Центральна спілка споживчих товариств україни (укоопспілка) Львівський кооперативний коледж економіки І праваСторінка1/5
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.82 Mb.
  1   2   3   4   5ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

(УКООПСПІЛКА)

Львівський кооперативний коледж економіки і права
_______циклова комісія підприємництва та біржової діяльності________

ТОРГОВЕЛЬНА РЕКЛАМА
Конспект лекцій

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Укладач: Марчишин Л.П., викладач вищої категорії, викладач-методист

Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії

підприємництва та біржової діяльності

Протокол № 4 від 10.11.2016 р.

Голова циклової комісії Марчишин Л.П.

Львів - 2016

Зміст

Стор.


Пояснювальна записка ..................................................................................................4

Тематичний план ...........................................................................................................5Розділ 1. Основи організації рекламної діяльності ....

Тема 1.1. Поняття, суть і завдання реклами. Історія її виникнення та розвитку ………………………………………………………………………………6

Лекція 1


1. Визначення поняття "реклама".Суть і роль реклами в сучасному суспільстві…6

Тема 1.2. Правове регулювання рекламної діяльності …………………………9

Лекція 2


1. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" .......................9

2. Норми правового регулювання рекламної діяльності в Україні .........................11

3. Відповідальність за неналежну рекламу та недотримання вимог

законодавства учасниками рекламного процесу …………………………….…...13Тема 1.3. Соціально-психологічні основи реклами ……………………………15

Лекція 3


1. Реклама як метод управління людьми ...................................................................15

2. Чинники, що впливають на поведінку людей в рекламному середовищі .........16

3. Методи переконання та навіювання ......................................................................17

Розділ 2. Організація рекламної роботи на підприємствах торгівлі ...............19

Тема 2.1. Суть, функції та завдання торговельної реклами ………………….19

Лекція 4


1. Суть і роль торговельної реклами ..........................................................................19

2. Характерні особливості торговельної реклами, завдання та функції .................20Тема 2.2. Види та засоби торговельної реклами ..................................................21

Лекція 5


1. Класифікація видів і засобів торговельної реклами ……………………………..21

2. Застосування рекламних засобів у торгівлі ...........................................................24Тема 2.3. Організація рекламної роботи на торговельному підприємстві…..26

Лекція 6


1. Види реклами в магазині .........................................................................................26

2. Інтер'єр магазину як засіб реклами …....................................................................27

3. Рекламні заходи в магазині …................................................................................ 28

4. Вітрини як засіб реклами ........................................................................................29

5. Класифікація вітрин за товарною ознакою, характером оформлення,

технічними засобами оформлення …………………………………………...……...31

6. Вимоги до вітрин, обладнання вітрин, інвентар і матеріали, необхідні для оформлення вітрин .......................................................................................................31

7. Правила оформлення вітрин ...................................................................................36Тема 2.4. Організація паблік рилейшнз на підприємстві ……………………...38

Лекція 7


1. Поняття й суть паблік рилейшнз і паблісіті, їх відмітні особливості ………….39

2. Завдання та функції паблік рилейшнз ....................................................................39

3. Організація заходів паблік рилейшнз .....................................................................40

Розділ 3. Організація планування та ефективність рекламної діяльності в торгівлі ..........................................................................................................................43

Тема 3.1. Планування рекламної роботи в торгівлі……………………………43

Лекція 8


1. Визначення мети рекламної діяльності та шляхів її досягнення ........................43
Тема 3.2. Ефективність рекламної діяльності в торгівлі ……………………..44

Лекція 9


1. Економічна ефективність рекламних заходів та її визначення ………………..44

2. Психологічна ефективність застосування рекламних засобів та шляхи її визначення ……………………………………………………………………………45Список літератури ………………………………………………………………….48

Пояснювальна записка
Конспект лекцій з дисципліни: "Торговельна реклама", розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни, затвердженої НМЦ "Укоопосвіта" 07.04.10.

Конспект лекцій складений з метою виявлення здібностей студентів у вивченні матеріалу дисципліни та забезпеченні можливості оволодіння необхідними знаннями та компетентностями для подальшого використання їх в практичній роботі, прийнятті оптимальних рішень під час вирішення практичних ситуацій.

Навчальний матеріал викладено логічно, послідовно за змістом програми навчальної дисципліни. У кожній лекції викладено найважливіші положення що стосуються основ рекламної діяльності в торгівлі, форм та способів розповсюдження рекламної інформації, застосування рекламних засобів, заходів рекламування товарів та послуг, організації паблік рилейшнз на підприємстві,організації планування та ефективності рекламної діяльності в торгівлі.

До кожної лекції наведено план, запитання для самоперевірки та вказано номери літератури.

Конспект лекцій складається з трьох розділів, дев’яти тем та переліку літератури.

ТИПОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


теми
Назва розділу і теми


Кількість

годин-


лекції


Розділ 1. Основи організації рекламної діяльності


1.1

Поняття, суть і завдання реклами. Історія її виникнення та розвитку

2

1.2

Правове регулювання рекламної діяльності

2

1.3

Соціально-психологічні основи реклами

2

Розділ 2. Організація рекламної роботи на підприємствах торгівлі

2.1

Суть, функції та завдання торговельної реклами

2

2.2

Види та засоби торговельної реклами

2

2.3

Організація рекламної роботи на торговельному підприємстві

2

2.4

Організація паблік рилейшнз на підприємстві

2

Розділ 3. Організація планування та ефективність рекламної діяльності в торгівлі

3.1

Планування рекламної роботи в торгівлі

2

3.2

Ефективність рекламної діяльності в торгівлі

2
Разом

18


Розділ 1. Основи організації рекламної діяльності

Тема 1.1. Поняття, суть і завдання реклами. Історія її виникнення та розвитку

Лекція 1

План

1. Визначення поняття "реклама". Суть і роль реклами в сучасному суспільстві.
Література: 5; 14; 17.
Питання 1. Визначення поняття "реклама". Суть і роль реклами в сучасному суспільстві.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка