Біофізика мембран назва дисципліниСкачати 23.74 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір23.74 Kb.

Біофізика мембран

назва дисципліни


Тип дисципліни: ______________вибіркова____________________ Семестр: ___5______

(вибіркова, нормативна )Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин - _108_ (кредитів ЄКТС - 3);

аудиторні години - _36_ (лекції - _36 , практичні - ___ , семінарські - ___,

лабораторні - ___ )

Лектор: _____доц. Дика М.В.__(ел.адреса mary_dyka@yahoo.com),

Результати навчання:

  • знати: теоретичні основи функціонування біологічних мембран; методи дослідження біологічних мембран; будову і принципи функціонуваннямембран; особливості транспортних процесів та функціонування іонних каналів та помп; особливості міжклітинної взаємодії.

Анотація навчальної дисципліни: У курсі вивчаються наступні теми. Предмет і завдання біофізики мембран. Склад біологічних мембран. Принципи організації бішару. Моделювання іонної проникності клітинних мембран. Мембранні ферменти. Іонні канали в природних мембранах. Класифікація транспортних процесів. Мембранні потенціали. Роль мембран у біоенергетичних механізмах клітини. Молекулярні основи створення електрохімічного градієнту іонів. Організація Ca2+-помпи в мембрані. Транспорті АТФази як олігомерні системи. Об’єм – регулюючі системи транспорту іонів через плазматичну мембрану. Молекулярні основи рецепції. Транспорт речовин в нирковій тканині. Характерна особливість транспорту речовин в епітеліях. Регуляція активності іон-транспортуючих систем. Мембрани і міжклітинна взаємодія.

Рекомендована література: 

  1. Богач П.Г., Клевець М.Ю., Рибальченко В.К. Основи електрофізіології.–К.: Вища шк., 1984.–231 с.

  2. Болдырев А.А. Биологические мембраны и транспорт ионов. – М.: Изд-во МГУ, 1989.–208с.

  3. Артюхов В.Г., Наквасина М.А. Биологические мембраны: структурная организация, функции, модификация физико-химическими агентами, – Воронеж. Гос. Ун-т, 2000.– 296с.

  4. Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура Ш.С., Мірошниченко М.С., Шуба М.Ф. БІОФІЗИКА - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. - 567 с.


Форми та методи навчання: _____лекції, консультації, самостійна робота______

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності:_______________екзамен___________

(екзамен, залік)

Мова навчання:  українська
Спеціальність (спеціалізація): ______6.040102 - біологія______________

_____________________________________________________________________________
Розглянуто на засіданні кафедри «_31_»_серпня 2012 р. Протокол № 1___
Завідувач кафедри ________________________ проф. Санагурський Д.І.

(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету «___»____________ 20___ р. Протокол №______


Декан ________________________ доц. Хамар І.С.

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка