ЦіноутворенняСкачати 102.58 Kb.
Дата конвертації19.11.2016
Розмір102.58 Kb.
ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей»


Урок на тему: «Ціноутворення»

Підготувала:

Шеремет О.І.

Тема уроку : Ціноутворення

Мета уроку:

-з'ясувати суть ціноутворення та ціни;

-ознайомитися з основними видами ціни та її елементами;

-навчитися застосовувати отримані знання в конкретних життєвих

ситуаціях.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

КМЗ уроку: підручник В.М.Петюх «Основи ринкової економіки»;

мультимедійна презентація по темі;

роздатковий матеріал для проведення вправи «Моделювання ціни»;

кросворд «Ціноутворення».

Хід уроку:

1.Організаційний момент.

- Облік відвідування.

2.Повідомлення теми та мети уроку.

3.Вивчення нового матеріалу.
Лекція вчителя:

1.Ціноутворення —це процес встановлення цін на товари та послуги, що пропонуються на ринку.

Ціна – це вартість товару, виражена в будь-якій грошовій одиниці.

2.Види цін:

Оптові - це ціни, за якими підприємство реалізує вироблену продукцію іншим

підприємствам та збутовим організаціям.

Роздрібні - це ціни, за якими товари реалізуються в роздрібній торговій

сітці населенню.

Закупівельні - це ціни, за якими реалізується сільськогосподарська продукція виробниками ( колгоспами, радгоспами, фермерськими господарствами та населенням ) державним та комерційним організаціям для послідуючої переробки.

Кошторисні - це ціни на будівництво конкретного об'єкта.

Тарифні - це тарифи на послуги населенню.

Фіксовані - це ціни, які встановлюються державними органами на

попередньо визначене коло товарів.

Вільні (договірні) - це ціни, що складаються на ринку під впливом попиту та (або за домовленістю).

3. Всяка ціна складається з частин, або елементів. До них належать: собівартість, прибуток, транспортні витрати, акцизний збір, податок на добавлену вартість, мито та торгівельні надбавки. Собівартість і прибуток — це елементи усіх видів цін, наявність інших у ціні необов’язкова.

Важливим елементом ціни є собівартість, яка відби­ває витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Собівартість — це нижня межа ціни товару, оскільки без відшкодування витрат неможливо здійснити навіть просте відтворення без залучення різного роду дотацій.

Собівартість продукції — це комплексний економічний показник, який поєднує в собі витрати узагальненої праці, тобто витрати на спожиті засоби виробництва, та витрати живої праці, тобто витрати на заробітну плату робітників підприємств, а також частину чистого доходу громадян, що призначена на соціальне страхування, підтримку потерпілих від Чорнобильської аварії, утримання пенсіонерів, безробітних та медичне страхування.
Собівартість продукції є важливим узагальнюючим показником, який характеризує ефективність роботи підприємства (фірми). В ній відображаються всі сторони виробничо-господарської діяльності фірми. Чим краще працює підприємство, економічніше і раціональніше воно використовує власні ресурси, успішніше вдосконалює свою техніку, тим нижчою буде собівартість виготовленої продукції. Крім того, цей показник тісно пов'язаний з ціною продукції. Це виявляється в тому, що собівартість слугує базою ціни товару і її нижньою межею для виробника, щоб забезпечити процес відтворення виробництва. Відпускати ціну нижче за собівартість підприємству невигідно, оскільки в такому випадку воно ризикує зазнати збитків

Прибуток це частина чистого доходу, яка належить підприємству. За рахунок прибутку підприємство має змогу розширювати і технічно вдосконалювати вироб­ництво, стимулювати працю своїх працівників.

А ще до складу ціни входять непрямі податки. Непрямі податки є податками на споживання. Вони збіль­шують ціну товару і, врешті-решт, оплачують їх споживачі, які купують ці товари. Основні непрямі податки виступають в трьох формах:

- акцизи;

- податок на додану вартість;

- мито.


Нещодавно ми з вами розглядали прямі та непрямі податки, отож, діти, давайте пригадаємо непрямі податки, що входять до складу ціни.

Виступи учнів:

Перший учень:

Акциз це непрямий податок на окремі товари , визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів і оплачується покупцем. 
Акциз введено на високорентабельні й монопольні товари, тобто такі, які приносять великі прибутки.
До них належать такі вітчизняні й закор­донні продукти, як горілка, лікери, шампанське, вина, коньяк, тютюнові вироби тощо.

До підакцизних товарів також належать також нафтопродукти, скраплений газ; автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.
Держава акумулює кошти, одержані від сплати акцизу, і використовує їх на фінансування соціальних та інших програм. 
Акциз подібний до ПДВ: він збільшує ціну товару, оскільки входить до неї у вигляді надбавки на стадії реалізації. Вони спрямовані на споживача, які їх і сплачують. 

Величина акцизного збору залежить від виду товару і встановлюється державою.

Другий учень:

Податок на добавлену вартість (ПДВ) - це непрямий податок, який  входить в ціну товару чи послуги та сплачується покупцем.

ПДВ є одним з наймолодших і найпоши­реніших серед непрямих податків у світі, який нині існує і в нашій державі. Вперше був сформульова­ний і обгрунтований в 1954 р. Мішелем Лоре. Відтоді він утвер­дився у світовій практиці і став основним непрямим податком. Більше того, сам факт його використання став обов’язковою умо­вою вступу тієї чи іншої країни до Європейського Союзу.

ПДВ охоплює практично всі товари і послуги, тому за відносно низьких ставок (у світі) наповнює казну краще, ніж інші по­датки.

В Україні ставка ПДВ спочатку (1991 - 1992 рр.) становила 28 %, потім була знижена до 20 %. Існує пільгова ставка ПДВ — нульова для експорту , поставки пального для заправки мор­ських та повітряних суден , космічних кораблів і супутників, на операції з продажу вітчизняних продуктів дитячого харчу­вання, періодики, книг, зошитів, підручників, посібників тощо. Хочу зазначити, що в розвинених країнах існують нульові ставки на виробництво товарів першої потреби, а в нас їх немає.

Вчитель:


Давайте порівняємо ставки ПДВ України і деяких закордонних держав (слайд №20 презентації).

У Німеччині основна ставка ПДВ нині становить 14 %, а на продукти харчування і ЗМІ — 7 %; у Франції — 18,6 %, а пільгова на предмети першої потреби (продовольство, одяг, взуття, газети та ін.) — 5,5 %. В Італії існує кілька ставок ПДВ: пільгова — 0,4 % на предмети харчування; основна — 9 % на промислові товари, 19 % на бензин, нафтопродукти, алкоголь і 38 % — на предмети розкоші, хутро, ювелірні вироби, спортивні автомобілі.

Якщо людина має високі доходи, вона може дозволити собі купувати предмети розкоші, сплачуючи при цьому додатковий податок державі у формі ПДВ, і така висока ставка його цілком обґрунтована. А на продукти харчування ставка мізерна, і це та­ки логічно, бо їсти треба всім щодня і не один раз на день.

В Японії ставка ПДВ тримається на рівні 3 %. Це означає, що ціни тут невисокі і доступні.

В країнах, які швидко розвиваються упродовж останніх двох десятиліть (Тайвань, Таїланд, Південна Корея), ПДВ не пере­вищує 5 %.

В європейських країнах вона коливається від 10 до 20 % і, як було показано на прикладі Італії й Німеччини, завжди є пільго­ва ставка на продукти харчування.

Порівняльний аналіз свідчить про те, що в Україні застосову­ється дуже висока ставка ПДВ, для цього податку не характер­на соціальна орієнтація.

Третій учень:

Мито - це державний податок на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України.
Мито як податок встановлю
ється тільки законом. Мито треба розглядати як обов'язковий внесок, платіж, плату, що доручено збирати митним органам при ввезенні товару на митну територію чи вивезенні товару з митної території України. Цей внесок є невід'ємною складовою частиною такої процедури.

Вчитель:


Слідуючий елемент ціни - транспортні витрати - це витрати по доставці товару від виробника до споживача.

Кінцевим елементом ціни, який перетворює її в роздрібну, є торгівельна надбавка, що служить джерелом відшкодування витрат торгівельних організацій та забезпечення їх нормальної рентабельності. Торгівельна надбавка на вітчизняні товари регулюється державою, а на імпортні - визначається без обмеження.

4. Самостійна робота учнів:

Виконання вправи «Моделювання ціни». Для цього група ділиться на три підгрупи, кожній з яких пропонуються окремі ситуації та основні складові ціни у вигляді частин квітки (пуп’янки та пелюстки). З отриманого роздаткового матеріалу учні складають квітку.

Створити модель ціни в конкретній ситуації:

Ситуація 1: Марина придбала в Сосновому торт, виготовлений в

м.Березне.

Ситуація 2: Павло придбав в автосалоні Рівного автомобіль,

виготовлений у Франції.

Ситуація 3: Підприємець Сергій придбав на молокозаводі 10 ящиків

морозива.

Розглядаємо моделі цін в кожній ситуації, робимо висновки.

5.Закріплення знань, умінь і навичок учнів.

Завдання 1. Для закріплення пройденого матеріалу розглянемо слідуючі проблемні запитання:

  1. Наявність яких елементів в ціні є обов'язковою?

  2. Чи може підприємець - виробник регулювати величину ПДВ?

  3. Чи можна стимулювати працю працівників, використовуючи прибуток? Яким чином?

  4. Які особливості нарахування торгівельної надбавки?

  5. Уявіть ситуацію, коли держава заборонила непрямі податки. Чи вплине ця подія на ціну товарів? Яким чином?

Завдання 2. Кросворд “Ціноутворення”

1.Непрямий податок, що встановлюється на прибуткові товари.

2.Як називається надбавка, яку використовують організації, що

продають товар?

3.Як називається ставка ПДВ на більшість товарів та послуг?

4.Обов'язкові платежі фізичних та юридичних осіб, що стягуються

державою до державного бюджету.

5.Заради чого підприємці займаються бізнесом?

6.Який податок потрібно заплатити при перетині кордону?

7.Ставка якого непрямого податку в Україні однакова на всі товари і послуги?

8.Як називається сукупність матеріалів для виробництва товару?

9.Основний елемент ціни.

10.Хто встановлює величину податків?

11.Як називається ціна, якою ми користуємося кожного дня?

12. Як називається ціна на сільськогосподарську продукцію?

13.Один із чинників, що впливає на ціну товару.

6. Домашнє завдання:

Опрацювати матеріал підручника В.М.Петюх “Основи ринкової

економіки” П.4.6 ( стор.194 – 197)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка