Департамент культури І туризму харківської обласної державної адміністрації обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів навчально-методична робота центру у 2013-2014 навчальному роціСторінка1/11
Дата конвертації30.12.2016
Розмір1.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА

РОБОТА ЦЕНТРУ

у 2013-2014 навчальному році

(підсумкові нотатки)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА

РОБОТА ЦЕНТРУ

у 2013-2014 навчальному році

(підсумкові нотатки)

Харків

2014
Узагальнення:
Самоварова Т.М. – директор Обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів

Дані підсумкові нотатки складені на підставі аналізу роботи Обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів у 2013-2014 навчальному році і є методичним узагальненням проведення обласних навчально-методичних заходів, наданням методичних порад з питань формування навчально-методичної роботи шкіл естетичного виховання на наступний навчальний рік.

Рекомендовано для використання в організаційно-методичній роботі класів, відділень шкіл естетичного виховання, а також раціонального планування підвищення кваліфікації педагогічних працівників, працівників закладів культури м. Харкова і Харківської області.«Навчально-методична робота центру у 2013-2014 навчальному році» /Загальна редакція Самоварової Т.М./ – Харків: ОНМЦПК, 2014, авт. – 63с.


© ОНМЦПК ♪♪♪

"Учитесь, читайте, і чужому навчайтесь,

й свого не цурайтесь..."

Т.Г.Шевченко

Це основне гасло під яким проходила навчально-методична та організаційно-методична робота Обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів /далі-Центр/ з методичними об'єднаннями педпрацівників початкової мистецької освіти Харківської області у 2013-2014 навчальному році.

Керуючись нормативними документами про розвиток мистецької освіти, завданнями, що поставлені Департаментом культури і туризму обласної державної адміністрації, діяльність Центру у 2013-2014 році була спрямована на реалізацію освітньої політики, визначеної Національною доктриною розвитку освіти України, удосконалення та розроблення нових методів та організаційних форм взаємодії Центру і базової мережі закладів культури та початкової мистецької освіти.

♫ Аналізуючи діяльність Центру за минулий навчальний рік, слід відзначити, що основними пріоритетами у навчальній та організаційно-методичній роботі Центру були:

- забезпечення цілеспрямованого, безперервного, особистісно-орієнтованого підвищення професійної компетентності педпрацівника його конкурентоспроможності;

- організаційно-методичний супровід освоєння ефективних форм, методів, технологій мистецької освіти;

- активізація інноваційного потенціалу педагогічних колективів;

- інформатизація методичної роботи шкіл естетичного виховання;

- надання підтримки закладам початкової освіти у роботі за державним стандартом мистецької освіти;

- робота з обдарованими учнями;

- поєднання традиційних та інноваційних форм роботи з учнями шкіл естетичного виховання.

♫ Вся робота Центру у минулому навчальному році пройшла під знаком 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка та була спрямована на надання дієвої допомоги керівникам шкіл і педагогічним працівникам у поліпшенні організації навчання і виховання учнів, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду, підвищення теоретичного рівня і педагогічної кваліфікації педпрацівників, створення широких і різноманітних підстав для самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації, задоволення інформаційних, навчально-методичних потреб педпрацівників шкіл естетичного виховання.

У 2013-2014 навчальному році методистами Центру підготовлено і проведено 42 навчально-методичні заходи. З них 27 фахових семінарських занять та 4 майстер-класи, 17 мистецьких заходів. Навчально-методичні заходи відвідали 1380 педпрацівників: 960 з м. Харкова та 420 з Харківської області, що склало майже 90% від загальної кількості працюючих викладачів та концертмейстерів.

Як серед слухачів курсів, так і серед відвідувачів семінарів та майстер- класів більшість контингенту складали фахівці з повною вищою освітою та стажем роботи за спеціальністю понад 10 років.У мистецьких заходах, що включали проведення Дельфійських ігор Слобожанщини, 5 виконавських конкурсів, три художні виставки, 8 концертів Дитячої філармонії, творчі олімпіади, взяли участь понад 7600 учнів віком від 7 до 17 років.

 1. ♫ Позитивною тенденцією цього року є активізація роботи педпрацівників шкіл естетичного виховання щодо участі учнів у творчих обласних змаганнях. Якщо у попередні роки у мистецьких заходах Центру брали участь приблизно 1/3 контингенту учнів шкіл естетичного виховання, то у минулому навчальному році, біля 1/2 контингенту учнів шкіл початкової мистецької освіти Харківщини.

 2. Зросла активність молодих педпрацівників, які з успіхом виставляють на творчі змагання своїх учнів. Значно активнішою стала участь обласних шкіл у заходах Центру. Зріс професійний рівень викладання на відділах народних інструментів, у класах естрадного і академічного сольного співу, гітари. В обласних художніх школах та образотворчих відділеннях спостерігаєтеся активний розвиток декоративно-ужиткового мистецтва. Про все це свідчить велика кількість учнів-переможців з районних шкіл області.

 3. Впродовж 2013-2014 навчального року переможцями Міжнародних, Всеукраїнських, Відкритих та обласних конкурсів, фестивалів, виставок, оглядів стали 1725 учнів шкіл естетичного виховання.

 4. ♫ Аналізуючи проведення обласних заходів можна виділити певних лідерів серед шкіл щодо участі в них: це у м. Харкові ДМШ №1,3,9, 12,15, ДШМ № 3, 5,6, ДХШ №1,2, ДМШ Куп'янська, Чугуєва, Дергачів, Балаклеї, Богодухова, Змійова, Комсомольська,

 5. Але є ще певні недоліки у викладацькій та навчально-виховній роботі шкіл есетичногго вихованя, над виявленням та усуненням яких, Центр буде працювати у наступному навчальному році.

 6. ♫ З метою організації дієвого та грамотного управління початковими спеціалізованими мистецькими навчальними закладами, надання керівникам шкіл практичної допомоги у галузі менеджменту, протягом навчального року діяв спільний проект Центру та Харківської дитячої школи мистецтв № 5 ім. І.Й. Дунаєвського "Школа молодого керівника". У роботі Школи взяли участь 32 керівника початкової мистецької освіти: директори та заступники директорів з навчально-виховної роботи зі стажем адміністративної роботи до 5-ти років (26 - зі шкіл Харківської області та 6 - з міста Харкова). Заняття відбувалися у формі навчальних семінарів, на яких молоді за стажем керівники отримували знання з питань психології, методології менеджменту, чинного законодавства в галузях мистецької освіти, культури, праці та її охорони, організації виховної, методичної, організаційної роботи у навчальних закладах.

 7. ♫ Одним з основних статутних завдань Центру є також підвищення кваліфікації працівників закладів культури і мистецької освіти. Відповідно до затвердженого плану в минулому навчальному році відбулися заняття з підвищення кваліфікації у 14 групах працівників закладів культури і мистецької освіти області /434 особи/: 9 груп педагогічних працівників шкіл естетичного виховання /278 осіб/, 4 групи бібліотечних працівників /134 особи/, 1 група клубних працівників /22 особи/.

 8. Найбільший сегмент слухачів курсів був представлений викладачами шкіл естетичного виховання. Цей факт обумовлений по-перше, більшою, ніж в інших категорях працівників галузі, потребою у підвищенні кваліфікації, яка витікає з положень чинного законодавства України про атестацію педагогічних працівників, по-друге, обмеженістю у виборі місць підвищення кваліфікації викладачів шкіл естетичного виховання регіону.

 9. Традиційно слухачі курсів всіх категорій мали можливість прослухати змістовні лекції з фахових питань, а також лекції юристів, психологів, мистецтвознавців, відвідати провідні заклади культури і мистецької освіти.

 10. Особливу зацікавленість слухачів викликали питання психолого-педагогічних аспектів роботи з учнями різного віку, різних темпераментів, різних здібностей, питання запобігання конфліктів у колективах, розгляд положень чинного законодавства України в галузі трудових відносин, охорони праці при викладанні фахових дисциплін.

 11. Виникненню професійного інтересу слухачів сприяло використання такої форми навчання, як поєднання лекційного та практичного матеріалу, демонстраційні покази, що супроводжували навчальний процес. Виїзні заняття сприяли обміну професійним досвідом.

 12. Для педпрацівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів найбільш корисними були лекції з суто фахових питань (організація ігрового апарату учня, культура звуковидобування, підбір репертуару, аспекти взаємодії учасників творчих колективів тощо).

 13. При підвищенні кваліфікації клубних працівників велика увага приділялася режисурі масових свят, принципам початкової роботи з фольклорними гуртами, методиці постановки голосу в народній та естрадній манері виконання, аспектам навчально-тренувальної роботи у хореографічних колективах, інноваційним формам діяльності сучасних клубних закладів.

 14. Зацікавленість бібліотечних працівників викликали питання краєзнавчої роботи бібліотек, перевірки та збереження бібліотечних фондів, нових бібліотечних послуг та організації масових заходів серед читачів.

 15. ♫ Центр завжди позитивно ставиться до ініціатив підприємств, організацій, установ, закладів, що зацікавлені у творчому розвитку підростаючого покоління. Так, декілька років тому до Центру звернулися циркові артисти Харківщини, які запропонували організувати фестиваль дитячого циркового мистецтва з метою його популяризації, обміну досвідом та налагодження творчих взаємозв'язків серед циркових колективів України. Ця пропозиція була підтримана Департаментом культури і туризму облдержадміністрації.

♫ У жовтні 2013 року в стінах “Старого цирку” традиційно пройшов ІІІ обласний фестиваль дитячого циркового мистецтва "Дні дитячого цирку в Харкові “Арена дружби”, який зібрав юних артистів з Дніпропетровська, Донецька, Трускавця, Львова, Маріуполя, Українки, с. Козин (Київська область), Запоріжжя, Артемівська, Горлівки, Тореза, Макеєвки, Тельманова, Угледара, Костянтинівки, Старобешева, Нікополя, Чернігова, та з м. Дзержинська Нижньогородської області (Росія). Кількість учасників фестивалю досягла 250 чоловік (33 колективи).

Харківська область була представлена 8 цирковими колективами з міст Харків, Балаклія, Ізюм. Особливістю Фестивалю цього року було не тільки рекордне представництво учасників, порівняно з попередніми роками, а ще й розширення його географічних границь. Програма Фестивалю стала більш різноманітною за жанрами циркового мистецтва. Вперше за всю історію Фестивалю в ньому брали участь юні артисти- клоуни. Фахівці галузі циркового мистецтва відмітили зростання рівня професійної майстерності учасників порівняно з першим фестивалем 2012 року.

♫ За спільною ініціативою Благодійного фонду “Харківські асамблеї ” і Центру з метою просвітницької та комунікативної діяльності у 2012-2013 навчальному році започатковано проект "Дитяча філармонія" на базі Харківського національного університету мистецтв ім. І .П. Котляревського.

Протягом 2013-2014 навчального року в межах цього проекту у Великій залі Університету відбулося 5 концертів кращих учнів шкіл естетичного виховання Слобожанщини, що відвідали понад 1000 мешканців Харкова і області.

У межах проекту, в цьому році, запрацювала також інтерактивна дитяча музично-театральна гостина “Хочу дізнатися...” на базі та за активною участю Харківської міської музично-театральної бібліотеки ім. К.С. Станіславського.

Продовжено роботу спільного з Центром дитячого абонементу бібліотеки, у циклах лекцій якого, мистецтвознавці-працівники бібліотеки знайомили учнів шкіл естетичного виховання із життям, творчим шляхом, творчим спадком видатних митців, педагогів, поетів, письменників, музикантів минулого та сучасності. Лекції були підготовлені на прохання та за тематикою провідних викладачів шкіл і супроводжувалися відео матеріалами, показом унікальних речей із запасників бібліотеки-музею. Все це значною мірою допомагало учням і викладачам як у підготовці до обласних змагань так і у розширенні мистецького кругозору.

Дані підсумкові нотатки складені з метою методичних узагальнень проведення обласних заходів, надання методичних порад з питань формування методичної роботи шкіл естетичного виховання на наступний 2014-2015 навчальний рік.
Директор Центру Самоварова Т.М.

ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ ІІІ ОБЛАСНОГО ВІДБІРКОВОГО ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ УЧНІВСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ «ОБ’ЄДНАЙМОСЯ Ж, БРАТИ МОЇ !»

до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка

/грудень 2013 року/

Конкурс проводиться відповідно до Указу Президента України від 22.03.2002р. №284 «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості» та згідно до Положення про, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України у справі сім’ї та молоді від 29.08.2003 . 358/529/875 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості» та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2003 р. За №779/81100.

Метою конкурсу є сприяння популяризації творчої спадщини Т. .Г Шевченка, ствердження його духовних заповідей, як важливого чинника консолідації суспільства, активізація виховної та патріотичної роботи серед учнівської молоді, розвиток її інтелектуального потенціалу. Надання державної підтримки юним митцям та заохочення творчої праці їх викладачів.

Цей престижний Всеукраїнський конкурс має дванадцятирічну історію і користується незмінною популярністю серед юних митців Слобожанщини.

12 грудня 2013 року відбулось засідання журі ІІІ обласного туру конкурсу. Цього навчального року учні художніх шкіл та художніх відділень шкіл естетичного виховання міста Харкова та Харківської області виявили особливу активність, надавши на розгляд журі більше трьохсот робіт. Показово, що кожен з 32 дитячих навчальних мистецьких закладів Харківщини, у яких діти опановують образотворче мистецтво, надіслав роботи своїх вихованців. Фахівці пов’язують таку активність не тільки з тематичною спрямованістю конкурсу, але і знаменною датою – 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка.

На розгляд журі було надано 318 робіт учнів 32 навчальних закладів. Готували вихованців до участі у конкурсі 43 викладача.

За оцінкою журі під головуванням Костянтина Савченка, директора Харківського художнього училища, члена Національної Спілки художників України, переважна більшість робіт відповідає критеріям оцінювання, що закладені в умовах конкурсу. Йдеться про актуальність та повноту розкриття теми, рівень володіння технікою виконання, матеріалом, знання композиційних закономірностей, уміння використовувати колір як образний засіб, поняття кольорового тонового контрасту та контрасту взагалі, творчий підхід, відповідність категоріям, тощо.

Конкурсні роботи виконані у різних жанрах живопису (пейзажі, портрети, натюрморти, сюжетно-тематичні картини) з використанням різноманітних технік (акварель, гуаш, кольорові олівці, пастель, графічні роботи).Особливу увагу звертає на себе творчий доробок конкурсантів у номінації «декоративно-ужиткове мистецтво». Представлені роботи у техніці витинанки, валяння, квілінгу, аплікації, батику, кераміки, традиційного народного лялькарства, викладання нитками, розпису, мозаїки на склі, пластиліну тощо, демонструють високий рівень майстерності юних авторів.

За підсумками проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу члени журі висловили деякі зауваження та рекомендації викладачам стосовно підготовки учнів до конкурсу:

 • завдання будь якого конкурсу – показати рівень майстерності та індивідуальності вихованців, головне завдання викладача – навчити учнів творити своє, особисте та надавати на розгляд журі власні творчі здобутки, а не копіювати чиїсь роботи;

 • кожна робота повинна мати центр композиції. Ним є найбільш цікавий елемент, який виділений тонально, кольором, детальністю прописки, промальовки. Всі інші елементи повинні підводити глядача до центру композиції;

 • якщо вводиться певний колір, він повинен бути підтриманий у всій картині.

Опрацювання порад та рекомендацій членів журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» викладачами образотворчого мистецтва шкіл естетичного виховання сприятиме підвищенню рівня робіт учасників, а також покращенню результативності участі юних художників Харківщини у конкурсах Всеукраїнського рівня.

Переможці ІІІ обласного відбіркового етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Об'єднаймося ж, брати мої!”, присвяченого 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка

номінація «Образотворче мистецтво»


Гиль Михайло

робота «Вершина української писемності»

-Краснокутська дитяча музична школа

викладач Кабка Євгенія .О.

Гапоненко Дар’я

робота «Їхав козак за Дунай»

-Харківська дитяча художня школа № 1 ім. І.Ю.Рєпіна

викладач Масьома Тамара Степанівна

Долгова Ангеліна

робота «Думка про Катерину»

-Харківська дитяча школа мистецтв № 4 ім.М.Леонтовича

викладач Антонова Тетяна Олегівна

Микало Наталія

робота «Дитинство Тараса»

-Чугуївська дитяча художня школа ім. І.Ю.Рєпіна

викладач Непомнящий Володимир Іванович

Шило Софія

робота «Село на нашій Україні»

-Валківська дитяча школа мистецтв,

викладач Тимошенко Ольга Володимирівна

номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво»:


Ісіченко Валерія

робота «Садок вишневий коло хати» - витинанка

-Ізюмська дитяча художня школа ім.С.Васильківського,

викладач Недавня О.В.Мезенцева Анастасія

Чехунова Поліна

робота «Ранкова пісня» - валяння

-Будянська дитяча школа народного мистецтва,

викладач Пивоварова Лариса Миколаївна

Мудрець Марина

робота «Катерина» - лялька

-Будянська дитяча школа народної творчості,

викладач Пивоварова Лариса Миколаївна

Новицька Ганна

робота «Свята родина» - батик

-Харківська дитяча художня школа № 1 ім. І.Ю.Рєпіна

викладач Лізніченко О.В.

Сальник Оксана

робота «Мальовнича Україна» - квілінг

-Лозівська дитяча художня школа

викладач Любимова Емма Миколаївна
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка