«Болехівське лісове господарство» за 2015 рік м. Болехів – 2015 р. ЗмістСторінка3/4
Дата конвертації16.04.2017
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4

Щорічно складаються і затверджуються "Мобілізаційний план по ДП «Болехівський лісгосп», «План заходів спрямованих на попередження лісових пожеж».


Погоджується та затверджується «Наказ про взаємодію при виникненні надзвичайних ситуацій пов’язаних з великими лісовими пожежами», «Інструкція про порядок взаємодії Долинського районного відділу Управління ДСНС в Івано-Франківській області та ДП «Болехівський лісгосп» під час ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на об’єктах лісового господарства.

В кожному лісництві обладнані пункти зосередження протипожежного інвентаря, які постійно доукомплектовуються необхідними засобами пожежотушіння.

Для виявлення і гасіння пожеж задіяні 44 штатних одиниці лісової охорони. Для цих цілей використовуються: навісні насоси- 4 шт, навісні насоси – 3 шт., мотопомпи – 6 шт., лопати – 350 шт., граблі – 70шт., сокири -56 шт., ранцеві оприскувачі – 45 шт., та ряд інших приладів, обладнання і інструментів.

В пожежонебезпечний період на підприємстві здійснюється чергування, згідно розроблених графіків, конторах лісгоспу і лісництв.Таблиця 8

Моніторинг лісових пожеж та витрат на їх виявлення і гасіння за останні 5 років


Рік

Кіль-кість випадків пожеж,

шт


Площа, пройдена пожежами, га

Утримання ПХС, радіозв’язку та тимчасових пожежних наглядачів, тис.грн.

Витрати на гасіння лісових пожеж,

тис. рн..


Разом

в т.ч. на 1га земель л. г. призна-чення

2011

-

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

-

2013

-

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

2015

3

2,5

-

-

-

Разом:

3

2,5

-

-

-

Дані вище приведеної таблиці свідчать про те, пожеж в лісгоспі за 5 років моніторингу мало - 1. Це свідчить про своєчасне виявлення осередків лісових пожеж та їх ліквідацію.

Обсяги заходів профілактики і боротьби зі шкідниками та хворобами лісу на протязі останніх років залишаються стабільними. Планові завдання виконуються.

Хімічні заходи боротьби зі шкідниками лісу не використовуються.

При проведенні лісопатологічного обстеження за минулі роки були виявлені осередки шкідників та хвороб лісу (опеньок осінній – 6,1 га,, некроз бука, рак ялиці-7,7 га, рак бука тощо). З погіршенням природно-кліматичних умов поширене явище всихання насаджень ялини європейської. За даними детальних обстежень та відповідними дозволами проводяться санітарно - оздоровчі заходи.3.6. Відомості про біотехнічні заходи.

В зоні діяльності ДП «Болехівський лісгосп» станом на 01.01.2016 року розташовані два мисливські господарства:

1. «Болехівське лісове господарство» (загальна площа 20338 га).

Рішення облради від 07.09.2012 р № 637–17/2012.  1. «Болехівська міська організація УТМР» (загальна площа 9446,7 га).

Рішення облради № 01–3/2013

Мисливські угіддя ДП «Болехівський лісгосп» розташовані на території лісництв:

- Поляницьке 3761 га

- Витвицьке 4220 га

- Церківнянське 4660 га

- Козаківське 4162 га

- Сукільське 3535 га

Разом : 20338 га

3.6. Відомості про біотехнічні заходи.

Таблиця 9

Площа мисливських угідь (станом на 01.01.2016 р.).

Назва господарства

Загальна площа господарства, га

в т.ч по угіддях, га

В тому числі

на терит. Болехівському. лісгоспу, га

лісові

польові

інші

землі

ДП «Болехівський лісгосп»

20338,3

20338,3

-

-
20338,3


Таблиця 10

Чисельність основних видів мисливських тварин у порівнянні з оптимальною.

пп


Вид мисливських тварин

Оптималь-на щільність

на тис гаОптималь-на кількість, шт..

2015

2016

Факт.

к-сть, шт.Факт.

щільність

на тис га


Факт.

к-сть, шт.Факт.

щіль-ність на тис га

1

2

3

4

5

6

7

8
1

Олень благ.

6,8

59

74

38

76

8,7

2

Кабан

3,7

72

48

25

52

2,7

3

Козуля

11,6

222

240

12,4

249

13,0Чисельність кабана на 69 відсотків перевищує оптимальну чисельність.

Дані таблиці 11 свідчать, що фактична чисельність таких мисливських тварин, як кабан, олень і козуля більше від оптимальної .

По ДП «Болехівський лісгосп» спостерігається зростання чисельності всіх видів тварин в угіддях. Облік мисливських тварин в господарствах проводиться методом шумового прогону.

Мисливські тварини, які занесені до Червоної книги України на території лісгоспу представлені наступними видами: рись, ведмідь, кіт лісовий, глухар, рябчик і інші.

Загальна їх чисельність по видах не визначена.


Обсяги добування мисливських тварин в 2015 році

Таблиця 11

пп


Вид мисливських тварин

Ліміт

Добуто

Відсоток добування

1

Олень благ.

2

0

0

2

Кабан

6

0

0

3

Козуля

6

0

0
Разом:

14

0

0

Ліміт відстрілу згідно наданих ліцензій в господарствах використовується повністю. В господарствах є плани експлуатації основних видів мисливської фауни, які оформленні згідно чинного законодавства. Видача та використання ліцензій реєструється в спеціальному журналі обліку. По закінченні сезону полювання використані ліцензії в десятиденний термін здаються в Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства.

Збільшенню поголів’я мисливських тварин сприяють проведені біотехнічні заходи та створені споруди.


Таблиця 12.

Перелік біотехнічних споруд по мисливських господарствах станом на 01.01.2016 року

пп


Назва споруд

Од. виміру

Кількість

1

2

3

4

1

Підгодівельні майданчики для кабана

шт.


6

2

Підгодівельні майданчики для зайця

шт.

7

3

Годівниці

шт.

15

4

Солонці для копитних тварин

шт.

30

Стан існуючих біотехнічних споруд задовільний.

Для підгодівлі мисливських тварин в зимовий період, господарствами проводиться заготівля кормів (сіно, зернові віники ).

Таблиця 13

Використання коштів в 2015 році на охорону диких тварин, біотехнічні заходи, заготівлю і викладку кормів.

Назва лісгоспу

Використання коштів на охорону диких тварин,

Використання коштів на заготівлю і викладку кормів для підгодівлі диких тварин,

Всього,

тис.грн.


в тому числі грн.. на 1 га угідь

Всього

тис.грн.


в тому числі грн.. на 1 га угідь

ДП « Болехівський лісгосп»

0,0

0,0

3,000

7,66

У держлісгоспі робиться все для збагачення мисливської фауни.

3.7. Динаміка популяцій видів рослин і тварин.

Загальний моніторинг динаміки популяцій видів рослин та тварин проводиться спеціалістами лісгоспу та спостереження за ними, а також візуального спостереження лісової охорони з опитуванням місцевого населення. Динаміка популяцій мисливських тварин наведена в попередньому розділі.

Згідно загального моніторингу динаміка популяцій видів рослин і тварин на даному етапі наближена до природної.

3.8. Динаміка чисельності видів, взятих під охорону.

На території лісгоспу виявлені види фауни і флори, які занесені в Червону книгу України , а саме:

- представники фауни: рись, ведмідь бурий, тхір лісовий, кіт лісовий, видра річкова, лелека чорний і інші;


  • представники флори: дзвоники карпатські, родіола рожева, тирлич, арніка гірська, цибуля ведмежа, любка довголиста, підсніжник звичайний, білоцвіт весняний та інші.

Місця знаходження ділянок, що охороняються, нанесені на карті –схемі лісів високої природоохоронної цінності. В 2015 році чисельність видів, взятих під охорону і їх кількість не змінились.

3.9. Площі лісів високої природоохоронної цінності що охороняються.

На території ДП «Болехівський лісгосп» виділені і охороняються ліси високої природо-охоронної цінності (ЛВПЦ).Таблиця 14.

Площі лісів високої природоохоронної цінності,

пп


Типи лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ)

Площа, га

Режим лісокористування

2014р

2015р

1

ЛВПЦ 1. Місця концентрації біорізноманіття значимі на регіональному рівні.

2718

2718

Обмежений режим лісокористування

1.1

ЛВПЦ 1.1. Особливо охоронні природні території (ООПТ)

2696,1

2696,1

РГК заборонено

1.2

ЛВПЦ 1.2. Рідкісні, зникаючі та ендемічні види

1,3

1,3

РГК заборонено

1.3

ЛВПЦ 1.3. Ключові сезонні місця знаходження тварин

20,3

20,3

Березень-червень лісокористування не проводиться

2

ЛВПЦ 2. Лісові ландшафти значимі на регіональному рівні (заказники)

1032,0

1032,0

РГК заборонено

3

ЛВПЦ 3. Лісові території, що містять рідкісні екосистеми

152,4

152,4

РГК заборонено

4

ЛВПЦ 4. Лісові території, що виконують особливо захисні функції.

2279,3

2279,3

РГК заборонено

4.1

ЛВПЦ 4.1. Ліси, які мають особливо водоохоронне значення

1504,3

1504,3

РГК заборонено

4.2

ЛВПЦ 4.2. Ліси, які мають противоерозійне значення -

775,0

775,0

РГК заборонено

4.3

ЛВПЦ 4.3. Інші захисні лісиРГК заборонено

5

ЛВПЦ 5. Лісові території, необхідні для забезпечення основних потреб місцевих громад

2855,6

2855,6

Обмежений, сезонний режим лісокорстування

6

ЛВПЦ 6. Лісові території, з якими пов’язані екологічні, культурні, історичні, релігійні та економічні цінності та асоціації.

421,4

421,4

РГК заборонено

Окрім ЛВПЦ і репрезентативних ділянок екосистем, підприємство в процесі планування, відводу та таксації лісосік виділяє наступні ключові об’єкти (окремі дерева і групи дерев, які представляють цінність для збереження біорізноманіття):ключові об’єкти:

1. Дерева і групи дерев важливі для фауни.

2. Вікові дерева бука лісового, клена-явора і ялиці білої.

3. Дерева, які рідко зустрічаються в насадженні, або мають кормову цінність для фауни.

Інформація про виділені на лісосіках ключових об’єктів заноситься у відомість переліку ключових об’єктів. Результати щорічного обстеження заносяться в спеціальні відомості під назвою « Дерева, цінні для підтримання біорізноманіття, які підлягають залишенню». Відомості зберігаються в лісгоспах.3.10. Інформація по соціальних наслідках господарської діяльності і впливу на довкілля.

В районі (Долинському р-н) діє 15 місцевих сільських рад, 1 Болехівська міська рада

Станом на 01.01.2016 року загальна чисельність працівників на підприємстві становить 232 , із них 192 чоловіків ( 82,7%) і 40жінки (17,2%). В основному, це працівники у віці 38 і більше років ( 52,4 %). Мають середню технічну освіту 49 ( 21 %), молодший спеціаліст 41 ( 18 %) працівників.

Таблиця 15.

Соціальні характеристики працівників підприємства по статі, віку, освіті та рух кадрів

Характеристика працівників

Станом на 01.01.2016 року

Стать
Жінки

40

Чоловіки

192

Разом:

232

Рух кадрів
Коефіцієнт плинності кадрів

8,9%

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка