Богуслав 2012 Степенко Людмила ЮріївнаСкачати 435.25 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації31.03.2017
Розмір435.25 Kb.
  1   2   3


ВІДДІЛ ОСВІТИ БОГУСЛАВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ТЕПТІЇВСЬКИЙ НВК

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК»

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

за темою « ІМЕННИК»

для учнів 5-12 класів

(Збірник завдань)

БОГУСЛАВ

2012
Степенко Людмила Юріївна. Творчі завдання з української мови за темою «Іменник» для учнів 5-12 класів: збірник завдань – Богуслав: 2012. – с. 40

В даному збірнику представлені творчі завдання з української мови за темою «Іменник» для учнів 5-12 класів, які допоможуть учням, вчителям і батькам підвищити рівень знань учнів з української мови та сприятимуть формуванню в учнів інтересу до рідної мови. Їх можна використати у навчально-тренувальній роботі для вироблення в учнів стійких умінь і навичок грамотного українського мовлення і письма.

Адресовано вчителям загальноосвітніх навчальних закладів та учням.


БОГУСЛАВ 2012

ЗМІСТ
Передмова…………………………………………………………………………4

Розділ 1. Короткі відомості про іменник як частину мови…………………….5

Розділ 2. Власні та загальні назви, назви істот та неістот……………………..8

Розділ 3. Рід іменників………………………………………………………….14

Розділ 4. Число іменника. Змінювання іменників за відмінками……………17

Розділ 5. Відміни іменників……………………………………………………23

Розділ 6. Творення іменників…………………………………………………..29

Розділ 7. Написання іменників………………………………………………....32

Розділ 8. Контрольні тести за темою «Іменник»……………………………...36

Список використаних джерел………………………………………………….40ПЕРЕДМОВА
Містке, як мудрість мислі,

Лунке, мов клич до буряних повстань,

Дано нам слово для ясної мови,

Дано нам слово для високих дум.

Валентин Бичко
Становлення й розвиток мови – це вираження історичного та духовного буття людини, органічна й найсуттєвіша частка цього буття, сила, здатна впливати на характер розвитку дійсності. Українська мова в сучасній школі є могутнім засобом розвитку освіти і культури.

З часів її зародження вона постає в кращих зразках творів великих майстрів слова. А сьогодні, коли в суспільно-політичному житті йде переоцінка моральних, етичних цінностей, відроджується національна самосвідомість народу, знання рідної мови набуває особливого значення.

Даний збірник може бути використаний учителями української мови всіх типів шкіл. Він допоможе школярам засвоїти базові правописні уміння і навички за темою «Іменник». Завдання підібрані відповідно до програми з рідної мови у 5-12 класах і призначені для повторення, систематизації та узагальнення орфографічних правил, удосконалення правописних умінь. Завдання мають різноманітний характер: спостереження над мовними фактами, аналіз і використання їх у мовній практиці, робота з текстами, а також різноманітні творчі завдання. Вправи згруповані за відповідними темами.

Збірник можна використовувати як для колективних форм роботи, так і для індивідуальних занять з учнями різних рівнів підготовки.Розділ 1. КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНУ МОВИ

Який співець, поет, який письменник

уперше слово вигадав – іменник?

Іменник! Він узяв собі на плечі

велике діло – визначати речі,–

ім’я, найменування і наймення:

робота. Біль. І радість. І натхнення.

Дмитро Білоус
Іменниками називаються слова, що мають значення предметності (назви предмета), відповідають на питання хто? або що?

Це можуть бути назви: конкретних предметів (зошит, пенал, ручка, відро, лінійка); істот (людина, вчитель,пташка, корова, кінь); рослин (жито, ячмінь, яблуня, дуб, ромашка); явищ природи (вітер, дощ, мороз, грім); дії або стану (читання, розв’язування, підготовка), абстрактних понять (краса, радість, щедрість, ідея ).

Морфологічні ознаки іменника: кожен іменник має форму однини і множини. Іменники змінюються за відмінками, мають рід (чоловічий, жіночий, середній); іменники змінюються за числами. Є іменники, що вживаються тільки в однині (Україна, радість, Богуслав, Рось) або тільки у множині (сани, ворота, ножиці). Деяка частина іменників не змінюється (таксі, фойє, ООН та ін.). Іменники поділяються на чотири відміни. Перша і друга відміни мають тверду, м’яку і мішану групи відмінювання.

Синтаксичні функції іменника: іменнику належить функція головного члена речення – підмета і присудка. а також другорядних членів речення.

До назв істот належать іменники, що називають осіб, тварин, міфологічні образи. Назви сукупності осіб і назви мікроорганізмів відносять до назв неістот. Назви істот і неістот розмежовуються за допомогою запитань (для істот – хто? кого?; для неістот – що? чого?) Іменники бувають загальні і власні, Загальні –це ті назви, що є спільними для ряду однотипних істот, предметів, явищ, понять (дівчина, ластівка, парта, дерево,газета, сум, критика). Власні іменники – це індивідуальні назви з ряду однотипних предметів. Власними є прізвища, імена, географічні назви, назви високих посад, свят, установ, почесні звання, назви газет, журналів, книг, видавництв тощо (Київ, Тептіївка, Дніпро, Карпати). Власні назви пишуться з великої літери. До конкретних іменників належать загальні назви людей, тварин, предметів (берег, стежка, пахощі, Чорне море). Абстрактні іменники називають поняття, образи, якості і властивості, які не сприймаються конкретними органами чуття (студентство, селянство, городина, дубняк) Збірний іменник називає сукупність однакових чи подібних предметів, що сприймаються як одне ціле (сила, добро, радість, духовність). Іменники, пов’язуючись з іншими словами, змінюється за відмінками. В українській мові є шість відмінків, кожний з яких відповідає на певне питання, має своє значення і форму його вираження.

Називний хто? що?

Родовий кого? чого?

Давальний кому? чому?

Знахідний кого? що?

Орудний ким? чим?

Місцевий на кому? на чому?

Клична форма означає особу, до якої звертаємось.

Схема морфологічного аналізу іменника


  1. Початкова форма (Н. в., чол. р., одн.).

  2. Лексичне значення – назва істоти чи неістоти, власна чи загальна назва, конкретне чи абстрактне значення.

  3. Граматичні ознаки ( рід, число, відмінок, відміна, група).

  4. Спосіб творення іменника. Правопис.

  5. Синтаксична роль у реченні.

Цікаво знати
Що це за частина мови – ім’я, яку називають ще стародавні вчені? Нині такої частини мови наче й немає. Але ж є іменник, прикметник, займенник – назви, до яких входить частинка імен. В античні часи частина мови ім’я означала не тільки іменник, а й прикметник та числівник – об’єднувала ту групу частин мови, яку ми називаємо іменними.
Назву іменник почали вживати з 1873 року. Її першим використав О. Партицький. Проте й після цього деякі граматики й далі називали іменник сущником. Навіть правопис 1926 року іменник назвав речівником.

Розділ 2. ВЛАСНІ ТА ЗАГАЛЬНІ НАЗВИ, НАЗВИ ІСТОТ ТА НЕІСТОТ
Завдання 1. Пояснювальний диктант.

Петро Заров довгий час жив у невеликому містечку. В музеї зібрано особисті речі письменника Т.Г.Шевченка:фотографії,книги,листи,документи. У музеї демонструється прижиттєвий портрет художниці Оксани Білокур. Народний артист вважав справою свого життя вірне служіння Україні, народові. Полюбилися юним читачам і повісті М.П Стельмаха «Гуси-лебеді летять…» та «Щедрий вечір» .


Завдання 2. Запиши іменники – назви міст і сіл, де живуть твої родичі.
Завдання 3 Словниковий диктант.

Марія Олександрівна Вілінська, собака Лайка, котик Мурчик, Житомирська область, Кримські гори, проспект Миру, День учителя, Верховна Рада України, Київська міська рада, газета «Голос України», журнал «Стежинка», пароплав «Іван Франко», орден Ярослава Мудрого, Будинок культури, Кобзар.


Завдання 4. Запиши імена та прізвища своєї родини.
Завдання 5. Добери власні іменники до поданих загальних.

Письменник…, поет…, село…, місто…, гори…, озеро…, країна…, оповідання…, журнал…, вчителька…, директор…,мама…, бабуся…, магазин….


Завдання 6. Знайди в поданому реченні власні іменники. Поясни їх правопис.

У Дніпро впадають з обох боків Десна, Рось, Псел,


Завдання 7. Склади і запиши п’ять речень з власними назвами. Поясни їх правопис.
Завдання 8. Випусти зайвий іменник в кожному рядку. Запиши, добираючи загальну назву.

Гвоздика, айстра,васильки, верба, троянда –……………

Бузок, порічки, дуб, калина, шипшина – ………………..

Оса, комар,бджола, щука, джміль – ……………………..


Завдання 9. Випиши іменники, що називають абстрактні предмети. Склади з ними речення.

Доброта, швидкість, стежка, будинок, листя, виробництво, глибина, любов, їжа, дорога, вікно, стіна, журба, пильність.


Завдання 10. Пояснювальний диктант.

Тарас… Він стоїть у Каневі на високій кручі, дивиться і надивитись не можна свою Україну. Я дивлюсь на Тарасову гору, на високий пам’ятник Кобзареві, що звівся тут, наче живий. І мимоволі згадую біленьку хату і діда свого, що, зігнувшись над каганцем, синам і дочкам своїм і нам, онукам, читав зимовими вечорами настільну книжку українського народу – «Кобзар».

Ти бачиш, Тарасе, свою Україну? Від моря до моря, від Карпат до донецьких степів простяглася вона – могутня, багата, красива, вільна. Ось поруч з тобою, Тарасе, нащадки твої. І знову над Славутичем не змовкає трудовий передзвін. Тут збудована Канівська ГЕС. Тут – нове море. До самого Києва простяглися його береги.

( І. Гончаренко )Завдання 11. Випиши в колонки назви істот та неістот.

Прийшов на землю злий чаклун. «Нехай завжди буде зима,– сказав він, – і ніколи не розквітають квіти, не зеленіють дерева».

Та знайшлася людина, яка здогадалася, як можна перемогти злі чари. Вона сказала: «Давайте разом покличемо весну. Голос тисяч людей, наше спільне бажання сильніші за злі чари».

Так і зробили. А коли злі чари відступили, почалися веселощі, танці, співи. Так і поріднилися в українській мові ці слова: весна, веснянка, веселитися.


Завдання 12. Запиши назви істот і неістот, які знаходяться навколо тебе.

Істоти (хто?): учні, …,…

Неістоти (що?): парта, …,…
Завдання 13. Напиши по п’ять слів, які б відповідали на питання хто? і що?. Склади і запиши речення з одним з них.
Завдання 14. Доповни речення іменниками, що означають назви професій.

Комбайн водить… . Хліб пече … . Лікує від хвороб … . Школярів навчає … . Машину веде … . На космічному кораблі літає … . Трактором керує … .


Бліц-тест

1. Вкажи, в якому рядку всі слова є іменниками.А Рух, бігати, читати, завдання, радість.


А

Б

В

Б Звертання , сміливість, читання, синява,проміння.

В Дія, молодий, природа, життя, рухатися.

2. У якому рядку допущено помилки в правописі власних назв?А Леся Українка,Тарас Григорович Шевченко, газета Голос України, журнал Дніпро.

Б Академія наук України, журнал «Всесвіт», князь Володимир, Київ.

В Україна, Дунай, газета «Молодь України», Чорне море, Карпати.


А

Б

В

3. У якому із словосполучень допущено помилку?А у Новограді-Волинському;


А

Б

В

Б Іваном Шевченком;

В містом яготином.
4. Літера щ пишеться в усіх словах рядка

А Дніпропетров..ина, Полтав..ина, воя..ина;

Б Київ..ина, Доне..ина, Вінни..ина;


А

Б

В

В Сум..ина, Житомир..ина, Богуслав..ина.
5. Установіть відповідність між загальними і власними іменниками.

1

2

3

А


Б


В

А річка 1. Київ

Б село 2. Рось

В столиця 3. Дешки

6. Установіть відповідність між найменуванням і правилом.1. (р)ічка (д)ніпро А велика літера в першому слові в назвах релігійних свят

1

2

3

А


Б


В

2. (к)ороль (л)ір Б велика літера в топографічних найменуваннях(крім родових назв)

3. (в)еликдень В з великої літери назви художніх

творів, які беруться в

лапки

7. Написання власних і загальних назв диференціюєА історичний принцип;


А

Б

В

Б смисловий принцип;

В фонетичний принцип.
8. Визнач групу загальних іменників.

А Десна, Михайло, Соснівка;


А

Б

В

Б Шевченко, телевізор, домівка;

В пташка, людина, озеро.
9. Визнач групу іменників, які є назвами істот.

А Гора, кімната, зірка;


А

Б

В

Б племінниця, директор, лисиця;

В дерево, молодість, казка.
10. Які слова є власними іменниками у поданому реченні?

У піснях та думах живуть подвиги козацьких отаманів Северина Наливайка, Івана Сірка.А Северин, думи, Сірко;


А

Б

В

Б Северин Наливайко, Іван Сірко;

В Наливайко, Іван, подвиги.
13. У якому рядку всі іменники належать до назв неістот?

А Птах, листя, дерева, вітер, товариш.


А

Б

В

Б Книга, хата, ніж, одяг, осінь.

В Дощ, небо, ягоди, батько, мати.
14. У якому рядку всі іменники належать до назв істот?


А

Б

В

А Гурт, олівець, сум, подія, суддя.

Б Народ, сестра, комбайнер, любов, вітер.

В Син, робітник, ворона, Сашко, джміль.
15. Знак м’якшення на місці пропуску не пишеться в усіх словах рядка.


А

Б

В

А Красун..чик, рибал..ці, Галин..ці.

Б Таріл..ці, піс..ня, батал..йон.

В Брин..чати, кін..ця, посун..ся.

Розділ 3. РІД ІМЕННИКІВ
Завдання 1. Прочитай. Заміни подані слова, вирази одним словом, яке означало б спільний рід іменників. Запишіть.

1. Професії. 2. Військове звання. 3.Людина, яка сама чомусь навчається. 4.Людина, що пише лівою рукою. 5. Дитина, яка втратила батьків. 6. Людина, яка багато говорить без діла. 7. Той, що плаче без причини. 8. Людина лінива. 9. Людина скупа. 10. Людина не охайна. 11. Той, що задається. 12. Той, що любить довго спати.Слова для довідок: лікар, інженер,пілот, суддя, композитор; генерал; самоучка; лівша; сирота; базіка; плакса; нероба; скнара; нечепура; задавака; соня.
Завдання 2. Введи у речення чи словосполучення подані нижче іменники, так щоб виразно видно було рід кожного з них.

Колібрі, цеце, поні, шимпанзе, орангутанг, тюлень, жираф, кенгуру, какаду.


Завдання 3. Диктант – переклад.

Адрес, боль, вопрос, глаз, город, дробь, доклад, деревня, здание, знамя картофель, летопись, мел, обувь, продажа, потолок, рожь, тетрадь.


Завдання 4. Творчий диктант.

Заміни одним словом назву описаних предметів.

1. Грошова одиниця Стародавньої Русі. 2. Сорт цукерок з підсмаженими горіхами. 3. Загальний життєвий уклад. 4.Велика прекрасна будівля. 5.Казковий птах. 6. Прибуття групи відпочиваючих у певний строк. 7. Заготовлені продукти. 8. Оливкове дерево. Для довідок: гривня, грильяж, побут, палац, жар-птиця ,заїзд, запаси, маслина.


Завдання 5. Серед наведених родових форм визнач іменники спільного роду.

Плакса, плаксій, плаксійка; облуда, облудник, облудниця; слинько, слинтяй, слинтяйка; хитрун, хитруха, хитрюга; ледар, ледащиця, ледащо.


Бліц-тест

1. У якому рядку всі іменники тільки жіночого роду?А Соло, шасі, депо, таксі, рагу.

Б Місіс, мадам, леді, путь, Беатріче.


А

Б

В

В Куниця, гусінь, степ, стіл, друг.

2. Вкажи, в якому рядку всі іменники мають чоловічий рід.А Суддя, надія, воля, гілля, книга.


А

Б

В

Б Син, робітник, дріб, край, Сибір.

В Зошит, учень,, душа, дорога,теля.
3. Визнач, в якому рядку всі іменники мають середній рід.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка