Цукровий діабет, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Цукровий діабет тип 1Сторінка1/8
Дата конвертації16.04.2017
Розмір1.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ЗІ СТУДЕНТАМИ 4 КУРСУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»


Тема: Цукровий діабет, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Цукровий діабет тип 1.

Актуальність теми


Серед ендокринної патології цукровий діабет займає перше місце (більше 50% всіх ендокринних захворювань).

Поширеність явного цукрового діабету серед населення економічно розвинутих країн досягає 4%. Але масові обстеження показали, що хворих з скритими формами діабету в 2 рази більше, ніж хворих з явним діабетом. Актуальність теми пов’язана зі складністю лікування діабету і його ускладнень.


Навчальні цілі


 1. Вивчити механізм дії інсулярного апарату в організмі здорової людини;

 2. Вивчити причини виникнення цукрового діабету, його клініку і ускладнення.

Знати:

 1. Місце цукрового діабету в структурі захворювань ендокринної системи.

 2. Захворювання, з якими необхідно провести диференціальний діагноз.

 3. Етіологію, патогенез цукрового діабету. Сучасні аспекти питання про цукровий діабет.

 4. Методи діагностики цукрового діабету.

Вміти:

 1. Обгрунтувати діагноз цукрового діабету клінічними, лабораторними і інструментальними методами.

 2. Вибрати при диференціальній діагностиці для кожної нозологічної одиниці характерні відмінні ознаки (по принципу алгоритму).

 3. Оформити історію хвороби, листок призначень.

Виховні цілі заняття: Сформувати уявлення про вплив екологічних, соціальних і біологічних факторів на динаміку росту кількості хворих на цукровий діабет.

На матеріалі теми розвивати почуття відповідальності за своєчасність виявлення захворювання та правильність професійних дій для досягнення компенсації вуглеводного обміну.

При збиранні анамнезу врахувати деонтологічні і етичні аспекти.

Міждисциплінарна інтеграція


Дисципліни

Знати

Вміти

Забезпечуючи:
Анатомія
Гістологія
Фізіологія
Біохімія

Патфізіологія


Патанатомія

Пропедевтика внутрішніх хворобТопографію і будову підшлункової залози

Гістологічну будову острівців Лангерганса

Внутрішню секрецію підшлункової залози.

Хімію та обмін вуглеводів.

Патогенез цукрового діабету.

Морфологічні зміни в органах та тканинах при цукровому діабеті.

Клінічні прояви та методи лабораторної діагностики цукрового діабету


Пропальпувати підшлункову залозу.

Забезпечувані дисципліни


Госпітальна терапія

Нервові хвороби

Госпітальна педіатрія

Акушерство та гінекологія


Клініку, діагностику, лікування і профілактику цукрового діабету у дорослих та у хворих дитячого віку
Оцінити загальний стан хворого і встановити діагноз.


Провести диф.діагностику діабетичної нейропатії з іншими її видами.

Діагностувати цукровий діабет у дітей, у тому числі MODY-діабет.

Діагностувати гестаційний цукровий діабет.


Внутріпредметна інтеграція

Провести диф.діагностику цукрового діабету 1 і 2, пов’язаних з ендокринними захворюваннями та впливом хімічних речовин.


План і організаційна структура заняття


№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції і зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали метод. забезпечення

Час в хв.

1.

Підготовчий етап:

1. Організація заняття, постановка задач.


Заповнення акад.журналу

Акад.журнал, списки студентів

1

2.Постановка навчальних цілей


2

3. Контроль вихідного рівня знань та вмінь.

Другий

Фронтальне опитування, перевірка практичних навичок

Тести другого рівня. Перелік питань для опитування.

17

2.

Основний етап:

Самостійна робота студента під керівництвом викладача
Третій

Студенти самостійно проводять збір скарг, анамнезу, об’єктивний огляд.

Палата, фонендоскоп, апарат для вимірювання тиску, історія хвороби, листки призначення

45

3.

Заключний етап: 1.Контроль і корекція рівня професійних навичок.


Третій

Оформлення історії хвороби, оцінка результатів.

Студенти дають оцінку стану хворо-го (діагноз), роз-в’язують ситуаційні задачі, розшифро-вують ЕКГ, Rtg-грами, дані лабора-торних і інструмент. обстеженьСхема історії хвороби.

Історії хвороби, Rtg-грами, ЕКГ, аналізи, дані інструментальних методів обстежень.20

2.Підведення підсумків, оголошення оцінок.

3.Домашнє завдання, інструкція до виконання.

Підручники, конспекти лекцій.

Рекомендована література.

Перелік питань для опитування:


 1. Анатомія і фізіологія підшлункової залози.

 2. Структура інсуліну.

 3. Роль інсуліну в організмі.

 4. Етіологія і патогенез цукрового діабету.

 5. Класифікація цукрового діабету.

 6. Сучасні методи діагностики цукрового діабету.

 7. Диференціальний діагноз цукрового діабету.

 8. Основні клінічні симптоми цукрового діабету.

 9. Класифікація порушень глікемії.

 10. Клінічні особливості різних типів цукрового діабету.

 11. Діагностика цукрового діабету: рівень глікемії натще, тест толерантності до глюкози, глісовані білки, С-пептид.

 12. Критерії тяжкості перебігу захворювання.


Тести вихідного рівня знань

Цукровий діабет, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Цукровий діабет тип 1.

1)Інсулін продукується такими клітинами острівців підшлункової залози:A Гама-клітинами;

B Дельта-клітинами;

C Альфа-клітинами;

D Бета-клітинами;

E РР-клітинами

2)Фізіологічним регулятором синтезу та секреції інсуліну є:A Концентрація білків у крові;

B Концентрація катехоламінів у крові;

C Концентрація глюкози у крові;

D Концентрація тригліцеридів у крові;

E Концентрація жирних кислот у крові
3) Які з нижче перерахованих обстежень найбільш ефективні в оцінці компенсації цукрового діабету:

A Показник глікованого гемоглобіну;

B Рівень глікемії через 2 години після їжі;

C Рівень глікемії натще;

D Рівень глікемії протягом доби;

E Показник глюкозурії протягом доби

4) Що повинна робити хвора на цукровий діабет при вагітності:A Їсти «за двох»;

B Старанно компенсувати діабет;

C Багато пити рідини;

D Збільшити квоту білків у дієті;

E Збільшувати квоту жирів

5)Який чинник впливає на результат тесту толерантності до глюкози:A Відмова від паління;

B Вживання мінеральної води;

C Вживання йодованої солі;

D Вживання полівітамінних препаратів;

E Дієта з обмеженням вуглеводів

6) Критеріями діагнозу цукровий діабет виступають:A Глікемія серед дня – 11.1 ммоль/л та вище;

B Глікемія натще – 5,6 – 6,0 ммоль/л;

C Наявність глюкозурії;

D Свербіж шкіри;

E Глікемія протягом дня – 9,0 – 10,0 ммоль/л;

7) Оцініть результати тесту толерантності до глюкози: натще – 5,7 ммоль/л, через 2 год. – 8,4 ммоль/л:A Нормальний тест;

B Явний цукровий діабет;

C Порушення толерантності до глюкози;

D Порушення глікемії натще;

E Потрібне повторне обстеження

8) Оцініть результати тесту толерантності до глюкози: натще – 7,0 ммоль/л, через 2 год. – 11.2 ммоль/л:A Нормальний тест;

B Порушення толерантності до глюкози;

C Явний цукровий діабет;

D Порушення глікемії натще;

E Потрібне повторне обстеження

9)Схуднення характерне для такого ендокринного захворювання:A Гіпотиреоз;

B Пубертатно-ювенільний диспітуітаризм;

C Цукровий діабет типу 1;

D Цукровий діабет типу 2;

E Синдром Іценка-Кушінга

10)Яке ендокринне захворювання може супроводжуватись вторинним цукровим діабетом:A Гіпотиреоз;

B Гіпокортицизм;

C Гіпогонадизм;

D Синдром Іценка-Кушінга;

E Медулярна карцинома щитоподібної залози

11)Цукровий діабет типу 1 характеризується:A Інсулінодефіцитом;

B Інсулінорезистентністю;

CПовільним розвитком;

D Стабільним перебігом;

E Ожирінням
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка