Біофізика біомакромолекул назва дисципліниСкачати 18.74 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір18.74 Kb.

Біофізика біомакромолекул

назва дисципліни


Тип дисципліни: ______________вибіркова_______________ Семестр: 5

(вибіркова, нормативна )

Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин 108_ (кредитів ЄКТС - 3);

аудиторні години – 36 (лекції – 36 , практичні - __ , семінарські - ___, лабораторні - ___ )

Лектор: _доц. Тарновська А.В.__(ел.адреса antoninat@pochta.ru) ,

Результати навчання:

  • вміти: застосовувати знання, отримані при вивченні даного спецкурсу, для постановки і проведення експериментальної роботи, використовувати ці знання при вивченні інших дисциплін; використовувати методи ядерного магнітного резонансу і електронного парамагнітного резонансу в біофізичному експерименті.

Анотація навчальної дисципліни: У курсі вивчаються наступні теми. Біологічна роль білків. Періодичні структури білкових молекул. Фібрилярні і глобулярні білки. Денатурація білків. Первинна і вторинна структура білків. Третинна і четвертинна будова білків. Молекулярний механізм взаємодії ферменту з субстратом. Кооперативна кінетика реакцій з участю алостеричних ферментів. Кінетика ферментативних реакцій. Генетична роль ДНК. Білки-регулятори активності генів. Основні типи РНК. Рентгенографічні дослідження структури ДНК.

Рекомендована література: 

  1. Костюк П. Г, Зима В.Л., Магура І.С., Мірошниченко М.С., Шуба М.Ф. Біофізика: підручник, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2008.- 567 с.

  2. Костюк П. Г, Гродзинський Д. М., Зима В. Л., Магура И. С, Сидориж Є. П, Шуба М. Ф. Биофизика.— К., Вища школа, 1988. 504 с.

  3. Рубин А. Б. Биофизика.— М., Высшая школа, 1987. Кн. 1 и 2.

  4. Волькенштейн М. В. Биофизика.—М., Наука, 1988. 592 с.

Форми та методи навчання: _________лекції, консультації, самостійна робота_______

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності:________________залік_____________

(екзамен, залік)

Мова навчання:  українська

Спеціальність (спеціалізація): ____________6.040102 - біологія___________________

_____________________________________________________________________________

Розглянуто на засіданні кафедри «29» серпня 2013 р. Протокол № 1_

Завідувач кафедри ________________________ проф. Санагурський Д.І.

(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету «___»____________ 20___ р. Протокол №______Декан ________________________ доц. Хамар І.С.

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка