Білково-енергетична недостатність у дітей раннього вікуСкачати 52.97 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір52.97 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ


Кафедра педіатрії та клінічної лабораторної діагностики

ЗАТВЕРДЖУЮ”Зав. кафедрою_______________
„_____”___________________ 20 ___ рік


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЛЕКЦІЇ
для циклу:

ТУ «Актуальні питання педіатрії»
1. Тема: Білково-енергетична недостатність у дітей раннього віку».

2. Кількість годин: 2 години.

м. Кривий Ріг

2014
3. Актуальність теми:

Стан здоров’я населення залежить насамперед від здоров’я дітей. Хронічні розлади харчування і досі не є рідкісною патологією. При цьому білково-енергетична недостатність складає близько 70%. Порушення трофіки у дитини є тим фоном, на якому виникають різні захворювання у зв’язку зі зниженням реактивності організму. У разі приєднання інфекції посилюється дезорганізація біохімічних процесів в організмі, порушуються його функції.

Такі захворювання у дітей раннього віку дуже складні для лікування і є однією з причин смерті протягом першого року життя.


4. Мета лекції:

Навчальна: • Розкрити концептуальні положення проблеми білково-енергетичної недостатності у дітей, визначити перспективи розвитку дієтичної та медикаментозної їх корекції (α- IV).

Виховна:

 • Розвинути у курсантів уявлення про вплив екологічних, соціально-економічних факторів на стан здоров’я дітей.

 • Розвинути уявлення про пріоритет вітчизняної медичної школи у вирішенні проблеми хронічних розладів харчування на прикладі життя та діяльності зав. каф. педіатрії Дніпропетровської державної медичної академії, професора О.Л. Пере ладової.


5. План та організаційна структура лекції:
Основні етапи лекції

Розподіл часу

1.

Вступ, актуальність теми, мета лекції


5 хв.

2.


Основна частина:

  1. Принципи розвитку хвороб незбалансованого харчування.

  2. Гіпотрофія. Білково-енергетична недостатність у дітей

  3. Особливості клінічного перебігу гіпотрофії. Методи діагностики.

  4. Лікування гіпотрофії.

   1. Дієтотерапія.

   2. Ентеральне зондове харчування.

   3. Парентеральне харчування.

   4. Медикаментозні методи.10 хв.


10 хв.
10 хв.

10 хв.


10 хв.
15 хв.
15 хв.3.

Заключна частина:
5 хв.


6. Зміст лекційного матеріалу (тези або конспект лекції додаються)

7. Матеріали активізації лікарів-інтернів під час проведення лекції

Контрольні питання: 1. Критерії діагностики хронічних розладів харчування.

 2. Класифікація хронічних розладів харчування.

 3. Критерії діагностики гіпотрофії.

 4. Дієтотерапія при гіпотрофії.

 5. Медикаментозні методи лікування гіпотрофії.

 6. Класифікація парентерального харчування.

 7. Потреби дитини в харчових речовинах і енергії.

8. Техніка проведення ентерального зондового харчування.

 1. Техніка проведення повного парентерального харчування.

 2. Техніка проведення часткового парентерального харчування.

 3. Контроль за проведеннями парентерального харчування.

 4. Помилки та ускладнення при проведенні парентерального харчування.


8. Оснащення лекції:
І. Мультимедійна презентація. Лекціії.

ІІ. Центильні таблиці.


9. Матеріали для самопідготовки студентів ( рекомендована література, питання, робота в методичному кабінеті та ін.)

І. Робота з рекомендованою літературою.

ІІ. Протоколи лікування хронічних розладів харчування.

ІІІ. Питання для позааудиторної проробки: 1. Причини та патогенез білково-енергетичної недостатності у дітей.

 2. Класифікація гіпотрофії у дітей раннього віку.

 3. Клінічні прояви гіпотрофії у дітей.

 4. Оцінка трофіки.

 5. Дієтотерапія при гіпотрофії.

 6. Розрахунок та техніка проведення ентерального зондового харчування.

 7. Розрахунок та техніка проведення повного парентерального харчування.

 8. Розрахунок та техніка проведення часткового парентерального харчування.

 9. Помилки та ускладнення при проведенні парентерального харчування.

 10. Медикаментозна терапія гіпотрофії.


10. Література:

 1. Лечебное питание при пищевой непереносимости у детей.// Т.Э. Боровин, К.С.Ладодо, Н.Н. Семенова.// Педиатрия; 1997.-№1.- С. 63-66.

 2. Учебное пособие по питанню детей раннего возраста при нарушениях в состоянии здоровья.// Днепропетровск. – 1991.- 46 с.

 3. Гнатюк А.И. Лечебное питание при детских болезнях. Научно-практическое пособие. – Винница: издательство “Тезис”, 2001, - 80 с.

 4. Денисов Н.Ю. Практическая гастроентерологія для педіатра: Руководство для врачей.- М., 2001, - 376 с.

 5. Тяжка О.В., Джуринська О.М. Критерії вибору ферментних препаратів при проведенні замісної терапії у дітей раннього віку //Пед., акуш. і гінек.-2005.-№5.-С.35-39.

 6. Аряев Н.Л., Циунгил Ю.Г. Принципы диагностики и лечения ЗВУР и гипотрофии.-Одесса,Ярослав.-2005.-254с.

 7. Білоусов Ю.В. Пробіотики та пребіотики в корекції кишкового дисбіозу у дітей //Пед., акуш і гінек.-2005,№5.-С.57-60.

 8. Нетребко О.К. Современные представления о потребностях в белке детей первого года жизни //Педиатрия.-2006.-№3.-С.40-44.


Автор розробки Мокія-Сербіна С.О.

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № ___________

______”___________________ 20 ___ рік


Переглянуто на кафедральній нараді

Протокол №_____________________

Протокол №_____________________

Протокол №_____________________


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка