Чи зможеш ти керувати колективомСкачати 73.98 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір73.98 Kb.
Тема: Чи зможеш ти керувати колективом
Дата проведення _____________________________________________________
Мета: Ознайомити учнів з типами лідерства, стилями керування колективом; дати уявлення про психологічні якості, необхідні лідеру; поглибити розуміння своїх здібностей до керівництва людьми; розвинути навички конструктивної презентаціі лідерських якостей

Вікова група: учні 11-х класів

Форма заняття: бесіда, лекція
Хід заняття

1. Хто може стати лідером?

У будь-якій групі зазвичай виділяється лідер. Він не тільки направляє і веде своїх послідовників, але і хоче вести їх за собою, а послідовники не просто йдуть за лідером, але і хочуть йти за ним. Дослідження показують, що знання і здібності лідера оцінюються людьми завжди значно вище, ніж відповідні якості решти членів групи.Чому людина стає лідером?

Давайте спробуємо визначити, яку роль в колективі граєте ви самі. Наскільки вам властиві якості лідера?

Тест «Капітан або пасажир»
2. Психологічні якості лідера.

Питання про те, чому людина стає лідером і чи кожен може ним стати, є


зовсім не простим. У соціальній психології існує декілька теорій лідерства.

Згідно концепції «чорт», лідер володіє певними властивостями, рисами, завдяки яким він висувається в лідери. Що це за риси?

Лідеру притаманні такі психологічні якості: впевненість у собі, гострий і гнучкий розум, сильна воля, вміння зрозуміти особливості психології людей, організаторські здібності. Але дослідження показують, що часом лідером стає людина, яка не володіє перерахованими якостями. З іншого сторони, людина може мати дані якості, але не бути лідером.

Згідно ситуативної теорії лідерства, лідером стає та людина, яка при виникненні в групі складній ситуації проявляє якості, властивості, здібності, досвід, необхідні для оптимального вирішення цієї ситуації в даній групі. В розних х ситуаціях група висуває різних людей як лідерів.3. Типи лідерів.

Таким чином, лідером групи може стати тільки та людина, яка здатна привести групу до вирішення тих чи інших ситуацій, проблем, хто володіє найбільш важливими для цієї групи особистісними рисами, хто є носієм і розділяє ті цінності , які притаманні групі. Лідер - це ніби дзеркало групи, він стає їм в даній конкретній групі, тому яка група - такий і лідер. Людина, що є лідером в одній групі, зовсім не обов'язково стане лідером в інший.

В залежності від характеру діяльності виділяються слідуючі типи лідерів: універсальний лідер і ситуативний лідер; за змістом діяльності: лідер-натхненник, лідер-організатор, лідер-виконавець, діловий лідер, емоційний лідер; по стилю керівництва виділяються авторитарний лідер і демократичний лідер.

Спробуйте визначити, чим розрізняються різні типи лідерства.

З точки зору масштабності вирішуваних завдань виділяють такі типи лідерства: побутовий тип (у шкільних, студентських групах, дозвільних об'єднаннях, в сім'ї); соціальний тип (на виробництві, у профспілковому комітеті, у різних суспільствах: спортивнихних, творчих і т . д.); політичний тип (державні, громадські діячі).

Лідер-організатор в змозі швидко і правильно оцінювати ситуацію, виділяти завдання, що потребують першочергової реалізації. Цікаво висловлювання з цього приводу Наполеона Бонапарта: «Мій геній полягає в тому, що одним швидким поглядом я охоплював всі труднощі справи, але в той же час і всі ресурси подолання цих труднощів; в цьому моя перевага над іншими».

Талант керівництва людьми грунтується на цілому комплексі соціально-психологічних якостях і властивостях. Велику роль грає довіра і любов мас до свого лідера. Довіра до лідера - це визнання його високих достоїнств, заслуг, визнання необхідності, правильності та результативності його дій. Це внутрішня згода з авторитетом лідера, готовність діяти у відповідності з його установками. Адже змусити йти за собою при відсутності засобів примусу можна лише на основі довіри.

І довіра ця означає, що люди перебувають у внутрішній згоді з лідером.
Що впливає на виникнення довіри до лідера? Якій людині люди частіше довіряють і готові без примусу наслідувати за ним?
4. Стилі управління.

Можна сказати, що лідер керує колективом у силу своїх організаторських здібностей.

Виділяють наступні стилі керування.

Авторитарний стиль відрізняє жорстке одноосібне прийняття всіх рішень («мінімум демократії»); жорсткий постійний контроль над виконанням рішень з загрозою покарання («максимум контролю»); несприятливий психологічний клімат («подхаліми», «козли відпущення», інтриги). Цей стиль обумовлює щоденну психологічну напруженість в колективі, створює несприятливий психологічний клімат, який нервує людей, змушує їх боятися, догоджати і т. д.

Демократичний стиль є найбільш ефективним, оскільки забезпечує високу ймовірність правильно зважених рішень; рішення приймаються на основі обговорення проблеми, врахування думок та ініціатив членів колективу. Однак ефективна реалізація демократичного стилю можлива при високих інтелектуальних, організаторських, комунікативних здібностях лідера.

Ліберально-анархічний стиль керівництва характеризується відсутністю стимулу добросовісно працювати, слабким проявом співробітництва; розділи роботи складаються з окремих інтересів лідерів підгруп, можливі приховані і явні конфлікти, йде розшарування на конфліктуючі підгрупи.

Непослідовний стиль керівництва виявляється в непередбачуваному переході лідера від одного стилю до іншого, що обумовлюється вкрай низьким результати взаємодії і максимальною кількістю конфліктів і проблем.

Критерієм ефективності керівництва є ступінь авторитета лідера і високий рівень здатності колектива вирішувати завдання, що стоять перед ними.


5. Вправа «Передвиборна програма»

Давайте уявимо, що посаду старости класу дуже престижна, а може бути, і вигідна, і кожен з вас намагається бути обраним на цю посаду (можна назвати цю роль президентом класу). Для того щоб вас могли вибрати, ви повинні представити передвиборчу програму, в якій потрібно відобразити, як зміниться життя вашого класу, якщо старостою (президентом) будете саме ви. Отже, ви повинні написати свою програму, а потім здійснити її презентацію. А ми визначимо, хто ж буде старостою (президентом), спираючись на свої враження: хто викликав найбільшу довіру і зміг найбільш переконливо продемонструвати якості лідера.Тест «Капитан или пассажир?»

(Прутченков А. С. Наедине с собой)

Инструкция. Ответьте на каждый предлагаемый вопрос: «да», «нет» или «не знаю».

Вопросы:

 1. Я всегда чувствую ответственность за все, что происходит в моей жизни.

 2. В моей жизни не было бы стольких проблем, если бы некоторые люди изменили свое отношение ко мне.

 3. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами моих неудач.

 4. Иногда мне кажется, что я родился (родилась) под «несчастливой звездой».

 5. Я считаю, что алкоголики сами виноваты в своей болезни.

 6. Иногда я думаю, что за многое в моей жизни ответственны те люди, под влиянием которых я стал таким, какой есть.

 7. Если я простужаюсь, то предпочитаю лечиться самостоятельно, а не прибегать к помощи врачей.

 8. Я считаю, что во вздорности и агрессивности, которые так раздражают в человеке, чаще всего виноваты другие люди.

 9. Считаю, что любую проблему можно решить, и не понимаю тех, у кого вечно возникают какие-то жизненные трудности.

 10. Я люблю помогать людям, потому что чувствую благодарность за то, что другие сделали для меня.

 11. Если происходит конфликт, то, размышляя, кто в нем виноват, я обыч­но начинаю с себя.

 12. Если черная кошка перейдет мне дорогу, я перехожу на другую сторо­ну улицы.

 13. Я считаю, что каждый человек независимо от обстоятельств должен быть сильным и самостоятельным.

 14. Я знаю свои недостатки, но хочу, чтобы окружающие относились к ним снисходительно.

 15. Обычно я мирюсь с ситуацией, повлиять на которую не в состоянии.

Обработка результатов

Сравните свои ответы с ключом и подсчитайте общую сумму баллов, ис­пользуя следующую шкалу: • поставьте себе по 10 баллов за каждый ответ «да» на вопросы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

 • поставьте себе по 10 баллов за каждый ответ «нет» на вопросы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15

 • поставьте себе по 5 баллов за каждый ответ «не знаю».

Интерпретация результатов

От 100 до 150 баллов. Вы — капитан собственной жизни, чувствуете ответ­ственность за все, что с вами происходит, многое берете на себя, преодолеваете трудности, не преувеличивая их, не возводя в ранг жизненных проблем. Вы види­те перед собой задачу и думаете над тем, как ее можно решить. Но то, что вы при этом чувствуете, что происходит в вашей душе — для окружающих загадка.

Рекомендации. Вы очень внимательно относитесь к своим проблемам и умеете их решать, но попробуйте также заинтересоваться проблемами других людей, помогать им преодолевать их трудности. Эта забота и внимание к окружающим поможет вам переключиться, снимет лишнее раздражение, придаст дополнительные силы. Возьмите себе за правило хотя бы один раз в день помогать, пусть в самом малом, кому-либо из окружающих, обяза­тельно подумать о другом и сделать для него что-нибудь.

От 50 до 99 баллов. Вы охотно бываете рулевым, но можете, если это необходимо, передать штурвал в верные руки. При оценке причин собствен­ных трудностей вы вполне реалистичны. Гибкость, рассудительность и чут­кость всегда бывают вашими союзниками. Случаются ситуации, которые никак вас не касаются, вы не несете за них никакой ответственности и тем не менее, если требуется, все-таки берете ответственность на себя. Вы обыч­но знаете, когда это нужно сделать. Вы умеете жить в добром согласии с другими людьми, не нарушая внутреннего согласия с самим собой.

* Рекомендации. Вам можно пожелать научиться более твердо отстаивать собственную позицию и в некоторых случаях не соглашаться с другими, как бы вам тяжело ни было; чаще высказывать свою личную точку зрения.До 49 баллов. Вы часто бываете пассажиром в своей жизни, легко подчи­няетесь внешним силам, говоря: «Так сложились обстоятельства», «Судьба» и т. п. В своих трудностях вы обвиняете кого угодно, только не себя. Насто­ящая независимость представляется вам как умение мирно сосуществовать с другими, не придавая значения тому, какие это люди и как они относятся к вам.

* Рекомендации. В компании своих друзей постарайтесь чаще брать на себя роль лидера. Заранее придумайте дело, которое будет интересно для всех, а затем организуйте его проведение. При этом действуйте, исходя из своих представлений, а не подчиняясь групповому давлению. Если сразу не удается быть лидером в уже сформировавшейся группе, куда входите и вы, то, может быть, вам стоит подумать и собрать вокруг себя собственную группу. В ней вы сможете быть полноправным лидером. Вот только для этого нужно проявить инициативу, самостоятельность, подумать самому, чем привлечь одного-двух ребят к себе, чем заинтересовать их. Попробуйте.Вопрос к учащимся.

Кто же такой «капитан»? Давайте составим обобщенный портрет «капита­на», т. е. человека, который самостоятельно определяет свою жизнь.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка