Бюлетень нових надходжень літератури у вересні 2015 рокуСторінка1/2
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.57 Mb.
  1   2


Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ

у вересні 2015 року

м. Дніпропетровськ
Основні розділи Бюлетеня

0. Загальний відділ

00. Загальні питання науки і культури

001.894. Винаходи та відкриття

004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера

006. Стандартизація та стандарти

007. Діяльність і організація. Інформація. Загальна теорія комунікації і управління

( кібернетика ). «Соціальна інженерія»

008. Цивілізація. Культура. Прогрес

1. Філософія. Психологія

159.9. Психологія

16. Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

2. Релігія. Теологія

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31. Демографія. Статистика

32. Політика

33. Економіка. Економічні науки

34. Право. Юриспруденція

35. Державне адміністративне управління. Військова справа

36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

4. Мова. Мовознавство

5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія.

51. Математика

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53. Фізика

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55. Геологія. Науки про Землю

56. Палеонтологія

57. Біологічні науки в цілому

58. Ботаніка

59. Зоологія

6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

62. Машинобудування. Техніка в цілому

63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67. Різні галузі промисловості та ремесла

68. Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1. Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2. Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3. Обладнання для обробки даних

681.5. Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6. Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7. Оптична апаратура та прилади

681.8. Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85. Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9. Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродрукування об’ємних форм

687. Швейна промисловість. Косметичне виробництво

69. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72. Архітектура

73. Пластичні мистецтва

74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75. Живопис

76. Графічні мистецтва. Графіка

77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78. Музика

79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8. Література. Літературознавство.

84 Художня література

9. Географія. Біографії. Історія

902. Археологія

908. Краєзнавство

91. Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94. Загальна історія

0. Загальний відділ

0

А42


Аксельрод, Эдуард

Необычные судьбы обычных людей : путешествие по страницам газеты "Шабат шалом" / Э. Аксельрод. – Днепропетровск : Изд-во Свидлер А. Л., 2013. – 192 c. : ил. – Дар автора. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Б59


Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теор. сб.

Вып. № 12 / ред. кол. : А. С. Онищенко, А. И. Алиева-Кенгерли,

А. А. Аслитдинова и др. – Киев : НБУВ, 2014. – 370 c. : ил. – 30 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, НМВ. – 1)


0

Г13


Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : наук. каталог / авт.-уклад. :

О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк. – Київ : НБУВ, 2014. – 436 c. : іл. –

38 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, НМВ. – 1)


002

Г19


Ганичев, Валерий Николаевич

Молодёжная печать: история, теория, практика / В. Н. Ганичев. – Москва : Мысль, 1976. – 286 c. : ил. – 1 р. 35 к.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

0

Н35


Національна академія наук України : довідник 2012. Ч. 2 / підгот. :

В. М. Палій, О. П. Ульяненко, І. Ю. Вербенко та ін. – Київ : Вид. дім "Академперіодика", 2012. – 436 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Н35


Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського. Наукові праці. Вип. 40 / голов. ред. кол. О. С. Онищенко ; Асоціація б-к України. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. – 427 c. – 66 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, НМВ. – 1)

0

С91


Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квітня 2013 р.) / ред. кол.: В. С. Бакіров, С. А. Бука, В. О. Оніщенко та ін. – Харків : Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2014. – 290 c. : іл. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

025.45

У59


Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2010) / наук. ред. М. І. Сенченко ; пер.з англ. Б. С. Волох. – Київ :

Кн. палата України, 2013. – 168 c. – 31 грн.Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)
004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера

004.7

Д58


Довгий, Станіслав Олексійович

Електронний парламент-рушійна сила у формуванні інформаційного суспільства / С. О. Довгий, О. О. Сидоренко, К. Д. Гуляєв. – Київ : Логос, 2014. – 90 c. : іл. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004(477)

Н35


Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі : монографія / авт. кол. : О. С. Онищенко,

В. М. Горовий, В. І. Попик та ін. ; НАН України. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. – 218 c. – 23 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, НМВ. – 1)

004(477)

Н35


Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища : монографія / авт. кол. :

О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін. ; НАН України. –

Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. – 296 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, НМВ. – 1)

1. Філософія. Психологія


1

К64


Кон, Игорь Семёнович

Социология личности / И. С. Кон. – Москва : Политиздат, 1967. –

383 c. – 46 к.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 7)


1

П22


Пашук, Андрій Іванович

І. Франко про марксизм і соціал-демократизм : монографія /

А. І. Пашук ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 176 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Т12


Табачников, Исай Аронович

Григорий Сковорода (1722-1794) / И. А. Табачников. – Москва : Мысль, 1972. – 206 c. : ил. – 22 к.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)
159.9. Психологія


15(075.8)

П86


Психологія туризму : навч. посіб. для студ. ВНЗ / уклад. :

О. Крупський, О. Шевяков, О. Ярошкевич, Н. Євдокимова. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – 194 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
2. Релігія. Теологія


2

Д86


Душевна релігія. Священне писання, традиційний устрій, моральний закон і богословська наука релігійної віри в найвищу цінність людини / упоряд. Ю. Шуляженко. – Київ : Видавець Ю. В. Шеляженко ; Українська Душевна спільнота, 2015. – 124 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

І-90


Історія релігій в Україні : наук. щоріч. 2015 рік. Кн. 1 / упоряд.:

О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич ; Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею іст. релігії ; Львів. від. ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України та ін. – Львів : Логос, 2015. – 656 c. – 55 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

І-90


Історія релігій в Україні : наук. щоріч. 2015 рік. Кн. 2 / упоряд.:

О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич; Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею іст. релігії ; Львів. від. ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України та ін. – Львів : Логос, 2015. – 540 c. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

32. Політика

32

Б33


Баштанник, Оксана Віталіївна

Політико-інституційна парадигма політичної науки: теоретико-методологічні основи : монографія / О. В. Баштанник ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2015. – 240 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

327.3

Д14


Дайсон, Фримен

Оружие и надежда / Ф. Дайсон. – Москва : Прогресс, 1990. – 282 c. –

1 р. 10 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


32(477)

Д36


Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матер. VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 червня 2015 р.) / наук. ред. О. М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2015. – 544 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

П30


Петровський, Ярослав

Моє право і обов'язок як громадянина : книга спогадів /

Я. Петровський. – Київ : КИТ, 2015. – 384 c. : іл. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(477)

П78


Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році : аналіт. доп. до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України / відп. за вип. В. М. Сизонтов ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2015. – 684 c. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

С69


Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : монографія / авт. кол. : О. С. Онищенко,

В. М. Горовий, В. І. Попик та ін. ; НАН України. Нац. б-ка України

ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 260 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, НМВ. – 1)

33. Економіка. Економічні науки


33(075.8)

Б77


Бойко, Зоя Владимировна

Пособие к изучению курса "Экономическая и социальная география мира" : [для иностр. студ., слуш. подгот. отд. ДНУ] / З. В. Бойко,

О. Л. Чудина ; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск : РВВ ДНУ, 2015. – 24 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 6)


336

Б82


Боргова стійкість державних фінансів : монографія / за ред.

Т. І. Єфіменко, С. А. Єрохіна, Т. П. Богдан ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фін. упр.", 2014. – 712 c. – 150 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Е45


Економічні системи : монографія. Т. 5 / за ред. Г. І. Башнянина. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – 430 c. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

І-58


Інвестування : підручник / за ред. М. І. Крупки ; Львів. нац. ун-т

ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 454 c. : іл. – Затв. МОНУ. – 69 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

3К16

Л76


Лонге, Робер-Жан

Карл Маркс - мой прадед / Р. Лонге ; пер.с фр. И. А. Бах. – Москва : Прогресс, 1983. – 248 c. : ил. – 85 к.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

331

М73


Многоуровневая система подготовки экономических кадров в концепции устойчивого инновационного развития страны : кол. монография / под науч. ред. Н. В. Парушиной. – Орел : Орловский гос. ин-т экон. и торговли, 2014. – 420 c. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

П21


Пачковський, Юрій Франкович

Споживча поведінка українських домогосподарств : монографія /

Ю. Ф. Пачковський, А. О. Максименко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 292 c. – 49 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

Ч-90


Чумаченко, Алла Сергіївна

Розвиток споживчого капіталу на туристичних підприємствах Херсонської області : одноосібна монографія / А. С. Чумаченко. – Херсон : Айлант, 2015. – 200 c. : іл. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33И

Я70


Япония / отв. ред. Я. А. Певзнер. – Москва : Мысль, 1973. – 454 c. –

1 р. 73 к.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
34. Право. Юриспруденція

34

Н28


Нариси до історії науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України / за ред.

В. С. Батиргареєвої. – Харків : Право, 2015. – 192 c. : іл. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П78


Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. Вип.120 / відп.. ред.

В. Я. Тацій ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Нац. ун-т "ЮАУ ім. Я. Мудрого", 2012. – 349 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П78


Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. Вип.121 / відп. ред.

В. Я. Тацій ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Нац. ун-т "ЮАУ ім. Я. Мудрого", 2013. – 308 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П78


Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. Вип.122 / відп. ред.

В. Я. Тацій ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Нац. ун-т "ЮАУ ім. Я. Мудрого", 2013. – 286 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П78


Проблемы законности : акад. сб. науч. тр. Вып.119 / отв. ред.

В. Я. Таций ; Нац. ун-т "Юридическая акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харьков : Нац. ун-т "ЮАУ им. Я. Мудрого", 2012. – 364 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Р49


Рівність за ознакою статі в економічній сфері: зобов'язання України перед ЄС : (ключові Директиви ЄС щодо забезпечення гендерного балансу на ринку праці та в професійній діяльності, їх розвиток у практиці Суду Справедливості). – Харків : НТМТ, 2015. – 150 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля


37

Г34


Гендерні дослідження: прикладні аспекти : монографія / за наук. ред. В. П. Кравця. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. – 448 c. – (Гендерна психологія). – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Д49


Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я на захисті прав дітей : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 29-30 квітня 2014 р. / за заг. ред. проф. О. Кікінеджі ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка та ін. – Тернопіль : Стереоарт, 2014. – 802 c. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Ж72


Жиляєв, Ігор Борисович

Вища освіта України: стан та проблеми / І. Б. Жиляєв,

В. В. Ковтунець, М. В. Сьомкін ; НДІ інформатики і права НА правових наук України та ін. – Київ, 2015. – 96 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


37

Н73


Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Вип. 75 / голов. ред.

О. А. Удод ; Ін-т інновац. технол. і змісту освіти. – Київ : Фахова освіта, 2013. – 188 c. – 48 грнКільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

П54


Михаил Вадимирович Поляков 1893-1966 : биобиблиография /

авт. : П. Е. Стрижак, Н. В. Власенко ; сост. : Т. А. Солопиченко,

С. М. Спижова ; Ин-т физ. химии им. Л. В. Писаржевского

НАН Украины. – Киев, 2014. – 68 c. : ил. – (Ведущие ученые Института). – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

П78


Проблеми освіти : наук.-метод. зб. Вип. 76 / голов. ред. Є. М. Суліма ; Ін-т іннов. технол. і змісту освіти МОН України. – Київ : Фахова освіта, 2013. – 116 c. : іл. – 27 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Т36


Текстові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи : монографія / за ред. О. І. Лященко, Ю. О. Жука. – Київ : Пед. думка, 2014. – 200 c. : іл. – 47 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)4. Мова. Мовознавство

42

Б81


Бондаренко, Евгения Валериевна

Матричное моделирование. Дуальность времени в англоязычной картине мира : монография / Е. В. Бондаренко. – Харьков : ХНУ

им. В. Н. Каразина, 2014. – 304 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


З-17


Зайко, Мирослава Антонівна

Український лексикон: естетичні, мистецькі, лінгвістичні таблиці співзвучних слів / М. А. Зайко. – 2-ге вид., випр., допов. – Тернопіль : ТзОВ "Терно-граф", 2014. – 444 c. – Дар автора з присвятою читачам Дніпропетровської наукової б-ки. – 120 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
5. Математика та природничі науки


5(09)

М80


Мороз, Олег Павлович

Прекрасна ли истина? / О. П. Мороз. – Москва : Знание, 1989. – 205 c. : ил. – (Жизнь замечат. идей). – 70 к.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія


502.211(1-751.3)

Б82


Борейко, Владимир Евгеньевич

Заповедность (пассивная охрана природы). Теория и практика /

В. Е. Борейко, В. А. Бриних, И. Ю. Парникоза ; Киев. эколого-культ. центр. – Київ : Логос, 2015. – 112 c. – (Охрана дикой природы.

Вып. 73). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502.13(075.8)

Е45


Екологічний маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. /

С. Ю. Хамініч, О. Б. Півоварова, О. О. Кононова, І. О. Марковська. – Дніпропетровськ : Герда, 2015. – 162 c. – 1 CD-ROM. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

502.131(477)

М65


Місцеві відповіді на глобальні виклики: матеріали Форуму Карпатікуму 2014 = Local Responses to Global Challenges. Proceedinges of Forum Carpaticum 2014 : зб. наук. пр. / за наук. ред. І. Круглова,

Б. Проця. – Львів : Український бестселер, 2014. – 120 c. – Обклад. і текст англ. мовою. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502/504(477)

Н34


Наукові основи збереження біотичної різноманітності : матер. І (ХII) Міжнар. наук. конф. мол. учених (Львів, 21-22 травня 2015 р.) / гол. програмного комітету М. П. Козловський. – Львів : Ін-т екології Карпат НАН України, 2015. – 235 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502/504(477)

Н34


Наукові основи збереження біотичної різноманітності : темат. щоріч. Т. 5 (12), № 1, 2014 / голов. ред. М. А. Голубець. – Львів : Ін-т екології Карпарт НАН України, 2014. – 256 c. : іл. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)
5. Математика та природничі науки


517.91

А61


Амелькин, Владимир Васильевич

Дифференциальные уравнения в приложениях / В. В. Амелькин. – Москва : Наука, 1987. – 157 c. – 20 к.Кільк. прим.: 6 (ВНЛ. – 4, Б3. – 2)

519.765

А67


Анисимов, Анатолий Васильевич

Компьютерная лингвистика для всех. Мифы. Алгоритмы. Язык /

А. В. Анисимов. – Киев : Наук. думка, 1991. – 205 c. – 60 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


517.975.5

Б18


Байокки, Клаудио

Вариационные и квазивариационные неравенства : прилож. к задачам со свобод. границей / К. Байокки ; пер.с англ. В. И. Агашкова. –

Москва : Наука, 1988. – 448 c. : ил. – 5 р. 80 к.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)


519.65

Б82


Бор, Де Карл

Практическое руководство по сплайнам / Д. К. Бор ; под ред.

В. И. Скурихина ; пер.с англ. В. К. Галицкого, С. А. Шестакова. – Москва : Радио и связь, 1985. – 304 c. – 1 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 16 (ВНЛ. – 4, УБП. – 10, ФТФ. – 2)


519.47

В12


Вагнер, Г.

Основы исследования операций : в 3-х т. Т. 1 / Г. Вагнер ; пер. с англ. В. Т. Вавилова. – Москва : Мир, 1972. – 335 c. – 1 р. 78 к.Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 4, ВІЛ. – 1)

519.47

В12


Вагнер, Г.

Основы исследования операций : в 3-х т. Т. 2 / Г. Вагнер ; пер .с англ. В. Я. Алтаева. – Москва : Мир, 1973. – 486 c. – 2 р. 54 к.Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 5)

519.47

В12


Вагнер, Г.

Основы исследования операций : в 3-х т. Т. 3 / Г. Вагнер ; пер .с англ. В. Я. Алтаева. – Москва : Мир, 1973. – 501 c. – 2 р. 67 к.Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)

517.538

Г14


Гайер, Дитер

Лекции по теории аппроксимации в комплексной области / Д. Гайер ; под ред. : В. И. Белого, П. М. Тамразова ; пер. с нем. Л. М. Карташова. – Москва : Мир, 1986. – 216 c. : ил. – 1 р. 20 к.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

517.977

Г17


Гальченко, Владимир Яковлевич

Популяционные метаэвристические алгоритмы оптимизации роем частиц : учеб. пособ. / В. Я. Гальченко, А. Н. Якимов ; Черкас. гос. технол. ун-т. – Луганськ ; Черкассы : ФЛП Третяков А. Н., 2015. – 160 c. : ил. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

510.5

Г85


Грин, Дэниел

Математические методы анализа алгоритмов / Д. Грин ; под ред.

Ю. В. Матиясевича ; пер.с англ. Б. Б. Походзея. – 2-е изд. – Москва : Мир, 1987. – 119 c. – 55 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


519.624

Г87


Громадка, П.

Комплексный метод граничных элементов в инженерных задачах /

П. Громадка ; пер.с англ.: А. С. Кравчука, Е. Р. Ахунджанова. –

Москва : Мир, 1990. – 303 c. – 2 р.Кільк. прим.: 8 (ВНЛ. – 4, Б3. – 2, ФТФ. – 2)

518.12

Д30


Демидович, Б. П.

Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения : учеб. пособ. для втузов / Б. П. Демидович, И. А. Марон, Э. З. Шувалова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Физматгиз, 1963. – 700 c. – 76 к.Кільк. прим.: 24 (КПМ. – 1, ВНЛ. – 10, УБП. – 13)

519.6

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник. Серія: Моделювання. № 8, Т. 23, Вип. 7 : (проблеми мат. моделювання та теорії диференціальних рівнянь) / відп. ред. М. В. Поляков. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2015. – 168 c. – 66 грн.

Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)

519.226

Д58


Довгий, Станіслав Олексійович

Система підтримки прийняття рішень на основі статистично-ймовірнісних методів : наук.-навч. вид. / С. О. Довгий, П. І. Бідюк,

О. М. Трофимчук ; НАН України. Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору. – Київ : Логос, 2014. – 419 c. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВІЛ. – 1)


517.957

Д94


Дэнис, Джон

Численные методы безусловной оптимизации и решения нелинейных уравнений / Д. Дэнис, Р. Шнабель ; пер.с англ. О. П. Бурдакова. – Москва : Мир, 1988. – 432 c.Кільк. прим.: 7 (ВНЛ. – 4, Б3. – 3)

510.22

К44


Киселева, Е. М.

Непрерывные задачи оптимального разбиения множеств: теория, алгоритмы, приложения [Електронный документ] : монография /

Е. М. Киселева, Н. З. Шор. – Киев : Наук. думка, 2005. – 564 c. – На диске 3 док. этого авт. : Модели и методы решения непрерывных задач оптимального разбиения множеств: линейные, нелинейные, динамические задачи (2013г.) ; Непрерывные задачи оптимального разбиения множеств и r-алгоритмы (2015г.). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)


519.68(075.8)

К96


Кушниренко, Анатолий Георгиевич

Программирование для математиков : учеб. пособ. для вузов по спец. "Матеметика" и "Прикл. математика" / А. Г. Кушниренко,

Г. В. Лебедев. – Москва : Наука, 1988. – 382 c. – 1 р. 10 к.

Кільк. прим.: 20 (ВНЛ. – 4, Б3. – 11, Чз2. – 2, УБП. – 3)


519.682

М79


Моррил, Гарриет

Бейсик для ПК IBM / Г. Моррил. – Москва : Фин. и стат., 1987. –

205 c. – 1 р. 10 к.

Кільк. прим.: 4 (ВНЛ. – 4)


519.2

Н23


Налимов, Василий Васильевич

Теория эксперимента / В. В. Налимов. – Москва : Наука, 1971. –

207 c. – (Физ.-мат. б-ка инженера). – 67 к.

Кільк. прим.: 7 (ВНЛ. – 7)


51(023)

Н64


Никольская, Ирина Львовна

Учимся рассуждать и доказывать : книга для уч. 6-10 кл. сред. шк. /

И. Л. Никольская, Е. Е. Семёнов. – Москва : Просвещение, 1989. –

192 c. – 1 р.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

512.643

П30


Петричкович, Василь Михайлович

Узагальнена еквівалентність матриць і їх наборів та факторизація матриць над кільцями : монографія / В. М. Петричкович ; НАН України. Ін-т прикладних проблем мех. і мат. ім. Я. С. Підстригача. – Львів : ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАНУ, 2015. – 312 c. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

519.6(075.8)

С17


Самарский, Александр Андреевич

Численные методы : учеб. пособ. для вузов / А. А. Самарский,

А. В. Гулин. – Москва : Наука, 1989. – 426 c. – 1 р. 20 к.

Кільк. прим.: 38 (ВНЛ. – 8, КПМ. – 1, УБП. – 29)


517.95

Ф24


Фарлоу, Стенли Дж.

Уравнения с частными производными для научных работников и инженеров / С. Д. Фарлоу ; пер.с англ. А. И. Плиса. – Москва : Мир, 1985. – 383 c. : ил. – 1 р. 70 к.Кільк. прим.: 7 (ВНЛ. – 5, Б3. – 2)

519.682

Х38


Хендрикс, Джеймс

Компилятор языка си для микроЭВМ / Д. Хендрикс ; под ред.

Б. А. Кузьмина ; пер.с англ. А. А. Батнера. – Москва : Радио и связь, 1989. – 238 c. – 80 к.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія


52(075.8)

А46


Александров, Юрій Володимирович

Астрофізика : навч. посіб. для студ. напр. "Фізика" класичних ун-тів / Ю. В. Александров. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – 216 c. : іл. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

529.3

К49


Климишин, Іван Антонович

Календар природи і людини / І. А. Климишин. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : Вища школа, 1983. – 173 c. : іл. – 85 к.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)
53. Фізика

53(09)

А38


Академик Петр Леонидович Капица : сб. ст. / сост. П. Е. Рубинин. – Москва : Знание, 1979. – 64 c. : портр. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. Физика, 7,79). – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.3(075.8)

А61


Амензаде, Юсиф Аменович

Плоская задача теории упругости : конспект лекций / Ю. А. Амензаде. – Рига : ЛГУ, 1974. – 109 c. – 20 к.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

530.145(075.8)

Б48


Бережной, Юрій Анатолійович

Лекції з квантової механіки : підруч. для студ. ВНЗ / Ю. А. Бережной. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – 432 c. – Затв. МОНУ. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53(092)

Б82


Борн, Макс

Размышления и воспоминания физика : сб. ст. / М. Борн. – Москва : Наука, 1977. – 280 c. : ил. – (Популярные произвед. классиков естествознания). – 7 грн.Кільк. прим.: 4 (ВНЛ. – 4)

535

Б89


Брэгг, Уильям

Мир света. Мир звука / У. Брэгг ; под ред. И. В. Обреимова ; АН СССР. – Москва : Наука, 1967. – 335 c. : ил. – 8 грн.Кільк. прим.: 4 (ВР. – 1, ВНЛ. – 1, УБП. – 2)

53(076)

Б90


Буздин, Александр Иванович

Раз задача, два задача... / А. И. Буздин, А. Р. Зильберман, С. С. Кротов. – Москва : Наука, 1990. – 239 c. – (Б-чка "Квант" Вып. 81). – 1 р.Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 5)

539.3(076)

В49


Винокуров, Анатолий Иванович

Сборник задач по сопротивлению материалов : учеб. пособ. для машиностроит. спец. техникумов / А. И. Винокуров. – Москва : Высш. шк., 1990. – 382 c. – 85 к.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

539.3

В75


Ворович, Иосиф Израильевич

Математические проблемы нелинейной теории пологих оболочек /

И. И. Ворович. – Москва : Наука, 1989. – 373 c. – 5 р. 60 к.

Кільк. прим.: 4 (ВНЛ. – 4)


539.4

Г67


Горбачев, Константин Павлович

Метод конечных элементов в расчетах прочности / К. П. Горбачев. – Ленинград : Судостроение, 1985. – 156 c. – 45 к.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

535(03)

З-80


Золотарев, Владимир Михайлович

Оптические постоянные природных и технических сред : справочник / В. М. Золотарев, В. Н. Морозов, Е. В. Смирнова. – Ленинград : Химия, 1984. – 216 c.: ил. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53(09)

И75


Иоффе, Абрам Федорович

О физике и физиках / А. Ф. Иоффе ; АН СССР. Ордена Ленина

физ.-техн. ин-т им. А. Ф. Йоффе. – Ленинград : Наука, 1977. – 260 c. : портр. – 8 грн.

Кільк. прим.: 4 (ВНЛ. – 3, ФТФ. – 1)


53(09)

К52


Кляус, Евгений Михайлович

Нильчс Бор 1885 - 1962 / Е. М. Кляус, У. И. Франкфурт, А. М. Френк. – Москва : Наука, 1977. – 384 c. : портр. – (Научно-биограф. серия). – 8 грн.Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 4, ЧзП. – 1)

535.8(076)

К56


Ковальчук, Олег Степанович

Сборник вопросов и задач по инфракрасной технике : учеб. пособ. для уч. техникумов / О. С. Ковальчук. – Москва : Машиностроение, 1979. – 168 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

531.715

К61


Коломийцов, Юрий Викторович

Интерферометры. Основы инженерной теории, применение / Ю. В. Коломийцов. – Ленинград : Машиностроение, 1976. – 296 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

53(092)

Л55


Ливанова, Анна Михайловна

Ландау / А. М. Ливанова. – 2-е изд., доп. – Москва : Знание, 1983. – 240 c. : ил. – (Б-ка "Знание"). – 7 грн.Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)

535.315

М59


Мікропризми: оптичні параметри та контроль = Microprisms: optical parameters and monitoring / Є. Є. Антонов, А. А. Крючин, Фу Мінглей та ін. ; НАН України. Ін-т проблем реєстрації інформації. – Київ : Академперіодика, 2015. – 146 c. – (Проект "Українська наукова книга іноз. мовою"). – Текст и обкл. англ. мовою ( Microprisms: optical parameters and monitoring). – 60 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

535.1

М80


Мороз, Олег Павлович

Свет озарений / О. П. Мороз. – Москва : Знание, 1980. – 208 c. – (Жизнь замечательных идей). – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

535.33

Н16


Нагибина, Ирина Михайловна

Спектральние приборы и техника спектроскопии : учеб. пособ. для вузов / И. М. Нагибина, В. К. Прокофьев ; под ред В. К. Прокофьева. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ленинград : Машиностроение, 1967. – 324 c. : ил. – 8 грн.Кільк. прим.: 7 (ВНЛ. – 2, УБП. – 2, ЧзП. – 3)

53:51

Н55


Несис, Ефим Израилевич

Методы математической физики : учеб. пособ. для физ.-мат. фак. пед. ин-тов / Е. И. Несис. – Москва : Просвещение, 1977. – 199 c. – 55 к.Кільк. прим.: 7 (ВНЛ. – 7)

53.082

Н73


Новицкий, Леонид Адольфович

Фотометрия быстропротекающих процессов : справочник /

Л. А. Новицкий, Б. М. Степанов. – Москва : Машиностроение, 1983. – 296 c. : ил. – 8 грн.

Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 2, ВІЛ. – 1)


535:519.2

О-58


О'Нейл, Э.

Введение в статистическую оптику / Э. О'Нейл ; под ред.

П. Ф. Паршина ; пер.с англ. В. И. Алексеева. – Москва : Мир, 1966. – 254 c. : ил. – 7 грн.

Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)


539.375

О-75


Основы экспериментальной механики : [пособ. для студ.-механиков] / И. М. Керштейн, В. Д. Клюшников, Е. В. Ломакин, С. А. Шестериков. – Москва : Изд-во МГУ, 1989. – 74 c. : ил. – 4 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, КПМ. – 2, ВНЛ. – 1)

53(45)(09)

П56


Понтекорво, Бруно Максимович

Энрико Ферми / Б. М. Понтекорво. – Москва : Знание, 1971. – 48 c. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Физика" Вип. 8). – 3 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

535(09)

С79


Степанов, Борис Иванович

Очерки по истории оптической науки / Б. И. Степанов. – Минск : Наука и техника, 1978. – 175 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, ВНЛ. – 1)

535.8(076)

Ф45


Фефилов, Борис Владимирович

Задачник по прикладной оптике : учеб. пособ. для студ. вузов /

Б. В. Фефилов. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1974. – 159 c. –5 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


53

Ф50


Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : наук. зб. Вип. 21 / голов. ред. Є. Чапля ; Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем мех. і мат. ім. Я. Підстригача НАН України. – Львів, 2014. – 252 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53(076)

Ш27


Шаскольская, Марианна Петровна

Сборник избранных задач по физике / М. П. Шаскольская,

И. А. Эльцин ; под ред С. Е. Хайкина. – 3-е изд., стер. – Москва : Наука, 1969. – 244 c. : ил. – 7 грн.

Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 2, УБП. – 3)

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія


54(477)(09)

К67


Григорий Петрович Корнейчук 1913 - 1985 : биобиблиография / авт. : С. Н. Орлик, Ю. И. Пятницкий ; сост. Т. А. Солопиченко,

Спижова С. М. ; Ин-т физ. химии им. Л. В. Писаржевского НАН Украины. – Киев, 2014. – 75 c. : ил., портр. – (Ведущие ученые Института). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54(477)(09)

Р65


Владимир Андреевич Ройтер 1903 - 1973 : биобиблиография / авт. :

Ю. И. Пятницкий, Н. В. Власенко ; сост. Т. А. Солопиченко,

С. М. Спижова. – Киев, 2014. – 80 c. : ил., портр. – (Ведущие ученые Института). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

55. Геологія. Науки про Землю


551.43

К78


Кравчук, Ярослав

Рельєф солотвинської улоговини Українських Карпат : монографія /

Я. Кравчук, В. Чалик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 84 c. : іл. – (Рельєф України). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


553(477)

Н34


Наукове супроводження геологічнеих об'єктів з метою оптимізації використання ресурсів надр (моніторинг надрокористування) : монографія / за ред. Г. І. Рудька ; Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ : Вид-чий дім "Букрек", 2015. – 592 c. : іл. – 120 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

551.46

Р55


Риффо, Пишон К.

Экспедиция "FAMOUS" : три тысячи метров в глубь Атлантики /

К. Риффо, П. К. Ле ; пер.с фр. В. Е. Васильева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 224 c. : ил. – 1 р. 40 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка