Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2014 рокуСторінка1/2
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.67 Mb.
  1   2


Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ

у грудні 2014 року

м. Дніпропетровськ

Основні розділи Бюлетеня

0. Загальний відділ

00. Загальні питання науки і культури

001.894. Винаходи та відкриття

004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера

008. Цивілізація. Культура. Прогрес

007. Діяльність і організація. Інформація. Загальна теорія комунікації і управління

( кібернетика ). «Соціальна інженерія»

1. Філософія. Психологія

159.9. Психологія

16. Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

2. Релігія. Теологія

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31. Демографія. Статистика

32. Політика

33. Економіка. Економічні науки

34. Право. Юриспруденція

35. Державне адміністративне управління. Військова справа

36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

4. Мова. Мовознавство

5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія.

51. Математика

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53. Фізика

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55. Геологія. Науки про Землю

56. Палеонтологія

57. Біологічні науки в цілому

58. Ботаніка

59. Зоологія

6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

61. Медичні науки

62. Машинобудування. Техніка в цілому

63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67. Різні галузі промисловості та ремесла

68. Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1. Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2. Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3. Обладнання для обробки даних

681.5. Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6. Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7. Оптична апаратура та прилади

681.8. Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85. Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9. Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродрукування об’ємних форм

69. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72. Архітектура

73. Пластичні мистецтва

74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75. Живопис

76. Графічні мистецтва. Графіка

77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78. Музика

79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8. Література. Літературознавство.

84 Художня література

9. Географія. Біографії. Історія

902. Археологія

908. Краєзнавство

91. Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94. Загальна історія

0. Загальний відділ


002.7

З-41


Збірник праць науково-дослідного центру періодики. Вип. 1 (17) / відп. ред. М. М. Романюк; НАН України; Львів. нац. б-ка

ім. В. Стефаника; НДІ пресознавства. – Л. : Львів. нац. наук. б-ка

ім. В. Стефаника, 2009. – 640 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


002.7

З-41


Збірник праць науково-дослідного центру періодики. Вип. 2 (18) / відп. ред. М. М. Романюк; НАН України; Львів. нац. б-ка

ім. В. Стефаника; НДІ пресознавства. – Л. : Львів. нац. наук. б-ка

ім. В. Стефаника, 2010. – 600 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

К56


Ковалів, Юрій

Абетка дисертанта. Методологічні принципи написання дисертації : посібник / Ю. Ковалів. – К. : Твім Інтер, 2009. – 460 c. – Реком. МОНУ. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Н34


Науковий та інноваційно-інвестиційний потенціал України. Київський літопис ХХ1 століття : всеукр. зб. / голова ред. ради Б. Є. Патон: Нац. акад. аграр., мед., пед., правових, наук України та Нац. акад. мистецтв України. – К. : ФОП Стройков В. В., 2013. – 272 c. : ілюстр. – Анот. англ. мовою; Присв. 95-річчю НАН України. – 150 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Ф77


Фонд інтелектуальної співпраці "Україна -ХХ1 століття" / упоряд.

О. А. Кононенко, П. Д. Мисенко. – К., 2004. – 171 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Ч-92


Чуприна, Леонід Андрійович

Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. А. Чуприна. – К. : Нац.

б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. – 208 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, НМВ. – 1)

004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера


004.056

Г55


Глушаков, С. В.

Секреты хакера защита и атака / С. В. Глушаков, Т. С. Хачиров,

Р. О. Соболев. – Х. : Фолио, 2004. – 414 c. : ил. – (Учебный курс). 

26 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.451.9(075)

Г55


Глушаков, С. В.

Linux для дома и офиса : учеб. курс / С. В. Глушаков,

. С. Сурядный. – Х. : Фолио, 2002. – 389 c. : ил. – 29 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


004.43

Г55


Глушаков, Сергей Владимирвич

Программирование на Visual Basic 6.0 : учеб. пособ. для студ. вузов / С. В. Глушаков, А. С. Сурядный. – Х. : Фолио, 2004. – 498 c. – (Учебный курс). – Реком. МОНУ. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43

К64


Кондратюк, Е. В.

С++. Трюки и эффекты (+СD) / Е. В. Кондратюк. – С.Пб. : Питер, 2006. – 400 c. : ил. – (Трюки и эффекты). – 48 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.432

К89


Кузьменко, В. Г.

VBA 2002. Самоучитель / В. Г. Кузьменко. – 2-е изд. – М. : БИНОМ, 2004. – 416 c. : ил. – 53 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.056.53

Л36


Левин, Максим

Как стать хакером. Интеллектуальное руководство по хакингу и фрикингу / М. Левин. – 3-е изд., доп. и испр. – М. : ЗАО Новый изд. дом, 2005. – 320 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004

П78


Проблемно-ориентированные вычислительные средства высокой производительности: методология построения, базовые архитектуры, применения : монография / под общ. ред. М. Ф. Бондаренко. – Х. : ХНУРЭ, 2012. – 512 c. : ілюстр. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЛК. – 1)

004.928

Ф71


Фленов, Михаил Е.

DirectX и C++ искусство программирования / М. Е. Фленов. – СПб. : БХВ-Петербург, 2006. – 384 c. : ил. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.928

Ф71


Фленов, Михаил Е.

Искусство программирования ИГР на С++ / М. Е. Фленов. – СПб. : БХВ-Петербург, 2006. – 256 c. : ил. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.738

Ш62


Шиндина, Наталия Геннадиевна

Интернет для начинающих / Н. Г. Шиндина. – М. : Рипол Классик, 2003. – 608 c. : ил. – 14 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
1. Філософія. Психологія


1

К49


Климов, В. В.

Скептицизм й інакодумання як інтелектуальний поступ. Релігієзнавчий аспект : монографія / В. В. Климов. – К. : Від. релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2013. – 648 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія соціологічна. Вип. 7 / відп. ред. О. Б. Демків. – Л. : ЛНУ, 2013. – 336 c. – 44 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник. Філософія Т. 14. Вип. 21 / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : ОНУ, 2009. – 195 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

П81


Пронякін, Володимир Іванович

Філософія стародавнього світу. Соціальні теорії античності : навч. посіб. для ВНЗ / В. І. Пронякін ; Нац. металлург. акад. України. – Д. : НМетАУ, 2002. – 52 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
159.9. Психологія


15

К41


Киосаки, Роберт

Квадрант денежного потока / Р. Киосаки, Ш. Летчер. – Ужгород : Світ, 2001. – 192 c. : ил. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник. Серія: Психологія. Т. 14. Вип. 5 / голов. ред. В. А. Сминтина. – О. : Астропринт, 2009. – 95 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник. Серія: Психологія. Т. 15. Вип. 9 / голов. ред. В. А. Сминтина. – О. : Астропринт, 2010. – 144 c. – 62 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

О-64


Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби і ПМПК : [ посібник ] / авт. кол.: З. О. Гаркавенко, І. Ю. Гобод, Т. В. Жук, Т. Д. Ілляшенко та ін.; наук. ред. В. Г. Панок,

І. І. Цушко; Укр. НМЦ практ. психол. і соц. роботи НАПН України та ін. – 2-е вид., випр. – К. : Ніка-Центр, 2014. – 260 c. – 80 грн.Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 3, ЧзГ. – 1, Б5. – 4)
2. Релігія. Теологія


2

И46


Ильинская, Анна

Матушки Земли Российской / А. Ильинская. – 2-е изд., испр. и доп. – Краматорск : ЗАО Тираж-51, 2004. – 368 c. : ил. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

32. Політика

327

Г20


Гарат, Роман

Військово-політична інтеграція співдружності назалежних держав у кінці ХХ - на початку ХХІ ст.: політико-інституційні аспекти : монографія / Р. Гарат. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. –

480 c. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32

К34


Кельзен, Ганс

Про сутність і цінність демократії / Г. Кельзен ; пер. з нім.

О. Мокровольський. – Х. : ВНТЛ-Класика, 2013. – 140 c. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(477)

К64


Конах, Вікторія Костянтинівна

Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулювання : аналіт. доп. / В. К. Конах ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2014. – 76 c. – (Інформаційні стратегії. Вип. 2). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

С28


Седляр, Юлія Олександрівна

Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика : монографія / Ю. О. Седляр ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та ін. – Миколаїв :

ЧДУ ім. Петра Мигили, 2013. – 412 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33. Економіка. Економічні науки


33

Т66


III Міжнародний форум "Сучасна інноваційна політика: стан, проблеми та перспективи розвитку" / Дніпропетр. обл. держ. адмін..; Нім. тов-во техн. співробітництва. – Д., 2009. – 337 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

Б98


Бюджетне прогнозування : навч. посіб. / авт. кол.: В. В. Мамонова,

С. Ю. Лукін, Ю. Б. Молодожен та ін. – К. : ТОВ Дорадо-Друк, 2014. – 200 c. : ілюстр. + CD-ROM. – 30 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

336

В58


Власюк, Валерій Євгенович

Важелі управлінських впливів на проведення фінансово-кредитної політики : монографія / В. Є. Власюк. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац.

ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2006. – 268 c. – 23 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

Г70


Горожанкіна, Наталія Анатоліївна

Практикм до вивчення курсу "Туризмологія" / Н. А. Горожанкіна. –

Д. : Нова Ідеологія, 2014. – 61 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 17)


336(075.8)

К17


Калина, Алла Васильевна

Рынок ценных бумаг (теория и практика) : учеб. пособ. / А. В. Калина, В. В. Корнеев, А. А. Кощеев ; Межрегион. акад. упр. персоналом. –

2-е изд., перераб. и доп. – К. : МАУП, 1999. – 253 c. – Реком. МОНУ. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

К56


Ковтун, Олег Іванович

Національна економіка (засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку) : навч. посіб. для самост. вивч. дисц. за кредитно-модульною системою організаціїї нав. процесу /

О. І. Ковтун. – Л. : Новий Світ - 2000, 2013. – 170 c. + 1 CD-R. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 42 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

К78


Краєвська, Оксана Анатоліївна

Політика Європейського Союзу у сфері туризму: концептуальні засади та інституційні механізми : монографія / О. А. Краєвська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 276 c. – 42 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

М75


Молдован, Олексій Олександрович

Стратегія реформування системи державних фінансів України: завдання, пріоритети, механізми : аналіт. доп. / О. О. Молдован. – К. : НІСД, 2014. – 48 c. – (Серія "Економіка". Вип. 17). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н34


Наукові праці НДФІ : наук. зб. Вип. 2 (67) 2014 / голов. ред.

Т. І. Єфименко; Акад. фін. упр. наук.-досл. фін. ін-т. – К. : ДННУ

"Акад. фін. упр.", 2014. – 160 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


33(075)

П27


Перевозчиков, Віктор Іванович

Історія економіки українських земель (кінець IХ -поч. ХХ ст.) : курс лекцій: навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. І. Перевозчиков, О. А. Тимчик ;

за ред. В. О. Огнев'юка; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : КНТ, 2011. – 472 c. – Реком. МОНУ. – 68 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

П27


Перевозчиков, Віктор Іванович

Економічна теорія: політика роздержавлення : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. І. Перевозчиков, О. А. Тимчук, Ю. М. Жукова ; Київ. ун-т

ім. Б. Грінченка. – К. : Вид-чий дім "Скіф", 2012. – 267 c. – Реком. МОНУ. – 64 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34. Право. Юриспруденція

34(075.8)

А86


Артеменко, Людмила Валентинівна

Інтелектуальна власність : конспект лекцій / Л. В. Артеменко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – 2-ге вид., випр. і допов. – Д. : ДНУ, 2014. – 92 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 22 (КСХ. – 3, УБГ. – 19)

34

Д36


Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр.

Вип. 1 (20) 2014 / голов. ред. С. М. Серьогін; Дніпропетровський регін. ін-т держ. упр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2014. – 318 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д36


Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр.

Вип. 2 (21) 2014 / голов. ред. С. М. Серьогін; Дніпропетровський регін. ін-т держ. упр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2014. – 294 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К58


Кожемякин, Пётр Герасимович

Избирательное право зарубежных стран : учеб. пособ. /

П. Г. Кожемякин, Л. В. Артёменко. – Д. : ДНУ, 2014. – 245 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 12 (КСХ. – 2, УБГ. – 10)


34

Н23


Налоговый кодекс в вопросах и ответах : консультируют ведущ. спец. органов Гос. налоговой службы Украины. – 2-е изд., доп. – Х. :

Изд-ский дом "Фактор", 2011. – 464 c. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

О-35


Овчаренко, В'ячеслав Андрійович

Місцеве самоврядування в Україні: історичні витоки, становлення та перспективи : монографія / В. А. Овчаренко. – Київ : Логос, 2014. –

911 c. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

О-53


Олефір, Андрій Олександрович

Правовий механізм державних закупівель: стимулювання інноваційності виробництва медичної продукції : монографія /

А. О. Олефір. – К. : Юстініан, 2014. – 448 c. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

О-58


Онищенко, Ганна Володимирівна

Довірчі правовідносини з іноземним елементом : монографія /

Г. В. Онищенко. – Київ : Алерта, 2012. – 268 c. – 45 грн.


34

О-58


Онищенко, Ганна Володимирівна

Банківські гарантії : монографія / Г. В. Онищенко, П. Д. Петренко. –

К. : Алерта, 2014. – 288 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


34

П68


Право та державне управління : зб. наук. пр. Вип. № 1-2 (14-15) / голов. ред. А. О. Монаєнко. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2014. – 170 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П83


Протидія злочинності: теорія та практика : зб. матер. VI Міжвузів. наук.-практ. конф. студ. (курсантів), аспірантів та молодих учених (Київ, 16 травня 2014 р.) / ред. І. О. Байдачна, М. В. Золотова, Н. В. Панфілова та ін. – К. : Нац. Акад. прокуратури України, 2014. – 484 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
35. Державне адміністративне управління. Військова справа


355

Б40


Безпека життєдіяльності : тези доп. наук.-метод. конф. / упоряд.:

В. В. Березуцький, Н. О. Кононенко. – Х. : Харків. політехн. ун-т, 2005. – 162 c. –-До 5-річчя Спілки фахівців з Безпеки життєдіяльності. –

19 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб


36

К56


Коваль, Олександр Пилипович

Пенсійний вік: іноземний досвід та вітчизняні реалії : аналіт. доп. /

О. П. Коваль. – К. : НІСД, 2014. – 56 c. – (Соціальна політика. Вип. 1). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


36

К89


Кузнецов, Владимир Васильевич

Добровольное стоматологическое страхование : монография /

В. В. Кузнецов. – М. : Изд-во Анкил, 2001. – 314 c. – 43 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


36

Ш64


Шірінян, Лада Василівна

Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики : монографія / Л. В. Шірінян. – К. : Центр учб. л-ри, 2014. – 458 c. – 90 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля


378

Б24


Баранник, Олена Юріївна

Курсові та дипломні роботи з української мови (планування, організація, літературне та технічне оформлення) / О. Ю. Баранник,

В. В. Зайцева, М. С. Ковальчук ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 44 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Б86


Ботаніки і ботанічні дослідження в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова (1865-2005) : авт. ідеї і ред.

Н. Г. Юргелайтис. – О. : Фенікс, 2005. – 140 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

В67


Волкова, Т. Н.

1000. Творческие игры, задания и тесты для развития памяти и внимания у детей 6-12 лет / Т. Н. Волкова. – Донецьк : ОО ПКФ БАО, 2009. – 240 c. : ил. – 19 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Д54


Днепропетровский механичесий техникум - история продолжается. – Б. м. в. : Б. в., Б. р. – 83 c. : ил. – 70-летию Днепропет. мех.. техникума посв.. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Н62


Ирина Никитина (Безрукова). Избранное. Эссе. Статьи. Рецензии. Переводы. Воспоминания : книга памяти / сост. Л. Степовичка. – Д. : Лира, 2014. – 192 c. : ил. – (Незабутні постаті Придніпров'я). – 35 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

378

Н84


Носенко, Елеонора Львівна

Методологічні аспекти забезпечення запам'ятовування інформації при розробці дистанційних навчальних курсів [Електронний документ] : метод. посіб. / Е. Л. Носенко, С. В. Чернишенко ; Дніпропетровський нац. ун-т, Наук.-метод. центр дистанц. навч. АПНУ при ДНУ. – Д. : ДНУ, 2003. – 88 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

378

П78


Про підсумки роботи університету в 2013/2014 навчальному році : доп. ректора М. В. Полякова на зборах труд. колективу (серпень 2014 р.) / уклад. В. П. Сергєєв, відп. за вип. О. О. Кочубей; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : ДНУ, 2014. – 171 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Р15


Радченко, Юлія Леонідівна

Професійна підготовка вчителя на Катеринославщині; теорія та

історія : навч.-метод. комплекс / Ю. Л. Радченко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2012. – 71 c. : ілюстр. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка