Біографічні данніСкачати 245.09 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір245.09 Kb.
Пєтков Сергій Валерійович
доктор юридичних наук, професор

лауреат Державної премії України
Біографічні данні


Дата і місце народження

27 серпня 1975 р. с. Коритно-Забугське, Вільшанського району, Кіровоградської області


у 1992 р. закінчив школу-ліцей № 99 (м. Запоріжжя)
Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, 1997 р.

 • Запорізький юридичний інститут МВС України, 2001 р.


державні нагороди:

 • нагороджений грамотами Академії наук України, МОН України

 • відзнаки МВС: „За відзнаку в службі”; „Кращий працівник МВС”;

 • лауреат премії кабінету міністрів України „за наукові досягнення”.Основні етапи науково-педагогічної діяльності:
 • з 1993 року працював на посадах наукового співробітника Запорізького етнографічного музею, старшого наукового співробітника Національного культурно-етнографічного центру “Народний дім”, викладав історію у “Школі джур”, керував студією релігієзнавства у Запорізькому “Січовому колегіумі”.

 • із серпня 1997 року працював в Запорізькому юридичному інституті МВС України на посадах інспектора навчального відділу, викладача-методиста факультету №2, старшого викладача.

 • З 2000 по 2005 рік працював на посаді доцента кафедри, виконував обов’язки начальника кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Кримського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Сімферополь АР Крим). Перебував у резерві на посаду начальника кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності. У 2002 р. пройшов стажування на посаді начальника Управління адміністративної служби міліції в АРК Головного управління МВС України в АР Крим.

 • З січня 2006 року призначений на посаду начальника лабораторії з проблем розслідування злочинів, а з березня — на посаду заступника начальника з наукової роботи Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. У 2007 р. пройшов стажування на посаді проректора з наукової роботи Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 • з 2008 року працює у Класичному приватному університеті на посаді проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків та професора кафедри конституційного та адміністративного права. Член Вченої ради в Класичному приватному університеті.


Науковий ступінь: доктор юридичних наук

 • у 1999 р. захистив кандидатську дисертацію «Переселенські національні меншини на українських землях у складі Російської імперії в XVIII – на початку XX ст. (історико-правове дослідження)», (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права);

 • у 2005 році захистив докторську дисертацію на тему «Менеджмент в органах внутрішніх справ (організаційно-правові основи)» (спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).


Вчене звання: професор


Почесне звання:

Доктор Тбіліського університету імені Давіда Агмашенебелі


Наукова діяльність


Напрями наукової роботи

 • працює над розробкою проблем, пов’язаних з адміністративно-правовою реформою в Україні, управлінням в ОВС України, профілактикою злочинності серед неповнолітніх через діяльність молодіжних організацій.

 • Має більше 150 опублікованих наукових та науково-популярних праць з різних галузей науки (юридичної, педагогічної, управління та історії), серед них: 5 з грифом Міністерства освіти та науки України, 2 з грифом Міністерства внутрішніх справ України, 7 монографій, наукові статті у наукових фахових журналах, брошури тощо.

 • під керівництвом або за його участю розроблені дві комплексні наукові теми: „Управління органами внутрішніх справ в умовах надзвичайного стану”, „Менеджмент в ОВС”. здійснює керівництво науковою темою „Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності публічної влади в Україні” (Номер державної реєстрації 0108U008955), яка виконується на кафедрі конституційного та адміністративного права Інституту права імені Володимира Сташиса.

 • з 2008 року в Класичному приватному університеті створена аспірантура за спеціальністю 12.00.07 адміністративне право і адміністративний процес, фінансове право, інформаційне право.

Робота у спеціалізованих вчених радах

 • Працював у складі спеціалізованої вченої ради в Національному аграрному університеті, входить до складу Спеціалізованої Вченої Ради в Науково-дослідному інституті МВС України;

 • з 2009 року очолює Спеціалізовану Вчену Раду К 17.127.07 з захисту кандидатських дисертацій з юридичних наук, відкриту в Класичному приватному університеті.

Робота в наукових журналах

входить до складу редакційних колегій фахових збірників • „Вісник Запорізького юридичного інституту”;

 • „Держава та регіони. Серія: Право”;

 • „Право та державне управління”;

 • „Центральноукраїнський правничий часопис.

Редактор інформаційно-аналітичного бюлетеня „Світ без кордонів”.

Наукове керівництво

 1. Алієв Роман Вагіфович. Адміністративна діяльність кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням : автореферат дис. ... канд. екон. наук: 12.00.07 - 2009. - 20 с.

 2. Золотарьова Марія Карлівна. Адміністративно-правовий статус державних податкових інспекцій в Україні : автореферат дис. ... канд. екон. наук: 12.00.07 - 2009. - 20 с.

 3. Лісний Дмитро Вячеславович. Адміністративно-правові основи делегування повноважень в діяльності правоохоронних органів України : автореферат дис. ... канд. екон. наук: 12.00.07 - 2009. - 20 с.

 4. Фісенко Ігор Федорович. Адміністративно-правові основи взаємодії міліції з громадськими формуваннями правоохоронної спрямованості (на матеріалах АР Крим). : автореферат дис. ... канд. екон. наук: 12.00.07 - 2000. - 20 с.

 5. Клименко Максим Миколайович. Сутність та зміст адміністративно-правової реформи в Україні [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 12.00.07 / М. М. Клименко ; Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя, 2009. - 20 с.

 • Виступає опонентом на захистах докторських та кандидатських дисертацій.

Перелік друкованих праць

Монографії, навчальні посібники, автореферати


1997

 1. Петков С.В. Болгарская диаспора в Украине: правовое положение (XVII – XIX вв.).— Запорожье, 1997.— 66с.

1999

 1. Пєтков С.В. Переселенські національні меншини на українських землях у складі Російської імперії в XVIII – на початку XX ст. (історико-правове дослідження): Автореф. дис… канд. юрид. наук.— Харків: НУВС, 1999.— 17с.

2001

 1. Пєтков С.В. Правові основи формування багатонаціонального складу населення України.— Сімферополь: Піраміда-Крим, 2001.— 112с.

 2. Вступ до менеджменту: Навчальний посібник / Укл.: В.П. Пєтков, О.О. Соломенчук, С.В. Пєтков – Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2001. – 158 с.

 3. Менеджмент у державному управлінні: Навчальний посібник / Укл.: В.П. Пєтков, О.О. Соломенчук, С.В. Пєтков – Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2001. – 303 с.

 4. Пєтков С.В. Основи управління діяльністю молодіжного спортивно-патріотичного товариства: Навчально-методичний посібник. – Сімферополь: Піраміда-Крим, 2001. – 55 с.

2002

 1. Ващенко С.В, Нестеренко В.В., Пєтков С.В. Управління та організація діяльності податкової міліції України: Навч. посібник. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2002. – 80 с.

2004

 1. Пєтков С.В. Ефективний менеджмент в органах внутрішніх справ: Монографія.— Сімферополь: Таврія, 2004.— 564с.

 2. Пєтков С.В. Життєпис великого київського князя Святослава І Славного (942-972 рр.). – Сімферополь: Таврія, 2004. – 76 с.

2005

 1. Пєтков С.В. Менеджмент в органах внутрішніх справ (організаційно-правові основи): Автореф. дис… докт. юрид. наук.— Харків: НУВС, 2005.— 40с.

 2. Пєтков С.В. Менеджмент персоналу органів внутрішніх справ під час побудови громадянського суспільства і правової держави в Україні. – Сімферополь: Таврія, 2005. – 76 с.

 3. Пєтков С.В., Городянко С.В., Іляшко О.О. Прийняття управлінських рішень під час надзвичайних умов та організаційно-правове забезпечення безпеки життєдіяльності працівників ОВС: Навчальний посібник. – Сімферополь: Таврія, 2005. – 138 с.

2006

 1. Тестовий збірник з визначення рівня підготовки керівників-менеджерів/ Укл. Пєтков В.П., Пєтков С.В. Манжула А.А., Бугаєнко О.Б. – Кіровоград: КірЮІ НУВС, 2006. – 105 с.

 2. Менеджмент кризових ситуацій: Навчальний посібник / Укл. О.М. Бандурка, В.П. Пєтков, Ю.В. Дубко, С.В. Пєтков, Ю.Б. Оболенський. – КірЮІ ХНУВС, 2006. – 370.

2007

 1. Пєтков С.В. Менеджмент в органах внутрішніх справ: Монографія. – Дніпропетровськ: ДДУВС; ПП «Ліра ЛТД», 2007. – 280 с.

 2. Основи управління в ОВС: Курс лекцій/ Укл. Пєтков С.В. Юнін О.С. – Кіровоград: КірЮІ НУВС, 2007. – 134с.

 3. Нормативно-правові акти в системі ОВС України як основа та вираження організаційно-правових рішень: Навчальний посібник/ Укл. Пєтков С.В. Манжула О.А. – Кіровоград: КірЮІ НУВС, 2007. – 232 с.

2008

 1. Пєтков С.В. Україна багатонаціональна: історико-правові основи формування багатонаціонального складу населення на теренах Східної Європи з найдавніших часів до ХІХ ст..: Монографія. – К.: КНТ, 2008. – 156 с.

2009

 1. Петков С. Варяги: Государства викингов в Северо-восточной Европе: Монографія. – Запорожье: КПУ, 2009. – 88 с.

 2. Петков С.В. Технологи научного менеджмента. – Запорожье: КПУ, 2009. – 92 с.

 3. Петков С.В. Менеджмент: генезис теории и современные подходы– Запорожье: КПУ, 2009. – 64 с.

 4. Петков С.В. Менеджер: современные подходы к профессионализации. – Запорожье: КПУ, 2009. – 104 с.

 5. Петков С.В. Менеджмент персонала. – Запорожье: КПУ, 2009. – 100 с.

2010

 1. Управління правоохоронними органами України: сучасний стан, перспективи розвитку: монографія/ за заг. ред. Т.О. Проценка, С.В. Пєткова. – К.: Основа, 2010. – 714 с.

 2. Управління персоналом ОВС: Навчальний посібник

Довідники, словники, методичні рекомендації


2001

 1. Методичні матеріали з ознайомлювальної практики курсантів ІІ курсу/ Укл.: В.А. Петухов, С.В. Пєтков – Сімферополь: Доля, 2001. – 48 с.

 2. Кандидат юридичних наук Пєтков С.В. / Праці учених Кримського факультету Національного університету внутрішніх справ: Бібліографічний довідник / Укладач дфн Прадід Ю.Ф. – Сімферополь: Доля, 2001. – 100 с. – С. 58-61.

2003

 1. Управління органами внутрішніх справ України (термінологічний словник) / Укладачі: С.В. Пєтков, Л.В. Самойлович – Кіровоград: КЮІ НУВС, 2003. – 60 с.

 2. Програма вивчення дисципліни «Менеджмент кризових ситуацій»/ Укл.: В.П. Пєтков, С.В. Пєтков – Кіровоград: КФ НУВС, 2003. – 12 с.

 3. Методичні рекомендації щодо складання навчальних програм з дисциплін/ Укл.: В.П. Пєтков, О.В. Фандалюк, С.В. Пєтков – Кіровоград: КФ НУВС, 2003. – 28 с.

 4. Методичні рекомендації з організації відпрацювань пропущених занять і незасвоєних тем професійно-орієнтованих дисциплін/ Укл.: С.В. Пєтков, В.П. Пєтков, О.В. Фандалюк, В.П. Ворушило – Кіровоград: КФ НУВС, 2003. – 16 с.

 5. Положення про організацію роботи комендатури Кіровоградського юридичного інституту/ Укл.: В.П. Пєтков, С.В. Пєтков – Кіровоград: КЮІ НУВС, 2003. – 24 с.

 6. Програма курсу «Основи менеджменту» / Укл.: В.П. Пєтков, О.К. Безсмертний, С.В. Пєтков; за заг. ред. В.П. Пєткова – Кіровоград: КЮІ НУВС, 2003. – 80 c.

2004

 1. Програми державних іспитів: 2004/ Остапенко О.І., Конопльов В.В., Прадід Ю.Ф., Гарчева Л.П., Пєтков С.В., Писарєва Е.А., Халілєв Р.А., Юриста О.В., Юрченко Л.В. – Сімферополь: Доля, 2004. – 304 с.

 2. Учебная практика курсантов 1 курса (методические материалы)/ Сост.: Н.В. Самохин, С.В. Петков, Л.С. Анохина – Симферополь: КЮИ НУВД, 2004. – 18 c.

 3. Ознайомлювальна практика курсантів ІІ курсу (методичні матеріали) / Укл.: В.А. Петухов, С.В. Пєтков, Л.С. Анохіна – Сімферополь: КЮІ НУВС, 2004. – 22 c.

 4. Пєтков С.В. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Управління в органах внутрішніх справ» для курсантів 4 курсу 2 факультету (оперативно-розшукова діяльність) Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ. – Сімферополь: КЮІ НУВС, 2004. – 35 c.

 5. Пєтков С.В. Управління в органах внутрішніх справ (методичні матеріали до курсу). – Сімферополь: КЮІ НУВС, 2004. – 31 c.

2005

 1. Управління в органах внутрішніх справ (бібліографічний довідник): Методичне видання / Укл. С.В. Пєтков, Л.С. Анохіна, О.К. Оскіна, О.С. Юнін – Кіровоград: КірЮІ НУВС, 2005. – 90с.

 2. Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності Кримського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ: історія, сучасність, перспективи розвитку / Укладачі: Г.Б. Михайличенко, С.В. Пєтков, М.В. Самохін, О.А. Радченко. – Сімферополь: КЮЇ ХНУВС, 2005. – 35 с.

2006

 1. Програма та методичні матеріали стажування ад’юнктів у практичних підрозділах УМВС України в Запорізькій області (для ад’юнктів денної форми навчання)/ Укл.: С.В. Пєтков, В.Г. Поліщук, І.В. Солов’євич, Т.Г. Сидорчук. – Запоріжжя: Юридичний ін.-т ДДУВС, 2006. – 22 c.

 2. Службовий етикет працівників органів внутрішніх справ України/ Укл.: С.В. Пєтков, С.М. Одегова, В.Ф. Пожидаєв, Д.В. Лісний, А.В. Корнієць. – Запоріжжя: Юридичний ін.-т ДДУВС, 2006. – 53 c.

 3. Пєтков Сергій Валерійович / Запорізький національний університет: історія і сучасність (1930-2005): Ювілейна книга / Голова редакційної ради проф.. С.М. Тимченко. – Запоріжжя: Дике Поле, 2006. 248 с. – С. 224-225.

 4. Пєтков Сергій Валерійович / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (1966-2006)/ Ред.. кол.: О.В. Негодченко, М.Г. Вербенський, І.Р. Шинкаренко та ін.. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. Справ. – 312 с. – С. 183, 249.

 5. З добром до людей: бібліографічний нарис до 55-ліття з дня народження Валерія Петровича Пєткова / Уп.: С.В. Пєтков, Р.І. Стецюк. – Кіровоград: ТОВ „Імекс-ЛТД”, 2006. – 79.

2007

 1. Наукова діяльність в системі МВС України: Довідник/ Укл.: С.В. Пєтков, В.Ф. Пожидаєв. – Запоріжжя: Юридичний ін.-т ДДУВС, 2007. – 58 c.

 2. Адміністративне судочинство України: Термінологічний словник / Укладачі: С.М. Алфьоров, С.В. Пєтков, А.В. Корнієць – Запоріжжя: ЗЮІ ДДУВС, 2007. – 96 с.

2009

 1. Адміністративне право України: законодавчі визначення: словник-довідник/ Укл. Калюжний Р.А., Пєтков С.В. – Запоріжжя: КПУ, 2009. – 220 с.

2010

 1. Пєтков С.В. Адміністративно-правова реформа в Україні (практикум): Навчальний посібник. – Запоріжжя: КПУ, – 2010. 225 с.

Статті, статті опубліковані за кордоном, статті в електронних виданнях, рецензії


1993

 1. Бакуров К.Д., Пєтков С.В. Болгарские колонисты Юга Украины (историографический обзор) // Болгарське населення Півдня України: Дослідження і документи. – Запоріжжя, 1993. – Вип. 1. – С. 5-9, 129-137.

1995

 1. Петков С.В. Вступительная статья // Гуржос И.И. Краткий очерк истории поселка Ольшанка и сел Ольшанского района Кировоградской области. – Запорожье, 1995. – С. 3-5.

1998

 1. Пєтков С.В. Правові фактори впливу на формування багатонаціонального складу населення України // Україна ХХ століття: історія та право.— Запоріжжя, 1998.— Вип.1.— С.214-223.

 2. Пєтков С.В. Законодавча політика російської адміністрації у заселенні Південної України // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 1998.— №1.— С.51-62.

 3. Пєтков В.П., Пєтков С.В. Питання наукової розробки проблеми правового статусу національних меншин в Україні // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ.— 1998.— Вип.2.— С.44-57.

 4. Пєтков С.В. Пільгова політика уряду Російської імперії у ставленні до “задунайських переселенців” у контексті сучасної державної політики стосовно національних меншин України // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 1998.— №2.— С.239-246.

 5. Пєтков В.П., Пєтков С.В. Юридичні основи змін у правовому статусі представників переселенських національностей України в кінці XVIII – першій половині XIX століть // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.— 1998.— №3.— С.3-11.

 6. Пєтков В.П., Пєтков С.В. Права корінних народів і національних меншин за положеннями міжнародних документів та законодавчими актами України // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ.— 1998.— №7.— С.84-85.

1999

 1. Пєтков В.П., Пєтков С.В. Ефективна робота з кадрами і законність (менеджмент, якість, дисципліна) // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ.— 1999.— №2.— С.44-57.

 2. Пєтков С.В. Управління створенням та функціонуванням молодіжних спортивно-патріотичних товариств (організаційно-правові основи) // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 1999.— №4.— С.111-120.

 3. Зайцев Л.О., Пєтков С.В. Російсько-турецькі війни І половини ХІХ ст. як фактор впливу на правовий статус представників національних меншин // Вісник Університету внутрішніх справ.— 1999.— Вип.7.— Ч.1.— С.36-41.

2000

 1. Пєтков С.В. Організація відпрацювань пропущених занять і незасвоєних тем курсантами вищих навчальних закладів МВС України, як спосіб контролю за дотриманням навчальної дисципліни // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 2000.— Вип.2.— С.271-278.

 2. Пєтков С.В. Організаційно-правові основи співпраці ОВС з молодіжними спортивно-патріотичними товариствами // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових статей.— Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті, 2000.— №2.— С.46-53.

 3. Пєтков С.В. Організаційно-правові засади позашкільного виховання членів молодіжного спортивно-патріотичного товариства // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 2000.— Вип.3.— С.161-171.

 4. Пєтков С.В., Ворушило В.П. Співвідношення дисципліни і законності в діяльності ОВС // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 2000.— Вип.4.— С.99-111.

2001

 1. Пєтков С.В., Волков Є.Л. Адміністративно-поліцейські установи Південної України в ХIХ ст. на прикладі міста Олександрівська Катеринославської губернії // Культура народов Причерноморья.— 2001.— №24.— С.214-218.

2002

 1. Пєтков В.П., Пєтков С.В., Кривенко О.В. До ефективних форм керування через інтеграцію творення інформаційного механізму цілісних систем профілактики правопорушень, правової пропаганди та навчання // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 2002.— Вип.1.— С.102-109.

 2. Петков С.В. Система эффективного управления в Японии // Современное состояние и перспективы развития социологических исследований проблем управления органами внутренних дел: Материалы методологического семинара. – М.: Академия управления МВД России, 2002. – С. 146-161.

2003

 1. Пєтков В.П., Пєтков С.В., Ворушило В.П. Характеристика адміністративного нагляду, який здійснюється ОВС щодо забезпечення законності при боротьбі з правопорушеннями // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України.— Луганськ: ЛАВС, 2003.— №1.— С.185-198.

 2. Пєтков С.В. Планування в управлінні організацією як один з елементів ефективного менеджменту // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.— 2003.— №3.— С.64-69.

 3. Пєтков С.В. Стилі управління організацією // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: Збірник.— Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України.— Вип.3.— 2003.— С.424-432.

 4. Пєтков С.В. Сучасні методики та способи запобігання конфліктам у колективі // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.— 2003.— №4.— С.69-75.

 5. Пєтков С.В. Сучасні менеджери і менеджмент у державному управлінні // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 2003.— Вип.4.— С.84-94.

2004

 1. Пєтков С.В. Корпораційна культура і соціальна відповідальність менеджменту // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України.— Луганськ: ЛАВС, 2004.— №2.— С.109-118.

 2. Пєтков В.П., Пєтков С.В., Іляшко О.О. Ефективність праці менеджера в органах внутрішніх справ та ділова етика юриста-слідчого // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 2004.— Вип.2.— С.100-110.

 3. Пєтков С.В. Ефективний менеджмент і управління стратегічними завданнями // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10 річчя незалежності України.— Луганськ: ЛАВС, 2004.— №3.— С.145-155.

 4. Пєтков С.В. Етапи циклічного розвитку організації та способи підвищення її діяльності // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 2004.— Вип.3.— С.113-122.

 5. Пєтков С.В. Можливості механізації праці менеджерів за допомогою організаційної й обчислювальної техніки, як форма наукової організації управлінської праці в органах внутрішніх справ України // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць.— №4 (18).— Дніпропетровськ: ЮА МВС України, 2004.— С.58-62.

 6. Пєтков С.В., Волков Є.Л. Збільшення поліцейської команди міста Олександрівська Катеринославської губернії на початку ХХ ст. за матеріалами Запорізького обласного державного архіву (історико-правове дослідження) // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 2004.— Вип.4.— С.279-290.

 7. Пєтков С.В. Організація процесу управління органами внутрішніх справ України в надзвичайних умовах // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.— 2004.— №4(т).— С.75-83.

 8. Пєтков С.В. Штабна робота в органах внутрішніх справ МВС України // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – Сімферополь, 2004. – Вип. 6. – С. 94-101.

 9. Пєтков С.В., Астапенков О.В. Діловий етикет керівника ОВС як основа ефективного менеджменту // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – Сімферополь, 2004. – Вип. 6. – С. 124-130.

2005

 1. Пєтков С.В. Прийняття та реалізація ефективного рішення менеджером у процесі керівництва органом, підрозділом внутрішніх справ України в надзвичайних умовах (теоретичний аспект) // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. Спеціальний випуск: Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності. – №1. 2005 – Луганськ: ЛАВС, 2005. – С. 35-47.

 2. Пєтков С.В. Інформаційне забезпечення управління як елемент ефективного менеджменту в органах внутрішніх справ // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005. – Вип. 29. – С. 191-196.

 3. Пєтков С.В., Волков Є.Л. Матеріальне забезпечення поліцейських чинів міста Олександрівська Катеринославської губернії на початку ХХ ст. // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2005. – Вип. 1. – С. 260-269.

 4. Пєтков С.В. Нормативно-правове вираження рішень як основа виявлення й узагальнення передового досвіду роботи в органах внутрішніх справ // Центрально-український правничий часопис Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС: Збірник наукових праць. – №1. – 2005. – С. 46-55.

 5. Пєтков С.В. Колективні форми прийняття управлінських рішень в органах внутрішніх справ України // Науковий вісник Львівського юридичного інституту: Збірник наукових праць. – Львів: Львівський юридичний інститут. – Вип. 1. – 2005. – С.141-156.

 6. Пєтков С.В. Менеджер в управлінні діяльністю органів внутрішніх справ // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2005. – №2. – С. 151-155.

 7. Пєтков С.В. Наукова організація управлінської праці та раціональне використання керівних кадрів – складові елементи впровадження основ ефективного менеджменту в органи внутрішніх справ // Підприємництво господарство і право. – №5 – 2005 – С. 108-111.

 8. Пєтков С.В. Можливість використання алгоритмів реалізації стратегій ефективного менеджменту в органах внутрішніх справ України // Підприємництво господарство і право. – №7 – 2005 – С. 60-62.

 9. Пєтков С.В. Проблемні питання впровадження ефективного планування в діяльність ОВС // Правова держава. – №8. – С. 72-75.

 10. Пєтков С. Менеджмент в органах внутрішніх справ // Право України. – 2005. – №8. – С. 79-82.

 11. Пєтков С.В. Планування в діяльності органів внутрішніх справ // Правова держава. – 2005. – №8. – С. 65-71.

 12. Пєтков С.В. Можливості застосування ефективного менеджменту на сучасному етапі розвитку управління в Україні // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005. – Вип. 30. – С. 250-254.

 13. Пєтков С.В. Шляхи підвищення ефективності управлінських рішень // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2005. – Вип. 3. – С. 48-55.

 14. Пєтков С.В. Проблема раціонального використання часу в управлінській діяльності як основа ефективного менеджменту в органах внутрішніх справ України // Право і безпека. – №3. – Т. 4. – 2005. – С. 79-82.

 15. Пєтков С.В. Менеджмент і науковий підхід до прийняття управлінських рішень // Юридичний журнал „Юстініан”. – 2005 – №8.

 16. Петков С.В. Планирование как элемент эффективного менеджмента в органах внутренних дел // Проблемы правоохранительной деятельности. Международный журнал. – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России – 2005. – №2. – С. 26-31.

2006

 1. Пєтков С.В. Менеджмент у вищих навчальних закладах МВС України // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – Сімферополь, 2006. – Вип. 9. – С. 47-50.

 2. Пєтков С.В. Висвітлення наукового менеджменту в працях вітчизняних та зарубіжних авторів// Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2006. – Вип. 2. – С.56-65.

 3. Пєтков С.В. Рецензія на монографію Х.П. Ярмакі „Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні”. – Одеса: Юридична література, 2006. – 234 с. // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2006. – Вип. 3. – С.212-217.

 4. Пєтков С.В. Рецензія на монографію Д.В. Приймаченка „Митна політика держави та її реалізація державними органами: Монографія”. – Дніпропетровськ: Академія митної служби, 2006. – 332 с. // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2006. – Вип. 3. – С.223-226.

2007

 1. Пєтков С.В. Висвітлення наукового менеджменту в працях вітчизняних та зарубіжних авторів // Збірник праць у галузі права. До 70-річчя О.М. Бандурки. За загальною редакцією К.Б Шевченко.– К., Юрисконсульт, 2007. – С. 263-273.

 2. Петков С.В. Планирование как элемент эфективного менеджмента в органах внутренних дел// Центральноукраїнський правничий часопис Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС: Збірник наукових праць. – Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 2007. – №. 1. – С.59-66.

 3. Пєтков С.В. Місцева міліція: за і проти// Центральноукраїнський правничий часопис Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС: Збірник наукових праць. – Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 2007. – №. 2. – С.37-41.

2008

 1. Пєтков С.В. Відповідальність за порушення норм муніципального законодавства в контексті реформування та кодифікації адміністративного законодавства України // Держава та регіони. Серія: Право. – 2008. – №1. – С. 110-113.

 2. Пєтков С.В. Зброя вікінгів / С.В. Пєтков. // История оружия. Альманах. – Запорожье, 2008. – № 1. – С. 79–91.

2009

 1. Пєтков С.В. Адміністративно-правове регулювання діяльності публічної влади в Україні // Юридичний журнал „Юстініан”. – 2009 – №4.

 2. Пєтков С. В., Бочелюк В. Й., Леоненко М. І. Рецензія на монографію Стратонова В.М. «Криміналістична теорія пізнавальної діяльності» // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадського. Серия «Юридические науки». Том 22 (61). № 2. 2009 г. С. 440-442.

2010

 1. Пєтков С. В. Рецензія на монографію С.А. Буткевича «Фінансовий моніторинг в Україні (організаційно-правові аспекти)» / С. В. Пєтков // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 612–613 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2010-2/10pcvopa.pdf

 2. Пєтков С.В. Кодифікація адміністративного законодавства як основа реформування публічної влади в Україні// Держава та регіони. Серія: Право. – 2010. – №2. – С. 100-103.

 3. Пєтков С.В. Державні податкові інспекції в контексті адміністративної реформи в Україні // Золотарьова М.К. Адміністративно-правовоий статус державних податкових інспекцій: монографія / за заг ред. Дюн. Проф. С.В. Пєткова. – Запоріжжя: КПУ, 2010. 164 с. – С. 4 – 9.

Тези конференцій, публікації


1995

 1. Петков С. Таврические болгары // Запорізька січ. – 27 червня 1995.

 2. Петков С. Преселването на българите в Запорожската област през 60-те години на ХІХ век // Роден край. – 27 декември 1995.

1996

 1. Пєтков В.П., Пєтков С.В. Болгарське козацьке військо // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Культурно-історичні, соціальні та правові аспекти державотворення в Україні”. – Одеса, 1996. – С. 43-44.

 2. Пєтков С.В. Національний склад Бугського козацького війська // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Культурно-історичні, соціальні та правові аспекти державотворення в Україні”. – Одеса, 1996. – С. 45-47.

 3. Петков В.П., Петков С.В. Укрепление государственной дисциплины – средство предупреждения рецидива преступности // Тезисы докл. Междунар. науч.-практ. конф., посвященной памяти проф. Федорова К.Г. – Запорожье, 1996. – С. 172-175.

1997

 1. Пєтков С. Національний склад Бурського козацького війська // Запорізька січ. – 11 червня 1997.

 2. Пєтков С. Український «Пласт»: історія та сучасність // Запорізька січ. – 22 липня 1997.

 3. Пєтков С. Болгарське козацьке військо // Запорізька січ. – 26 липня 1997.

 4. Пєтков С. Болгари в Задунайській січі // Запорізька січ. – 6 вересня 1997.

1998

 1. Пєтков С.В. Пільгова політика уряду Російської імперії у ставленні до “задунайських переселенців” у контексті сучасної державної політики стосовно національних меншин України // Матеріали вуз. наук.-практ. конф. “Актуальні проблеми попередження, розкриття та розслідування злочинів органами внутрішніх справ”. – Запоріжжя, 1998. – С. 11-13.

2001

 1. Пєтков С.В., Волков Є.Л. Передумови реформування адміністративно-поліцейських установ Південної України в ХІХ ст. (на прикладі міста Олександрівська Катеринославської губернії) // Матеріали ІІІ звітної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Кримського факультету Національного університету внутрішніх справ. – Сімферополь: Доля, 2001. – Ч. 2. – С. 8-14.

 2. Петков С.В. Гайдуки в Запорожском войске // Извор. - №2 (32), 2001.

2003

 1. Пєтков С.В. Правові основи формування болгарської діаспори в Україні // Болгаро-украинские связи на рубеже тысячелетия. Материалы международной научно-практической конференции. – Симферополь: КФТ, 2003. – С. 21 – 43.

 2. Пєтков С.В. Забезпечення прав національних меншин та їх конституційні гарантії // Болгаро-украинские связи на рубеже тысячелетия. Материалы международной научно-практической конференции. – Симферополь: КФТ, 2003. –С. 44 – 48.

2004

 1. Пєтков С.В. Наукова організація управління особовим складом як засіб підвищення ефективності діяльності ОВС у надзвичайних умовах // Проблеми використання сучасних науково-технічних засобів в оперативно-розшуковій діяльності: Матеріали регіональної науково-практичної конференції, 2-3 грудня 2004 року. – Кіровоград: КЮІ НУВС, 2004. – С. 14-22.

 2. Петков С. Процветание в единстве // Крымские известия. - № 65 (3051). – 8 апреля 2004.

2005

 1. Пєтков С.В., Іляшко О.О. До питання про реформування органів внутрішніх справ – складової частини державних органів України // Матеріали VІІ звітної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ: У 2 ч. – Сімферополь: Ельніньо, 2005. Ч 1. – С. 27-34.

 2. Пєтков С. Організація кадрового менеджменту в органах внутрішніх справ // Сучасні проблеми розвитку державності та протидії злочинності: Матеріали ІІІ звітної науково-практичної конференції (17-18 травня 2005 року). – Кіровоград: КЮІ НУВС, 2004. – С. 10-13.

 3. Пєтков С. Не каральний орган, а сервісна служба: до дискусії про створення місцевої адміністративної міліції // Іменем закону. Тижневик МВС України. – №29 (5467), 22.07 – 28.07. – 2005. – С. 5.

2006

 1. Пєтков С.В. Напрями реформування органів внутрішніх справ в умовах побудови громадянського суспільства в Україні // Запорізькі правові читання: Тези доповідей щорічної міжнародної науково-практичної конференції „Запорізькі правові читання”, 18-19 травня 2006 року м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНУ. – 476 с. – С. 166-170.

 2. Пєтков С.В. Організація позашкільного виховання через діяльність молодіжних спортивно-патріотичних організацій, як засіб попередження злочинності серед неповнолітніх / Проблеми протидії злочинності неповнолітніх: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (20-21 квітня 206 р.). – Кіровоград: Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС, 2006. – С. 8-11.

 3. Пєтков С.В. Менеджмент персоналу органів внутрішніх справ в контексті євро інтеграційних прагнень України // Реформування законодавства з питань протидії злочинності в контексті євро інтеграційних прагнень України: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 25-26 травня 2006 року м. Запоріжжя: У 2 ч. – Ч ІІ. – Запоріжжя: Юридичний ін.-т ДДУВС. – 210 с. – С. 112-116.

 4. Пєтков С.В. Сучасні підходи до професіоналізації праці менеджерів в органах внутрішніх справ \ Проблеми підготовки та вдосконалення професійної діяльності працівників міліції громадської безпеки: Матеріали між нар. наук.-практичної конференції (19 травня 2006 р. м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: ВОНР та РВДПЮІ ЛьвДУВС, 2006. – С. 24-33.

 5. Пєтков С.В. Визначення ролі адміністративного судочинства у правовому захисті громадян під час викладення дисциплін адміністративно-правового циклу // Актуальні проблеми реформування приватного права України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 8 грудня 2006 року м. Запоріжжя: У 2 ч. – Ч ІІ. – Запоріжжя: Юридичний ін.-т ДДУВС. – 132 с. – С. 79-83.

 6. Пєтков С.В. Вдосконалення структури навчальних дисциплін адміністративно-правового циклу в контексті запровадження європейських стандартів // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: У 2-х ч., 7-8 грудня 2008. – Сімферополь, 2006. – Ч. 2.

 7. Пєтков С. Відродження традицій минулого – запорука майбутнього // Закон і право. Газета Запорізького юридичного інституту ДДУВС. – №2 (16), 23.02. – 2006. – С. 2-3.

 8. Петков С. Легендарный Крым // Закон і право. Газета Запорізького юридичного інституту ДДУВС. – №2 (16), 23.02. – 2006. – С. 8; №2 (16), 23.02. – 2006. – С. 7-8; №4 (18), 21.04. – 2006. – С. 8.

 9. Пєтков С.В. Шляхи вдосконалення відомчої освіти // Закон і право. Газета Запорізького юридичного інституту ДДУВС. – №4 (18), 21.04. – 2006. – С. 2.

 10. Пєтков С. Основи управління діяльністю молодіжного спортивно-патріотичного товариства // Закон і право. Газета Запорізького юридичного інституту ДДУВС. – №4 (18), 21.04. – 2006. – С. 7; №5 (19), 17.00. – 2006. – С. 6; №6 (20), 29.09. – 2006. – С. 7.

 11. Пєтков С. „Наша слава не вмре, не загине” Історичний кросворд // Закон і право. Газета Запорізького юридичного інституту ДДУВС. – №4 (18), 21.04. – 2006. – С. 8; №5 (19), 17.00. – 2006. – С. 8.

 12. Пєтков С. Напрями реформування органів внутрішніх справ України // Закон і право. Газета Запорізького юридичного інституту ДДУВС. – №5 (19), 17.00. – 2006. – С. 3.

 13. Пєтков С., Меркулова О. Як навчаються за кордоном // Закон і право. Газета Запорізького юридичного інституту ДДУВС. – №5 (19), 17.00. – 2006. – С. 4; №6 (20), 29.09. – 2006. – С. 3.

 14. Петков С. Межнациональное согласие–путь в единую Европу // Закон і право. Газета Запорізького юридичного інституту ДДУВС. – №6 (20), 29.09. – 2006. – С. 7.

 15. Пєтков С.В. Історія Українських болгар / З добром до людей: бібліографічний нарис до 55-ліття з дня народження Валерія Петровича Пєткова / Уп.: С.В. Пєтков, Р.І. Стецюк. – Кіровоград: ТОВ „Імекс-ЛТД”, 2006. – С. 12-29.

 16. Пєтков С.В. Літопис родоводу / З добром до людей: бібліографічний нарис до 55-ліття з дня народження Валерія Петровича Пєткова / Уп.: С.В. Пєтков, Р.І. Стецюк. – Кіровоград: ТОВ „Імекс-ЛТД”, 2006. – С. 39-48.

 17. Петков С. Нищення української нації // Закон і право. Газета Запорізького юридичного інституту ДДУВС. – №8 (22), 20.12. – 2006. – С. 3.

2007

 1. Пєтков С.В., Фісенко І.Ф. Нормативно-правова регламентація взаємодії громадських формувань правоохоронної спрямованності з правоохоронними органами у боротьбі з контрабандою // Шлях України до економічної безпеки: Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків 20 квітня 2007 р.). – Харків, 2007. – 361 с. – С. 3-9.

 2. Петков С. Європейський вимір української освіти: думки, дискусії, шляхи вдосконалення // Закон і право. Газета Запорізького юридичного інституту ДДУВС. – №9 (23), 23.02. – 2007. – С. 5-6.

 3. Пєтков С. Єдиний вихід – державна націоналізація // Антикриминальный выбор. Информационно-политическая газета. - № 9, 23.03. – 2007. – С.4.

 4. Петков С. Звязок науки з практикою завдання сьогодення // Закон і право. Газета Запорізького юридичного інституту ДДУВС. – №4 (26), 16.06. – 2007. – С. 7.

Збірники


1996

 1. Пєтков С. Кобзарева дума. Збірка віршів. – К., 1996. – 24 с.: іл.

2004

 1. Пєтков С., Явтушок М. Трояндовий ранок. Збірка віршів. – Сімферополь: Таврія, 2004. – 44 с.

2006

 1. Пєтков С.В. Кобзарева дума, Офіцерам / Пойдем искать со мною счастье. Літературно-художественній сборник . – Сімферополь: ЧП Бондаренко, 2006. – С. 21-22.

 2. Пєтков С. Над Славутичем славетним, Офіцерам, Пісня запорозьких козаків, Мова кохання // Закон і право. Газета Запорізького юридичного інституту ДДУВС. – №2 (16), 23.02. – 2006. – С. 2; №4 (18), 21.04. – 2006. – С. 8; №6 (20), 29.09. – 2006. – С. 8.

 3. Пєтков С. Байка про барана, який у лісовому суді правди шукав // Закон і право. Газета Запорізького юридичного інституту ДДУВС. – №5 (19), 17.00. – 2006. – С. 8.

 4. Пєтков С. Там, де Хортиця квітує / В обіймах Сонця, Творчості, Любові…: Літературний альманах Запорізького юридичного інституту ДДУВС. – Вип. 5.-Запоріжжя: Запорізький юридичний інститут ДДУВС, 2006. – 59 с. – С. 5-19.

2007

 1. Юридичний інститут, Капітан // Закон і право. Газета Запорізького юридичного інституту ДДУВС. – №8 (22), 20.12. – 2006. – С. 1; №9 (23), 23.02. – 2007. – С. 1.

2010

 1. Пєтков С. Вірші // www.poetryclub.com.ua/usrcomments.php.

 2. Петков С. Стихи //www.stihi.ru/cgi-bin/login/intro.pl.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка