Бюлетень нових надходжень літератури у травні 2015 рокуСкачати 393.58 Kb.
Дата конвертації27.11.2016
Розмір393.58 Kb.
Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ

у травні 2015 року

м. ДніпропетровськОсновні розділи Бюлетеня

0. Загальний відділ

00. Загальні питання науки і культури

001.894. Винаходи та відкриття

004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера

006. Стандартизація та стандарти

007. Діяльність і організація. Інформація. Загальна теорія комунікації і управління

( кібернетика ). «Соціальна інженерія»

008. Цивілізація. Культура. Прогрес

1. Філософія. Психологія

159.9. Психологія

16. Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

2. Релігія. Теологія

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31. Демографія. Статистика

32. Політика

33. Економіка. Економічні науки

34. Право. Юриспруденція

35. Державне адміністративне управління. Військова справа

36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

4. Мова. Мовознавство

5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія.

51. Математика

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53. Фізика

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55. Геологія. Науки про Землю

56. Палеонтологія

57. Біологічні науки в цілому

58. Ботаніка

59. Зоологія

6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

61. Медичні науки

62. Машинобудування. Техніка в цілому

63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67. Різні галузі промисловості та ремесла

68. Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1. Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2. Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3. Обладнання для обробки даних

681.5. Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6. Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7. Оптична апаратура та прилади

681.8. Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85. Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9. Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродрукування об’ємних форм

687. Швейна промисловість. Косметичне виробництво

69. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72. Архітектура

73. Пластичні мистецтва

74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75. Живопис

76. Графічні мистецтва. Графіка

77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78. Музика

79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8. Література. Літературознавство.

84 Художня література

9. Географія. Біографії. Історія

902. Археологія

908. Краєзнавство

91. Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94. Загальна історія

0. Загальний відділ

0

Г75


Грабельников, Александр Анатольевич

Массовая информация в России. От первой газеты до информационного общества / А. А. Грабельников. – Москва : Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 2001. – 330 c. – 25 грн.50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

Д18


Данилова, Е. Е.

Информационное развитие социальных систем / Е. Е. Данилова. – Москва : РИП - холдинг, 2002. – 130 c. – (Практическая журналистика). – 18 грн. 10 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

И90


История мировой журналистики : учеб. пособ. для вузов /

А. Г. Беспалова, Е. А. Корнилов, А. П. Короченский и др. – 3-е изд.,

доп. и испр. – Москва : МарТ, 2004. – 432 c. – (Журналистика и реклама). – 28 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)0

К89


Кузнецов, Г. В.

ТВ - журналистика. Критерии профессионализма / Г. В. Кузнецов. – Москва : РИП-холдинг, 2003. – 220 c. – 25 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

К89


Кузнецов, Максим Анатольевич

Практическая психология РR и журналистика. Как позволить другим делать по-вашему : учеб.-практ. пособ. / М. А. Кузнецов,

И. В. Цыкунов. – Москва : РИП-холдинг, 2003. – 148 c. – 19 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)0

М33


Матвеева, Лидия Владимировна

Психология телевизионной коммуникации : учеб. пособ. для вузов /

Л. В. Матвеева, Т. Я. Аникеева, Ю. В. Мочалова. – Москва :

РИП-холдинг, 2002. – 316 c. – (Академия рекламы). – 30 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1. Філософія. Психологія


1

К19


Кант, Иммануил

Сочинения в шести томах. Т. 3 / И. Кант. – Москва : Мысль, 1964. – 799 c. – (Философское наследие). – 10 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3)


1

К19


Кант, Иммануил

Сочинения в шести томах. Т. 6 / И. Кант. – Москва : Мысль, 1966. – 743 c. – (Философское наследие). – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


1

Л89


Львов, Сергей Львович

Быть или казаться / С. Л. Львов. – Москва : Политиздат, 1987. –

318 c. – (Личность. Мораль. Воспитание.). – 50 к.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)1

С38


Синергетика і освіта : монографія / за ред. В. Г. Кременя. – Київ :

Ін-т обдарованої дитини НАПНУ, 2014. – 348 c. – 59 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, Б5. – 3)


1

С38


Синергетика і творчість : монографія / за ред. В. Г. Кременя. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПНУ, 2014. – 314 c. – 59 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, Б5. – 3)


159.9. Психологія


15

Б44


Бельская, Наталья Анатольевна

Роль оценочной функции психики в структуре эстетической одаренности : пособие / Н. А. Бельская. – Київ : Ин-т одаренного ребёнка, 2014. – 94 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, Б5. – 3)


15

В48


Вінник, Наталія Дмитрівна

Психолого-педагогічні підходи до особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників : метод. реком. /

Н. Д. Вінник. – Київ : Ін-т обдарованової дитини, 2014. – 26 c. – 13 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, Б5. – 3)15

Г50


Гиппенрейтер, Юлия Борисовна

Введение в общую психологию : (курс лекций) : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. психологии / Ю. Б. Гиппенрейтер. – Москва :

ЧеРо : НОУ Москов. психол.-соц. ин-т, 2010. – 336 c. – 47 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)15

К91


Кунгурцева, Людмила Володимрівна

Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах школи-інтернату : монографія / Л. В. Кунгурцева, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 242 c. – 59 грн.

Кільк. прим.: 5 (Б3. – 5)


15

Л87


Лучинкіна, А. І.

Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі : монографія / А. І. Лучинкіна, К. Г. Мілютіна,

Т. А. Яншина. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 252 c. – 87 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, Б5. – 3)15

П86


Психологічні особливості лідерської обдарованості : концепції, діагностика, тренінги : монографія / авт. : А. В. Мітлош, В. О. Маляко, В. С. Бажанюк и др. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 290 c. – 83 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, Б3. – 3)15(075)

Р49


Рибалка, Валентин Васильович

Психологія та педагогіка праці особистості: від обдарованості дитини до майстерності дорослого : посібник / В. В. Рибалка. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 220 c. – 71 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, Б5. – 3)


15(075)

Р64


Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи : посібник / авт. кол. : В. О. Киричук, Н. В. Лук'янчук, Н. А. Климова та ін. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 132 c. –

43 грн.


Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, Б5. – 3)

15

Ш24


Шаповалов, Борис Борисович

Психологічні особливості роботи з спортивно обдарованими дітьми : монографія / Б. Б. Шаповалов, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 230 c. – 59 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, Б5. – 3)

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія


3

Г59


Год планеты. Экономика, Политика. Безопасность : Ежегодник.

Вып. 2014 г. / гл. ред. В. Г. Барановский ; Ин-т мировой экон. и междунар. отнош. – Москва : Идея-Пресс, 2014. – 472 c. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33. Економіка. Економічні науки


33(075.8)

Б77


Бойцун, Наталія Євгеніївна

Моделювання оптимального портфеля цінних паперів за підходом

Г. Марковіца : посіб. для ВНЗ / Н. Є. Бойцун. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2004. – 24 c. – 1 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 18 (КСХ. – 3, УБП. – 15)33

Б82


Борисов, Евгений Филиппович

Экономическая теория : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. "Юриспруденция" / Е. Ф. Борисов. – Москва : Юристъ, 2000. – 568 c. – (Экономика ; Disciplinae). – 23 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


331(075)

К36


Керб, Лариса Петрівна

Основи охорони праці : навч. посіб. / Л. П. Керб ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – 2-ге вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2006. – 216 c. – Реком. МОНУ. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

У67


Управління потенціалом туристичного підприємства : навч. посіб. для ВНЗ / В. О.Ткач, В. В. Сайко, О. І. Бобирь, А. О. Прочан та ін.; Запорізький нац.техн. ун-т. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2013. –

228 c. – Реком. МОНУ. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34. Право. Юриспруденція

34(09)(075.8)

Д61


Дождев, Дмитрий Вадимович

Римское частное право : учеб. для вузов / Д. В. Дождев ; под общ. ред. В. С. Нерсесянца ; Ин-т государства и права РАН. – 2-е изд., изм. и доп. – Москва : НОРМА, 2008. – 784 c. – 67 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


34(075.8)

Е45


Екологічне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів /

упоряд. : І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 230 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(09)

И90


История государства и права зарубежных стран. Учебник для вузов в двух томах. Т. 1. Древний мир и Средние века / отв. ред.

Н. А. Крашенинникова, О. А. Жидков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : НОРМА, 2008. – 720 c. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


34

К95


Куценко, В. Й.

Фінансові махінації у бізнесі [Електронні ресурси] : монография /

В. Й. Куценко. – Дніпропетровськ : Пороги, 2015. – 244 c. – 1 электрон. опт. диск (СD-R) 700 MB/80 min. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)34(075.8)

М89


Музиченко, Петро Павлович

Історія держави і права України в питаннях і відповідях : навч. посіб. для підгот. до іспитів. Ч. 1 / П. П. Музиченко, Н. І. Долматова. – Харків : Одіссей, 2006. – 256 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


34(075.8)

М89


Музиченко, Петро Павлович

Історія держави і права України в питаннях і відповідях : навч. посіб. для підгот. до іспиту. Ч. 2 / П. П. Музиченко, М. В. Крумаленко. – Харків : Одіссей, 2006. – 328 c. – 33 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


34

О-75


Основы правоведения : учеб. для 9 кл. общеобраз. учеб. завед. / под ред. И. Б. Усенко. – Запоріжжя : Ірпінь ; ВТФ "Перун", 2003. – 432 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)34

П68


Правові засади охорони інтелектуальної власності в Україні : хрестоматія. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2004. – 34 c. – 1 грн. 39 к.

Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 5, УБП. – 10, УБГ. – 10, ФТФ. – 5)34

Т54


Толстопятенко, Геннадий Петрович

Европейское налоговое право : сравнительно-правовое исследование / Г. П. Толстопятенко. – Москва : Норма, 2001. – 336 c. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)

Т58


Топорнин, Борис Николаевич

Европейское право : учебник / Б. Н. Топорнин ; Ин-т государства и права РАН. – Москва : Юристъ, 2001. – 456 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля


378

А67


Аніщенко, Наталія Вікторівна

Особливості діагностування музичного сприйняття майбутніх вчителів мистецтвознавчих предметів : монографія / Н. В. Аніщенко. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 184 c. – 59 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, Б5. – 3)


37(075.8)

В67


Волкова, Наталія Павлівна

Педагогіка : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. П. Волкова. – 4-те вид., стер. – Київ : Академперіодика, 2012. – 616 c. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 42 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


37

Н15


Навчання і виховання обдарованої дитини : теорія та практика :

зб. наук. пр. Вип. 1, 2014 (12) / голов. ред. І. С. Вощук ; Ін-т психології

ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 158 c. – 66 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, Б5. – 3)37

Н15


Навчання і виховання обдарованої дитини : теорія та практика :

зб. наук. пр. Вип. 2, 2014 (13) / голов. ред. І. С. Вощук ; Ін-т психології

ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 158 c. – 66 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, Б5. – 3)37

П50


Поліхун, Наталія Іванівна

Дистанційна підтримка дослідницької діяльності учнів : метод. реком. / Н. І. Поліхун. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 87 c. – 23 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, Б5. – 3)


37

П63


Постова, Катерина Григорівна

Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей обдарованих учнів : монографія / К. Г. Постова. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 96 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, Б5. – 3)


37(075)

П78


Програмно-інформаційні засоби формування систем знань навчального призначення : посібник / за ред. О. Є. Стрижака. – Київ :

Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 144 c. – 66 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, Б5. – 3)


37(075)

С38


Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу : посібник / за заг. ред.

В. О. Киричука. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПНУ, 2014. –

192 c. – 51 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, Б5. – 3)37(075)

Т19


Тарадайник, Валентина Миколаївна

Використання інформаційно-соціального середовища розвитку обдарованої дитини : посібник / В. М. Тарадайник. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 68 c. – 27 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, Б5. – 3)

4. Мова. Мовознавство


42

А64


Англо-русский словарь : 20 000 слов / под ред. О. С. Ахманова и

Е. А. Уилсон. – 25-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1976. – 640 c. – 95 к.

Кільк. прим.: 14 (КСХ. – 2, УБГ. – 8, ВІЛ. – 3, Чз3. – 1)


4

Б59


Библия. Литературоведческие и лингвистические исследования.

Вып. 2. Синтаксис древнееврейской прозы / отв. ред. С. В. Лёзов,

С. В. Тищенко. – Москва : РГГУ, 1999. – 368 c. – (Библия : язык, текст, история). – 19 грн. 30 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)4

Б59


Библия. Литературоведческие и лингвистические исследования.

Вып. 3 / отв. ред. С. В. Лёзов, С. В. Тищенко. – Москва : РГГУ, 1999. – 414 c. – (Библия : язык, текст, история). – 23 грн. 10 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


4

Б59


Библия. Литературоведческие и лингвистические исследования.

Вып. 4 / отв. ред. С. В. Лёзов, С. В. Тищенко. – Москва : РГГУ, 2001. – 291 c. – (Библия : язык, текст, история). – 34 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

В31


Верба, Лидия Георгиевна

Грамматика современного английского языка ( справочник) /

Л. Г. Верба, Г. В. Верба. – Минск : ЗАО "Славянский дом. книги" ;

ООО "ИП Логос" ; Айрис Пресс, 2005. – 368 c. – (Вас ждет успех!). –

22 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)44(075.8)

Г14


Гак, Владимир Григорьевич

Сравнительная типология французского и русского языков : учеб. по спец. "Иностр. яз" / В. Г. Гак. – 3-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1989. – 288 c. – 90 к., 1 р.

Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 4, УБГ. – 4)


49

Г43


Гессен, Димитр

Большой польско-русский словарь. В 2-х томах = Wielki slovnik polsko-rosyjski : около 80 000 слов. Т. 1. А-О / Д. Гессен. – Москва : Рус. яз., 1980. – 661 c. – 7 р. 10 к.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, УБГ. – 3)


49

Г43


Гессен, Димитр

Большой польско-русский словарь. В 2-х томах = Wielki slovnik polsko-rosyjski : около 80 000 слов. Т. 2. P-Z / Д. Гессен. – Москва : Рус. яз., 1980. – 773 c. – 8 р. 20 к.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, УБГ. – 3)


42

Г60


Голицынский, Юрий Борисович

Грамматика. Сборник упражнений / Ю. Б. Голицынский,

Н. А. Голицынская. – 5-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2007. – 544 c. – (Английский язык для школьников). – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)42

Д45


Диксон, Р. Р.

Говорите по-английски / Р. Р. Диксон. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз., 1963. – 238 c. – 6 к.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


43

И86


Искоз, Ася Марковна

Лексикология немецкого языка = Deutsche Lexikologie / А. М. Искоз, А. Ф. Ленкова. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Просвещение. Лениград. отд., 1970. – 296 c. – На обл. назв. Deutsche Lexikologie ; На нем. яз. –7 грн.

Кільк. прим.: 43 (УБГ. – 40, КСХ. – 3)


46

И88


Испанско-русский фразеологический словарь : 30 000 фразеол. ед. /

Э. И. Левинтова, Е. М. Вольф, Н. А. Мовшович, И. А. Будницкая ; под ред. Э. И. Левинтовой. – Москва : Рус. яз., 1985. – 1076 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


44:4Р(03)

К60


Колесникова, Адель Давыдовна

Французско-русский иллюстрированный словарь : около 4000 слов / А. Д. Колесникова, Л. М. Люльчак. – Москва : Русский язык, 1977. –

856 c. : ил. – 25 грн.

Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 2, УБГ. – 5, Чз3. – 1)42

К85


Крылова, Инна Павловна

Грамматика современного английского языка = A Grammar of Present-day English Practical Course : учеб. для ин-тов и ф-тов иностр. яз. /

И. П. Крылова, Е. М. Гордон. – 11-е изд. – Москва : КДУ, 2010. –

448 c. – на обл. назв. A Grammar of Present-day English Practical Course ; На англ. яз. – 63 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


42

К85


Крылова, Инна Павловна

Сборник упражнений по грамматике английского языка /

И. П. Крылова. – Москва : Высшая школа, 1978. – 240 c. – 95 к.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 1, УБГ. – 3)42-8

Л81


Лоуренс, Дэвид Герберт

Радуга = The Rainbow : роман / Д. Г. Лоуренс. – Москва : Радуга, 1985. – 576 c. – На облож. и тит. назв. D. H. Lawrence The Rainbow. –

8 грн.

Кільк. прим.: 3 (УБГ. – 2, КСХ. – 1)4

Л89


Львов, Михаил Ростиславович

Словарь-справочник по методике русского языка / М. Р. Львов. – Москва : Просвещение, 1988. – 239 c. – (Учебное пособие для пед.

ин-тов). – 85 к.

Кільк. прим.: 14 (КСХ. – 5, УБГ. – 9)4

М52


Мережинская, Елена Константиновна

Занимательная грамматика. : матер. для работы по рус. яз. на уроке и во внекл. время / Е. К. Мережинская. – Киев : Рад. школа, 1964. –

154 c. – 37 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)4

Н22


Накорякова, Ксения Михайловна

Литературное редактирование. Общая методика работы над текстом : практикум / К. М. Накорякова. – Москва : Изд-во ИКАР, 2002. – 432 c. – 48 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


4

П32


Пилипчук, Дмитро Пилипович

Болять мені загублені слова... : мій додаток до 1-го тому. Словника української мови у 20-ти томах. / Д. П. Пилипчук. – Біла Церква : Білоцерківська книжна фабрика, 2013. – 856 c. – 150 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


439.7(075.8)

П58


Попов, Олег Константинович

Пособие по шведскому языку : учеб. для ин-тов и ф-тов иностр. яз. /

О. К. Попов, Н. М. Попова. – Москва : Высш. школа, 1977. – 327 c. : ил. –6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)4

П82


Просцевичус, Владислав Эдуардович

Руский язык : справочник школьника и студента /

В. Э. Просцевичус. – Донецк : БАО, 2010. – 464 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)4

Р75


Росінська, Ольга Анатоліївна

Культура сучасної української мови : довідник для всіх /

О. А. Росінська. – Донецьк : БАО, 2009. – 448 c. – 46 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)4

Р89


Русская грамматика : в 2-х т. Т. 1. Фонетика / гл. ред.

Н. Ю. Шведова. – Москва : Наука, 1980. – 742 c. – 5 р. 90 к.

Кільк. прим.: 9 (ЛК. – 3, УБГ. – 3, КСХ. – 3)


4

Р89


Русская грамматика : в 2-х т. Т. 2. Синтаксис / гл. ред.

Н. Ю. Шведова. – Москва : Наука, 1980. – 710 c. – 5 р. 90 к.

Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 3, УБГ. – 5)


42

С23


Сборник упражнений по грамматике английского языка : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов и ун-тов / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер,

О. Н. Кожевникова и др. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Фирма ИНКОС, 2013. – 216 c. – 29 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


4

С48


Словарь русского литературного словоупотребления / сост.

Л. П. Безрук ; АН УССР ; Ин-т языковедения им. А. А. Потебни. –

Киев : Наук. думка, 1987. – 302 c. – 1 р. 50 к.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 2, УБГ. – 2)4

С48


Словник іншомовних слів : близько 24 000 слів / за ред.

О. С. Мельничука. – Київ : АН УРСР, 1974. – 776 c. – 1 р. 98 к.

Кільк. прим.: 16 (КСХ. – 5, УБГ. – 9, Чз3. – 1, Чз2. – 1)


42

С50


Смит, Доуди

Сто один далматинец : адапт. текста, комментарий, упр. и словарь

Л. Г. Павленко / Д. Смит. – Москва : Айрис пресс, 2002. – 176 c. –

7 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 3 (УБГ. – 3)


4

С91


Сучасний словник-мінімум іншомовних слів : близько 9 000 слів / уклали О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк ; НАН України. ; Український мовно-інформ. фонд. – Київ : Довіра, 2008. – 798 c. – (Словники України). – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)42

У36


Уилсон, Колин

Паразиты мозга = The Mind Parasites : роман / К. Уилсон. – Москва : Радуга, 1986. – 331 c. – На обл. : The Mind Parasites ; На англ. яз. –

10 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 1, УБГ. – 4)4

У45


Українська без помилок : абсолютна грамотність за 15 хвилин на день / уклад. О. С. Журенко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. –

414 c. – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


44

Ф84


Французский детектив начала ХХ века / сост. А. Ф. Строев. – Москва : Радуга, 1989. – 397 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 1, УБГ. – 3)44:4

Ф84


Французско-русский фразеологический словарь : около 35 000 фразеологических единиц / сост. В. Г. Гак и др. ; под ред.

Я. И. Рецкера. – Москва : Госиниздат, 1963. – 1111 c. – 1 р. 01 к.

Кільк. прим.: 15 (УБГ. – 13, ВІЛ. – 2)


4

Ф95


Фурдуй, Марія Іванівна

Українська мова. Практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

М. І. Фурдуй ; за ред. В. В. Різуна. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2011. – 414 c. – Реком. МОНУ. – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія


502/504(075.8)

З-13


Заверуха, Нелі Михайлівна

Основи екології : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. М. Заверуха,

В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2013. – 288 c. – Реком. МОНУ. – 58 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


51. Математика


519.24

А87


Архангельська, Ю. М.

Інформаційне забеспечення побудови локальних геоінформаційних систем [Електронні ресурси] : навч. посіб. / Ю. М. Архангельська,

О. Г. Чолишкіеа. – Дніпропетровськ : Б. в., 2015. – 94 c. – 1 электрон. опт. диск (СD-R) 700 MB/80 min. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)


53. Фізика


53

Ф36


Фейнман, Ричард

Фейнмановские лекции по физике [Электронный ресурс] : пер. с англ. изд. 1964г. Вып. 5. Электричество и магнетизм / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир, 1964. – 291 c. – DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)


53

Ф36


Фейнман, Ричард

Фейнмановские лекции по физике [Электронный ресурс] : пер. с англ. изд. 1963г. Вып. 1-2. Вып. 1 : Современная наука о природе. Законы механики. Вып. 2 : Пространство. Время. движение / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир, 1963. – 424 c. – DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)


53

Ф36


Фейнман, Ричард

Фейнмановские лекции по физике [Электронный ресурс] : пер. с англ. изд. 1963г. Вып. 3-4. Вып. 3 : Излучение. Волны. Кванты. Вып. 4 : Кинетика. Теплота. Звук / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир, 1963. – 491 c. – DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)


53

Ф36


Фейнман, Ричард

Фейнмановские лекции по физике [Электронный ресурс] : пер. с англ. изд. 1964 г. Вып. 6. Электродинамика / Р. Фейнман, Р. Лейтон,

М. Сэндс. – Москва : Мир, 1964. – 339 c. – DVD-диск №1.

Электрон. б-ка. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)


53

Ф36


Фейнман, Ричард

Фейнмановские лекции по физике [Электронный ресурс] : пер. с англ. изд. 1964 г. Вып. 7. Физика сплошных сред / Р. Фейнман, Р. Лейтон,

М. Сэндс. – Москва : Мир, 1964. – 286 c. – DVD-диск №1.

Электрон. б-ка. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)


53

Ф36


Фейнман, Ричард

Фейнмановские лекции по физике [Электронный ресурс] : пер. с англ. изд. 1963 г. Вып. 8-9. Квантовая механика / Р. Фейнман, Р. Лейтон,

М. Сэндс. – Москва : Мир, 1964. – 521 c. – DVD-диск №1.

Электрон. б-ка. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

55. Геологія. Науки про Землю


551.4(03)

Г35


География : справочник школьника / науч. разраб. и сост.

Т. С. Майорова; Филол. общ. "Слово", Центр гум. наук при фак. журн. МГУ им. М. Ломоносова. – Москва : ТКО "АИСТ" ; Компания "Ключ-С", 1996. – 576 c. – 7 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, Б5. – 1)

57. Біологічні науки в цілому


57

М42


Медична біологія. Практикум : навч. посіб. для ВНЗ. – Луганськ : Елтон-2, 2003. – 257 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 17)


6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

61. Медичні науки


615.851

П86


Психотерапия женщин / под ред. М. Лоуренс. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 208 c. – 26 грн. 98 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

62. Машинобудування. Техніка в цілому


621.01

Д45


Диксон, Дж.

Проектирование систем : изобретательство, анализ и принятие решений / Д. Диксон ; пер.с англ. Е. Г. Коваленко. – Москва : Мир, 1969. – 440 c. : ил. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


621.453

П81


Пронь, Людмила Володимирівна

Засоби вимірювань під час випробувань ракетних двигунів : навч. посіб. для ВНЗ / Л. В. Пронь. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2004. –

60 c. – 1 грн. 28 к.

Кільк. прим.: 17 (КСХ. – 3, УБП. – 14)


63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство


631.46

Б12


Бабьева, Инна Павловна

Биология почв : учеб. для ун-тов по спец. "Агрохимия и почвоведение" / И. П. Бабьева, Г. М. Зенова. – Москва : Изд-во МГУ, 1989. – 335 c. : ил. – 10 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 2, УБП. – 1, Б5. – 1)


635.9(075)

Г20


Гаршина, Татьяна Дмитревна

Механизация работ и защита растений в декоративном садоводстве : учеб. для ПТУ / Т. Д. Гаршина, В. С. Холявко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1990. – 271 c. : ил. – (Учебники и учеб. пособ. для кадров массовых проф.). – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту


641(083.12)

С23


Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания / кол. разработ. : А. С. Ратушный,

Л. А. Старостина, Н. С. Алекаев и др. – Москва : Экономика, 1982. –

720 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

76. Графічні мистецтва. Графіка


76

Л50


Лесняк, Владимир Иванович

Графический дизайн (основы профессии) / В. И. Лесняк. – Киев : Биос Дизайн. Букс, 2009. – 416 c. : ил. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8. Література. Літературознавство.


8

А65


Андреев, Леонид Григорьевич

История французской литературы : учеб. для студ. филол. спец. вузов / Л. Г. Андреев, Н. П. Козлова, Г. К. Косиков. – Москва : Высшая школа, 1987. – 543 c. –12 грн. ;

Кільк. прим.: 17 (КСХ. – 4, ЛК. – 1, Чз3. – 1, УБГ. – 11)


8

Б23


Бандура, О. М.

Теорія літератури : посіб. для вчителів / О. М. Бандура. – Київ : Рад. школа, 1969. – 286 c. – 2 р.

Кільк. прим.: 29 (УБГ. – 29)


8

І-90


Історія української літератури ХХ - поч. ХХ1 ст. : навч. посб. для студ. ВНЗ : в 3-х т. Т. 1 / за ред. В. І. Кузьменка. – Київ : Академвидав, 2013. – 592 c. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 85 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)8

Н15


Навчальний посібник до вивчення курсу "Сучасна українська література" : для студ. філол. ф-тів ун-ту / упоряд. О. В. Гонюк ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ :

Вид-во ДНУ, 2010. – 47 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, УБГ. – 2)


8

П75


Привалова, Л. П.

Легенда о подвиге св. Георга в поэме Э. Спенсера "Королева фей" [Электронный ресурс] : монография / Л. П. Привалова. – Днепропетровск : ДНУ, 2015. – 208 c. – 1 электрон. опт. диск (DVD-R) 4.7 GB/120 min. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

84 Художня література


84(4Вел)

Б25


Баррі, Джеймс Метью

Пітер Пен : казкова повість / Д. М. Баррі ; пр.з англ. О. Гончара. –

Київ : Знання, 2014. – 190 c. – (Englich Library). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)84(4Укр)5

Г85


Грінченко, Борис

Під тихими вербами : повість / Б. Грінченко. – Львів : Наклад книгарні Наук. Тов-ва ім Шевченка, 1928. – 260 c. – (Вид-во "Для школи і дому"). – Текст на основі 2-го вид. (Київ 1910). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


84(4Укр)5

К32


Квітка-Основ'яненко, Г. Ф.

Твори. Т. 3. Пан Халявский / Г. Ф. Квітка-Основ'яненко. – Київ : Держ. вид-во України, 1928. – 333 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


84(4Укр-4Дні)6

П33


Пирамида поколений : стихи, рассказы, воспоминания / сост.

М. Г. Сердюк, В. Г. Иванов. – 2-е изд., испр. и доп. – Днепропетровск : ИМА-пресс, 2005. – 440 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


84(4Укр)5

Т36


Тесленко, Архип

Вибрані твори / А. Тесленко. – Київ : Молодий більшовик, 1936. –

238 c. – (Українська класична література). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


9. Географія. Біографії. Історія


9(4/9)

М54


Методичні рекомендації до вивчення курсу "Історія світової художньої культури" : для студ.-філол. денного та заочн. від. ун-ту / упоряд. О. В. Гонюк ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2010. – 31 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)9(477)

М54


Методичні рекомендації до вивчення курсу "Історія української культури" : для студ.-філол. денного і заочн. від.. ун-ту / уклад.

О. В. Гонюк ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94. Загальна історія


94(470)

Б43


Белое дело. Избранные произведения в 16-ти книгах. Кн. Х. Бредовский поход / Б. Штейфон. Великий исход / В. В. Корсак. 1920 год / В. В. Шульгин. Отступление от Одессы / Ф. Штейман. – Москва : РГГУ, 2003. – 361 c. – (История и память). – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)94(470)

Б43


Белое дело. Избранные произведения в 16-ти книгах. Кн. ХI. Белый Крым. Крым при Деникине. Крым при Врангеле / В. А. Оболенский. Крым в 1920 году / Я. А. Слашов. Крымская эпопея / А. А. Валентинов. – Москва : РГГУ, 2003. – 473 c. – (История и память). –

48 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(470)

Б43


Белое дело. Избранные произведения в 16-ти книгах. Кн. ХII. Казачий исход. Под знаменем Врангеля / И. М. Калинин. – Москва : РГГУ, 2003. – 402 c. – (История и память). – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)94(470)

Б43


Белое дело. Избранные произведения в 16-ти книгах. Кн. ХIII. Константинополь-Галлиполи. Среди эмиграции / А. Слободской. Близкая даль / Н. Н. Чебышев. Путешествие без сентиментов /

Г. Федоров. Записки / Е. И. Достовалов. Крымская эвакуация /

П. С. Бобровский. – Москва : РГГУ, 2003. – 496 c. – (История и память). – 48 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)94(470)

Б43


Белое дело. Избранные произведения в 16-ти книгах. Кн. ХIV. Белый Восток. Дневник. Ч. 1 / А. П. Будберг. – Москва : РГГУ, 2003. – 558 c. – (История и память). – 55 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)94(477)(075.8)

В75


Воронянский, Александр Владимирович

История Украины : учеб. пособ. для студ. вузов / А. В. Воронянский. – 5-е изд., испр. и доп. – Харьков : Парус, 2009. – 576 c. – (Домашний репетитор). – Реком. МОНУ. – 52 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

Д54


Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Вісник. Серія : Історія та археологія. Вип. 6 / відп. ред. А. Г. Болебрух. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2001. – 179 c. : іл. – 10 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)94(477)(075.8)

І-90


Історія України : підручник / авт. В. А. Качкан, В. М. Левандовський, О. Б. Величко, О. А. Редькіна та ін. ; за ред. В. А. Качкана. – Київ : ВСВ "Медицина", 2014. – 360 c. – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)94(470)

Х91


Хрестоматия по истории России : учеб. пособ. / А. С. Орлов,

В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева и др. – Москва : Проспект, 2008. –

592 c. – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)94(477)

Ш35


Швидько, Ганна Кирилівна

Історія України XVI-XVIII століття : підруч. для 8-го кл. загальноосв. навч. закл. / Г. К. Швидько. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Генеза, 2002. – 304 c. : іл. – Затв. МОНУ. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

Я49


Якунин, В. К.

С кем и против кого воевала УПА в годы Великой Отечественной войны : мнения историков и свидетельства документов [Электронный ресурс] : монография / В. К. Якунин. – Днепропетровск : ДНУ, 2015. – 168 c. – 1 электрон. опт. диск (СD-R) 700 MB/80 min. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень у травні 2015р. 119 назв документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки


http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4

Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л. І.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.Відповідальний за випуск: Кубишкіна С. В.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка