібліотекарів.

Труфанова, Е. В. Психолог и библиотекарь : аспекты взаимодействия / Евгения Труфанова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 14. – С. 14–16.


У зарубіжних колегБашун, Н. Сучасні шляхи підвищення фахового рівня бібліотекарів : (за матеріалами зарубіжної періодики) / Н. Башун // Бібліотечна планета. – 2014. – № 1. – С. 16–19.
Белоусов, В. Библиотечный мир Северной Европы: Стратегия развития Международного межбиблиотечного абонемента. Часть 1. / Владимир Белоусов  // Библиотечное дъло. – 2013. – № 22. – С. 2–11.

Бельковец, Е. М. В библиотеках Польши и Чехии: расширяя границы / Е. М. Бельковец // Библиотековедение. – 2013. – № 1. – С. 85–91.

Бердникова, А. На берегах туманного Альбиона : о Центре сказителей, шотландской клетке и любви к чтению / Алла Бердникова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 1. – С. 22–24.

Про навчальний семінар "Професійна мобільність" у Великобританії.
Богун, Н. Назустріч користувачам: віртуальна довідка в комунікаційному середовищі : (за матеріалами зарубіжної періодики) / Н. Богун // Бібліотечна планета. – 2013. – № 4. – С. 9–11.

Васильева, И. Следующая остановка – Центральная библиотека : место для чтения и общения / Ирина Васильева // Библиотечное дъло. – 2013. – № 7. – С. 23–24.
Васильева, Н. В. Европейские библиотеки в эпоху цифровых технологий: итоги встреч в Нидерландах / Наталия Васильева // Библиотечное дъло. – 2013. – № 22. – С. 31–34.

Волженина, С. Ю. Немецкая библиотечная статистика: размышления российского библиотекаря / С. Ю. Волженина // Библиотечное дъло. – 2013. – № 1. – С. 6–8.

Герасюта, Т. Бібліотеками Німеччини: враження переможця Всеукраїнського конкурсу "Бібліотека року – 2012" / Тетяна Герасюта // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 4. – С. 28–30.

Дубова, О. Мобільні сервіси сучасних бібліотек: від парадигми "було б добре мати" до "конче потрібні" / Ольга Дубова // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 4. – С. 9–10.

У статті йдеться про нову послугу, яку пропонують своїм користувачам бібліотеки міст Орхус і Копенгаген (Данія). Це мобільні додатки, що завантажуються на мобільні пристрої користувачів і слугують різним цілям: поширенню інформації про події у бібліотеці, опис книжок, доступ до соц. мереж з книжкової тематики.

Захаренко, М. П. Американская модель библиотечного обслуживания: заметки очевидца / Марина Захаренко // Библиотечное дъло. – 2013. – № 22. – С. 17–21.

Кашкаров, А. Финский библиотечный опыт и рекомендации финских книг для детей / Андрей Кашкаров // Библиотечное дъло. – 2013. – № 1. – С. 12–14.

Клюев, В. К. Национальная библиотека карликового княжества : хранилище знаний / Владимир Клюев, Марина Захаренко // Библиотечное дъло. – 2013. – № 22. – С. 41–42.

Колодяжная, О. Народные традиции и современные технологии : как использовать опыт британских библиотек в России? / Ольга Колодяжная // Библиотечное дъло. – 2013. – № 1. – С. 15–18.

Коновалов, Ю. Бібліотеки у США / Ю. Коновалов // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 16–19.

Леван, А. Храм или мастерская? : публичная библиотека Стокгольма / Анна Леван // Библиотечное дъло. – 2013. – № 22. – С. 22–23.

Макаров, В. А. Библиотечная система Японии: генезис и современное состояние / Виктор Макаров // Библиотечное дъло. – 2013. – № 22. – С. 24–27.

Макаров, В. А. Конкурсы для библиотекарей : опыт США и Великобритании / Виктор Макаров // Библиотечное дъло. – 2013. – № 13. – С. 33–35.

Макаров, В. А. Электронные библиотеки Поднебесной как путь к информационному равенству / Виктор Макаров // Библиотечное дъло. – 2013. – № 6. – С. 8–11.

Малолєтова, Н. Національна бібліотека Франції: основні напрями діяльності / Ніна Малолєтова // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 5. – С. 20–27.

Мицул, С. Д. Детский БиблиоМир : путевые заметки библиотекаря / Светлана Мицул // Библиотечное дъло. – 2013. – № 22. – С. 38–40.

Стаття знайомить з організацією бібліотечного обслуговування у бібліотеках для дітей Франції та Італії.
Навродская, Е. А. Технион – университет высокого статуса : библиотека Израильского вуза глазами стажёра / Екатерина Навродская // Библиотечное дъло. – 2013. – № 22. – С. 28–30.

Пальгуева, Г. М. Часы интересных историй : Чтение. Анализ. Диалог / Галина Пальгуева // Библиотечное дъло. – 2013. – № 5. – С. 35–39.

Автор веде розмову про необхідність збереження у роботі бібліотек кращих своїх традицій та запозичення нового зарубіжного досвіду
Популярность американских библиотек растёт // Библиотечное дъло. – 2013. – № 10. – С. 26–28.
Равинский, Д. К. Американский "Библиотекарь года" : как всё начиналось / Дмитрий Равинский // Библиотечное дъло. – 2013. – № 13. – С. 29–32.
Равинский, Д. К. К вопросу о будущем библиотек : в поисках гармонии / Дмитрий Равинский // Библиотечное дъло. – 2013. – № 22. – С. 12–16.

Роздуми про сутність і завдання бібліотек у сучасному суспільстві: по матеріалах зарубіжної професійної періодики.
Секшинска, И. Консолидация библиотечного сообщества : польский опыт / Илона Секшинска // Библиотечное дъло. – 2013. – № 10. – С. 7.

Талалаєвська, М. Інтеграція публічних бібліотек: співпраця, взаємодія : (з досвіду бібліотек різних країн) / М. Талалаєвська // Бібліотечна планета. – 2014. – № 2. – С. 27–31.
Тодорцева-Хлача, К. Бібліотеки національних меншин в Хорватії – можливість зберігати свою мову і культуру / К. Тодорцева-Хлача // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 4. – С. 52–53.

Филиппова, Т. От концепции к проекту : обзор новых решений библиотечных зданий / Татьяна Филиппова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 7. – С. 25–29.

Чудинова, В. П. Повышение читательской, медиа- и информационной грамотности населения : (зарубежный опыт) / В. П. Чудинова // Библиотековедение. – 2013. – № 4. – С. 87–92.

Чтобы привлечь людей в библиотеки, им нужно предложить гораздо больше, чем только книги // Библиотечное дъло. – 2013. – № 1. – С. 25–26.

Про навчальний семінар "Професійна мобільність" у Великобританії.
Чуканова, С. Нарис про враження від бібліотечної поїздки до Сполучених Штатів Америки / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 1. – С. 49–52.

Чуканова, С. Як стають бібліотекарями у США: деякі аспекти вищої бібліотечної освіти / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 2. – С. 28–30.

Шарапов, А. Чисто английская библиотека : старая и вечно молодая / Андрей Шарапов // Библиотечное дъло. – 2013. – № 22. – С. 43–44.
Электронные книги и библиотеки : что доступно бесплатно / Библиотечное дъло. – 2013. – № 6. – С. 2–4.

Про електронні книжки як частини бібліотечних послуг та ресурсів, про підвищення попиту на електронні книжки у бібліотеках.
Юрманова, С. Библиотеки с человеческим лицом : о розовом танке и исторической памяти / Светлана Юрманова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 1. – С. 27–32.

Бібліотеки для юнацтваАрхипова, И. Читать не скучно : результативные технологии поддержки чтения / Ирина Архипова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 12. – С. 9–10.

Бугранова, А. А. Идти не на поводу, а в ногу со временем / Алина Бугранова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 17. – С. 18–19.

Досвід бібліотеки для юнацтва з пошуку ефективних форм роботи з молоддю.

Полякова, О. Бібліосутінки "Містичний бібліопортал" / Олена Полякова, Тетяна Рєзник // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 1. – С. 42–43.

У статті йдеться про те, як Кіровоградська бібліотека для юнацтва неординарно відсвяткувала своє 35–річчя.

Пономарёва, Т. О. Для тех, кому не спится или Молодёжное нашествие / Татьяна Пономарёва // Библиотечное дъло. – 2013. – № 8. – С. 6–7.

Про участь бібліотеки для юнацтва у Всеросійській акції "Бібліоніч – 2013
Пономарёва, Т. О. Калейдоскоп книжных путешествий : чтение без принуждения / Татьяна Пономарёва // Библиотечное дъло. – 2013. – № 13. – С. 38–39.

Пономарёва, Т. О. "Снежная пятница – 13": Фотосушка и другие / Татьяна Пономарёва, Елена Ракина // Библиотечное дъло. – 2013. – № 23. – С. 16–17.

У статті йдеться про захід, що проводить бібліотека для юнацтва.

Рамодина, З. К. И строчка каждая рисунком хочет стать : конкурс юных художников / Зоя Рамодина // Библиотечное дъло. – 2013. – № 17. – С. 13–14.

Про творчі конкурси у бібліотеці для юнацтва, що заохочують до читання.
Ткаченко, Н. Дорога до книги: письменник – бібліотека – користувач / Н. Ткаченко // Бібліотечна планета. – 2014. – № 1. – С. 20–21.

Бібліотеки для дітейГромова, О. К. Развитие информационной грамотности школьников: проблемы и подходы / О. К. Громова // Библиотековедение. – 2013. – № 2. – С. 39–45.

Девяткина, Т. Сохраним планету вместе! : год охраны окружающей среды в России / Тамара Девяткина // Библиотечное дъло. – 2013. – № 9. – С 32–33.
Колоскова, Н. Е. "Зелёные" библиотеки Москвы : детские библиотеки в Год охраны окружающей среды / Н. Е. Колоскова // Библиотековедение. – 2013. – № 6. – С. 110–116.
Лобырева, О. С. Полчаса перед сном : родительский всеобуч / Оксана Лобырева, Людмила Скидан, Татьяна Рубцова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 10. – С. 43–44.
Савинская, Н. В. Инновационные практики современной детской библиотеки : освоение сервисов web 2.0 / Наталья Савинская // Библиотечное дъло. – 2013. – № 6. – С. 12–13.

Савинская, Н. В. Космические сумерки в детской библиотеке / Наталья Савинская // Библиотечное дъло. – 2013. – № 8. – С. 2–3.

Про участь бібліотеки для дітей у Всеросійській акції "Бібліоніч – 2013".
Синкевич, Т. А. Библиотечные акции детям мегаполиса : принципы организации / Татьяна Синкевич // Библиотечное дъло. – 2013. – № 8. – С. 8–11.
Соломка, Ю. Соціологічна діяльність в дитячій бібліотеці / Юлія Соломка // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 2. – С. 7–8.

Тихомирова, И. И. Последний плеск коллективного библиотечного исследования / Ирина Тихомирова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 5. – С. 12–16.

Роздуми автора статті про необхідність керівництва читанням дітей.

Фомина, М. Учим родителей учить детей : наш электронный помощник / Марина Фомина // Библиотечное дъло. – 2013. – № 11. – С. 29–30.

Досвід бібліотеки для дітей з інтернет-обслуговування.

Черняк, М. Можно ли заболеть от передозировки чтения? : несколько слов о "Миллениуме" / Мария Черняк // Библиотечное дъло. – 2013. – № 2. – С. 36–37.

Про створення унікального путівника по сучасній літературі для дітей.

Львовский стиль : программы для юных экологов и краеведов / Тамара Девяткина // Библиотечное дъло. – 2013. – № 9. – С 34–36.


СценаріїДомановська, О. М. Одного разу на Івана Купала... : народознавче свято / О. М. Домановська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 15. – С. 29–31.
Мержвинська, Л. "Недаром звалась Пчілка - від бога трудівниця" : сценарій театралізованої екскурсії по літературно-меморіальному музею Лесі Українки в селі Колодяжному / Любов Мержвинська // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 9. – С. 65–71.

Хроменко, И. "А душу твою люблю" : литературная гостиная, посвященная Александру Пушкину и Наталье Гончаровой / И. Хроменко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2013. – № 5. – С. 35–40.
Лоза, Н. В. Тарас Шевченко й Чернігівщина : літературно–мистецький захід / Н. В. Лоза // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 6. – С. 32–37.

Джерела інформації
ЖУРНАЛИ

Библиотековедение

Бібліотечна планета

Бібліотечний вісник

Бібліотечний форум України

Библиотечное дъло

Вивчаємо українську мову та літературу

Всесвітня література та культура в навчальних закладах України.

Українська мова й література в сучасній школі

©Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва, 2014

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка