Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справиСторінка1/4
Дата конвертації13.04.2017
Розмір0.56 Mb.
  1   2   3   4

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИКНОВА ЛІТЕРАТУРА
Квітень – вересень 2010 року

ЧЕРКАСИ

2010

ЗМІСТ
1. Екологія.Медицина


2. Інформатика. Математика. Техніка.

3. Статистика. Соціологія

4. Історія

5. Економіка. Економічна теорія. Економічна історія

Історія економічних вчень

6. Мікроекономіка. Макроекономіка . Світова економіка

7. Менеджмент. Маркетинг

8. Бухгалтерський облік. Аналіз. Аудит

9. Фінанси. Бюджетна система. Податкова система

10. Страхування.

11. Економіка підприємства. Економіка АПК

Інновації. Інвестиції

12. Банківська справа

13. Економіка праці. БЖД. Охорона праці.

14. Політологія. Право

15. Культура. Мистецтво

16. Наука. Педагогіка. Освіта


17. Мовознавство. Літературознавство

18. Релігієзнавство. Філософія. Психологія

19. Етика. Естетика. Логіка

20. Художня література
1.Екологія. Медицина


 1. Андреев, Ю.А. Вода - наместник Бога на Земле [Текст] / Ю. А. Андреев. -СПб.: Питер, 2010. -320 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 2. Вода [Текст] : энциклопедия/ оформ.кн. : И. Кошелев. -М.: Бук Хаус, 2005. -296 с. - (Многоликая планета) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 3. Воздух [Текст] : энциклопедия/ оформ.кн. : И. Кошелев. -М.: Бук Хаус, 2006. -296 с.,ил. -(Многоликая планета) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 4. Гавриленко, О.П. Екогеографія України [Текст] : навч.посібник/ О. П. Гавриленко. -К.: Знання, 2008. -646 с. -(Вища освіта ХХІ століття) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 5. Грибан, В.Г. Валеологія [Електронний ресурс] : навч.посібник/ В. Г. Грибан. -К.: ЦНЛ, 2009 ел. опт. диск (CD-ROM). -(Електронні видання) Примірники: всього:3 - ЧЗП(3)

 6. Димань, Т.М. Екологія людини [Текст] : підручник/ Т. М. Димань. -К.: Академія, 2009. -376 с. -(Альма - матер) Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

 7. Дитрих, В. Зелёный бизнес - миллиардная сделка ! На смену доткомам приходят дотгрины [Текст] : перевод с нем./ В. Дитрих. -К.: НАН Украины; Ин-т экономики и прогнозирования, 2009. -296 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 8. Еременко, М.В. Метеочувствительность. Как не зависеть от погоды [Текст] / М. В. Еременко. -М.: Мир книги, 2010. -224 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 9. Зубар, Н.М. Основи фізіології та гігієни харчування [Текст] : підручник/ Н. М. Зубар. -К.: ЦУЛ, 2010. -336 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 10. Лукаш, А. 500 упражнений для позвоночника [Текст] / А. Лукаш. -СПб.: Наука и техника, 2010. -208 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 11. Малкина-Пых, И.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях [Текст] / И. Г. Малкина-Пых. -М.: Эксмо, 2010. -928 с. - (Новейший справочник психолога) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 12. Мальська, М.П. Туристичне країнознавство.Європа [Текст] : навч.посібник/ М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. - К.: ЦУЛ, 2009. -224 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 13. Млодинов, Л. (Не)совершенная случайность. Как случай управляет нашей жизнью [Текст] / Л. Млодинов.- М.: Гаятри, 2010. -352 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 14. М'ягченко, О.П. Основи екології [Електронний ресурс] : підручник/ О. П. М'ягченко. -К.: ЦНЛ, 2009.- ел. опт. диск (CD-ROM). -(Електронні видання) Примірники: всього:2 - ЧЗП(2)

 15. Огонь и свет [Текст] : энциклопедия / оформ.кн. : И. Кошелев. -М.: Бук Хаус, 2006. -296 с., ил. -(Многоликая планета) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 16. Промислова екологія [Текст] : навч.посібник/ Я. І. Бедрій, Б. О. Білінський, Р. М. Івах . - 4-е вид., перероб. -К.: Кондор, 2010. - 374 с. Примірники: всього:3 - АБ(1), ЧЗ(2)

 17. Романчук, С.В. Геодезія [Електронний ресурс] : навч.посібник/ С. В. Романчук, В. П. Кирилюк, М. В. Шемякін. -К.: ЦНЛ, 2009.- ел. опт. диск (CD-ROM). -(Електронні видання) Примірники: всього:3 - ЧЗП(3)

 18. Юрченко, Л.І. Екологічна культура в контексті екологічної безпеки [Текст] : монографія / Л. І. Юрченко. -К.: ПАРАПАН, 2008. -296 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

2.Інформатика. Математика. Техніка.

  1. Васильченко, І.П. Фінансова математика: навч.посібник/ І.П. Васильченко, З.М. Васильченко. –К.: Кондор, 2007. -184 с. Примірники: всього:29 - ЧЗ(2), АБ(27)

  2. Вычислительные наноструктуры . В 2-х томах [Текст] : учебник. Т.1 : Задачи, модели, структуры ; Т.2: Программно-аппаратные платформы. -М.: Интернет-Университет Информационных Технологий : Бином, 2010. -487 с. -(Основы информационных технологий) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

  3. Галушкин, А.И. Нейроновые сети [Текст] : монография/ А. И. Галушкин. –М.: Горячая линия-Телеком , 2010. - 496 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

  4. Голдовский, И.М. Банковские микропроцессорные карты [Текст] / И. М. Голдовский. - М.: Альпина Паблишерз, 2010. - 686 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

  5. Григорьев, О.В. Быстро и легко осваиваем Windows 7 : русская версия. Самоучитель [Текст] / О. В. Григорьев, И. А. Ривкин, В. А. Анохин. -М.: Лучшие книги, 2010. -240 с. -(Быстро и легко) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

  6. Долінський, Л.Б. Фінансова математика [Текст] : навч.посібник/ Л. Б. Долінський. -К.: КНЕУ, 2009. -265 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

  7. Здрок, В.В. Економетрія [Текст] : підручник/ В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький. -К.: Знання, 2010. -541 с. + CD Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

  8. Зрезарцев, М.П. Товарознавство непродовольчих товарів [Електронний ресурс] : навч.посібник / М. П. Зрезарцев, В. М. Зрезарцев, В. П. Параніч. -К.: ЦНЛ, 2009.- ел. опт. диск (CD-ROM). -(Електронні видання) Примірники: всього:2 - ЧЗП(2)

  9. Зрезарцев, М.П. Товарознавство сировини та матеріалів [Електронний ресурс] : навч.посібник/ М. П. Зрезарцев, В. М. Зрезарцев, В. П. Параніч. -К.: ЦНЛ, 2009.- ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронні видання) Примірники: всього:2 - ЧЗП(2)

  10. Интернет : практическая энциклопедия от ComputerBild [Текст] . -СПб.: Наука и техника, 2010.-528c.+ DVD. -(Избранное ComputerBild) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

  11. Клепко, В.Ю. Вища математика в прикладах і задачах [Електронний ресурс] : навч.посібник/ В. Ю. Клепко, В. Л. Голець. -К.: ЦНЛ, 2009.- ел. опт. диск (CD-ROM). -(Електронні видання) Примірники: всього:3 - ЧЗП(3)

  12. Романова, Ю.Д. Информатика и информационные технологии [Текст] : учеб.пособие/ Ю. Д. Романова, П. А. Музычкин, И. Г. Лесничая. -М.: Эксмо, 2010. -688 с. -(Новое экономическое образование) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

  13. Физерс, М. Эффективная работа с унаследованным кодом [Текст] : пер. с англ./ М. Физерс. -М.: Вильямс, 2009. -400 с.,ил. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

  14. Чаффер, Дж. Изучаем jQuery 1.3 . Эффективная веб-разработка на JavaScript [Текст] / Дж. Чаффер, К. Шведберг, Б.м., 2010. -448 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

3. Статистика. Соціологія

 1. Зиновьев, А.А. Запад [Текст] : избранные сочинения/ А. А. Зиновьев. -М.: Астрель, 2008. -512 с.Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 2. Зиновьев, А.А. Светлое будущее [Текст] : избранные сочинения/ А. А. Зиновьев. -М.: Астрель, 2008. -863 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 3. Івасюк, Ю.Б. Економічна cоціологія. Конспект лекцій [Текст] : навч.посібник/ Ю. Б. Івасюк. -Львів: Новий світ-2000, 2009. -116 с. Примірники: всього:2 - АБ(2)

 4. Кузьменко, Т.М. Соціологія [Текст] : навч.посібник/ Т. М. Кузьменко. -К.: ЦУЛ, 2010. -320 с.Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

 5. Лугінін, О.Є. Економетрія [Електронний ресурс] : навч.посібник/ О. Є. Лугінін. -К.: ЦНЛ, 2009.- ел. опт. диск (CD-ROM). -(Електронні видання) Примірники: всього:3 - ЧЗП(3)

 6. Лугінін, О.Є. Статистика [Електронний ресурс] : навч.посібник/ О. Є. Лугінін. -К.: ЦНЛ, 2009.- ел. опт. диск (CD-ROM). -(Електронні видання) Примірники: всього:2 - ЧЗП(2)

 7. Соціологія [Текст] : підручник/ В. І. Волович, М. І. Горлач, В. Г. Кремень. -К.: ЦУЛ, 2009. -808 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

 8. Теорія статистики [Текст] : навч.посібник/ М. В. Макаренко, І. М. Гойхман, О. О. Гладчук. -К.: Кондор, 2010. -236 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

 9. Щурик, М.В Статистика [Текст] : навч.посібник/ М. В.Щурик. -Львів: Магнолія 2006, 2009. -545 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)


4. Історія

 1. Бонь, О.І. Історія України.: Курс лекцій [Текст] : навч.посібник/ О. І. Бонь, О. Л. Іванюк. -К.: Вища школа, 2008. -463 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

 2. Бриан, П. Дарий в тени Александра [Текст] : пер. с франц./ П. Бриан. -М.: Вече, 2007. -448 с.Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 3. Великое переселение [Текст] / ред. : А. Журавлев. -М.: Бук Хаус, 2005. -180 с., ил. -(Сокровища ойкумены). -(История мировой культуры) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 4. Вєтров, О.В. Таємниця Холодного Яру. Невідома війна : національний рух опору у 1940-1950-х роках [Текст] / О. В. Вєтров. - Черкаси: Вертикаль ; Видавець Кандич С.Г., 2009. -266 с.Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 5. Відейко, М.Ю. Україна від Антів до Русі [Текст] / М. Ю. Відейко. - К.: Кріон, 2009. -240 с., іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1

 6. Відейко, М.Ю. Україна від Трипілля до Антів [Текст] / М. Ю. Відейко. - К.: КВІЦ, 2008. -280 с., іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 7. Вовк, О.В. Энциклопедия знаков и символов [Текст] / О. В. Вовк. - М.: Вече, 2008. -528 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 8. Гончарук, П.С. Історія України [Електронний ресурс] : навч.посібник/ П. С. Гончарук. -К.: ЦНЛ, 2009.- ел. опт. диск (CD-ROM). -(Електронні видання) Примірники: всього:2 - ЧЗП(2)

 9. Горбань, М.В. Слово й діло государеве [Текст] / М. В. Горбань. -К.: Ярославів Вал, 2009. -240 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 10. Губерначук, С.С. Карби трипільської доби в українських географічних назвах та іменах особових [Текст] / С. С. Губерначук. -К.: Четверта хвиля, 2008. -232 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 11. Гуржій, О.І. Сто великих постатей і подій козацької України [Текст] / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. -К.: Арій, 2008. -464 с. -(100 великих) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 12. Делафорс, П. 274 эпизода из жизни Уинстона Черчилля [Текст] / П. Делафорс. -Днепропетровск: Либри, 2008. -224 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 13. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах [Текст] : збірник документів/ упоряд. : С. . Павленко. – К.: Києво-Могилянська академія, 2007. -1144 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 14. Енциклопедія історії України: У 10 т.Т.5: (Кон - Кю) [Текст] / ред. : В. А. Смолій. - К.: Наукова думка, 2008. -568 с., іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 15. Енциклопедія історії України: У 10 т.Т.6 (Ла - Мі) [Текст] / ред. : В. А. Смолій. -К.: Наукова думка, 2009. -784 с.,іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 16. Єкельчик, С. Імперія пам'яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві [Текст] / С. Єкельчик. – К.: Критика, 2008. -304 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 17. Книга тайн. Секреты мастерства [Текст] / Состав., авт.предисл. : Н. Горелов. -Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2008. -400 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 18. Корені та парості : український генеалогікон [Текст] / укл. : В. Шевчук.- К.: Либідь, 2008. -472 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 19. Крижановська, О.О Таємні організації : масонський рух в Україні [Текст] / О. О. Крижановська. -К.:Наш час, 2009.-200 с. - (Невідома Україна) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 20. Корниенко, М.В. Юрий Кравченко. Утраченный шанс Украины [Текст] / М. В. Корниенко, И. В. Бессмертный. - К.: Довіра, 2010. -351 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 21. Кримський, А.Ю. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного: Відтворення з авторського макету 1930 р. [Текст] / А. Ю. Кримський. - Черкаси: Вертикаль ; Видавець Кандич С.Г., 2009. - 438 с., іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 22. Крупник, Л.О. Історія України: формування етносів, нації , державності [Текст] : навч.посібник/ Л. О. Крупник. -К.: ЦУЛ, 2009. -216 с.Примірники: всього:3 - ЧЗ(2), АБ(1)

 23. Лазарович, М.В. Історія України [Текст]: навч.посібник/ М. В. Лазарович. -К.: Знання, 2008. -683 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2

 24. Легендарні села України = The renowned Ukrainian villages [Текст] : альбом/ Х. Й. Роглєв, Ю. А. Бошицький, І. А. Голубаха. -К.: Книга, 2010. -256 с., іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 25. Моргун, Ф.Т. Мертва хватка сталінізму. Кому і навіщо це потрібно? [Текст] / Ф. Т. Моргун .- Полтава: Дивосвіт, 2005. -192 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 26. Немировский, А.И. Нить Ариадны. В лабиринтах археологии [Текст] / А. И. Немировский. - М.: Вече, 2007. -232 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 27. Нізовський, А.Ю. Сто великих реліквій і скарбів України [Текст] / А. Ю. Нізовський. -К.: Арій, 2010. -400 с. -(100 великих) Примірники: всього:1- ЧЗ(1)

 28. Орлова, Т.В. Історія нових незалежних держав : Post-sovieticum [Текст] : навч.посібник/ Т. В. Орлова. -К.: Знання, 2010. -487 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

 29. Орлова, Т.В. Історія сучасного світу ( ХУ-ХХІ століття ) [Текст] : навч.посібник/ Т. В. Орлова. -К.: Знання, 2008. -552 с.Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

 30. Перед нашествием [Текст] / ред. : А. Журавлев. - М.: Бук Хаус, 2005. -180 с.,ил. -(Сокровища ойкумены). -(История мировой культуры) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 31. Прокопчук, В.С. Історичне краєзнавство Правобережної України 30-х років ХХ століття - початку ХХІ століття : від репресій, занепаду - до відродження , розквіту [Текст]: монографія/ В. С. Прокопчук. -Кам'янець-Подільський: АБЕТКА-НОВА, 2009. -600 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 32. Скрипник, О.В. Український слід у розвідці [Текст] : художньо-документальні нариси/ О. В. Скрипник. - К.: Ярославів Вал, 2009. -319 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 33. Сліпушко, О.М. Україна . Енциклопедичний словник [Текст] / О. М. Сліпушко. - К.: Аконіт, 2008. -768 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 34. Смит, А. (Гудмен Дж.) Суперденьги. Поучительная история об инвестировании и рыночных пузырях [Текст] : пер. с англ./ А. (Гудмен Дж.) Смит. - М.: Альпина Паблишерз, 2010. -280 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 35. Табачник, Д.В. Українці зарубіжжя та Україна [Текст]: довідник/ Д. В. Табачник, Г. Д. Попов. - К.: Знання, 2007. -399 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 36. Теорія статистики [Текст] : навч.посібник/ М. В. Макаренко, І. М. Гойхман, О. О. Гладчук. -К.: Кондор, 2010. -236 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

 37. Тимофеев, В.П. Другое Слово о полку Игореве [Текст] / В. П. Тимофеев. -М.: Вече, 2007. -432 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 38. У истоков цивилизации [Текст] / ред. : А. Журавлев. - М.: Бук Хаус, 2004. -180 с. -(Сокровища ойкумены) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 39. Холланд, Т. Рубикон. Триумф и трагедия Римской Республики [Текст]: пер. с англ./ Т. Холланд. - М.: Вече, 2007. -368 с., ил. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 40. Хомяков, П.М. Россия против Руси. Русь против России : историческое расследование. Полемические записки [Текст] / П. М. Хомяков. -К.: НКР ВГОРУ, 2009. -232 с. -(Цивілізація дажбожичів) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 41. Хоптяр, Ю.А. Етнологія [Текст] : навч.посібник/ Ю. А. Хоптяр, Кам’янець-Подільський : Медобори., 2010. -160 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 42. Хоптяр, Ю.А. Історична термінологія [Текст] : довідник/ Ю. А. Хоптяр.- Кам’янець-Подільський : Медобори , 2009. -456 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 43. Чупин, Г.Т. Предистория и история Киевской Руси, Украины и Крыма [Текст] / Г. Т. Чупин. - Х.: Литера Нова, 2010. -720 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 44. Шатайло, О.Л. Спадкоємці козацької слави: біографії генералів Армії УНР - уродженців Черкащини [Текст]: монографія/ О. Л. Шатайло. -Дрогобич: Відродження, 2009. -192 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 45. Эйхенвальд, К. Песочные замки Уолл-стрит: История величайшего мошенничества [Текст] : пер. с англ./ К. Эйхенвальд. - М.: Альпина Паблишерз, 2010. -556 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 46. Яковенко, Н. Українська шляхта з кінця ХІV- до середини XVII . Волинь і Центральна Україна [Текст] : монографія / Н. Яковенко. -К.: Критика, 2008. -471 с.: іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)5. Економіка. Економічна теорія. Економічна історія

Історія економічних вчень.


 1. Бардиш, Г.О. Трансформація економіки України в напрямку соціальної спрямованості [Текст] : монографія/ Г. О. Бардиш. -К.: Хай-Тек Прес, 2009. -584 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 2. Вайс, М.Д. Делай деньги во время кризиса на бирже [Текст] , Перевод с англ./ М. Д. Вайс. -СПб.: Питер, 2009. -384 с. -(Трейдинг и инвестиции) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 3. Геєць, В.М. Суспільство, держава , економіка : феноменологія взаємодії та розвитку [Текст] : монографія/ В. М. Геєць. -К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2009. -864 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

 4. Годована, М.П. Словник-довідник назв осіб за видом діяльності [Текст] / М. П. Годована. -К.: Наукова думка, 2009. -176 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

 5. Довбенко, М.В. Криза економіки - не криза науки [Текст] : монографія/ М. В. Довбенко. - К.: Академія, 2009. -304 с. -(Монограф) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 6. Економіко-математичне моделювання [Текст] : навч.посібник/ ред. : О. Т. Іващук. -Тернопіль: ТНЕУ, 2008. -704 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

 7. Економічна безпека [Текст] : навч.посібник/ ред. : З. С. Варналій. - К.: Знання, 2009. -647 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

 8. Козюк, В.В. Монетарні засади глобальної фінансової стабільності [Текст]: монографія/ В. В. Козюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2009. -728 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 9. Кучеренко, В.Р. Основи бізнесу. Практичний курс [Електронний ресурс] : навч.посібник/ В. Р. Кучеренко. - К.: ЦНЛ, 2008.- ел. опт. диск (CD-ROM). -(Електронні видання) Примірники: всього:3 - ЧЗП(3)

 10. Лишиленко, В.І. Регіональна економіка [Електронний ресурс] : підручник/ В. І. Лишиленко. -К.: ЦНЛ, 2009.- ел. опт. диск (CD-ROM). -(Електронні видання) Примірники: всього:3 - ЧЗП(3)

 11. Лишиленко, В.І. Регіональна економіка [Текст] : підручник/ В. І. Лишиленко. -К.: ЦУЛ, 2009. -384 с. Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)

 12. Михальський, В.В. Золото в структурі світового фінансового ринку [Текст] : монографія/ В. В. Михальський. -К.: Ніка-Центр, 2010. -252 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

 13. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін [Текст] : монографія/ ред. : А. Ф. Мельник. - Тернопіль: ТНЕУ, 2009. -528 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 14. Основи бізнесу [Текст]: навч.посібник /Я.С.Ларіна,С.В.Мочерний, М,В,Фомішина. -К.: Академія, 2009. -384 с. -(Альма - матер) Примірники: всього:3 - ЧЗ(1), АБ(2)

 15. Пазинич, В.І. Оцінка об'єктів нерухомості [Електронний ресурс] : навч.посібник/ В. І. Пазинич, Л. А. Свистун. -К.: ЦНЛ, 2009.- ел. опт. диск (CD-ROM). -(Електронні видання) Примірники: всього:2 - ЧЗП(2)

 16. Ринки реального сектора економіки України : структурно-інституціональний аналіз [Текст] : монографія/ В. О. Точилін, Т,О. Осташко, О. В. Пустовойт ; ред. : В. О. Точилін. -К.: НАН України; К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2009. - 640 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 17. Стариков, Н. Кризис. Как это делается [Текст] / Н. Стариков. - СПб.: Питер, 2010. -304 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 18. Столярчук, Я.М. Глобальні асиметрії економічного розвитку [Текст]: монографія/ Я. М. Столярчук. - К.: КНЕУ, 2009. -302 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

 19. Тарташев, В.А. Как заработать на чужих долгах. Секреты коллекторского бизнеса [Текст] / В. А. Тарташев. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. -253 с. -(Бизнес - класс) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 20. Токар, В.В. Мобілізаційний розвиток національних економік в умовах глобалізму [Текст]: монографія/ В. В. Токар.- К.: КНЕУ, 2009. -139 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 21. Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування [Текст]: монографія/ ред. : І. Л. Петрова. - К.: НАН України: Ін-т економіки та прогнозування, 2009.- 368 c. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

6. Мікроекономіка. Макроекономіка . Світова економіка.


 1. Базілінська, О.Я. Макроекономіка [Електронний ресурс] : підручник/ О. Я. Базілінська. -К.: ЦНЛ, 2010.- ел. опт. диск (CD-ROM). -(Електронні видання) Примірники: всього:3 - ЧЗП(3)

 2. Базілінська, О.Я. Мікроекономіка [Електронний ресурс] : навч.посібник/ О. Я. Базілінська, О. В. Мініна. -К.: ЦНЛ, 2009.- ел. опт. диск (CD-ROM). -(Електронні видання) Примірники: всього:3 - ЧЗП(3)

 3. Безугла, О.В. Мікроекономіка [Електронний ресурс] : навч. посібник/ О. В. Безугла, І. І. Постіл. -К.: ЦНЛ, 2009.- ел. опт. диск (CD-ROM). -(Електронні видання) Примірники: всього:3 - ЧЗП(3)

 4. Гронтковська, Г.Е. Мікроекономіка. Практикум [Електронний ресурс] : навч.посібник/ Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. -К.: ЦНЛ, 2009.- ел. опт. диск (CD-ROM). -(Електронні видання) Примірники: всього:3 - ЧЗП(3)

 5. Дахно, І.І. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : навч.посібник/ І. І. Дахно. -К.: ЦУЛ, 2009.- ел. опт. диск (CD-ROM). -(Електронні видання) Примірники: всього:3 - ЧЗП(3)

 6. Кальченко, Т.В. Глобальна економіка/ Т. В. Кальченко. - К.: КНЕУ, 2009. -364 с.Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

 7. Кордон, М.В. Європейська та Євроатлантична інтеграція україни [Електронний ресурс] : навч.посібник/ М. В. Кордон. - К.: ЦНЛ, 2009.- ел. опт. диск (CD-ROM). -(Електронні видання) Примірники: всього:3 - ЧЗП(3)

 8. Костюк, В.С. Економічна теорія [Електронний ресурс] : навч. посібник/ В. С. Костюк, А. М. Андрющенко, І. П. Борейко. - К.: ЦНЛ, 2009.- опт. диск (CD-ROM). -(Електронні видання) Примірники: всього:3 - ЧЗП(3)

 9. Косянчук, Т.Ф. Прогнозування та макроекономічне планування [Текст] : навч.посібник/ Т. Ф. Косянчук. - Львів: Новий світ-2000, 2010. -296 с. Примірники: всього:4 - АБ(2), ЧЗ(2)

 10. Международные экономические отношения. Международный бизнес [Текст] : учебник/ ред. : А. Ю. Архипов. - К.: Феникс, 2009. -571 с. -(Высшее образование) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 11. Міжнародні стратегії економічного розвитку [Текст] : підручник/ Ю. В. Макогон, Д. Г. Лук'яненко, Ю. М. Пахомов ; ред. : Ю. В. Макогон. - К.: Освіта України, 2009. -420 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

 12. Поручник, А.М. Національний інтерес України : економічна самодостатність у глобальному вимірі [Текст]: монографія/ А. М. Поручник. -К.: КНЕУ, 2008. -352 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

 13. Світова економіка [Електронний ресурс] : навч.посібник/ ред. : І. І. Дахно. -К.: ЦНЛ, 2009.- ел. опт. диск (CD-ROM). -(Електронні видання) Примірники: всього:3 - ЧЗП(3)

 14. Черномаз П.О. Міжнародний маркетинг [Текст] : навч.посібник / Черномаз П.О. - К.: Академвидав, 2010. -272 с. - (Альма - матер) Примірники: всього:3 - АБ(1), ЧЗ(2)
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка